Microsoft hesabıyla oturum açın
Oturum açın veya hesap oluşturun.
Merhaba,
Farklı bir hesap seçin.
Birden çok hesabınız var
Oturum açmak istediğiniz hesabı seçin.

Bu makale Microsoft Dynamics NAV'a (onu) İtalyanca Dil yerel ayar için geçerlidir.

Belirtiler

Microsoft Dynamics NAV 2009 İtalyanca sürümünde, sistem "ödenecek tutar" değer ve stopaj vergisi tutarı beklendiği gibi hesaplamaz. Bu sorun aşağıdaki ürünlerde oluşur:

 • Microsoft Dynamics NAV 2009 R2'in İtalyanca sürümünde

 • Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1'in İtalyanca sürümünde

Çözüm

Düzeltme bilgileri

Artık Microsoft tarafından desteklenen bir düzeltme sağlanmaktadır. Ancak bunun yalnızca bu makalede anlatılan sorunu düzeltmesi amaçlanmıştır. Yalnızca bu özel sorunla karşılaşmış olan sistemlere uygulayın. Bu düzeltme ek sınama uygulanabilir. Bu nedenle, bu sorundan ciddi bir şekilde etkilenmiyorsanız, Microsoft Dynamics NAV 2009 sonraki hizmet paketini veya, bu düzeltmeyi içeren bir sonraki Microsoft Dynamics NAV sürümü için beklemek öneririz.

Not: Özel durumlarda, destek aramaları teknik destek uzmanı Microsoft Dynamics ve ilgili ürünlere yönelik iptal edilebilir çözeceğini giderleri belirleyen belirli bir güncelleştirmenin sorununuzu. Ek destek sorularına ve söz konusu güncelleştirme için geçerli olmayan sorunlara normal destek ücretleri uygulanır.


Yükleme bilgileri

Microsoft, programlama örneklerini yalnızca gösterim amacıyla zımni veya açık garanti olmadan sağlar. Bu, satılabilirlik veya belirli bir amaca uygunluk açısından zımni garantileri içerir ancak bunlarla sınırlı değildir. Bu makale, gösterilen programlama dilini, yordamları oluşturmak ve yordamlardan hata ayıklamak için kullanılan araçları bildiğinizi varsayar. Microsoft destek mühendisleri belirli bir yordamın işlevselliğinin açıklanmasına yardımcı olabilir. Ancak, işlevsellik sağlamak veya yordamlar, belirli gereksinimlerinizi karşılayacak şekilde geliştirmek amacıyla bu örnekleri değiştirmezler.

Not: Bu düzeltmeyi yüklemeden önce tüm Microsoft Navision istemcisi kullanıcılar sistem oturum doğrulayın. Bu, Microsoft Navision uygulama Hizmetleri (NAS) istemci kullanıcıları içerir. Bu düzeltmeyi uyguladığınızda yalnızca istemci kullanıcının oturum açmış olması gerekir.

Bu düzeltmeyi uygulamak için bir geliştirici lisansı olması gerekir.

Kullanıcı hesabının Windows oturumu açma penceresini veya veritabanı oturumu açma penceresi "Süper" rol kimliği atanması öneririz Kullanıcı hesabı "Süper" rol Kimliği atanamaz, kullanıcı hesabı aşağıdaki izinlere sahip olduğunu doğrulamanız gerekir:

 • Nesnenin, değiştirme değişiklik yapma izni.

 • Execute izni Sistem nesne kimliği 5210 nesnenin ve nesne kimliği 9015 sistem nesnesi için.Not: Veri onarım gerçekleştirmek zorunda sürece veri depoları haklarına sahip olmanız gerekmez.

Kod değişiklikleri

Not: Her zaman, uygulamadan önce test kodu denetimli bir ortamda üretim bilgisayarlarınıza düzeltmeler giderir.
Bu sorunu gidermek için şu adımları izleyin:

 1. CreateVendBillWithhTax işlevi (12182) Satıcı Fatura Satırı tablosundaki kodu aşağıdaki gibi değiştirin:
  Varolan kodu

  ...       VendBillWithhTax."Currency Code" := VendorBillHeader."Currency Code";
  VendBillWithhTax."External Document No." := "External Document No.";
  VendBillWithhTax."Related Date" := VendorBillHeader."Posting Date";
  VendBillWithhTax."Withholding Tax Code" := WithholdCode;
  VendBillWithhTax."Social Security Code" := SocialSecurityCode;

  // Delete the following line.
  VendBillWithhTax.VALIDATE("Total Amount","Remaining Amount");

  VendBillWithhTax."Old Withholding Amount" := VendBillWithhTax."Withholding Tax Amount";
  VendBillWithhTax."Old Free-Lance Amount" := VendBillWithhTax."Free-Lance Amount";
  END;
  // IT0007.begin
  IF VendBillWithhTax."Withholding Tax Code" <> '' THEN
  ...

  Kod değiştirme

  ...       VendBillWithhTax."Currency Code" := VendorBillHeader."Currency Code";
  VendBillWithhTax."External Document No." := "External Document No.";
  VendBillWithhTax."Related Date" := VendorBillHeader."Posting Date";
  VendBillWithhTax."Withholding Tax Code" := WithholdCode;
  VendBillWithhTax."Social Security Code" := SocialSecurityCode;

  // Add the following line.
  VendBillWithhTax.VALIDATE("Total Amount","Amount to Pay");

  VendBillWithhTax."Old Withholding Amount" := VendBillWithhTax."Withholding Tax Amount";
  VendBillWithhTax."Old Free-Lance Amount" := VendBillWithhTax."Free-Lance Amount";
  END;
  // IT0007.begin
  IF VendBillWithhTax."Withholding Tax Code" <> '' THEN
  ...

 2. Denetimleri el ile satıcı ödeme satırı formu (12188) kodu aşağıdaki gibi değiştirin:
  Varolan kodu 1

  ...                          InPage=0;
  CaptionML=ENU=Withholding Tax Code;
  SourceExpr=WithholdingTaxCode;
  TableRelation="Withhold Code" }
  { 1130006;Label ;440 ;2090 ;3300 ;440 ;ParentControl=1130005 }

  // Delete the following line.
  { 1130007;TextBox ;13090;3190 ;1700 ;440 ;ParentControl=1130000;

  InPage=0;
  CaptionML=ENU=Vendor Bank Account;
  SourceExpr=VendorBankAccount;
  TableRelation="Vendor Bank Account";
  OnLookup=VAR
  ...

  Değiştirme kodu 1

  ...                          InPage=0;
  CaptionML=ENU=Withholding Tax Code;
  SourceExpr=WithholdingTaxCode;
  TableRelation="Withhold Code" }
  { 1130006;Label ;440 ;2090 ;3300 ;440 ;ParentControl=1130005 }

  // Add the following line.
  { 1130007;TextBox ;13090;3740 ;1700 ;440 ;ParentControl=1130000;

  InPage=0;
  CaptionML=ENU=Vendor Bank Account;
  SourceExpr=VendorBankAccount;
  TableRelation="Vendor Bank Account";
  OnLookup=VAR
  ...

  Varolan kodu 2

  ...                               IF FORM.RUNMODAL(FORM::"Vendor Bank Account List",VendBankAcc,VendBankAcc.Code) = ACTION::LookupOK THEN
  VendorBankAccount := VendBankAcc.Code;
  // IT0001.end
  END;
  }

  // Delete the following line.
  { 1130008;Label ;9680 ;3190 ;3300 ;440 ;ParentControl=1130007 }

  { 1130009;TextBox ;3850 ;3190 ;5500 ;440 ;ParentControl=1130000;
  InPage=0;
  CaptionML=ENU=Description;
  SourceExpr=Desc }
  { 1130010;Label ;440 ;3190 ;3300 ;440 ;ParentControl=1130009 }
  ...

  Değiştirme kodu 2

  ...                               IF FORM.RUNMODAL(FORM::"Vendor Bank Account List",VendBankAcc,VendBankAcc.Code) = ACTION::LookupOK THEN
  VendorBankAccount := VendBankAcc.Code;
  // IT0001.end
  END;
  }

  // Add the following line.
  { 1130008;Label ;9680 ;3740 ;3300 ;440 ;ParentControl=1130007 }

  { 1130009;TextBox ;3850 ;3190 ;5500 ;440 ;ParentControl=1130000;
  InPage=0;
  CaptionML=ENU=Description;
  SourceExpr=Desc }
  { 1130010;Label ;440 ;3190 ;3300 ;440 ;ParentControl=1130009 }
  ...

  Varolan kodu 3

  ...   { 1130013;TextBox  ;13090;990 ;1700 ;440 ;ParentControl=1130000;
  InPage=0;
  CaptionML=ENU=Total Amount;
  SourceExpr=TotalAmount }
  { 1130014;Label ;9680 ;990 ;3300 ;440 ;ParentControl=1130013 }

  // Delete the following line.
  { 1130015;TextBox ;13090;1540 ;2200 ;440 ;ParentControl=1130000;

  InPage=0;
  CaptionML=ENU=Document Type;
  OptionCaptionML=ENU=" ,Payment,Invoice,Credit Memo,Finance Charge Memo,Reminder,Refund";
  OptionString=[ ,Payment,Invoice,Credit Memo,Finance Charge Memo,Reminder,Refund];
  SourceExpr=DocumentType }
  ...

  Değiştirme kodu 3

  ...   { 1130013;TextBox  ;13090;990 ;1700 ;440 ;ParentControl=1130000;
  InPage=0;
  CaptionML=ENU=Total Amount;
  SourceExpr=TotalAmount }
  { 1130014;Label ;9680 ;990 ;3300 ;440 ;ParentControl=1130013 }

  // Add the following line.
  { 1130015;TextBox ;13090;2090 ;2200 ;440 ;ParentControl=1130000;

  InPage=0;
  CaptionML=ENU=Document Type;
  OptionCaptionML=ENU=" ,Payment,Invoice,Credit Memo,Finance Charge Memo,Reminder,Refund";
  OptionString=[ ,Payment,Invoice,Credit Memo,Finance Charge Memo,Reminder,Refund];
  SourceExpr=DocumentType }
  ...

  Varolan kodu 4

  ...                          InPage=0;
  CaptionML=ENU=Document Type;
  OptionCaptionML=ENU=" ,Payment,Invoice,Credit Memo,Finance Charge Memo,Reminder,Refund";
  OptionString=[ ,Payment,Invoice,Credit Memo,Finance Charge Memo,Reminder,Refund];
  SourceExpr=DocumentType }

  // Delete the following lines.
  { 1130016;Label ;9680 ;1540 ;3300 ;440 ;ParentControl=1130015 }
  { 1130017;TextBox ;13090;2090 ;1700 ;440 ;ParentControl=1130000;
  InPage=0;
  CaptionML=ENU=Document No.;
  SourceExpr=DocumentNo }
  { 1130018;Label ;9680 ;2090 ;3300 ;440 ;ParentControl=1130017 }
  { 1130019;TextBox ;13090;2640 ;1700 ;440 ;ParentControl=1130000;
  InPage=0;
  CaptionML=ENU=Document Date;
  SourceExpr=DocumentDate }
  { 1130020;Label ;9680 ;2640 ;3300 ;440 ;ParentControl=1130019 }
  // End of the lines.

  { 1130024;TextBox ;3850 ;2640 ;2750 ;440 ;ParentControl=1130000;
  InPage=0;
  CaptionML=ENU=Social Security Code;
  SourceExpr=SocialSecurityCode;
  TableRelation="Contribution Code" }
  ...

  Değiştirme kodu 4

  ...                          InPage=0;
  CaptionML=ENU=Document Type;
  OptionCaptionML=ENU=" ,Payment,Invoice,Credit Memo,Finance Charge Memo,Reminder,Refund";
  OptionString=[ ,Payment,Invoice,Credit Memo,Finance Charge Memo,Reminder,Refund];
  SourceExpr=DocumentType }

  // Add the following lines.
  { 1130016;Label ;9680 ;2090 ;3300 ;440 ;ParentControl=1130015 }
  { 1130017;TextBox ;13090;2640 ;1700 ;440 ;ParentControl=1130000;
  InPage=0;
  CaptionML=ENU=Document No.;
  SourceExpr=DocumentNo }
  { 1130018;Label ;9680 ;2640 ;3300 ;440 ;ParentControl=1130017 }
  { 1130019;TextBox ;13090;3190 ;1700 ;440 ;ParentControl=1130000;
  InPage=0;
  CaptionML=ENU=Document Date;
  SourceExpr=DocumentDate }
  { 1130020;Label ;9680 ;3190 ;3300 ;440 ;ParentControl=1130019 }
  // End of the lines.

  { 1130024;TextBox ;3850 ;2640 ;2750 ;440 ;ParentControl=1130000;
  InPage=0;
  CaptionML=ENU=Social Security Code;
  SourceExpr=SocialSecurityCode;
  TableRelation="Contribution Code" }
  ...

  Varolan kodu 5

  ...                          InPage=0;
  CaptionML=ENU=Social Security Code;
  SourceExpr=SocialSecurityCode;
  TableRelation="Contribution Code" }
  { 1130025;Label ;440 ;2640 ;3300 ;440 ;ParentControl=1130024 }
  { 1130021;CommandButton;14410;5720;2200;550 ;HorzGlue=Right;
  VertGlue=Bottom;
  PushAction=FormHelp }
  { 1130022;CommandButton;11990;5720;2200;550 ;HorzGlue=Right;
  VertGlue=Bottom;
  ...

  Değiştirme kodu 5

  ...                          InPage=0;
  CaptionML=ENU=Social Security Code;
  SourceExpr=SocialSecurityCode;
  TableRelation="Contribution Code" }
  { 1130025;Label ;440 ;2640 ;3300 ;440 ;ParentControl=1130024 }

  // Add the following lines.
  { 1130026;TextBox ;13090;1540 ;1700 ;440 ;ParentControl=1130000;
  InPage=0;
  CaptionML=ENU=Tax Base Amount;
  SourceExpr=TaxBaseAmount }
  { 1130027;Label ;9680 ;1540 ;3300 ;440 ;ParentControl=1130026 }
  // End of the lines.

  { 1130021;CommandButton;14410;5720;2200;550 ;HorzGlue=Right;
  VertGlue=Bottom;
  PushAction=FormHelp }
  { 1130022;CommandButton;11990;5720;2200;550 ;HorzGlue=Right;
  VertGlue=Bottom;
  ...

  Varolan kodu 6

  ...                               "Due Date" := PostingDate;
  "External Document No." := ExternalDocNo;
  "Instalment Amount" := TotalAmount;
  "Remaining Amount" := TotalAmount;
  "Gross Amount to Pay" := TotalAmount;

  // Delete the following line.
  "Amount to Pay" := TotalAmount;

  "Manual Line" := TRUE;
  "Cumulative Transfers" := TRUE;
  SetWithholdCode(WithholdingTaxCode);
  SetSocialSecurityCode(SocialSecurityCode);
  INSERT(TRUE)
  ...

  Değiştirme kodu 6

  ...                               "Due Date" := PostingDate;
  "External Document No." := ExternalDocNo;
  "Instalment Amount" := TotalAmount;
  "Remaining Amount" := TotalAmount;
  "Gross Amount to Pay" := TotalAmount;

  // Add the following line.
  "Amount to Pay" := TaxBaseAmount;

  "Manual Line" := TRUE;
  "Cumulative Transfers" := TRUE;
  SetWithholdCode(WithholdingTaxCode);
  SetSocialSecurityCode(SocialSecurityCode);
  INSERT(TRUE)
  ...

 3. Aşağıdaki genel değişkeni el ile satıcı ödeme satırı formu (12188) ekleyin:

  TaxBaseAmount@1130000 : Decimal;
 4. Stopaj - katkı kod (12101) CalculateWithholdingTax işlevinde kodu aşağıdaki gibi değiştirin:
  Varolan kodu 1

  ...   PROCEDURE CalculateWithholdingTax@1130001(VAR PurchHeader@1130000 : Record 38;Recalculate@1130001 : Boolean);
  VAR
  PurchWithSoc@1130002 : Record 12137;
  PurchLine@1130003 : Record 39;

  // Delete the following line.
  TotalAmount@1130004 : Decimal;

  BEGIN
  PurchLine.RESET;
  PurchLine.SETRANGE("Document Type",PurchHeader."Document Type");
  PurchLine.SETRANGE("Document No.",PurchHeader."No.");
  PurchLine.SETRANGE(Type,PurchLine.Type::"G/L Account");
  ...

  Değiştirme kodu 1

  ...   PROCEDURE CalculateWithholdingTax@1130001(VAR PurchHeader@1130000 : Record 38;Recalculate@1130001 : Boolean);
  VAR
  PurchWithSoc@1130002 : Record 12137;
  PurchLine@1130003 : Record 39;

  // Add the following lines.
  TempPurchLine@1130005 : TEMPORARY Record 39;
  TotalAmount@1130004 : Decimal;
  VATAmount@1130006 : Decimal;
  // End of the lines.

  BEGIN
  PurchLine.RESET;
  PurchLine.SETRANGE("Document Type",PurchHeader."Document Type");
  PurchLine.SETRANGE("Document No.",PurchHeader."No.");
  PurchLine.SETRANGE(Type,PurchLine.Type::"G/L Account");
  ...

  Varolan kodu 2

  ...    PurchLine.SETRANGE(Type,PurchLine.Type::"G/L Account");

  TotalAmount := 0;
  IF PurchLine.FIND('-') THEN
  REPEAT

  // Delete the following lines.
  TotalAmount := TotalAmount + PurchLine."Line Amount";
  UNTIL PurchLine.NEXT = 0;

  // End of the lines.

  IF PurchWithSoc.GET(PurchHeader."Document Type", PurchHeader."No.") THEN
  IF (PurchWithSoc."Total Amount" = 0) OR
  Recalculate
  THEN BEGIN
  PurchWithSoc."Currency Code" := PurchHeader."Currency Code";
  ...

  Değiştirme kodu 2

  ...    PurchLine.SETRANGE(Type,PurchLine.Type::"G/L Account");

  TotalAmount := 0;
  IF PurchLine.FIND('-') THEN
  REPEAT

  // Add the following lines.
  IF PurchHeader."Prices Including VAT" THEN BEGIN
  TempPurchLine := PurchLine;
  TempPurchLine.VALIDATE("Amount Including VAT",PurchLine."Line Amount");
  TotalAmount += TempPurchLine."VAT Base Amount"
  END ELSE
  TotalAmount += PurchLine."Line Amount";
  UNTIL PurchLine.NEXT = 0;
  // End of the lines.

  IF PurchWithSoc.GET(PurchHeader."Document Type", PurchHeader."No.") THEN
  IF (PurchWithSoc."Total Amount" = 0) OR
  Recalculate
  THEN BEGIN
  PurchWithSoc."Currency Code" := PurchHeader."Currency Code";
  ...

Önkoşullar

Bu düzeltmeyi uygulamak için aşağıdaki ürünlerden birine sahip olmalıdır:

 • Microsoft Dynamics NAV 2009 R2'in İtalyanca sürümünde

 • Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1'in İtalyanca sürümünde

Kaldırma bilgileri

Bu düzeltmeyi kaldıramazsınız.

Durum

Microsoft bu sorunun "Aşağıdakilere Uygulanır" bölümünde listelenen Microsoft ürünlerinde bulunduğunu onaylamıştır.

Not: Bu, doğrudan Microsoft destek kuruluşu bünyesinde oluşturulan bir "HIZLI YAYIN" makalesidir. Burada yer alan bilgiler, oluşan sorunlara yanıt olarak olduğu gibi sağlanmıştır. Makale hızla kullanıma sunulduğu için materyallerde yazım hataları olabilir ve materyaller bildirilmeksizin herhangi bir zamanda revize edilebilir. Diğer konular için bkz. Kullanım koşulları.

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Yeteneklerinizi geliştirin

Eğitimleri keşfedin >

Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin

MICROSOFT 365 INSIDER’LARA KATILIN >

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Dil kalitesinden ne kadar memnunsunuz?
Deneyiminizi ne etkiledi?

Geri bildiriminiz için teşekkürler!

×