Giriş

Bu makalede, Microsoft Sistem Merkezi 2012 R2 Sanal Makine Yöneticisi için Güncelleştirme Toplaması 5'te giderilen sorunlar anlatılmaktadır. Bu güncelleştirme toplaması, Sistem Merkezi 2012 R2 Sanal Makine Yöneticisi için iki güncelleştirmeleri içerir. Sunucular için bir güncelleştirmedir ve diğer için olan yönetici konsolunu güncelleştirmesidir.

Ayrıca bu makalede, Sistem Merkezi 2012 R2 Sanal Makine Yöneticisi için Güncelleştirme Toplaması 5 için yükleme yönergeleri içerir.

Bu güncelleştirme toplamasına eklenen özellikler

 • Fark kayıt diski Windows Azure Pack VMRole dağıtımdaki bir seçenek olarak

  Bir kullanıcı VMRoles dağıtırken, kullanıcı belirtmek için bir seçenek olan "fark kayıt diski" veya "ayrılmış disk." Varsayılan olarak, geçerli sanal makine Yöneticisi uygulama VMRole için fark kayıt diski kullanmaktır.

  "Fark kayıt diski", geçerli varsayılan sanal makine ömrü küçük olduğu durumlarda ve hızlı sanal makine dağıtımı gereksinim duyan kullanıcılar için yeterli olur. Ancak, kullanıcılar dağıtım süresini hakkında önemli değil ancak performans ve Bakım hakkında endişe bu "fark kayıt diski" en uygun seçenek değil bulabilirsiniz. Bu tür kullanıcılara ayrılmış disklerinden yararını sağlar. Bu nedenle, sanal makine yöneticisi kullanıcının gereksinimlerine bağlı olarak davranışını denetlemek için bu seçeneği sunar.

  "Fark kayıt diski" seçeneği hakkında ayrıntıları:

  • Adanmış diskler ile sanal makine rolleri dağıtmak için DifferencingDiskOptimizationSupportedadlı ve bu özelliği Falseolarak uyarlanmış bir özellik oluşturun.

  • Bu özel özellik sanal makinenin rolünü plana bağlı bulut tanımlanması gerekir.

  • Bu değişiklik, yalnızca sanal makine özel özelliği Falseolarak ayarlandıktan sonra yazılmış rolleri etkileyecektir.

  • Özel özelliği yanlış ayarlandı önce yazılmış sanal makine rolleri ile dağıtım için özgün disk ayarları ile devam edecek. Bu davranış yüksek kullanılabilirlik sanal makinenin rolünü seçeneğinde ne sunuyoruz benzer deneyimi korur.

 • Yeni işletim sistemi desteği

  Paketi 5 destekler aşağıdaki yeni Linux işletim sistemi güncelleştirmesi:

  • SUSE Linux Enterprise Server 12 (64-bit)

 • Grant SCIPAddress kullanıldığında, Denetim IP adresi yönetimi için yeni bir ExplicitRevokeRequired parametre

  ExplicitRevokeRequired parametresi, Sanal Makine Yöneticisi'nin statik IP adresi havuzundan ayrılmış IP adresi için etkinleştirildiğinde, IP adresi havuzuna otomatik olarak sanal makine yöneticisi tarafından döndürülmez. IP adresini hala (bir sanal makine sanal ağ bağdaştırıcısı gibi) bir tüzel kişilikten diğerine, uygun olan her yerde taşıyabilirsiniz. IP adresi hiçbir varlık iddia, ancak, sanal makine yöneticisi hala ona atanmış tutar. IP adresi havuza geri döner ve yeni kullanım için başka bir varlık tarafından kullanılabilir. Revoke-SCIPAddress cmdlet'i açıkça kullanıcı tarafından çağrıldığında bunu yapar.

  Bu bayrak önemini Konuk kümeleri için oldukça fazla yüklenmiş ortamlarda önemlidir. IP adresi belirli bir düğümde kullanılabilir değilse, bayrak olmadan (örneğin, IP adresi kısa bir süre için çevrimdışı olduğunda veya farklı bir düğüme taşıma), Sanal Makine Yöneticisi önce havuza geri döndürün ve yeniden çevrimiçi olduğunda IP adresi daha sonra tahsis. Başka bir varlık görünür ve o IP adresini ister Ara dönemde bunu başarıyla talep etmek mümkün olacaktır. Ve Konuk küme düğümünün IP adresini talep istediği yedeklediğiniz zaman, istek başarısız olur. Böylece yeni bir varlık, bir IP adresi istemek mümkün olmayacaktır Bu bayrak yardımıyla, IP adresi havuzuna döndürülmez.

  Parametre sözdizimi

  PS C:\> Get-Help Grant-SCIPAddressNAME

  Grant SCIPAddresshakkında daha fazla bilgi için bkz: Sistem Merkezi 2012 R2 için Cmdlet başvurusu burada.

 • SQL Server 2014 için destek

  Sanal Makine Yöneticisi, Sanal Makine Yöneticisi veritabanı olarak Microsoft SQL Server 2014 şimdi destekler. Ancak, SQL Server 2014 Konuk dağıtımları ile henüz test edilmemiştir taşınmadığından SQL Server 2014 için SQL profil türünü kullanarak güncelleştirme toplaması 5 ile servis şablonlarını dağıtma. Sistem Merkezi 2012 R2 için SQL Server gereksinimleri hakkında son bilgiler için bkz: başvuru burada.

 • Azure sitesi kurtarma

  Bu güncelleştirme, aşağıdaki işlemleri için destek ekler:

  • Depolama alanı ağı (SAN) aygıtları üzerinde çoğaltma grupları yönetme ve oluşturma desteklenmiyor.

  • Bir depolama birimini veya bir grup depolama birimleri bir çoğaltma grubundaki korumasını etkinleştirmek.

  • Yeni sanal makine korumalı depolama yerleşimi kullanarak dağıtma.

  • Varolan sanal makineleri korumalı depolama yerleşimi kullanarak geçirme.

  • Planlanmış, planlanmamış düzenlemekten ve sanal makineler ve depolama birimleri Azure Site Kurtarma (ASR) kullanarak siteler arası test başarısızlık.

Bu güncelleştirme toplaması ile giderilen sorunlar

Not: Azure Site kurtarma Hizmetleri uygulandığında, aşağıdaki sabit sorunlardan bazıları işlevselliği geliştirmek. Azure Site kurtarma hakkında daha fazla bilgi için Microsoft Azure Web sitesindeki Site kurtarma belgelerine konusuna bakın.

Sanal Makine Yöneticisi

 • Bir sanal makine çoğaltma sağlamak için Sanal Makine Yöneticisi kullanıcı arabirimini kullandığınızda, herhangi bir hata durum değildir. Ancak, Windows PowerShell bir hata durum.

 • Windows Server Update Services (WSUS) ve Sanal Makine Yöneticisi taban arasında bir tutarsızlık olduğunda kilitlenme Hizmetleri Sanal Makine Yöneticisi. Güncelleştirme WSUS'den temizlenir, bu güncelleştirmeyi onaylamaya çalışır durumdayken Sanal Makine Yöneticisi hizmeti çöküyor. Ayrıca, ObjectNotFound özel durum doğru işlenmiyor.

 • Depolama havuzu yalnızca bir provizyon türü destekliyorsa, depolama havuzu "sabit" yazmak için varsayılan olarak, geçerli mantık olur. Bu doğru değil. AreMultipleProvisioningTypesSupported false ise ve ince false olarak işaretlemek ve sabit türüyle devam edin, mantıksal birim numarası (LUN) oluşturmak nerede depolama havuzları ince depolama türünü destekleyen durumlarda başarısız olur.

 • Geçerli sürümlerde siteden siteye bağlantı oluşturmak için müşterilerin IPSec S2S tünelleri kullanmak zorunda. S2S GRE tüneller şimdi bant genişliği daha verimli kullanmak için etkinleştirilir.

 • Sanal Makine Yöneticisi bir işi gerçekleştirirken, kilit tuttuğunda ve iptal edilemez. İşi iptal etmek çalışırsanız, işi görüntülenmeye devam eder gibi "çalışır." Ana bilgisayar veya küme başka hiçbir yenileme kilit çalışan sanal makine yöneticisi işlem tarafından tutuluyor bildiren hata bildirimi evoke.

 • Güç tasarrufu günlük ve aylık performans verileri toplanır doğru değil. Sonuç olarak, ay için güç tasarrufu için olan yönetici konsolunu sıfır (0) olarak görülür. Saatlik performans verilerini doğru cmdlet'i tarafından bildirilir.

 • Sanal Makine Yöneticisi server Kurulumu SQL Server uygulama ana bilgisayarı için son DacFx (SQL Server 2014) yüklemek için güncelleştirilir.

 • Sanal Makine Yöneticisi kullanıcı Arabirimi Konsolu aşağıdaki özel durum ile zaman zaman kilitleniyor:

  OptimizeHostsAction içinde System.ServiceModel.CommunicationException

 • Tüm "Hyper-V kurtarma Yöneticisi"-ilgili dizeleri güncelleştirildi "Azure Site Kurtarma" için. Bu yeni bir ürün adıdır.

 • Korumasız bir sanal makine aynı bilgisayarda bulunan korumalı bir sanal makine şu anda geçirme transfer SAN türü olarak gösterilir. Bu doğru değil. Sadece sanal makine kapalı ve aynı ana bilgisayar veya farklı bir ana bilgisayar üzerinde olup sanal makine ve depolama geçişi (VSM) sanal makine çalışırken gösterir, sanal makine yöneticisi ağ göstermelidir.

 • Sanal Makine Yöneticisi'ni çalıştırın ölçekleme müşteriler uzun tamamlanma süresi geçmiş işlerinin yüklenmesi için yaşar.

 • VMId sütun tbl_WLC_VMInstance tablo satırlarını birini boş ise dbo.prc_WLC_GetVmInstanceIdByObjectId saklı yordam başarısız olur. Etkilenen müşterilerin kendi sanal makineler için olağanüstü durum kurtarma ayarlamak mümkün olacaktır. Bu genellikle müşteri oluşturulmuş ve sonra Sistem Merkezi 2012 Sanal Makine Yöneticisi SP1'e yükseltilmiş bir sanal makine olduğunda oluşur. Bu durumda, engellenen tüm sanal makineler için ve yalnızca belirli sanal makineler için korumayı etkinleştir.

 • EMC dizi havuzunda oluşturulan yeni LUN önceden oluşturulan bir eski SMLunId kullanmayı dener. Bu nedenle, birden çok LUN ile RG oluşturma işlemleri başarısız ve aşağıdaki hata iletisini alırsınız:

  26587: SMLunId yeni oluşturulan LUN yeniden kullanıldı

 • Veri sağlayıcısı yeniden tarama sırasında toplanırken depolama dizisi gereksiz yere kilitlendi. Veri yenilendiğinde kilidi uygulanır.

 • Tam olarak keşfedilebilir modelinde iki Sağlayıcısı kullanıldığında NetApp için EnableRG işlemi başarısız olur.

 • Bir sanal makinenin yük devretme kurtarma sitesinde gerçekleştikten sonra kurtarma bulut için oluşturma başarısız olur ve bulut koruma desteği olmadığını söyledim. Bu senaryoda RG için sanal makine geçiş engellendi.

 • Sanal makine yenilendi, Yönetici Konsolu kapatma sanal makinenin engeller.

 • Anlık görüntü LUN'ları test yük devretme (TFO) tamamlandığında, arka uç (NetApp) kaldırılır. Ancak, Sanal Makine Yöneticisi bunları görüntülenmeye devam eder. Bir sağlayıcı rescan (yenileme değil) yalnızca LUN'ları hem de havuz kaldırır.

 • Şu anda, Sanal Makine Yöneticisi ana MPIO aygıtı biz içine Sanal Makine Yöneticisi ana eklediğinizde eklenen "NETAPP LUN" seçeneği vardır. Bu güncelleştirme ile "NETAPP LUN C-modu" ana MPIO aygıtı başka bir seçenek olarak eklenir.

 • System Center Operations Manager object özelliðini IsClustered HostVolume için ilişkili bir değeri olmayan bir kullanıcı Arabirimi görüntülenir.

 • Sanal makine özelleştirme işlemleri sistem yük altında çalışırken, aşağıdaki hata raporu:

  609: Sanal Makine Yöneticisi belirtilen sanal makine bir sinyali algılayamadı  (Özelleştirme) içeren sanal makine oluşturma gerçekten başarılı olur. Ancak, sanal makinenin sanal makine yöneticisi bu işi hatası nedeniyle başarısız durumda koyar. Kullanıcı sanal makine geri getirmek için başarısızlık yok sayabilirsiniz. Ancak, kullanıcı bir şeylerin yanlış gittiğini düşünmek ve sanal makineyi yeniden oluşturun.

 • Şu anda, kullanıcıların tüm ana bilgisayarlarda güncelleştirme toplaması yüklendikten sonra DHCP ek bileşeni el ile güncelleştirmeniz gerekir. Bunu şimdi otomatikleştirilmiştir. Sanal Makine Yöneticisi sunucu yükleme klasöründe en son sürüme DHCP uzantısı yerine sonra sanal makine yöneticisi DHCP uzantısı tüm ana bilgisayarlara karşı otomatik olarak denetler. "Durumu sayfasında ana bilgisayar özelliklerinin güncelleştirilmesi DHCP uzantısı gerektiriyor."olarak ana bilgisayar DHCP uzantıları eski bir sürümü varsa, Aracı sürüm durumunu görüntülenir Kullanıcı update aracısını çağırır ve Hyper-V ana bilgisayardaki DHCP uzantısı kullanıcı sanal makine yöneticisi aracısı için bu işlem aynı şekilde güncelleştirir. VSwitch bir mantıksal anahtar ise, ayrıca, durumu "mantıksal anahtar uyum konusunda." gösterilir. Kullanıcı bir mantıksal anahtar NAP'nin. Bu ana bilgisayardaki DHCP uzantısı da güncelleştirir.

 • Bazen aynı anda birden fazla sanal makineyi özelleştirilmiş, unattend.xml dosyası oluşturma başarısız olur. (Bu dosya sanal makine özelleştirme bir parçası olarak kullanılır.)

 • Sanal Makine Yöneticisi ana bilgisayar ve küme Yenileyici (ACL) kayıtlı olan bir ana bilgisayar veya küme dosya paylaşımı izinlerini denetler. İzinleri bulunmaz, Yenileyici bir hata bildirir ve düğme "uygun izinleri ayarlamak için paylaşım onarmak için" ana bilgisayarın veya küme özellikler sayfasına yerleştirilir. Gerekli izinleri yoksa bile, belirli izinler eklediyseniz, Yenileyici yanlışlıkla bir hata bildirir. "Onar" işlem başlattıysa, paylaşım onarmak başarısız olduğunu bildirir.

 • Host.GetInstance, HostVolumes, HostDisks ve HostHbas üzerinde bir kilit sürüyor. Ancak, yalnızca HostVolumes ve HostDisks üzerinde kilitleri serbest bırakma ve HostHbas kilitli tutmaya devam eder. Bu nedenle, ControlledChildScheduler içinde bir alt görev ana bilgisayar üzerindeki kilit sürerse, izleyen alt görevleri ana kilit edinemez.

 • Böylece DRA karşılık gelen bir kopya LUN LUN anlık arama kaynağı mantıksal birim şimdi TFO anlık görüntü oluşturma işleminin bir parçası olarak ayarlanır.

 • Sanal Makine Yöneticisi güncelleştirme düzeltme onay kutularını gösterir. Bu iletişim kutusu, tüm sunucu ve veri bağlama şeklini nedeniyle güncelleştirme nesnelerin yüklenmesini zorlamaz nedeniyle oluşur. Bu adları kilitlenmeye neden olan ya da hata metni oluşturma yerine boş bırakır.

 • WCF Protokolü yapma gerçekleşmesi önemli bir özel durum neden olur paramset bir null hedef grubun varlığıyla çoğaltma grupları ile korumasını etkinleştirmek.

 • Bazı durumlarda, çoğaltma grubunu koruma ölçekte veritabanı sorunları nedeniyle başarısız olur.

 • Bir sanal makinenin RG için yerinde geçiş herhangi aşağıdaki sorunlardan biri neden olabilir:

  • Hiçbir hedefler geçiş için görülebilir.

  • Geçiş Sihirbazı tamamlandıktan ancak hiçbir geçiş işi tetiklenir.

  • Yalnızca meta veri aktarım gerçekleşmeden yerine gerçek veri transferi.

 • VNic bir ağa bağlı değilse "bağlı değil" için sanal makine vNic yeniden adlandırılır. Bağlantısı değiştiğinde ancak, adı özgün adını sıfırlanıyor değil. Gerçek bağlantı olsa bile tüm vNics "Bağlanmadı" görünür çünkü Arabiriminde çok fazla karışıklığa neden olabilir.

 • Bir çoğaltma grubundaki UnregisterStorageLun görev SQL Kilitlenmesi nedeniyle zaman zaman başarısız olur.

 • Bir kitaplık kaynağı salt okunurdur ve doğrudan kopyalanır ve ağdan, servis dağıtımı başarısız olur. Bir kitaplık sunucusu üzerinde özel bir kaynak dosyasında (salt okunur) olduğunda, ağ kopya kullanmadığında dağıtımı başarısız olur. Ağ kopyalama kullandığınızda gerçekleştirilir.

 • Yeni scvmconfig olarak adlandırılan çok yavaş performans ortaya çıkar. scvmconfig yeni yeni birden çok sanal makine senaryoları için gereklidir. Her sanal makine oluşturma daha uzun sürer ve yerleşimi ile sanal makine adı oluşturma sırasında çalıştırmak için uzun.

 • Sonsuza kadar başka bir küme düğümü üzerinde Bakım modu etkinleştirildikten sonra bir sanal makine Yenileyici işi kapatır. Bu olay tabanlı sanal makine yenileme işleri bir kilitlenme durumu neden olur. Abone ol veya UnsubscribeForEvents sırasında bir şey olduğunda bu durum oluşabilir. Kilitlenme durumu şimdi kaldırılır. Hata oluşursa, onu VMLightRefresher için bu ana bilgisayar için döner.

 • Hiçbir anlık görüntülere sahip bir LUN kayıt LUN ile kayıtlı değil.

 • Ne zaman paralel kayıt LUN çalıştığını NetApp için birden fazla SPCs aynı düğüm ancak farklı bir LUN için oluşturulabilir. Bu, aşağıdaki iki nedenden dolayı oluşabilir:

  • OOB yapılandırma yapıldığı ve kümedeki her düğüm için farklı LUN için bir IG oluşturuldu. Bu Netapp mümkün olsa da, bu geçersiz bir yapılandırmadır ve Sanal Makine Yöneticisi bir hata durum oluşturur.

  • Sanal Makine Yöneticisi'nde sorunu paralel operasyonlar aynı düğüm için farklı IGs ve farklı LUN'lar oluşturmak bir durum neden olabilir.

 • Keşfedilen bir ReplicationGroup için LUN RG için ilişki yapılandırılmadı.

 • Bir müşteri kullanan bir Yük Dengeleyici Hizmeti yapılandırma veya tüm üyeleri yerleşimini başlatır sonra müşteri hizmet yapılandırmasını tek tek sanal makine yapılandırmaları yeniden hedefle artık. Bunun yerine, bunu yapmak kullanıcı çalıştığında, kullanıcı hizmet yapılandırma eylemleri geçersiz olduğunu bildiren bir ileti alır. Bu engeller sanal makineler konak grupları arasında yaymak müşteri engeller.

 • Orta düzey Yenileyici tüm Grup eşitleme bilgilerini kaldırır.

 • Get SCReplicationGroup sonra sağlayıcı kaldırıldı ve yeniden eklediyseniz veya sağlayıcı dizisinde hiç gerçekleştiği bir çoğaltma grubunun döndürmez.

 • "PreValidateFailover" Planlanan yerine çalışma için çoğaltma grubu başarısız

 • Sanal Makine Yöneticisi nesnesi yenileme tutar çünkü kullanıcının seçim üzerinde sanal makine yöneticisi kullanıcı Arabirimi Kılavuzu kaybolur. Bu ciddi bir şekilde çoklu seçim yapın ve ölçek ortamlar üzerinde işlemler yapmak yeteneğini etkiler. Veri kılavuzu üzerinde IsSynchronizedWithCurrentItem özelliği True olarak ayarlandığında, birden çok seçimli bir yenileme sırasında tek bir seçimi sıfırlar.

 • Sanal Makine Yöneticisi kullanıcı Arabirimi başlangıç kendine bir kullanıcı için uzun zaman alıyor. Kullanıcı Arabirimi başlangıç 4 ile 10 dakikadan daha uzun sürer.

 • Denetim noktası bir sanal makineyle klonlama başarısız "aynı anahtara sahip bir öğe zaten eklenmiş" ne zaman klonlanmış sanal makine yerleştirilir bir dinamik disk üzerinde. Bu, etkilenen sanal makinelerin klonlama engeller.

 • Performans verilerini (disk alanı) işlemleri Yöneticisi'nde VMWare ana bilgisayarlar için kullanılabilir değil. Performans verileri toplama (dışında ana disk alanı) HyperV ana bilgisayarlar için Windows PowerShell cmdlet Get SCPerfDatatoplanır. Ancak, ana bilgisayar disk alanı için Sanal Makine Yöneticisi hala yönetilen modül kullanıyordu. Şimdi her şey Windows PowerShell cmdlet kullanır.

 • "Hyper-v konak Ekle ve kümeleri" Sihirbazı açmaya çalıştığında, Sanal Makine Yöneticisi konsolunu çöker. PRO nesne GUID ile müşteri ortamı oluşturur guid.empty ==. Bu nesneler, ClientCache, istemci tarafında önbelleğe alınır.

 • Kitaplık Yenileyici kitaplık paylaşımlarını dosya sayısı çok büyük olduğundan ve bu süre içinde kullanıcı rolüne göre bir okuma kilidi tutarsa çalıştırmak için çok uzun sürüyor. Bu nedenle, bu süre boyunca UserRole başka işlemler başarısız. Kitaplık yenileme her saat çalışan ve onu çalıştırmak için tam bir döngü için müşteri ortamında 50 dakikaya kadar şu anda alabilir. Bu süre içinde bazı UserRole işlemler başarısız olabilir.

 • Aynı anda birden çok dağıtım yaptığında, dosya kopyalama ilerleme durumu (kalan süre) görüntü işini bir taşma özel durumu nedeniyle başarısız olur ve hizmeti çökmesine neden olur.

 • Bir yönetici kullanıcı veya kullanıcının kendi kendine kendine yeni bir kullanıcı Servis şablonu için izin verir, kendi kendine yeni eklenen kullanıcı Servis şablonu kendi oturumunda görmez. Bu nedenle, erişim verildi kendine kullanıcının kaynakları bile yetkilendirme izni verildikten sonra oturumda görmez.

 • Active Directory'den kullanıcı silindiğinde, Sanal Makine Yöneticisi'nde geçersiz SID olarak görünen kullanıcı başlatır. Bir sanal makinenin ACL'leri içinde geçersiz SID varsa, tüm sonraki değişiklikler (eklenmesi veya kaldırılmasını kullanıcılar) ACL sessizce başarısız.

 • Depolama sağlayıcısı yenileme gerçekleşmesi bir özel durum oluşur.

 • Sanal makine için korumasız depolama geçirilirse korunan çalışan sanal makinelerin geçişini LiveVSM yerine bir ağ kullanıyor.

 • Hatta bu katmanı yapılandırma için uygun olan ana yerleştirme girişimi kapsamında olmayan bir katmanı yapılandırma nesnesi için kapsayıcı kimliği başlatılır.

 • Sanal makine oluşturma toplu paralel olarak çalıştırdığınızda, birden fazla VM oluşturma işi kilitleme durumla başarısız.

 • 100 veya daha fazla sanal makine oluşturma senaryoları toplu paralel olarak çalışırken, her sanal makine oluşturma görevi görev gönderdikten sonra 15-20 dakika için herhangi bir ilerleme göstermez.

 • VNic kullanarak (ve bir sanal makine ağı kullanarak) bir fiziksel bilgisayara profili oluşturulur ve "Seçenekler sağlama" sayfasında ana kaynağı eklediğinizde, ayrıca o sanal makinenin ağ olan bir mantıksal ağ için birden fazla hostgroup varsa, ana bilgisayar profili için yalnızca bir ana bilgisayar grubu görüntülenir. Konak grupları geri kalanı için profil görüntülenmez.

 • Bir çoğaltma grubu devre dışı bırakma işi veritabanının kilitlenme durumu nedeniyle başarısız olur.

 • HP kaynak ve yineleme LUN'lar için aynı SMLUNId döndürür. Bu nedenle, hostdisk LUN ilişkisi içinde hostrefresher yaratılmadı.

 • Bakım paketleri Operations Manager aşağıdaki uyarıları nedeniyle devre dışı bırakın:

  Bulut en fazla bellek kullanımı için kumaş bellek kapasitesi oranı ulaşıldı veya eşiği aşıldı.

 • Ekle sanal makine ManagerStorageToComputeClusterOnRack başarısız olur ve aşağıdaki hata iletisini alırsınız:

  Küme 43J05R1CC.43J05.nttest.microsoft.com için kayıtlı Kiracı paylaşım bulamadı.

 • Sanal Makine Yöneticisi sağlayıcısı yeniden tarama sırasında kritik durumlar karşılaşır.

 • Havuzlar ve LUN için bir alt hostgroup ekliyse, çoğaltma grubunun Bulut özellikleri göstermez.

 • Çoğaltma çalışmıyorsa, çoğaltma grubu bir olağanüstü durum kurtarma (DR) işlemi gerçekleştirmek için kullanılan önemli bir özel durum oluşur.

 • Windows Server 2012 bir sanal makineye Windows Server 2012 R2 Canlı geçişinde eşik önemli bir durumla başarısız olur. Sonuç olarak, sabit bir sanal ağ bağdaştırıcısı Windows Server 2012 R2 için Windows Server 2012 Canlı geçiş olmayacaktır. Bu Sanal Makine Yöneticisi veritabanı Hyper-V ana bilgisayar ile tutarsız ve geçiş sırasında başarısız olmasına neden olabilir.

 • Oluşturma, LUN bazen geçersiz bir tanıtıcı hatasını vererek başarısız oluyor.

 • Yük devretme sonrasında, sanal makineleri olmasına rağmen gerçekte hiçbir hata koruma hataları Sanal Makine Yöneticisi kullanıcı arabiriminde olması bildirilir.

 • MOM bulma Yenileyici olası bir yarış durumu, sanal makine yöneticisi işlemleri Yöneticisi bağlantıları aralıklı hatalar neden olur. Bu işlem yöneticisi bağlantı hataları neden olabilir.

 • Zaman zaman ana bilgisayar kümeye yeniledikten sonra küme düğümü bir duraklama durumuna geçer. Güvenilirlik geliştirme işleminin bir parçası olarak, HA hesaplama mantığı yok sayılıp hatalı düğümler desteklemek için değiştirildi. Hesaplama mantığı yeniden yazıldı ve yeni mantığında Mantıksal ağlar üzerinde anahtar uygulanır. Anahtarı işaretlenmiş herhangi bir mantıksal ağlar yoksa anahtarı olarak işaretlenmiş "olmayan-HA," ve sanal makine yöneticisi küme düğümü duraklatır.

 • Özel Özellikler Kümesi SCVMTemplate çağrıldıktan sonra Null döndürülür. (Açıklama gibi) bir sanal makine yöneticisi nesnenin özniteliği güncelleştirildiğinde Windows PowerShell ($t | set-scvmtemplate - args) ( $t, $t.custompropertyve $t.custompropertiesgibi Windows PowerShell cmdlet'lerini kullanarak) CustomProperty parametre veri alınırken bir sorun ortaya çıkar ve Null döndürülür. CustomPropertyIDs nesnesinin alt tarafında güncelleştirmeleri sırasında temizlenir olmasıdır.

 • Canlı geçiş başarısız uyumlu değil bağlantı noktası ayarlarını değiştirin. Geçiş sırasında yapılandırılan VLAN hedef Hyper-V virtual anahtar yoksa ve kaynak sanal makine bir sanal ağ bağdaştırıcısı varsa, sanal makine yöneticisi ayarlarını VLAN oluşturmak ve VLAN ID 0 ("devre dışı, VLAN") atamak için çalışır. Ancak hiçbir VLAN yapılandırıldığı sanal anahtarınızdaki VLAN ayarı nedenleri bir uyumsuzluk hatası Hyper-V ve geçiş ekleme başarısız.

 • Depolama Yenileyici--ArgumentException--StrgArray.addPoolInternal önemli bir özel durum oluşur. Hatalı belirli koşullar altında kendisinin Windows depolama hizmeti birden çok depolama havuzu (Bunun asla olmaması gerekir) aynı objectID paylaşımı bildirebilirsiniz. Depolama sağlayıcısı yenilenemez ve bu nedenle yönetilemez. Sağlayıcı bile baştan başlamak için Sanal Makine Yöneticisi'nden kaldırılamıyor.

 • Ana bilgisayardaki sanal makine yapılandırma dosyası geçiş, mağaza veya silme gibi işlemleri klonlanmış sanal makinelerde bırakın. Sanal Makine Yöneticisi'nde kullanan Kur klonlanmış her sanal makine çok yoğun, Klonlama sanal makine yapılandırma kümesi bırakın ve durumu dosyaları silinmiş veya geçirilmiş sonra kaydedin. Bu önemli miktarda disk alanı tüketir. Ayrıca, silme ve geçişler tüm klasörü temizlemek açamadı bildiren bir uyarı iletisi ile başarılı.

 • Dosya Paylaşımı kullanıcı kümesi sınıflandırma kaybediyor paylaşım dan gittiğinde çok yönetilmeyen yönetilen. Sağlayıcı diziye, ağ bağlantısı kesilirse havuzları olsa bile bir NetApp sağlayıcısı sorunu nedeniyle sağlayıcı geri tüm havuzları bildirmeyebilir. Bu yenileme sırasında olursa, sanal makine yöneticisi havuzları artık vardır ve herhangi bir havuz kayıt veritabanından kaldırır varsayalım.

 • Sanal Makine Yöneticisi'nde GroupMasking MaskingSet gelen iş alamıyor. Createmaskingset bir iş ile çağrılırsa Grup maskeleme için sanal makine yöneticisi proje tamamlanmasını ama bile başarı üzerinde deneme kümesinden maskeleme elde etmez. Bu, yalnızca iSCSI başlatıcısı unmasking ortaya çıkması bildirilir. FC başlatıcıları uygundur.

 • "SAN Copy üzerinde özellikli" alan şablonu VHDX "Non-SAN Copy yetenekli" şablon olarak işaretlenir. Nimble depolama Sanal Makine Yöneticisi'ni kullanarak kullanıcı hızla temini sanal makinelere mümkün olmayacak.

 • prc_WLC_GetUniqueComputerName FoundUniqueName bile benzersiz bir ad bulunduğunda true olarak ayarlamaz.

 • Bir kitaplık için bir sanal makine sakladıktan sonra kitaplık paylaşımını yenileyin önemli hatalar isabet.

 • LibraryShare kaynak ad bir SSU veri yolu güncelleştirmeden sonra kitaplık paylaşımı güncelleştirmez. Hatta Yenilemeden sonra kitaplık kaynağı için ad alanını güncelleştirilmez.

 • Bir sanal makine yük devretme işlemlerini sonra yineleme sanal makine gösterilir. ASR SAN çoğaltma senaryoları için sanal makine üzerinde başarısız olduğunda, sanal makinenin bir yineleme sanal makine gösterilir ve kullanıcı kadar başarısız üzerinden sanal makine kullanımını yapamazsınız. Çoğaltma modu düzeltmek için ters rolü tetiklemek kullanıcı vardır.

 • İçindeki yerleşimi kritik bir istisna dışında saklanan bir sanal makine dağıtımı başarısız olur. Önemli bir özel durum dağıtma bir önceden depolanmış HA Hyper-V sanal makine kitaplığından HA ana engeller.

 • Güvenlik güncelleştirmesi Yanlış bir kullanıcı rolleri doğrular Sanal Makine Yöneticisi'ndeki bir güvenlik açığı bulunmaktadır. Güvenlik açığı, saldırganın etkilenen bir sisteme oturum açarsa ayrıcalık yükselmesine izin verebilir. Saldırganın geçerli Active Directory oturum açma kimlik bilgilerine sahip olması ve bu güvenlik açığından yararlanabilmesi için söz konusu kimlik bilgileriyle oturum açabilmesi gerekir. Bu güvenlik güncelleştirmesi hakkında daha fazla bilgi için Microsoft Bilgi Bankası'ndaki aşağıdaki makaleye bakın.

  3035898 MS15-017: Sanal Makine Yöneticisi'ndeki güvenlik açığı ayrıcalık yükselmesine izin verebilir: 10 Şubat 2015

Bu güncelleştirmedeki bilinen sorunlar

 • Sorunlar bir düzeltme kullanıma sunuldu

  • Dağıtmak veya yeni bir yüksek kullanılabilirlik (HA) sanal makinesi (VM) bir kümeye geçirmek çalıştığınızda bir kayıtlı sunucu ileti bloğu (SMB) paylaşımı bir hedef yolu seçeneği görüntülenmez.

  • Aşağıdaki önemli özel durum içinde depolama Yenileyici çoğaltma hizmeti bulma işlemi sırasında oluşur:

   ArgumentNullException--SetCustomOptions

  • Sanal Makine Yöneticisi yinelemeyi veya Otomatik Sistem Kurtarma (ASR) olmadan birincil VM yenileyemiyor. Ayrıca, geçiş VM IR Beklemede durumunda kurtarma Canlı geçiş gerçekleştirmez. Yineleme VMs normal VMs görüntülenir.  Bu sorunlara yönelik düzeltmeyi uygulamak için yükleme 3039296güncelleştirin.

 • Bir saklı yordam güncelleştirilmelidir sorunu

  • Genişleme sırasında yinelenen bir ada sahip sanal makine oluşturulur.  Bu sorunu gidermek için aşağıdaki saklı yordam (SPROC) uygulanır.

  Prc_WLC_GetUniqueComputerName depolanan yordamı

  <SPROC>ALTER PROCEDURE [dbo].[prc_WLC_GetUniqueComputerName]
  (
  @NamePattern [nvarchar](255),
  @OutputName [nvarchar](255) output,
  @FoundUniqueName BIT output
  )
  AS
  DECLARE @error int
  SET @error = 0
  SET NOCOUNT ON
  DECLARE @RNextIndex int -- Index for the reversed string
  DECLARE @NextIndex int -- Index for the direct string
  DECLARE @VObjectName [nvarchar](255) -- the top name used from the vobject table
  DECLARE @RegexPattern [nvarchar](255) -- the name pattern in reg ex format for 'like' queries
  SET @RegexPattern = (REPLACE(@NamePattern ,'#', '[0-9]'))
  SET @FoundUniqueName = 0
  SET @RegexPattern = @RegexPattern + '%'
  --Retrieve the latest used name in the pattern
  SELECT TOP 1 @VObjectName = Name FROM tbl_WLC_VObject where Name like @RegexPattern ORDER BY Name DESC
  SELECT TOP 1 @OutputName = ComputerName FROM tbl_WLC_VMDeploymentConfig where ComputerName like @RegexPattern ORDER BY ComputerName DESC
  -- Look at both existing VMs and inflight creations from the vm config, find the last name.
  IF ( @OutputName IS NULL OR (@VObjectName IS NOT NULL AND @VObjectName > @OutputName) )
  BEGIN
  SET @OutputName = @VObjectName
  END
  IF ( @OutputName IS NULL ) -- If the name wasn't found in either the VObject or the Deployment config then start from 0
  BEGIN
  SET @OutputName = (REPLACE(@NamePattern ,'#', '0'))
  END
  IF ( @OutputName = REPLACE(@NamePattern ,'#', '9') ) -- Check if the name is the final one in the series
  BEGIN
  -- Final number is used, look for gaps.
  DECLARE @usedPatternNumbers TABLE
  (
  Number int
  )
  DECLARE @NextNumber int
  -- Gather all the used numbers, this is currently somewhat expensive. Need to think of a better way.
  INSERT INTO @usedPatternNumbers
  SELECT dbo.[fn_WLC_GetSequenceNumberFromPatternName](@NamePattern, Name) FROM
  (SELECT Name FROM tbl_WLC_VObject where Name like @RegexPattern
  UNION
  SELECT ComputerName AS Name FROM tbl_WLC_VMDeploymentConfig where ComputerName like @RegexPattern) AS MergedNames

  -- Find the first gap and increment it to get the next number
  SELECT @NextNumber =
  CASE WHEN MAX(Number) = COUNT(Number)
  THEN CAST(NULL AS INTEGER)
  WHEN MIN(Number) > 1
  THEN 1
  WHEN MAX(Number) <> COUNT(Number)
  THEN (
  SELECT MIN(Number) + 1
  FROM @usedPatternNumbers
  WHERE (Number + 1) NOT IN (SELECT Number FROM @usedPatternNumbers))
  ELSE NULL
  END
  FROM @usedPatternNumbers;
  IF ( @NextNumber IS NOT NULL )
  BEGIN
  SET @OutputName = dbo.[fn_WLC_GetPatternNameFromSequenceNumber] ( @NamePattern, @NextNumber )
  SET @FoundUniqueName = 1
  END
  END
  ELSE
  BEGIN
  DECLARE @LastUsedSequenceNumber int
  SET @LastUsedSequenceNumber = dbo.[fn_WLC_GetSequenceNumberFromPatternName](@NamePattern, @OutputName)
  SET @OutputName = dbo.[fn_WLC_GetPatternNameFromSequenceNumber](@NamePattern, @LastUsedSequenceNumber + 1)
  SET @FoundUniqueName = 1
  END
  SELECT @error = @@ERROR
  SET NOCOUNT OFF
  RETURN @error
  </SPROC>


  Bu SPROC uygulamak nasıl

  Bu SPROC uygulamak için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:

  • Saklı yordam SQL Server Management Studio (SSMS) çalıştırın. Bunu yapmak için şu adımları izleyin:

   1. SSMS için oturum açma ve VMM veritabanı varsa sunucuya bağlanın.

   2. Bir veritabanını sağ tıklatın ve sonra aşağıdaki ekran görüntüsünde olduğu gibi New Query'yiseçin:   3. Kodu prc_WLC_GetUniqueComputerName saklı yordamı için sorgu penceresine kopyalamak ve kod içinde SSMS VMM veritabanında çalıştırın.

  • Saklı yordam bir dosya olarak kaydetmek ve sonra bir komut isteminden çalıştırın. Bunu yapmak için şu adımları izleyin:

   1. Prc_WLC_GetUniqueComputerName saklı yordam kodunu kopyalayın ve saklı yordam adıyla aynı olan bir .sql dosyası olarak kaydedin. Örneğin, "prc_WLC_GetUniqueComputerName.sql" dosya adını kullanarak dosyayı kaydedin

   2. Bir komut isteminde aşağıdaki komutu kullanarak saklı yordamı çalıştırdığınızda:

    sqlcmd -S "sqlsunucusuadı" – d "veritabanı adı" -i "file"\prc_WLC_GetUniqueComputerName.sql yolu

  Varolan yinelenen VM adları kaldırma

  Bu sorunla karşılaştıysanız, bu güncelleştirmeyi uygulamadan önce el ile VM oturum açın ve adını değiştirmek gerekir. Bu komut dosyası zaten sağlanan VMs etkilemez.

  Kaldırma yönergeleri

  Bir sonraki güncelleştirme toplamasını uygulamadan önce bu SPROC güncelleştirmesini kaldırmanız gerekmez.

  Yaklaşan güncelleştirme toplamaları olarak ele alınan sorunlar

  • DO ifadesinin önemli bir özel durum atar: DBCorruptionException

  • Güncelleştirme Toplaması 5 için Sanal Makine Yöneticisi'ni yükledikten sonra aşağıdaki sorunlardan biriyle karşılaşabilirsiniz:

   • VMM konsola bir ek bileşen almaya çalıştığınızda alma işlemi başarısız olur. Ayrıca, aşağıdaki hata iletisini alırsınız:

    Hesabınızı bir eklenti klasörü oluşturulmaya çalışılırken bir hata oluştu:

    Erişim yolu: "C:\Program Files\Microsoft System Center 2012\Virtual makine Manager\bin\AddInPipeline\AddIns" engellendi.

   • VMM konsolu açtığınızda, aşağıdaki hata iletisini alırsınız:

    Yönetilen kod Eklenti ardışık düzen aşağıdaki hata nedeniyle güncelleştirilemedi:

    Gerekli "C:\Program Files\Microsoft System Center 2012\Virtual makine Manager\bin\AddInPipeline\HostSideAdapters" klasörü yok.

  Bu sorunları gidermek için şu adımları izleyin:

  1. Aşağıdaki klasörü bulun:

   C:\Program Files\Microsoft System Center 2012\Virtual makine Manager\bin

  2. AddInPipeline klasörünü sağ tıklatın ve sonra Özellikler' i tıklatın.

  3. Güvenlik sekmesinde, Gelişmiş' i tıklatın ve sonra devam' ı tıklatın.

  4. YERLEŞİK grubunu seçin ve Düzenle' yi tıklatın.

  5. Asıl bağlantı Seç' i tıklatın, Authenticated Usersyazın ve Tamam' ı tıklatın.

  6. Özellikleri ile ilgili olan her iletişim kutusunu kapatmak için Tamam ' ı tıklatın.

Nasıl elde edilir ve Sistem Merkezi 2012 R2 Sanal Makine Yöneticisi için Güncelleştirme Toplaması 5'i yükleyin

İndirme bilgileri

Güncelleştirme paketleri için Sanal Makine Yöneticisi, Microsoft Update veya el ile karşıdan yükleme yoluyla kullanılabilir.

Önemli Sistem Merkezi 2012 R2 Sanal Makine Yöneticisi için Güncelleştirme Toplaması 5 güvenlik güncelleştirmesinde bulunur. Herhangi bir güvenlik güncelleştirmesini kaldırmanız önerilmez. Ancak, güncelleştirme paketi 5 yine Denetim Masası'ndaki Programlar ve güncelleştirmeler özelliğini kullanarak kaldırılabilir. Bunu yaptığınızda, sanal makine yöneticisi ikili dosyaların önceki durumlarına geri almak. Ancak, veritabanı geri. Bu güncelleştirme toplamasını uygulamadan önce Sanal Makine Yöneticisi veritabanınızı yedeklemeniz önerilir.

Microsoft Update

Edinme ve Microsoft Update sitesinden bir güncelleştirme paketini yüklemek için bir sanal makine yöneticisi bileşeni yüklü olan bir bilgisayarda şu adımları izleyin:

 1. Başlat'a tıklayın ve sonra Denetim Masası'na tıklayın.

 2. Denetim Masası'ndaki Windows Update' ı çift tıklatın.

 3. Windows Update penceresinde, Microsoft Update'ten güncelleştirmeleri çevrimiçi denetle'yitıklatın.

 4. Önemli güncelleştirmeleri kullanılabilir' i tıklatın.

 5. Güncelleştirme toplaması paketini seçin ve sonra Tamam' ı tıklatın.

 6. Güncelleştirme paketini yüklemek için Güncelleştirmeleri Yükle ' yi tıklatın.

El ile karşıdan yükleme paketleri

El ile güncelleştirme paketleri Microsoft Update Kataloğu'ndan karşıdan yüklemek için aşağıdaki Web sitelerine bakın:

Download Server güncelleştirmesi paketini şimdi karşıdan yükle.

Download Yönetici Konsolu güncelleştirmesi paketini şimdi karşıdan yükle.

El ile güncelleştirme paketlerini yüklemek için yükseltilmiş bir komut isteminden aşağıdaki komutu çalıştırın:

msiexec.exe/Update PaketAdı

Örneğin, bir Sistem Merkezi 2012 Sanal Makine Yöneticisi SP1 sunucusu (KB3023195) için Güncelleştirme Toplaması 5 paketi yüklemek için aşağıdaki komutu çalıştırın:

msiexec.exe /update kb3023195_vmmserver_amd64.msp
Notlar

 • El ile güncelleştirme paketleri Microsoft Update Kataloğu'ndan karşıdan yüklemek ve paketleri çift tıklatarak yükleyin, yükseltilmiş bir kullanıcı olarak sanal makine yöneticisi sunucu paketi yüklemek zorunda. Sanal Makine Yöneticisi konsolunu paketi yükseltilmiş durumda olmayan bir kullanıcı olarak paketi çift tıklatarak yükleyebilirsiniz.

 • VMM Sunucu üzerinde Yönetici Konsolu da varsa, güncelleştirmeleri aşağıdaki sırayla yükleyin:

  • Sanal Makine Yöneticisi sunucusu için Güncelleştirme Toplaması 5

  • Yönetici Konsolu için Güncelleştirme Toplaması 5

  Bu iki yüklemeler arasında bir kritik hata günlüğü VMMLogs dizini altındaki Sanal Makine Yöneticisi sunucusu oluşturabilirsiniz. Yönetici Konsolu ile sanal makine Yöneticisi sunucusu bazı dll dosyaları paylaşır ve Kritik hata günlüğü için bir sürüm çakışması neden olabilir çünkü bu sorun oluşur. Bu sorunu gidermek için Sanal Makine Yöneticisi hizmetini başlatmak için kullandığınız sanal makine yöneticisi sunucuda güncelleştirmelerinin her ikisini de yükleyin.

 • Güncelleştirme Toplaması 5 önce Sistem Merkezi Sanal Makine Yöneticisi DHCP sunucusu (x64) bileşeni el ile güncelleştirmek vardı. Güncelleştirme Paketi 5 itibariyle bu artık gerekli değildir.


Güncelleştirme Paketi 5'i uyguladıktan sonra bilgisayarı yeniden başlatmanız gerekebilir.


Yönetici Konsolu KB3023914

Değiştirilen dosyaları

Dosya boyutu

Sürüm

Dil Kimliği

AxVMwareRemoteConsoleTypeLib.dll

31560

5.1.0.0

ClusterUtil.dll

184136

3.2.7895.0

DB.DelegatedAdmin.dll

93000

3.2.7895.0

DB.TieredPerfCounters.dll

44872

3.2.7895.0

Engine.Common.dll

228680

3.2.7895.0

Engine.Deployment.dll

685384

3.2.7895.0

Errors.dll

4662088

3.2.7895.0

Errors.resources.dll

1579336

3.2.7895.0

2052

Errors.resources.dll

1603912

3.2.7895.0

1028

Errors.resources.dll

1603920

3.2.7895.0

3076

Errors.resources.dll

1786696

3.2.7895.0

1053

Errors.resources.dll

1804616

3.2.7895.0

1055

Errors.resources.dll

1829192

3.2.7895.0

1043

Errors.resources.dll

1856320

3.2.7895.0

1040

Errors.resources.dll

1864016

3.2.7895.0

1029

Errors.resources.dll

1866560

3.2.7895.0

1046

Errors.resources.dll

1888080

3.2.7895.0

2070

Errors.resources.dll

1914696

3.2.7895.0

1028

Errors.resources.dll

1922376

3.2.7895.0

1045

Errors.resources.dll

1953608

3.2.7895.0

1042

Errors.resources.dll

1969480

3.2.7895.0

1036

Errors.resources.dll

2003272

3.2.7895.0

1031

Errors.resources.dll

2015048

3.2.7895.0

1038

Errors.resources.dll

2205512

3.2.7895.0

1041

Errors.resources.dll

2646856

3.2.7895.0

1049

ImgLibEngine.dll

4277072

3.2.7895.0

LDAPQueryDialog.dll

144712

3.2.7895.0

1033

Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.dll

184656

3.2.7895.0

Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.resources.dll

55624

3.2.7895.0

2052

Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.resources.dll

56136

3.2.7895.0

1036

Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.resources.dll

56144

3.2.7895.0

1031

Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.resources.dll

56128

3.2.7895.0

1040

Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.resources.dll

56136

3.2.7895.0

1041

Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.resources.dll

56144

3.2.7895.0

1046

Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.resources.dll

56136

3.2.7895.0

1049

Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.resources.dll

56136

3.2.7895.0

1028

Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.resources.dll

55632

3.2.7895.0

1028

Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.resources.dll

56136

3.2.7895.0

1042

Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.resources.dll

55632

3.2.7895.0

3076

Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.resources.dll

56136

3.2.7895.0

1029

Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.resources.dll

56136

3.2.7895.0

1043

Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.resources.dll

56136

3.2.7895.0

1038

Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.resources.dll

56136

3.2.7895.0

1045

Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.resources.dll

56136

3.2.7895.0

2070

Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.resources.dll

56136

3.2.7895.0

1053

Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.resources.dll

56136

3.2.7895.0

1055

Microsoft.EnterpriseManagement.UI.RibbonConsole.dll

50512

3.2.7895.0

Microsoft.EnterpriseManagement.UI.RibbonLayout.dll

491336

3.2.7895.0

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.dll

2044752

3.2.7895.0

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

26952

3.2.7895.0

2052

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

27976

3.2.7895.0

1036

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

27976

3.2.7895.0

1031

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

27976

3.2.7895.0

1040

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

28488

3.2.7895.0

1041

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

27976

3.2.7895.0

1046

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

29512

3.2.7895.0

1049

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

27976

3.2.7895.0

1028

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

26960

3.2.7895.0

1028

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

27976

3.2.7895.0

1042

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

26960

3.2.7895.0

3076

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

27976

3.2.7895.0

1029

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

27976

3.2.7895.0

1043

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

27976

3.2.7895.0

1038

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

27976

3.2.7895.0

1045

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

27984

3.2.7895.0

2070

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

27464

3.2.7895.0

1053

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.resources.dll

27472

3.2.7895.0

1055

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.UIAddIns.ContextTypes.dll

82760

3.2.7895.0

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.UIAddIns.dll

23888

3.2.7895.0

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManger.PowerShell.CmdletWrappers.dll

1785160

3.2.7895.0

Microsoft.Virtualization.Client.RdpClientAxHost.dll

155464

3.2.7895.0

1033

Microsoft.Virtualization.Client.RdpClientInterop.dll

134984

3.2.7895.0

1033

Microsoft.VirtualManager.EtwEvents.dll

68432

Microsoft.VirtualManager.EtwResources.dll

68432

Microsoft.VirtualManager.UI.AddIns.AddInAdapters.dll

23376

3.2.7895.0

Microsoft.VirtualManager.UI.AddIns.Contracts.dll

21832

3.2.7895.0

Microsoft.VirtualManager.UI.AddIns.HostAdapters.dll

24400

3.2.7895.0

Microsoft.VirtualManager.UI.AddIns.Management.dll

102216

3.2.7895.0

Microsoft.VirtualManager.UI.AddIns.Management.resources.dll

30024

3.2.7895.0

2052

Microsoft.VirtualManager.UI.AddIns.Management.resources.dll

32072

3.2.7895.0

1036

Microsoft.VirtualManager.UI.AddIns.Management.resources.dll

31048

3.2.7895.0

1031

Microsoft.VirtualManager.UI.AddIns.Management.resources.dll

32072

3.2.7895.0

1040

Microsoft.VirtualManager.UI.AddIns.Management.resources.dll

32072

3.2.7895.0

1041

Microsoft.VirtualManager.UI.AddIns.Management.resources.dll

31048

3.2.7895.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.AddIns.Management.resources.dll

33616

3.2.7895.0

1049

Microsoft.VirtualManager.UI.AddIns.Management.resources.dll

31048

3.2.7895.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.AddIns.Management.resources.dll

30032

3.2.7895.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.AddIns.Management.resources.dll

32064

3.2.7895.0

1042

Microsoft.VirtualManager.UI.AddIns.Management.resources.dll

30024

3.2.7895.0

3076

Microsoft.VirtualManager.UI.AddIns.Management.resources.dll

31056

3.2.7895.0

1029

Microsoft.VirtualManager.UI.AddIns.Management.resources.dll

31560

3.2.7895.0

1043

Microsoft.VirtualManager.UI.AddIns.Management.resources.dll

31560

3.2.7895.0

1038

Microsoft.VirtualManager.UI.AddIns.Management.resources.dll

31048

3.2.7895.0

1045

Microsoft.VirtualManager.UI.AddIns.Management.resources.dll

31048

3.2.7895.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.AddIns.Management.resources.dll

30544

3.2.7895.0

1053

Microsoft.VirtualManager.UI.AddIns.Management.resources.dll

31048

3.2.7895.0

1055

Microsoft.VirtualManager.UI.CommonControls.dll

1125704

3.2.7895.0

Microsoft.VirtualManager.UI.CommonControls.resources.dll

675136

3.2.7895.0

2052

Microsoft.VirtualManager.UI.CommonControls.resources.dll

679752

3.2.7895.0

1036

Microsoft.VirtualManager.UI.CommonControls.resources.dll

680264

3.2.7895.0

1031

Microsoft.VirtualManager.UI.CommonControls.resources.dll

678216

3.2.7895.0

1040

Microsoft.VirtualManager.UI.CommonControls.resources.dll

679240

3.2.7895.0

1041

Microsoft.VirtualManager.UI.CommonControls.resources.dll

687432

3.2.7895.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.CommonControls.resources.dll

693064

3.2.7895.0

1049

Microsoft.VirtualManager.UI.CommonControls.resources.dll

679248

3.2.7895.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.CommonControls.resources.dll

675664

3.2.7895.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.CommonControls.resources.dll

677696

3.2.7895.0

1042

Microsoft.VirtualManager.UI.CommonControls.resources.dll

675664

3.2.7895.0

3076

Microsoft.VirtualManager.UI.CommonControls.resources.dll

677192

3.2.7895.0

1029

Microsoft.VirtualManager.UI.CommonControls.resources.dll

684368

3.2.7895.0

1043

Microsoft.VirtualManager.UI.CommonControls.resources.dll

679240

3.2.7895.0

1038

Microsoft.VirtualManager.UI.CommonControls.resources.dll

677184

3.2.7895.0

1045

Microsoft.VirtualManager.UI.CommonControls.resources.dll

677704

3.2.7895.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.CommonControls.resources.dll

683336

3.2.7895.0

1053

Microsoft.VirtualManager.UI.CommonControls.resources.dll

683344

3.2.7895.0

1055

Microsoft.VirtualManager.UI.ConsoleControls.dll

98640

3.2.7895.0

Microsoft.VirtualManager.UI.ConsoleControls.resources.dll

38216

3.2.7895.0

2052

Microsoft.VirtualManager.UI.ConsoleControls.resources.dll

38728

3.2.7895.0

1036

Microsoft.VirtualManager.UI.ConsoleControls.resources.dll

38728

3.2.7895.0

1031

Microsoft.VirtualManager.UI.ConsoleControls.resources.dll

38728

3.2.7895.0

1040

Microsoft.VirtualManager.UI.ConsoleControls.resources.dll

38728

3.2.7895.0

1041

Microsoft.VirtualManager.UI.ConsoleControls.resources.dll

38728

3.2.7895.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.ConsoleControls.resources.dll

38728

3.2.7895.0

1049

Microsoft.VirtualManager.UI.ConsoleControls.resources.dll

38720

3.2.7895.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.ConsoleControls.resources.dll

38216

3.2.7895.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.ConsoleControls.resources.dll

38216

3.2.7895.0

1042

Microsoft.VirtualManager.UI.ConsoleControls.resources.dll

38224

3.2.7895.0

3076

Microsoft.VirtualManager.UI.ConsoleControls.resources.dll

38736

3.2.7895.0

1029

Microsoft.VirtualManager.UI.ConsoleControls.resources.dll

38728

3.2.7895.0

1043

Microsoft.VirtualManager.UI.ConsoleControls.resources.dll

38224

3.2.7895.0

1038

Microsoft.VirtualManager.UI.ConsoleControls.resources.dll

38728

3.2.7895.0

1045

Microsoft.VirtualManager.UI.ConsoleControls.resources.dll

38728

3.2.7895.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.ConsoleControls.resources.dll

38224

3.2.7895.0

1053

Microsoft.VirtualManager.UI.ConsoleControls.resources.dll

38216

3.2.7895.0

1055

Microsoft.VirtualManager.UI.ConsoleFramework.dll

171336

3.2.7895.0

Microsoft.VirtualManager.UI.ConsoleFramework.resources.dll

65352

3.2.7895.0

2052

Microsoft.VirtualManager.UI.ConsoleFramework.resources.dll

67912

3.2.7895.0

1036

Microsoft.VirtualManager.UI.ConsoleFramework.resources.dll

67408

3.2.7895.0

1031

Microsoft.VirtualManager.UI.ConsoleFramework.resources.dll

66896

3.2.7895.0

1040

Microsoft.VirtualManager.UI.ConsoleFramework.resources.dll

68944

3.2.7895.0

1041

Microsoft.VirtualManager.UI.ConsoleFramework.resources.dll

67400

3.2.7895.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.ConsoleFramework.resources.dll

73024

3.2.7895.0

1049

Microsoft.VirtualManager.UI.ConsoleFramework.resources.dll

67400

3.2.7895.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.ConsoleFramework.resources.dll

65864

3.2.7895.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.ConsoleFramework.resources.dll

66896

3.2.7895.0

1042

Microsoft.VirtualManager.UI.ConsoleFramework.resources.dll

65864

3.2.7895.0

3076

Microsoft.VirtualManager.UI.ConsoleFramework.resources.dll

67400

3.2.7895.0

1029

Microsoft.VirtualManager.UI.ConsoleFramework.resources.dll

66888

3.2.7895.0

1043

Microsoft.VirtualManager.UI.ConsoleFramework.resources.dll

68424

3.2.7895.0

1038

Microsoft.VirtualManager.UI.ConsoleFramework.resources.dll

67400

3.2.7895.0

1045

Microsoft.VirtualManager.UI.ConsoleFramework.resources.dll

66888

3.2.7895.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.ConsoleFramework.resources.dll

66376

3.2.7895.0

1053

Microsoft.VirtualManager.UI.ConsoleFramework.resources.dll

66888

3.2.7895.0

1055

Microsoft.VirtualManager.UI.Data.dll

67400

3.2.7895.0

Microsoft.VirtualManager.UI.DesignerFramework.dll

177488

3.2.7895.0

Microsoft.VirtualManager.UI.DesignerFramework.resources.dll

88904

3.2.7895.0

2052

Microsoft.VirtualManager.UI.DesignerFramework.resources.dll

88904

3.2.7895.0

1036

Microsoft.VirtualManager.UI.DesignerFramework.resources.dll

88912

3.2.7895.0

1031

Microsoft.VirtualManager.UI.DesignerFramework.resources.dll

88904

3.2.7895.0

1040

Microsoft.VirtualManager.UI.DesignerFramework.resources.dll

88904

3.2.7895.0

1041

Microsoft.VirtualManager.UI.DesignerFramework.resources.dll

88904

3.2.7895.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.DesignerFramework.resources.dll

88904

3.2.7895.0

1049

Microsoft.VirtualManager.UI.DesignerFramework.resources.dll

88904

3.2.7895.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.DesignerFramework.resources.dll

88904

3.2.7895.0

1042

Microsoft.VirtualManager.UI.DesignerFramework.resources.dll

88904

3.2.7895.0

3076

Microsoft.VirtualManager.UI.DesignerFramework.resources.dll

88912

3.2.7895.0

1029

Microsoft.VirtualManager.UI.DesignerFramework.resources.dll

88912

3.2.7895.0

1043

Microsoft.VirtualManager.UI.DesignerFramework.resources.dll

88912

3.2.7895.0

1038

Microsoft.VirtualManager.UI.DesignerFramework.resources.dll

88904

3.2.7895.0

1045

Microsoft.VirtualManager.UI.DesignerFramework.resources.dll

88896

3.2.7895.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.DesignerFramework.resources.dll

88904

3.2.7895.0

1053

Microsoft.VirtualManager.UI.DesignerFramework.resources.dll

88904

3.2.7895.0

1055

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.dll

3214152

3.2.7895.0

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1029448

3.2.7895.0

2052

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1064264

3.2.7895.0

1036

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1058128

3.2.7895.0

1031

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1054024

3.2.7895.0

1040

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1076552

3.2.7895.0

1041

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1055056

3.2.7895.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1127240

3.2.7895.0

1049

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1058120

3.2.7895.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1031496

3.2.7895.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1055048

3.2.7895.0

1042

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1031496

3.2.7895.0

3076

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1056576

3.2.7895.0

1029

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1050952

3.2.7895.0

1043

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1063752

3.2.7895.0

1038

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1055048

3.2.7895.0

1045

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1057096

3.2.7895.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1046856

3.2.7895.0

1053

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1050440

3.2.7895.0

1055

Microsoft.VirtualManager.UI.GroupingListView.dll

155976

3.2.7895.0

Microsoft.VirtualManager.UI.GroupingListView.resources.dll

40264

3.2.7895.0

2052

Microsoft.VirtualManager.UI.GroupingListView.resources.dll

40264

3.2.7895.0

1036

Microsoft.VirtualManager.UI.GroupingListView.resources.dll

40784

3.2.7895.0

1031

Microsoft.VirtualManager.UI.GroupingListView.resources.dll

40264

3.2.7895.0

1040

Microsoft.VirtualManager.UI.GroupingListView.resources.dll

40264

3.2.7895.0

1041

Microsoft.VirtualManager.UI.GroupingListView.resources.dll

40776

3.2.7895.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.GroupingListView.resources.dll

41288

3.2.7895.0

1049

Microsoft.VirtualManager.UI.GroupingListView.resources.dll

40264

3.2.7895.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.GroupingListView.resources.dll

40272

3.2.7895.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.GroupingListView.resources.dll

40264

3.2.7895.0

1042

Microsoft.VirtualManager.UI.GroupingListView.resources.dll

40272

3.2.7895.0

3076

Microsoft.VirtualManager.UI.GroupingListView.resources.dll

40264

3.2.7895.0

1029

Microsoft.VirtualManager.UI.GroupingListView.resources.dll

40272

3.2.7895.0

1043

Microsoft.VirtualManager.UI.GroupingListView.resources.dll

40264

3.2.7895.0

1038

Microsoft.VirtualManager.UI.GroupingListView.resources.dll

40264

3.2.7895.0

1045

Microsoft.VirtualManager.UI.GroupingListView.resources.dll

40264

3.2.7895.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.GroupingListView.resources.dll

40776

3.2.7895.0

1053

Microsoft.VirtualManager.UI.GroupingListView.resources.dll

40784

3.2.7895.0

1055

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.dll

638792

3.2.7895.0

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

292168

3.2.7895.0

2052

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

296776

3.2.7895.0

1036

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

296776

3.2.7895.0

1031

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

295752

3.2.7895.0

1040

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

297800

3.2.7895.0

1041

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

295744

3.2.7895.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

305480

3.2.7895.0

1049

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

295752

3.2.7895.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

292680

3.2.7895.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

295248

3.2.7895.0

1042

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

292680

3.2.7895.0

3076

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

295752

3.2.7895.0

1029

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

295752

3.2.7895.0

1043

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

295752

3.2.7895.0

1038

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

295240

3.2.7895.0

1045

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

294728

3.2.7895.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

295240

3.2.7895.0

1053

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

295240

3.2.7895.0

1055

Microsoft.VirtualManager.UI.Images.dll

7765320

3.2.7895.0

Microsoft.VirtualManager.UI.Images.resources.dll

37704

3.2.7895.0

2052

Microsoft.VirtualManager.UI.Images.resources.dll

40264

3.2.7895.0

1036

Microsoft.VirtualManager.UI.Images.resources.dll

40264

3.2.7895.0

1031

Microsoft.VirtualManager.UI.Images.resources.dll

38736

3.2.7895.0

1040

Microsoft.VirtualManager.UI.Images.resources.dll

41296

3.2.7895.0

1041

Microsoft.VirtualManager.UI.Images.resources.dll

39752

3.2.7895.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.Images.resources.dll

44880

3.2.7895.0

1049

Microsoft.VirtualManager.UI.Images.resources.dll

39760

3.2.7895.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.Images.resources.dll

37704

3.2.7895.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.Images.resources.dll

39752

3.2.7895.0

1042

Microsoft.VirtualManager.UI.Images.resources.dll

37704

3.2.7895.0

3076

Microsoft.VirtualManager.UI.Images.resources.dll

38736

3.2.7895.0

1029

Microsoft.VirtualManager.UI.Images.resources.dll

39752

3.2.7895.0

1043

Microsoft.VirtualManager.UI.Images.resources.dll

40264

3.2.7895.0

1038

Microsoft.VirtualManager.UI.Images.resources.dll

39752

3.2.7895.0

1045

Microsoft.VirtualManager.UI.Images.resources.dll

39752

3.2.7895.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.Images.resources.dll

38216

3.2.7895.0

1053

Microsoft.VirtualManager.UI.Images.resources.dll

39240

3.2.7895.0

1055

Microsoft.VirtualManager.UI.Library.dll

333640

3.2.7895.0

Microsoft.VirtualManager.UI.Library.resources.dll

228168

3.2.7895.0

2052

Microsoft.VirtualManager.UI.Library.resources.dll

230224

3.2.7895.0

1036

Microsoft.VirtualManager.UI.Library.resources.dll

231240

3.2.7895.0

1031

Microsoft.VirtualManager.UI.Library.resources.dll

231232

3.2.7895.0

1040

Microsoft.VirtualManager.UI.Library.resources.dll

231752

3.2.7895.0

1041

Microsoft.VirtualManager.UI.Library.resources.dll

232776

3.2.7895.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.Library.resources.dll

237896

3.2.7895.0

1049

Microsoft.VirtualManager.UI.Library.resources.dll

232264

3.2.7895.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.Library.resources.dll

228680

3.2.7895.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.Library.resources.dll

230216

3.2.7895.0

1042

Microsoft.VirtualManager.UI.Library.resources.dll

228680

3.2.7895.0

3076

Microsoft.VirtualManager.UI.Library.resources.dll

230224

3.2.7895.0

1029

Microsoft.VirtualManager.UI.Library.resources.dll

232784

3.2.7895.0

1043

Microsoft.VirtualManager.UI.Library.resources.dll

230728

3.2.7895.0

1038

Microsoft.VirtualManager.UI.Library.resources.dll

229704

3.2.7895.0

1045

Microsoft.VirtualManager.UI.Library.resources.dll

230728

3.2.7895.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.Library.resources.dll

232264

3.2.7895.0

1053

Microsoft.VirtualManager.UI.Library.resources.dll

232776

3.2.7895.0

1055

Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.dll

819536

3.2.7895.0

Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll

551752

3.2.7895.0

2052

Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll

560456

3.2.7895.0

1036

Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll

561992

3.2.7895.0

1031

Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll

559952

3.2.7895.0

1040

Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll

560456

3.2.7895.0

1041

Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll

564040

3.2.7895.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll

573760

3.2.7895.0

1049

Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll

559952

3.2.7895.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll

553288

3.2.7895.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll

555856

3.2.7895.0

1042

Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll

553288

3.2.7895.0

3076

Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll

556368

3.2.7895.0

1029

Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll

563528

3.2.7895.0

1043

Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll

557384

3.2.7895.0

1038

Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll

555848

3.2.7895.0

1045

Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll

556360

3.2.7895.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll

563024

3.2.7895.0

1053

Microsoft.VirtualManager.UI.NewVmWizard.resources.dll

562504

3.2.7895.0

1055

Microsoft.VirtualManager.UI.OSProperties.dll

286024

3.2.7895.0

Microsoft.VirtualManager.UI.OSProperties.resources.dll

200008

3.2.7895.0

2052

Microsoft.VirtualManager.UI.OSProperties.resources.dll

202576

3.2.7895.0

1036

Microsoft.VirtualManager.UI.OSProperties.resources.dll

202568

3.2.7895.0

1031

Microsoft.VirtualManager.UI.OSProperties.resources.dll

202568

3.2.7895.0

1040

Microsoft.VirtualManager.UI.OSProperties.resources.dll

201552

3.2.7895.0

1041

Microsoft.VirtualManager.UI.OSProperties.resources.dll

204616

3.2.7895.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.OSProperties.resources.dll

207688

3.2.7895.0

1049

Microsoft.VirtualManager.UI.OSProperties.resources.dll

202048

3.2.7895.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.OSProperties.resources.dll

200008

3.2.7895.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.OSProperties.resources.dll

200520

3.2.7895.0

1042

Microsoft.VirtualManager.UI.OSProperties.resources.dll

200000

3.2.7895.0

3076

Microsoft.VirtualManager.UI.OSProperties.resources.dll

201032

3.2.7895.0

1029

Microsoft.VirtualManager.UI.OSProperties.resources.dll

205136

3.2.7895.0

1043

Microsoft.VirtualManager.UI.OSProperties.resources.dll

201032

3.2.7895.0

1038

Microsoft.VirtualManager.UI.OSProperties.resources.dll

201024

3.2.7895.0

1045

Microsoft.VirtualManager.UI.OSProperties.resources.dll

201032

3.2.7895.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.OSProperties.resources.dll

204616

3.2.7895.0

1053

Microsoft.VirtualManager.UI.OSProperties.resources.dll

205128

3.2.7895.0

1055

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.dll

3468616

3.2.7895.0

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1281864

3.2.7895.0

2052

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1317704

3.2.7895.0

1036

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1310024

3.2.7895.0

1031

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1305416

3.2.7895.0

1040

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1330000

3.2.7895.0

1041

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1306440

3.2.7895.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1380168

3.2.7895.0

1049

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1310024

3.2.7895.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1284936

3.2.7895.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1307464

3.2.7895.0

1042

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1284928

3.2.7895.0

3076

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1310024

3.2.7895.0

1029

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1302352

3.2.7895.0

1043

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1315144

3.2.7895.0

1038

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1307464

3.2.7895.0

1045

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1309512

3.2.7895.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1299272

3.2.7895.0

1053

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1303376

3.2.7895.0

1055

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Jobs.dll

164688

3.2.7895.0

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Jobs.resources.dll

69448

3.2.7895.0

2052

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Jobs.resources.dll

69440

3.2.7895.0

1036

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Jobs.resources.dll

69448

3.2.7895.0

1031

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Jobs.resources.dll

69448

3.2.7895.0

1040

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Jobs.resources.dll

69448

3.2.7895.0

1041

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Jobs.resources.dll

69448

3.2.7895.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Jobs.resources.dll

70992

3.2.7895.0

1049

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Jobs.resources.dll

69448

3.2.7895.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Jobs.resources.dll

69448

3.2.7895.0

1042

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Jobs.resources.dll

69448

3.2.7895.0

3076

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Jobs.resources.dll

69456

3.2.7895.0

1029

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Jobs.resources.dll

69448

3.2.7895.0

1043

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Jobs.resources.dll

69960

3.2.7895.0

1038

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Jobs.resources.dll

69448

3.2.7895.0

1045

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Jobs.resources.dll

69448

3.2.7895.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Jobs.resources.dll

69448

3.2.7895.0

1053

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Jobs.resources.dll

69448

3.2.7895.0

1055

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Library.dll

347464

3.2.7895.0

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Library.resources.dll

125256

3.2.7895.0

2052

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Library.resources.dll

127816

3.2.7895.0

1036

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Library.resources.dll

126792

3.2.7895.0

1031

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Library.resources.dll

126792

3.2.7895.0

1040

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Library.resources.dll

128336

3.2.7895.0

1041

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Library.resources.dll

126784

3.2.7895.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Library.resources.dll

132424

3.2.7895.0

1049

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Library.resources.dll

127304

3.2.7895.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Library.resources.dll

125256

3.2.7895.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Library.resources.dll

126792

3.2.7895.0

1042

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Library.resources.dll

125256

3.2.7895.0

3076

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Library.resources.dll

126800

3.2.7895.0

1029

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Library.resources.dll

126800

3.2.7895.0

1043

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Library.resources.dll

127304

3.2.7895.0

1038

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Library.resources.dll

126792

3.2.7895.0

1045

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Library.resources.dll

126792

3.2.7895.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Library.resources.dll

126288

3.2.7895.0

1053

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Library.resources.dll

126792

3.2.7895.0

1055

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Settings.dll

168776

3.2.7895.0

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Settings.resources.dll

85832

3.2.7895.0

2052

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Settings.resources.dll

87888

3.2.7895.0

1036

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Settings.resources.dll

87360

3.2.7895.0

1031

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Settings.resources.dll

87368

3.2.7895.0

1040

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Settings.resources.dll

87880

3.2.7895.0

1041

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Settings.resources.dll

87368

3.2.7895.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Settings.resources.dll

89928

3.2.7895.0

1049

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Settings.resources.dll

87368

3.2.7895.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Settings.resources.dll

85840

3.2.7895.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Settings.resources.dll

86856

3.2.7895.0

1042

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Settings.resources.dll

85832

3.2.7895.0

3076

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Settings.resources.dll

87360

3.2.7895.0

1029

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Settings.resources.dll

87368

3.2.7895.0

1043

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Settings.resources.dll

87368

3.2.7895.0

1038

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Settings.resources.dll

87368

3.2.7895.0

1045

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Settings.resources.dll

87368

3.2.7895.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Settings.resources.dll

86856

3.2.7895.0

1053

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Settings.resources.dll

86856

3.2.7895.0

1055

Microsoft.VirtualManager.UI.ScuiFramework.dll

359240

3.2.7895.0

Microsoft.VirtualManager.UI.ScuiFramework.resources.dll

158536

3.2.7895.0

2052

Microsoft.VirtualManager.UI.ScuiFramework.resources.dll

158536

3.2.7895.0

1036

Microsoft.VirtualManager.UI.ScuiFramework.resources.dll

158536

3.2.7895.0

1031

Microsoft.VirtualManager.UI.ScuiFramework.resources.dll

158536

3.2.7895.0

1040

Microsoft.VirtualManager.UI.ScuiFramework.resources.dll

158536

3.2.7895.0

1041

Microsoft.VirtualManager.UI.ScuiFramework.resources.dll

158536

3.2.7895.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.ScuiFramework.resources.dll

159048

3.2.7895.0

1049

Microsoft.VirtualManager.UI.ScuiFramework.resources.dll

158536

3.2.7895.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.ScuiFramework.resources.dll

158544

3.2.7895.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.ScuiFramework.resources.dll

158536

3.2.7895.0

1042

Microsoft.VirtualManager.UI.ScuiFramework.resources.dll

158544

3.2.7895.0

3076

Microsoft.VirtualManager.UI.ScuiFramework.resources.dll

158536

3.2.7895.0

1029

Microsoft.VirtualManager.UI.ScuiFramework.resources.dll

158536

3.2.7895.0

1043

Microsoft.VirtualManager.UI.ScuiFramework.resources.dll

158536

3.2.7895.0

1038

Microsoft.VirtualManager.UI.ScuiFramework.resources.dll

158544

3.2.7895.0

1045

Microsoft.VirtualManager.UI.ScuiFramework.resources.dll

158528

3.2.7895.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.ScuiFramework.resources.dll

158544

3.2.7895.0

1053

Microsoft.VirtualManager.UI.ScuiFramework.resources.dll

158536

3.2.7895.0

1055

Microsoft.VirtualManager.UI.ServiceDesigner.dll

301904

3.2.7895.0

Microsoft.VirtualManager.UI.ServiceDesigner.resources.dll

138568

3.2.7895.0

2052

Microsoft.VirtualManager.UI.ServiceDesigner.resources.dll

140104

3.2.7895.0

1036

Microsoft.VirtualManager.UI.ServiceDesigner.resources.dll

139592

3.2.7895.0

1031

Microsoft.VirtualManager.UI.ServiceDesigner.resources.dll

139592

3.2.7895.0

1040

Microsoft.VirtualManager.UI.ServiceDesigner.resources.dll

140616

3.2.7895.0

1041

Microsoft.VirtualManager.UI.ServiceDesigner.resources.dll

139592

3.2.7895.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.ServiceDesigner.resources.dll

143184

3.2.7895.0

1049

Microsoft.VirtualManager.UI.ServiceDesigner.resources.dll

139584

3.2.7895.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.ServiceDesigner.resources.dll

138568

3.2.7895.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.ServiceDesigner.resources.dll

139592

3.2.7895.0

1042

Microsoft.VirtualManager.UI.ServiceDesigner.resources.dll

138568

3.2.7895.0

3076

Microsoft.VirtualManager.UI.ServiceDesigner.resources.dll

139600

3.2.7895.0

1029

Microsoft.VirtualManager.UI.ServiceDesigner.resources.dll

139080

3.2.7895.0

1043

Microsoft.VirtualManager.UI.ServiceDesigner.resources.dll

140112

3.2.7895.0

1038

Microsoft.VirtualManager.UI.ServiceDesigner.resources.dll

139600

3.2.7895.0

1045

Microsoft.VirtualManager.UI.ServiceDesigner.resources.dll

139584

3.2.7895.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.ServiceDesigner.resources.dll

138568

3.2.7895.0

1053

Microsoft.VirtualManager.UI.ServiceDesigner.resources.dll

139080

3.2.7895.0

1055

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.dll

371016

3.2.7895.0

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

117576

3.2.7895.0

2052

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

119632

3.2.7895.0

1036

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

118600

3.2.7895.0

1031

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

119112

3.2.7895.0

1040

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

119624

3.2.7895.0

1041

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

118600

3.2.7895.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

122184

3.2.7895.0

1049

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

119112

3.2.7895.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

117576

3.2.7895.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

118600

3.2.7895.0

1042

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

117584

3.2.7895.0

3076

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

118608

3.2.7895.0

1029

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

118600

3.2.7895.0

1043

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

119120

3.2.7895.0

1038

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

118600

3.2.7895.0

1045

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

119112

3.2.7895.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

118608

3.2.7895.0

1053

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

118088

3.2.7895.0

1055

Microsoft.VirtualManager.UI.ViewModel.Core.dll

49488

3.2.7895.0

Microsoft.VirtualManager.UI.Virtual makine ManagerControls.dll

897352

3.2.7895.0

Microsoft.VirtualManager.UI.Virtual makine ManagerControls.resources.dll

282440

3.2.7895.0

2052

Microsoft.VirtualManager.UI.Virtual makine ManagerControls.resources.dll

289608

3.2.7895.0

1036

Microsoft.VirtualManager.UI.Virtual makine ManagerControls.resources.dll

287568

3.2.7895.0

1031

Microsoft.VirtualManager.UI.Virtual makine ManagerControls.resources.dll

287048

3.2.7895.0

1040

Microsoft.VirtualManager.UI.Virtual makine ManagerControls.resources.dll

291144

3.2.7895.0

1041

Microsoft.VirtualManager.UI.Virtual makine ManagerControls.resources.dll

287560

3.2.7895.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.Virtual makine ManagerControls.resources.dll

303432

3.2.7895.0

1049

Microsoft.VirtualManager.UI.Virtual makine ManagerControls.resources.dll

288072

3.2.7895.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.Virtual makine ManagerControls.resources.dll

282952

3.2.7895.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.Virtual makine ManagerControls.resources.dll

286544

3.2.7895.0

1042

Microsoft.VirtualManager.UI.Virtual makine ManagerControls.resources.dll

282952

3.2.7895.0

3076

Microsoft.VirtualManager.UI.Virtual makine ManagerControls.resources.dll

287560

3.2.7895.0

1029

Microsoft.VirtualManager.UI.Virtual makine ManagerControls.resources.dll

286536

3.2.7895.0

1043

Microsoft.VirtualManager.UI.Virtual makine ManagerControls.resources.dll

289104

3.2.7895.0

1038

Microsoft.VirtualManager.UI.Virtual makine ManagerControls.resources.dll

287048

3.2.7895.0

1045

Microsoft.VirtualManager.UI.Virtual makine ManagerControls.resources.dll

287048

3.2.7895.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.Virtual makine ManagerControls.resources.dll

285512

3.2.7895.0

1053

Microsoft.VirtualManager.UI.Virtual makine ManagerControls.resources.dll

286544

3.2.7895.0

1055

Microsoft.VirtualManager.UI.Virtual makine ManagerSharedControls.dll

95056

3.2.7895.0

Microsoft.VirtualManager.UI.Virtual makine ManagerSharedControls.resources.dll

24392

3.2.7895.0

2052

Microsoft.VirtualManager.UI.Virtual makine ManagerSharedControls.resources.dll

24392

3.2.7895.0

1036

Microsoft.VirtualManager.UI.Virtual makine ManagerSharedControls.resources.dll

24392

3.2.7895.0

1031

Microsoft.VirtualManager.UI.Virtual makine ManagerSharedControls.resources.dll

24384

3.2.7895.0

1040

Microsoft.VirtualManager.UI.Virtual makine ManagerSharedControls.resources.dll

24400

3.2.7895.0

1041

Microsoft.VirtualManager.UI.Virtual makine ManagerSharedControls.resources.dll

24392

3.2.7895.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.Virtual makine ManagerSharedControls.resources.dll

24400

3.2.7895.0

1049

Microsoft.VirtualManager.UI.Virtual makine ManagerSharedControls.resources.dll

24384

3.2.7895.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.Virtual makine ManagerSharedControls.resources.dll

24392

3.2.7895.0

1042

Microsoft.VirtualManager.UI.Virtual makine ManagerSharedControls.resources.dll

24384

3.2.7895.0

3076

Microsoft.VirtualManager.UI.Virtual makine ManagerSharedControls.resources.dll

24392

3.2.7895.0

1029

Microsoft.VirtualManager.UI.Virtual makine ManagerSharedControls.resources.dll

24392

3.2.7895.0

1043

Microsoft.VirtualManager.UI.Virtual makine ManagerSharedControls.resources.dll

24392

3.2.7895.0

1038

Microsoft.VirtualManager.UI.Virtual makine ManagerSharedControls.resources.dll

24392

3.2.7895.0

1045

Microsoft.VirtualManager.UI.Virtual makine ManagerSharedControls.resources.dll

24392

3.2.7895.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.Virtual makine ManagerSharedControls.resources.dll

24392

3.2.7895.0

1053

Microsoft.VirtualManager.UI.Virtual makine ManagerSharedControls.resources.dll

24392

3.2.7895.0

1055

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.dll

403784

3.2.7895.0

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

115536

3.2.7895.0

2052

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

121168

3.2.7895.0

1036

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

119624

3.2.7895.0

1031

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

120136

3.2.7895.0

1040

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

122176

3.2.7895.0

1041

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

119112

3.2.7895.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

128840

3.2.7895.0

1049

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

119624

3.2.7895.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

116048

3.2.7895.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

119112

3.2.7895.0

1042

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

116040

3.2.7895.0

3076

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

120136

3.2.7895.0

1029

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

119112

3.2.7895.0

1043

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

120136

3.2.7895.0

1038

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

119624

3.2.7895.0

1045

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

119624

3.2.7895.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

118608

3.2.7895.0

1053

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.resources.dll

118096

3.2.7895.0

1055

Microsoft.VirtualManager.UI.Winforms.WizardFramework.dll

143176

3.2.7895.0

Microsoft.VirtualManager.UI.Winforms.WizardFramework.resources.dll

49488

3.2.7895.0

2052

Microsoft.VirtualManager.UI.Winforms.WizardFramework.resources.dll

49480

3.2.7895.0

1036

Microsoft.VirtualManager.UI.Winforms.WizardFramework.resources.dll

49480

3.2.7895.0

1031

Microsoft.VirtualManager.UI.Winforms.WizardFramework.resources.dll

49480

3.2.7895.0

1040

Microsoft.VirtualManager.UI.Winforms.WizardFramework.resources.dll

49480

3.2.7895.0

1041

Microsoft.VirtualManager.UI.Winforms.WizardFramework.resources.dll

49992

3.2.7895.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.Winforms.WizardFramework.resources.dll

50504

3.2.7895.0

1049

Microsoft.VirtualManager.UI.Winforms.WizardFramework.resources.dll

49488

3.2.7895.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.Winforms.WizardFramework.resources.dll

49480

3.2.7895.0

1042

Microsoft.VirtualManager.UI.Winforms.WizardFramework.resources.dll

49480

3.2.7895.0

3076

Microsoft.VirtualManager.UI.Winforms.WizardFramework.resources.dll

49480

3.2.7895.0

1029

Microsoft.VirtualManager.UI.Winforms.WizardFramework.resources.dll

49480

3.2.7895.0

1043

Microsoft.VirtualManager.UI.Winforms.WizardFramework.resources.dll

49480

3.2.7895.0

1038

Microsoft.VirtualManager.UI.Winforms.WizardFramework.resources.dll

49480

3.2.7895.0

1045

Microsoft.VirtualManager.UI.Winforms.WizardFramework.resources.dll

49480

3.2.7895.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.Winforms.WizardFramework.resources.dll

49480

3.2.7895.0

1053

Microsoft.VirtualManager.UI.Winforms.WizardFramework.resources.dll

49480

3.2.7895.0

1055

Microsoft.VirtualManager.UI.WizardFramework.dll

175936

3.2.7895.0

Microsoft.VirtualManager.UI.WizardFramework.resources.dll

47952

3.2.7895.0

2052

Microsoft.VirtualManager.UI.WizardFramework.resources.dll

48464

3.2.7895.0

1036

Microsoft.VirtualManager.UI.WizardFramework.resources.dll

48464

3.2.7895.0

1031

Microsoft.VirtualManager.UI.WizardFramework.resources.dll

47944

3.2.7895.0

1040

Microsoft.VirtualManager.UI.WizardFramework.resources.dll

48456

3.2.7895.0

1041

Microsoft.VirtualManager.UI.WizardFramework.resources.dll

47936

3.2.7895.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.WizardFramework.resources.dll

48456

3.2.7895.0

1049

Microsoft.VirtualManager.UI.WizardFramework.resources.dll

47944

3.2.7895.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.WizardFramework.resources.dll

47952

3.2.7895.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.WizardFramework.resources.dll

48464

3.2.7895.0

1042

Microsoft.VirtualManager.UI.WizardFramework.resources.dll

47944

3.2.7895.0

3076

Microsoft.VirtualManager.UI.WizardFramework.resources.dll

47944

3.2.7895.0

1029

Microsoft.VirtualManager.UI.WizardFramework.resources.dll

47952

3.2.7895.0

1043

Microsoft.VirtualManager.UI.WizardFramework.resources.dll

48456

3.2.7895.0

1038

Microsoft.VirtualManager.UI.WizardFramework.resources.dll

47936

3.2.7895.0

1045

Microsoft.VirtualManager.UI.WizardFramework.resources.dll

47936

3.2.7895.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.WizardFramework.resources.dll

47952

3.2.7895.0

1053

Microsoft.VirtualManager.UI.WizardFramework.resources.dll

47944

3.2.7895.0

1055

Microsoft.VirtualManager.UI.WpfControls.dll

343368

3.2.7895.0

Microsoft.VirtualManager.UI.WpfControls.resources.dll

162632

3.2.7895.0

2052

Microsoft.VirtualManager.UI.WpfControls.resources.dll

163152

3.2.7895.0

1036

Microsoft.VirtualManager.UI.WpfControls.resources.dll

162632

3.2.7895.0

1031

Microsoft.VirtualManager.UI.WpfControls.resources.dll

162624

3.2.7895.0

1040

Microsoft.VirtualManager.UI.WpfControls.resources.dll

163152

3.2.7895.0

1041

Microsoft.VirtualManager.UI.WpfControls.resources.dll

162632

3.2.7895.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.WpfControls.resources.dll

163144

3.2.7895.0

1049

Microsoft.VirtualManager.UI.WpfControls.resources.dll

162640

3.2.7895.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.WpfControls.resources.dll

162632

3.2.7895.0

1042

Microsoft.VirtualManager.UI.WpfControls.resources.dll

162632

3.2.7895.0

3076

Microsoft.VirtualManager.UI.WpfControls.resources.dll

162632

3.2.7895.0

1029

Microsoft.VirtualManager.UI.WpfControls.resources.dll

162640

3.2.7895.0

1043

Microsoft.VirtualManager.UI.WpfControls.resources.dll

162624

3.2.7895.0

1038

Microsoft.VirtualManager.UI.WpfControls.resources.dll

162632

3.2.7895.0

1045

Microsoft.VirtualManager.UI.WpfControls.resources.dll

162632

3.2.7895.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.WpfControls.resources.dll

162632

3.2.7895.0

1053

Microsoft.VirtualManager.UI.WpfControls.resources.dll

162632

3.2.7895.0

1055

NativeMethods.dll

100176

3.2.7895.0

Remoting.dll

1058632

3.2.7895.0

Remoting.resources.dll

113992

3.2.7895.0

1028

Remoting.resources.dll

113992

3.2.7895.0

3076

Remoting.resources.dll

114000

3.2.7895.0

2052

Remoting.resources.dll

117064

3.2.7895.0

1031

Remoting.resources.dll

117064

3.2.7895.0

1042

Remoting.resources.dll

117064

3.2.7895.0

1053

Remoting.resources.dll

118088

3.2.7895.0

1043

Remoting.resources.dll

118088

3.2.7895.0

1055

Remoting.resources.dll

119112

3.2.7895.0

1040

Remoting.resources.dll

119616

3.2.7895.0

1046

Remoting.resources.dll

120136

3.2.7895.0

1036

Remoting.resources.dll

120136

3.2.7895.0

1028

Remoting.resources.dll

120136

3.2.7895.0

1045

Remoting.resources.dll

120136

3.2.7895.0

2070

Remoting.resources.dll

121160

3.2.7895.0

1029

Remoting.resources.dll

121160

3.2.7895.0

1038

Remoting.resources.dll

121168

3.2.7895.0

1041

Remoting.resources.dll

133968

3.2.7895.0

1049

RibbonControlsLibrary.resources.dll

22552

3.5.41019.1

RibbonControlsLibrary.resources.dll

22560

3.5.41019.1

RibbonControlsLibrary.resources.dll

22576

3.5.41019.1

RibbonControlsLibrary.resources.dll

23072

3.5.41019.1

RibbonControlsLibrary.resources.dll

23584

3.5.41019.1

SetupVM.exe

5656392

3.2.7895.0

SkuHelper.dll

28488

3.2.7895.0

SQMWrapper.dll

46920

3.2.7895.0

System.IO.Compression.PreRelease.dll

66368

3.2.7895.0

TraceWrapper.dll

82760

3.2.7895.0

UI.NetDiagramControl.dll

62280

3.2.7895.0

Utils.dll

907072

3.2.7895.0

Utils.resources.dll

100168

3.2.7895.0

1028

Utils.resources.dll

100168

3.2.7895.0

3076

Utils.resources.dll

100176

3.2.7895.0

2052

Utils.resources.dll

102216

3.2.7895.0

1053

Utils.resources.dll

102728

3.2.7895.0

1043

Utils.resources.dll

103240

3.2.7895.0

1031

Utils.resources.dll

103760

3.2.7895.0

1055

Utils.resources.dll

104264

3.2.7895.0

1042

Utils.resources.dll

104768

3.2.7895.0

1036

Utils.resources.dll

104776

3.2.7895.0

1040

Utils.resources.dll

104776

3.2.7895.0

1046

Utils.resources.dll

105288

3.2.7895.0

1038

Utils.resources.dll

105288

3.2.7895.0

1045

Utils.resources.dll

105800

3.2.7895.0

1028

Utils.resources.dll

105800

3.2.7895.0

2070

Utils.resources.dll

106312

3.2.7895.0

1029

Utils.resources.dll

108864

3.2.7895.0

1041

Utils.resources.dll

122192

3.2.7895.0

1049

Sanal makine ManagerAdminUI.exe

139072

3.2.7895.0

Sanal makine ManagerctlAxErrors.dll

30024

3.2.7895.0

SANAL makine MANAGERCtlAxErrors.resources.dll

21840

3.2.7895.0

2052

SANAL makine MANAGERCtlAxErrors.resources.dll

22864

3.2.7895.0

1036

SANAL makine MANAGERCtlAxErrors.resources.dll

22856

3.2.7895.0

1031

SANAL makine MANAGERCtlAxErrors.resources.dll

22864

3.2.7895.0

1040

SANAL makine MANAGERCtlAxErrors.resources.dll

23376

3.2.7895.0

1041

SANAL makine MANAGERCtlAxErrors.resources.dll

22864

3.2.7895.0

1046

SANAL makine MANAGERCtlAxErrors.resources.dll

23872

3.2.7895.0

1049

SANAL makine MANAGERCtlAxErrors.resources.dll

22856

3.2.7895.0

1028

SANAL makine MANAGERCtlAxErrors.resources.dll

22344

3.2.7895.0

1028

SANAL makine MANAGERCtlAxErrors.resources.dll

22856

3.2.7895.0

1042

SANAL makine MANAGERCtlAxErrors.resources.dll

22344

3.2.7895.0

3076

SANAL makine MANAGERCtlAxErrors.resources.dll

22856

3.2.7895.0

1029

SANAL makine MANAGERCtlAxErrors.resources.dll

22848

3.2.7895.0

1043

SANAL makine MANAGERCtlAxErrors.resources.dll

22864

3.2.7895.0

1038

SANAL makine MANAGERCtlAxErrors.resources.dll

22856

3.2.7895.0

1045

SANAL makine MANAGERCtlAxErrors.resources.dll

22856

3.2.7895.0

2070

SANAL makine MANAGERCtlAxErrors.resources.dll

22352

3.2.7895.0

1053

SANAL makine MANAGERCtlAxErrors.resources.dll

22352

3.2.7895.0

1055

Sanal makine ManagerEtwEvents.man

186820

VirtualizationInterfaces.dll

98120

3.2.7895.0

VirtualMachineViewer.exe

125768

3.2.7895.0

VMConsoleLib.dll

54600

3.2.7895.0

VMConsoleLib.resources.dll

21320

3.2.7895.0

2052

VMConsoleLib.resources.dll

21320

3.2.7895.0

1041

VMConsoleLib.resources.dll

21320

3.2.7895.0

1028

VMConsoleLib.resources.dll

21320

3.2.7895.0

1053

VMConsoleLib.resources.dll

21328

3.2.7895.0

1042

VMConsoleLib.resources.dll

21328

3.2.7895.0

3076

VMConsoleLib.resources.dll

21824

3.2.7895.0

1038

VMConsoleLib.resources.dll

21832

3.2.7895.0

1036

VMConsoleLib.resources.dll

21832

3.2.7895.0

1031

VMConsoleLib.resources.dll

21832

3.2.7895.0

1040

VMConsoleLib.resources.dll

21832

3.2.7895.0

1046

VMConsoleLib.resources.dll

21832

3.2.7895.0

1028

VMConsoleLib.resources.dll

21832

3.2.7895.0

1029

VMConsoleLib.resources.dll

21832

3.2.7895.0

2070

VMConsoleLib.resources.dll

21832

3.2.7895.0

1055

VMConsoleLib.resources.dll

21840

3.2.7895.0

1049

VMConsoleLib.resources.dll

21840

3.2.7895.0

1043

VMConsoleLib.resources.dll

21840

3.2.7895.0

1045

VMWareImplementation.dll

2065216

3.2.7895.0

VMwareRemoteConsoleTypeLib.dll

48968

5.1.0.0

127

VMwareViewer.exe

26952

3.2.7895.0

VSImplementation.dll

104264

3.2.7895.0

WSManAutomation.dll

35144

3.2.7895.0

127

WsManWrappers.dll

3825992

3.2.7895.0

XenViewer.exe

29000

3.2.7895.0Sanal Makine Yöneticisi sunucu KB3023195

Değiştirilen dosyaları

Dosya boyutu

Sürüm

Dil Kimliği

ClusterUtil.dll

184136

3.2.7895.0

DB.DelegatedAdmin.dll

93000

3.2.7895.0

DB.TieredPerfCounters.dll

44872

3.2.7895.0

DBUpdate.dll

519496

3.2.7895.0

DHCPExtn.msi

1228800

Engine.Adhc.Operations.dll

1366344

3.2.7895.0

Engine.AuthorizationManager.dll

104264

3.2.7895.0

Engine.AuthorizationManagerTasks.dll

51528

3.2.7895.0

Engine.Backup.dll

69960

3.2.7895.0

Engine.Backup.resources.dll

19776

3.2.7895.0

1041

Engine.Backup.resources.dll

19784

3.2.7895.0

2052

Engine.Backup.resources.dll

19784

3.2.7895.0

1042

Engine.Backup.resources.dll

19784

3.2.7895.0

1053

Engine.Backup.resources.dll

19792

3.2.7895.0

1028

Engine.Backup.resources.dll

19792

3.2.7895.0

3076

Engine.Backup.resources.dll

20288

3.2.7895.0

1029

Engine.Backup.resources.dll

20296

3.2.7895.0

1036

Engine.Backup.resources.dll

20296

3.2.7895.0

1031

Engine.Backup.resources.dll

20296

3.2.7895.0

1040

Engine.Backup.resources.dll

20296

3.2.7895.0

1046

Engine.Backup.resources.dll

20296

3.2.7895.0

3082

Engine.Backup.resources.dll

20296

3.2.7895.0

1038

Engine.Backup.resources.dll

20296

3.2.7895.0

1045

Engine.Backup.resources.dll

20296

3.2.7895.0

1055

Engine.Backup.resources.dll

20304

3.2.7895.0

1049

Engine.Backup.resources.dll

20304

3.2.7895.0

1043

Engine.Backup.resources.dll

20304

3.2.7895.0

2070

Engine.BitBos.dll

269136

3.2.7895.0

Engine.BitBos.resources.dll

21320

3.2.7895.0

3076

Engine.BitBos.resources.dll

21328

3.2.7895.0

2052

Engine.BitBos.resources.dll

21328

3.2.7895.0

1028

Engine.BitBos.resources.dll

21832

3.2.7895.0

1041

Engine.BitBos.resources.dll

21832

3.2.7895.0

1053

Engine.BitBos.resources.dll

21840

3.2.7895.0

1042

Engine.BitBos.resources.dll

21840

3.2.7895.0

1055

Engine.BitBos.resources.dll

22336

3.2.7895.0

1043

Engine.BitBos.resources.dll

22344

3.2.7895.0

1036

Engine.BitBos.resources.dll

22344

3.2.7895.0

1031

Engine.BitBos.resources.dll

22344

3.2.7895.0

1040

Engine.BitBos.resources.dll

22344

3.2.7895.0

1046

Engine.BitBos.resources.dll

22344

3.2.7895.0

3082

Engine.BitBos.resources.dll

22344

3.2.7895.0

1038

Engine.BitBos.resources.dll

22344

3.2.7895.0

1045

Engine.BitBos.resources.dll

22352

3.2.7895.0

1029

Engine.BitBos.resources.dll

22352

3.2.7895.0

2070

Engine.BitBos.resources.dll

23376

3.2.7895.0

1049

Engine.CloudService.dll

204104

3.2.7895.0

Engine.Common.dll

228680

3.2.7895.0

Engine.CustomPropertyTasks.dll

26960

3.2.7895.0

Engine.Deployment.dll

685384

3.2.7895.0

Engine.ImgLibOperation.dll

548680

3.2.7895.0

Engine.IndigoAccessLayer.dll

522064

3.2.7895.0

Engine.MomDal.dll

649544

3.2.7895.0

Engine.PhysicalMachine.dll

360776

3.2.7895.0

Engine.Placement.dll

292680

3.2.7895.0

Engine.Placement.ResourceModel.dll

332112

3.2.7895.0

Engine.Scheduler.dll

26440

3.2.7895.0

Engine.ServiceOperations.dll

298320

3.2.7895.0

Engine.TaskRepository.dll

131400

3.2.7895.0

Engine.Tasks.dll

47952

3.2.7895.0

Engine.UpdateManagement.dll

142672

3.2.7895.0

Engine.VmOperations.dll

1277256

3.2.7895.0

Errors.dll

4662088

3.2.7895.0

Errors.resources.dll

1579336

3.2.7895.0

2052

Errors.resources.dll

1603912

3.2.7895.0

1028

Errors.resources.dll

1603920

3.2.7895.0

3076

Errors.resources.dll

1786696

3.2.7895.0

1053

Errors.resources.dll

1804616

3.2.7895.0

1055

Errors.resources.dll

1829192

3.2.7895.0

1043

Errors.resources.dll

1856320

3.2.7895.0

1040

Errors.resources.dll

1864016

3.2.7895.0

1029

Errors.resources.dll

1866560

3.2.7895.0

1046

Errors.resources.dll

1888080

3.2.7895.0

2070

Errors.resources.dll

1914696

3.2.7895.0

3082

Errors.resources.dll

1922376

3.2.7895.0

1045

Errors.resources.dll

1953608

3.2.7895.0

1042

Errors.resources.dll

1969480

3.2.7895.0

1036

Errors.resources.dll

2003272

3.2.7895.0

1031

Errors.resources.dll

2015048

3.2.7895.0

1038

Errors.resources.dll

2205512

3.2.7895.0

1041

Errors.resources.dll

2646856

3.2.7895.0

1049

GoalState.dll

62288

3.2.7895.0

GuestAgent.Common.dll

69448

3.2.7895.0

GuestAgent.Common.dll

69456

3.2.7895.0

ImgLibEngine.dll

4277072

3.2.7895.0

IPAMPlugin.dll

221000

3.2.7895.0

Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.dll

184656

3.2.7895.0

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.2012.Discovery.mp

445168

3.2.7895.0

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.2012.Monitoring.mp

715504

3.2.7895.0

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.2012.Reports.mp

1014512

3.2.7895.0

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.Dashboard.mpb

98304

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.Library.mp

162544

3.2.7895.0

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.Network.Dashboard.mpb

106496

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.Pro.2008.Library.mp

109296

3.2.7895.0

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.Pro.2012.Diagnostics.mp

22768

3.2.7895.0

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.PRO.Library.mp

19696

3.2.7895.0

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.PRO.V2.HyperV.HostPerformance.mp

56048

3.2.7895.0

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.PRO.V2.Library.mp

68336

3.2.7895.0

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.Storage.2012.Discovery.mp

80624

7.1.10134.0

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.Storage.2012.Monitoring.mp

76528

7.1.10134.0

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.Storage.Dashboard.mpb

102400

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.Storage.Library.mp

84720

7.1.10134.0

Microsoft.VirtualManager.EtwEvents.dll

68432

Microsoft.VirtualManager.EtwResources.dll

68432

Microsoft.VirtualManager.UI.CommonControls.dll

1125704

3.2.7895.0

Microsoft.VirtualManager.UI.Virtual makine ManagerSharedControls.dll

95056

3.2.7895.0

msiInstaller.dat

12

msiInstaller.exe

275728

3.2.7510.0

1033

msiInstaller.exe

327952

3.2.7510.0

1033

NativeMethods.dll

100176

3.2.7895.0

NetworkServiceInterfaces.dll

54600

3.2.7895.0

PTStorageWrapper.dll

139584

3.2.7895.0

Remoting.dll

1058632

3.2.7895.0

Remoting.resources.dll

113992

3.2.7895.0

1028

Remoting.resources.dll

113992

3.2.7895.0

3076

Remoting.resources.dll

114000

3.2.7895.0

2052

Remoting.resources.dll

117064

3.2.7895.0

1031

Remoting.resources.dll

117064

3.2.7895.0

1042

Remoting.resources.dll

117064

3.2.7895.0

1053

Remoting.resources.dll

118088

3.2.7895.0

1043

Remoting.resources.dll

118088

3.2.7895.0

1055

Remoting.resources.dll

119112

3.2.7895.0

1040

Remoting.resources.dll

119616

3.2.7895.0

1046

Remoting.resources.dll

120136

3.2.7895.0

1036

Remoting.resources.dll

120136

3.2.7895.0

3082

Remoting.resources.dll

120136

3.2.7895.0

1045

Remoting.resources.dll

120136

3.2.7895.0

2070

Remoting.resources.dll

121160

3.2.7895.0

1029

Remoting.resources.dll

121160

3.2.7895.0

1038

Remoting.resources.dll

121168

3.2.7895.0

1041

Remoting.resources.dll

133968

3.2.7895.0

1049

SCPerfProvider.dll

272208

3.2.7895.0

1033

scVirtual makine Managerguestagent.1.0.2.1063.x64.tar

4014080

scVirtual makine Managerguestagent.1.0.2.1063.x86.tar

3522560

SCVIRTUAL makine MANAGERRecover.exe

41288

3.2.7895.0

SCXStorageWrapper.dll

141128

3.2.7895.0

SetupVM.exe

5656392

3.2.7895.0

SkuHelper.dll

28488

3.2.7895.0

SQMWrapper.dll

46920

3.2.7895.0

SysPrepInfUtil.dll

64840

3.2.7895.0

TORPlugin.dll

48456

3.2.7895.0

TraceWrapper.dll

82760

3.2.7895.0

Utils.dll

907072

3.2.7895.0

Utils.resources.dll

100168

3.2.7895.0

1028

Utils.resources.dll

100168

3.2.7895.0

3076

Utils.resources.dll

100176

3.2.7895.0

2052

Utils.resources.dll

102216

3.2.7895.0

1053

Utils.resources.dll

102728

3.2.7895.0

1043

Utils.resources.dll

103240

3.2.7895.0

1031

Utils.resources.dll

103760

3.2.7895.0

1055

Utils.resources.dll

104264

3.2.7895.0

1042

Utils.resources.dll

104768

3.2.7895.0

1036

Utils.resources.dll

104776

3.2.7895.0

1040

Utils.resources.dll

104776

3.2.7895.0

1046

Utils.resources.dll

105288

3.2.7895.0

1038

Utils.resources.dll

105288

3.2.7895.0

1045

Utils.resources.dll

105800

3.2.7895.0

3082

Utils.resources.dll

105800

3.2.7895.0

2070

Utils.resources.dll

106312

3.2.7895.0

1029

Utils.resources.dll

108864

3.2.7895.0

1041

Utils.resources.dll

122192

3.2.7895.0

1049

ValHyperVImplementation.dll

455496

3.2.7895.0

ViridianImplementation.dll

229192

3.2.7895.0

ViridianImplementationV2.dll

411976

3.2.7895.0

Sanal makine ManagerAgent.exe

6328144

3.2.7895.0

1033

SANAL makine MANAGERAgent.mof

75684

Sanal makine ManagerAgent.msi

7155712

Sanal makine ManagerAgent.msi

8146944

Sanal makine ManagerEtwEvents.man

186820

Sanal makine ManagerGuestAgent.msi

2875392

Sanal makine ManagerGuestAgent.msi

2945024

Sanal makine Managerservice.exe

57672

3.2.7895.0

VirtualizationInterfaces.dll

98120

3.2.7895.0

VMGuestAgent.iso

136904704

VMWareImplementation.dll

2065216

3.2.7895.0

VSImplementation.dll

104264

3.2.7895.0

WindowsRemoteServerPlugin.dll

326984

3.2.7895.0

WSManAutomation.dll

35144

3.2.7895.0

127

WsManMIWrappers.dll

311624

3.2.7895.0

WsManWrappers.dll

3825992

3.2.7895.0

XenImplementation.dll

179016

3.2.7895.0
Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Microsoft Insider 'a katılın

Bu bilgi yardımcı oldu mu?

Çeviri kalitesinden ne kadar memnunsunuz?
Deneyiminizi ne etkiledi?

Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz!

×