Giriş

Bu makalede, Microsoft System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager (VMM) için Güncelleştirme Paketi 4'te düzeltilen sorunlar açıklanmaktadır. System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager için iki güncelleştirme mevcuttur. Güncelleştirmelerden biri sunucular, diğer güncelleştirme ise yönetici konsolu içindir.

Ayrıca, bu makale System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager için Güncelleştirme Paketi 4'e yönelik yükleme yönergelerini içerir.

Virtual Machine ManagerBu güncelleştirme, Microsoft Bilgi Bankası'nda belgelenen aşağıdaki sorunu giderir:

 • 2924512 Olay 26001, Windows Server 2012 R2 ana bilgisayarlarında düzenli olarak günlüğe kaydedilir


Ayrıca, bu güncelleştirme daha önce Microsoft Bilgi Bankası'nda belgelenmemiş olan aşağıdaki sorunları düzeltir:

 • "VM Rolü Ekle" işlemi başarısız olduğunda aşağıdaki hata iletisini alırsınız:

  Hata (3101) VMM sanal sabit diski (VHD) bağlayamadı

  Sanal makineler (VM) oluşturduğunuzda, birçok VM rolü 3101 hatasıyla başarısız olur.

 • Yeni VM oluşturma işlemi başarısız olur ve aşağıdaki hata iletisini alırsınız:

  StaticIPAddressPool üzerinde Yazma kilidi alınamadı.

  Yeni VM görevleri, "PA" adreslerini (HNV) ayırmak için ortak bir statik IP adresi havuzunda kilit elde eder. Bir kilit alındıktan sonra, görev IP adresi havuzunda bir Get-SQL sorgusu veya sorguları yayınlar. Görev uzun sürüyorsa (bir dakikadan uzun), görev başarısız olur. Ayrıca, kilit özel durumları olan diğer paralel görevler, aynı statik IP adresi havuzunda kilidi beklerken başarısız olur.

 • 3250 veya daha fazla VM ölçeğinde, tam VM yenileme veya VM işlerini bulma gibi basit işler 30 dakikadan uzun süre çalışır. Bu, genel bir kilit nedeniyle oluşur ve görevler "UpdateNetworkVirtualizationTablesIfNeeded" işlemini bekler.

 • Dinamik Ana Bilgisayar Yapılandırma Protokolü (DHCP) uzantısı tüm DHCP ve önyükleme protokolü (BOOTP) isteklerini yanıtlar veya bırakır. Bazı senaryolarda DHCP uzantısı istekleri engellenir. Bu, bazı otomasyonların bu ortamda çalışmamalarına neden olur.

 • "İzleme Ana Bilgisayarı Özel Bayt Eşiği" izleyicisinin geçersiz kılma işlemi, Microsoft System Center Virtual Machine Manager (VMM) sunucularından yalnızca biriyle ilişkilendirilir. VMM sunucularına veya bunu isteyen gruplara uygulanmalıdır.

 • DHCPv6 tam adreslerini kullanan herhangi bir ortamda kümeleme başarısız olur.

 • Olağanüstü durum kurtarma (DR) özellikleri VMM tarafından kolayca bulunamaz. DR mimari sağlayıcısı yüklendikten sonra DR kullanıcı arabirimi başarıyla etkinleştirilir. Sağlayıcı, VM'ler için "Korumayı yönet" şerit eylemini görüntüler ve etkinleştirir.

 • Bir hizmette İşleme veya Kapatma isteği gerçekleştirildiğinde, konakta KVP anahtarı sızıntıları oluşur. KVP anahtarları 1.024 anahtar sınırına ulaştıktan sonra hizmet yanıt vermeyi durdurur ve durumu "Bakım Başarısız Oldu" olarak ayarlanır.

 • GoalState'te yinelenen uygulama kaynaklarıyla istekleri işleme ve kapatma, konuk aracısını kilitler.

 • İlk önyükleme cihazı "FILE" olan bir 2. Nesil VM'de 2. Nesil VM şablonu oluşturulduğunda, FirstBootDevice özelliğini düzeltmediğiniz sürece oluşturulan şablon VM oluşturmak için kullanılamaz.

 • Microsoft SQL Server güncelleştirmeler sırasında VMM bağlantısı kurulamaz ve tüm veritabanı işlemleri hata döndürür. Ayrıca, bazı kritik özel durumlar bildirilir.

 • Belirli bir Windows Sunucu Güncelleştirme Hizmetleri (WSUS) sunucusu için VMM dışında birden çok güncelleştirme onay sistemi olduğunda, VMM güncelleştirme onayı istendiği gibi çalışmaz. Bu durumda, kullanıcı VMM'de oluşturulan temeller için yanlış uyumlulukta olabilir.

 • VMM'de bir bilgisayarı ana şablon moduna aldığınızda aşağıdaki iletiyi alırsınız:

  Sistem Sağlığı Hizmeti Sinyal Hatası

  Bunun nedeni VMM'nin Sistem Sağlığı Hizmeti İzleyicisi'ni (Aracı) bakım moduna almamasıdır.

 • VMM kitaplığındaki bir sanal makine başarısız durumdaysa, VMM örnek alanı verilerini Microsoft System Center Operations Manager'a gönderemez.

 • VMM yönetim paketleri, vm duraklatılmış duruma getirildiğinde kullanıcıya yanlış bir ileti gönderir. Bu durum yalnızca yöneticinin çözmesi gereken bir eylem olduğunda "yalnızca gönderme" iletileri için gerçekleşmelidir.

 • VMM Depolama yönetim paketlerinin en son sürüme yükseltilmesi bir içeri aktarma siparişi sorunu nedeniyle başarısız oluyor.

 • Aşağıdaki Hata 26001 tüm Microsoft System Center 2012 R2 konakları için Uygulama günlüğüne kaydedilir:

  Günlük Adı: Uygulama
  Kaynağı: Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.2012.Report.VPortUsageCollection
  Olay Kimliği: 26001
  Açıklama: Nesneden Bağlantı Seç'ten null sonuçlar aldım

 • Bu güncelleştirme, GUIRunOnce komutlarının 2. Nesil özelleştirmeleri için çalışmaması sorununu giderir.

 • Konak Kümesi yenileyicisi kümeye bir kilit koyar. Bu, yenileyici işlemi çalışırken konak üzerindeki işlemlerin başarısız olmasına neden olur.

 • Azure Site Recovery, Hyper-V Kurtarma Yöneticisi için yeni ürün adıdır. Bu güncelleştirme, VMM'deki eski dizeleri ve kullanıcı arabirimi başvurularını yeni adı yansıtacak şekilde değiştirir.

 • VM dağıtımı sırasında AutoLogon ve GuiRunOnce'u etkinleştirdiğinizde, VMAdditions.cs dosyasındaki CheckInstallOffline işlevi GUIOnceSetter.SetAndGetOldValue çağrısı yapar. GUIOnceSetter sınıfı daha sonra RunOnce kayıt defteri alt anahtarını yapılandırılan komutu çalıştıracak şekilde yapılandırıyor.

 • Bu güncelleştirme, Kapatma Konağı işlemleri zaman aşımı değerini artırır. Bu değer şu anda 5 dakikadır. En az 10 VM'ye sahip bir işlem düğümünü kapatmak her zaman VMM'den başarısız olur. Yük Devretme Kümesi Yöneticisi (FCM) vmm'lerin dinamik geçiş süresine bağlı olduğundan aslında daha fazla zaman alsa da VMM yalnızca 5 dakika beklediğinden bu durum oluşur.

 • Get-SCVMHostRating veya Update-SCVMConfiguration yordamları kısa sürede birçok kez çağrıldığında, tüm iş yükleri için aynı konak ve disk seçilir.

 • Paralel olarak birden çok VM oluşturma işlemi gerçekleştiğinde, bazı oluşturma işlemleri aşağıdaki iletiyle başarısız olur:

  Geçici Şablon bulunamadı.

 • CloudMessage hata için tanımlanmadığında VMM hatalı bir şekilde hatanın yönetici görünümünü görüntüler. Bu sorun bunun yerine fiziksel makine ayrıntılarını yanlış görüntüler.

 • Bazı durumlarda yenileme işleri yanıt vermeyi durdurur ve VMM hizmetini yeniden başlattıktan sonra bile başka hiçbir iş çalışmaz.

 • Stres testi sırasında SQL bağlantılar tükeniyor. Bu nedenle, ağ hizmeti kilitlerini tutan iş parçacığı veritabanı bağlantısı sorunları nedeniyle devam edemez. Bu sorunlar kilidi sonsuza kadar tutar.

 • GW şablon dağıtımı sırasında arka uç ağ bağdaştırıcısı bağlantısız bırakılır ve sanal makine kuyruğu (VMQ) şablon tarafından etkinleştirilemez.

 • Bir sanal makine alt ağı ağ hizmeti tarafından kaldırıldığında, VMM bunu silinmek üzere işaretler, ancak bir VM'ye bağlı olmasa bile aslında silmez.

 • Windows ağ geçidi kümesinin her iki düğümü de başarısız olduğunda (yazılım veya temel sunucu donanımı, hatta raf hataları nedeniyle), ağ geçidinin arkasındaki tüm kiracılar bağlantıyı kaybeder. Ağ geçidini kurtaramadığınızdan, hizmeti yeniden başlatmanın tek yolu müşteri kayıtlarından tüm ağ geçidi bilgilerini silmek ve bağlantıyı yeniden kurmak için ağ geçidini sıfırdan dağıtmaktır. Güncelleştirme Paketi 4'i uyguladıktan sonra başarısız olan bir ağ geçidini kurtarma hakkında bilgi için bkz. VMM aracılığıyla dağıtılan ve R2 Windows Server 2012 çalıştıran bir ağ geçidini kurtarma.

 • Mantıksal ağ tanımları kaynak ve hedef konaklarda aynı değilse sanal makine geçişi engellenir.

 • Kümedeki Hyper-V konaklarından biri NDIS katmanındaki bir bozulma (veya konakta oluşan başka bir sorun) nedeniyle ağ ile ilgili bir sorun olduğunda, konak ağ bağdaştırıcısı yapılandırmasını kaybedebilir ve yapılandırma bilgilerini değiştirebilir. Bir konakta böyle bir sorun oluştuğunda, anahtarın Yüksek Kullanılabilirlik (HA) hesaplaması anahtarı küme genelinde HA olmayan olarak tanımlar ve yeni VM dağıtımlarını engeller.

 • Genel Yönlendirme Kapsüllemesi (NVGRE) ağ geçidini kullanarak ağ sanallaştırması görevi üstlenen F5 yük dengeleyicileri, "PA" adreslerindeki (HNV) yönlendirmenin asimetrik yapısı nedeniyle gelen trafiği yönlendiremez. Ayrıca yük dengeleyicilerin, etkin hizmetleri korumak için cihazlarının yük devretmesi için etkin-etkin sistem durumu izleyicileri sağlayabilmesi gerekir.

 • SCVMM hizmeti, Olağanüstü Durum Kurtarma Ölçek çalıştırması sırasında birden çok kez kilitleniyor.

 • VMM, SMAPI'deki New-Volume API'sini kullanarak Spaces depolamada yeni bir tanık diski oluşturur. Varsayılan olarak, New-Volume bir MBR bölümü oluşturur. Bu güncelleştirmeyle disk, ana önyükleme kaydı (MBR) yerine GUID bölümleme tablosu (GPT) kullanılarak oluşturulur.

 • Bu güncelleştirme, VMM performans günlüklerindeki bir yenileyici olayının başarısını veya başarısızlığını göstermek için bir alan daha ekler. Bu alan özellikle Arka Plan Yenileyici Olayları (Eventid 4024 ve 4025) ve Olay Tabanlı Yenileyici Olayları (Eventid 4026 ve 4027) için eklenir.

 • VMM, yeniden başlatma sonrasında konaklarla olay kanalını kurmaz. Bu, kümeyle ilgili eşitleme dışı sorunlara yol açar.

 • Bu güncelleştirme HBA bağlantı noktası uyarısı için çözüm bilgisi içerir. Bu bilgi artık yalnızca HBA bağlantı noktası durumunu sorgulamak yerine daha anlamlı bilgilerle güncelleştirilir.


Bu güncelleştirme, aşağıdaki yeni Linux işletim sistemleri için destek ekler:

 • Red Hat Enterprise Linux 7 (64 bit)

 • Oracle Linux 7 (64 bit)

 • CentOS Linux 7 (64 bit)

Virtual Machine Manager için System Center 2012 R2 güncelleştirme paketi 4'ü edinme ve yükleme

İndirme bilgileriGüncelleştirme paketleri Microsoft Update'ten veya el ile indirme yoluyla sağlanır.

Microsoft Update

Güncelleştirmeleri Microsoft Update'ten edinmek ve yüklemek için, Virtual Machine Manager bileşeni yüklü bir sistemde şu adımları izleyin:

 1. Başlat'a ve ardından Denetim Masası'na tıklayın.

 2. Denetim Masası'da Windows Update çift tıklayın.

 3. Windows Update penceresinde Microsoft Update güncelleştirmeleri için Çevrimiçi Denetle'ye tıklayın.

 4. Önemli güncelleştirmeler kullanılabilir'e tıklayın.

 5. Güncelleştirme Paketi paketini seçin ve tamam'a tıklayın.

 6. Güncelleştirme paketini yüklemek için Güncelleştirmeleri yükle'ye tıklayın.

Güncelleştirme paketlerinin

el ile indirilmesi Aşağıdaki dosyalar Microsoft Update Kataloğu'ndan el ile indirilebilir:

İndir VMM Server güncelleştirme paketini şimdi indirin.

İndir Yönetici Konsolu güncelleştirme paketini şimdi indirin.

Yükleme yönergeleri Güncelleştirme paketlerini el ile yüklemek için yükseltilmiş komut isteminden aşağıdaki komutu çalıştırın:

msiexec.exe /update <package_name> Not Bu komutta, <package_name> gerçek paket adını temsil eder.

Örneğin, System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager sunucusu (KB2992024) için Güncelleştirme Paketi 4 paketini yüklemek için aşağıdaki komutu çalıştırın:

/update kb2992024_vmmserver_amd64.msp Önemli msiexec.exe Güncelleştirme Paketi 4'den önce Güncelleştirme Paketleri'nin düzgün çalıştığından emin olmak için bir güncelleştirme paketi yükledikten sonra bir SQL betiği çalıştırmanız gerekiyordu. Güncelleştirme Paketi 4 itibarıyla bu adım artık gerekli değildir.

Önemli System Center Virtual Machine Manager DHCP Sunucusu (x64) bileşeni tüm VMM Hyper-V konaklarında el ile güncelleştirilmelidir. Bu bileşen güncelleştirilmezse, sanal makinelere VM yeniden başlatıldıktan sonra birkaç dakika boyunca bir IP adresi atanamayabilir. (Sonunda, VM IP adresini alır ve aksi takdirde her zamanki gibi çalışır.) VMM DHCP aracısının sürümünü denetlemek için, konakta yükseltilmiş bir PowerShell Komut İstemi penceresinden aşağıdaki komutu çalıştırın:

Get-WmiObject -Class win32_product -Filter 'Name = "Microsoft System Center Virtual Machine Manager DHCP Server (x64)"' 

Sürüm 3.2.7768.0'dan eskiyse aracıyı güncelleştirmeniz gerekir. Aracıyı güncelleştirmek için, önce yükseltilmiş bir PowerShell Komut İstemi penceresinden aşağıdaki komutu çalıştırarak eski sürümü kaldırın:

MsiExec.exe /X <IdentifyingNumber> 

Not Daha önce çalıştırdığınız Get-WmiObject PowerShell komutunun çıktısından <IdentifyingNumber> yer tutucusunun değerini alabilirsiniz.

System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager için Güncelleştirme Paketi 4'i Hyper-V konaklarınıza uyguladıktan sonra VMM sunucunuzdan Dhcpextn.msi dosyasını kopyalayın. Varsayılan olarak, dosya VMM sunucusunda aşağıdaki klasörde bulunur:

\VMM_installation_folder\SwExtn\DHCPExtn.msi
Not VMM_installation_folder yer tutucusu, VMM'nin yüklendiği konumdur. (Varsayılan olarak, bu C:\Program Files\Microsoft System Center 2012 R2\Virtual Machine Manager\SwExtn\DHCPExtn.msi.)

Dhcpextn.msi dosyasını konağa kopyaladıktan sonra, yüklemeyi başlatmak için dosyaya çift tıklayın ve sihirbazdaki adımları izleyin.

Not VMM sunucusunda Yönetici konsolu da yüklüyse güncelleştirmeleri aşağıdaki sırayla yükleyin:

 • Yönetici Konsolu için Güncelleştirme Paketi 4

 • VMM Sunucusu için Güncelleştirme Paketi 4


Bu iki yükleme arasında, VMM Sunucusu VMMLogs dizini altında bir kritik hata günlüğü oluşturabilir. Bunun nedeni AdminConsole'un VMMServer ile bazı DLL'leri paylaşması ve sürüm çakışmasının kritik hatanın günlüğe kaydedilmesine neden olmasıdır. Bu sorunu çözmek için, VMM hizmetini başlatmak için kullandığınız VMM sunucusuna her iki güncelleştirmesi de yükleyin.

Güncelleştirilen dosyalar

VMM Server güncelleştirmesi (KB2992024)

Değiştirilen dosyalar

Dosya boyutu

Sürüm

Dil Kimliği

Platform

ClusterUtil.dll

184136

3.2.7768.0

DB.DelegatedAdmin.dll

92992

3.2.7768.0

DBUpdate.dll

125760

3.2.7768.0

DHCPExtn.msi

1228800

Engine.Adhc.Operations.dll

1360200

3.2.7768.0

Engine.AuthorizationManager.dll

104264

3.2.7672.0

Engine.AuthorizationManagerTasks.dll

51520

3.2.7768.0

Engine.Backup.dll

69960

3.2.7672.0

Engine.BitBos.dll

269120

3.2.7768.0

Engine.CloudService.dll

204104

3.2.7672.0

Engine.Common.dll

228160

3.2.7768.0

Engine.Deployment.dll

639296

3.2.7768.0

Engine.ImgLibOperation.dll

548168

3.2.7768.0

Engine.IndigoAccessLayer.dll

516416

3.2.7768.0

Engine.MomDal.dll

649024

3.2.7768.0

Engine.PhysicalMachine.dll

360800

3.2.7515.0

Engine.Placement.dll

286016

3.2.7768.0

Engine.Placement.ResourceModel.dll

330048

3.2.7768.0

Engine.ServiceOperations.dll

297280

3.2.7768.0

Engine.TaskRepository.dll

131392

3.2.7768.0

Engine.Tasks.dll

46408

3.2.7672.0

Engine.UpdateManagement.dll

142144

3.2.7768.0

Engine.VmOperations.dll

1268544

3.2.7768.0

Errors.dll

4588864

3.2.7768.0

Errors.resources.dll

1561928

3.2.7768.0

2052

Errors.resources.dll

1942848

3.2.7768.0

1036

Errors.resources.dll

1976640

3.2.7768.0

1031

Errors.resources.dll

1831240

3.2.7768.0

1040

Errors.resources.dll

2171712

3.2.7768.0

1041

Errors.resources.dll

1840968

3.2.7768.0

1046

Errors.resources.dll

2606912

3.2.7768.0

1049

Errors.resources.dll

1889088

3.2.7768.0

3082

Errors.resources.dll

1584960

3.2.7768.0

1028

Errors.resources.dll

1927488

3.2.7768.0

1042

Errors.resources.dll

1584960

3.2.7768.0

3076

Errors.resources.dll

1840456

3.2.7768.0

1029

Errors.resources.dll

1804112

3.2.7768.0

1043

Errors.resources.dll

1987904

3.2.7768.0

1038

Errors.resources.dll

1897792

3.2.7768.0

1045

Errors.resources.dll

1862464

3.2.7768.0

2070

Errors.resources.dll

1763648

3.2.7768.0

1053

Errors.resources.dll

1781568

3.2.7768.0

1055

GoalState.dll

62272

3.2.7768.0

GuestAgent.Common.dll

69448

3.2.7768.0

i386

GuestAgent.Common.dll

69440

3.2.7768.0

amd64

ImgLibEngine.dll

4155200

3.2.7768.0

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.2012.Discovery.mp

441080

3.2.7768.0

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.2012.Monitoring.mp

707320

3.2.7768.0

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.2012.Reports.mp

1014520

3.2.7768.0

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.Dashboard.mpb

94208

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.Library.mp

162544

3.2.7768.0

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.Network.Dashboard.mpb

106496

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.Override.xml

10848

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager. Pro.2008.Library.mp

109304

3.2.7768.0

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager. Pro.2012.Diagnostics.mp

22768

3.2.7768.0

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.PRO.Library.mp

19704

3.2.7768.0

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.PRO.V2.HyperV.HostPerformance.mp

56048

3.2.7768.0

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.PRO.V2.Library.mp

68336

3.2.7768.0

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager. Depolama.2012.Discovery.mp

80632

7.1.10134.0

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager. Depolama.2012.Monitoring.mp

76528

7.1.10134.0

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager. Depolama. Dashboard.mpb

102400

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager. Depolama.Library.mp

84720

7.1.10134.0

msiInstaller.dat

12

msiInstaller.exe

275728

3.2.7510.0

i386

msiInstaller.exe

327952

3.2.7510.0

amd64

NetworkServiceInterfaces.dll

54592

3.2.7768.0

Remoting.dll

1026368

3.2.7768.0

Remoting.resources.dll

111936

3.2.7768.0

2052

Remoting.resources.dll

118088

3.2.7768.0

1036

Remoting.resources.dll

115016

3.2.7768.0

1031

Remoting.resources.dll

116544

3.2.7768.0

1040

Remoting.resources.dll

119104

3.2.7768.0

1041

Remoting.resources.dll

117576

3.2.7768.0

1046

Remoting.resources.dll

131392

3.2.7768.0

1049

Remoting.resources.dll

118088

3.2.7768.0

3082

Remoting.resources.dll

112448

3.2.7768.0

1028

Remoting.resources.dll

115008

3.2.7768.0

1042

Remoting.resources.dll

112448

3.2.7768.0

3076

Remoting.resources.dll

119112

3.2.7768.0

1029

Remoting.resources.dll

116040

3.2.7768.0

1043

Remoting.resources.dll

118592

3.2.7768.0

1038

Remoting.resources.dll

118088

3.2.7768.0

1045

Remoting.resources.dll

118088

3.2.7768.0

2070

Remoting.resources.dll

115016

3.2.7768.0

1053

Remoting.resources.dll

115520

3.2.7768.0

1055

scvmmguestagent.1.0.2.1059.x64.tar

4014080

amd64

scvmmguestagent.1.0.2.1059.x86.tar

3522560

i386

SCXStorageWrapper.dll

100704

3.2.7634.0

SQMWrapper.dll

46912

3.2.7768.0

SC 2012 R2 Virtual Machine Manager Güncelleştirme Paketi 4.docx için Ek Bildirimler

22840

TraceWrapper.dll

76096

3.2.7768.0

Utils.dll

893256

3.2.7768.0

Utils.resources.dll

96576

3.2.7768.0

2052

Utils.resources.dll

100672

3.2.7768.0

1036

Utils.resources.dll

100168

3.2.7768.0

1031

Utils.resources.dll

101184

3.2.7768.0

1040

Utils.resources.dll

105288

3.2.7768.0

1041

Utils.resources.dll

101184

3.2.7768.0

1046

Utils.resources.dll

117568

3.2.7768.0

1049

Utils.resources.dll

102216

3.2.7768.0

3082

Utils.resources.dll

97096

3.2.7768.0

1028

Utils.resources.dll

100680

3.2.7768.0

1042

Utils.resources.dll

97096

3.2.7768.0

3076

Utils.resources.dll

102208

3.2.7768.0

1029

Utils.resources.dll

99144

3.2.7768.0

1043

Utils.resources.dll

101696

3.2.7768.0

1038

Utils.resources.dll

101696

3.2.7768.0

1045

Utils.resources.dll

102208

3.2.7768.0

2070

Utils.resources.dll

98632

3.2.7768.0

1053

Utils.resources.dll

100168

3.2.7768.0

1055

ValHyperVImplementation.dll

427328

3.2.7768.0

ViridianImplementation.dll

228672

3.2.7768.0

ViridianImplementationV2.dll

411464

3.2.7768.0

VirtualizationInterfaces.dll

96064

3.2.7768.0

VMGuestAgent.iso

136904704

vmmAgent.exe

6327112

3.2.7768.0

vmmAgent.msi

7155712

i386

vmmAgent.msi

8146944

amd64

VmmEtwEvents.man

186820

vmmGuestAgent.msi

2875392

i386

vmmGuestAgent.msi

2945024

amd64

vmmservice.exe

57672

3.2.7768.0

VMWareImplementation.dll

2065224

3.2.7768.0

VSImplementation.dll

104256

3.2.7768.0

WindowsRemoteServerPlugin.dll

324416

3.2.7768.0

WSManAutomation.dll

35136

3.2.7768.0

WsManWrappers.dll

3825984

3.2.7768.0

XenImplementation.dll

179008

3.2.7768.0


Yönetici Konsolu güncelleştirmesi (KB2992023)

Değiştirilen dosyalar

Dosya boyutu

Sürüm

Dil Kimliği

Platform

ClusterUtil.dll

184136

3.2.7768.0

amd64

ClusterUtil.dll

184128

3.2.7768.0

i386

DB.DelegatedAdmin.dll

92992

3.2.7768.0

Engine.Common.dll

228160

3.2.7768.0

amd64

Engine.Common.dll

228168

3.2.7768.0

i386

Engine.Deployment.dll

639296

3.2.7768.0

amd64

Engine.Deployment.dll

639304

3.2.7768.0

i386

Errors.dll

4588864

3.2.7768.0

Errors.resources.dll

1561928

3.2.7768.0

2052

Errors.resources.dll

1942848

3.2.7768.0

1036

Errors.resources.dll

1976640

3.2.7768.0

1031

Errors.resources.dll

1831240

3.2.7768.0

1040

Errors.resources.dll

2171712

3.2.7768.0

1041

Errors.resources.dll

1840968

3.2.7768.0

1046

Errors.resources.dll

2606912

3.2.7768.0

1049

Errors.resources.dll

1889088

3.2.7768.0

3082

Errors.resources.dll

1584960

3.2.7768.0

1028

Errors.resources.dll

1927488

3.2.7768.0

1042

Errors.resources.dll

1584960

3.2.7768.0

3076

Errors.resources.dll

1840456

3.2.7768.0

1029

Errors.resources.dll

1804112

3.2.7768.0

1043

Errors.resources.dll

1987904

3.2.7768.0

1038

Errors.resources.dll

1897792

3.2.7768.0

1045

Errors.resources.dll

1862464

3.2.7768.0

2070

Errors.resources.dll

1763648

3.2.7768.0

1053

Errors.resources.dll

1781568

3.2.7768.0

1055

Errors.resources.dll

1942856

3.2.7768.0

1036

i386

Errors.resources.dll

1831232

3.2.7768.0

1040

i386

Errors.resources.dll

1840960

3.2.7768.0

1046

i386

Errors.resources.dll

2606920

3.2.7768.0

1049

i386

Errors.resources.dll

1889096

3.2.7768.0

3082

i386

Errors.resources.dll

1584968

3.2.7768.0

3076

i386

Errors.resources.dll

1840448

3.2.7768.0

1029

i386

Errors.resources.dll

1804096

3.2.7768.0

1043

i386

Errors.resources.dll

1987912

3.2.7768.0

1038

i386

ImgLibEngine.dll

4155200

3.2.7768.0

amd64

ImgLibEngine.dll

4155216

3.2.7768.0

i386

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.dll

2021704

3.2.7768.0

amd64

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.dll

2021696

3.2.7768.0

i386

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManger.PowerShell.CmdletWrappers.dll

1765696

3.2.7768.0

amd64

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManger.PowerShell.CmdletWrappers.dll

1765704

3.2.7768.0

i386

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.dll

3193664

3.2.7768.0

amd64

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.dll

3193672

3.2.7768.0

i386

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1021792

3.2.7620.0

2052

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1056608

3.2.7620.0

1036

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1050464

3.2.7620.0

1031

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1046368

3.2.7620.0

1040

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1068896

3.2.7620.0

1041

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1046880

3.2.7620.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1119072

3.2.7620.0

1049

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1050464

3.2.7620.0

3082

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1023840

3.2.7620.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1047392

3.2.7620.0

1042

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1023840

3.2.7620.0

3076

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1048928

3.2.7620.0

1029

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1043296

3.2.7620.0

1043

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1055584

3.2.7620.0

1038

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1047392

3.2.7620.0

1045

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1049440

3.2.7620.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1038688

3.2.7620.0

1053

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1042784

3.2.7620.0

1055

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.dll

623432

3.2.7768.0

amd64

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.dll

623424

3.2.7768.0

i386

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

285504

3.2.7768.0

2052

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

290120

3.2.7768.0

1036

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

290120

3.2.7768.0

1031

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

289088

3.2.7768.0

1040

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

291136

3.2.7768.0

1041

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

289088

3.2.7768.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

299328

3.2.7768.0

1049

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

289600

3.2.7768.0

3082

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

286016

3.2.7768.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

288584

3.2.7768.0

1042

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

286024

3.2.7768.0

3076

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

289096

3.2.7768.0

1029

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

289608

3.2.7768.0

1043

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

289600

3.2.7768.0

1038

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

288584

3.2.7768.0

1045

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

288064

3.2.7768.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

288576

3.2.7768.0

1053

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

289104

3.2.7768.0

1055

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

290112

3.2.7768.0

1036

i386

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

290112

3.2.7768.0

1031

i386

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

289096

3.2.7768.0

1040

i386

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

291144

3.2.7768.0

1041

i386

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

289104

3.2.7768.0

1046

i386

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

288576

3.2.7768.0

1042

i386

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

289088

3.2.7768.0

1029

i386

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

289616

3.2.7768.0

1043

i386

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

289616

3.2.7768.0

1038

i386

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

288576

3.2.7768.0

1045

i386

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

288072

3.2.7768.0

2070

i386

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

288584

3.2.7768.0

1053

i386

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

289096

3.2.7768.0

1055

i386

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.dll

3382600

3.2.7768.0

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1253216

3.2.7620.0

2052

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1288544

3.2.7620.0

1036

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1281376

3.2.7620.0

1031

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1276256

3.2.7620.0

1040

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1300832

3.2.7620.0

1041

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1277280

3.2.7620.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1349984

3.2.7620.0

1049

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1281376

3.2.7620.0

3082

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1256288

3.2.7620.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1278304

3.2.7620.0

1042

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1256288

3.2.7620.0

3076

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1281376

3.2.7620.0

1029

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1273696

3.2.7620.0

1043

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1285984

3.2.7620.0

1038

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1278816

3.2.7620.0

1045

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1280352

3.2.7620.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1270624

3.2.7620.0

1053

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1274208

3.2.7620.0

1055

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Settings.dll

168776

3.2.7768.0

amd64

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Settings.dll

168768

3.2.7768.0

i386

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Settings.resources.dll

85832

3.2.7768.0

2052

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Settings.resources.dll

87872

3.2.7768.0

1036

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Settings.resources.dll

87360

3.2.7768.0

1031

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Settings.resources.dll

87368

3.2.7768.0

1040

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Settings.resources.dll

87872

3.2.7768.0

1041

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Settings.resources.dll

87368

3.2.7768.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Settings.resources.dll

89920

3.2.7768.0

1049

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Settings.resources.dll

87360

3.2.7768.0

3082

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Settings.resources.dll

85824

3.2.7768.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Settings.resources.dll

87368

3.2.7768.0

1042

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Settings.resources.dll

86336

3.2.7768.0

3076

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Settings.resources.dll

87360

3.2.7768.0

1029

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Settings.resources.dll

87368

3.2.7768.0

1043

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Settings.resources.dll

87360

3.2.7768.0

1038

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Settings.resources.dll

87360

3.2.7768.0

1045

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Settings.resources.dll

87368

3.2.7768.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Settings.resources.dll

86856

3.2.7768.0

1053

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Settings.resources.dll

86856

3.2.7768.0

1055

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Settings.resources.dll

85824

3.2.7768.0

2052

i386

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Settings.resources.dll

87880

3.2.7768.0

1036

i386

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Settings.resources.dll

87360

3.2.7768.0

1040

i386

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Settings.resources.dll

87360

3.2.7768.0

1046

i386

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Settings.resources.dll

89928

3.2.7768.0

1049

i386

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Settings.resources.dll

85832

3.2.7768.0

1028

i386

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Settings.resources.dll

87368

3.2.7768.0

1029

i386

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Settings.resources.dll

87376

3.2.7768.0

1045

i386

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Settings.resources.dll

86848

3.2.7768.0

1053

i386

Microsoft.VirtualManager.UI.ServiceDesigner.dll

301896

3.2.7672.0

amd64

Microsoft.VirtualManager.UI.ServiceDesigner.dll

301904

3.2.7672.0

i386

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.dll

371040

3.2.7620.0

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

117600

3.2.7620.0

2052

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

119648

3.2.7620.0

1036

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

118624

3.2.7620.0

1031

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

119136

3.2.7620.0

1040

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

119648

3.2.7620.0

1041

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

118624

3.2.7620.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

122208

3.2.7620.0

1049

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

119136

3.2.7620.0

3082

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

117600

3.2.7620.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

118624

3.2.7620.0

1042

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

117600

3.2.7620.0

3076

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

118624

3.2.7620.0

1029

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

118624

3.2.7620.0

1043

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

119136

3.2.7620.0

1038

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

118624

3.2.7620.0

1045

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

119136

3.2.7620.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

118624

3.2.7620.0

1053

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

118112

3.2.7620.0

1055

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.dll

895304

3.2.7768.0

amd64

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.dll

895296

3.2.7768.0

i386

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

282432

3.2.7768.0

2052

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

289600

3.2.7768.0

1036

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

287056

3.2.7768.0

1031

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

287040

3.2.7768.0

1040

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

291144

3.2.7768.0

1041

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

287552

3.2.7768.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

303424

3.2.7768.0

1049

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

288072

3.2.7768.0

3082

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

282952

3.2.7768.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

286536

3.2.7768.0

1042

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

282944

3.2.7768.0

3076

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

287560

3.2.7768.0

1029

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

286536

3.2.7768.0

1043

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

288576

3.2.7768.0

1038

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

287048

3.2.7768.0

1045

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

287048

3.2.7768.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

285504

3.2.7768.0

1053

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

286528

3.2.7768.0

1055

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

287040

3.2.7768.0

1031

i386

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

287048

3.2.7768.0

1040

i386

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

291136

3.2.7768.0

1041

i386

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

288080

3.2.7768.0

3082

i386

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

282952

3.2.7768.0

3076

i386

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

286528

3.2.7768.0

1043

i386

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

287056

3.2.7768.0

1045

i386

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.dll

399680

3.2.7768.0

Remoting.dll

1026368

3.2.7768.0

Remoting.resources.dll

111936

3.2.7768.0

2052

Remoting.resources.dll

118088

3.2.7768.0

1036

Remoting.resources.dll

115016

3.2.7768.0

1031

Remoting.resources.dll

116544

3.2.7768.0

1040

Remoting.resources.dll

119104

3.2.7768.0

1041

Remoting.resources.dll

117576

3.2.7768.0

1046

Remoting.resources.dll

131392

3.2.7768.0

1049

Remoting.resources.dll

118088

3.2.7768.0

3082

Remoting.resources.dll

112448

3.2.7768.0

1028

Remoting.resources.dll

115008

3.2.7768.0

1042

Remoting.resources.dll

112448

3.2.7768.0

3076

Remoting.resources.dll

119112

3.2.7768.0

1029

Remoting.resources.dll

116040

3.2.7768.0

1043

Remoting.resources.dll

118592

3.2.7768.0

1038

Remoting.resources.dll

118088

3.2.7768.0

1045

Remoting.resources.dll

118088

3.2.7768.0

2070

Remoting.resources.dll

115016

3.2.7768.0

1053

Remoting.resources.dll

115520

3.2.7768.0

1055

Remoting.resources.dll

116552

3.2.7768.0

1040

i386

Remoting.resources.dll

117584

3.2.7768.0

1046

i386

Remoting.resources.dll

131400

3.2.7768.0

1049

i386

Remoting.resources.dll

118080

3.2.7768.0

3082

i386

Remoting.resources.dll

112456

3.2.7768.0

1028

i386

Remoting.resources.dll

115016

3.2.7768.0

1042

i386

Remoting.resources.dll

112456

3.2.7768.0

3076

i386

Remoting.resources.dll

118600

3.2.7768.0

1038

i386

Remoting.resources.dll

118080

3.2.7768.0

1045

i386

Remoting.resources.dll

118080

3.2.7768.0

2070

i386

Remoting.resources.dll

115008

3.2.7768.0

1053

i386

Remoting.resources.dll

115536

3.2.7768.0

1055

i386

RibbonControlsLibrary.resources.dll

22560

3.5.41019.1

2052

RibbonControlsLibrary.resources.dll

22560

3.5.41019.1

1036

RibbonControlsLibrary.resources.dll

22560

3.5.41019.1

1031

RibbonControlsLibrary.resources.dll

22576

3.5.41019.1

1040

RibbonControlsLibrary.resources.dll

23072

3.5.41019.1

1041

RibbonControlsLibrary.resources.dll

22560

3.5.41019.1

1046

RibbonControlsLibrary.resources.dll

23584

3.5.41019.1

1049

RibbonControlsLibrary.resources.dll

22560

3.5.41019.1

3082

RibbonControlsLibrary.resources.dll

22560

3.5.41019.1

1028

RibbonControlsLibrary.resources.dll

22560

3.5.41019.1

1042

RibbonControlsLibrary.resources.dll

22552

3.5.41019.1

3076

RibbonControlsLibrary.resources.dll

22552

3.5.41019.1

1029

RibbonControlsLibrary.resources.dll

22560

3.5.41019.1

1043

RibbonControlsLibrary.resources.dll

22560

3.5.41019.1

1038

RibbonControlsLibrary.resources.dll

22560

3.5.41019.1

1045

RibbonControlsLibrary.resources.dll

22560

3.5.41019.1

2070

RibbonControlsLibrary.resources.dll

22560

3.5.41019.1

1053

RibbonControlsLibrary.resources.dll

22560

3.5.41019.1

1055

SQMWrapper.dll

46912

3.2.7768.0

amd64

SQMWrapper.dll

46920

3.2.7768.0

i386

SC 2012 R2 Virtual Machine Manager Güncelleştirme Paketi 4.docx için Ek Bildirimler

22840

TraceWrapper.dll

76096

3.2.7768.0

amd64

TraceWrapper.dll

76104

3.2.7768.0

i386

Utils.dll

893256

3.2.7768.0

Utils.resources.dll

96576

3.2.7768.0

2052

Utils.resources.dll

100672

3.2.7768.0

1036

Utils.resources.dll

100168

3.2.7768.0

1031

Utils.resources.dll

101184

3.2.7768.0

1040

Utils.resources.dll

105288

3.2.7768.0

1041

Utils.resources.dll

101184

3.2.7768.0

1046

Utils.resources.dll

117568

3.2.7768.0

1049

Utils.resources.dll

102216

3.2.7768.0

3082

Utils.resources.dll

97096

3.2.7768.0

1028

Utils.resources.dll

100680

3.2.7768.0

1042

Utils.resources.dll

97096

3.2.7768.0

3076

Utils.resources.dll

102208

3.2.7768.0

1029

Utils.resources.dll

99144

3.2.7768.0

1043

Utils.resources.dll

101696

3.2.7768.0

1038

Utils.resources.dll

101696

3.2.7768.0

1045

Utils.resources.dll

102208

3.2.7768.0

2070

Utils.resources.dll

98632

3.2.7768.0

1053

Utils.resources.dll

100168

3.2.7768.0

1055

Utils.resources.dll

105280

3.2.7768.0

1041

i386

Utils.resources.dll

101200

3.2.7768.0

1046

i386

Utils.resources.dll

97088

3.2.7768.0

3076

i386

Utils.resources.dll

102216

3.2.7768.0

1029

i386

Utils.resources.dll

99136

3.2.7768.0

1043

i386

Utils.resources.dll

102216

3.2.7768.0

2070

i386

Utils.resources.dll

100176

3.2.7768.0

1055

i386

VirtualizationInterfaces.dll

96064

3.2.7768.0

VmmEtwEvents.man

186820

VMWareImplementation.dll

2065224

3.2.7768.0

amd64

VMWareImplementation.dll

2065216

3.2.7768.0

i386

VSImplementation.dll

104256

3.2.7768.0

WSManAutomation.dll

35136

3.2.7768.0

amd64

WSManAutomation.dll

35144

3.2.7768.0

i386

WsManWrappers.dll

3825984

3.2.7768.0


Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Yeteneklerinizi geliştirin

Eğitimleri keşfedin >

Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin

Microsoft Insider’a katılın >

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Dil kalitesinden ne kadar memnunsunuz?
Deneyiminizi ne etkiledi?

Geri bildiriminiz için teşekkürler!

×