Microsoft hesabıyla oturum açın
Oturum açın veya hesap oluşturun.
Merhaba,
Farklı bir hesap seçin.
Birden çok hesabınız var
Oturum açmak istediğiniz hesabı seçin.

Özet

Bu makalede, 9 Mart 2012 tarihli Project Server 2010 düzeltme paketinde giderilen Microsoft Project Server 2010 sorunu anlatılmaktadır.

GİRİŞ

Bu düzeltme paketinin giderdiği sorun

Proje Merkezi sayfası Project Web Apps (PWA) erişmeye çalıştığınızda, sayfanın yüklenmemesi ve "Bilinmeyen hata" hata iletisi alırsınız. Ayrıca, proje bilgilerini bir Proje Ayrıntı Sayfası (PDP) üzerinde düzenlediğinizde, birden fazla değer için Kurumsal Proje özel alanı görüntülenir.

Çözüm

Aşağıdaki düzeltmeyi Microsoft'tan edinilebilir. Bu bölümde algılamak ve bu soruna neden olan yinelenen kayıtların temizlemek için gerekli olan adımları açıklar. Bu düzeltmeyi uyguladıktan sonra aşağıdaki temizleme komut çalıştırmanız gerekir. Yalnızca bir kez temizleme komut dosyalarını çalıştırmak yeterlidir.

Komut dosyaları aşağıdaki eylemleri gerçekleştirin:

  • 1 komut dosyası, bu sorunla karşılaşan ve etkilenen projeleri ve özel alanlar görüntüler olup olmadığını algılar.

  • 2 komut dosyası ve etkilenen bir tabloyu yedekler.

  • Komut 3 yinelenen kayıtları kaldırır.

  • Komut dosyası 4 yedek tablodan kayıtları geri yükleyerek silme işlemini geri alır.

  • Komut dosyası 5 yedek tablo kaldırır.

Böylece, komut dosyaları bir üretim ortamına uygulamadan önce sonuçları doğrulamak için temizleme komut dosyalarını geliştirme ortamında test öneririz. Ayrıca, ağ kullanıcı etkinliği olmadığında, yalnızca bu işlemi gerçekleştirmelisiniz.

Komut dosyası 1

Aşağıdaki SQL sorgusu veritabanınızda bu sorunu olduğunu doğrular. Hiçbir satır döndürülürse, bu sorunla karşılaştığınız değil. Project Server yayımlanmış veritabanı adınızı sorgunun ilk satırda yer tutucu değerini değiştirin.

USE <ProjectServer_Published>
SELECT CFV.PROJ_UID, MP.PROJ_NAME, CFV.MD_PROP_UID, CFPV.MD_PROP_NAME, COUNT (*) TOTALCOUNT FROM MSP_PROJ_CUSTOM_FIELD_VALUES AS CFV
INNER JOIN MSP_PROJECTS AS MP ON CFV.PROJ_UID=MP.PROJ_UID
INNER JOIN MSP_CUSTOM_FIELDS_PUBLISHED_VIEW AS CFPV
ON CFV.MD_PROP_UID=CFPV.MD_PROP_UID
where CFPV.MD_PROP_MAX_VALUES=1
GROUP BY CFV.PROJ_UID,MP.PROJ_NAME, CFV.MD_PROP_UID, CFPV.MD_PROP_NAME HAVING COUNT (*) >1
ORDER BY TOTALCOUNT DESC


Komut dosyası 2

Komut dosyası 2 MSP_PROJ_CUSTOM_FIELD_VALUES tablosundaki kayıtlar yedekler ve MSP_PROJ_CUSTOM_FIELD_VALUES_Backup adlı bir tablo oluşturur. Bu komut dosyası komut dosyası 3 çalıştırmadan önce bir kez çalıştırmak emin olun. 3 komut dosyası tarafından gerçekleştirilen temizleme işlemi geri almak isterseniz, 2 komut dosyası çalıştırabilirsiniz.

USE <ProjectServer_Published>
SELECT * INTO MSP_PROJ_CUSTOM_FIELD_VALUES_BACKUP FROM MSP_PROJ_CUSTOM_FIELD_VALUESKomut dosyası 3

Bu sorunla karşılaşıp karşılaşmadığınızı Script 3 ilk algılar. Bu sorun yaşamıyorsanız, hiçbir işlem yapılmaz. Bu sorun yaşıyorsanız, yinelenen kayıtları komut kaldırır.

USE <ProjectServer_Published>
DECLARE @ITERATIONS AS INT
SET @ITERATIONS=
(SELECT TOP 1 COUNT (*) TOTALCOUNT FROM MSP_PROJ_CUSTOM_FIELD_VALUES AS CFV
INNER JOIN MSP_PROJECTS AS MP ON CFV.PROJ_UID=MP.PROJ_UID
INNER JOIN MSP_CUSTOM_FIELDS_PUBLISHED_VIEW AS CFPV ON CFV.MD_PROP_UID=CFPV.MD_PROP_UID
INNER JOIN MSP_CUSTOM_FIELDS AS CF ON CFV.MD_PROP_UID = CF.MD_PROP_UID
WHERE CF.MD_PROP_MAX_VALUES=1
GROUP BY CFV.PROJ_UID,MP.PROJ_NAME, CFV.MD_PROP_UID, CFPV.MD_PROP_NAME
HAVING COUNT (*) >1
ORDER BY TOTALCOUNT DESC )-1

IF @ITERATIONS IS NULL
BEGIN
PRINT 'DID NOT FIND ANY DUPLICATES TO PROCESS'

END
ELSE
BEGIN

PRINT 'TOTAL ITERATIONS TO PROCESS: '
PRINT @ITERATIONS

WHILE @ITERATIONS <>0
BEGIN
PRINT 'ITERATION COUNT: '
PRINT @ITERATIONS

DECLARE @PROJ_UID AS UNIQUEIDENTIFIER
DECLARE @MD_PROP_UID AS UNIQUEIDENTIFIER
DECLARE @MOD_DATE AS DATETIME
DECLARE ACDELETEDUPLICATERECORDS CURSOR FOR

SELECT PROJ_UID, MD_PROP_UID, MIN(MOD_DATE) AS MOD_DATE FROM MSP_PROJ_CUSTOM_FIELD_VALUES WHERE PROJ_UID IN
(
SELECT CFV.PROJ_UID FROM MSP_PROJ_CUSTOM_FIELD_VALUES AS CFV
INNER JOIN MSP_PROJECTS AS MP ON CFV.PROJ_UID=MP.PROJ_UID
INNER JOIN MSP_CUSTOM_FIELDS_PUBLISHED_VIEW AS CFPV
ON CFV.MD_PROP_UID=CFPV.MD_PROP_UID
INNER JOIN MSP_CUSTOM_FIELDS AS CF
ON CFV.MD_PROP_UID = CF.MD_PROP_UID
WHERE CF.MD_PROP_MAX_VALUES=1
GROUP BY CFV.PROJ_UID,MP.PROJ_NAME, CFV.MD_PROP_UID, CFPV.MD_PROP_NAME HAVING COUNT (*) >1
)
AND MD_PROP_UID IN
(
SELECT CFV.MD_PROP_UID FROM MSP_PROJ_CUSTOM_FIELD_VALUES AS CFV
INNER JOIN MSP_PROJECTS AS MP ON CFV.PROJ_UID=MP.PROJ_UID
INNER JOIN MSP_CUSTOM_FIELDS_PUBLISHED_VIEW AS CFPV
ON CFV.MD_PROP_UID=CFPV.MD_PROP_UID
INNER JOIN MSP_CUSTOM_FIELDS AS CF
ON CFV.MD_PROP_UID = CF.MD_PROP_UID
WHERE CF.MD_PROP_MAX_VALUES=1
GROUP BY CFV.PROJ_UID,MP.PROJ_NAME, CFV.MD_PROP_UID, CFPV.MD_PROP_NAME HAVING COUNT (*) >1
)

GROUP BY PROJ_UID, MD_PROP_UID
HAVING COUNT (*) >1
ORDER BY PROJ_UID

OPEN ACDELETEDUPLICATERECORDS
FETCH NEXT FROM ACDELETEDUPLICATERECORDS
INTO @PROJ_UID, @MD_PROP_UID, @MOD_DATE
WHILE @@FETCH_STATUS =0

BEGIN

DELETE FROM MSP_PROJ_CUSTOM_FIELD_VALUES
WHERE PROJ_UID=@PROJ_UID
AND MD_PROP_UID=@MD_PROP_UID
AND MOD_DATE=@MOD_DATE

FETCH NEXT FROM ACDELETEDUPLICATERECORDS
INTO @PROJ_UID, @MD_PROP_UID, @MOD_DATE

END

CLOSE ACDELETEDUPLICATERECORDS
DEALLOCATE ACDELETEDUPLICATERECORDS

SET @ITERATIONS = @ITERATIONS-1
END
END


Kod 4

Yalnızca 3 komut dosyası tarafından gerçekleştirilen temizleme işlemi geri almak isterseniz 4 komut dosyasını çalıştırın. Çoğu durumda, bu komut dosyası kullanmak zorunda değildir. Ancak, komut dosyası gerekmesi olasılığına sağlanır. 4 komut dosyası komut dosyası 2 yedeklenen kayıtları geri yükleyerek çalışır.

Not: Sistem Geri üretime koymak sonra 4 komut dosyası çalışmaz. Yedekleme, zamanında anlık görüntüsüdür ve yeni düzenlemeler yapıldıktan sonra bu yedeği geri yüklerseniz, bu değişiklikler kaybolur.

USE <ProjectServer_Published>
DELETE FROM MSP_PROJ_CUSTOM_FIELD_VALUES
INSERT INTO MSP_PROJ_CUSTOM_FIELD_VALUES
SELECT * FROM MSP_PROJ_CUSTOM_FIELD_VALUES_BACKUP


Komut dosyası 5

Yedek tabloyu kaldırmak için aşağıdaki komut dosyasını çalıştırın.

USE <ProjectServer_Published>
DROP TABLE MSP_PROJ_CUSTOM_FIELD_VALUES_BACKUP
Düzeltme bilgileri

Microsoft, desteklenen bir düzeltmeyi kullanıma sunmuştur. Ancak, bu düzeltmeyi yalnızca bu makalede açıklanan sorunları gidermesi amaçlanmaktadır. Bu düzeltmeyi yalnızca bu makalede açıklanan sorunla karşılaşmış olan sistemlere uygulayın. Bu düzeltme, ek test süreci gerektirebilir. Bu nedenle bu sorundan ciddi bir şekilde etkilenmiyorsanız, bu düzeltmeyi içeren bir sonraki yazılım güncelleştirmesini beklemeniz önerilir.

İndirilebilir bir düzeltme varsa, bu Bilgi Bankası makalesinin üst kısmında "Düzeltme İndirilebilir" bölümü bulunur. Bu bölüm görünmüyorsa, düzeltmeyi edinmek üzere Microsoft Müşteri Hizmetleri ve Destek'e başvurun.

Not: Ek sorunlar oluşursa veya sorun giderme gerekiyorsa, ayrı bir hizmet isteği oluşturmanız gerekebilir. Ek destek sorularına ve bu düzeltme için geçerli olmayan sorunlara normal destek ücretleri uygulanır. Tam listesi Microsoft Müşteri Hizmetleri ve destek telefon numaralarını veya ayrı bir hizmet isteği oluşturmak için aşağıdaki Microsoft Web sitesini ziyaret edin:

http://support.microsoft.com/contactus/?ws=supportNot: "Düzeltme indirilebilir” formu, düzeltmenin indirilebildiği dilleri görüntüler. Kendi dilinizi görmüyorsanız, bu dil için bir düzeltme mevcut değil demektir.

Önkoşullar

Bu düzeltme paketini yüklemek için Project Server 2010 veya Project Server 2010 Service Pack 1 yüklü olmalıdır.

Yeniden başlatma gereksinimi

Bu düzeltmeyi uyguladıktan sonra bilgisayarı yeniden başlatmanız olmayabilir.

Düzeltme değiştirme bilgileri

Bu düzeltme önceden yayımlanmış bir düzeltmenin yerini almaz.

Kayıt defteri bilgileri

Bu pakette bulunan düzeltmelerden birini kullanmak için kayıt defterinde herhangi bir değişiklik yapmanız gerekmez.

Dosya bilgileri

Bu düzeltme, bir ürünü en son sürüme tam olarak güncelleştirmek için gereken tüm dosyaları içermeyebilir. Bu düzeltme yalnızca bu makalede listelenen sorunları çözmek için gereken dosyaları içerir.

Bu düzeltme paketinin genel sürümü, düzeltme paketini yüklemek için Microsoft Windows Installer paketi kullanır. Tarihler ve saatler bu dosyaların Koordinatlı Evrensel Saat'e (UTC) aşağıdaki tabloda listelenir. Dosya bilgilerini görüntülediğinizde tarih yerel saate dönüştürülür. UTC ve yerel saat arasındaki farkı bulmak için Denetim Masası'ndaki Tarih ve saat öğesinde saat dilimi sekmesini kullanın.

İndirme bilgileri

Dosya adı

Dosya sürümü

Dosya boyutu

Tarih

Saat

Projectserver2010-kb2598251-fullfile-x64-glb.exe

14.0.6117.5002

11,110,576

7-Mar-12

9:15


Microsoft Windows Installer .msp dosyası bilgileri

Dosya adı

Dosya sürümü

Dosya boyutu

Tarih

Saat

Pjsrvwfe-x-none.msp

Geçerli değil

11,213,312

7-Mar-12

16:12


Düzeltme yüklendikten sonra düzeltmenin genel sürümü, dosya öznitelikleri veya sonraki bir sürümü aşağıdaki tabloda listelenen dosya özniteliklerine sahiptir.

Pjsrvwfe-x-none.msp

Dosya adı

Dosya sürümü

Dosya boyutu

Tarih

Saat

Addmodifyanalysis.aspx

14.0.6015

62,760

29-Aug-11

13:43

Addmodifycategory.aspx

14.0.6015

41,287

29-Aug-11

13:41

Addmodifydelegation.aspx

14.0.6015

18,675

29-Aug-11

13:43

Addmodifydependency.aspx

14.0.6015

19,737

29-Aug-11

13:43

Addmodifydriver.aspx

14.0.6015

16,976

29-Aug-11

13:43

Addmodifygroup.aspx

14.0.6015

35,866

29-Aug-11

13:41

Addmodifyprioritization.aspx

14.0.6015

25,462

29-Aug-11

13:43

Addmodifytemplate.aspx

14.0.6015

22,272

29-Aug-11

13:41

Addmodifyuser.aspx

14.0.6015

145,824

29-Aug-11

13:41

Addtask.aspx

14.0.6015

14,940

29-Aug-11

13:43

Adfindgroup.aspx

14.0.6015

4,036

29-Aug-11

13:41

Admin.aspx

14.0.6015

2,228

29-Aug-11

13:41

Admtime.aspx

14.0.6015

8,731

29-Aug-11

13:41

Adsyncerp.aspx

14.0.6015

12,770

29-Aug-11

13:41

Adsyncpsgroups.aspx

14.0.6015

3,352

29-Aug-11

13:41

Analyses.aspx

14.0.6015

8,801

29-Aug-11

13:43

Analysisprojectsdlg.aspx

14.0.6015

6,683

29-Aug-11

13:43

Approvalcommentdlg.aspx

14.0.6110

4,893

30-Aug-11

22:05

Approvals.aspx

14.0.6015

6,378

29-Aug-11

13:43

Approvaltask.aspx

14.0.6015

5,996

29-Aug-11

13:43

Backup.aspx

14.0.6015

6,383

29-Aug-11

13:41

Backupsched.aspx

14.0.6015

14,260

29-Aug-11

13:41

Buildresplanteam.aspx

14.0.6015

5,991

29-Aug-11

13:43

Buildteam.aspx

14.0.6015

7,972

29-Aug-11

13:43

Calendarsmain.aspx

14.0.6015

12,802

29-Aug-11

13:41

Changeskipworkflow.aspx

14.0.6015

18,614

29-Aug-11

13:41

Changeworkflow.aspx

14.0.6015

5,290

29-Aug-11

13:43

Closepdpdialog.aspx

14.0.6015

13,431

29-Aug-11

13:43

Commentdlg.aspx

14.0.6015

1,093

29-Aug-11

13:43

Comparedrivers.aspx

14.0.6015

19,873

29-Aug-11

13:43

Compareportfolioselectionscenarios.aspx

14.0.6015

4,520

29-Aug-11

13:43

Confirmpdpdeletion.aspx

14.0.6015

6,337

29-Aug-11

13:43

Copycalendardlg.aspx

14.0.6015

1,772

29-Aug-11

13:41

Costconstraintanalysis.aspx

14.0.6015

74,397

29-Aug-11

13:43

Cpycfdlg.aspx

14.0.6015

1,521

29-Aug-11

13:41

Cpyltdlg.aspx

14.0.6015

1,509

29-Aug-11

13:41

Cpyvwdlg.aspx

14.0.6015

1,726

29-Aug-11

13:41

Createfy.aspx

14.0.6015

11,229

29-Aug-11

13:41

Createprojectworkspacedlg.aspx

14.0.6015

8,537

29-Aug-11

13:41

Createpwa.aspx

14.0.6015

18,938

29-Aug-11

13:41

Cubeanalysisadmin.aspx

14.0.6015

6,032

29-Aug-11

13:42

Cubefieldselect.aspx

14.0.6015

46,837

29-Aug-11

13:42

Cubegenadmin.aspx

14.0.6015

44,576

29-Aug-11

13:42

Cubestatusdlg.aspx

14.0.6015

6,196

29-Aug-11

13:42

Customfilterdlg.aspx

14.0.6015

1,433

29-Aug-11

13:42

Customizefields.aspx

14.0.6015

23,611

29-Aug-11

13:41

Dataanalysisdeprecated.aspx

14.0.6015

810

29-Aug-11

13:43

Dataedit.dll

14.0.6116.5000

445,232

18-Jan-12

4:02

Datepickerdlg.aspx

14.0.6015

11,033

29-Aug-11

13:42

Dbcleanup.aspx

14.0.6015

28,356

29-Aug-11

13:41

Default.aspx

14.0.6015

7,364

29-Aug-11

13:43

Delegate.aspx

14.0.6015

13,163

29-Aug-11

13:43

Details.aspx

14.0.6015

30,687

29-Aug-11

13:43

Driverpriorities.aspx

14.0.6015

20,372

29-Aug-11

13:43

Drivers.aspx

14.0.6015

6,463

29-Aug-11

13:43

Editcustomfield.aspx

14.0.6015

3,096

29-Aug-11

13:43

Editcustomfield.aspx

14.0.6105

127,463

29-Aug-11

13:41

Editglobal.aspx

14.0.6015

4,772

29-Aug-11

13:41

Editlookuptable.aspx

14.0.6015

64,666

29-Aug-11

13:41

Editprojectpermissions.aspx

14.0.6015

10,509

29-Aug-11

13:43

Editresplanassignmentcf.aspx

14.0.6015

19,127

29-Aug-11

13:43

Editsiteaddressdlg.aspx

14.0.6015

8,826

29-Aug-11

13:41

Edittaskcf.aspx

14.0.6015

4,122

29-Aug-11

13:42

Enterpriseprojecttypedetails.aspx

14.0.6015

36,338

29-Aug-11

13:41

Enterpriseprojecttypes.aspx

14.0.6015

4,763

29-Aug-11

13:41

Events.aspx

14.0.6015

8,411

29-Aug-11

13:41

Eventsaddmod.aspx

14.0.6015

16,705

29-Aug-11

13:41

Exportgridexcel.aspx

14.0.6015

686

29-Aug-11

13:43

Exporthtmlword.aspx

14.0.6015

685

29-Aug-11

13:43

Fieldpickerdlg.aspx

14.0.6020

2,804

29-Aug-11

13:42

Fiscalperiod.aspx

14.0.6015

10,391

29-Aug-11

13:41

Forcecheckin.aspx

14.0.6015

3,826

29-Aug-11

13:41

Ganttsettings.aspx

14.0.6015

19,658

29-Aug-11

13:41

Groupbydlg.aspx

14.0.6015

3,878

29-Aug-11

13:42

Groupsettings.aspx

14.0.6015

19,043

29-Aug-11

13:41

Import.aspx

14.0.6015

6,953

29-Aug-11

13:43

Importwsslistdlg.aspx

14.0.6015

62,274

29-Aug-11

13:43

Issuesandrisks.aspx

14.0.6015

6,462

29-Aug-11

13:43

License.aspx

14.0.6015

3,567

29-Aug-11

13:41

Lineclass.aspx

14.0.6015

8,710

29-Aug-11

13:42

Linkitemsdlg.aspx

14.0.6015

3,770

29-Aug-11

13:44

Linkitemspage.aspx

14.0.6015

5,604

29-Aug-11

13:44

Loadnote.aspx

14.0.6015

352

29-Aug-11

13:43

Locktask.aspx

14.0.6015

8,536

29-Aug-11

13:43

Managecategories.aspx

14.0.6102

7,263

29-Aug-11

13:42

Managedelegations.aspx

14.0.6015

22,114

29-Aug-11

13:43

Managegroups.aspx

14.0.6102

7,063

29-Aug-11

13:42

Managepsiserviceapp.aspx

14.0.6015

5,033

29-Aug-11

13:41

Managepwa.aspx

14.0.6015

7,800

29-Aug-11

13:41

Managetemplates.aspx

14.0.6102

7,332

29-Aug-11

13:42

Manageusers.aspx

14.0.6102

11,565

29-Aug-11

13:42

Managewss.aspx

14.0.6015

12,697

29-Aug-11

13:42

Mgr_notification.aspx

14.0.6015

12,199

29-Aug-11

13:43

Microsoft.office.project.pi.dll

14.0.6015.1000

87,920

29-Aug-11

13:35

Microsoft.office.project.reporting.dll

14.0.6015.1000

42,864

29-Aug-11

13:35

Microsoft.office.project.schema.dll

14.0.6015.1000

5,314,416

29-Aug-11

13:40

Microsoft.office.project.server.administration.applicationpages.dll

14.0.6015.1000

67,440

29-Aug-11

13:41

Microsoft.office.project.server.administration.dll

14.0.6022.1000

288,624

29-Aug-11

13:41

Microsoft.office.project.server.administration.intl.dll

14.0.6015.1000

20,344

29-Aug-11

13:41

Microsoft.office.project.server.communications.dll

14.0.6117.5000

285,488

7-Feb-12

20:38

Microsoft.office.project.server.communications.internal.dll

14.0.6117.5000

498,480

7-Feb-12

20:38

Microsoft.office.project.server.dll

14.0.6117.5002

7,256,880

29-Feb-12

2:35

Microsoft.office.project.server.eventing.exe

14.0.6015.1000

17,816

29-Aug-11

13:40

Microsoft.office.project.server.events.receivers.dll

14.0.6015.1000

132,976

29-Aug-11

13:40

Microsoft.office.project.server.events.remote.dll

14.0.6015.1000

59,248

29-Aug-11

13:40

Microsoft.office.project.server.library.dll

14.0.6015.1000

2,148,208

29-Aug-11

13:35

Microsoft.office.project.server.native.dll

14.0.6015.1000

482,672

29-Aug-11

13:35

Microsoft.office.project.server.optimizer.dll

14.0.6015.1000

321,904

29-Aug-11

13:40

Microsoft.office.project.server.pwa.applicationpages.dll

14.0.6117.5000

1,047,392

7-Feb-12

20:38

Microsoft.office.project.server.pwa.dll

14.0.6117.5000

2,067,296

7-Feb-12

20:38

Microsoft.office.project.server.queuing.exe

14.0.6015.1000

34,696

29-Aug-11

13:40

Microsoft.office.project.server.sqlclrfunctions.dll

14.0.6015.1000

38,768

29-Aug-11

13:40

Microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.dll

14.0.6015.1000

169,840

29-Aug-11

13:40

Microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.intl.dll

14.0.6015.1000

59,256

29-Aug-11

13:40

Microsoft.office.project.server.upgrade.dll

14.0.6117.5002

5,942,064

29-Feb-12

2:35

Microsoft.office.project.server.webservice.dll

14.0.6117.5000

494,384

7-Feb-12

20:38

Microsoft.office.project.server.workflow.defaultworkflow.dll

14.0.6015.1000

79,728

29-Aug-11

13:40

Microsoft.office.project.server.workflow.dll

14.0.6015.1000

333,680

29-Aug-11

13:40

Microsoft.office.project.server.workflow.intl.dll

14.0.6015.1000

42,872

29-Aug-11

13:40

Microsoft.office.project.shared.dll

14.0.6015.1000

132,976

29-Aug-11

13:35

Microsoft.office.project.shared.intl.dll

14.0.6015.1000

219,000

29-Aug-11

13:35

Microsoft.office.project.webproj.dll

14.0.6116.5000

789,296

17-Jan-12

19:11

Modifymetricsconstraintscolumns.aspx

14.0.6015

2,296

29-Aug-11

13:43

Myjobs.aspx

14.0.6015

6,290

29-Aug-11

13:43

Mytssummary.aspx

14.0.6015

12,381

29-Aug-11

13:43

Mywork.aspx

14.0.6015

4,828

29-Aug-11

13:43

Notification.aspx

14.0.6015

18,614

29-Aug-11

13:42

Orgpermissions.aspx

14.0.6015

5,856

29-Aug-11

13:42

Password.aspx

14.0.6015

6,753

29-Aug-11

13:42

Periodcloseconfirmation.aspx

14.0.6015

3,023

29-Aug-11

13:42

Personalsettings.aspx

14.0.6015

3,795

29-Aug-11

13:42

Personaltaskdlg.aspx

14.0.6015

3,169

29-Aug-11

13:43

Pjpromptdlg.aspx

14.0.6015

1,819

29-Aug-11

13:42

Policy.12.0.microsoft.office.project.server.pwa.dll

14.0.6015.1000

11,704

29-Aug-11

13:41

Postimplementationreview.aspx

14.0.6015

3,708

29-Aug-11

13:43

Prioritizations.aspx

14.0.6015

10,917

29-Aug-11

13:43

Projectdependencies.aspx

14.0.6015

6,905

29-Aug-11

13:43

Projectdetails.aspx

14.0.6015

3,645

29-Aug-11

13:43

Projectdrilldown.aspx

14.0.6015

6,582

29-Aug-11

13:44

Projectinformation.aspx

14.0.6015

3,652

29-Aug-11

13:44

Projectpermissions.aspx

14.0.6015

6,032

29-Aug-11

13:43

Projectpriorities.aspx

14.0.6015

6,409

29-Aug-11

13:43

Projectpriorityusingcustomfields.aspx

14.0.6015

1,694

29-Aug-11

13:43

Projects.aspx

14.0.6015

6,361

29-Aug-11

13:44

Projectstrategicimpact.aspx

14.0.6015

20,218

29-Aug-11

13:43

Proposaldetails.aspx

14.0.6015

3,699

29-Aug-11

13:44

Proposalschedule.aspx

14.0.6015

3,700

29-Aug-11

13:44

Proposalstagestatus.aspx

14.0.6015

3,703

29-Aug-11

13:44

Proposalsummary.aspx

14.0.6015

3,699

29-Aug-11

13:44

Qstatuschecker.aspx

14.0.6015

10,629

29-Aug-11

13:42

Queue.aspx

14.0.6015

16,319

29-Aug-11

13:42

Queueerrortext.aspx

14.0.6015

1,531

29-Aug-11

13:42

Queuesettings.aspx

14.0.6015

27,248

29-Aug-11

13:42

Reportcenterhome.aspx

14.0.6015

1,247

29-Aug-11

13:43

Resavailability.aspx

14.0.6015

10,283

29-Aug-11

13:43

Resourceassignments.aspx

14.0.6015

4,991

29-Aug-11

13:44

Resourceconstraintanalysis.aspx

14.0.6015

66,437

29-Aug-11

13:43

Resourceconstraintreport.aspx

14.0.6015

31,194

29-Aug-11

13:43

Resourceconstraintreportfilters.aspx

14.0.6015

7,231

29-Aug-11

13:43

Resourceconstraintreqavail.aspx

14.0.6015

40,369

29-Aug-11

13:43

Resources.aspx

14.0.6015

6,334

29-Aug-11

13:44

Respicker.aspx

14.0.6020

4,602

29-Aug-11

13:42

Resplans.aspx

14.0.6015

27,953

29-Aug-11

13:43

Restore.aspx

14.0.6015

7,982

29-Aug-11

13:42

Reviewtsdetail.aspx

14.0.6015

6,267

29-Aug-11

13:44

Rules.aspx

14.0.6015

5,751

29-Aug-11

13:43

Rulesaddmod.aspx

14.0.6015

42,894

29-Aug-11

13:43

Savesolutiondlg.aspx

14.0.6015

1,854

29-Aug-11

13:43

Schedule.aspx

14.0.6015

3,794

29-Aug-11

13:44

Selectcustomfieldsforprojectpriorities.aspx

14.0.6015

1,626

29-Aug-11

13:43

Selecttaskdlg.aspx

14.0.6015

8,762

29-Aug-11

13:43

Self_notification.aspx

14.0.6015

11,550

29-Aug-11

13:43

Serverconfig.aspx

14.0.6015

26,459

29-Aug-11

13:42

Sitemap.aspx

14.0.6015

11,738

29-Aug-11

13:42

Sitemapaddmod.aspx

14.0.6015

8,743

29-Aug-11

13:42

Srarchive.aspx

14.0.6015

4,985

29-Aug-11

13:43

Srhome.aspx

14.0.6015

10,276

29-Aug-11

13:43

Srmisc.aspx

14.0.6015

3,160

29-Aug-11

13:43

Srrequest.aspx

14.0.6015

33,639

29-Aug-11

13:43

Srresponseedit.aspx

14.0.6015

22,020

29-Aug-11

13:43

Srresponseview.aspx

14.0.6015

3,631

29-Aug-11

13:43

Srteam.aspx

14.0.6015

17,389

29-Aug-11

13:43

Statusapprovalshistory.aspx

14.0.6015

3,323

29-Aug-11

13:43

Statusapprovalspreview.aspx

14.0.6015

5,194

29-Aug-11

13:44

Statusing.aspx

14.0.6015

8,976

29-Aug-11

13:42

Strategicimpact.aspx

14.0.6015

3,652

29-Aug-11

13:44

Submittsdlg.aspx

14.0.6015

4,428

29-Aug-11

13:43

Taskdetailsdialog.aspx

14.0.6015

1,069

29-Aug-11

13:43

Tasks.aspx

14.0.6015

6,306

29-Aug-11

13:44

Teamassignments.aspx

14.0.6015

6,339

29-Aug-11

13:44

Timeoffdlg.aspx

14.0.6015

4,702

29-Aug-11

13:43

Timeperiod.aspx

14.0.6015

21,107

29-Aug-11

13:42

Timephasedgrid.aspx

14.0.6015

1,779

29-Aug-11

13:43

Timesheet.aspx

14.0.6015

6,324

29-Aug-11

13:44

Timesheethistory.aspx

14.0.6015

4,424

29-Aug-11

13:43

Treepicker.aspx

14.0.6015

2,657

29-Aug-11

13:42

Tssettings.aspx

14.0.6015

20,258

29-Aug-11

13:42

Updatesites.aspx

14.0.6015

12,462

29-Aug-11

13:42

Viewsaddmod.aspx

14.0.6015

54,315

29-Aug-11

13:42

Viewsmain.aspx

14.0.6015

6,689

29-Aug-11

13:42

Webprojsupport.dll

14.0.6015.1000

71,536

29-Aug-11

13:35

Workflowphasedetails.aspx

14.0.6015

13,550

29-Aug-11

13:42

Workflowphases.aspx

14.0.6015

7,696

29-Aug-11

13:42

Workflowsettings.aspx

14.0.6015

7,767

29-Aug-11

13:42

Workflowstagedetails.aspx

14.0.6015

36,910

29-Aug-11

13:42

Workflowstages.aspx

14.0.6015

7,221

29-Aug-11

13:42

Workspaceprovisioningsettings.aspx

14.0.6015

16,832

29-Aug-11

13:42

Wssnav.aspx

14.0.6015

3,053

29-Aug-11

13:42


Başvurular

Yazılım güncelleştirme terminolojisi hakkında daha fazla bilgi için Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasına tıklayın:

824684 Microsoft yazılım güncelleştirmelerini açıklamak için kullanılan standart terminolojinin açıklaması

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Daha fazla seçenek mi istiyorsunuz?

Abonelik avantajlarını keşfedin, eğitim kurslarına göz atın, cihazınızın güvenliğini nasıl sağlayacağınızı öğrenin ve daha fazlasını yapın.

Topluluklar, soru sormanıza ve soruları yanıtlamanıza, geri bildirimde bulunmanıza ve zengin bilgiye sahip uzmanlardan bilgi almanıza yardımcı olur.

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Dil kalitesinden ne kadar memnunsunuz?
Deneyiminizi ne etkiledi?

Geri bildiriminiz için teşekkürler!

×