Microsoft hesabıyla oturum açın
Oturum açın veya hesap oluşturun.
Merhaba,
Farklı bir hesap seçin.
Birden çok hesabınız var
Oturum açmak istediğiniz hesabı seçin.

Temel Bütçe Çalışması alanları, bütçe çalışması ve malzeme kaynakları için başlangıçta planlanan bütçe çalışma tutarlarını görüntüler. Bütçe kaynakları sadece proje özet görevi'ne atanır. Temel Bütçe Çalışması alanları, proje için toplam bütçelenmiş çalışmayı gösterir. Bu alanların zaman aşamalı sürümleri, zaman içinde dağıtılmış olan bu kişi saatlerini gösterir. Temel Bütçe Çalışması alanlarını kullanarak temel bütçelenmiş çalışmayı geçerli bütçelenmiş çalışmayla ve proje için planlanan çalışmayla karşılaştırabilirsiniz.

Temel Bütçe Çalışma alanlarının çeşitli kategorileri vardır.

Temel Bütçe Çalışması (görev alanı)

Veri Türü    Süre

Girdi Türü    Hesaplanan veya girilen

Hesaplanma Biçimi    bütçe kaynağı olan bir iş veya malzeme kaynağını bir proje özet görevi atadığınızda ve ardından Görev Kullanımı veya Kaynak Kullanımı görünümünde kaynak için bir çalışma miktarı girdiğinizde, Microsoft Project toplam tutarı proje özet görevine toplar. Temel Bütçe Çalışması alanı, proje için bir temel ayarlayana kadar 0 saat içerir. Daha sonra bir proje temeli kaydettiğinizde, bu değer Temel Bütçe Çalışması görev alanına kaydedilir.

En İyi Kullanım Alanları    Görev sayfasında proje özet görevini gösterin ve başlangıçtaki toplam bütçe çalışma bilgilerini geçerli zamanlanmış veya fiili bütçe çalışma bilgileriyle karşılaştırmak için Temel Bütçe Çalışması alanını ve Bütçe Çalışması alanını ekleyin. Varyansları gözden geçirerek, projenin ömrü boyunca bütçe çalışma değerlerinin nasıl değiştiğini görebilirsiniz.

Örnek    İki ay önce projenizin temelini kaydettiğinizde projeniz üzerinde çalışma başlatıldı. Şimdi Temel Bütçe Çalışması alanını geçerli Bütçe Çalışması alanıyla karşılaştırmak istiyorsunuz. Görev Sayfası'nda, proje özet görevini gösterir ve sonra çalışma bütçesi farklarınızı analiz etmek ve izlemede olup olmadığınızı veya herhangi bir ayarlama yapmanız gerekip gerekmediğini belirlemek için Temel Bütçe Çalışması ve Bütçe Çalışması alanlarını eklersiniz.

Açıklamalar    Temel Bütçe Çalışması alanında çalışma kaynakları ve malzeme kaynaklarıyla ilgili bilgiler gösterilir, ancak gider kaynakları için gösterilmez. Proje özet görevine atanmış maliyet kaynaklarının temel bütçe maliyet bilgilerini görmek için, görev sayfasına Temel Bütçe Maliyeti alanını ekleyin.

Proje özet görevini Proje Seçenekleri iletişim kutusunda gösterebilirsiniz.

Temel planı Temel Ayarla iletişim kutusunda kaydedebilirsiniz.

Temeli kaydettikten sonra da temel bütçe çalışmasını düzenleyebilirsiniz. Ancak, düzenlenen temel değerler temel bütçe çalışma alanlarının yeniden hesaplanmasına neden olmaz. Temel kaydetmenin amacı, proje planının "anlık görüntüsünü" zaman içinde yakalamaktır. Temel değerlerin düzenlenmesi, bilgilerinizin bütünlüğünü değiştirebilir ve varyans analizlerinden elde edilen yanıltıcı sonuçlara neden olabilir.

Temel Bütçe Çalışması (kaynak alanı)

Veri Türü    Süre

Girdi Türü    Hesaplanan veya girilen

Hesaplanma Biçimi    bütçe kaynağı olan bir iş veya malzeme kaynağını bir proje özet görevi atadığınızda ve ardından Görev Kullanımı veya Kaynak Kullanımı görünümünde kaynak için bir çalışma tutarı girdiğinizde, Project bu tutarı Bütçe Çalışması kaynak alanına kopyalar. Temel Bütçe Çalışması alanı, proje için bir temel ayarlayana kadar 0 saat içerir. Ardından proje temelini kaydettiğinizde, bu değer Temel Bütçe Çalışması kaynak alanına kaydedilir.

En İyi Kullanım Alanları    Başlangıçta planlanan toplam bütçe çalışma bilgilerini gözden geçirmek istediğinizde Temel Bütçe Çalışması alanını kaynak sayfasına ekleyin. Bütçe Çalışması alanını da eklerseniz, özgün planınızı geçerli zamanlanmış bütçe çalışma bilgileriyle karşılaştırabilirsiniz. Varyansları gözden geçirerek, projenin ömrü boyunca bütçe çalışma değerlerinin nasıl değiştiğini görebilirsiniz.

Örnek    İki ay önce projenizin temelini kaydettiğinizde projeniz üzerinde çalışma başlatıldı. Şimdi Temel Bütçe Çalışması alanını geçerli Bütçe Çalışması alanıyla bütçe kaynaklarınızla karşılaştırmak istiyorsunuz. Kaynak Sayfası'nda, çalışma bütçesi farklarınızı analiz etmek ve izleme aşamasında olup olmadığınızı veya herhangi bir ayarlama yapmanız gerekip gerekmediğini belirlemek için hem Temel Bütçe Çalışması hem de Bütçe Çalışması alanlarını gösterirsiniz.

Açıklamalar    Temel Bütçe Çalışması alanında çalışma kaynakları ve malzeme kaynaklarıyla ilgili bilgiler gösterilir, ancak gider kaynakları için gösterilmez. Proje özet görevine atanmış maliyet kaynaklarının temel bütçe maliyet bilgilerini görmek için, görev sayfasına Temel Bütçe Maliyeti alanını ekleyin.

Temeli Ayarla iletişim kutusunda temeli kaydedebilirsiniz.

Temeli kaydettikten sonra da temel bütçe çalışmasını düzenleyebilirsiniz. Ancak, düzenlenen temel değerler temel bütçe çalışma alanlarının yeniden hesaplanmasına neden olmaz. Temel kaydetmenin amacı, proje planının "anlık görüntüsünü" zaman içinde yakalamaktır. Temel değerlerin düzenlenmesi, bilgilerinizin bütünlüğünü değiştirebilir ve varyans analizlerinden elde edilen yanıltıcı sonuçlara neden olabilir.

Temel Bütçe Çalışması (atama alanı)

Veri Türü    Süre

Girdi Türü    Hesaplanan veya girilen

Hesaplanma Biçimi    bütçe kaynağı olan bir çalışma veya malzeme kaynağını bir proje özet görevi atadığınızda ve ardından Görev Kullanımı veya Kaynak Kullanımı görünümünde kaynak için bir çalışma tutarı girdiğinizde, Project bu tutarı Bütçe Çalışması atama alanına kopyalar. Temel Bütçe Çalışması alanı, proje için bir temel ayarlayana kadar 0 saat içerir. Daha sonra proje temelini kaydettiğinizde, bu değer Temel Bütçe Çalışması atama alanına kaydedilir.

En İyi Kullanım Alanları    Başlangıçta planlanan toplam bütçe çalışma bilgilerini gözden geçirmek istediğinizde Temel Bütçe Çalışması alanını Görev Kullanımı veya Kaynak Kullanımı görünümüne ekleyin. Bütçe Çalışması alanını da eklerseniz, özgün planınızı geçerli zamanlanmış bütçe çalışma bilgileriyle karşılaştırabilirsiniz. Varyansları gözden geçirerek, projenin ömrü boyunca bütçe çalışma değerlerinin nasıl değiştiğini görebilirsiniz.

Örnek    İki ay önce projenizin temelini kaydettiğinizde projeniz üzerinde çalışma başlatıldı. Şimdi Temel Bütçe Çalışması atama alanını geçerli Bütçe Çalışması atama alanıyla karşılaştırmak istiyorsunuz. Görev Kullanımı görünümünde, çalışma bütçesi farklarınızı analiz etmek ve izlemede olup olmadığınızı veya herhangi bir ayarlama yapmanız gerekip gerekmediğini belirlemek için görünümün sayfa bölümünde hem Temel Bütçe Çalışması hem de Bütçe Çalışması alanlarını gösterirsiniz.

Açıklamalar    Temel Bütçe Çalışması alanında çalışma kaynakları ve malzeme kaynaklarıyla ilgili bilgiler gösterilir, ancak gider kaynakları için gösterilmez. Proje özet görevine atanmış maliyet kaynaklarının temel bütçe maliyet bilgilerini görmek için Temel Bütçe Maliyeti alanını Görev Kullanımı veya Kaynak Kullanımı görünümünün sayfa bölümüne ekleyin.

Temel planı Temel Ayarla iletişim kutusunda kaydedebilirsiniz.

Temeli kaydettikten sonra da temel bütçe çalışmasını düzenleyebilirsiniz. Ancak, düzenlenen temel değerler temel bütçe çalışma alanlarının yeniden hesaplanmasına neden olmaz. Temel kaydetmenin amacı, proje planının "anlık görüntüsünü" zaman içinde yakalamaktır. Temel değerlerin düzenlenmesi, bilgilerinizin bütünlüğünü değiştirebilir ve varyans analizlerinden elde edilen yanıltıcı sonuçlara neden olabilir.

Temel Bütçe Çalışması (zaman aşamalı görev alanı)

Veri Türü    Süre

Girdi Türü    Hesaplanan veya girilen

Hesaplanma Biçimi    bütçe kaynağı olan bir iş veya malzeme kaynağını bir proje özet görevi atadığınızda ve ardından Görev Kullanımı veya Kaynak Kullanımı görünümünde kaynak için bir çalışma miktarı girdiğinizde, Project toplam tutarı görev zaman aşamalı düzeyine yuvarlar. Temel Bütçe Çalışması alanı, proje için bir temel ayarlayana kadar 0 saat içerir. Daha sonra bir proje temeli kaydettiğinizde, bu değer Temel Bütçe Çalışması görev zaman aşamalı alanına kaydedilir.

En İyi Kullanım Alanları    Görev Kullanımı görünümünde, Ayrıntı Stilleri iletişim kutusunda, görünümün zaman çizelgesi bölümüne Temel Bütçe Çalışması alanını ekleyebilirsiniz. Bu, zaman içinde yayılan proje özet görevi için temel bütçe çalışmasının dökümünü gösterir. Görünümde Bütçe Çalışması alanını da gösterirseniz, başlangıçta planlanan zaman aşamalı bütçe çalışma bilgilerini geçerli zamanlanmış bütçe çalışma bilgileriyle karşılaştırabilirsiniz.

Örnek    İki ay önce projenizin temelini kaydettiğinizde projeniz üzerinde çalışma başlatıldı. Şimdi zaman aşamalı Temel Bütçe Çalışması alanını proje özet ataması üzerindeki geçerli Bütçe Çalışması alanıyla karşılaştırmak istiyorsunuz. Görev Kullanımı görünümünde, Temel Bütçe Çalışması alanını görünümün zaman çizelgesi bölümüne eklersiniz.

Açıklamalar    Temel Bütçe Çalışması alanında çalışma kaynakları ve malzeme kaynaklarıyla ilgili bilgiler gösterilir, ancak gider kaynakları için gösterilmez. Proje özet görevine atanmış maliyet kaynaklarının zaman aşamalı temel bütçe maliyet bilgilerini görmek için, Temel Bütçe Maliyet alanını Görev Kullanımı görünümünün zaman çizelgesi bölümüne ekleyin.

Temel planı Temel Ayarla iletişim kutusunda kaydedebilirsiniz.

Temeli kaydettikten sonra da temel bütçe çalışmasını düzenleyebilirsiniz. Ancak, düzenlenen temel değerler temel bütçe çalışma alanlarının yeniden hesaplanmasına neden olmaz. Temel kaydetmenin amacı, proje planının "anlık görüntüsünü" zaman içinde yakalamaktır. Temel değerlerin düzenlenmesi, bilgilerinizin bütünlüğünü değiştirebilir ve varyans analizlerinden elde edilen yanıltıcı sonuçlara neden olabilir.

Temel Bütçe Çalışması (zaman aşamalı kaynak alanı)

Veri Türü    Süre

Girdi Türü    Hesaplanan veya girilen

Hesaplanma Biçimi    bütçe kaynağı olan bir iş veya malzeme kaynağını bir proje özet görevi atadığınızda ve ardından Görev Kullanımı veya Kaynak Kullanımı görünümünde kaynak için bir çalışma miktarı girdiğinizde, Project bu miktarı kaynak zaman aşamalı düzeyine yuvarlar. Temel Bütçe Çalışması alanı, proje için bir temel ayarlayana kadar 0 saat içerir. Daha sonra bir proje temeli kaydettiğinizde, bu değer Temel Bütçe Çalışması kaynak zaman aşamalı alanına kaydedilir.

En İyi Kullanım Alanları    Kaynak Kullanımı görünümünde, Ayrıntı Stilleri iletişim kutusunda, görünümün zaman çizelgesi bölümünde Temel Bütçe Çalışması alanını görüntüleyebilir ve başlangıçta planlanan bütçe çalışma bilgilerini zaman içinde yayarak gözden geçirebilirsiniz. Bütçe Çalışması alanını da eklerseniz, özgün planınızı geçerli zamanlanmış bütçe çalışma bilgileriyle karşılaştırabilirsiniz.

Örnek    İki ay önce projenizin temelini kaydettiğinizde projeniz üzerinde çalışma başlatıldı. Şimdi zaman aşamalı Temel Bütçe Çalışması alanını, proje özet ataması üzerindeki maliyet kaynağına göre geçerli Bütçe Çalışması alanıyla karşılaştırmak istiyorsunuz. Kaynak Kullanımı görünümünde, çalışma bütçesi farklarınızı analiz etmek ve izlemede olup olmadığınızı veya herhangi bir ayarlama yapmanız gerekip gerekmediğini belirlemek için hem Temel Bütçe Çalışması hem de Bütçe Çalışması alanlarını gösterirsiniz.

Açıklamalar    Temel Bütçe Çalışması alanında çalışma kaynakları ve malzeme kaynaklarıyla ilgili bilgiler gösterilir, ancak gider kaynakları için gösterilmez. Proje özet görevine atanmış maliyet kaynaklarının zaman aşamalı temel bütçe maliyet bilgilerini görmek için Temel Bütçe Maliyet alanını Kaynak Kullanımı görünümünün zaman çizelgesi bölümüne ekleyin.

Temel planı Temel Ayarla iletişim kutusunda kaydedebilirsiniz.

Temeli kaydettikten sonra da temel bütçe çalışmasını düzenleyebilirsiniz. Ancak, düzenlenen temel değerler temel bütçe çalışma alanlarının yeniden hesaplanmasına neden olmaz. Temel kaydetmenin amacı, proje planının "anlık görüntüsünü" zaman içinde yakalamaktır. Temel değerlerin düzenlenmesi, bilgilerinizin bütünlüğünü değiştirebilir ve varyans analizlerinden elde edilen yanıltıcı sonuçlara neden olabilir.

Temel Bütçe Çalışması (zaman aşamalı atama alanı)

Veri Türü    Süre

Girdi Türü    Hesaplanan veya girilen

Hesaplanma Biçimi    bütçe kaynağı olan bir çalışma veya malzeme kaynağını bir proje özet görevi atadığınızda ve ardından Görev Kullanımı veya Kaynak Kullanımı görünümünde kaynak için bir çalışma miktarı girdiğinizde, Project bu miktarı atama zaman aşamalı alanına yuvarlar. Temel Bütçe Çalışması alanı, proje için bir temel ayarlayana kadar 0 saat içerir. Daha sonra bir proje temeli kaydettiğinizde, bu değer Temel Bütçe Çalışması atama zaman aşamalı alanına kaydedilir.

En İyi Kullanım Alanları    Görev Kullanımı veya Kaynak Kullanımı görünümünde, Ayrıntı Stilleri iletişim kutusunda, görünümün zaman çizelgesi bölümünde Temel Bütçe Çalışması alanını gösterebilirsiniz. Artık bütçe çalışması için özgün planı gözden geçirebilirsiniz. Bütçe Çalışması alanını da eklerseniz, özgün planınızı geçerli zamanlanmış bütçe çalışma bilgileriyle karşılaştırabilirsiniz.

Örnek    İki ay önce projenizin temelini kaydettiğinizde projeniz üzerinde çalışma başlatıldı. Şimdi Temel Bütçe Çalışması alanını zaman aralığına göre karşılık gelen Bütçe Çalışması alanıyla karşılaştırmak istiyorsunuz. Görev Kullanımı görünümünde, çalışma bütçesi farklarınızı analiz etmek ve izlemede olup olmadığınızı veya herhangi bir ayarlama yapmanız gerekip gerekmediğini belirlemek için görünümün zaman çizelgesi bölümünde hem Temel Bütçe Çalışması hem de Bütçe Çalışması alanlarını gösterirsiniz.

Açıklamalar    Temel Bütçe Çalışması alanında çalışma kaynakları ve malzeme kaynaklarıyla ilgili bilgiler gösterilir, ancak gider kaynakları için gösterilmez. Proje özet görevine atanmış maliyet kaynaklarının temel bütçe maliyet bilgilerini görmek için, Temel Bütçe Maliyeti alanını Görev Kullanımı veya Kaynak Kullanımı görünümünün zaman çizelgesi bölümüne ekleyin.

Temel planı Temel Ayarla iletişim kutusunda kaydedebilirsiniz.

Temeli kaydettikten sonra da temel bütçe çalışmasını düzenleyebilirsiniz. Ancak, düzenlenen temel değerler temel bütçe çalışma alanlarının yeniden hesaplanmasına neden olmaz. Temel kaydetmenin amacı, proje planının "anlık görüntüsünü" zaman içinde yakalamaktır. Temel değerlerin düzenlenmesi, bilgilerinizin bütünlüğünü değiştirebilir ve varyans analizlerinden elde edilen yanıltıcı sonuçlara neden olabilir.

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Daha fazla seçenek mi istiyorsunuz?

Abonelik avantajlarını keşfedin, eğitim kurslarına göz atın, cihazınızın güvenliğini nasıl sağlayacağınızı öğrenin ve daha fazlasını yapın.

Topluluklar, soru sormanıza ve soruları yanıtlamanıza, geri bildirimde bulunmanıza ve zengin bilgiye sahip uzmanlardan bilgi almanıza yardımcı olur.

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Dil kalitesinden ne kadar memnunsunuz?
Deneyiminizi ne etkiledi?
Gönder’e bastığınızda, geri bildiriminiz Microsoft ürün ve hizmetlerini geliştirmek için kullanılır. BT yöneticiniz bu verileri toplayabilecek. Gizlilik Bildirimi.

Geri bildiriminiz için teşekkürler!

×