Sunucu tarafı grafikleri dinamik olarak oluşturmak için grafik kullanma

Özet

Microsoft Office Grafik Web bileşeni form üzerinde barındırılan bir Bileşen Nesne Modeli (COM) denetim olarak kullanmaya ek olarak, grafik Web bileşeni görünür olmayan, bellek içi nesne olarak kullanmak mümkündür. Bu makalede, grafik Web bileşeni sunucuda bir Graphics Interchange Format (GIF) resmi olarak temsil edilen bir grafik oluşturmak için nasıl kullanabileceğinizi gösterir. Internet üzerinden kullanılan grafik görüntüsü oluşturmak için bu makaledeki veya kuruluşlar ile türdeş olmayan istemci masaüstlerine tartışılan stratejisi uygulayabilirsiniz.

Daha fazla bilgi

Grafik Web bileşeni ile veri dizileri gibi çeşitli kaynaklardan, bir veritabanları, elektronik tablolar veya diğer özel veri kaynaklarını kullanarak grafik oluşturabilirsiniz. Bir grafik oluşturduktan sonra o grafiği GIF görüntüsünü oluşturmak için Grafik Bileşeni'nin ExportPicture yöntemini kullanabilirsiniz.

Bunu başarmak için global.asa dosyasını değiştirin ve aşağıdaki adımlarda gösterilen kodu ile bir ASP sayfası oluşturun.

Proje oluşturma adımları

 1. Microsoft Visual InterDev başlatın.

 2. Adlı yeni bir Web projesi oluşturun
  ServerChart ve İleri düğmesini tıklatın.

 3. Bu Web projesi için kullanılacak olan sunucuyu yazın.

 4. Web projesi oluşturmak için Son ' u tıklatın.

 5. Proje dizininiz (genellikle C:\Inetpub\wwwroot\ServerChart olur) sunucu üzerinde sağ tıklatın, Özellikler ' i seçin ve sonra Güvenlik sekmesini tıklatın.

 6. İzinler' i tıklatın ve aşağıdaki dizin izinlerini ekleyin:

  IUSR_SERVERNAME: Okuma, yazma, çalıştırma ve silmek
  Creator: Okuma, yazma, çalıştırma ve silmek

 7. İzinleri ayarlamak için Tamam ' ı tıklatın.

 8. Visual InterDev projesinde, global.asa dosyasını sağ tıklatın ve Çalışılan kopya Al'ıseçin.

 9. Global.asa dosyası, aşağıdaki komut dosyası içerecek şekilde değiştirin:

  <SCRIPT LANGUAGE=VBScript RUNAT=Server>

  Sub Session_OnStart
  ' Create a FileSystemObject to provide files in the script
  Set Session("FSO") = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")

  ' Create a variable that has the number of files created in this session
  Session("n") = 0

  ' Set timeout to be 1 minute
  Session.Timeout = 1
  End Sub

  Sub Session_OnEnd
  ' Delete the files created in this session
  Dim x
  For x = 0 to Session("n")-1
  Session("FSO").DeleteFile Session("sTempFile" & x), True
  Next
  End Sub
  </SCRIPT>
 10. Proje menüsünde'ı tıklatın, Ekle Web öğesiniseçin ve sonra Active Server sayfasıseçin. Sayfa chart.aspolarak adlandırın.

 11. Komut dosyasında chart.asp aşağıdakileri içerecek şekilde değiştirin:

  <%@ language="vbscript" %>
  <html>
  <body>
  <h1>Realtime CPU Utilization by Configurations</h1>

  <FORM action="chart.asp" method=get name=frmChooseOrg>

  <p> Select an Organization to see values for their machines:

  <SELECT name=sOrg>
  <OPTION SELECTED value= 5>Org1</OPTION>
  <OPTION value= 10>Org2</OPTION>
  <OPTION value= 15>Org3</OPTION>

  <OPTION value= 20>Org4</OPTION>
  </SELECT>

  <INPUT type="submit" value="Go"></p>

  </FORM>

  <%

  Dim oChart, c, Categories(5), Vals(5), i, sCaption, nData, nOrg

  ' Get the input value
  nData = Request.QueryString("sOrg")

  'When the page loads the first time, set ndata to 5
  if len(nData) = 0 then nData = 5

  ' Generate random categories and values for the chart
  ' These values can come from some existing data source
  for i = 1 to 5
  Categories(i) = "Machine" & CStr(i)
  Vals(i) = nData * Rnd(100)
  next

  ' Create a Chart Object
  Set oChart = CreateObject("OWC.Chart")
  Set c = oChart.Constants

  ' Set the different parameters for the ChartSpace
  oChart.Border.Color = c.chColorNone

  ' Get Organization number and use it to set the Caption
  nOrg = nData/5
  sCaption = "Current Utilizations for Org"
  sCaption = sCaption & CStr(nOrg)

  ' Add a chart and set parameters for the chart
  oChart.Charts.Add
  oChart.Charts(0).Type = oChart.Constants.chChartTypeColumnClustered
  oChart.Charts(0).SeriesCollection.Add
  oChart.Charts(0).SeriesCollection(0).Caption = sCaption
  oChart.Charts(0).SeriesCollection(0).SetData c.chDimCategories, c.chDataLiteral, Categories
  oChart.Charts(0).SeriesCollection(0).SetData c.chDimValues, c.chDataLiteral, Vals
  oChart.Charts(0).HasLegend = True
  oChart.Charts(0).HasTitle = True

  ' Get a temporary filename to save chart in that file
  sFname = Session("FSO").GetTempName & session.SessionID & ".gif"

  ' Export the chart to the temporary file
  oChart.ExportPicture server.MapPath(sFname), "gif", 600, 512

  ' Create a link to the generated file
  Response.Write "<img src='" & sFname & "'>"

  ' Store the file with its path in the session object for cleanup
  Session("sTempFile" & Session("n")) = Server.MapPath(sFname)

  ' Increment the number of files
  Session("n") = Session("n") + 1

  %>

  </body>
  </html>
 12. Projeyi kaydedin.

 13. Chart.asp Project Explorer ' ı sağ tıklatın ve tarayıcıda görünümü seçin.

Çeşitli bilgisayarlar için CPU utilizations içeren bir grafik sayfası görüntülenir. Farklı organizasyonlar seçerek, farklı utilizations görüntüleyebilirsiniz.

Her grafik dayalı farklı veri kümesi üzerinde birden çok grafik oluşturduğunuzda, benzersiz bir GIF dosyası olarak kaydedilmesi gerekir. Bu örnekte, komut dosyası çalışma zamanı kitaplığının FileSystemObject GIF görüntüsü için geçici bir dosya oluşturur. Geçici dosya konumunu almak için Session nesnesinin MapPath yöntemi kullanabilmeniz için dosyayı ASP sayfasıyla aynı klasöre yerleştirilir. Dosya adı, oturum sonlandığında silinir böylece bir oturum değişkeni kaydedilir.

Not oturum zaman aşımına uğradı her IIS Session_OnEnd altyordam yürütür. İstemci oturumunun başlangıcında dakika (1) için ayarlanmış olan zaman aşımı süresi içinde bir sayfa istenmedi, oturum zaman aşımına uğradı.

Ek Notlar

Şu anda, yalnızca ExportPicture yöntemi için kullanılabilir "GIF" görüntülerde filtresidir.

ExportPicture yöntemi oluşturulan grafiğin piksel boyutlarını belirtmenize olanak sağlayan iki bağımsız değişkeni vardır. Sağlanan örnek kod, genişlik ve yükseklik boyutları sabit kodlanmış. Bunun yerine, istemci belirtir boyutları kullanabilirsiniz.

OWC. Grafik ProgID, Office Web Bileşenleri 9.0 için geçerlidir. Sürüm 10 bileşenlerini kullanmak istiyorsanız, ProgID OWC değiştirin. Grafiğe OWC10. Grafik alanı veya bileşenlerinin sürüm 11 kullanmak isterseniz, ProgID OWC değiştirin. Grafik OWC11 için. Grafik alanı.

Sunucu tarafı kullanım sorunları

Office 2000 Web bileşenleri, sunucu tarafı kullanım için tasarlanmamıştır ve çok sayıda eşzamanlı kullanıcı bağlantıları olan bir sunucu bileşenleri kullanıyorsanız sorunlarla karşılaşabilirsiniz farkında olmalıdır. Çoğu bu sorun, Office 2003 Web bileşenleri ve Office XP Web Components adreslenir ve büyük ölçekli sunucu tarafı çözümler için Office 2003 Web bileşenleri ve Office XP Web Components kullanmayı düşünmelisiniz.


Ek bilgi için Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasına tıklayın:

317316 bilgi: Office 2000 Web Bileşenleri zaman sınırlamaları kullanılan sunucu tarafı

Başvurular

Programlama Microsoft Office Web bileşenleri tarafından Dave Stearns ISBN: 0-7356-0794-X

Grafik Web Bileşeni'ni kullanma hakkında ek bilgi için aşağıdaki Bilgi Bankası makalelerine bakın:

240263 nasıl bir karma grafik grafik Web bileşeni ile oluşturma

235885 nasıl VB ile Office Grafiği Web bileşenini kullanma

243192 nasıl bir grafik için bir elektronik tablo bileşeni bağlamak için VBScript kullanma

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Microsoft Insider 'a katılın

Bu bilgi yardımcı oldu mu?

Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×