Microsoft hesabıyla oturum açın
Oturum açın veya hesap oluşturun.
Merhaba,
Farklı bir hesap seçin.
Birden çok hesabınız var
Oturum açmak istediğiniz hesabı seçin.
Veri türlerine ve alan özelliklerine giriş

Access'teki her tablo alanlardan oluşur. Bir alanın özellikleri, bu alana eklenen verilerin özelliklerini ve davranışını açıklar. Alanın veri türü, alanın ne tür verileri depolayabileceğinizi belirlediğinden en önemli özelliktir. Bu makalede, Access 'de bulunan veri türleri ve diğer alan özellikleri açıklanır ve ayrıntılı bir veri türü başvurusu bölümünde ek bilgiler yer alır.

Bu makalede

Genel Bakış

Veri türleri kafa karıştırıcı görünebilir. Örneğin, alanın veri türü Kısa Metin ise, metin veya sayısal karakterlerden oluşan verileri depolayabilir. Ama veri türü Sayı olan alanlarda yalnızca sayısal veriler depolanabilir. Dolayısıyla, her veri türüyle hangi özelliklerin kullanıldığını bilmeniz gerekir.

Veri türü, alanın aşağıdakiler gibi diğer birçok önemli niteliğini de belirler:

 • Alanda hangi biçimlerin kullanılabileceği.

 • Alan değerinin boyut üst sınırı.

 • Alanın ifadelerde nasıl kullanılabileceği.

 • Alanın dizine alınıp alınamayacağı.

Alanın veri türü önceden tanımlanabilir veya yeni alanı nasıl oluşturduğunuza bağlı olarak veri türünü seçersiniz. Örneğin, Veri Sayfası görünümünden bir alan oluşturur ve:

 • Başka bir tablodan var olan bir alanı kullanırsanız, veri türü şablonda veya diğer tabloda zaten tanımlanmıştır.

 • Boş bir sütuna (veya alana) veri girerseniz, girdiğiniz değerler temelinde Access veri türünü atar veya siz veri türünü atayıp alan için biçimlendirebilirsiniz.

 • Tablo Alanları sekmesinin Sil & Ekle grubunda Diğer Alanlar'a tıklayın Access seçebileceğiniz veri türlerinin listesini görüntüler.

Sayfanın Başı

Hangi veri türü ne zaman kullanılır?

Alanın veri türünü, alanın içerdiği tüm değerlere uygulanan bir dizi nitelik olarak düşünün. Örneğin, Kısa Metin alanında depolanan değerler yalnızca harf, sayı ve sınırlı noktalama karakteri kümesi içerebilir ve Kısa Metin alanı en fazla 255 karakter içerebilir.

İpucu: Bazen, alandaki veriler bir veri türünde görünürken aslında başka bir veri türünde olabilir. Örneğin, alan sayısal değerler içeriyor gibi görünebilir ama aslında metin değerleri (örneğin oda numaraları) içeriyor olabilir. Farklı veri türlerindeki değerleri karşılaştırır veya dönüştürürken çoğunlukla ifadeler kullanabilirsiniz.

Aşağıdaki tablolarda, her veri türünde kullanılabilen biçimler gösterilir ve biçimlendirme seçeneğinin etkileri açıklanır.

Temel Türler

Biçim

Bunu görüntülemek için kullanılır

Kısa Metin

Soyadı veya posta adresi gibi kısa, alfasayısal değerler.

Sayı, Büyük Sayı

Mesafeler gibi sayısal değerler. Para birimi için ayrı bir veri türü olduğunu unutmayın.

Para Birimi

Parasal değerler.

Evet/Hayır

Evet ve Hayır değerleri ve yalnızca bu iki değerden birini içeren alanlar.

Tarih/Saat, Tarih/Saat Uzatıldı

Tarih/Saat: 100 ile 9999 arasındaki yılların tarih ve saat değerleri.

Genişletilmiş Tarih/Saat: 1 ile 9999 arasındaki yılların tarih ve saat değerleri.

Zengin Metin

Renk ve yazı tipi denetimleri kullanılarak biçimlendirilebilen metinler veya metin ve sayı bileşimleri.

Hesaplanan Alan

Hesaplama sonuçları. Hesaplama, aynı tablonun başka alanlarına başvuru içermelidir. Hesaplamayı oluşturmak için İfade Oluşturucusu’nu kullanabilirsiniz.

Ek

E-posta iletilerine eklenen dosyalara benzer biçimde, veritabanınızda kayıtlara eklenen resimler, elektronik tablo dosyaları, grafikler ve desteklenen diğer dosya türleri.

Köprü

Metin olarak depolanan ve köprü adresi olarak kullanılan metinler veya metin ve sayı bileşimleri.

Uzun Metin

Uzun metin blokları. Uzun Metin alanının tipik bir kullanımı ayrıntılı bir ürün açıklaması olabilir.

Arama

Tablo veya sorgudan alınmış değer listesini ya da alanı oluşturduğunuzda belirttiğiniz değer kümesini görüntüler. Arama Sihirbazı başlatılır ve bir Arama alanı oluşturabilirsiniz. Arama alanının veri türü, sihirbazda yaptığınız seçimlere bağlı olarak Kısa Metin veya Sayı'dır.

Arama alanlarının, Alan Özellikleri bölmesinin Arama sekmesinde yer alan bir dizi ek alan özelliği vardır.

Not: Ek ve Hesaplanan veri türleri .mdb dosya biçimlerinde kullanılamaz.

Sayı

Biçim

Bunu görüntülemek için kullanılır

Genel

Ek biçimlendirmesi olmayan, tam olarak depolandığı gibi sayılar.

Para Birimi

Genel para değerleri.

Euro

EU biçiminde depolanan genel para değerleri.

Sabit

Sayısal veriler.

Standart

Ondalık basamağı olan sayısal veriler.

Yüzde

Yüzdeler.

Bilimsel

Hesaplamalar.

Tarih ve Saat

Biçim

Bunu görüntülemek için kullanılır

Kısa Tarih

Tarihi kısa biçimde görüntüler. Bölgesel tarih ve saat ayarlarınıza bağlıdır. Örneğin, Türkiye için 14/3/2001.

Orta Uzunlukta Tarih

Tarihi orta uzunluktaki biçimde görüntüler. Örneğin, Türkiye için 3-Nis-09.

Uzun Tarih

Tarihi uzun biçimde görüntüleyin. Bölgesel tarih ve saat ayarlarınıza bağlıdır. Örneğin, Türkiye için 14 Mart 2001, Çarşamba.

Saat 12 saat

Saati yalnızca bölgesel tarih ve saat ayarlarındaki değişiklikleri yansıtan 12 saat biçimini kullanarak görüntüleyin.

Orta Uzunlukta Saat

Saati arkasında AM/PM ekleriyle görüntüleyin.

Saat 24 saat

Saati yalnızca bölgesel tarih ve saat ayarlarındaki değişiklikleri yansıtan 24 saat biçimini kullanarak görüntüleyin.

Evet/Hayır

Veri Türü

Bunu görüntülemek için kullanılır

Onay Kutusu

Onay kutusu.

Evet/Hayır

Evet veya Hayır seçeneği

Doğru/Yanlış

Doğru veya Yanlış seçeneği.

Açık/Kapalı

Açık veya Kapalı seçeneği.

OLE Nesnesi    Word belgeleri gibi OLE nesneleri.

Sayfanın Başı

Alan boyutu özelliği

Alan oluşturup veri türünü ayarladıktan sonra, ek alan özelliklerini ayarlayabilirsiniz. Alanın veri türü, başka hangi özellikleri ayarlayabileceğinizi belirler. Örneğin, Alan Boyutu özelliğini ayarlayarak Kısa Metin alanının boyutunu denetleyebilirsiniz.

Sayı ve Para Birimi alanları için Alan Boyutu özelliği daha da önemlidir çünkü alan değerlerinin aralığını belirler. Örneğin, bir bitlik Sayı alanına yalnızca 0 ile 255 arasındaki tamsayılar depolanabilir.

Alan Boyutu özelliği, her Sayı alanı değerine ne kadar disk alanı gerektiğini de belirler. Alan boyutuna bağlı olarak, sayı tam 1, 2, 4, 8, 12 veya 16 bayt kullanabilir.

Not: Kısa Metin ve Uzun Metin alanlarının değişken alan değeri boyutları vardır. Bu veri türlerinde, Alan Boyutu herhangi bir değer için kullanılabilen alan boyutu üst sınırını ayarlar.

Alan özellikleri ve bunların farklı alan türlerinde nasıl işlev gördüğü hakkındaki diğer ayrıntılar için, Veri türü başvurusu bölümüne gidin. Ayrıca, Alan boyutunu ayarlama makalesini de okuyun.

Sayfanın Başı

İlişkilerde ve birleştirmelerde alan türleri

Tablo ilişkisi, iki tablodaki ortak alanlar arasındaki ilişkidir. İlişki bire bir, bire çok veya çoka çok olabilir.

Birleştirme, iki kaynaktan verileri, belirtilen alanda yer alan ve kaynakları ortak olan değerler temelinde sorgunun kayıt kümesindeki tek bir kayıtta birleştiren bir SQL işlemidir. Birleştirme iç birleşim, sol dış birleşim veya sağ dış birleşim olabilir.

Tablo ilişkisi oluştururken veya sorguya birleştirme eklerken, birbirine bağladığınız alanlar aynı veya uyumlu veri türlerinde olmalıdır. Örneğin, bu alanlardaki değerler eşleşse bile Sayı alanı ile Kısa Metin alanı arasında birleştirme oluşturamazsınız.

İlişki veya birleştirmelerde Otomatik Sayı veri türüne ayarlanmış alanlar, Alan Boyutu özelliği Uzun Tamsayı olarak ayarlanmış Sayı veri türüne ayarlanmış alanlarla uyumludur.

Tablo ilişkisine katılmış bir alanın veri türünü veya Alan Boyutu özelliğini değiştiremezsiniz. Alan Boyutu özelliğini değiştirmek için ilişkiyi geçici olarak silebilirsiniz. Öte yandan veri türünü değiştirirseniz, önce ilgili alanın veri türünü de değiştirmeden ilişkiyi yeniden oluşturamazsınız. Tablolarla ilgili daha fazla bilgi için, Tablolara giriş makalesine bakın.

Sayfanın Başı

Veri türü başvurusu

Alana bir veri türü uyguladığınızda, veri türünün seçebileceğiniz bir dizi özelliği vardır. Daha fazla bilgi için aşağıdaki veri türlerine tıklayın.

Ek

Amaç    Kayda dosya veya resim eklemeye izin veren alanlarda kullanılır. Örneğin, bir iş ilgili kişileri veritabanınız varsa, kişinin fotoğrafını eklemek için bir ek alanı kullanabilir veya özgeçmiş gibi belgeleri ekleyebilirsiniz. Bazı veri türlerinde, Access eklediğiniz her eki sıkıştırır. Ek veri türleri yalnızca .accdb dosya biçimindeki veritabanlarında kullanılabilir.

Access'in sıkıştırdığı ek türleri

Aşağıdaki dosya türlerinden birini eklediğinizde, Access dosyayı sıkıştırır.

 • Bit eşlemler, örneğin .bmp dosyaları

 • Windows Meta dosyaları, .emf dosyaları dahil

 • Takas Edilebilir Dosya Biçimi dosyaları (.exif dosyaları)

 • Simgeler

 • Etiketli Resim Dosyası Biçimi dosyaları

Bir kayda çok çeşitli türlerde dosya ekleyebilirsiniz. Bununla birlikte, güvenlik risklerine neden olabilen bazı dosya türleri engellenmiştir. Kural olarak, Microsoft Office programlarından birinde oluşturulmuş olan her dosyayı ekleyebilirsiniz. Ayrıca günlük dosyalarını (.log), metin dosyalarını (.text, .txt) ve sıkıştırılmış .zip dosyalarını da ekleyebilirsiniz. Desteklenen resim dosyası biçimlerinin listesi için, bu bölümün devamındaki tabloya bakın.

Engellenen dosya türleri listesi

Access aşağıdaki dosya türlerinin eklenmesini engeller.

.ade

.ins

.mda

.scr

.adp

.isp

.mdb

.sct

.app

.its

.mde

.shb

.asp

.js

.mdt

.shs

.bas

.jse

.mdw

.tmp

.bat

.ksh

.mdz

.url

.cer

.lnk

.msc

.vb

.chm

.mad

.msi

.vbe

.cmd

.maf

.msp

.vbs

.com

.mag

.mst

.vsmacros

.cpl

.mam

.ops

.vss

.crt

.maq

.pcd

.vst

.csh

.mar

.pif

.vsw

.exe

.mas

.prf

.ws

.fxp

.mat

.prg

.wsc

.hlp

.mau

.pst

.wsf

.hta

.mav

.reg

.wsh

.inf

.maw

.scf

Desteklenen alan özellikleri

Özellik

Kullanım

Resim Yazısı

Formlarda, raporlarda ve sorgularda bu alan için varsayılan olarak görüntülenen etiket metni. Bu özelliği boşsa, alanın adı kullanılır. Herhangi bir metin dizesine izin verilir.

Etkili bir resim yazısı genellikle kısa olur.

Gerekli

Alan için her kaydın en az bir eki olmasını gerektirir.

Desteklenen görüntü dosyası biçimleri

Access, bilgisayarınıza ek yazılım yüklemeye gerek kalmadan aşağıdaki grafik dosyası biçimlerini destekler.

 • Windows Bit Eşlem (.bmp dosyaları)

 • Oynatma Uzunluğu Kodlanmış Bit Eşlem (.rle dosyaları)

 • Cihazdan Bağımsız Bit Eşlem (.dib dosyaları)

 • Grafik Değişim Biçimi (.gif dosyaları)

 • Birleşik Fotoğraf Uzmanları Grubu (.jpe, .jpeg ve .jpg dosyaları)

 • Takas Edilebilir Dosya Biçimi (.exif dosyaları)

 • Taşınabilir Ağ Grafikleri (.png dosyaları)

 • Etiketli Resim Dosyası Biçimi (.tif ve .tiff dosyaları)

 • Simge (.ico ve .icon dosyaları)

 • Windows Meta Dosyası (.wmf dosyaları)

 • Geliştirilmiş Meta Dosyası (.emf dosyaları)

Dosya adlandırma kuralları

Eklediğiniz dosyaların adlarında Microsoft Windows NT'de kullanılan NTFS dosya sisteminin desteklediği tüm Unicode karakterler kullanılabilir. Ayrıca, dosya adları aşağıdaki yönergelere uymalıdır:

 • Adlar, dosya adı uzantılarıyla birlikte 255 karakteri aşamaz.

 • Adlar şu karakterleri içeremez: soru işaretleri (?), tırnak işaretleri ("), düz veya ters eğik çizgiler (/ \), açma ve kapatma köşeli parantezleri (< >), yıldızlar (*), dikey çubuklar veya kanal işaretleri (|), iki noktalar (:) veya paragraf işaretleri (¶).

Secion'un üstü

Otomatik Sayı

Amaç    Her kaydı benzersiz yapmaktan başka bir amacı olmayan benzersiz bir değer sağlamak için Otomatik Sayı alanını kullanın. Otomatik Sayı alanının en yaygın kullanımı, özellikle uygun bir doğal anahtar (bir veri alanını temel alan anahtar) olmadığında birincil anahtar olarak kullanılmasıdır.

Otomatik Sayı alanı değeri, Alan Boyutu özelliğinin değerine bağlı olarak 4 veya 16 bayt gerektirir.

Kişi bilgilerinin depolandığı bir tablonuz olduğunu varsayalım. Kişi adlarını o tablo için birincil anahtar olarak kullanabilirsiniz, ancak tam olarak aynı adı taşıyan iki kişiyi nasıl işlersiniz? Adlar çoğunlukla benzersiz olmadığından uygun doğal anahtarlar değildir. Bir Otomatik Sayı alanı kullanırsanız, her kaydın bir benzersiz tanımlayıcısı olması garanti edilir.

Not: Tablodaki kayıtları saymak için Otomatik Sayı alanını kullanmamalısınız. Otomatik Sayı değerleri yeniden kullanılmaz, dolayısıyla silinen kayıtlar sayıda boşluklar olmasına neden olur. Üstelik, veri sayfasındaki Toplamlar satırı kullanılarak kayıtların doğru sayısı kolayca elde edilebilir.

Desteklenen alan özellikleri

Özellik

Kullanım

Alan Boyutu

Her değer için ayrılan alan miktarını belirler. Otomatik Sayı alanlarında, yalnızca iki değere izin verilir:

 • Yineleme kimlikleri olarak kullanılmayan Otomatik Sayı alanlarında, Uzun Tamsayı alan boyutu kullanılır. Bu varsayılan değerdir. Bir yineleme kimliği alanı oluşturmadığınız sürece bu değeri değiştirmemelisiniz.

  Not: Yeni dosya biçimlerinden birini, örneğin .accdb'yi kullanan veritabanlarında yineleme desteklenmez.

  Bu ayar, Otomatik Sayı alanlarının ilişkilerde veya birleştirmelerde kullanıldıklarında diğer Uzun Tamsayı alanlarıyla uyumlu olmasını sağlar. Her alan değeri için 4 bayt depolama alanı gerekir.

 • Veritabanı çoğaltmasında yineleme kimlikleri olarak kullanılan Otomatik Sayı alanlarında, Çoğaltma Kimliği alan boyutu kullanılır. Çoğaltılmış bir veritabanında çalışmadığınız veya çoğaltılmış veritabanı tasarımı yapmadığınız sürece, bu değeri kullanmayın.

  Her alan değeri için 16 bayt depolama alanı gerekir.

Yeni Değerler

Otomatik Sayı alanının her yeni değerle artarak mı ilerlediğini yoksa rasgele sayılar mı kullandığını belirler. Aşağıdakilerden birini seçin:

 • Artış   1 değeriyle başlar ve her yeni kayıt için artımlı olarak 1 artar.

 • Rasgele   Rasgele bir değerle başlar ve her yeni kayda rasgele bir değer atar. Değerler Uzun Tamsayı alan boyutundadır ve -2.147.483.648 ile 2.147.483.647 arasında değişir.

Biçim

Otomatik Sayı alanını birincil anahtar veya Yineleme Kimliği olarak kullanıyorsanız, bu özelliği ayarlamamalısınız. Bunun dışında, gereksinimlerinize uygun bir sayı biçimi seçin.

Resim Yazısı

Formlarda, raporlarda ve sorgularda bu alan için varsayılan olarak görüntülenen etiket metni. Bu özelliği boşsa, alanın adı kullanılır. Herhangi bir metin dizesine izin verilir.

Etkili bir resim yazısı genellikle kısa olur.

Dizinli

Alanın dizini olup olmadığını belirtir. Kullanılabilir üç değer vardır:

 • Evet (Yineleme yok)   Alanda benzersiz bir dizin oluşturur.

 • Evet (Yineleme var)   Alanda benzersiz olmayan bir dizin oluşturur.

 • Hayır   Alandaki dizini kaldırır.

Not: Birincil anahtar olarak kullanılan alanlarda bu özelliği değiştirmeyin. Dizin benzersiz olmazsa yinelenen değerler girilebilir ve bu da anahtarın bağlı olduğu ilişkileri bozabilir.

Dizinli alan özelliğini ayarlayarak tek alanda dizin oluşturabilseniz de, bazı dizin türleri bu şekilde oluşturulamaz. Örneğin, bu özelliği ayarlayarak çok alanlı bir dizin oluşturamazsınız.

Metin Hizala

Metnin bir denetim içindeki varsayılan hizalamasını belirtir.

Bölüm başı

Hesaplanan

Amaç    Hesaplama sonuçlarını depolamak için kullanın.

Hesaplama, aynı tablonun başka alanlarına başvuru içermelidir. Hesaplamayı oluşturmak için İfade Oluşturucusu’nu kullanabilirsiniz. Hesaplanmış veri türlerinin yalnızca .accdb dosya biçimi veritabanlarında kullanılabilir olduğunu unutmayın.

Desteklenen alan özellikleri

Özellik

Kullanım

İfade

Bu hesaplamanın sonucu, hesaplanan sütunda depolanır. Bu sütun kaydedilmişse, bu ifadede yalnızca kaydedilmiş sütunlar kullanılabilir.

Sonuç Türü

Hesaplamanın sonucu bu veri türünde görüntülenir.

Biçim

Alanın, veri sayfalarında ya da alana bağlı olan form veya raporlarda görüntülendiğinde nasıl gösterileceğini belirler. Geçerli sayı biçimlerinden herhangi birini kullanabilirsiniz. Çoğu durumda, Biçim değerini sonuç türüyle eşleşecek şekilde ayarlamalısınız.

Ondalık Basamaklar

Sayıları görüntülerken kullanılacak ondalık basamak sayısını belirtir.

Resim Yazısı

Formlarda, raporlarda ve sorgularda bu alan için varsayılan olarak görüntülenen etiket metni. Bu özelliği boşsa, alanın adı kullanılır. Herhangi bir metin dizesine izin verilir.

Etkili bir resim yazısı genellikle kısa olur.

Metin Hizala

Metnin bir denetim içindeki varsayılan hizalamasını belirtir.

Bölüm başı

Para Birimi

Amaç    Para verilerini depolamak için kullanın.

Para Birimi alanındaki veriler, hesaplamalar sırasında yuvarlanmaz. Para Birimi alanında, ondalık noktanın solundaki 15 basamak ve sağındaki 4 basamak doğrudur. Her Para Birimi alan değeri için 8 bayt depolama alanı gerekir.

Desteklenen alan özellikleri

Özellik

Kullanım

Biçim

Alanın, veri sayfalarında ya da alana bağlı olan form veya raporlarda görüntülendiğinde nasıl gösterileceğini belirler. Geçerli sayı biçimlerinden herhangi birini kullanabilirsiniz. Çoğu durumda, Biçim değerini Para Birimi olarak ayarlamalısınız.

Ondalık Basamaklar

Sayıları görüntülerken kullanılacak ondalık basamak sayısını belirtir.

Giriş Maskesi

Veri girişini yönlendirmek için düzenleme karakterlerini görüntüler. Örneğin, giriş maskesi alanın en başında bir dolar işareti ($) görüntüleyebilir.

Resim Yazısı

Formlarda, raporlarda ve sorgularda bu alan için varsayılan olarak görüntülenen etiket metni. Bu özelliği boşsa, alanın adı kullanılır. Herhangi bir metin dizesine izin verilir.

Etkili bir resim yazısı genellikle kısa olur.

Varsayılan Değer

Yeni kayıt oluşturulurken belirtilen değeri bu alana otomatik olarak atar.

Geçerlilik Kuralı

Bu alana her değer ekleyişinizde veya değeri her değiştirişinizde doğru olması gereken bir ifade sağlar. Geçerlilik Metni özelliğiyle birlikte kullanın.

Geçerlilik Metni

Girilen değer Geçerlilik Kuralı özelliğindeki ifadeyi ihlal ettiğinde görüntülenecek bir ileti girin.

Gerekli

Alana veri girilmesinin gerekli olduğunu belirtir.

Dizinli

Alanın dizini olup olmadığını belirtir. Kullanılabilir üç değer vardır:

 • Evet (Yineleme yok)   Alanda benzersiz bir dizin oluşturur.

 • Evet (Yineleme var)   Alanda benzersiz olmayan bir dizin oluşturur.

 • Hayır   Alandaki dizini kaldırır.

Not: Birincil anahtar olarak kullanılan alanlarda bu özelliği değiştirmeyin.

Dizinli alan özelliğini ayarlayarak tek alanda dizin oluşturabilseniz de, bazı dizin türleri bu şekilde oluşturulamaz. Örneğin, bu özelliği ayarlayarak çok alanlı bir dizin oluşturamazsınız.

Metin Hizala

Metnin bir denetim içindeki varsayılan hizalamasını belirtir.

Bölüm başı

Tarih/Saat ve Tarih/Saat Uzatıldı

Amaç    Tarih ve saat tabanlı verileri depolamak için kullanın.

Desteklenen alan özellikleri

Özellik

Kullanım

Resim Yazısı

Formlarda, raporlarda ve sorgularda bu alan için varsayılan olarak görüntülenen etiket metni. Bu özelliği boşsa, alanın adı kullanılır. Herhangi bir metin dizesine izin verilir.

Etkili bir resim yazısı genellikle kısa olur.

Varsayılan Değer

Yeni kayıt oluşturulurken belirtilen değeri bu alana otomatik olarak atar.

Biçim

Alanın, veri sayfalarında ya da alana bağlı olan form veya raporlarda görüntülendiğinde nasıl gösterileceğini belirler. Önceden tanımlanmış bir biçim kullanabilir veya kendi özel biçiminizi oluşturabilirsiniz.

Önceden tanımlanmış biçimlerin listesi

 • Genel Tarih   Varsayılan olarak, değer yalnızca tarihten oluşuyorsa saat görüntülenmez; değer yalnızca saatten oluşuyorsa tarih görüntülenmez. Bu ayar Kısa Tarih ve Uzun Saat ayarlarının bir bileşimidir.

  Örnekler    

  • 3/4/07

  • 05:34:00 PM

  • 3/4/07 05:34:00 PM

 • Uzun Tarih   Windows'un bölgesel ayarlarındaki Uzun Tarih ayarının aynısı. Örnek: 3 Nisan 2007, Cumartesi.

 • Orta Uzunlukta Tarih   Tarihi gg-aaa-yyyy biçiminde görüntüler. Örnek: 3-Nis-2007.

 • Kısa Tarih Windows'un bölgesel ayarlarındaki Kısa Tarih ayarının aynısı. Örnek: 03.04.07.

  Uyarı: Kısa Tarih ayarında 1/1/00 ile 31/12/29 arasındaki tarihlerin yirmi birinci yüzyıl tarihleri olduğu varsayılır (başka bir deyişle, yılların 2000 - 2029 arasında olduğu varsayılır). 1/1/30 ile 31/12/99 arasındaki tarihlerin yirminci yüzyıl tarihleri olduğu varsayılır (başka bir deyişle, yılların 1930 - 1999 arasında olduğu varsayılır).

 • Uzun Saat   Windows'un bölgesel ayarlarında Saat sekmesindeki ayarın aynısı. Örnek: 17:34:23

 • Orta Uzunlukta Saat   Zamanı, saat ayırıcısı karakterleriyle birbirinden ayrılmış saat ve dakika değerleri ve bunları izleyen AM/PM göstergesiyle görüntüler. Örnek: 5:34 PM.

 • Kısa Tarih   Zamanı, 24 saatlik zaman biçimini kullanarak saat ayırıcı karakterleriyle birbirinden ayrılmış saat ve dakika değerleriyle gösterir. Örnek: 17:34.

Özel biçimlerde kullanabileceğiniz bileşenlerin listesi

Özel biçim oluşturmak için aşağıdaki bileşenlerin herhangi bir bileşimini yazın. Örneğin, yılın haftasını ve haftanın gününü görüntülemek için ww/w yazın.

Önemli: Windows bölgesel ayarlarında belirtilen tarih/saat ayarlarıyla tutarlı olmayan özel biçimler yok sayılır. Windows bölgesel ayarları hakkında daha fazla bilgi için Windows Yardımı'na bakın.

Ayırıcı bileşenleri

Not: Ayırıcılar Windows'un bölgesel ayarlarında belirlenir.

:   Saat ayırıcı. Örneğin, ss:dd

/   Tarih ayırıcı. Örneğin, aaa/yyyy

Tırnak içine alınmış herhangi bir kısa karakter dizesi ("") Özel ayırıcı. Tırnak işaretleri görüntülenmez. Örneğin ",", virgül görüntüler.

Tarih biçimi bileşenleri

g   Duruma göre bir veya iki basamaklı (1 - 31) olarak gösterilen ayın günü.

gg   İki basamaklı (01 - 31) olarak gösterilen ayın günü.

ggg   Haftanın gününün üç harfli gösterimi (Paz - Cts).

gggg   Haftanın gününün tam adı (Pazar - Cumartesi).

h   Haftanın günü (1 - 7).

hh   Yılın haftası (1 - 53).

d   Duruma göre bir veya iki basamaklı sayılarla (1 - 12) gösterilen yılın ayı.

dd   İki basamaklı sayılarla (01 - 12) gösterilen yılın ayı.

aaa   Ayın ilk üç harfi (Oca - Ara).

aaaa   Ayın tam adı (Ocak - Aralık).

q   Çeyrek yıl (1 - 4).

y   Yılın kaçıncı günü olduğu (1 - 366).

yy   Yılın son iki basamağı (01 - 99).

yyyy Desteklenen tarih ve saat veri türüne bağlı olarak 0001-9999 için bir yıl içindeki tüm basamakları görüntüler.

Saat biçimi bileşenleri

s   Duruma göre bir veya iki basamaklı saat (0 - 23).

ss   İki basamaklı saat (00 - 23).

d   Duruma göre bir veya iki basamaklı dakika (0 - 59).

dd   İki basamaklı dakika (00 - 59).

s   Duruma göre bir veya iki basamaklı saniye (0 - 59).

ss   İki basamaklı saniye (00 - 59).

Saat biçimi bileşenleri

AM/PM   Büyük harfle duruma göre "AM" veya "PM" ekiyle gösterilen on iki saatlik zaman biçimi. Örneğin, 9:34PM.

am/pm   Küçük harfle duruma göre "am" veya "pm" ekiyle gösterilen on iki saatlik zaman biçimi. Örneğin, 9:34pm.

A/P   Büyük harfle duruma göre "A" veya "P" ekiyle gösterilen on iki saatlik zaman biçimi. Örneğin, 9:34P.

a/p   Küçük harfle duruma göre "a" veya "p" ekiyle gösterilen on iki saatlik zaman biçimi. Örneğin, 9:34p.

AMPM   Windows'un bölgesel ayarlarında belirlendiği biçimde duruma göre öğle/öğleden sonra göstergesiyle belirtilen on iki saatlik zaman biçimi.

Önceden tanımlanmış biçimler

c   Önceden tanımlanmış Genel Tarih biçimiyle aynıdır.

ggggg   Önceden tanımlanmış Kısa Tarih biçimiyle aynıdır.

gggggg   Önceden tanımlanmış Uzun Tarih biçimiyle aynıdır.

sssss   Önceden tanımlanmış Uzun Saat biçimiyle aynıdır.

Ondalık Places (yalnızca Tarih/Saat Genişletilmiş)

Ondalık ayırıcının sağındaki basamak sayısını belirtmek için kesirli duyarlık girin (1-7).

Kullanılabilir özel biçim yok.

IME Modu

Windows'un Doğu Asya sürümlerinde karakter dönüştürmelerini denetler.

IME Tümce Modu

Windows'un Doğu Asya sürümlerinde tümce dönüştürmelerini denetler.

Dizinli

Alanın dizini olup olmadığını belirtir. Kullanılabilir üç değer vardır:

 • Evet (Yineleme yok)   Alanda benzersiz bir dizin oluşturur.

 • Evet (Yineleme var)   Alanda benzersiz olmayan bir dizin oluşturur.

 • Hayır   Alandaki dizini kaldırır.

Not: Birincil anahtar olarak kullanılan alanlarda bu özelliği değiştirmeyin.

Dizinli alan özelliğini ayarlayarak tek alanda dizin oluşturabilseniz de, bazı dizin türleri bu şekilde oluşturulamaz. Örneğin, bu özelliği ayarlayarak çok alanlı bir dizin oluşturamazsınız.

Giriş Maskesi

Veri girişini yönlendirmek için düzenleme karakterlerini görüntüler. Örneğin, giriş maskesi alanın en başında bir dolar işareti ($) görüntüleyebilir.

Gerekli

Alana veri girilmesinin gerekli olduğunu belirtir.

Tarih Seçiciyi Göster

Tarih Seçici denetiminin gösterilip gösterilmeyeceğini belirtir.

Not: Tarih/Saat alanı için bir giriş maskesi kullanırsanız, bu özelliği nasıl ayarlarsanız ayarlayın Tarih Seçici denetimi kullanılamaz.

Metin Hizala

Metnin bir denetim içindeki varsayılan hizalamasını belirtir.

Geçerlilik Kuralı

Bu alana her değer ekleyişinizde veya değeri her değiştirişinizde doğru olması gereken bir ifade sağlar. Geçerlilik Metni özelliğiyle birlikte kullanın.

Geçerlilik Metni

Girilen değer Geçerlilik Kuralı özelliğindeki ifadeyi ihlal ettiğinde görüntülenecek bir ileti girin.

Bölüm başı

Uzun Metin

Amaç    Uzunluğu 255 karakteri aşan ve biçimlendirilmiş olan metin bloklarını depolamak için kullanın.

Desteklenen alan özellikleri

Özellik

Kullanım

Sıfır Uzunluk İzni

Köprü, Kısa Metin veya Uzun metin alanındaki sıfır uzunluklu dizenin ("") girişine izin verir (Evet olarak ayarlayarak).

Yalnızca Ekle

Alan değeri değişikliklerinin izlenip izlenmeyeceğini saptar. İki ayar vardır:

 • Evet   Değişiklikleri izler. Alan değeri geçmişini görüntülemek için, alana sağ tıklayın ve Sütun geçmişini göster'e tıklayın.

 • Hayır   Değişiklikleri izlemez.

  Uyarı: Bu özellik Hayır olarak ayarlandığında, var olan alan değeri geçmişini siler.

Resim Yazısı

Formlarda, raporlarda ve sorgularda bu alan için varsayılan olarak görüntülenen etiket metni. Bu özelliği boşsa, alanın adı kullanılır. Herhangi bir metin dizesine izin verilir.

İpucu: Etkili bir resim yazısı genellikle kısa olur.

Varsayılan Değer

Yeni kayıt oluşturulurken belirtilen değeri bu alana otomatik olarak atar.

Biçim

Alanın, veri sayfalarında ya da alana bağlı olan form veya raporlarda görüntülendiğinde nasıl gösterileceğini belirler. Uzun Metin alanı için özel biçim tanımlayabilirsiniz.

IME Modu

Windows'un Doğu Asya sürümlerinde karakter dönüştürmelerini denetler.

IME Tümce Modu

Windows'un Doğu Asya sürümlerinde tümce dönüştürmelerini denetler.

Dizinli

Alanın dizini olup olmadığını belirtir. Kullanılabilir üç değer vardır:

 • Evet (Yineleme yok)   Alanda benzersiz bir dizin oluşturur.

 • Evet (Yineleme var)   Alanda benzersiz olmayan bir dizin oluşturur.

 • Hayır   Alandaki dizini kaldırır.

Not: Birincil anahtar olarak kullanılan alanlarda bu özelliği değiştirmeyin.

Dizinli alan özelliğini ayarlayarak tek alanda dizin oluşturabilseniz de, bazı dizin türleri bu şekilde oluşturulamaz. Örneğin, bu özelliği ayarlayarak çok alanlı bir dizin oluşturamazsınız.

Gerekli

Alana veri girilmesinin gerekli olduğunu belirtir.

Metin Hizala

Metnin bir denetim içindeki varsayılan hizalamasını belirtir.

Unicode Sıkıştırma

Depolanan karakter sayısı 4.096'dan azsa, bu alanda depolanan metni sıkıştırır.

Geçerlilik Kuralı

Bu alana her değer ekleyişinizde veya değeri her değiştirişinizde doğru olması gereken bir ifade sağlar. Geçerlilik Metni özelliğiyle birlikte kullanın.

Geçerlilik Metni

Girilen değer Geçerlilik Kuralı özelliğindeki ifadeyi ihlal ettiğinde görüntülenecek bir ileti girin.

Bölüm başı

Sayı

Amaç    Para değeri olmayan sayısal değerleri depolamak için kullanın. Alandaki değerleri hesaplama yapmak için kullanma olasılığınız varsa, Sayı veri türünü kullanın.

Desteklenen alan özellikleri

Özellik

Kullanım

Resim Yazısı

Formlarda, raporlarda ve sorgularda bu alan için varsayılan olarak görüntülenen etiket metni. Bu özelliği boşsa, alanın adı kullanılır. Herhangi bir metin dizesine izin verilir.

Etkili bir resim yazısı genellikle kısa olur.

Ondalık Basamaklar

Sayıları görüntülerken kullanılacak ondalık basamak sayısını belirtir.

Varsayılan Değer

Yeni kayıt oluşturulurken belirtilen değeri bu alana otomatik olarak atar.

Alan Boyutu

Aşağıdakilerden birini seçin:

 • Bayt — 0 ile 255 arasındaki tamsayılar için kullanın. Depolama gereksinimi 1 bayttır.

 • Tamsayı — -32.768 ile 32.767 arasındaki tamsayılar için kullanın. Depolama gereksinimi 2 bayttır.

 • Uzun Tamsayı — -2.147.483.648 ile 2.147.483.647 arasındaki tamsayılar için kullanın. Depolama gereksinimi 4 bayttır.

  İpucu: Başka bir tablonun Otomatik Sayı birincil anahtar alanıyla ilişki kurmak için bir yabancı anahtar oluştururken Uzun Tamsayı'yı kullanın.

 • Single   -3,4 x 1038 ile 3,4 x 1038 arasında değişen sayısal kayan nokta değerleri ve en fazla yedi önemli basamak için kullanın. Depolama gereksinimi 4 bayttır.

 • Double   -1,797 x 10308 ile 1,797 x 10308 arasında değişen sayısal kayan nokta değerleri ve on beşe kadar anlamlı basamak için kullanın. Depolama gereksinimi 8 bayttır.

 • Yineleme kimliği   Yineleme için gereken bir genel benzersiz tanımlayıcı depolamak için kullanın. Depolama gereksinimi 16 bayttır. Yinelemenin, .accdb dosya biçimi kullanıldığında desteklenmediğini unutmayın.

 • On -da -lık   -9,999 aralığındaki sayısal değerler için kullanın... x 1027 - 9,999... x 1027. Depolama gereksinimi 12 bayttır.

İpucu: En iyi performansı elde etmek için, her zaman yeterli olabilecek en küçük Alan Boyutu'nu belirtin.

Biçim

Alanın, veri sayfalarında ya da alana bağlı olan form veya raporlarda görüntülendiğinde nasıl gösterileceğini belirler. Geçerli sayı biçimlerinden herhangi birini kullanabilirsiniz.

Dizinli

Alanın dizini olup olmadığını belirtir. Kullanılabilir üç değer vardır:

 • Evet (Yineleme yok)   Alanda benzersiz bir dizin oluşturur.

 • Evet (Yineleme var)   Alanda benzersiz olmayan bir dizin oluşturur.

 • Hayır   Alandaki dizini kaldırır.

Not: Birincil anahtar olarak kullanılan alanlarda bu özelliği değiştirmeyin.

Dizinli alan özelliğini ayarlayarak tek alanda dizin oluşturabilseniz de, bazı dizin türleri bu şekilde oluşturulamaz. Örneğin, bu özelliği ayarlayarak çok alanlı bir dizin oluşturamazsınız.

Giriş Maskesi

Veri girişini yönlendirmek için düzenleme karakterlerini görüntüler. Örneğin, giriş maskesi alanın en başında bir dolar işareti ($) görüntüleyebilir.

Gerekli

Alana veri girilmesinin gerekli olduğunu belirtir.

Metin Hizala

Metnin bir denetim içindeki varsayılan hizalamasını belirtir.

Geçerlilik Kuralı

Bu alana her değer ekleyişinizde veya değeri her değiştirişinizde doğru olması gereken bir ifade sağlar. Geçerlilik Metni özelliğiyle birlikte kullanın.

Geçerlilik Metni

Girilen değer Geçerlilik Kuralı özelliğindeki ifadeyi ihlal ettiğinde görüntülenecek bir ileti girin.

Bölüm başı

Büyük Sayı

Amaç    Para değeri olmayan büyük sayısal değerleri depolamak için kullanın. Alandaki değerleri hesaplama yapmak kullanmayı düşünüyorsanız, Büyük Sayı veri türünü kullanın.

Desteklenen alan özellikleri

Özellik

Kullanım

Resim Yazısı

Formlarda, raporlarda ve sorgularda bu alan için varsayılan olarak görüntülenen etiket metni. Bu özelliği boşsa, alanın adı kullanılır. Herhangi bir metin dizesine izin verilir.

Etkili bir resim yazısı genellikle kısa olur.

Ondalık Basamaklar

Sayıları görüntülerken kullanılacak ondalık basamak sayısını belirtir.

Varsayılan Değer

Yeni kayıt oluşturulurken belirtilen değeri bu alana otomatik olarak atar.

Biçim

Alanın, veri sayfalarında ya da alana bağlı olan form veya raporlarda görüntülendiğinde nasıl gösterileceğini belirler. Geçerli sayı biçimlerinden herhangi birini kullanabilirsiniz.

Dizinli

Alanın dizini olup olmadığını belirtir. Kullanılabilir üç değer vardır:

 • Evet (Yineleme yok)   Alanda benzersiz bir dizin oluşturur.

 • Evet (Yineleme var)   Alanda benzersiz olmayan bir dizin oluşturur.

 • Hayır   Alandaki dizini kaldırır.

Not: Birincil anahtar olarak kullanılan alanlarda bu özelliği değiştirmeyin.

Dizinli alan özelliğini ayarlayarak tek alanda dizin oluşturabilseniz de, bazı dizin türleri bu şekilde oluşturulamaz. Örneğin, bu özelliği ayarlayarak çok alanlı bir dizin oluşturamazsınız.

Giriş Maskesi

Veri girişini yönlendirmek için düzenleme karakterlerini görüntüler. Örneğin, giriş maskesi alanın en başında bir dolar işareti ($) görüntüleyebilir.

Gerekli

Alana veri girilmesinin gerekli olduğunu belirtir.

Metin Hizala

Metnin bir denetim içindeki varsayılan hizalamasını belirtir.

Geçerlilik Kuralı

Bu alana her değer ekleyişinizde veya değeri her değiştirişinizde doğru olması gereken bir ifade sağlar. Geçerlilik Metni özelliğiyle birlikte kullanın.

Geçerlilik Metni

Girilen değer Geçerlilik Kuralı özelliğindeki ifadeyi ihlal ettiğinde görüntülenecek bir ileti girin.

Bölüm başı

OLE Nesnesi

Amaç    Kayda Microsoft Office Excel elektronik tablosu gibi bir OLE Nesnesi eklemek için kullanın. OLE özelliklerini kullanmak istiyorsanız, OLE Nesnesi veri türünü kullanmalısınız.

Çoğu durumda, OLE Nesnesi alanı yerine Ek alanı kullanmanız gerekir. OLE Nesnesi alanları, Ek alanlarından daha az dosya türünü destekler. Buna ek olarak, OLE Nesnesi alanları tek bir kayda birden çok dosya eklemenize olanak tanımaz.

Desteklenen alan özellikleri

Özellik

Kullanım

Resim Yazısı

Formlarda, raporlarda ve sorgularda bu alan için varsayılan olarak görüntülenen etiket metni. Bu özelliği boşsa, alanın adı kullanılır. Herhangi bir metin dizesine izin verilir.

Etkili bir resim yazısı genellikle kısa olur.

Gerekli

Alana veri girilmesinin gerekli olduğunu belirtir.

Metin Hizala

Metnin bir denetim içindeki varsayılan hizalamasını belirtir.

Bölüm başı

Kısa Metin

Amaç    En çok 255 karakterden oluşan metinleri depolamak için kullanın.

Desteklenen alan özellikleri

Özellik

Kullanım

Sıfır Uzunluk İzni

Köprü, Kısa Metin veya Uzun Metin alanındaki sıfır uzunluklu dizenin ("") girişine izin verir (Evet olarak ayarlayarak).

Resim Yazısı

Formlarda, raporlarda ve sorgularda bu alan için varsayılan olarak görüntülenen etiket metni. Bu özelliği boşsa, alanın adı kullanılır. Herhangi bir metin dizesine izin verilir.

Etkili bir resim yazısı genellikle kısa olur.

Varsayılan Değer

Yeni kayıt oluşturulurken belirtilen değeri bu alana otomatik olarak atar.

Alan Boyutu

1 ile 255 arasında bir değer girin. Kısa Metin alanları 1 ile 255 karakter arasında olabilir. Daha büyük metin alanları için Uzun Metin veri türünü kullanın.

İpucu: En iyi performansı elde etmek için, her zaman yeterli olabilecek en küçük Alan Boyutu'nu belirtin.

Örneğin, bilinen uzunlukta posta kodlarını depoluyorsanız, Alan Boyutu olarak bu uzunluğu belirtmelisiniz.

Biçim

Alanın, veri sayfalarında ya da alana bağlı olan form veya raporlarda görüntülendiğinde nasıl gösterileceğini belirler. Kısa Metin alanı için özel biçim tanımlayabilirsiniz.

IME Modu

Windows'un Doğu Asya sürümlerinde karakter dönüştürmelerini denetler.

IME Tümce Modu

Windows'un Doğu Asya sürümlerinde tümce dönüştürmelerini denetler.

Dizinli

Alanın dizini olup olmadığını belirtir. Kullanılabilir üç değer vardır:

 • Evet (Yineleme yok)   Alanda benzersiz bir dizin oluşturur.

 • Evet (Yineleme var)   Alanda benzersiz olmayan bir dizin oluşturur.

 • Hayır   Alandaki dizini kaldırır.

Not: Birincil anahtar olarak kullanılan alanlarda bu özelliği değiştirmeyin.

Dizinli alan özelliğini ayarlayarak tek alanda dizin oluşturabilseniz de, bazı dizin türleri bu şekilde oluşturulamaz. Örneğin, bu özelliği ayarlayarak çok alanlı bir dizin oluşturamazsınız.

Gerekli

Alana veri girilmesinin gerekli olduğunu belirtir.

Metin Hizala

Metnin bir denetim içindeki varsayılan hizalamasını belirtir.

Unicode Sıkıştırma

Depolanan karakter sayısı 4.096'dan azsa, bu alanda depolanan metni sıkıştırır.

Geçerlilik Kuralı

Bu alana her değer ekleyişinizde veya değeri her değiştirişinizde doğru olması gereken bir ifade sağlar. Geçerlilik Metni özelliğiyle birlikte kullanın.

Geçerlilik Metni

Girilen değer Geçerlilik Kuralı özelliğindeki ifadeyi ihlal ettiğinde görüntülenecek bir ileti girin.

Bölüm başı

Evet/Hayır

Amaç    Boole değerlerini depolamak için kullanın.

Desteklenen alan özellikleri

Özellik

Kullanım

Resim Yazısı

Formlarda, raporlarda ve sorgularda bu alan için varsayılan olarak görüntülenen etiket metni. Bu özelliği boşsa, alanın adı kullanılır. Herhangi bir metin dizesine izin verilir.

Etkili bir resim yazısı genellikle kısa olur.

Varsayılan Değer

Yeni kayıt oluşturulurken belirtilen değeri bu alana otomatik olarak atar.

Biçim

Alanın, veri sayfalarında ya da alana bağlı olan form veya raporlarda görüntülendiğinde nasıl gösterileceğini belirler. Aşağıdakilerden birini seçin:

 • Doğru/Yanlış   Değeri Doğru veya Yanlış olarak görüntüler.

 • Evet/Hayır   Değeri Evet veya Hayır olarak görüntüler.

 • Açık/Kapalı   Değeri Açık veya Kapalı olarak görüntüler.

Dizinli

Alanın dizini olup olmadığını belirtir. Kullanılabilir üç değer vardır:

 • Evet (Yineleme yok)   Alanda benzersiz bir dizin oluşturur.

 • Evet (Yineleme var)   Alanda benzersiz olmayan bir dizin oluşturur.

 • Hayır   Alandaki dizini kaldırır.

Not: Birincil anahtar olarak kullanılan alanlarda bu özelliği değiştirmeyin.

Dizinli alan özelliğini ayarlayarak tek alanda dizin oluşturabilseniz de, bazı dizin türleri bu şekilde oluşturulamaz. Örneğin, bu özelliği ayarlayarak çok alanlı bir dizin oluşturamazsınız.

Metin Hizala

Metnin bir denetim içindeki varsayılan hizalamasını belirtir.

Geçerlilik Kuralı

Bu alana her değer ekleyişinizde veya değeri her değiştirişinizde doğru olması gereken bir ifade sağlar. Geçerlilik Metni özelliğiyle birlikte kullanın.

Geçerlilik Metni

Girilen değer Geçerlilik Kuralı özelliğindeki ifadeyi ihlal ettiğinde görüntülenecek bir ileti girin.

Sayfanın Başı

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Daha fazla seçenek mi istiyorsunuz?

Abonelik avantajlarını keşfedin, eğitim kurslarına göz atın, cihazınızın güvenliğini nasıl sağlayacağınızı öğrenin ve daha fazlasını yapın.

Topluluklar, soru sormanıza ve soruları yanıtlamanıza, geri bildirimde bulunmanıza ve zengin bilgiye sahip uzmanlardan bilgi almanıza yardımcı olur.

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Dil kalitesinden ne kadar memnunsunuz?
Deneyiminizi ne etkiledi?
Gönder’e bastığınızda, geri bildiriminiz Microsoft ürün ve hizmetlerini geliştirmek için kullanılır. BT yöneticiniz bu verileri toplayabilecek. Gizlilik Bildirimi.

Geri bildiriminiz için teşekkürler!

×