Microsoft hesabıyla oturum açın
Oturum açın veya hesap oluşturun.
Merhaba,
Farklı bir hesap seçin.
Birden çok hesabınız var
Oturum açmak istediğiniz hesabı seçin.

Aşağıdakiler için geçerlidir:

Microsoft .NET Framework 4.8

Bu güncelleştirme, 11 Şubat 2020 tarihli Toplu Güncelleştirmede yer almaktadır. Bu güncelleştirme daha önce 23 Ocak 2020 tarihli Toplu Güncelleştirmede yayınlandı.

Önemli

 • 8.1 Windows 8.1, Windows RT R2 Windows Server 2012 tüm güncelleştirmeler KB 2919355 güncelleştirmesini gerektirir. KB 2919355 güncelleştirmesini, gelecekte güncelleştirmeleri almak için Windows 8.1 tabanlı, Windows RT 8.1 tabanlı veya Windows Server 2012 R2 tabanlı bilgisayarınıza yüklemenizi öneririz.

 • Bu güncelleştirmeyi yükledikten sonra bir dil paketi yüklüyse, bu güncelleştirmeyi yeniden yüklemeniz gerekir. Bu nedenle, bu güncelleştirmeyi yüklemeden önce ihtiyacınız olan tüm dil paketlerini yüklemenizi öneririz. Daha fazla bilgi için bkz. Windows.

Kalite ve güvenilirlik geliştirmeleri

WCF1

- BIR IIS uygulamasını birden çok kez yeniden başlatma sırasında yüksek CPU yükü altında bir uç nokta erişilemez hale geldiğinde potansiyel yarış durumunu ele almak üzere WCF Etkinleştirme hizmeti üzerinde dinleme uç noktalarını yapılandırırken i kabul yeniden deneme mekanizması eklendi. Müşteriler, uygun olduğunda %windir%\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319 ve %windir%\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319 klasörleri altında aşağıdaki AppSetting'i SMSvcHost.exe.config'e ekleyerek düzeltmeyi kabul edebilir. Bu, uç noktayı hata durumuna yerleştirmeden önce her deneme arasında 1 saniyelik gecikme süresiyle uç noktayı 10 kez kaydetmeyi yeniden zamanlar.

<appSettings>
<add key="wcf:SMSvcHost:listenerRegistrationRetryCount" value="10"/><add
key="wcf:SMSvcHost:dinleyiciRegistrationRetryDelayms" value="1000"/><
/appSettings>

- IIS çalışanı işleminin kilitlenmesi ve aynı uç noktaların dinleme olarak yeniden yapılandırılması ancak etkinleştirmeyi beklemesi nedeniyle dinleme yolları kapatılan bir yarış koşulu vardır. Çakışma bulunursa, bu değişiklik, bu yarış koşulu nedeniyle çakışmanın geçici olduğu varsayımını yeniden denemenizi sağlar. Yeniden deneme sayısı ve bekleme süresi, uygulama ayarları aracılığıyla yapılandırılabilir.

Winforms

- Sistem'de bir sorunu karşılar. Windows. ImeMode özelliği NoControl olarak ayarlanmış Forms.TextBox denetimleri. Bu denetimler artık sayfada gezinme sırasına bakılmaksızın IME ayarının işletim sistemi ayarıyla tutarlı şekilde korur. Pinyin klavyeli CHS'ye düzeltme uygulanır.

- Sistem ile ilgili bir sorunu karşılar. Fare tıklamalarını kullanarak gezinirken devre dışı bırakılmış IME'ye geçmek yerine üst kapsayıcı denetimi giriş modunu korumak için PINyin klavyesi ile CHS üzerinde ImeMode.NoControl olarak ayarlanmış ImeMode.NoControl ile Windows.Forms.ComboBox denetimi ve odak devre dışı olan IME'nin olduğu bir denetimden bu ComboBox denetimine geçer.

- .NET Framework 4.8'de erişilebilirlik değişikliği Yük Devretme Küme Hizmetleri'nin Küme Oluşturma Sihirbazı'nda DataGridView'da IP adresi kullanıcı arabirimi geri bırakıldı: Denetimin başka bir düzenleme hücresine yeniden yapılandırılması nedeniyle UIA ağacı yeniden yapılandırıldıktan sonra kullanıcılar IP değerini giremiyor. Bu tür özel DataGridView hücreleri (IP adresi hücresi) ve iç denetimleri şu anda bu sorunu önlemek üzere yeniden yapılandıran varsayılan UIA ağacında işlenmez.

CLR2

- 4.8 .NET Framework tek iş parçacığılık daire nesnesinin birden çok iş parçacığı daire gibi işlem gördüğü ve engelleme hatasına neden olduğu bazı EnterpriseServices senaryoları gerilemede kaldı. Bu değişiklik artık tek parçacıklı daire nesnelerini doğru şekilde tanımlar ve bu hatadan kaçınıyor.

- Taşınabilir PDB meta veri sağlayıcısı önbelleğinde, sağlayıcılara sızdırılan ve tanılama StackTrace API'de kilitlenmelere neden olan bir yarış koşulu vardır. Yarış sorunu gidermek için sağlayıcının atılması gereken nedeni tespit edebilir ve atabilirsiniz.

- SOH ayırmaları yaparken (yani, SOH ayırmanızı kabul etmek için tam bir alan yoksa) GERÇEKTEN yetersizse VE SOH ayırmanızı kabul etmek için alan yoksa, Tam engelleme GC'leri engellemenin tekrar tekrar tetiklendiğinden ve OutOfSpaceSOH sorunundan dolayı tekrar tekrar engellemenin söz konusu olduğu bir sorun ortaya çıkar. Bu düzeltme, bir döngüde GC'leri tetiklemek yerine bu durumu algılayana kadar OOM çözmektir.

- Süreç benzinde 1'den N çekirdeklere değişiklikten kaynaklanan soruna ilişkin bir sorunu karşılar.

SQL

- Yanlış biçimlendirilmiş dizeler nedeniyle bilgilerin yazdırılamama neden olduğu SqlClient Bid izlemelerinde yaşanan sorunu karşılar.

WPF3

- Bazı koşullarda, yüksek DPI WPF uygulamalarında Popup'ların gösterilmez, ekranın sol üst köşesinde gösterilme veya eksik şekilde gösterildiği/işlenen sorun ortaya çıkar.

- WPF'de XPS belgesi oluşturulurken, yazı tipi alt sıfırlamanın FileFormatException'e (alt sıfırlama işlemi yazı tipini büyütecekse) neden olduğu soruna çözüm sağlar. Bu özel durumu önlemek için, "Kitaplık Tüketiciler için AppContext" altında açıklanan yöntemlerden birini kullanarak AppContext anahtarını 'Switch.MS.Internal.TtfDelta.AllowFontReuseDuringFontSubsetting' olarak 'true' olarak ayarlayın.

- Sistem DPI'si 96'dan fazla olduğunda, TextBox ve al'daki metin ekleme çizgilerinin hatalı genişliğini adresleri. Özel olarak, bazı DPI farkında olan bazı durumlarda, monitörde birincil DPI'den daha düşük DPI'ye sahip bir monitörde işlenen hiçbir şey olmaz.

- Bir SharedSizeGroup'a ait sütunlar içeren Kılavuzlar düzeni sırasında ortaya çıkan adreslerin aslını

- Uygulaması programlı olarak düğmeyi devre dışı bıraktığınızda kullanıcı fare düğmesini bırakmadan önce menü öğelerini değiştirirse, RibbonSplitButton açılırken ortaya çıkan bir askıda kalma ve sonunda StackOverflowException ile ilgili bir sorun ortaya çıkar.

- Bir TreeView'u kaydırırken ortaya çıkabilecek bazı askıda kalmaları için adresler.

Net Kitaplıkları

- UDPClient'i son derece büyük bir MTU ile ağ yapılandırmalarında yapılan yanlış kullanımlara karşı güçlendirir.

Acquistion & Deployment

- 1809 derlemesi öncesinde makinelerde .NET 4.8 Windows yüklemesini engelleyen bir soruna yöneliktir. 1809 derlemeye yükseltme sırasında Windows NET'e özgü ayarlar. Not: Bu sorunu önlemek için, bu güncelleştirmenin yeni bir Sürüm Sürümüne yükseltmeden önce uygulanması Windows.


1 Windows Communication Foundation (WCF) 2 Ortak Dil Çalışma Zamanı
(CLR)
3 Windows Presentation Foundation (WPF)

Bu güncelleştirme hakkında ek bilgi

Aşağıdaki makaleler, tek tek ürün sürümleriyle ilgili olarak bu güncelleştirme hakkında ek bilgiler içerir.

 • 4538124 .NET Framework, RT 8.1, Windows 8.1, RT 8.1 ve Windows Server 2012 R2 için Güvenlik ve Kalite Paketi 3.5, 4.5.2, 4.6, 4.6.1, 4.7.1, 4.7.2, 4.8 Windows Server 2012 R2 (KB4538124) Açıklaması

Güncelleştirmeyi alma ve yükleme

Yöntem 1: Windows Güncelleştirme

Bu güncelleştirme, Yeni Güncelleştirme Windows mevcuttur. Otomatik güncelleştirmeyi açsanız, bu güncelleştirme otomatik olarak indirilir ve yüklenir. Güvenlik güncelleştirmelerini otomatik olarak almak hakkında daha fazla bilgi için bkz. Windows: SSS.

Yöntem 2: Microsoft Update Kataloğu

Bu güncelleştirmenin tek başına paketini almak için Microsoft Update Kataloğu web sitesine gidin.

3. Yöntem: Windows Update Services'i (WSUS) güncelleştirme

WSUS sunucunuzda şu adımları izleyin:

 1. Başlat öğesini seçin,Yönetimsel Araçlar veardından Microsoft Windows Server Update Services 3.0 'ı seçin.

 2. BilgisayarAdı öğesini genişletinve Eylem öğesini seçin.

 3. Güncelleştirmeleri İçeri Aktar'ı seçin.

 4. WSUS bir tarayıcı penceresi açar ve bu pencerede bir tarayıcı penceresi ActiveX istenir. Devam etmek için ActiveX denetimi yüklemeniz gerekir.

 5. Güncelleştirme ActiveX yüklendikten sonra, Microsoft Update Kataloğu ekranına bakın. Arama kutusuna 4538124yazın ve ara'ya tıklayın.

 6. Ortamı .NET Framework işletim sistemleri, diller ve işlemcilere hangi paketlerin eşlene olduğunu saptayın. Bunları sepetinize eklemek için Ekle'yi seçin.

 7. Size gereken tüm paketleri bu paketten sonra Sepete Görüntüle'yi seçin.

 8. Paketleri WSUS sunucunuza içeri aktarmak için İçeri Aktar'ı seçin.

 9. Paketler aktarıldıktan sonra, WSUS'a dönmek için Kapat'ı seçin.

Güncelleştirmeler artık WSUS aracılığıyla yükleme için kullanılabilir.

Önkoşullar

Bu güncelleştirmeyi uygulamak için 4.8 .NET Framework yüklü olması gerekir.

Yeniden başlatma gereksinimi

Bu güncelleştirmeyi yükledikten sonra, etkilenen dosyalar kullanılıyorsa bilgisayarı yeniden başlatmanız gerekir. Bu güncelleştirmeyi .NET Framework tüm uygulama tabanlı uygulamalardan çıkmanizi öneririz.

Güncelleştirme değiştirme bilgileri

Bu güncelleştirme, daha önce yayımlanan 4533097, 4535674 güncelleştirmelerinin yerini almaktadır.

Dosya bilgileri

Bu yazılım güncelleştirmesini İngilizce (ABD) sürümü, aşağıdaki tablolarda listelenen öznitelikleri olan dosyaları yüklemektedir.

Windows 8.1, Windows RT 8.1 ve Windows Server 2012 R2

Not: HER ortam için yüklenmiş OLAN MANIFEST dosyaları (.manifest) ve NUN dosyaları (.nun) "Ek dosya bilgileri" bölümünde listelenir. CAT, MANIFEST ve ilişkili güvenlik kataloğu (.cat) dosyaları, güncelleştirilmiş bileşenlerin durumunu korumak için çok önemlidir. Özniteliklerin listelenmiyor olduğu güvenlik kataloğu dosyaları, Microsoft dijital imzasıyla imzalanmıştır.


Ek dosya bilgileri

x64 Windows 8.1 ve Windows Server 2012 R2

Dosya adı

Dosya sürümü

Dosya boyutu

Tarih

Saat

Platform

SP gereksinimi

Hizmet dalı

Mscorlib.dll

4.8.4121.0

5,439,472

07.12.2019

06:00

x64

Yok

Geçerli değil

Normidna.nlp

Geçerli değil

59,342

24.02.2018

20:16

Geçerli değil

Yok

Geçerli değil

Normnfc.nlp

Geçerli değil

47,076

24.02.2018

20:16

Geçerli değil

Yok

Geçerli değil

Normnfd.nlp

Geçerli değil

40,566

24.02.2018

20:16

Geçerli değil

Yok

Geçerli değil

Normnfkc.nlp

Geçerli değil

67,808

24.02.2018

20:16

Geçerli değil

Yok

Geçerli değil

Normnfkd.nlp

Geçerli değil

61,718

24.02.2018

20:16

Geçerli değil

Yok

Geçerli değil

Aspnet_perf.dll

4.8.4075.0

49,432

23.11.2019

04:37

x64

SPN

AMD64_NETFX4-ASP

Aspnet_state_perf.h

Geçerli değil

318

23.11.2019

03:21

Geçerli değil

SPN

AMD64_NETFX4-ASP

Aspnet_state_perf.ini

Geçerli değil

42,996

23.11.2019

04:38

Geçerli değil

SPN

AMD64_NETFX4-ASP

Aspnet_wp.exe

4.8.4075.0

53,032

23.11.2019

04:37

x64

SPN

AMD64_NETFX4-ASP

Clrjit.dll

4.8.4121.0

1,365,488

07.12.2019

06:00

x64

Yok

Geçerli değil

Clr.dll

4.8.4121.0

11,254,256

07.12.2019

06:00

x64

Yok

Geçerli değil

Compatjit.dll

4.8.4121.0

1,281,008

07.12.2019

06:00

x64

Yok

Geçerli değil

Globalmonospace.compositefont

Geçerli değil

26,040

25 Tem 2019

21:53

Geçerli değil

SPA

AMD64_NETFX4-GLOBALMONOSP

Globalsanif.compositefont

Geçerli değil

26,489

25 Tem 2019

21:53

Geçerli değil

Yok

Geçerli değil

Globalserif.compositefont

Geçerli değil

29,779

25 Tem 2019

21:53

Geçerli değil

Yok

Geçerli değil

Globaluserinterface.compositefont

Geçerli değil

264,986

27 Tem 2019

02:01

Geçerli değil

Yok

Geçerli değil

Mscordacwks.dll

4.8.4121.0

1,808,880

07.12.2019

06:00

x64

Yok

Geçerli değil

Mscordbi.dll

4.8.4121.0

1,661,936

07.12.2019

06:00

x64

Yok

Geçerli değil

Mscoreei.dll

4.8.4018.0

688,920

07.02.2019

07:43

x64

Yok

Geçerli değil

Mscorlib.ni.dll

4.8.4121.0

23,084,904

07.12.2019

06:03

x64

Yok

Geçerli değil

Penimc.dll

14.8.4121.0

19,464

07.12.2019

06:00

x64

Yok

Geçerli değil

Penimc2_v0400.dll

4.8.4121.0

128,496

07.12.2019

06:00

x64

Yok

Geçerli değil

Penimc_v0400.dll

4.8.4121.0

27,936

07.12.2019

06:00

x64

Yok

Geçerli değil

Peverify.dll

4.8.4121.0

273,184

07.12.2019

06:00

x64

Yok

Geçerli değil

Presentationframework-systemdata.dll

4.8.4121.0

25,584

07.12.2019

06:03

x86

Yok

Geçerli değil

Presentationframework.dll

4.8.4121.0

6,270,752

07.12.2019

06:03

x86

Yok

Geçerli değil

Presentationhost_v0400.dll.mui

4.8.4121.0

85,280

07.12.2019

06:00

Geçerli değil

Yok

Geçerli değil

Presentationhost_v0400.dll

4.8.4121.0

310,256

07.12.2019

06:00

x64

Yok

Geçerli değil

Presentationnative_v0400.dll

4.8.4121.0

1,171,952

07.12.2019

06:00

x64

Yok

Geçerli değil

Reachframework.dll

4.8.4110.0

677,656

04.12.2019

02:55

x86

Yok

Geçerli değil

Servicemodel.mof

Geçerli değil

88,383

21.11.2019

02:58

Geçerli değil

Yok

Geçerli değil

Servicemodel.mof.uninstall

Geçerli değil

896

21.11.2019

02:58

Geçerli değil

Yok

Geçerli değil

Servicemonikersupport.dll

4.8.4121.0

35,312

07.12.2019

06:00

x64

Yok

Geçerli değil

Smdiagnostics.dll

4.8.4121.0

73,872

07.12.2019

06:03

x86

Yok

Geçerli değil

_smsvchostperfcounters.h

Geçerli değil

702

06.12.2019

22:20

Geçerli değil

Yok

Geçerli değil

_smsvchostperfcounters.ini

Geçerli değil

133,894

07.12.2019

06:04

Geçerli değil

Yok

Geçerli değil

_smsvchostperfcounters_d.ini

Geçerli değil

39

08.11.2019

03:11

Geçerli değil

Yok

Geçerli değil

Smsvchost.exe

4.8.4121.0

139,056

07.12.2019

06:03

x86

Yok

Geçerli değil

Smsvchost.exe.config

Geçerli değil

2,262

21.11.2019

02:58

Geçerli değil

Yok

Geçerli değil

Sos.dll

4.8.4121.0

929,056

07.12.2019

06:00

x64

Yok

Geçerli değil

System.activities.dll

4.8.4121.0

1,534,520

07.12.2019

06:03

x86

Yok

Geçerli değil

System.core.dll

4.8.4121.0

1,556,624

07.12.2019

06:03

x86

Yok

Geçerli değil

System.identitymodel.services.dll

4.8.4121.0

199,152

07.12.2019

06:03

x86

Yok

Geçerli değil

System.identitymodel.dll

4.8.4121.0

1,094,504

07.12.2019

06:03

x86

Yok

Geçerli değil

System.net.sockets.dll

4.8.4121.0

30,360

07.12.2019

06:03

x86

Yok

Geçerli değil

System.runtime.serialization.dll

4.8.4121.0

1,054,864

07.12.2019

06:03

x86

Yok

Geçerli değil

System.servicemodel.channels.dll

4.8.4121.0

158,496

07.12.2019

06:03

x86

Yok

Geçerli değil

System.servicemodel.discovery.dll

4.8.4121.0

309,232

07.12.2019

06:03

x86

Yok

Geçerli değil

System.servicemodel.internals.dll

4.8.4121.0

254,312

07.12.2019

06:03

x86

Yok

Geçerli değil

System.servicemodel.washosting.dll

4.8.4121.0

40,944

07.12.2019

06:03

x86

Yok

Geçerli değil

System.servicemodel.dll

4.8.4121.0

6,387,344

07.12.2019

06:03

x86

Yok

Geçerli değil

System.web.applicationservices.dll

4.8.4075.0

71,512

23.11.2019

05:17

x86

Yok

Geçerli değil

System.web.extensions.dll

4.8.4075.0

1,849,992

23.11.2019

05:17

x86

Yok

Geçerli değil

System.windows.controls.ribbon.dll

4.8.4121.0

751,392

07.12.2019

06:03

x86

Yok

Geçerli değil

System.windows.forms.dll

4.8.4121.0

5,921,128

07.12.2019

06:03

x86

Yok

Geçerli değil

System.workflow.activities.dll

4.8.4110.0

1,051,112

04.12.2019

02:55

x86

Yok

Geçerli değil

System.workflow.componentmodel.dll

4.8.4110.0

1,557,272

04.12.2019

02:55

x86

Yok

Geçerli değil

System.workflow.runtime.dll

4.8.4110.0

503,064

04.12.2019

02:55

x86

Yok

Geçerli değil

System.xaml.dll

4.8.4121.0

639,848

07.12.2019

06:03

x86

Yok

Geçerli değil

System.dll

4.8.4001.0

3,560,496

24 Tem 2019

02:58

x86

Yok

Geçerli değil

Uiautomationclientsideproviders.dll

4.8.4121.0

361,760

07.12.2019

06:03

x86

Yok

Geçerli değil

Uiautomationclient.dll

4.8.4121.0

178,464

07.12.2019

06:03

x86

Yok

Geçerli değil

Uiautomationprovider.dll

4.8.4121.0

49,440

07.12.2019

06:03

x86

Yok

Geçerli değil

Uiautomationtypes.dll

4.8.4121.0

223,720

07.12.2019

06:03

x86

Yok

Geçerli değil

Webengine4.dll

4.8.4075.0

682,776

23.11.2019

04:37

x64

Yok

Geçerli değil

Webengine.dll

4.8.4075.0

28,952

23.11.2019

04:37

x64

Yok

Geçerli değil

Windowsbase.dll

4.8.4121.0

1,306,400

07.12.2019

06:03

x86

Yok

Geçerli değil

Workflowservicehostperformancecounters.dll

4.8.4110.0

102,672

04.12.2019

02:54

x64

Yok

Geçerli değil

Wpfgfx_v0400.dll

4.8.4121.0

2,058,016

07.12.2019

06:00

x64

Yok

Geçerli değil

Globalmonospace.compositefont

Geçerli değil

26,040

21.11.2019

03:12

Geçerli değil

Yok

Geçerli değil

Globalsanif.compositefont

Geçerli değil

26,489

21.11.2019

03:12

Geçerli değil

Yok

Geçerli değil

Globalserif.compositefont

Geçerli değil

29,779

21.11.2019

03:12

Geçerli değil

Yok

Geçerli değil

Globaluserinterface.compositefont

Geçerli değil

264,986

21.11.2019

03:12

Geçerli değil

Yok

Geçerli değil

Presentationcore.dll

4.8.4121.0

3,652,592

07.12.2019

06:00

x64

Yok

Geçerli değil

System.data.dll

4.8.4121.0

3,541,488

07.12.2019

06:00

x64

Yok

Geçerli değil

System.printing.dll

4.8.4110.0

400,152

04.12.2019

02:54

x64

Yok

Geçerli değil

System.web.dll

4.8.4075.0

5,403,624

23.11.2019

04:37

x64

Yok

Geçerli değil

Presentationframework-systemdata.dll

4.8.4121.0

25,584

07.12.2019

06:03

x86

Yok

Geçerli değil

Presentationframework.dll

4.8.4121.0

6,270,752

07.12.2019

06:03

x86

Yok

Geçerli değil

Reachframework.dll

4.8.4110.0

677,656

04.12.2019

02:55

x86

Yok

Geçerli değil

Smdiagnostics.dll

4.8.4121.0

73,872

07.12.2019

06:03

x86

Yok

Geçerli değil

Smsvchost.exe

4.8.4121.0

139,056

07.12.2019

06:03

x86

Yok

Geçerli değil

System.activities.dll

4.8.4121.0

1,534,520

07.12.2019

06:03

x86

Yok

Geçerli değil

System.core.dll

4.8.4121.0

1,556,624

07.12.2019

06:03

x86

Yok

Geçerli değil

System.identitymodel.services.dll

4.8.4121.0

199,152

07.12.2019

06:03

x86

Yok

Geçerli değil

System.identitymodel.dll

4.8.4121.0

1,094,504

07.12.2019

06:03

x86

Yok

Geçerli değil

System.net.sockets.dll

4.8.4121.0

30,360

07.12.2019

06:03

x86

Yok

Geçerli değil

System.runtime.serialization.dll

4.8.4121.0

1,054,864

07.12.2019

06:03

x86

Yok

Geçerli değil

System.servicemodel.channels.dll

4.8.4121.0

158,496

07.12.2019

06:03

x86

Yok

Geçerli değil

System.servicemodel.discovery.dll

4.8.4121.0

309,232

07.12.2019

06:03

x86

Yok

Geçerli değil

System.servicemodel.internals.dll

4.8.4121.0

254,312

07.12.2019

06:03

x86

Yok

Geçerli değil

System.servicemodel.washosting.dll

4.8.4121.0

40,944

07.12.2019

06:03

x86

Yok

Geçerli değil

System.servicemodel.dll

4.8.4121.0

6,387,344

07.12.2019

06:03

x86

Yok

Geçerli değil

System.web.applicationservices.dll

4.8.4075.0

71,512

23.11.2019

05:17

x86

Yok

Geçerli değil

System.web.extensions.dll

4.8.4075.0

1,849,992

23.11.2019

05:17

x86

Yok

Geçerli değil

System.windows.controls.ribbon.dll

4.8.4121.0

751,392

07.12.2019

06:03

x86

Yok

Geçerli değil

System.windows.forms.dll

4.8.4121.0

5,921,128

07.12.2019

06:03

x86

Yok

Geçerli değil

System.workflow.activities.dll

4.8.4110.0

1,051,112

04.12.2019

02:55

x86

Yok

Geçerli değil

System.workflow.componentmodel.dll

4.8.4110.0

1,557,272

04.12.2019

02:55

x86

Yok

Geçerli değil

System.workflow.runtime.dll

4.8.4110.0

503,064

04.12.2019

02:55

x86

Yok

Geçerli değil

System.xaml.dll

4.8.4121.0

639,848

07.12.2019

06:03

x86

Yok

Geçerli değil

System.dll

4.8.4001.0

3,560,496

24 Tem 2019

02:58

x86

Yok

Geçerli değil

Uiautomationclientsideproviders.dll

4.8.4121.0

361,760

07.12.2019

06:03

x86

Yok

Geçerli değil

Uiautomationclient.dll

4.8.4121.0

178,464

07.12.2019

06:03

x86

Yok

Geçerli değil

Uiautomationprovider.dll

4.8.4121.0

49,440

07.12.2019

06:03

x86

Yok

Geçerli değil

Uiautomationtypes.dll

4.8.4121.0

223,720

07.12.2019

06:03

x86

Yok

Geçerli değil

Windowsbase.dll

4.8.4121.0

1,306,400

07.12.2019

06:03

x86

Yok

Geçerli değil

Mscorlib.dll

4.8.4121.0

5,678,576

07.12.2019

06:03

x86

Yok

Geçerli değil

Normidna.nlp

Geçerli değil

59,342

24.02.2018

20:16

Geçerli değil

Yok

Geçerli değil

Normnfc.nlp

Geçerli değil

47,076

24.02.2018

20:16

Geçerli değil

Yok

Geçerli değil

Normnfd.nlp

Geçerli değil

40,566

24.02.2018

20:16

Geçerli değil

Yok

Geçerli değil

Normnfkc.nlp

Geçerli değil

67,808

24.02.2018

20:16

Geçerli değil

Yok

Geçerli değil

Normnfkd.nlp

Geçerli değil

61,718

24.02.2018

20:16

Geçerli değil

Yok

Geçerli değil

Aspnet_perf.dll

4.8.4075.0

43,800

23.11.2019

05:17

x86

SPN

X86_NETFX4-ASP

Aspnet_state_perf.h

Geçerli değil

318

23.11.2019

03:12

Geçerli değil

SPN

X86_NETFX4-ASP

Aspnet_state_perf.ini

Geçerli değil

42,996

23.11.2019

05:18

Geçerli değil

SPN

X86_NETFX4-ASP

Aspnet_wp.exe

4.8.4075.0

47,608

23.11.2019

05:17

x86

SPN

X86_NETFX4-ASP

Clrjit.dll

4.8.4121.0

561,440

07.12.2019

06:03

x86

Yok

Geçerli değil

Clr.dll

4.8.4121.0

8,044,320

07.12.2019

06:03

x86

Yok

Geçerli değil

Globalmonospace.compositefont

Geçerli değil

26,040

25 Tem 2019

21:53

Geçerli değil

SPA

X86_NETFX4-GLOBALMONOSP

Globalsanif.compositefont

Geçerli değil

26,489

25 Tem 2019

21:53

Geçerli değil

Yok

Geçerli değil

Globalserif.compositefont

Geçerli değil

29,779

25 Tem 2019

21:53

Geçerli değil

Yok

Geçerli değil

Globaluserinterface.compositefont

Geçerli değil

264,986

27 Tem 2019

02:01

Geçerli değil

Yok

Geçerli değil

Mscordacwks.dll

4.8.4121.0

1,315,104

07.12.2019

06:03

x86

Yok

Geçerli değil

Mscordbi.dll

4.8.4121.0

1,196,016

07.12.2019

06:03

x86

Yok

Geçerli değil

Mscoreei.dll

4.8.4018.0

581,400

07.02.2019

08:03

x86

Yok

Geçerli değil

Mscorlib.ni.dll

4.8.4121.0

21,044,600

07.12.2019

06:03

x86

Yok

Geçerli değil

Penimc.dll

14.8.4121.0

19,440

07.12.2019

06:03

x86

Yok

Geçerli değil

Penimc2_v0400.dll

4.8.4121.0

107,528

07.12.2019

06:03

x86

Yok

Geçerli değil

Penimc_v0400.dll

4.8.4121.0

25,888

07.12.2019

06:03

x86

Yok

Geçerli değil

Peverify.dll

4.8.4121.0

190,448

07.12.2019

06:03

x86

Yok

Geçerli değil

Presentationhost_v0400.dll.mui

4.8.4121.0

85,488

07.12.2019

06:03

Geçerli değil

Yok

Geçerli değil

Presentationhost_v0400.dll

4.8.4121.0

241,440

07.12.2019

06:03

x86

Yok

Geçerli değil

Presentationnative_v0400.dll

4.8.4121.0

930,800

07.12.2019

06:03

x86

Yok

Geçerli değil

Servicemonikersupport.dll

4.8.4121.0

32,240

07.12.2019

06:03

x86

Yok

Geçerli değil

Smsvchost.exe.config

Geçerli değil

2,262

25 Tem 2019

21:42

Geçerli değil

Yok

Geçerli değil

Sos.dll

4.8.4121.0

774,944

07.12.2019

06:03

x86

Yok

Geçerli değil

System.core.dll

4.8.4121.0

1,556,624

07.12.2019

06:03

x86

Yok

Geçerli değil

System.web.extensions.dll

4.8.4075.0

1,849,992

23.11.2019

05:17

x86

Yok

Geçerli değil

Webengine4.dll

4.8.4075.0

572,184

23.11.2019

05:17

x86

Yok

Geçerli değil

Webengine.dll

4.8.4075.0

26,904

23.11.2019

05:17

x86

Yok

Geçerli değil

Workflowservicehostperformancecounters.dll

4.8.4110.0

89,368

04.12.2019

02:55

x86

Yok

Geçerli değil

Wpfgfx_v0400.dll

4.8.4121.0

1,626,608

07.12.2019

06:03

x86

Yok

Geçerli değil

Globalmonospace.compositefont

Geçerli değil

26,040

25 Tem 2019

21:53

Geçerli değil

Yok

Geçerli değil

Globalsanif.compositefont

Geçerli değil

26,489

25 Tem 2019

21:53

Geçerli değil

Yok

Geçerli değil

Globalserif.compositefont

Geçerli değil

29,779

25 Tem 2019

21:53

Geçerli değil

Yok

Geçerli değil

Globaluserinterface.compositefont

Geçerli değil

264,986

27 Tem 2019

02:01

Geçerli değil

Yok

Geçerli değil

Presentationcore.dll

4.8.4121.0

3,676,656

07.12.2019

06:03

x86

Yok

Geçerli değil

System.data.dll

4.8.4121.0

3,474,720

07.12.2019

06:03

x86

Yok

Geçerli değil

System.printing.dll

4.8.4110.0

399,640

04.12.2019

02:55

x86

Yok

Geçerli değil

System.web.dll

4.8.4075.0

5,416,728

23.11.2019

05:17

x86

Yok

Geçerli değil

Windows RT 8.1

Dosya adı

Dosya sürümü

Dosya boyutu

Tarih

Saat

Platform

Mscorlib.dll

4.8.4121.0

5,678,552

07.12.2019

06:00

Geçerli değil

Normidna.nlp

Geçerli değil

59,342

24.02.2018

20:16

Geçerli değil

Normnfc.nlp

Geçerli değil

47,076

24.02.2018

20:16

Geçerli değil

Normnfd.nlp

Geçerli değil

40,566

24.02.2018

20:16

Geçerli değil

Normnfkc.nlp

Geçerli değil

67,808

24.02.2018

20:16

Geçerli değil

Normnfkd.nlp

Geçerli değil

61,718

24.02.2018

20:16

Geçerli değil

Clrjit.dll

4.8.4121.0

687,784

07.12.2019

06:00

Geçerli değil

Clr.dll

4.8.4121.0

7,477,000

07.12.2019

06:00

Geçerli değil

Mscordacwks.dll

4.8.4121.0

1,358,808

07.12.2019

06:00

Geçerli değil

Mscordbi.dll

4.8.4121.0

1,213,120

07.12.2019

06:00

Geçerli değil

Mscoreei.dll

4.8.4018.0

596,224

07.02.2019

07:41

Geçerli değil

Mscorlib.ni.dll

4.8.4121.0

22,699,360

07.12.2019

06:03

Geçerli değil

_smsvchostperfcounters.h

Geçerli değil

702

06.12.2019

22:20

Geçerli değil

_smsvchostperfcounters.ini

Geçerli değil

133,894

07.12.2019

06:04

Geçerli değil

_smsvchostperfcounters_d.ini

Geçerli değil

39

09.11.2019

00:37

Geçerli değil

Sos.dll

4.8.4121.0

684,808

07.12.2019

06:00

Geçerli değil

System.core.dll

4.8.4121.0

1,556,624

07.12.2019

06:03

x86

System.web.extensions.dll

4.8.4075.0

1,849,992

23.11.2019

05:17

x86

Workflowservicehostperformancecounters.dll

4.8.4110.0

76,960

04.12.2019

02:52

Geçerli değil

System.data.dll

4.8.4121.0

3,479,000

07.12.2019

06:00

Geçerli değil

System.web.dll

4.8.4075.0

5,416,704

23.11.2019

04:36

Geçerli değil

Smdiagnostics.dll

4.8.4121.0

73,872

07.12.2019

06:03

x86

System.activities.dll

4.8.4121.0

1,534,520

07.12.2019

06:03

x86

System.core.dll

4.8.4121.0

1,556,624

07.12.2019

06:03

x86

System.identitymodel.dll

4.8.4121.0

1,094,504

07.12.2019

06:03

x86

System.net.sockets.dll

4.8.4121.0

30,360

07.12.2019

06:03

x86

System.runtime.serialization.dll

4.8.4121.0

1,054,864

07.12.2019

06:03

x86

System.servicemodel.internals.dll

4.8.4121.0

254,312

07.12.2019

06:03

x86

System.servicemodel.dll

4.8.4121.0

6,387,344

07.12.2019

06:03

x86

System.web.applicationservices.dll

4.8.4075.0

71,512

23.11.2019

05:17

x86

System.web.extensions.dll

4.8.4075.0

1,849,992

23.11.2019

05:17

x86

System.windows.forms.dll

4.8.4121.0

5,921,128

07.12.2019

06:03

x86

System.xaml.dll

4.8.4121.0

639,848

07.12.2019

06:03

x86

System.dll

4.8.4001.0

3,560,496

24 Tem 2019

02:58

x86

x86 Windows 8.1

Dosya adı

Dosya sürümü

Dosya boyutu

Tarih

Saat

Platform

SP gereksinimi

Hizmet dalı

Presentationframework-systemdata.dll

4.8.4121.0

25,584

07.12.2019

06:03

x86

Yok

Geçerli değil

Presentationframework.dll

4.8.4121.0

6,270,752

07.12.2019

06:03

x86

Yok

Geçerli değil

Reachframework.dll

4.8.4110.0

677,656

04.12.2019

02:55

x86

Yok

Geçerli değil

Smdiagnostics.dll

4.8.4121.0

73,872

07.12.2019

06:03

x86

Yok

Geçerli değil

Smsvchost.exe

4.8.4121.0

139,056

07.12.2019

06:03

x86

Yok

Geçerli değil

System.activities.dll

4.8.4121.0

1,534,520

07.12.2019

06:03

x86

Yok

Geçerli değil

System.core.dll

4.8.4121.0

1,556,624

07.12.2019

06:03

x86

Yok

Geçerli değil

System.identitymodel.services.dll

4.8.4121.0

199,152

07.12.2019

06:03

x86

Yok

Geçerli değil

System.identitymodel.dll

4.8.4121.0

1,094,504

07.12.2019

06:03

x86

Yok

Geçerli değil

System.net.sockets.dll

4.8.4121.0

30,360

07.12.2019

06:03

x86

Yok

Geçerli değil

System.runtime.serialization.dll

4.8.4121.0

1,054,864

07.12.2019

06:03

x86

Yok

Geçerli değil

System.servicemodel.channels.dll

4.8.4121.0

158,496

07.12.2019

06:03

x86

Yok

Geçerli değil

System.servicemodel.discovery.dll

4.8.4121.0

309,232

07.12.2019

06:03

x86

Yok

Geçerli değil

System.servicemodel.internals.dll

4.8.4121.0

254,312

07.12.2019

06:03

x86

Yok

Geçerli değil

System.servicemodel.washosting.dll

4.8.4121.0

40,944

07.12.2019

06:03

x86

Yok

Geçerli değil

System.servicemodel.dll

4.8.4121.0

6,387,344

07.12.2019

06:03

x86

Yok

Geçerli değil

System.web.applicationservices.dll

4.8.4075.0

71,512

23.11.2019

05:17

x86

Yok

Geçerli değil

System.web.extensions.dll

4.8.4075.0

1,849,992

23.11.2019

05:17

x86

Yok

Geçerli değil

System.windows.controls.ribbon.dll

4.8.4121.0

751,392

07.12.2019

06:03

x86

Yok

Geçerli değil

System.windows.forms.dll

4.8.4121.0

5,921,128

07.12.2019

06:03

x86

Yok

Geçerli değil

System.workflow.activities.dll

4.8.4110.0

1,051,112

04.12.2019

02:55

x86

Yok

Geçerli değil

System.workflow.componentmodel.dll

4.8.4110.0

1,557,272

04.12.2019

02:55

x86

Yok

Geçerli değil

System.workflow.runtime.dll

4.8.4110.0

503,064

04.12.2019

02:55

x86

Yok

Geçerli değil

System.xaml.dll

4.8.4121.0

639,848

07.12.2019

06:03

x86

Yok

Geçerli değil

System.dll

4.8.4001.0

3,560,496

24 Tem 2019

02:58

x86

Yok

Geçerli değil

Uiautomationclientsideproviders.dll

4.8.4121.0

361,760

07.12.2019

06:03

x86

Yok

Geçerli değil

Uiautomationclient.dll

4.8.4121.0

178,464

07.12.2019

06:03

x86

Yok

Geçerli değil

Uiautomationprovider.dll

4.8.4121.0

49,440

07.12.2019

06:03

x86

Yok

Geçerli değil

Uiautomationtypes.dll

4.8.4121.0

223,720

07.12.2019

06:03

x86

Yok

Geçerli değil

Windowsbase.dll

4.8.4121.0

1,306,400

07.12.2019

06:03

x86

Yok

Geçerli değil

Mscorlib.dll

4.8.4121.0

5,678,576

07.12.2019

06:03

x86

Yok

Geçerli değil

Normidna.nlp

Geçerli değil

59,342

24.02.2018

20:16

Geçerli değil

Yok

Geçerli değil

Normnfc.nlp

Geçerli değil

47,076

24.02.2018

20:16

Geçerli değil

Yok

Geçerli değil

Normnfd.nlp

Geçerli değil

40,566

24.02.2018

20:16

Geçerli değil

Yok

Geçerli değil

Normnfkc.nlp

Geçerli değil

67,808

24.02.2018

20:16

Geçerli değil

Yok

Geçerli değil

Normnfkd.nlp

Geçerli değil

61,718

24.02.2018

20:16

Geçerli değil

Yok

Geçerli değil

Aspnet_perf.dll

4.8.4075.0

43,800

23.11.2019

05:17

x86

SPN

X86_NETFX4-ASP

Aspnet_state_perf.h

Geçerli değil

318

23.11.2019

03:12

Geçerli değil

SPN

X86_NETFX4-ASP

Aspnet_state_perf.ini

Geçerli değil

42,996

23.11.2019

05:18

Geçerli değil

SPN

X86_NETFX4-ASP

Aspnet_wp.exe

4.8.4075.0

47,608

23.11.2019

05:17

x86

SPN

X86_NETFX4-ASP

Clrjit.dll

4.8.4121.0

561,440

07.12.2019

06:03

x86

Yok

Geçerli değil

Clr.dll

4.8.4121.0

8,044,320

07.12.2019

06:03

x86

Yok

Geçerli değil

Globalmonospace.compositefont

Geçerli değil

26,040

25 Tem 2019

21:53

Geçerli değil

SPA

X86_NETFX4-GLOBALMONOSP

Globalsanif.compositefont

Geçerli değil

26,489

25 Tem 2019

21:53

Geçerli değil

Yok

Geçerli değil

Globalserif.compositefont

Geçerli değil

29,779

25 Tem 2019

21:53

Geçerli değil

Yok

Geçerli değil

Globaluserinterface.compositefont

Geçerli değil

264,986

27 Tem 2019

02:01

Geçerli değil

Yok

Geçerli değil

Mscordacwks.dll

4.8.4121.0

1,315,104

07.12.2019

06:03

x86

Yok

Geçerli değil

Mscordbi.dll

4.8.4121.0

1,196,016

07.12.2019

06:03

x86

Yok

Geçerli değil

Mscoreei.dll

4.8.4018.0

581,400

07.02.2019

08:03

x86

Yok

Geçerli değil

Mscorlib.ni.dll

4.8.4121.0

21,044,600

07.12.2019

06:03

x86

Yok

Geçerli değil

Penimc.dll

14.8.4121.0

19,440

07.12.2019

06:03

x86

Yok

Geçerli değil

Penimc2_v0400.dll

4.8.4121.0

107,528

07.12.2019

06:03

x86

Yok

Geçerli değil

Penimc_v0400.dll

4.8.4121.0

25,888

07.12.2019

06:03

x86

Yok

Geçerli değil

Peverify.dll

4.8.4121.0

190,448

07.12.2019

06:03

x86

Yok

Geçerli değil

Presentationhost_v0400.dll.mui

4.8.4121.0

85,488

07.12.2019

06:03

Geçerli değil

Yok

Geçerli değil

Presentationhost_v0400.dll

4.8.4121.0

241,440

07.12.2019

06:03

x86

Yok

Geçerli değil

Presentationnative_v0400.dll

4.8.4121.0

930,800

07.12.2019

06:03

x86

Yok

Geçerli değil

Servicemodel.mof

Geçerli değil

88,383

25 Tem 2019

21:42

Geçerli değil

Yok

Geçerli değil

Servicemodel.mof.uninstall

Geçerli değil

896

25 Tem 2019

21:42

Geçerli değil

Yok

Geçerli değil

Servicemonikersupport.dll

4.8.4121.0

32,240

07.12.2019

06:03

x86

Yok

Geçerli değil

_smsvchostperfcounters.h

Geçerli değil

702

06.12.2019

22:20

Geçerli değil

Yok

Geçerli değil

_smsvchostperfcounters.ini

Geçerli değil

133,894

07.12.2019

06:04

Geçerli değil

Yok

Geçerli değil

_smsvchostperfcounters_d.ini

Geçerli değil

39

09.11.2019

00:37

Geçerli değil

Yok

Geçerli değil

Smsvchost.exe.config

Geçerli değil

2,262

25 Tem 2019

21:42

Geçerli değil

Yok

Geçerli değil

Sos.dll

4.8.4121.0

774,944

07.12.2019

06:03

x86

Yok

Geçerli değil

System.core.dll

4.8.4121.0

1,556,624

07.12.2019

06:03

x86

Yok

Geçerli değil

System.web.extensions.dll

4.8.4075.0

1,849,992

23.11.2019

05:17

x86

Yok

Geçerli değil

Webengine4.dll

4.8.4075.0

572,184

23.11.2019

05:17

x86

Yok

Geçerli değil

Webengine.dll

4.8.4075.0

26,904

23.11.2019

05:17

x86

Yok

Geçerli değil

Workflowservicehostperformancecounters.dll

4.8.4110.0

89,368

04.12.2019

02:55

x86

Yok

Geçerli değil

Wpfgfx_v0400.dll

4.8.4121.0

1,626,608

07.12.2019

06:03

x86

Yok

Geçerli değil

Globalmonospace.compositefont

Geçerli değil

26,040

25 Tem 2019

21:53

Geçerli değil

Yok

Geçerli değil

Globalsanif.compositefont

Geçerli değil

26,489

25 Tem 2019

21:53

Geçerli değil

Yok

Geçerli değil

Globalserif.compositefont

Geçerli değil

29,779

25 Tem 2019

21:53

Geçerli değil

Yok

Geçerli değil

Globaluserinterface.compositefont

Geçerli değil

264,986

27 Tem 2019

02:01

Geçerli değil

Yok

Geçerli değil

Presentationcore.dll

4.8.4121.0

3,676,656

07.12.2019

06:03

x86

Yok

Geçerli değil

System.data.dll

4.8.4121.0

3,474,720

07.12.2019

06:03

x86

Yok

Geçerli değil

System.printing.dll

4.8.4110.0

399,640

04.12.2019

02:55

x86

Yok

Geçerli değil

System.web.dll

4.8.4075.0

5,416,728

23.11.2019

05:17

x86

Yok

Geçerli değil

x64 Windows 8.1 ve Windows Server 2012 R2

Dosya özelliği

Değer

Amd64_0170eea40bc89a80b74f9cceb9d44b36_b77a5c561934e089_4.0.9696.16803_none_aaacc0b12fff06e2.manifest

Geçerli değil

617

12.12.2019

13:06

Geçerli değil

Amd64_0493f69ec7961e1e9b8367dede4bf271_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16959_none_51d13c98b9a4e283.manifest

Geçerli değil

632

12.12.2019

13:06

Geçerli değil

Amd64_056cf3b4ab35ebdd2480fe0e61d0b8f5_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16959_none_9046524b076154f0.manifest

Geçerli değil

641

12.12.2019

13:06

Geçerli değil

Amd64_092438d6e74d14c8a1eded28ca072fe7_b77a5c561934e089_4.0.9696.16959_none_bf3e094a45480848.manifest

Geçerli değil

622

12.12.2019

13:06

Geçerli değil

Amd64_09c542286b7c8529c54b51760a7a6a04_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16920_none_26d2f53b53678c9b.manifest

Geçerli değil

928

12.12.2019

13:06

Geçerli değil

Amd64_0c0d37d235fedf395d08c4c08ac65662_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16959_none_9e618e6b608a8673.manifest

Geçerli değil

934

12.12.2019

13:06

Geçerli değil

Amd64_0d3b4414d0577869f1347fb73c13f783_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16959_none_24327bf20d581f21.manifest

Geçerli değil

940

12.12.2019

13:06

Geçerli değil

Amd64_0d740135695ca4dca3cca9dd660ffb72_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16959_none_6a4b8c083b4e3393.manifest

Geçerli değil

932

12.12.2019

13:06

Geçerli değil

Amd64_10af326f73e50abf3f55ca33553c879c_b77a5c561934e089_4.0.9696.16959_none_c2dbfabeef2c06bf.manifest

Geçerli değil

630

12.12.2019

13:06

Geçerli değil

Amd64_1393e03d766ef9b6c6e68ed134a73a76_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16920_none_f4068910ff1f8f24.manifest

Geçerli değil

936

12.12.2019

13:06

Geçerli değil

Amd64_18cd18d4a2cc1438c84d158ba9beb250_31bf3856ad364e35_4.0.9696.16959_none_638242297f95f27c.manifest

Geçerli değil

916

12.12.2019

13:06

Geçerli değil

Amd64_251d7315b9218b6b4de8ca9b215bbce3_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16959_none_ed43407a61c463fa.manifest

Geçerli değil

648

12.12.2019

13:06

Geçerli değil

Amd64_2521931a62758b488e09094c8d5b4e09_b77a5c561934e089_4.0.9696.16959_none_aa246141284dbd16.manifest

Geçerli değil

624

12.12.2019

13:06

Geçerli değil

Amd64_27d848629dd096ba660ecbcb6669af28_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16959_none_7b8982f1048c6bbe.manifest

Geçerli değil

942

12.12.2019

13:06

Geçerli değil

Amd64_2d493efcb689c43f52f8e828661f34fc_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16803_none_24431b6af286f705.manifest

Geçerli değil

625

12.12.2019

13:06

Geçerli değil

Amd64_320d0cb765e3732b735212dbb3b45a0e_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16959_none_95c81d8a72d664e9.manifest

Geçerli değil

928

12.12.2019

13:06

Geçerli değil

Amd64_340fdaa91e8b93360f52efb1b4b928be_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16959_none_dadcea5b419c05ab.manifest

Geçerli değil

920

12.12.2019

13:06

Geçerli değil

Amd64_3b87c930c1e40f573fae339cb6839726_31bf3856ad364e35_4.0.9696.16948_none_b1fd593e7761ab1b.manifest

Geçerli değil

914

12.12.2019

13:06

Geçerli değil

Amd64_3ce9b4e187ca1b60312f04ceabd0375d_31bf3856ad364e35_4.0.9696.16948_none_f477d693d61190cf.manifest

Geçerli değil

641

12.12.2019

13:06

Geçerli değil

Amd64_44411989b0510e2df23db255b40c85f8_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16920_none_21f19a2d19c1bced.manifest

Geçerli değil

904

12.12.2019

13:06

Geçerli değil

Amd64_458141f1c34bcfefcc346e15a21a0f23_31bf3856ad364e35_4.0.9696.16920_none_a0ac93a6a05c3cef.manifest

Geçerli değil

632

12.12.2019

13:06

Geçerli değil

Amd64_4648bb6374e974202c3e5f3700ef2320_31bf3856ad364e35_4.0.9696.16920_none_d3391ebcd5bc0a4c.manifest

Geçerli değil

641

12.12.2019

13:06

Geçerli değil

Amd64_46e8e56ef67a60530cd7f9b283837ce1_b77a5c561934e089_4.0.9696.16959_none_496a7dff795841ce.manifest

Geçerli değil

631

12.12.2019

13:06

Geçerli değil

Amd64_4726ebcf75be8e6c07f99350718d7cde_31bf3856ad364e35_4.0.9696.16948_none_6b5eb8e419521259.manifest

Geçerli değil

634

12.12.2019

13:06

Geçerli değil

Amd64_4a22054b28d81686e5cee71691da7133_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16948_none_e19c72efa44e65fa.manifest

Geçerli değil

633

12.12.2019

13:06

Geçerli değil

Amd64_4b20448b21a4995e1eab913c02972d02_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16959_none_ee646d2ba4ffba8c.manifest

Geçerli değil

636

12.12.2019

13:06

Geçerli değil

Amd64_4d981e39dcef0433e8164778efeaa4cc_31bf3856ad364e35_6.3.9696.16959_none_3ee9fbf5212a1847.manifest

Geçerli değil

1,030

12.12.2019

13:06

Geçerli değil

Amd64_4d9fb6f7b7a931b02584938b96a08846_31bf3856ad364e35_4.0.9696.16959_none_68310f84588dcce7.manifest

Geçerli değil

640

12.12.2019

13:06

Geçerli değil

Amd64_4de7bd74eeb12423d988440d3c9aaad9_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16959_none_fdcf51c0f4bc0ec6.manifest

Geçerli değil

639

12.12.2019

13:06

Geçerli değil

Amd64_50a83c274bafa165a2fa70ab8f5d90cc_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16959_none_94bbdc69ee53bff8.manifest

Geçerli değil

637

12.12.2019

13:06

Geçerli değil

Amd64_52de1ef1757c549a805dd1be9611002b_31bf3856ad364e35_4.0.9696.16959_none_7f651b5596b8d5c7.manifest

Geçerli değil

632

12.12.2019

13:06

Geçerli değil

Amd64_543d5e1e6119317d1d1d06dda86560de_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16959_none_71bafa2ef45bdb4a.manifest

Geçerli değil

922

12.12.2019

13:06

Geçerli değil

Amd64_54df07f2123814469abd7be83a2f2bec_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16959_none_b29a442d4a105ed2.manifest

Geçerli değil

639

12.12.2019

13:06

Geçerli değil

Amd64_576bc2fdce760776c9524ecdd0d41dc9_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16959_none_4b96924ee8361fd9.manifest

Geçerli değil

918

12.12.2019

13:06

Geçerli değil

Amd64_58b01efb9290c4d0ddedd3195a79a282_31bf3856ad364e35_4.0.9696.16959_none_5c3deabaae329166.manifest

Geçerli değil

628

12.12.2019

13:06

Geçerli değil

Amd64_5d9487b5df3853b73a6db71ecd2a3f37_b77a5c561934e089_4.0.9696.16959_none_7ca81a32a776ffd7.manifest

Geçerli değil

639

12.12.2019

13:06

Geçerli değil

Amd64_5dbc0ae65c396247c0a3d8d0c6785a04_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16959_none_f5687085b07dc05b.manifest

Geçerli değil

938

12.12.2019

13:06

Geçerli değil

Amd64_5f072b667ae112371d69837bf3c7fe03_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16948_none_d0c019f5c5f93829.manifest

Geçerli değil

649

12.12.2019

13:06

Geçerli değil

Amd64_60f611068264b39af3053f878f80cb52_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16948_none_4808b409aa8099ac.manifest

Geçerli değil

982

12.12.2019

13:06

Geçerli değil

Amd64_61fcfa68d861b63b31d4f2c793752c4a_31bf3856ad364e35_4.0.9696.16959_none_c3a1080a0d50a7ee.manifest

Geçerli değil

640

12.12.2019

13:06

Geçerli değil

Amd64_63079168c13559cd0b30777b67fc6583_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16920_none_fa9c15e765923c0a.manifest

Geçerli değil

924

12.12.2019

13:06

Geçerli değil

Amd64_65f92bd4e8fb3da4aff7981706bcbc4f_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16959_none_a51a9526dab4fe47.manifest

Geçerli değil

924

12.12.2019

13:06

Geçerli değil

Amd64_6814950862457f0c21bff78f8b2ab802_31bf3856ad364e35_4.0.9696.16959_none_623db0fa83d632cc.manifest

Geçerli değil

628

12.12.2019

13:06

Geçerli değil

Amd64_689c36e4e46fe83a4b4ddca137b2b41a_31bf3856ad364e35_4.0.9696.16948_none_edd5e09f712cc7fc.manifest

Geçerli değil

637

12.12.2019

13:06

Geçerli değil

Amd64_69787055f26b96e15d2db920412cd7e7_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16959_none_3ce3455e89bcb0f2.manifest

Geçerli değil

640

12.12.2019

13:06

Geçerli değil

Amd64_73082ddc0f10aabab82d309767ddadf7_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16959_none_584cd20086dfd156.manifest

Geçerli değil

920

12.12.2019

13:06

Geçerli değil

Amd64_7316ffde2d6c954512f207217a5b44cf_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16959_none_0e23c57283495df4.manifest

Geçerli değil

649

12.12.2019

13:06

Geçerli değil

Amd64_732932389031eabf04f44e2eab73413c_31bf3856ad364e35_4.0.9696.16948_none_4cd6645eb25eb243.manifest

Geçerli değil

625

12.12.2019

13:06

Geçerli değil

Amd64_7581102f84c2676656826d4259728ed0_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16959_none_b43e645878a36646.manifest

Geçerli değil

910

12.12.2019

13:06

Geçerli değil

Amd64_76cd7022e913f238ebda487945241462_b77a5c561934e089_4.0.9696.16959_none_c6a97803d94b641b.manifest

Geçerli değil

643

12.12.2019

13:06

Geçerli değil

Amd64_7896230a98779e142720354f8185a60f_b77a5c561934e089_4.0.9696.16959_none_5db1eb6391ff33e1.manifest

Geçerli değil

631

12.12.2019

13:06

Geçerli değil

Amd64_7ca0d949310b30e4bac0a7bafca8fa0c_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16920_none_50db73bbddaae055.manifest

Geçerli değil

926

12.12.2019

13:06

Geçerli değil

Amd64_86480ea35b0322c16548a767273e577b_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16959_none_0cff8190c857817e.manifest

Geçerli değil

922

12.12.2019

13:06

Geçerli değil

Amd64_88f84124d14aba9b11a1101a1ae75f65_b77a5c561934e089_4.0.9696.16959_none_95eb715fe0b121af.manifest

Geçerli değil

900

12.12.2019

13:06

Geçerli değil

Amd64_895893299637fed90c788fd07260ab39_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16959_none_15a45ae7c945e681.manifest

Geçerli değil

922

12.12.2019

13:06

Geçerli değil

Amd64_8a5b22ab5427c489633fc633f1ac796f_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16920_none_28e82b76aebc5750.manifest

Geçerli değil

940

12.12.2019

13:06

Geçerli değil

Amd64_8cc69d2520784aafef83fcf116616cb0_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16830_none_f5aed7f81a9bc3fb.manifest

Geçerli değil

922

12.12.2019

13:06

Geçerli değil

Amd64_8e08f89b5179bdd6777165c9974bf33b_b77a5c561934e089_4.0.9696.16959_none_5c50ebeb4b044c8e.manifest

Geçerli değil

641

12.12.2019

13:06

Geçerli değil

Amd64_913b5e69a8e48423578bc404f27b58f0_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16959_none_dcad255f5955a233.manifest

Geçerli değil

936

12.12.2019

13:06

Geçerli değil

Amd64_94fb45a994e8caecb6f03b7f06446e46_31bf3856ad364e35_4.0.9696.16959_none_5793a736cb796e90.manifest

Geçerli değil

639

12.12.2019

13:06

Geçerli değil

Amd64_98b079d5dfaadc9cd7b701b718b0661d_31bf3856ad364e35_4.0.9696.16959_none_e2624d2cb22c20ee.manifest

Geçerli değil

622

12.12.2019

13:06

Geçerli değil

Amd64_9a208198a14f8cd21c5704dc2ceca81b_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16959_none_3de735fb0e32a4ba.manifest

Geçerli değil

912

12.12.2019

13:06

Geçerli değil

Amd64_a1d07b6b183af7fd3ede5ec9691f9a62_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16948_none_3addb3e1d514b5dd.manifest

Geçerli değil

645

12.12.2019

13:06

Geçerli değil

Amd64_a234e70d60a7e3928c1fd1b732e7c832_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16959_none_e5b5da45d03d2b81.manifest

Geçerli değil

912

12.12.2019

13:06

Geçerli değil

Amd64_a419e476ac4a31d09f1496bb239f9449_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16959_none_c8069d2c3c1dd04e.manifest

Geçerli değil

630

12.12.2019

13:06

Geçerli değil

Amd64_a4af4a9e57bd9274c646600417545dfb_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16959_none_08c607f313f72b6b.manifest

Geçerli değil

620

12.12.2019

13:06

Geçerli değil

Amd64_a74b39440a605e1d78fc84a8924c40bb_b77a5c561934e089_4.0.9696.16959_none_43f15adb65b61372.manifest

Geçerli değil

640

12.12.2019

13:06

Geçerli değil

Amd64_a7a8657b2db9344fff884d73ba119d32_b77a5c561934e089_4.0.9696.16959_none_f01ae12e93f9fa35.manifest

Geçerli değil

906

12.12.2019

13:06

Geçerli değil

Amd64_aaed351468ad4c17aa813840a193101c_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16959_none_1466302caaaf683e.manifest

Geçerli değil

649

12.12.2019

13:06

Geçerli değil

Amd64_ae78a14a570680360675fbf7a6eb7cf7_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16959_none_765e7f6b81433090.manifest

Geçerli değil

648

12.12.2019

13:06

Geçerli değil

Amd64_aeb603cca870aa39ef7f74187a8ba148_b77a5c561934e089_4.0.9696.16959_none_a593564a97599b1c.manifest

Geçerli değil

622

12.12.2019

13:06

Geçerli değil

Amd64_b50f0e7bf7cc60a149fcd87c9c545c4c_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16920_none_c70754367fada9e1.manifest

Geçerli değil

940

12.12.2019

13:06

Geçerli değil

Amd64_b89b7e9f0bdef7ab057750ecdeeed319_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16959_none_2f82a89956fa4af6.manifest

Geçerli değil

648

12.12.2019

13:06

Geçerli değil

Amd64_baf3760656d9d00ac00236fddf01f2bd_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16959_none_fef4dad398fc53a6.manifest

Geçerli değil

630

12.12.2019

13:06

Geçerli değil

Amd64_bd8d5ffb4910c2dfbfed63d475495843_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16920_none_7c77ac7fb7cbddbc.manifest

Geçerli değil

649

12.12.2019

13:06

Geçerli değil

Amd64_bdecfd47e9ddeaca080262289a3f708c_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16959_none_c93b96751539f769.manifest

Geçerli değil

637

12.12.2019

13:06

Geçerli değil

Amd64_bf54d789014ad1ef91b863253167fa1f_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16959_none_8f1fe95d22650415.manifest

Geçerli değil

932

12.12.2019

13:06

Geçerli değil

Amd64_c45eea0167a7bfb6a7c98d84131dd369_31bf3856ad364e35_4.0.9696.16959_none_79e7477754d3609b.manifest

Geçerli değil

654

12.12.2019

13:06

Geçerli değil

Amd64_c519c317d4d809a32aaffffb7c66860c_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16959_none_d6df04a350f41011.manifest

Geçerli değil

948

12.12.2019

13:06

Geçerli değil

Amd64_c5e553e53d18a8b9489a4fce9dfb6f53_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16920_none_ccd399001bb06e60.manifest

Geçerli değil

924

12.12.2019

13:06

Geçerli değil

Amd64_c736ce610a8ce5cd076064de5d4da191_b77a5c561934e089_4.0.9696.16959_none_2b72facfd654b4e9.manifest

Geçerli değil

641

12.12.2019

13:06

Geçerli değil

Amd64_c7c72c88510c09875ecacc893771d9c9_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16959_none_41fc368fda052273.manifest

Geçerli değil

651

12.12.2019

13:06

Geçerli değil

Amd64_cd62f3835007b8068608c35d7c1a8c68_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16948_none_d6f6110467b884e0.manifest

Geçerli değil

642

12.12.2019

13:06

Geçerli değil

Amd64_cdd025cebe8c76b836e304a115378f99_31bf3856ad364e35_4.0.9696.16959_none_15731b860abb2565.manifest

Geçerli değil

642

12.12.2019

13:06

Geçerli değil

Amd64_cf38e43a3ede90c7d1d0d5fb4f952333_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16959_none_082dd244af052f25.manifest

Geçerli değil

638

12.12.2019

13:06

Geçerli değil

Amd64_cfe2890a02c6b6a95da55c541b46a9b9_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16959_none_6b0f6f6a39b06028.manifest

Geçerli değil

910

12.12.2019

13:06

Geçerli değil

Amd64_d123ffe4e381b61617f2efe1d04da922_31bf3856ad364e35_4.0.9696.16959_none_774ca3da7b17a4c7.manifest

Geçerli değil

629

12.12.2019

13:06

Geçerli değil

Amd64_d2ee4a49c45f2bdf01a6258b1c21ef7c_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16959_none_aac423c88e019118.manifest

Geçerli değil

647

12.12.2019

13:06

Geçerli değil

Amd64_d946cca2bfc0c485894b2a4370693ee7_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16959_none_e8f9d0e5a928df4f.manifest

Geçerli değil

639

12.12.2019

13:06

Geçerli değil

Amd64_dc7a615b737f325e1d1d08a960e19002_31bf3856ad364e35_4.0.9696.16959_none_1c994b4cc24244ed.manifest

Geçerli değil

631

12.12.2019

13:06

Geçerli değil

Amd64_ddb7c7a37c3f739e1cac7f2481628d35_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16959_none_60fa4d8ee8f1bfe9.manifest

Geçerli değil

650

12.12.2019

13:06

Geçerli değil

Amd64_e9b05635a923e71d69384b12d7c7b2d2_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16959_none_d848f7698697cf9c.manifest

Geçerli değil

647

12.12.2019

13:06

Geçerli değil

Amd64_ee607aedb97deedc289b034be4dcaae8_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16959_none_92347ffa29ac4d82.manifest

Geçerli değil

640

12.12.2019

13:06

Geçerli değil

Amd64_f08bcd3b682d1bca458a25d612d1457a_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16959_none_fec625ed1c6623d8.manifest

Geçerli değil

636

12.12.2019

13:06

Geçerli değil

Amd64_f9ec673978dafb7f059c38dfbc9801c1_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16959_none_aa1848a008fba543.manifest

Geçerli değil

629

12.12.2019

13:06

Geçerli değil

Amd64_fc4559e5c8e8fd7b515244b93778e053_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16959_none_4c69bdd4dcd6cfda.manifest

Geçerli değil

628

12.12.2019

13:06

Geçerli değil

Amd64_mscorlib_b77a5c561934e089_4.0.9696.16959_none_55f26b983b3252d1.manifest

Geçerli değil

129,186

12.12.2019

13:03

Geçerli değil

Amd64_netfx4-aspnet_perf_dll_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16920_none_53ccb9ee3bb93806.manifest

Geçerli değil

2,064

25.11.2019

18:55

Geçerli değil

Amd64_netfx4-aspnet_state_perf_h_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16920_none_f7e54035b1ff1328.manifest

Geçerli değil

2,080

25.11.2019

18:55

Geçerli değil

Amd64_netfx4-aspnet_state_perf_ini_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16920_none_9f271ccae0327628.manifest

Geçerli değil

2,088

25.11.2019

18:55

Geçerli değil

Amd64_netfx4-aspnet_wp_exe_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16920_none_41cad673fe9e4a16.manifest

Geçerli değil

2,056

25.11.2019

18:55

Geçerli değil

Amd64_netfx4-clrjit_dll_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16959_none_58d6ca13030312b1.manifest

Geçerli değil

2,152

12.12.2019

13:03

Geçerli değil

Amd64_netfx4-clr_dll_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16959_none_74c68a136dfc0790.manifest

Geçerli değil

29,935

12.12.2019

13:03

Geçerli değil

Amd64_netfx4-compatjit_dll_31bf3856ad364e35_4.0.9696.16959_none_b5eabcef4934d63f.manifest

Geçerli değil

2,123

12.12.2019

13:03

Geçerli değil

Amd64_netfx4-globalmonospacecf_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16959_none_f3e01f7957687345.manifest

Geçerli değil

2,126

12.12.2019

13:03

Geçerli değil

Amd64_netfx4-globalsansserifcf_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16959_none_0988f19f56aebe0e.manifest

Geçerli değil

2,126

12.12.2019

13:03

Geçerli değil

Amd64_netfx4-globalserifcf_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16959_none_13c06c894a02deb7.manifest

Geçerli değil

2,110

12.12.2019

13:03

Geçerli değil

Amd64_netfx4-globaluserinterfacecf_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16959_none_2b8f192c8aca5d14.manifest

Geçerli değil

2,142

12.12.2019

13:03

Geçerli değil

Amd64_netfx4-mscordacwks_dll_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16959_none_1a3f96af826ab420.manifest

Geçerli değil

3,640

12.12.2019

13:03

Geçerli değil

Amd64_netfx4-mscordbi_dll_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16959_none_3bb4358a9533390.manifest

Geçerli değil

2,919

12.12.2019

13:03

Geçerli değil

Amd64_netfx4-mscoreei_dll_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16830_none_6ab90db5fe7eaf72.manifest

Geçerli değil

2,373

08.01.2019

04:43

Geçerli değil

Amd64_netfx4-mscorlib_ni_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16959_none_09f4feac494caddf.manifest

Geçerli değil

2,095

12.12.2019

13:03

Geçerli değil

Amd64_netfx4-penimc_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16959_none_68a24bca7a75ccd6.manifest

Geçerli değil

11,429

12.12.2019

13:03

Geçerli değil

Amd64_netfx4-penimc_v0400_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16959_none_15ced20bc738a1e1.manifest

Geçerli değil

2,072

12.12.2019

13:03

Geçerli değil

Amd64_netfx4-peverify_dll_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16959_none_6c278cb546572921.manifest

Geçerli değil

2,052

12.12.2019

13:03

Geçerli değil

Amd64_netfx4-presentationframework-systemdata_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16959_none_364e1a190d19e294.manifest

Geçerli değil

2,234

12.12.2019

13:03

Geçerli değil

Amd64_netfx4-presentationframework_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16959_none_af9f4d709b8ae322.manifest

Geçerli değil

2,523

12.12.2019

13:03

Geçerli değil

Amd64_netfx4-presentationhostdllmui_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16959_none_561841f84059423f.manifest

Geçerli değil

2,138

12.12.2019

13:03

Geçerli değil

Amd64_netfx4-presentationhostdll_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16959_none_e8230b5dcdc28846.manifest

Geçerli değil

2,760

12.12.2019

13:03

Geçerli değil

Amd64_netfx4-presentationnative_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16959_none_240d8e7ce4dc7805.manifest

Geçerli değil

2,108

12.12.2019

13:03

Geçerli değil

Amd64_netfx4-reachframework_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16948_none_f519be8b1bc919.manifest

Geçerli değil

2,488

10.12.2019

04:14

Geçerli değil

Amd64_netfx4-servicemodel_mof_files_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16959_none_8fb8c4979bb10c99.manifest

Geçerli değil

2,876

12.12.2019

13:03

Geçerli değil

Amd64_netfx4-servicemonikersupport_dll_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16959_none_a0c1593bacfcbab0.manifest

Geçerli değil

3,317

12.12.2019

13:03

Geçerli değil

Amd64_netfx4-smdiagnostics_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16959_none_7ac8bbc14c66e490.manifest

Geçerli değil

2,471

12.12.2019

13:03

Geçerli değil

Amd64_netfx4-smsvchostperfcounters_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16959_none_5e821c984b905300.manifest

Geçerli değil

7,239

12.12.2019

13:03

Geçerli değil

Amd64_netfx4-smsvchost_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16959_none_cb958dbdfdd0583a.manifest

Geçerli değil

2,821

12.12.2019

13:03

Geçerli değil

Amd64_netfx4-smsvchost_exe_config_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16959_none_88e641cce6a1bd1c.manifest

Geçerli değil

1,800

12.12.2019

13:03

Geçerli değil

Amd64_netfx4-sos_dll_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16959_none_1bf794c4b34eae76.manifest

Geçerli değil

2,032

12.12.2019

13:03

Geçerli değil

Amd64_netfx4-system.activities_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16959_none_85c7a4d37da7f1ec.manifest

Geçerli değil

2,491

12.12.2019

13:03

Geçerli değil

Amd64_netfx4-system.core_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16959_none_75281089fc8769ca.manifest

Geçerli değil

2,461

12.12.2019

13:03

Geçerli değil

Amd64_netfx4-system.identitymodel.services_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16959_none_2d8c6bbd78c64ec6.manifest

Geçerli değil

2,551

12.12.2019

13:03

Geçerli değil

Amd64_netfx4-system.identitymodel_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16959_none_1d749c54e2af20fa.manifest

Geçerli değil

2,506

12.12.2019

13:03

Geçerli değil

Amd64_netfx4-system.net.sockets_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16959_none_6e68453c9473110a.manifest

Geçerli değil

2,166

12.12.2019

13:03

Geçerli değil

Amd64_netfx4-system.runtime.serialization_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16959_none_c00e6871f33b43bb.manifest

Geçerli değil

2,546

12.12.2019

13:03

Geçerli değil

Amd64_netfx4-system.servicemodel.channels_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16959_none_fae283350b9de35f.manifest

Geçerli değil

2,546

12.12.2019

13:03

Geçerli değil

Amd64_netfx4-system.servicemodel.discovery_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16959_none_a7af0b141a927e8b.manifest

Geçerli değil

2,551

12.12.2019

13:03

Geçerli değil

Amd64_netfx4-system.servicemodel.internals_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16959_none_10509c66f1011237.manifest

Geçerli değil

2,551

12.12.2019

13:03

Geçerli değil

Amd64_netfx4-system.servicemodel.washosting_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16959_none_dfd504b548ecbc2e.manifest

Geçerli değil

2,214

12.12.2019

13:03

Geçerli değil

Amd64_netfx4-system.servicemodel_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16959_none_6935e1f738f2beb1.manifest

Geçerli değil

2,501

12.12.2019

13:03

Geçerli değil

Amd64_netfx4-system.web.applicationservices_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16920_none_be48534bf2017407.manifest

Geçerli değil

2,556

25.11.2019

18:56

Geçerli değil

Amd64_netfx4-system.web.extensions_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16920_none_73f9c1d1cd9e7693.manifest

Geçerli değil

2,511

25.11.2019

18:56

Geçerli değil

Amd64_netfx4-system.windows.controls.ribbon_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16959_none_e4f17823d7eaa64a.manifest

Geçerli değil

2,568

12.12.2019

13:03

Geçerli değil

Amd64_netfx4-system.windows.forms_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16959_none_3c026de96ded581d.manifest

Geçerli değil

2,506

12.12.2019

13:03

Geçerli değil

Amd64_netfx4-system.workflow.activities_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16948_none_4f6fe5c90fd2a115.manifest

Geçerli değil

2,536

10.12.2019

04:14

Geçerli değil

Amd64_netfx4-system.workflow.componentmodel_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16948_none_adc39f107a89b288.manifest

Geçerli değil

2,556

10.12.2019

04:14

Geçerli değil

Amd64_netfx4-system.workflow.runtime_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16948_none_0cc51819e84543fa.manifest

Geçerli değil

2,521

10.12.2019

04:14

Geçerli değil

Amd64_netfx4-system.xaml_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16959_none_7563292ffc5ad189.manifest

Geçerli değil

2,461

12.12.2019

13:03

Geçerli değil

Amd64_netfx4-system_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16803_none_fa41b57ec8f7e6d3.manifest

Geçerli değil

2,643

24 Tem 2019

21:06

Geçerli değil

Amd64_netfx4-uiautomationclientsideproviders_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16959_none_904eb8cba49b0023.manifest

Geçerli değil

2,573

12.12.2019

13:03

Geçerli değil

Amd64_netfx4-uiautomationclient_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16959_none_5e27defd103601c6.manifest

Geçerli değil

2,508

12.12.2019

13:03

Geçerli değil

Amd64_netfx4-uiautomationprovider_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16959_none_29478ec66496925e.manifest

Geçerli değil

2,518

12.12.2019

13:03

Geçerli değil

Amd64_netfx4-uiautomationtypes_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16959_none_18c2d3896c065022.manifest

Geçerli değil

2,503

12.12.2019

13:03

Geçerli değil

Amd64_netfx4-webengine4_dll_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16920_none_0d2d159859ecb4c3.manifest

Geçerli değil

2,060

25.11.2019

18:56

Geçerli değil

Amd64_netfx4-webengine_dll_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16920_none_51bbbee2667cc81d.manifest

Geçerli değil

2,056

25.11.2019

18:56

Geçerli değil

Amd64_netfx4-windowsbase_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16959_none_763d8a619e818dbe.manifest

Geçerli değil

2,473

12.12.2019

13:03

Geçerli değil

Amd64_netfx4-workflowserv.. ormancecounters_dll_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16948_none_eb215d0cd2cd67b6.manifest

Geçerli değil

2,172

10.12.2019

04:14

Geçerli değil

Amd64_netfx4-wpfgfx_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16959_none_689bc717b081e924.manifest

Geçerli değil

2,060

12.12.2019

13:03

Geçerli değil

Amd64_netfx4clientcorecomp_31bf3856ad364e35_6.3.9696.16959_none_283cb583d21a8104.manifest

Geçerli değil

74,006

12.12.2019

13:01

Geçerli değil

Amd64_presentationcore_31bf3856ad364e35_4.0.9696.16959_none_e2f4c7ce98f7021b.manifest

Geçerli değil

6,565

12.12.2019

13:03

Geçerli değil

Amd64_system.data_b77a5c561934e089_4.0.9696.16959_none_22d246a52e073b27.manifest

Geçerli değil

2,652

12.12.2019

13:03

Geçerli değil

Amd64_system.printing_31bf3856ad364e35_4.0.9696.16948_none_5888e1e50d9e0790.manifest

Geçerli değil

2,684

10.12.2019

04:14

Geçerli değil

Amd64_system.web_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16920_none_85615e6e905c71c7.manifest

Geçerli değil

2,647

25.11.2019

18:56

Geçerli değil

Msil_presentationframework-systemdata_b77a5c561934e089_4.0.9696.16959_none_9dce5f9fe213e2d9.manifest

Geçerli değil

2,426

12.12.2019

12:31

Geçerli değil

Msil_presentationframework_31bf3856ad364e35_4.0.9696.16959_none_27c8918985e40205.manifest

Geçerli değil

2,707

12.12.2019

12:31

Geçerli değil

Msil_reachframework_31bf3856ad364e35_4.0.9696.16948_none_1a602d752f0f084a.manifest

Geçerli değil

2,672

10.12.2019

03:47

Geçerli değil

Msil_smdiagnostics_b77a5c561934e089_4.0.9696.16959_none_747b71213e553bc5.manifest

Geçerli değil

2,655

12.12.2019

12:31

Geçerli değil

Msil_smsvchost_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16959_none_e842e3dce2c4c47d.manifest

Geçerli değil

2,635

12.12.2019

12:31

Geçerli değil

Msil_system.activities_31bf3856ad364e35_4.0.9696.16959_none_237d876ff0ab85cf.manifest

Geçerli değil

2,675

12.12.2019

12:31

Geçerli değil

Msil_system.core_b77a5c561934e089_4.0.9696.16959_none_69e5a43242f752a9.manifest

Geçerli değil

1,859

12.12.2019

12:31

Geçerli değil

Msil_system.identitymodel.services_b77a5c561934e089_4.0.9696.16959_none_7d9718d4b2bb65df.manifest

Geçerli değil

2,735

12.12.2019

12:31

Geçerli değil

Msil_system.identitymodel_b77a5c561934e089_4.0.9696.16959_none_f3438bdcd2619177.manifest

Geçerli değil

2,690

12.12.2019

12:31

Geçerli değil

Msil_system.net.sockets_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16959_none_2f495e633c1ccff9.manifest

Geçerli değil

2,241

12.12.2019

12:31

Geçerli değil

Msil_system.runtime.serialization_b77a5c561934e089_4.0.9696.16959_none_d84f18d26e31315e.manifest

Geçerli değil

2,730

12.12.2019

12:31

Geçerli değil

Msil_system.servicemodel.channels_31bf3856ad364e35_4.0.9696.16959_none_57fd88230b1baabc.manifest

Geçerli değil

2,730

12.12.2019

12:31

Geçerli değil

Msil_system.servicemodel.discovery_31bf3856ad364e35_4.0.9696.16959_none_782178f4761741c4.manifest

Geçerli değil

2,735

12.12.2019

12:31

Geçerli değil

Msil_system.servicemodel.internals_31bf3856ad364e35_4.0.9696.16959_none_fb57e62598fc31f8.manifest

Geçerli değil

2,735

12.12.2019

12:31

Geçerli değil

Msil_system.servicemodel.washosting_b77a5c561934e089_4.0.9696.16959_none_93f82fd96fb1aacb.manifest

Geçerli değil

2,289

12.12.2019

12:31

Geçerli değil

Msil_system.servicemodel_b77a5c561934e089_4.0.9696.16959_none_7ad36cfb18f8829a.manifest

Geçerli değil

2,685

12.12.2019

12:31

Geçerli değil

Msil_system.web.applicationservices_31bf3856ad364e35_4.0.9696.16920_none_48f6fb41529f0bb0.manifest

Geçerli değil

2,740

25.11.2019

18:29

Geçerli değil

Msil_system.web.extensions_31bf3856ad364e35_4.0.9696.16920_none_5345e6cdabe3f770.manifest

Geçerli değil

1,909

25.11.2019

18:29

Geçerli değil

Msil_system.windows.controls.ribbon_b77a5c561934e089_4.0.9696.16959_none_84b9f1010bef386f.manifest

Geçerli değil

2,752

12.12.2019

12:31

Geçerli değil

Msil_system.windows.forms_b77a5c561934e089_4.0.9696.16959_none_06d4f5f2d1dd880c.manifest

Geçerli değil

2,690

12.12.2019

12:31

Geçerli değil

Msil_system.workflow.activities_31bf3856ad364e35_4.0.9696.16948_none_fb882d8697bc248a.manifest

Geçerli değil

2,720

10.12.2019

03:47

Geçerli değil

Msil_system.workflow.componentmodel_31bf3856ad364e35_4.0.9696.16948_none_f2eecc0850f55c33.manifest

Geçerli değil

2,740

10.12.2019

03:47

Geçerli değil

Msil_system.workflow.runtime_31bf3856ad364e35_4.0.9696.16948_none_fb7db9db6f4be773.manifest

Geçerli değil

2,705

10.12.2019

03:47

Geçerli değil

Msil_system.xaml_b77a5c561934e089_4.0.9696.16959_none_6a778a0e428ac462.manifest

Geçerli değil

2,645

12.12.2019

12:31

Geçerli değil

Msil_system_b77a5c561934e089_4.0.9696.16803_none_b074707bea4f1d4a.manifest

Geçerli değil

2,820

24 Tem 2019

20:33

Geçerli değil

Msil_uiautomationclientsideproviders_31bf3856ad364e35_4.0.9696.16959_none_9867b28520c4fb02.manifest

Geçerli değil

2,757

12.12.2019

12:31

Geçerli değil

Msil_uiautomationclient_31bf3856ad364e35_4.0.9696.16959_none_59e0b0123c874ab1.manifest

Geçerli değil

2,692

12.12.2019

12:31

Geçerli değil

Msil_uiautomationprovider_31bf3856ad364e35_4.0.9696.16959_none_ec12bddc76fc9955.manifest

Geçerli değil

2,702

12.12.2019

12:31

Geçerli değil

Msil_uiautomationtypes_31bf3856ad364e35_4.0.9696.16959_none_71e435ddf44c8669.manifest

Geçerli değil

2,687

12.12.2019

12:31

Geçerli değil

Msil_windowsbase_31bf3856ad364e35_4.0.9696.16959_none_8b01a8a4d4989437.manifest

Geçerli değil

2,657

12.12.2019

12:31

Geçerli değil

Update.pie

Geçerli değil

2,612

12.12.2019

13:06

Geçerli değil

Wow64_netfx4clientcorecomp_31bf3856ad364e35_6.3.9696.16959_none_32915fd6067b42ff.manifest

Geçerli değil

74,141

12.12.2019

12:30

Geçerli değil

X86_mscorlib_b77a5c561934e089_4.0.9696.16959_none_9d9fa26f4fae7bd7.manifest

Geçerli değil

110,596

12.12.2019

12:31

Geçerli değil

X86_netfx4-aspnet_perf_dll_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16920_none_9b79f0c55035610c.manifest

Geçerli değil

2,056

25.11.2019

18:29

Geçerli değil

X86_netfx4-aspnet_state_perf_h_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16920_none_3f92770cc67b3c2e.manifest

Geçerli değil

2,072

25.11.2019

18:29

Geçerli değil

X86_netfx4-aspnet_state_perf_ini_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16920_none_e6d453a1f4ae9f2e.manifest

Geçerli değil

2,080

25.11.2019

18:29

Geçerli değil

X86_netfx4-aspnet_wp_exe_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16920_none_89780d4b131a731c.manifest

Geçerli değil

2,048

25.11.2019

18:29

Geçerli değil

X86_netfx4-clrjit_dll_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16959_none_a08400ea177f3bb7.manifest

Geçerli değil

2,144

12.12.2019

12:31

Geçerli değil

X86_netfx4-clr_dll_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16959_none_bc73c0ea82783096.manifest

Geçerli değil

29,927

12.12.2019

12:31

Geçerli değil

X86_netfx4-globalmonospacecf_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16959_none_3b8d56506be49c4b.manifest

Geçerli değil

2,118

12.12.2019

12:31

Geçerli değil

X86_netfx4-globalsansserifcf_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16959_none_513628766b2ae714.manifest

Geçerli değil

2,118

12.12.2019

12:31

Geçerli değil

X86_netfx4-globalserifcf_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16959_none_5b6da3605e7f07bd.manifest

Geçerli değil

2,102

12.12.2019

12:31

Geçerli değil

X86_netfx4-globaluserinterfacecf_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16959_none_733c50039f46861a.manifest

Geçerli değil

2,134

12.12.2019

12:31

Geçerli değil

X86_netfx4-mscordacwks_dll_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16959_none_61eccd8696e6dd26.manifest

Geçerli değil

3,622

12.12.2019

12:31

Geçerli değil

X86_netfx4-mscordbi_dll_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16959_none_83616c61a9af5c96.manifest

Geçerli değil

2,911

12.12.2019

12:31

Geçerli değil

X86_netfx4-mscoreei_dll_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16830_none_b266448d12fad878.manifest

Geçerli değil

2,365

08.01.2019

04:04

Geçerli değil

X86_netfx4-mscorlib_ni_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16959_none_51a235835dc8d6e5.manifest

Geçerli değil

2,087

12.12.2019

12:31

Geçerli değil

X86_netfx4-penimc_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16959_none_b04f82a18ef1f5dc.manifest

Geçerli değil

11,409

12.12.2019

12:31

Geçerli değil

X86_netfx4-penimc_v0400_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16959_none_5d7c08e2dbb4cae7.manifest

Geçerli değil

2,064

12.12.2019

12:31

Geçerli değil

X86_netfx4-peverify_dll_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16959_none_b3d4c38c5ad35227.manifest

Geçerli değil

2,044

12.12.2019

12:31

Geçerli değil

X86_netfx4-presentationhostdllmui_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16959_none_9dc578cf54d56b45.manifest

Geçerli değil

2,130

12.12.2019

12:31

Geçerli değil

X86_netfx4-presentationhostdll_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16959_none_2fd04234e23eb14c.manifest

Geçerli değil

2,750

12.12.2019

12:31

Geçerli değil

X86_netfx4-presentationnative_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16959_none_6bbac553f958a10b.manifest

Geçerli değil

2,100

12.12.2019

12:31

Geçerli değil

X86_netfx4-servicemonikersupport_dll_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16959_none_e86e9012c178e3b6.manifest

Geçerli değil

3,309

12.12.2019

12:31

Geçerli değil

X86_netfx4-smsvchost_exe_config_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16959_none_d09378a3fb1de622.manifest

Geçerli değil

1,792

12.12.2019

12:31

Geçerli değil

X86_netfx4-sos_dll_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16959_none_63a4cb9bc7cad77c.manifest

Geçerli değil

2,024

12.12.2019

12:31

Geçerli değil

X86_netfx4-system.core_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16959_none_bcd54761110392d0.manifest

Geçerli değil

2,451

12.12.2019

12:31

Geçerli değil

X86_netfx4-system.web.extensions_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16920_none_bba6f8a8e21a9f99.manifest

Geçerli değil

2,501

25.11.2019

18:29

Geçerli değil

X86_netfx4-webengine4_dll_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16920_none_54da4c6f6e68ddc9.manifest

Geçerli değil

2,052

25.11.2019

18:29

Geçerli değil

X86_netfx4-webengine_dll_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16920_none_9968f5b97af8f123.manifest

Geçerli değil

2,048

25.11.2019

18:29

Geçerli değil

X86_netfx4-workflowserv.. ormancecounters_dll_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16948_none_32ce93e3e74990bc.manifest

Geçerli değil

2,164

10.12.2019

03:47

Geçerli değil

X86_netfx4-wpfgfx_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16959_none_b048fdeec4fe122a.manifest

Geçerli değil

2,052

12.12.2019

12:31

Geçerli değil

X86_presentationcore_31bf3856ad364e35_4.0.9696.16959_none_2aa1fea5ad732b21.manifest

Geçerli değil

6,533

12.12.2019

12:31

Geçerli değil

X86_system.data_b77a5c561934e089_4.0.9696.16959_none_6a7f7d7c4283642d.manifest

Geçerli değil

2,644

12.12.2019

12:31

Geçerli değil

X86_system.printing_31bf3856ad364e35_4.0.9696.16948_none_a03618bc221a3096.manifest

Geçerli değil

2,676

10.12.2019

03:47

Geçerli değil

X86_system.web_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16920_none_cd0e9545a4d89acd.manifest

Geçerli değil

2,639

25.11.2019

18:29

Geçerli değil

Windows RT 8.1

Dosya özelliği

Değer

Arm_0170eea40bc89a80b74f9cceb9d44b36_b77a5c561934e089_4.0.9696.16803_none_4e909785779eb472.manifest

Geçerli değil

615

12.12.2019

13:07

Geçerli değil

Arm_092438d6e74d14c8a1eded28ca072fe7_b77a5c561934e089_4.0.9696.16959_none_6321e01e8ce7b5d8.manifest

Geçerli değil

620

12.12.2019

13:07

Geçerli değil

Arm_10af326f73e50abf3f55ca33553c879c_b77a5c561934e089_4.0.9696.16959_none_66bfd19336cbb44f.manifest

Geçerli değil

628

12.12.2019

13:07

Geçerli değil

Arm_23bf266e1f8a0cce34331ee5420e7ea3_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16959_none_9552c4affdecd0ce.manifest

Geçerli değil

636

12.12.2019

13:07

Geçerli değil

Arm_2521931a62758b488e09094c8d5b4e09_b77a5c561934e089_4.0.9696.16959_none_4e0838156fed6aa6.manifest

Geçerli değil

622

12.12.2019

13:07

Geçerli değil

Arm_2ef68c7e18947d9a61f611b9be3e4914_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16959_none_5e0aedca15673321.manifest

Geçerli değil

630

12.12.2019

13:07

Geçerli değil

Arm_2f26716f22d9d6923a1e6875a31516d7_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16920_none_c79e927e95090e1f.manifest

Geçerli değil

636

12.12.2019

13:07

Geçerli değil

Arm_40729dc2a9dbcd54e92145ca7738f5d1_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16830_none_2ed37e22ec57a8a1.manifest

Geçerli değil

627

12.12.2019

13:07

Geçerli değil

Arm_458141f1c34bcfefcc346e15a21a0f23_31bf3856ad364e35_4.0.9696.16920_none_44906a7ae7fbea7f.manifest

Geçerli değil

630

12.12.2019

13:07

Geçerli değil

Arm_4648bb6374e974202c3e5f3700ef2320_31bf3856ad364e35_4.0.9696.16920_none_771cf5911d5bb7dc.manifest

Geçerli değil

639

12.12.2019

13:07

Geçerli değil

Arm_46e8e56ef67a60530cd7f9b283837ce1_b77a5c561934e089_4.0.9696.16959_none_ed4e54d3c0f7ef5e.manifest

Geçerli değil

629

12.12.2019

13:07

Geçerli değil

Arm_4ebed998fc7c772920b8a477d951f309_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16959_none_6dc8dd7b6e9680cb.manifest

Geçerli değil

627

12.12.2019

13:07

Geçerli değil

Arm_50bc0ace85c309f41b232aa64a08fd09_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16920_none_39065fd17c92e794.manifest

Geçerli değil

618

12.12.2019

13:07

Geçerli değil

Arm_5d9487b5df3853b73a6db71ecd2a3f37_b77a5c561934e089_4.0.9696.16959_none_208bf106ef16ad67.manifest

Geçerli değil

637

12.12.2019

13:07

Geçerli değil

Arm_61fcfa68d861b63b31d4f2c793752c4a_31bf3856ad364e35_4.0.9696.16959_none_6784dede54f0557e.manifest

Geçerli değil

638

12.12.2019

13:07

Geçerli değil

Arm_6814950862457f0c21bff78f8b2ab802_31bf3856ad364e35_4.0.9696.16959_none_062187cecb75e05c.manifest

Geçerli değil

626

12.12.2019

13:07

Geçerli değil

Arm_7896230a98779e142720354f8185a60f_b77a5c561934e089_4.0.9696.16959_none_0195c237d99ee171.manifest

Geçerli değil

629

12.12.2019

13:07

Geçerli değil

Arm_80dd758930cbb35ee994a29357e6e148_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16959_none_f3c1617af457f466.manifest

Geçerli değil

622

12.12.2019

13:07

Geçerli değil

Arm_95b23811e29315d42387de2648b335d5_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16959_none_a07d353c01e381ca.manifest

Geçerli değil

626

12.12.2019

13:07

Geçerli değil

Arm_9a25334b5b537e84ca40bee742609ae6_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16948_none_d9d031c9c95bf917.manifest

Geçerli değil

657

12.12.2019

13:07

Geçerli değil

Arm_aeb603cca870aa39ef7f74187a8ba148_b77a5c561934e089_4.0.9696.16959_none_49772d1edef948ac.manifest

Geçerli değil

620

12.12.2019

13:07

Geçerli değil

Arm_b5c668e53266980eb19f3d1735136f5d_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16959_none_5bd4dd188193c700.manifest

Geçerli değil

625

12.12.2019

13:07

Geçerli değil

Arm_c7f0744fba0783cd1535a57ed28d867e_b77a5c561934e089_4.0.9696.16959_none_5d814857697ac3fc.manifest

Geçerli değil

616

12.12.2019

13:07

Geçerli değil

Arm_ea3004f86f2a4333db2027a29c2a3264_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16959_none_992193133cabedb4.manifest

Geçerli değil

626

12.12.2019

13:07

Geçerli değil

Arm_f9ec673978dafb7f059c38dfbc9801c1_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16959_none_4dfc1f74509b52d3.manifest

Geçerli değil

627

12.12.2019

13:07

Geçerli değil

Arm_fb0f00bc09d91f9c945cb63d0c3041c9_31bf3856ad364e35_6.3.9696.16959_none_d05a71c6ec7c87ad.manifest

Geçerli değil

690

12.12.2019

13:07

Geçerli değil

Arm_fee4bd923171b183a11b6d195b8f16db_b77a5c561934e089_4.0.9696.16959_none_b28bb30d31322abb.manifest

Geçerli değil

619

12.12.2019

13:07

Geçerli değil

Arm_ffa798e21da28dc9e8f1c764aa8dd668_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16959_none_35e3aabfa4d7b3b1.manifest

Geçerli değil

622

12.12.2019

13:07

Geçerli değil

Arm_mscorlib_b77a5c561934e089_4.0.9696.16959_none_9d9f6f0b4faecdc1.manifest

Geçerli değil

110,596

12.12.2019

13:03

Geçerli değil

Arm_netfx4-clrjit_dll_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16959_none_a083cd86177f8da1.manifest

Geçerli değil

2,144

12.12.2019

13:03

Geçerli değil

Arm_netfx4-clr_dll_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16959_none_bc738d8682788280.manifest

Geçerli değil

29,927

12.12.2019

13:03

Geçerli değil

Arm_netfx4-mscordacwks_dll_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16959_none_61ec9a2296e72f10.manifest

Geçerli değil

3,622

12.12.2019

13:03

Geçerli değil

Arm_netfx4-mscordbi_dll_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16959_none_836138fda9afae80.manifest

Geçerli değil

2,911

12.12.2019

13:03

Geçerli değil

Arm_netfx4-mscoreei_dll_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16830_none_b266112912fb2a62.manifest

Geçerli değil

2,365

08.01.2019

04:37

Geçerli değil

Arm_netfx4-mscorlib_ni_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16959_none_51a2021f5dc928cf.manifest

Geçerli değil

2,087

12.12.2019

13:03

Geçerli değil

Arm_netfx4-smsvchostperfcounters_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16959_none_a62f200b600ccdf0.manifest

Geçerli değil

7,231

12.12.2019

13:03

Geçerli değil

Arm_netfx4-sos_dll_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16959_none_63a49837c7cb2966.manifest

Geçerli değil

2,024

12.12.2019

13:03

Geçerli değil

Arm_netfx4-system.core_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16959_none_bcd513fd1103e4ba.manifest

Geçerli değil

2,451

12.12.2019

13:03

Geçerli değil

Arm_netfx4-system.web.extensions_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16920_none_bba6c544e21af183.manifest

Geçerli değil

2,501

25.11.2019

18:53

Geçerli değil

Arm_netfx4-workflowserv.. ormancecounters_dll_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16948_none_32ce607fe749e2a6.manifest

Geçerli değil

2,164

10.12.2019

04:13

Geçerli değil

Arm_netfx4clientcorecomp_31bf3856ad364e35_6.3.9696.16959_none_cc208c5819ba2e94.manifest

Geçerli değil

73,795

12.12.2019

13:02

Geçerli değil

Arm_system.data_b77a5c561934e089_4.0.9696.16959_none_6a7f4a184283b617.manifest

Geçerli değil

2,644

12.12.2019

13:03

Geçerli değil

Arm_system.web_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16920_none_cd0e61e1a4d8ecb7.manifest

Geçerli değil

2,639

25.11.2019

18:53

Geçerli değil

Msil_smdiagnostics_b77a5c561934e089_4.0.9696.16959_none_747b71213e553bc5.manifest

Geçerli değil

2,655

12.12.2019

12:31

Geçerli değil

Msil_system.activities_31bf3856ad364e35_4.0.9696.16959_none_237d876ff0ab85cf.manifest

Geçerli değil

2,675

12.12.2019

12:31

Geçerli değil

Msil_system.core_b77a5c561934e089_4.0.9696.16959_none_69e5a43242f752a9.manifest

Geçerli değil

1,859

12.12.2019

12:31

Geçerli değil

Msil_system.identitymodel_b77a5c561934e089_4.0.9696.16959_none_f3438bdcd2619177.manifest

Geçerli değil

2,690

12.12.2019

12:31

Geçerli değil

Msil_system.net.sockets_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16959_none_2f495e633c1ccff9.manifest

Geçerli değil

2,241

12.12.2019

12:31

Geçerli değil

Msil_system.runtime.serialization_b77a5c561934e089_4.0.9696.16959_none_d84f18d26e31315e.manifest

Geçerli değil

2,730

12.12.2019

12:31

Geçerli değil

Msil_system.servicemodel.internals_31bf3856ad364e35_4.0.9696.16959_none_fb57e62598fc31f8.manifest

Geçerli değil

2,735

12.12.2019

12:31

Geçerli değil

Msil_system.servicemodel_b77a5c561934e089_4.0.9696.16959_none_7ad36cfb18f8829a.manifest

Geçerli değil

2,685

12.12.2019

12:31

Geçerli değil

Msil_system.web.applicationservices_31bf3856ad364e35_4.0.9696.16920_none_48f6fb41529f0bb0.manifest

Geçerli değil

2,740

25.11.2019

18:29

Geçerli değil

Msil_system.web.extensions_31bf3856ad364e35_4.0.9696.16920_none_5345e6cdabe3f770.manifest

Geçerli değil

1,909

25.11.2019

18:29

Geçerli değil

Msil_system.windows.forms_b77a5c561934e089_4.0.9696.16959_none_06d4f5f2d1dd880c.manifest

Geçerli değil

2,690

12.12.2019

12:31

Geçerli değil

Msil_system.xaml_b77a5c561934e089_4.0.9696.16959_none_6a778a0e428ac462.manifest

Geçerli değil

2,645

12.12.2019

12:31

Geçerli değil

Msil_system_b77a5c561934e089_4.0.9696.16803_none_b074707bea4f1d4a.manifest

Geçerli değil

2,820

24 Tem 2019

20:33

Geçerli değil

Update.pie

Geçerli değil

1,989

12.12.2019

13:07

Geçerli değil

x86 Windows 8.1

Dosya özelliği

Değer

Msil_presentationframework-systemdata_b77a5c561934e089_4.0.9696.16959_none_9dce5f9fe213e2d9.manifest

Geçerli değil

2,426

12.12.2019

12:31

Geçerli değil

Msil_presentationframework_31bf3856ad364e35_4.0.9696.16959_none_27c8918985e40205.manifest

Geçerli değil

2,707

12.12.2019

12:31

Geçerli değil

Msil_reachframework_31bf3856ad364e35_4.0.9696.16948_none_1a602d752f0f084a.manifest

Geçerli değil

2,672

10.12.2019

03:47

Geçerli değil

Msil_smdiagnostics_b77a5c561934e089_4.0.9696.16959_none_747b71213e553bc5.manifest

Geçerli değil

2,655

12.12.2019

12:31

Geçerli değil

Msil_smsvchost_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16959_none_e842e3dce2c4c47d.manifest

Geçerli değil

2,635

12.12.2019

12:31

Geçerli değil

Msil_system.activities_31bf3856ad364e35_4.0.9696.16959_none_237d876ff0ab85cf.manifest

Geçerli değil

2,675

12.12.2019

12:31

Geçerli değil

Msil_system.core_b77a5c561934e089_4.0.9696.16959_none_69e5a43242f752a9.manifest

Geçerli değil

1,859

12.12.2019

12:31

Geçerli değil

Msil_system.identitymodel.services_b77a5c561934e089_4.0.9696.16959_none_7d9718d4b2bb65df.manifest

Geçerli değil

2,735

12.12.2019

12:31

Geçerli değil

Msil_system.identitymodel_b77a5c561934e089_4.0.9696.16959_none_f3438bdcd2619177.manifest

Geçerli değil

2,690

12.12.2019

12:31

Geçerli değil

Msil_system.net.sockets_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16959_none_2f495e633c1ccff9.manifest

Geçerli değil

2,241

12.12.2019

12:31

Geçerli değil

Msil_system.runtime.serialization_b77a5c561934e089_4.0.9696.16959_none_d84f18d26e31315e.manifest

Geçerli değil

2,730

12.12.2019

12:31

Geçerli değil

Msil_system.servicemodel.channels_31bf3856ad364e35_4.0.9696.16959_none_57fd88230b1baabc.manifest

Geçerli değil

2,730

12.12.2019

12:31

Geçerli değil

Msil_system.servicemodel.discovery_31bf3856ad364e35_4.0.9696.16959_none_782178f4761741c4.manifest

Geçerli değil

2,735

12.12.2019

12:31

Geçerli değil

Msil_system.servicemodel.internals_31bf3856ad364e35_4.0.9696.16959_none_fb57e62598fc31f8.manifest

Geçerli değil

2,735

12.12.2019

12:31

Geçerli değil

Msil_system.servicemodel.washosting_b77a5c561934e089_4.0.9696.16959_none_93f82fd96fb1aacb.manifest

Geçerli değil

2,289

12.12.2019

12:31

Geçerli değil

Msil_system.servicemodel_b77a5c561934e089_4.0.9696.16959_none_7ad36cfb18f8829a.manifest

Geçerli değil

2,685

12.12.2019

12:31

Geçerli değil

Msil_system.web.applicationservices_31bf3856ad364e35_4.0.9696.16920_none_48f6fb41529f0bb0.manifest

Geçerli değil

2,740

25.11.2019

18:29

Geçerli değil

Msil_system.web.extensions_31bf3856ad364e35_4.0.9696.16920_none_5345e6cdabe3f770.manifest

Geçerli değil

1,909

25.11.2019

18:29

Geçerli değil

Msil_system.windows.controls.ribbon_b77a5c561934e089_4.0.9696.16959_none_84b9f1010bef386f.manifest

Geçerli değil

2,752

12.12.2019

12:31

Geçerli değil

Msil_system.windows.forms_b77a5c561934e089_4.0.9696.16959_none_06d4f5f2d1dd880c.manifest

Geçerli değil

2,690

12.12.2019

12:31

Geçerli değil

Msil_system.workflow.activities_31bf3856ad364e35_4.0.9696.16948_none_fb882d8697bc248a.manifest

Geçerli değil

2,720

10.12.2019

03:47

Geçerli değil

Msil_system.workflow.componentmodel_31bf3856ad364e35_4.0.9696.16948_none_f2eecc0850f55c33.manifest

Geçerli değil

2,740

10.12.2019

03:47

Geçerli değil

Msil_system.workflow.runtime_31bf3856ad364e35_4.0.9696.16948_none_fb7db9db6f4be773.manifest

Geçerli değil

2,705

10.12.2019

03:47

Geçerli değil

Msil_system.xaml_b77a5c561934e089_4.0.9696.16959_none_6a778a0e428ac462.manifest

Geçerli değil

2,645

12.12.2019

12:31

Geçerli değil

Msil_system_b77a5c561934e089_4.0.9696.16803_none_b074707bea4f1d4a.manifest

Geçerli değil

2,820

24 Tem 2019

20:33

Geçerli değil

Msil_uiautomationclientsideproviders_31bf3856ad364e35_4.0.9696.16959_none_9867b28520c4fb02.manifest

Geçerli değil

2,757

12.12.2019

12:31

Geçerli değil

Msil_uiautomationclient_31bf3856ad364e35_4.0.9696.16959_none_59e0b0123c874ab1.manifest

Geçerli değil

2,692

12.12.2019

12:31

Geçerli değil

Msil_uiautomationprovider_31bf3856ad364e35_4.0.9696.16959_none_ec12bddc76fc9955.manifest

Geçerli değil

2,702

12.12.2019

12:31

Geçerli değil

Msil_uiautomationtypes_31bf3856ad364e35_4.0.9696.16959_none_71e435ddf44c8669.manifest

Geçerli değil

2,687

12.12.2019

12:31

Geçerli değil

Msil_windowsbase_31bf3856ad364e35_4.0.9696.16959_none_8b01a8a4d4989437.manifest

Geçerli değil

2,657

12.12.2019

12:31

Geçerli değil

Update.pie

Geçerli değil

2,193

12.12.2019

12:32

Geçerli değil

X86_0170eea40bc89a80b74f9cceb9d44b36_b77a5c561934e089_4.0.9696.16803_none_4e8e252d77a195ac.manifest

Geçerli değil

615

12.12.2019

12:32

Geçerli değil

X86_03a2094d2da141b0d70d8f15554cdf53_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16920_none_2852fb5e2ef6af33.manifest

Geçerli değil

630

12.12.2019

12:32

Geçerli değil

X86_08bd71209aae610d44b151308b1bef33_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16959_none_c66396580f1d3b64.manifest

Geçerli değil

626

12.12.2019

12:32

Geçerli değil

X86_08d13c8585e524187553882d199d318d_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16920_none_1b6a9b420b017212.manifest

Geçerli değil

628

12.12.2019

12:32

Geçerli değil

X86_092438d6e74d14c8a1eded28ca072fe7_b77a5c561934e089_4.0.9696.16959_none_631f6dc68cea9712.manifest

Geçerli değil

620

12.12.2019

12:32

Geçerli değil

X86_10af326f73e50abf3f55ca33553c879c_b77a5c561934e089_4.0.9696.16959_none_66bd5f3b36ce9589.manifest

Geçerli değil

628

12.12.2019

12:32

Geçerli değil

X86_17eca2b6f473065b0669da95bc25bc26_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16959_none_b568c4f11043d77e.manifest

Geçerli değil

632

12.12.2019

12:32

Geçerli değil

X86_1f87331e3b6b277b98b2f0a98b7b1a88_b77a5c561934e089_4.0.9696.16959_none_d5345f0ad8dcc49c.manifest

Geçerli değil

619

12.12.2019

12:32

Geçerli değil

X86_2521931a62758b488e09094c8d5b4e09_b77a5c561934e089_4.0.9696.16959_none_4e05c5bd6ff04be0.manifest

Geçerli değil

622

12.12.2019

12:32

Geçerli değil

X86_2c9c2cd2160ad8c655715a1460db4575_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16920_none_2ac361091771cd32.manifest

Geçerli değil

634

12.12.2019

12:32

Geçerli değil

X86_2fbee25e0b19b0020d9c0bef826944d4_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16959_none_cdf83cc69e9e828f.manifest

Geçerli değil

621

12.12.2019

12:32

Geçerli değil

X86_351fd58b24987828c970d97d4f309503_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16959_none_e1006ef91f1d60f8.manifest

Geçerli değil

626

12.12.2019

12:32

Geçerli değil

X86_3528efc3161c26e7c4ce4e98f2fc41bd_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16959_none_1f234ff860fc49a6.manifest

Geçerli değil

634

12.12.2019

12:32

Geçerli değil

X86_39012d49c801404e0c8518fcdfddcfac_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16959_none_2cf68cad1485b4e9.manifest

Geçerli değil

630

12.12.2019

12:32

Geçerli değil

X86_3aa4fd904f4d0a2cb881853e5ddd62d2_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16959_none_acafd0edee5bbe6a.manifest

Geçerli değil

621

12.12.2019

12:32

Geçerli değil

X86_3ce9b4e187ca1b60312f04ceabd0375d_31bf3856ad364e35_4.0.9696.16948_none_98593b101db41f99.manifest

Geçerli değil

639

12.12.2019

12:32

Geçerli değil

X86_458141f1c34bcfefcc346e15a21a0f23_31bf3856ad364e35_4.0.9696.16920_none_448df822e7fecbb9.manifest

Geçerli değil

630

12.12.2019

12:32

Geçerli değil

X86_4648bb6374e974202c3e5f3700ef2320_31bf3856ad364e35_4.0.9696.16920_none_771a83391d5e9916.manifest

Geçerli değil

639

12.12.2019

12:32

Geçerli değil

X86_46e8e56ef67a60530cd7f9b283837ce1_b77a5c561934e089_4.0.9696.16959_none_ed4be27bc0fad098.manifest

Geçerli değil

629

12.12.2019

12:32

Geçerli değil

X86_4726ebcf75be8e6c07f99350718d7cde_31bf3856ad364e35_4.0.9696.16948_none_0f401d6060f4a123.manifest

Geçerli değil

632

12.12.2019

12:32

Geçerli değil

X86_4d9fb6f7b7a931b02584938b96a08846_31bf3856ad364e35_4.0.9696.16959_none_0c127400a0305bb1.manifest

Geçerli değil

638

12.12.2019

12:32

Geçerli değil

X86_525cb41e7fc38e439cb48ccc94faa1ef_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16959_none_ce0b1417bdc83235.manifest

Geçerli değil

640

12.12.2019

12:32

Geçerli değil

X86_52de1ef1757c549a805dd1be9611002b_31bf3856ad364e35_4.0.9696.16959_none_23467fd1de5b6491.manifest

Geçerli değil

630

12.12.2019

12:32

Geçerli değil

X86_5870e065390309a7995e5fcd43a0a0a6_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16920_none_5226ecb1c132d49d.manifest

Geçerli değil

636

12.12.2019

12:32

Geçerli değil

X86_58b01efb9290c4d0ddedd3195a79a282_31bf3856ad364e35_4.0.9696.16959_none_001f4f36f5d52030.manifest

Geçerli değil

626

12.12.2019

12:32

Geçerli değil

X86_5d9487b5df3853b73a6db71ecd2a3f37_b77a5c561934e089_4.0.9696.16959_none_20897eaeef198ea1.manifest

Geçerli değil

637

12.12.2019

12:32

Geçerli değil

X86_61fcfa68d861b63b31d4f2c793752c4a_31bf3856ad364e35_4.0.9696.16959_none_67826c8654f336b8.manifest

Geçerli değil

638

12.12.2019

12:32

Geçerli değil

X86_621ca7b630ce14b52bb18f6592caff76_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16948_none_7f5f1d9dd589dd34.manifest

Geçerli değil

657

12.12.2019

12:32

Geçerli değil

X86_6814950862457f0c21bff78f8b2ab802_31bf3856ad364e35_4.0.9696.16959_none_061f1576cb78c196.manifest

Geçerli değil

626

12.12.2019

12:32

Geçerli değil

X86_68225106533e9db7e5833dca9362a2ed_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16959_none_d09fae2eea2b5261.manifest

Geçerli değil

627

12.12.2019

12:32

Geçerli değil

X86_689c36e4e46fe83a4b4ddca137b2b41a_31bf3856ad364e35_4.0.9696.16948_none_91b7451bb8cf56c6.manifest

Geçerli değil

635

12.12.2019

12:32

Geçerli değil

X86_6ca34c36566c196e426f70255a45c3f1_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16959_none_b4816ae7b3c56a43.manifest

Geçerli değil

636

12.12.2019

12:32

Geçerli değil

X86_6cceca92348f4be7bdd364bb315b9679_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16920_none_7612b2459cc8b913.manifest

Geçerli değil

636

12.12.2019

12:32

Geçerli değil

X86_6d5c618cf9aa01b7085880ed5d034a46_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16959_none_3585e65910e61121.manifest

Geçerli değil

637

12.12.2019

12:32

Geçerli değil

X86_6f0506079049f0f0ee72bf332a40f8a0_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16959_none_1321c0a7469bca9a.manifest

Geçerli değil

622

12.12.2019

12:32

Geçerli değil

X86_732932389031eabf04f44e2eab73413c_31bf3856ad364e35_4.0.9696.16948_none_f0b7c8dafa01410d.manifest

Geçerli değil

623

12.12.2019

12:32

Geçerli değil

X86_76cd7022e913f238ebda487945241462_b77a5c561934e089_4.0.9696.16959_none_6a8adc8020edf2e5.manifest

Geçerli değil

641

12.12.2019

12:32

Geçerli değil

X86_7896230a98779e142720354f8185a60f_b77a5c561934e089_4.0.9696.16959_none_01934fdfd9a1c2ab.manifest

Geçerli değil

629

12.12.2019

12:32

Geçerli değil

X86_7bac2caf49b5dd0ca213e2e1bde9b180_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16920_none_9ba124dfbee4773c.manifest

Geçerli değil

628

12.12.2019

12:32

Geçerli değil

X86_83db160ab7e94c9e19bcfb0b1e623955_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16959_none_13a2e135536e7735.manifest

Geçerli değil

627

12.12.2019

12:32

Geçerli değil

X86_8e08f89b5179bdd6777165c9974bf33b_b77a5c561934e089_4.0.9696.16959_none_0032506792a6db58.manifest

Geçerli değil

639

12.12.2019

12:32

Geçerli değil

X86_93b1312104c48b52510ad2f65e73481a_31bf3856ad364e35_4.0.9696.16959_none_00110879ff2533fe.manifest

Geçerli değil

624

12.12.2019

12:32

Geçerli değil

X86_94fb45a994e8caecb6f03b7f06446e46_31bf3856ad364e35_4.0.9696.16959_none_fb750bb3131bfd5a.manifest

Geçerli değil

637

12.12.2019

12:32

Geçerli değil

X86_98b079d5dfaadc9cd7b701b718b0661d_31bf3856ad364e35_4.0.9696.16959_none_8643b1a8f9ceafb8.manifest

Geçerli değil

620

12.12.2019

12:32

Geçerli değil

X86_9a5a1ef33e2b528f1ec25eff40334639_31bf3856ad364e35_4.0.9696.16948_none_e02938d936ec1186.manifest

Geçerli değil

623

12.12.2019

12:32

Geçerli değil

X86_a4af4a9e57bd9274c646600417545dfb_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16959_none_aca76c6f5b99ba35.manifest

Geçerli değil

618

12.12.2019

12:32

Geçerli değil

X86_a62018b56569f7c1b2ed3a9dc5a325e8_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16959_none_e976cf020e1435cb.manifest

Geçerli değil

636

12.12.2019

12:32

Geçerli değil

X86_a74b39440a605e1d78fc84a8924c40bb_b77a5c561934e089_4.0.9696.16959_none_e7d2bf57ad58a23c.manifest

Geçerli değil

638

12.12.2019

12:32

Geçerli değil

X86_aeb603cca870aa39ef7f74187a8ba148_b77a5c561934e089_4.0.9696.16959_none_4974bac6defc29e6.manifest

Geçerli değil

620

12.12.2019

12:32

Geçerli değil

X86_b1ce4f3f27f5892e3f1c7de76a4839df_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16959_none_dd834a5685f8e2a2.manifest

Geçerli değil

622

12.12.2019

12:32

Geçerli değil

X86_b1d8250da6267f7e2b7448f4e499c0b5_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16920_none_4e2200221bebae17.manifest

Geçerli değil

618

12.12.2019

12:32

Geçerli değil

X86_b2f823742283e23b13a13a1501eed1bb_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16920_none_7d17658942b767ba.manifest

Geçerli değil

629

12.12.2019

12:32

Geçerli değil

X86_b9d1ddc98354c68d673e3fc984275c98_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16959_none_2d127cde8fd73b0c.manifest

Geçerli değil

632

12.12.2019

12:32

Geçerli değil

X86_c3dd45c1e9af07862eeaa2817f6873c2_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16959_none_249cb150e4865c6b.manifest

Geçerli değil

628

12.12.2019

12:32

Geçerli değil

X86_c63f7b12695289d8893457dce9dbc9fd_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16959_none_5291ef95ee1b68e7.manifest

Geçerli değil

625

12.12.2019

12:32

Geçerli değil

X86_c736ce610a8ce5cd076064de5d4da191_b77a5c561934e089_4.0.9696.16959_none_cf545f4c1df743b3.manifest

Geçerli değil

639

12.12.2019

12:32

Geçerli değil

X86_c944eae89b3bc4f2b397af5231988cc6_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16959_none_fb84731444e82bb5.manifest

Geçerli değil

627

12.12.2019

12:32

Geçerli değil

X86_cdd025cebe8c76b836e304a115378f99_31bf3856ad364e35_4.0.9696.16959_none_b9548002525db42f.manifest

Geçerli değil

640

12.12.2019

12:32

Geçerli değil

X86_d123ffe4e381b61617f2efe1d04da922_31bf3856ad364e35_4.0.9696.16959_none_1b2e0856c2ba3391.manifest

Geçerli değil

627

12.12.2019

12:32

Geçerli değil

X86_db4d23eeefc71ced4ff7ce67ae17e36f_31bf3856ad364e35_6.3.9696.16959_none_e26eeedd0862e52b.manifest

Geçerli değil

690

12.12.2019

12:32

Geçerli değil

X86_dc74bdd2110b023bcc7a9b2d46571036_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16959_none_16aa75da424da90d.manifest

Geçerli değil

635

12.12.2019

12:32

Geçerli değil

X86_dc7a615b737f325e1d1d08a960e19002_31bf3856ad364e35_4.0.9696.16959_none_c07aafc909e4d3b7.manifest

Geçerli değil

629

12.12.2019

12:32

Geçerli değil

X86_dc856d5f49410cf49014f43999916cee_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16830_none_d430faca8adbaec4.manifest

Geçerli değil

627

12.12.2019

12:32

Geçerli değil

X86_eb8a055e54fde8d0eb9c99d0b025283c_b77a5c561934e089_4.0.9696.16959_none_c896cba2bba16cbc.manifest

Geçerli değil

616

12.12.2019

12:32

Geçerli değil

X86_f3584cb3b45cebba111d1ac6196f5c50_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16959_none_3a67cbff3964fae0.manifest

Geçerli değil

633

12.12.2019

12:32

Geçerli değil

X86_f9ec673978dafb7f059c38dfbc9801c1_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16959_none_4df9ad1c509e340d.manifest

Geçerli değil

627

12.12.2019

12:32

Geçerli değil

X86_ffda696f4001b1e33aad390866e75747_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16959_none_551389351fd0b679.manifest

Geçerli değil

637

12.12.2019

12:32

Geçerli değil

X86_mscorlib_b77a5c561934e089_4.0.9696.16959_none_9d9fa26f4fae7bd7.manifest

Geçerli değil

110,596

12.12.2019

12:31

Geçerli değil

X86_netfx4-aspnet_perf_dll_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16920_none_9b79f0c55035610c.manifest

Geçerli değil

2,056

25.11.2019

18:29

Geçerli değil

X86_netfx4-aspnet_state_perf_h_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16920_none_3f92770cc67b3c2e.manifest

Geçerli değil

2,072

25.11.2019

18:29

Geçerli değil

X86_netfx4-aspnet_state_perf_ini_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16920_none_e6d453a1f4ae9f2e.manifest

Geçerli değil

2,080

25.11.2019

18:29

Geçerli değil

X86_netfx4-aspnet_wp_exe_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16920_none_89780d4b131a731c.manifest

Geçerli değil

2,048

25.11.2019

18:29

Geçerli değil

X86_netfx4-clrjit_dll_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16959_none_a08400ea177f3bb7.manifest

Geçerli değil

2,144

12.12.2019

12:31

Geçerli değil

X86_netfx4-clr_dll_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16959_none_bc73c0ea82783096.manifest

Geçerli değil

29,927

12.12.2019

12:31

Geçerli değil

X86_netfx4-globalmonospacecf_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16959_none_3b8d56506be49c4b.manifest

Geçerli değil

2,118

12.12.2019

12:31

Geçerli değil

X86_netfx4-globalsansserifcf_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16959_none_513628766b2ae714.manifest

Geçerli değil

2,118

12.12.2019

12:31

Geçerli değil

X86_netfx4-globalserifcf_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16959_none_5b6da3605e7f07bd.manifest

Geçerli değil

2,102

12.12.2019

12:31

Geçerli değil

X86_netfx4-globaluserinterfacecf_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16959_none_733c50039f46861a.manifest

Geçerli değil

2,134

12.12.2019

12:31

Geçerli değil

X86_netfx4-mscordacwks_dll_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16959_none_61eccd8696e6dd26.manifest

Geçerli değil

3,622

12.12.2019

12:31

Geçerli değil

X86_netfx4-mscordbi_dll_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16959_none_83616c61a9af5c96.manifest

Geçerli değil

2,911

12.12.2019

12:31

Geçerli değil

X86_netfx4-mscoreei_dll_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16830_none_b266448d12fad878.manifest

Geçerli değil

2,365

08.01.2019

04:04

Geçerli değil

X86_netfx4-mscorlib_ni_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16959_none_51a235835dc8d6e5.manifest

Geçerli değil

2,087

12.12.2019

12:31

Geçerli değil

X86_netfx4-penimc_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16959_none_b04f82a18ef1f5dc.manifest

Geçerli değil

11,409

12.12.2019

12:31

Geçerli değil

X86_netfx4-penimc_v0400_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16959_none_5d7c08e2dbb4cae7.manifest

Geçerli değil

2,064

12.12.2019

12:31

Geçerli değil

X86_netfx4-peverify_dll_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16959_none_b3d4c38c5ad35227.manifest

Geçerli değil

2,044

12.12.2019

12:31

Geçerli değil

X86_netfx4-presentationhostdllmui_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16959_none_9dc578cf54d56b45.manifest

Geçerli değil

2,130

12.12.2019

12:31

Geçerli değil

X86_netfx4-presentationhostdll_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16959_none_2fd04234e23eb14c.manifest

Geçerli değil

2,750

12.12.2019

12:31

Geçerli değil

X86_netfx4-presentationnative_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16959_none_6bbac553f958a10b.manifest

Geçerli değil

2,100

12.12.2019

12:31

Geçerli değil

X86_netfx4-servicemodel_mof_files_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16959_none_d765fb6eb02d359f.manifest

Geçerli değil

2,866

12.12.2019

12:31

Geçerli değil

X86_netfx4-servicemonikersupport_dll_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16959_none_e86e9012c178e3b6.manifest

Geçerli değil

3,309

12.12.2019

12:31

Geçerli değil

X86_netfx4-smsvchostperfcounters_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16959_none_a62f536f600c7c06.manifest

Geçerli değil

7,231

12.12.2019

12:31

Geçerli değil

X86_netfx4-smsvchost_exe_config_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16959_none_d09378a3fb1de622.manifest

Geçerli değil

1,792

12.12.2019

12:31

Geçerli değil

X86_netfx4-sos_dll_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16959_none_63a4cb9bc7cad77c.manifest

Geçerli değil

2,024

12.12.2019

12:31

Geçerli değil

X86_netfx4-system.core_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16959_none_bcd54761110392d0.manifest

Geçerli değil

2,451

12.12.2019

12:31

Geçerli değil

X86_netfx4-system.web.extensions_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16920_none_bba6f8a8e21a9f99.manifest

Geçerli değil

2,501

25.11.2019

18:29

Geçerli değil

X86_netfx4-webengine4_dll_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16920_none_54da4c6f6e68ddc9.manifest

Geçerli değil

2,052

25.11.2019

18:29

Geçerli değil

X86_netfx4-webengine_dll_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16920_none_9968f5b97af8f123.manifest

Geçerli değil

2,048

25.11.2019

18:29

Geçerli değil

X86_netfx4-workflowserv.. ormancecounters_dll_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16948_none_32ce93e3e74990bc.manifest

Geçerli değil

2,164

10.12.2019

03:47

Geçerli değil

X86_netfx4-wpfgfx_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16959_none_b048fdeec4fe122a.manifest

Geçerli değil

2,052

12.12.2019

12:31

Geçerli değil

X86_netfx4clientcorecomp_31bf3856ad364e35_6.3.9696.16959_none_cc1e1a0019bd0fce.manifest

Geçerli değil

74,137

12.12.2019

12:29

Geçerli değil

X86_presentationcore_31bf3856ad364e35_4.0.9696.16959_none_2aa1fea5ad732b21.manifest

Geçerli değil

6,533

12.12.2019

12:31

Geçerli değil

X86_system.data_b77a5c561934e089_4.0.9696.16959_none_6a7f7d7c4283642d.manifest

Geçerli değil

2,644

12.12.2019

12:31

Geçerli değil

X86_system.printing_31bf3856ad364e35_4.0.9696.16948_none_a03618bc221a3096.manifest

Geçerli değil

2,676

10.12.2019

03:47

Geçerli değil

X86_system.web_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9696.16920_none_cd0e9545a4d89acd.manifest

Geçerli değil

2,639

25.11.2019

18:29

Geçerli değil

Bu güncelleştirme için yardım ve destek alma

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Daha fazla seçenek mi istiyorsunuz?

Abonelik avantajlarını keşfedin, eğitim kurslarına göz atın, cihazınızın güvenliğini nasıl sağlayacağınızı öğrenin ve daha fazlasını yapın.

Topluluklar, soru sormanıza ve soruları yanıtlamanıza, geri bildirimde bulunmanıza ve zengin bilgiye sahip uzmanlardan bilgi almanıza yardımcı olur.

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Dil kalitesinden ne kadar memnunsunuz?
Deneyiminizi ne etkiledi?
Gönder’e bastığınızda, geri bildiriminiz Microsoft ürün ve hizmetlerini geliştirmek için kullanılır. BT yöneticiniz bu verileri toplayabilecek. Gizlilik Bildirimi.

Geri bildiriminiz için teşekkürler!

×