Microsoft hesabıyla oturum açın
Oturum açın veya hesap oluşturun.
Merhaba,
Farklı bir hesap seçin.
Birden çok hesabınız var
Oturum açmak istediğiniz hesabı seçin.

Not: Bu makale yalnızca Çin’deki 21Vianet tarafından sağlanan Office 365 için geçerlidir.

Skype Kurumsal karma dağıtımlarıyla, aynı etki alanını paylaşan Skype Kurumsal kullanıcılarınızdan bazılarının şirket içinde ve diğerlerinin de Skype Kurumsal Çevrimiçi uygulamasında çalışmasını sağlayabilirsiniz. Bu, kuruluşunuzun farklı coğrafi konumlarda bulunan veya uzaktan bağlanan kullanıcılarına Skype Kurumsal hizmetlerinin sağlanmasını kolaylaştırabilir. Ayrıca, Skype Kurumsal karma yapılandırmalarından Office 365’e geçiş yolu olarak da yararlanabilirsiniz. Bu bölümde, Skype Kurumsal Sunucu 2015’in karma yapılandırmaları açıklanır.

Karma dağıtımı planlama

Karma dağıtımı planlarken kullanıcılar ve ağ altyapınız için aşağıdaki gereksinimleri göz önünde bulundurun.

Altyapı gereksinimleri

Skype Kurumsal Sunucu 2015 karma dağıtımını hayata geçirmek ve yapılandırmak için aşağıdakilerin ortamınızda bulunması gerekir.

 • Windows 2008 R2 SP1 veya en son hizmet paketini çalıştıran Active Directory Federasyon Hizmetleri (AD FS) Sunucusu. AD FS’nin ek sistem gereksinimleri için bkz. Active Directory Federasyon Hizmetleri 2.0.

 • Lync Sunucu 2010: Mart 2013 Toplu Güncelleştirmeleriyle birlikte Skype Kurumsal Sunucu 2015 veya Lync Sunucu 2010 şirket içi dağıtımı.

 • Skype Kurumsal Sunucu 2015 yönetim araçları.

 • Dizin Eşitleme sunucusu. Dizin Eşitleme hakkındaki ayrıntılar için bkz. Dizin Eşitleme Aracı.

Skype Kurumsal istemci desteği

Hem Skype Kurumsal istemcilerinde desteklenen özelliklerde, hem de şirket içi ve çevrimiçi ortamlarda kullanılabilen özelliklerde bazı farklılıklar vardır. Kuruluşunuzdaki kullanıcıları nerede barındırmak istediğinize karar vermeden önce, Skype Kurumsal Sunucu’nun çeşitli yapılandırmalarına yönelik istemci desteğini gözden geçirebilirsiniz. Skype Kurumsal karma dağıtımında Skype Kurumsal Çevrimiçi ile birlikte aşağıdaki istemciler desteklenir:

 • Lync 2010

 • Skype Kurumsal

 • Skype Kurumsal Windows Mağazası uygulaması

 • Skype Kurumsal Web App

 • Lync Mobile

 • Mac için Lync 2011

 • Lync Basic 2013

Topoloji Gereksinimleri

Skype Kurumsal Çevrimiçiile karma bir yapıda Skype Kurumsal Sunucu 2015 dağıtımınızı yapılandırmak için aşağıdaki desteklenen topolojilerden birine sahip olmanız gerekir:

 • Şirket içinde Skype Kurumsal Sunucu 2015 ile Microsoft Office Communications Server 2007 R2. Skype Kurumsal Sunucu 2015 federasyonu Uç Sunucusu ve federasyon Uç Sunucusundan sonraki durak sunucusu Skype Kurumsal Sunucu 2015 çalıştırıyor olmalı ve bir Merkezi Yönetim Deposu dağıtılmış olmalıdır. Uç Sunucu ve havuz şirket içinde dağıtılmış olmalıdır.

 • Şubat 2013 Lync Sunucu 2010 Toplu Güncelleştirmelerinin uygulandığı Microsoft Lync Sunucu 2010 ve Skype Kurumsal Sunucu 2015 yönetim araçları şirket içinde yüklenmiş olmalıdır. Federasyon Uç Sunucusuyla federasyon Uç Sunucusundan sonraki durak sunucusundan birinde, en son toplu güncelleştirmelerin uygulandığı Microsoft Lync Sunucu 2010 çalıştırılıyor olmalıdır.

  Önemli:  Skype Kurumsal Sunucu 2015 yönetim araçları, var olan Lync Sunucu 2010 dağıtımına bağlanmak için erişimi olan ayrı bir sunucuya yüklenmelidir. Kullanıcıları şirket içi dağıtımınızdan Skype Kurumsal Çevrimiçi uygulamasına taşımak için kullanılan Move-CsUser cmdlet’i, şirket içi dağıtımınızla bağlantılı Skype Kurumsal Sunucu 2015 yönetim araçlarından çalıştırılmalıdır.

 • Tüm sunucuların Skype Kurumsal Sunucu 2015 çalıştırdığı bir Skype Kurumsal Sunucu 2015 dağıtımı.

Federasyon İzin Verilenler/Engellenenler Listelerinin gereksinimleri

İzin verilen etki alanları listesi, yapılandırılmış bir ortak Uç tam etki alanı adı (FQDN) olan etki alanlarını içerir. Bunlara kimi zaman izin verilen ortak sunucular veya doğrudan federasyon ortakları da denir. Şirket içi dağıtımlarda sırasıyla ortak bulma ve izin verilen ortak etki alanı listesi olarak adlandırılan Açık Federasyon ile Kapalı Federasyon arasındaki farklı bilmelisiniz. Karma dağıtımı başarıyla yapılandırmak için aşağıdaki gereksinimler karşılanmalıdır:

 • Etki alanı eşleştirmesi, şirket içi dağıtımınızla Office 365 kiracınızda aynı yapılandırılmalıdır. Şirket içi dağıtımda ortak bulma etkinleştirildiyse, çevrimiçi kiracınızda da açık federasyon yapılandırılmalıdır. Ortak bulma etkinleştirilmediyse, çevrimiçi kiracınızda kapalı federasyonun yapılandırılması gerekir.

 • Şirket içi dağıtımdaki Engellenen etki alanları listesi, çevrimiçi kiracınızın Engellenen etki alanları listesiyle bire bir eşleşmelidir.

 • Şirket içi dağıtımdaki İzin verilen etki alanları listesi, çevrimiçi kiracınızın İzin verilen etki alanları listesiyle bire bir eşleşmelidir.

 • Skype Kurumsal Çevrimiçi Denetim Masası kullanılarak yapılandırılan çevrimiçi kiracı dış iletişiminde federasyon etkinleştirilmelidir.

DNS Ayarları

Karma dağıtımlar için DNS SRV kayıtları oluşturulurken, _sipfederationtls._tcp.<etkialanı> ve _sip._tls.<etkialanı> kayıtlarının şirket içi Erişim Ara Sunucusuna işaret etmesi gerekir.

Güvenlik Duvarı Konusunda Dikkat Edilecek Noktalar

Ağınızdaki bilgisayarlar, standart İnternet DNS aramaları yapabilmelidir. Bu bilgisayarlar standart İnternet sitelerine erişebiliyorsa, ağınız bu gereksinimi karşılıyor demektir.

Veri merkezinizin konumuna bağlı olarak, ağ güvenlik duvarı cihazlarınızı da joker karakterli etki alanı adları temelinde bağlantıları (örneğin, *.partner.outlook.cn’den gelen tüm trafiği) kabul edecek şekilde yapılandırmalısınız. Kuruluşunuzun güvenlik duvarları joker karakterli ad yapılandırmalarını desteklemiyorsa, izin vermek istediğiniz IP adresi aralıklarını ve belirtilen bağlantı noktalarını el ile belirlemeniz gerekir.

Yardım’da 21Vianet tarafından sağlanan Office 365 için URL’ler ve IP adresi aralıkları konusuna bakın.

Bağlantı Noktası ve Protokol Gereksinimleri

İç Skype Kurumsal Sunucu 2015 iletişiminin bağlantı noktası gereksinimlerine ek olarak, şirket içi ağınızda aşağıdaki bağlantı noktalarını da yapılandırmalısınız.

Protokol / Bağlantı Noktası

Uygulamalar

TCP 443

Açık gelen

 • Active Directory Federasyon Hizmetleri (federasyon sunucu rolü)

  Daha fazla bilgi için bkz. AD FS Rol Hizmetlerini Anlama.

 • Active Directory Federasyon Hizmetleri (ara sunucu rolü)

 • Microsoft Online Services Portalı

 • Şirketimin Portalı

 • Outlook Web App

 • Lync istemcisi (şirket içi Skype Kurumsal Sunucu’dan Skype Kurumsal Çevrimiçi uygulamasına iletişim)

TCP 80 ve 443

Açık gelen

 • Microsoft Online Services Dizin Eşitleme Aracı

TCP 5061

Uç Sunucu’da açık gelen/giden

PSOM/TLS 443

Veri paylaşım oturumları için açık gelen/giden

STUN/TCP 443

Ses, video, uygulama paylaşımı oturumları için açık gelen/giden

STUN/UDP 3478

Ses ve video oturumları için açık gelen/giden

RTP/TCP 50000-59999

Ses ve video oturumları için açık giden

Kullanıcı Hesapları ve Verileri

Bir Skype Kurumsal Sunucu 2015 karma dağıtımında, Skype Kurumsal Çevrimiçi’da barındırmak istediğiniz tüm kullanıcıların önce şirket içi dağıtımda oluşturulması gerekir; böylelikle Active Directory Etki Alanı Hizmetleri’nde kullanıcı hesabı oluşturulur. Ardından, kullanıcıyı Skype Kurumsal Çevrimiçi’a taşıyabilirsiniz ve kullanıcının kişi listesi taşınır.

AD FS ve Dirsync kullanarak şirket içi Skype Kurumsal ve Skype Kurumsal Çevrimiçi dağıtımlarınız arasında kullanıcı hesaplarını eşitlerken, kullanıcılar Skype Kurumsal Çevrimiçi’a taşınmıyor olsa bile, kuruluşunuzdaki tüm Skype Kurumsal kullanıcıları için AD hesaplarını şirket içi ve çevrimiçi Skype Kurumsal dağıtımlarınız arasında eşitlemeniz gerekir. Tüm kullanıcıları eşitlemezseniz kuruluşunuzdaki şirket içi ve çevrimiçi kullanıcılar arasındaki iletişim beklendiği gibi çalışmayabilir.

Not: Kullanıcı Office 365’in çevrimiçi portalı kullanılarak oluşturulduysa kullanıcı hesabı şirket içi Active Directory’yle eşitlenmez ve kullanıcı şirket içi Active Directory’de yer almaz. Kullanıcıları zaten Skype Kurumsal Çevrimiçi’da oluşturduysanız ve şirket içi bir Skype Kurumsal Sunucu’yla karma yapılandırma kullanmak istiyorsanız Skype Kurumsal Sunucu 2015’te kullanıcıları Skype Kurumsal Çevrimiçi’dan şirket içi Skype Kurumsal’e taşıma konusuna bakın.

Karma dağıtımı planlarken kullanıcıyla ilgili aşağıdaki sorunları da dikkate almanız gerekir.

 • Kullanıcı kişileri - Skype Kurumsal Çevrimiçi kullanıcı sınırı 250 kişidir. Hesap Skype Kurumsal Çevrimiçi’a taşındığında, bu sayıyı aşan kişiler kullanıcının kişi listesinden kaldırılır.

 • Anlık İleti ve İletişim Durumu - Kullanıcı hesabıyla birlikte kişi listeleri, gruplar ve erişim denetim listeleri de (ACL) geçirilir.

 • Konferans verileri, toplantı içeriği ve zamanlanmış toplantılar - Bu içerik kullanıcı hesabıyla birlikte geçirilmez. Kullanıcıların, hesapları Skype Kurumsal Çevrimiçi’a geçirildikten sonra toplantıları yeniden zamanlamaları gerekir.

Kullanıcı İlkeleri ve Özellikleri

 • Skype Kurumsal Sunucu 2015 karma ortamında, kullanıcılar şirket içi veya çevrimiçi Anlık İleti, ses ve toplantılar için etkinleştirilebilir ancak aynı anda hem şirket içi hem de çevrimiçi ortam için etkinleştirilemez.

 • Lync İstemcisi - Skype Kurumsal Çevrimiçi’a taşınan bazı kullanıcılara yeni bir istemci sürümü gerekebilir.

 • Şirket içi ilkeler ve yapılandırma (kullanıcı dışında) - Çevrimiçi ve şirket içi ilkeler ayrı yapılandırma gerektirir. Her ikisine de uygulanmak üzere genel ilkeler ayarlayamazsınız.

Skype Kurumsal Sunucu 2015 için karma dağıtımları yapılandırma

Bu bölümde, karma Skype Kurumsal Sunucu 2015 dağıtımlarını yapılandırmak için gereken adımlar açıklanır. Skype Kurumsal Çevrimiçi’da kullanıcıları Skype Kurumsal için etkinleştirdiyseniz ancak şirket içi dağıtımda etkinleştirmediyseniz bkz. Skype Kurumsal Sunucu 2015’te kullanıcıları Skype Kurumsal Çevrimiçi’dan şirket içi Skype Kurumsal’e taşıma.

Yönetici Kimlik Bilgileri

Yönetici kimlik bilgilerinizi sağlamanız istendiğinde, Office 365 kiracınızın yönetici hesabının kullanıcı adını ve parolasını kullanın. Bu kimlik bilgilerini Active Directory Federasyon Hizmetleri (AD FS) 2.0, Dizin Eşitleme, Çoklu oturum açma ve federasyonu yapılandırırken, ayrıca kullanıcıları Lync Online’a taşırken de kullanacaksınız.

Skype Kurumsal Çevrimiçi PowerShell’e bağlanma

Artık yöneticiler Skype Kurumsal Çevrimiçi’ı ve Skype Kurumsal Çevrimiçi kullanıcı hesaplarını yönetmek için Windows PowerShell’i kullanabilirler. Bunu yapmak için önce Microsoft İndirme Merkezi’nden Lync Online Bağlayıcı Modülü’nü indirmeli ve yüklemelisiniz. Skype Kurumsal Çevrimiçi Bağlayıcı Modülü’nü indirme ve yükleme hakkında daha fazla bilgi edinmek ve modülün kullanımıyla ilgili ayrıntılı bilgilere ulaşmak için bkz. Lync Online’ı yönetmek için Windows PowerShell kullanma.

Skype Kurumsal Çevrimiçi ile karma dağıtım için şirket içinde Skype Kurumsal Sunucu 2015’i hazırlama ve yapılandırma adımları

Aşağıdaki tabloda, Microsoft Skype Kurumsal Çevrimiçi ve Microsoft Office 365’le karma dağıtım için ortamınızı hazırlarken gereken adımlar listelenir.

Tamamlandı mı?

Adım

Açıklama

Office 365 için kiracı hesabı oluşturma ve Skype Kurumsal Çevrimiçi’ı etkinleştirme

Lync Online’ı ayarlama.

Etki alanınızı ekleme ve sahipliği doğrulama

Etki alanınız bazen gösterim etki alanınız olarak da adlandırılır. Etki alanınızı Office 365 kiracınıza eklemeli ve ardından adımları izleyerek etki alanını Office 365’le doğrulamalısınız. Bunun amacı, etki alanının sahibi olduğunuzu onaylamaktır. Etki alanınızı Office 365 kiracınıza eklemek için, Office 365 Kurumsal'da ve Office 365 Orta Ölçekli İşletme'de etki alanlarını ayarlama ve yönetme konusunda açıklanan adımları izleyin. "Office 365 hizmetleriniz için DNS kayıtlarını düzenleme" bölümü de içinde olmak üzere, konu başlığı altında verilen her bölümdeki adımları tamamlayın.

Active Directory eşitlemesine hazırlanma

Active Directory eşitlemesi, şirket içi Active Directory’nizin Office 365’le sürekli eşitlenmiş kalmasını sağlar. Bu, her kullanıcı hesabı ve grubun eşitlenmiş sürümlerini oluşturmanıza olanak tanır; ayrıca, yerel Microsoft Exchange Server ortamınızdan Microsoft Exchange Online’a genel adres listesi (GAL) eşitlemesi de sağlar.

Kullanıcılar Skype Kurumsal Çevrimiçi’a taşınmıyor bile olsa kuruluşunuzdaki tüm Skype Kurumsal kullanıcılarını şirket içi ve çevrimiçi Skype Kurumsal dağıtımlarınız arasında eşitlemeniz gerekir. Tüm kullanıcıları eşitlemezseniz kuruluşunuzdaki şirket içi ve çevrimiçi kullanıcılar arasındaki iletişim beklendiği gibi çalışmayabilir.

Ortamınızı Active Directory eşitlemesine hazırlamak için bkz. Dizin Tümleştirme Hizmetleri.

Active Directory Federasyon Hizmetleri (AD FS) için sertifikaları oluşturma

Office 365’le kimlik federasyonunda kullanılan sertifikaları oluşturduktan sonra, bunları yüklemeli ve atamalısınız.

Pilot kullanıcıları Skype Kurumsal Çevrimiçi’a taşıma

Ortamınızı Skype Kurumsal Çevrimiçi için hazırlama ve yapılandırma adımlarını tamamladıktan sonra, pilot kullanıcıları Skype Kurumsal Çevrimiçi’a taşımaya başlayabilirsiniz. Bkz. Skype Kurumsal Sunucu 2015’te kullanıcıları Skype Kurumsal Çevrimiçi’a taşıma.

Karma dağıtımda kullanıcıları yönetme

Karma dağıtımda kullanıcıların yönetimiyle ilgili ayrıntılar için bkz. Karma Skype Kurumsal Sunucu 2015 dağıtımında kullanıcıları yönetme.

Skype Kurumsal Çevrimiçi ile Skype Kurumsal Sunucu 2015 federasyonu yapılandırma

Federasyon, şirket içi dağıtımınızdaki kullanıcıların kuruluşunuzdaki Office 365 kullanıcılarıyla iletişim kurmasına olanak tanır. Federasyonu yapılandırmak için aşağıdaki cmdlet’leri çalıştırın:

New-CSHostingProvider -Identity LyncOnline -ProxyFqdn "sipfed.online.partner.lync.cn" -Enabled $true -EnabledSharedAddressSpace $true -HostsOCSUsers $true -VerificationLevel UseSourceVerification -IsLocal $false -AutodiscoverUrl https://webdir.online.partner.lync.cn/Autodiscover/AutodiscoverService.svc/root

Skype Kurumsal Çevrimiçi Kiracınızı Paylaşılan SIP Adres Alanı İçin Yapılandırma

Oturum Başlatma Protokolü (SIP) adresi, telefon numarası veya e-posta adresi gibi, ağdaki her kullanıcının benzersiz tanımlayıcısıdır. Skype Kurumsal kullanıcılarını şirket içinden Skype Kurumsal Çevrimiçi’a taşımayı denemeden önce, Office 365 kiracınızı Paylaşılan SIP adres alanını şirket içi dağıtımınızla paylaşacak şekilde yapılandırmanız gerekir. Bu yapılandırılmazsa aşağıdaki hata iletisini görürsünüz:

Move-CsUser : HostedMigration hatası: Hata=(510), Açıklama=(Bu kullanıcının kiracısı paylaşılan sip adres alanı için etkinleştirilmedi.)

Paylaşılan SIP adres alanını yapılandırmak için Skype Kurumsal Çevrimiçi ile bir uzak PowerShell oturumu oluşturun ve şu cmdlet’i çalıştırın:

Set-CsTenantFederationConfiguration -SharedSipAddressSpace $true

Skype Kurumsal Çevrimiçi ile uzak PowerShell oturumu oluşturmak için ilk olarak Windows PowerShell için Skype Kurumsal Çevrimiçi modülünü yüklemeniz gerekir. Bu modülü şu adreste bulabilirsiniz: Windows PowerShell Module for ;Lync Online.

Modülü yükledikten sonra, şu cmdlet’leri kullanarak uzak oturum oluşturabilirsiniz:

Import-Module LyncOnlineConnector
$cred = Get-Credential
$CSSession = New-CsOnlineSession -Credential $cred
Import-PSSession $CSSession -AllowClobber

Skype Kurumsal Çevrimiçi ile uzak PowerShell oturumu oluşturma hakkında daha fazla bilgi için bkz. Windows PowerShell kullanarak Lync Online’a bağlanma.

Skype Kurumsal Çevrimiçi PowerShell modülünü kullanma hakkında daha fazla bilgi için bkz. Lync Online’ı yönetmek için Windows PowerShell kullanma.

Skype Kurumsal Sunucu 2015’te kullanıcıları Skype Kurumsal Çevrimiçi uygulamasına taşıma

Kullanıcıları Skype Kurumsal Çevrimiçi’a geçirmeye başlamadan önce, taşınacak hesaplarla ilişkilendirilmiş olan kullanıcı verilerini yedeklemelisiniz. Kullanıcı hesabıyla birlikte kullanıcı verilerinin tümü taşınmaz. Bilgi edinmek için bkz. Lync Sunucu 2013’te yedekleme ve geri yükleme gereksinimleri: veriler.

Kullanıcı Ayarlarını Skype Kurumsal Çevrimiçi'a Geçirme

Kullanıcı ayarları, kullanıcı hesabıyla birlikte taşınır. Şirket içi ayarlardan bazıları kullanıcı hesabıyla birlikte taşınmaz.

Pilot Kullanıcıları Skype Kurumsal Çevrimiçi Uygulamasına Taşıma

Kullanıcıları Skype Kurumsal Çevrimiçi’a taşımaya başlamadan önce, ortamınızın doğru yapılandırıldığını onaylamak için birkaç pilot kullanıcıyı taşımak isteyebilirsiniz. Ardından, diğer kullanıcıları taşıma girişiminde bulunmadan önce, Skype Kurumsal özellikleri ve hizmetlerinin beklendiği gibi çalıştığını doğrulayabilirsiniz.

Bir şirket içi kullanıcıyı Skype Kurumsal Çevrimiçi kiracınıza taşımak için Microsoft Office 365 kiracınızın yönetici kimlik bilgilerini kullanarak Skype Kurumsal Sunucu Yönetim Kabuğu’nda aşağıdaki cmdlet’leri çalıştırın. "kullanıcıadı@contoso.com" yerine, taşımak istediğiniz kullanıcının bilgilerini yazın.

$creds=Get-Credential
Move-CsUser -Identity username@contoso.com -Target sipfed.online.partner.lync.cn -Credential $creds -HostedMigrationOverrideUrl <URL>

Kullanılan HostedMigrationOverrideUrl parametresi için belirtilen URL’nin biçimi, Barındırılan Geçiş hizmetinin çalıştırıldığı havuzun aşağıda gösterilen biçimdeki URL’si olmalıdır: Https://<Havuz FQDN>/HostedMigration/hostedmigrationService.svc.

Barındırılan Geçiş Hizmeti URL’sini saptamak için Office 365 kiracı hesabınızın Skype Kurumsal Çevrimiçi Denetim Masası’ndaki URL’ye bakabilirsiniz.

Office 365 kiracınızın Barındırılan Geçiş Hizmeti URL’sini saptamak için
 1. Office 365 kiracınızda yönetici olarak oturum açın.

 2. Skype Kurumsal yönetim merkezi uygulamasını açın.

 3. Skype Kurumsal yönetim merkezi görüntülenirken adres çubuğundaki URL’yi partner.lync.cn’ye kadar seçin ve kopyalayın. Örnek bir URL aşağıdakine benzer:

  https://webdir0a.online.partner.lync.cn/lscp/?language=zh-cn&tenantID=
 4. Burada, URL’deki webdir bölümünü admin ile değiştirin; sonuç şöyle olmalıdır:

  https://admin0a.online.partner.lync.cn
 5. Şu dizeyi URL’nin sonuna ekleyin: /HostedMigration/hostedmigrationservice.svc. Sonuçta elde edilen ve HostedMigrationOverrideUrl parametresinin değeri olan URL, aşağıdakine benzer olacaktır:

  https://admin0a.online.partner.lync.cn/HostedMigration/hostedmigrationservice.svc

Kullanıcıları Lync Online’a Taşıma

Birden çok kullanıcıyı taşımak için, Get-CsUser cmdlet’ini –Filter parametresiyle kullanabilir ve kullanıcı hesaplarına atanmış RegistrarPool gibi belirli bir özelliğe sahip kullanıcıları seçebilirsiniz. Sonra, döndürülen kullanıcıları aşağıdaki örnekte gösterildiği gibi Move-CsUser cmdlet’ine aktarabilirsiniz.

Get-CsUser -Filter {UserProperty -eq "UserPropertyValue"} | Move-CsUser -Target sipfed.online.partner.lync.cn -Credential $creds -HostedMigrationOverrideUrl <URL>

Ayrıca –OU parametresini de kullanabilir ve aşağıdaki örnekte gösterildiği gibi, belirtilen OU içindeki tüm kullanıcıları alabilirsiniz.

Get-CsUser -OU "cn=hybridusers,cn=contoso.." | Move-CsUser -Target sipfed.online.partner.lync.cn -Credentials $creds -HostedMigrationOverrideUrl <URL>

Skype Kurumsal Çevrimiçi Kullanıcı Ayarlarını ve Özelliklerini Doğrulama

Kullanıcının başarılı bir şekilde taşındığını aşağıdaki yollarla doğrulayabilirsiniz:

 • Skype Kurumsal Çevrimiçi Denetim Masası’nda kullanıcının durumunu görüntüleyin. Şirket içi kullanıcılarla çevrimiçi kullanıcıların görsel belirtimi farklıdır.

 • Aşağıdaki cmdlet’i çalıştırın:

  Get-CsUser -Identity

Karma Skype Kurumsal Sunucu 2015 dağıtımında kullanıcıları yönetme

Microsoft Office 365 çevrimiçi portalında sağlanan Kullanıcı Yönetimi özelliklerini kullanarak, Skype Kurumsal Çevrimiçi’a geçirilen kullanıcılar için kullanıcı ayarlarını ve ilkelerini yönetebilirsiniz. Yönetim görevlerini yerine getirmek için kiracınızın yönetici hesabını kullanarak oturum açmalısınız.

Kullanıcıları Şirket İçine Geri Taşıma

Bu bölüm, yalnızca şirket içi Skype Kurumsal’te oluşturulmuş ve etkinleştirilmiş, sonra da şirket içi dağıtımdan Skype Kurumsal Çevrimiçi’a taşınmış kullanıcılar için geçerlidir. Skype Kurumsal Çevrimiçi’da oluşturulmuş (ve şirket içi dağıtımda Skype Kurumsal için hiç etkinleştirilmemiş) kullanıcıları taşımak istiyorsanız bkz. Skype Kurumsal Sunucu 2015’te kullanıcıları Skype Kurumsal Çevrimiçi’dan şirket içi Skype Kurumsal’e taşıma.

Kullanıcıyı Skype Kurumsal Çevrimiçi’dan şirket içi Skype Kurumsal’e geri taşımak için aşağıdaki cmdlet’leri çalıştırın:

$cred=Get-Credential
Move-CsUser -Identity username@contoso.com -Target localpool.contoso.com -Credential $cred -HostedMigrationOverrideUrl <URL>

Barındırılan Geçiş hizmetinin URL’sini saptamak için, önceki bölümde "Office 365 kiracınızın Barındırılan Geçiş Hizmeti URL’sini saptamak için" başlığına bakın.

Skype Kurumsal Sunucu 2015’te Skype Kurumsal Çevrimiçi kullanıcılarını şirket içi Skype Kurumsal uygulamasına geçirme

Bu adımlar yalnızca, başlangıçta siz şirket içi Skype Kurumsal’i dağıtmadan önce Skype Kurumsal Çevrimiçi’da Skype Kurumsal için etkinleştirilmiş olan kullanıcı hesaplarının geçişi için gereklidir. Başlangıçta şirket içi Skype Kurumsal için etkinleştirilmiş, daha sonra Skype Kurumsal Çevrimiçi’a taşınmış olan kullanıcıları taşımak için bu bölümdeki "Karma Skype Kurumsal Sunucu 2015 dağıtımında kullanıcıları yönetme" başlığına bakın. Ayrıca, taşınmakta olan tüm kullanıcıların şirket içi Active Directory’de hesapları olmalıdır.

Başlangıçta Skype Kurumsal Çevrimiçi’da Etkinleştirilmiş Olan Kullanıcı Hesaplarını Şirket İçi Skype Kurumsal’e Geçirme
 1. İlk olarak, kuruluşunuzun karma ortam için yapılandırıldığından emin olun.

  • Windows Azure Active Directory Eşitleme Aracı’nı yükleyin.

  • Kullanıcılarınızın Skype Kurumsal Çevrimiçi’da çoklu oturum açmayı kullanabilmelerini sağlamak için Active Directory Federasyon Hizmetleri’ni yükleyin

  • Şirket içi dağıtımınızda, Skype Kurumsal Yönetim Kabuğu’nda aşağıdaki cmdlet’leri yazarak Skype Kurumsal Çevrimiçi için barındırma sağlayıcısı oluşturun:

   Set-CSAccessEdgeConfiguration -AllowOutsideUsers 1 -AllowFederatedUsers 1 -UseDnsSrvRouting -EnablePartnerDiscovery $true
   New-CSHostingProvider -Identity LyncOnline -Name LyncOnlin -ProxyFqdn "sipfed.online.partner.lync.cn" -Enabled $true -EnabledSharedAddressSpace $true -HostsOCSUsers $true -VerificationLevel UseSourceVerification -IsLocal $false -AutodiscoverUrl https://webdir.online.partner.lync.cn/Autodiscover/AutodiscoverService.svc/root
 2. Şirket içi Uç Sunucularınızda Skype Kurumsal Çevrimiçi’a bağlantıya olanak tanıyan sertifika zincirinin bulunduğunu onaylayın. Daha fazla bilgi için bkz. İstemci bağlantısı için Lync Online Hizmeti SSL sertifika değişiklikleri.

 3. Şirket içi Active Directory’nizde, etkilenen kullanıcı hesaplarını şirket içi Skype Kurumsal için etkinleştirin. Aşağıdaki cmdlet’i yazarak tek bir kullanıcı için bunu yapabilirsiniz:

  Enable-CsUser -Identity "username" -SipAddress "sip: username@contoso.com" -HostingProviderProxyFqdn "sipfed.online.partner.lync.cn"

  Öte yandan, bir dosyadan kullanıcı adlarını okuyan bir betik oluşturabilir ve bunları Enable-CsUser cmdlet’ine giriş olarak da sağlayabilirsiniz:

  Enable-CsUser -Identity $Identity -SipAddress $SipAddress -HostingProviderProxyFqdn "sipfed.online.partner.lync.cn"
 4. Skype Kurumsal Çevrimiçi kullanıcılarını güncelleştirilmiş şirket içi Skype Kurumsal kullanıcılarıyla eşitlemek için DirSync’i çalıştırın.

 5. Tüm SIP trafiğini şirket içi Skype Kurumsal’e yönlendirmek için bazı DNS kayıtlarını güncelleştirin:

  • Şirket içi ters ara sunucu FQDN’sine işaret edecek şekilde lyncdiscover.contoso.com A kaydını güncelleştirin.

  • Şirket içi Skype Kurumsal’in Erişim Uç hizmeti ortak IP veya VIP adresine çözümlemek için _sip._tls.contoso.com SRV kaydını güncelleştirin.

  • Şirket içi Skype Kurumsal’in Erişim Uç hizmeti ortak IP veya VIP adresine çözümlemek için _sipfederationtls._tcp.contoso.com SRV kaydını güncelleştirin.

  • Kuruluşunuzda bölünmüş DNS (kimi zaman “bölünmüş beyin DNS” olarak adlandırılır) kullanılıyorsa, iç DNS bölgesi aracılığıyla adları çözümleyen kullanıcıların Ön Uç Havuzu’na yönlendirildiğinden emin olun.

 6. Taşıdığınız kullanıcılar hakkındaki bazı özellikleri denetlemek için Get-CsUser cmdlet’ini çalıştırın. HostingProviderProxyFQDN’in "sipfed.online.partner.lync.cn" olarak ve SIP adreslerinin de doğru olarak ayarlandığından emin olun.

 7. Skype Kurumsal Çevrimiçi kullanıcılarını şirket içi Skype Kurumsal uygulamasına taşıyın.

  Tek bir kullanıcıyı taşımak için aşağıdaki cmdlet’leri çalıştırın:

  $cred = Get-Credential
  Move-CsUser -Identity <username>@contoso.com -Target "<fe-pool>.contoso.com" -Credential $cred -HostedMigrationOverrideURL <URL>

  Birden çok kullanıcıyı taşımak için Get-CsUSer cmdlet’ini –Filter parametresiyle kullanabilir ve belirli bir özelliğe sahip kullanıcıları seçebilirsiniz. Örneğin, {Hosting Provider –eq “sipfed.online.partner.lync.cn”} filtresini uygulayarak tüm Skype Kurumsal Çevrimiçi kullanıcılarını seçebilirsiniz. Sonra, döndürülen kullanıcıları aşağıdaki örnekte gösterildiği gibi Move-CsUSer cmdlet’ine aktarabilirsiniz.

  Get-CsUser -Filter {Hosting Provider -eq "sipfed.online.partner.lync.cn"} | Move-CsUser -Target "<fe-pool>.contoso.com" -Credential $creds -HostedMigrationOverrideURL <URL>

  HostedMigrationOverrideUrl parametresi için belirtilen URL’nin biçimi, Barındırılan Geçiş hizmetinin çalıştırıldığı havuzun aşağıda gösterilen biçimdeki URL’si olmalıdır: Https://<Havuz FQDN>/HostedMigration/hostedmigrationService.svc. Barındırılan Geçiş Hizmeti URL’sini saptamak için Office 365 kiracı hesabınızın Skype Kurumsal Çevrimiçi Denetim Masası’ndaki URL’ye bakabilirsiniz.

  Not: rtcxds veritabanı işlem günlük dosyaları için varsayılan boyut üst sınırı 16 GB’tır. Aynı anda çok fazla sayıda kullanıcıyı taşıyorsanız, özellikle de yansıtmayı etkinleştirdiyseniz, bu büyüklük yeterli olmayabilir. Bu durumdan kaçınmak için, dosya boyutunu büyütebilir veya günlük dosyalarını düzenli aralıklarla yedekleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. http://support.microsoft.com/kb/2756725.

 8. Bu isteğe bağlı bir adımdır. Exchange 2013 Online’la tümleştirmeniz gerekiyorsa, ek bir barındırma sağlayıcısı kullanmalısınız. Ayrıntılar için bkz. Exchange Online’la şirket içi Lync Server 2013 tümleştirmesini yapılandırma.

 9. Kullanıcılar artık taşınır. Kullanıcının aşağıdaki tabloda gösterilen özniteliklerinde doğru değerler bulunup bulunmadığını denetlemek için, şu cmdlet’i yazın:

  Get-CsUser | fl DisplayName,HostingProvider,SipAddress,Enabled

  AD özniteliği

  Öznitelik adı

  Skype Kurumsal Çevrimiçi kullanıcısının değeri

  Şirket içi Skype Kurumsal kullanıcısının değeri

  msRTCSIP-DeploymentLocator

  HostingProvider

  sipfed.online.partner.lync.cn

  SRV:

  msRTCSIP-PrimaryUserAddress

  SIPAddress

  sip:userName@contoso.com

  sip:userName@contoso.com

  sRTCSIP-UserEnabled

  Etkin

  Doğru

  Doğru

 10. Taşınan her kullanıcının Skype Kurumsal oturumunu kapatması ve sonra yeniden oturum açması gerekir. Oturum açtığında kişi listelerini doğrulamalı ve gerekirse kişileri eklemelidir. Zamanlanmış toplantıların Skype Kurumsal Çevrimiçi’dan şirket içi Skype Kurumsal’e geçirilmediğini unutmayın. Taşınma sonrasında kullanıcıların bu toplantıları yeniden zamanlamaları gerekecektir.

  DNS kayıtları güncelleştirildikten ve tüm kullanıcılar Şirket içine yönlendirildikten sonra, HostingProvider özniteliği Skype Kurumsal kullanıcısını SRV kayıtlarını kullanmaya veya “sipfed.online.partner.lync.cn” Çevrimiçi sağlayıcısına yönlendirir.

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Daha fazla seçenek mi istiyorsunuz?

Abonelik avantajlarını keşfedin, eğitim kurslarına göz atın, cihazınızın güvenliğini nasıl sağlayacağınızı öğrenin ve daha fazlasını yapın.

Topluluklar, soru sormanıza ve soruları yanıtlamanıza, geri bildirimde bulunmanıza ve zengin bilgiye sahip uzmanlardan bilgi almanıza yardımcı olur.

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Dil kalitesinden ne kadar memnunsunuz?
Deneyiminizi ne etkiledi?

Geri bildiriminiz için teşekkürler!

×