Bir Baum braille monitörü Ekran Okuyucusu ile kullanma

Ekran Okuyucusu, Windows 10 Creators Update’de aşağıdaki Baum braille monitörlerini destekler. Ekran Okuyucusu’ndaki braille hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz: Bölüm 7: Braille’i Ekran Okuyucusu ile kullanma.

Tüm desteklenen braille monitörlerinin listesi için bkz: Ek D: Desteklenen braille monitörleri.

Desteklenen Baum braille monitörler

Tüm Modeller (varsayılan)

Tüm Baum modellerini kullanılırken Ekran Okuyucu ile birlikte aşağıdaki komutları kullanın.

Not

 • Her braille hücresinin sonunda üç monitör tuşu bulunur. Baştan aşağı:

  • Soldaki üçü, Monitör 1, Monitör 2 ve Monitör 3 olarak adlandırılır.

  • Sağdaki üçü, Monitör 4, Monitör 5 ve Monitör 6 olarak adlandırılır.

 • B9 ve B10 oyun çubuğun hemen solunda ve sağında bulunan tuşlardır.

 • Beş oyun çubuğu hareketi, Sol, Sağ, Yukarı, Aşağı ve Bas olarak adlandırılır.

 

Ekran Okuyucusu eylemi

Monitör düğmeleri

Birincil eylem

 • Yönlendirme Tuşu

 • Monitör 1 + Monitör 3 + Monitör 4 + Monitör 6

 • B10 + Nokta 1 + Nokta 2 + Nokta 3 + Nokta 6

 • Nokta 4 + Nokta 6 + Bas

İkincil eylem

 • İki bitişik yönlendirme tuşu

 • Monitör 2 + Monitör 5

 • B10 + Nokta 2 + Nokta 3 + Nokta 4

 • Nokta 5 + Bas

 • Monitör 2 + Monitör 5 + Monitör 3 + Monitör 6

 • Nokta 4 + Nokta 6 + Sağ

 • Monitör 1 + Monitör 6

Bağlam menüsünü göster

 • İki bitişik olmayan yönlendirme tuşu

 • Monitör 1 + Monitör 4 + Monitör 5

 • B10 + Nokta 1 + Nokta 4 + Nokta 5

 • Nokta 4 + Nokta 5 + Aşağı

 • B10 + Nokta 1 + Nokta 4 + Nokta 5 + Nokta 8

 • B10 + Nokta 1 + Nokta 4 + Nokta 5 + Nokta 7

 • Monitör 2 + Monitör 5 + Monitör 1 + Monitör 4

 • Nokta 4 + Nokta 6 + Sol

 • Monitör 2 + Monitör 4 + Monitör 6

Braille’i sağa yatay kaydır

 • Monitör 5

 • Sağ

Braille’i sola yatay kaydır

 • Monitör 2

 • Sol

Braille giriş

 • Monitör 1 + Monitör 2 + Monitör 3

 • Nokta 4 + Sol

Braille son

 • Monitör 4 + Monitör 5 + Monitör 6

 • Nokta 4 + Sağ

Braille ileri

 • Monitör 6

 • Aşağı

Braille geri

 • Monitör 4

 • Yukarı

Braille ilk

 • Monitör 2 + Monitör 4

 • Monitör 1 + Monitör 4

 • Nokta 4 + Yukarı

Braille en son

 • Monitör 2 + Monitör 6

 • Monitör 3 + Monitör 6

 • Nokta 4 + Aşağı

Gezinti modunu seç

 • Monitör 1 + Monitör 3 + Monitör 4

 • B10 + Nokta 1 + Nokta 2 + Nokta 3 + Nokta 4

 • Nokta 4 + Nokta 5 + Nokta 6 + Bas

Belirtilen karakterde metin seçimini başlat

 • Monitör 1 + Yönlendirme Tuşu

 • Yönlendirme Tuşu + Sol

Metin seçimini bitir ve panoya kopyala

 • Monitör 4 + Yönlendirme Tuşu

 • Yönlendirme Tuşu + Sağ

Panodan imleç noktasına yapıştır

 • Monitör 1 + Monitör 2 + Monitör 3 + Monitör 4

 • B10 + Nokta 1 + Nokta 3 + Nokta 4 + Nokta 6

 • Nokta 2 + Aşağı

Braille klavyeye geçiş yap

 • B10 + Nokta 1 + Nokta 3

 • B10 + Nokta 1 + Nokta 3 + Nokta 8

 • B10 + Nokta 1 + Nokta 3 + Nokta 7

 

 

Tüm Modeller (Vario tuşları ile)

 

Tüm Baum modellerini kullanılırken Ekran Okuyucu ile birlikte aşağıdaki komutları kullanın.

Ekran Okuyucusu eylemi

Monitör düğmeleri

Birincil eylem

 • Yönlendirme Tuşu

İkincil eylem

 • İki bitişik yönlendirme tuşu

 • Monitör 2 + Monitör 4

Bağlam menüsünü göster

 • İki bitişik olmayan yönlendirme tuşu

 • Monitör 1 + Monitör 2 + Monitör 3 + Monitör 6

 • Monitör 1 + Monitör 3

Braille’i sağa yatay kaydır

 • Monitör 5

Braille’i sola yatay kaydır

 • Monitör 2

Braille ileri

 • Monitör 3

Braille geri

 • Monitör 1

Braille ilk

 • Monitör 2 + Monitör 1

Braille en son

 • Monitör 2 + Monitör 3

Gezinti modunu seç

 • Monitör 1 + Monitör 4

Belirtilen karakterde metin seçimini başlat

 • Monitör 1 + Yönlendirme Tuşu

Metin seçimini bitir ve panoya kopyala

 • Monitör 4 + Yönlendirme Tuşu

 

VarioConnect / HWG BrailleConnect

 

Baum VarioConnect / HWG BrailleConnect modelinizi kullanırken Ekran Okuyucusu ile aşağıdaki komutları kullanın.

Not

 • Her Braille hücresinin sonunda üç monitör tuşu bulunur. Baştan aşağı:

  • Soldaki üçü, Monitör 1, Monitör 2 ve Monitör 3 olarak adlandırılır.

  • Sağdaki üçü, Monitör 4, Monitör 5 ve Monitör 6 olarak adlandırılır.

 • B9 ve B10 oyun çubuğun hemen solunda ve sağında bulunan tuşlardır.

 • Beş oyun çubuğu hareketi, Sol, Sağ, Yukarı, Aşağı ve Bas olarak adlandırılır.

 

Ekran Okuyucusu eylemi

Monitör düğmeleri

Birincil eylem

 • Yönlendirme Tuşu

 • Monitör 1 + Monitör 3 + Monitör 4 + Monitör 6

 • B10 + Nokta 1 + Nokta 2 + Nokta 3 + Nokta 6

 • Nokta 4 + Nokta 6 + Bas

İkincil eylem

 • İki bitişik yönlendirme tuşu

 • Monitör 2 + Monitör 5

 • B10 + Nokta 2 + Nokta 3 + Nokta 4

 • Nokta 5 + Bas

 • Monitör 2 + Monitör 5 + Monitör 3 + Monitör 6

 • Nokta 4 + Nokta 6 + Sağ

 • Monitör 1 + Monitör 6

Bağlam menüsünü göster

 • İki bitişik olmayan yönlendirme tuşu

 • Monitör 1 + Monitör 4 + Monitör 5

 • B10 + Nokta 1 + Nokta 4 + Nokta 5

 • Nokta 4 + Nokta 5 + Aşağı

 • B10 + Nokta 1 + Nokta 4 + Nokta 5 + Nokta 8

 • B10 + Nokta 1 + Nokta 4 + Nokta 5 + Nokta 7

 • Monitör 2 + Monitör 5 + Monitör 1 + Monitör 4

 • Nokta 4 + Nokta 6 + Sol

 • Monitör 2 + Monitör 4 + Monitör 6

Braille’i sağa yatay kaydır

 • Monitör 5

 • Sağ

Braille’i sola yatay kaydır

 • Monitör 2

 • Sol

Braille giriş

 • Monitör 1 + Monitör 2 + Monitör 3

 • Nokta 4 + Sol

Braille son

 • Monitör 4 + Monitör 5 + Monitör 6

 • Nokta 4 + Sağ

Braille ileri

 • Monitör 6

 • Aşağı

Braille geri

 • Monitör 4

 • Yukarı

Braille ilk

 • Monitör 2 + Monitör 4

 • Monitör 1 + Monitör 4

 • Nokta 4 + Yukarı

Braille en son

 • Monitör 2 + Monitör 6

 • Monitör 3 + Monitör 6

 • Nokta 4 + Aşağı

Gezinti modunu seç

 • Monitör 1 + Monitör 3 + Monitör 4

 • B10 + Nokta 1 + Nokta 2 + Nokta 3 + Nokta 4

 • Nokta 4 + Nokta 5 + Nokta 6 + Bas

Belirtilen karakterde metin seçimini başlat

 • Monitör 1 + Yönlendirme Tuşu

 • Yönlendirme Tuşu + Sol

Metin seçimini bitir ve panoya kopyala

 • Monitör 4 + Yönlendirme Tuşu

 • Yönlendirme Tuşu + Sağ

Panodan imleç noktasına yapıştır

 • Monitör 1 + Monitör 2 + Monitör 3 + Monitör 4

 • B10 + Nokta 1 + Nokta 3 + Nokta 4 + Nokta 6

 • Nokta 2 + Aşağı

Braille klavyeye geçiş yap

 • B10 + Nokta 1 + Nokta 3

 • B10 + Nokta 1 + Nokta 3 + Nokta 8

 • B10 + Nokta 1 + Nokta 3 + Nokta 7

 

 

Conny

 

Baum Conny modelinizi kullanırken Ekran Okuyucusu ile aşağıdaki komutları kullanın.

Not

 • Her braille hücresinin sonunda üç monitör tuşu bulunur. Baştan aşağı:

  • Soldaki üçü, Monitör 1, Monitör 2 ve Monitör 3 olarak adlandırılır.

  • Sağdaki üçü, Monitör 4, Monitör 5 ve Monitör 6 olarak adlandırılır.

 • B9 ve B10 oyun çubuğun hemen solunda ve sağında bulunan tuşlardır. İkisinden biri veya her ikisi, cihaz 8 nokta Braille modundayken Nokta 1-6 tuşlarından en az birini içeren bir bileşimde kullanılırsa Nokta 7 ve Nokta 8 tuşlarına dönüşürler.

 • B11 Nokta 1 ve Nokta 4 tuşları arasında bulunan tuştur.

 • Beş oyun çubuğu hareketi, Sol, Sağ, Yukarı, Aşağı ve Bas olarak adlandırılır.

 

Ekran Okuyucusu eylemi

Monitör düğmeleri

Birincil eylem

 • Yönlendirme Tuşu

 • Monitör 1 + Monitör 3 + Monitör 4 + Monitör 6

 • B11 + Nokta 1 + Nokta 2 + Nokta 3 + Nokta 6

 • Nokta 4 + Nokta 6 + Bas

İkincil eylem

 • İki bitişik yönlendirme tuşu

 • Monitör 2 + Monitör 5

 • B11 + Nokta 2 + Nokta 3 + Nokta 4

 • Nokta 5 + Bas

 • Monitör 2 + Monitör 5 + Monitör 3 + Monitör 6

 • Nokta 4 + Nokta 6 + Sağ

 • Monitör 1 + Monitör 6

Bağlam menüsünü göster

 • İki bitişik olmayan yönlendirme tuşu

 • Monitör 1 + Monitör 4 + Monitör 5

 • B11 + Nokta 1 + Nokta 4 + Nokta 5

 • Nokta 4 + Nokta 5 + Aşağı

 • B11 + Nokta 1 + Nokta 4 + Nokta 5 + Nokta 8

 • B11 + Nokta 1 + Nokta 4 + Nokta 5 + Nokta 7

 • Monitör 2 + Monitör 5 + Monitör 1 + Monitör 4

 • Nokta 4 + Nokta 6 + Sol

 • Monitör 2 + Monitör 4 + Monitör 6

Braille’i sağa yatay kaydır

 • Monitör 5

 • Sağ

Braille’i sola yatay kaydır

 • Monitör 2

 • Sol

Braille giriş

 • Monitör 1 + Monitör 2 + Monitör 3

 • Nokta 4 + Sol

Braille son

 • Monitör 4 + Monitör 5 + Monitör 6

 • Nokta 4 + Sağ

Braille ileri

 • Monitör 6

 • Aşağı

Braille geri

 • Monitör 4

 • Yukarı

Braille ilk

 • Monitör 2 + Monitör 4

 • Monitör 1 + Monitör 4

 • Nokta 4 + Yukarı

 • B11 + Yukarı

Braille en son

 • Monitör 2 + Monitör 6

 • Monitör 3 + Monitör 6

 • Nokta 4 + Aşağı

 • B11 + Aşağı

Gezinti modunu seç

 • Monitör 1 + Monitör 3 + Monitör 4

 • B11 + Nokta 1 + Nokta 2 + Nokta 3 + Nokta 4

 • Nokta 4 + Nokta 5 + Nokta 6 + Bas

Belirtilen karakterde metin seçimini başlat

 • Monitör 1 + Yönlendirme Tuşu

 • Yönlendirme Tuşu + Sol

Metin seçimini bitir ve panoya kopyala

 • Monitör 4 + Yönlendirme Tuşu

 • Yönlendirme Tuşu + Sağ

Panodan imleç noktasına yapıştır

 • Monitör 1 + Monitör 2 + Monitör 3 + Monitör 4

 • B11 + Nokta 1 + Nokta 3 + Nokta 4 + Nokta 6

 • Nokta 2 + Aşağı

 • B11 + Bas

Braille klavyeye geçiş yap

 • B11 + Nokta 1 + Nokta 3

 • B11 + Nokta 1 + Nokta 3 + Nokta 8

 • B11 + Nokta 1 + Nokta 3 + Nokta 7

 

 

DM 80 Plus

 

Baum DM 80 Plus modelinizi kullanırken Ekran Okuyucusu ile aşağıdaki komutları kullanın.

Not

Ekran tuşları, bunun hemen üzerindeki metin hücresi alanının her iki ucunda bulunur. Soldaki iki tuş Monitör 1 ve Monitör 2 olarak adlandırılır. Sağdaki büyük tuş, Monitör 5 olarak adlandırılır. Hemen solundaki iki tuş, Monitör 3 ve Monitör 4 olarak adlandırılır. Hemen sağındaki iki tuş, Monitör 6 ve Monitör 7 olarak adlandırılır.

 

Ekran Okuyucusu eylemi

Monitör düğmeleri

Birincil eylem

 • Yönlendirme Tuşu

 • Monitör 5 + Monitör 3 + Monitör 6

İkincil eylem

 • Monitör 2 + Monitör 4

Bağlam menüsünü göster

 • Monitör 1 + Monitör 3

 • Monitör 2 + Monitör 3

 • Monitör 5

Braille’i sağa yatay kaydır

 • Monitör 7

Braille’i sola yatay kaydır

 • Monitör 6

Braille ileri

 • Monitör 4

Braille geri

 • Monitör 3

Braille ilk

 • Monitör 1

Braille en son

 • Monitör 2

Gezinti modunu seç

 • Monitör 6 + Monitör 7

Belirtilen karakterde metin seçimini başlat

 • Monitör 3 + Yönlendirme Tuşu

Metin seçimini bitir ve panoya kopyala

 • Monitör 6 + Yönlendirme Tuşu

Panodan imleç noktasına yapıştır

 • Monitör 5 + Monitör 4 + Monitör 7

 

 

Inka

 

Baum Inka modelinizi kullanırken Ekran Okuyucusu ile aşağıdaki komutları kullanın.

Not

 • Her braille hücresinin sonunda üç monitör tuşu bulunur. Baştan aşağı:

  • Soldaki üçü, Monitör 1, Monitör 2 ve Monitör 3 olarak adlandırılır.

  • Sağdaki üçü, Monitör 4, Monitör 5 ve Monitör 6 olarak adlandırılır.

 • Sola ve sağa gidildiğinde anahtarlar kapanır. Anahtar 1 (sol üst): Tüm algılayıcıları devre dışı bırakın. Anahtar 2 (sol alt): Dikey algılayıcı satır seçimi ölçeklendirilmiştir. Anahtar 3 (sağ üst): Seçili yatay algılayıcıyı (tüm noktalar kabartılı) gösterin. Anahtar 4 (sağ alt): Braille klavyeyi etkinleştirin.

 

Ekran Okuyucusu eylemi

Monitör düğmeleri

Birincil eylem

 • Yatay Algılayıcı

 • Monitör 1 + Monitör 3 + Monitör 4 + Monitör 6

İkincil eylem

 • Monitör 2 + Monitör 5

 • Monitör 2 + Monitör 5 + Monitör 3 + Monitör 6

 • Monitör 1 + Monitör 6

Bağlam menüsünü göster

 • Monitör 1 + Monitör 4 + Monitör 5

 • Monitör 2 + Monitör 5 + Monitör 1 + Monitör 4

 • Monitör 2 + Monitör 4 + Monitör 6

Braille’i sağa yatay kaydır

 • Monitör 5

Braille’i sola yatay kaydır

 • Monitör 2

Braille giriş

 • Monitör 1 + Monitör 2 + Monitör 3

Braille son

 • Monitör 4 + Monitör 5 + Monitör 6

Braille ileri

 • Monitör 6

Önceki braille

 • Monitör 4

İlk braille

 • Monitör 2 + Monitör 4

 • Monitör 1 + Monitör 4

En son braille

 • Monitör 2 + Monitör 6

 • Monitör 3 + Monitör 6

Gezinti modunu seç

 • Monitör 1 + Monitör 3 + Monitör 4

Belirtilen karakterde metin seçimini başlat

 • Monitör 1 + Yatay Algılayıcı

Metin seçimini bitir ve panoya kopyala

 • Monitör 4 + Yatay Algılayıcı

Panodan imleç noktasına yapıştır

 • Monitör 1 + Monitör 2 + Monitör 3 + Monitör 4

 

Orbit Reader

Baum Orbit Reader modelinizi kullanırken Ekran Okuyucusu ile aşağıdaki komutları kullanın.

Not

 • Üst kısmın arka kenarında altı noktalı standart Braille klavyesi bulunur. Soldan sağa anahtarları Nokta 3, Nokta 2, Nokta 1, Nokta 4, Nokta 5 ve Nokta 6’dır.

 • Nokta 1 ve Nokta 4 arasında beş konumlu bir oyun çubuğu vardır.

 • Ara çubuğu oyun çubuğunun hemen önünde ortadaki uzun tuştur.

 • Nokta 7 ve Nokta 8, Ara çubuğunun hemen solunda ve sağında bulunan tuşlardır.

 • Braille hücrelerinin soluna doğru basmalı anahtar Monitör 2 tuşuna öykünür ve sağa doğru olan ise Monitör 5 tuşuna öykünür.

 • Tüm monitör tuş bileşimleri, karşılık gelen sekiz noktalı tuş kombinasyonunu yazarken oyun çubuğuna basarak çalıştırılabilir.

 • Beş oyun çubuğu hareketi, Sol, Sağ, Yukarı, Aşağı ve Bas olarak adlandırılır.

Ekran Okuyucusu eylemi

Monitör düğmeleri

Birincil eylem

 • Ara Çubuğu + Nokta 1 + Nokta 2 + Nokta 3 + Nokta 6

 • Nokta 4 + Nokta 6 + Bas

 • Monitör 1 + Monitör 3 + Monitör 4 + Monitör 6

İkincil eylem

 • Ara Çubuğu + Nokta 2 + Nokta 3 + Nokta 4

 • Nokta 5 + Bas

 • Monitör 2 + Monitör 5

 • Nokta 4 + Nokta 6 + Sağ

 • Monitör 2 + Monitör 5 + Monitör 3 + Monitör 6

 • Monitör 1 + Monitör 6

Bağlam menüsünü göster

 • Ara Çubuğu + Nokta 1 + Nokta 4 + Nokta 5

 • Nokta 4 + Nokta 5 + Aşağı

 • Monitör 1 + Monitör 4 + Monitör 5

 • Nokta 4 + Nokta 6 + Sol

 • Monitör 2 + Monitör 5 + Monitör 1 + Monitör 4

 • Monitör 2 + Monitör 4 + Monitör 6

Braille’i sağa yatay kaydır

 • Sağ

 • Monitör 5

Braille’i sola yatay kaydır

 • Sol

 • Monitör 2

Braille giriş

 • Nokta 4 + Sol

 • Monitör 1 + Monitör 2 + Monitör 3

Braille sonu

 • Nokta 4 + Sağ

 • Monitör 4 + Monitör 5 + Monitör 6

Sonraki Braille

 • Aşağı

 • Monitör 6

Önceki Braille

 • Yukarı

 • Monitör 4

İlk Braille

 • Monitör 2 + Monitör 4

 • Nokta 4 + Yukarı

 • Monitör 1 + Monitör 4

En son Braille

 • Monitör 2 + Monitör 6

 • Nokta 4 + Aşağı

 • Monitör 3 + Monitör 6

Gezinti modunu seç

 • Nokta 8

 • Bas

Panodan imleç noktasına yapıştır

 • Ara Çubuğu + Nokta 1 + Nokta 3 + Nokta 4 + Nokta 6

 • Nokta 2 + Aşağı

 • Monitör 1 + Monitör 2 + Monitör 3 + Monitör 4

Braille klavyeye geçiş yap

 • Ara Çubuğu + Nokta 1 + Nokta 3

Vario Pro

 

Baum Vario Pro modelinizi kullanırken Ekran Okuyucusu ile aşağıdaki komutları kullanın.

Not

 • Her braille hücresinin sonunda üç monitör tuşu bulunur. Baştan aşağı:

  • Soldaki üçü, Monitör 1, Monitör 2 ve Monitör 3 olarak adlandırılır.

  • Sağdaki üçü, Monitör 4, Monitör 5 ve Monitör 6 olarak adlandırılır.

 • Monitör modülü üzerindeki tekerlekler, soldan itibaren sıralarına göre (birinci ile dördüncü arasında) tanımlanır.

 • Durum modülü üzerindeki daha büyük kontroller, soldan sağa Durum Düğmesi 1’den Durum Düğmesi 4’e kadar adlandırılır.

 • Durum modülü üzerindeki daha küçük kontroller, soldan sağa Durumu Tuşu 1’den Durum Tuşu 4’e kadar adlandırılır.

 

Ekran Okuyucusu eylemi

Monitör düğmeleri

Birincil eylem

 • Yönlendirme Tuşu

 • Monitör 1 + Monitör 3 + Monitör 4 + Monitör 6

İkincil eylem

 • İki bitişik yönlendirme tuşu

 • Monitör 2 + Monitör 5

 • Durum Düğmesi 3

 • Monitör 2 + Monitör 5 + Monitör 3 + Monitör 6

 • Monitör 1 + Monitör 6

Bağlam menüsünü göster

 • İki bitişik olmayan yönlendirme tuşu

 • Monitör 1 + Monitör 4 + Monitör 5

 • Monitör 2 + Monitör 5 + Monitör 1 + Monitör 4

 • Monitör 2 + Monitör 4 + Monitör 6

 • İlk Tekerlek Basılı

 • İkinci Tekerlek Basılı

 • Üçüncü Tekerlek Basılı

 • Dördüncü Tekerlek Basılı

Braille’i sağa yatay kaydır

 • Monitör 5

Braille’i sola yatay kaydır

 • Monitör 2

Braille giriş

 • Monitör 1 + Monitör 2 + Monitör 3

Braille son

 • Monitör 4 + Monitör 5 + Monitör 6

Braille ileri

 • Monitör 6

 • İlk Tekerlek Aşağı

 • İkinci Tekerlek Aşağı

 • Üçüncü Tekerlek Aşağı

 • Dördüncü Tekerlek Aşağı

Braille geri

 • Monitör 4

 • İlk Tekerlek Yukarı

 • İkinci Tekerlek Yukarı

 • Üçüncü Tekerlek Yukarı

 • Dördüncü Tekerlek Yukarı

Braille ilk

 • Monitör 2 + Monitör 4

 • Monitör 1 + Monitör 4

Braille en son

 • Monitör 2 + Monitör 6

 • Monitör 3 + Monitör 6

Gezinti modunu seç

 • Monitör 1 + Monitör 3 + Monitör 4

 • Durum Düğmesi 4

Belirtilen karakterde metin seçimini başlat

 • Monitör 1 + Yönlendirme Tuşu

Metin seçimini bitir ve panoya kopyala

 • Monitör 4 + Yönlendirme Tuşu

Panodan imleç noktasına yapıştır

 • Monitör 1 + Monitör 2 + Monitör 3 + Monitör 4

 

 

Pronto!

 

Baum Pronto! modelinizi kullanırken Ekran Okuyucusu ile aşağıdaki komutları kullanın.

Not

 • Her braille hücresinin sonunda üç monitör tuşu bulunur. Baştan aşağı:

  • Soldaki üçü, Monitör 1, Monitör 2 ve Monitör 3 olarak adlandırılır.

  • Sağdaki üçü, Monitör 4, Monitör 5 ve Monitör 6 olarak adlandırılır.

 • B9 ve B10 oyun çubuğun hemen solunda ve sağında bulunan tuşlardır.

 • Beş oyun çubuğu hareketi, Sol, Sağ, Yukarı, Aşağı ve Bas olarak adlandırılır.

 

Ekran Okuyucusu eylemi

Monitör düğmeleri

Birincil eylem

 • Yönlendirme Tuşu

 • Monitör 1 + Monitör 3 + Monitör 4 + Monitör 6

 • B10 + Nokta 1 + Nokta 2 + Nokta 3 + Nokta 6

 • Nokta 4 + Nokta 6 + Bas

İkincil eylem

 • İki bitişik yönlendirme tuşu

 • Monitör 2 + Monitör 5

 • B10 + Nokta 2 + Nokta 3 + Nokta 4

 • Nokta 5 + Bas

 • Monitör 2 + Monitör 5 + Monitör 3 + Monitör 6

 • Nokta 4 + Nokta 6 + Sağ

 • Monitör 1 + Monitör 6

 • Bas

Bağlam menüsünü göster

 • İki bitişik olmayan yönlendirme tuşu

 • Monitör 1 + Monitör 4 + Monitör 5

 • B10 + Nokta 1 + Nokta 4 + Nokta 5

 • Nokta 4 + Nokta 5 + Aşağı

 • B10 + Nokta 1 + Nokta 4 + Nokta 5 + Nokta 8

 • B10 + Nokta 1 + Nokta 4 + Nokta 5 + Nokta 7

 • Monitör 2 + Monitör 5 + Monitör 1 + Monitör 4

 • Nokta 4 + Nokta 6 + Sol

 • Monitör 2 + Monitör 4 + Monitör 6

 • Bas

Braille’i sağa yatay kaydır

 • Monitör 5

 • Sağ

Braille’i sola yatay kaydır

 • Monitör 2

Braille giriş

 • Monitör 1 + Monitör 2 + Monitör 3

 • Nokta 4 + Sol

Braille son

 • Monitör 4 + Monitör 5 + Monitör 6

 • Nokta 4 + Sağ

Braille ileri

 • Monitör 6

 • Aşağı

Braille geri

 • Monitör 4

 • Yukarı

Braille ilk

 • Monitör 2 + Monitör 4

 • Monitör 1 + Monitör 4

 • Nokta 4 + Yukarı

Braille en son

 • Monitör 2 + Monitör 6

 • Monitör 3 + Monitör 6

 • Nokta 4 + Aşağı

Gezinti modunu seç

 • Monitör 1 + Monitör 3 + Monitör 4

 • B10 + Nokta 1 + Nokta 2 + Nokta 3 + Nokta 4

 • Nokta 4 + Nokta 5 + Nokta 6 + Bas

Belirtilen karakterde metin seçimini başlat

 • Monitör 1 + Yönlendirme Tuşu

 • Yönlendirme Tuşu + Sol

Metin seçimini bitir ve panoya kopyala

 • Monitör 4 + Yönlendirme Tuşu

 • Yönlendirme Tuşu + Sağ

Panodan imleç noktasına yapıştır

 • Monitör 1 + Monitör 2 + Monitör 3 + Monitör 4

 • B10 + Nokta 1 + Nokta 3 + Nokta 4 + Nokta 6

 • Nokta 2 + Aşağı

Braille klavyeye geçiş yap

 • B10 + Nokta 1 + Nokta 3

 • B10 + Nokta 1 + Nokta 3 + Nokta 8

 • B10 + Nokta 1 + Nokta 3 + Nokta 7

 

 

PocketVario

 

Baum PocketVario modelinizi kullanırken Ekran Okuyucusu ile aşağıdaki komutları kullanın.

Not

 • Her braille hücresinin sonunda üç monitör tuşu bulunur. Baştan aşağı:

  • Soldaki üçü, Monitör 1, Monitör 2 ve Monitör 3 olarak adlandırılır.

  • Sağdaki üçü, Monitör 4, Monitör 5 ve Monitör 6 olarak adlandırılır.

 • B9 ve B10 oyun çubuğun hemen solunda ve sağında bulunan tuşlardır.

 • Beş oyun çubuğu hareketi, Sol, Sağ, Yukarı, Aşağı ve Bas olarak adlandırılır.

 

Ekran Okuyucusu eylemi

Monitör düğmeleri

Birincil eylem

 • Yönlendirme Tuşu

 • Monitör 1 + Monitör 3 + Monitör 4 + Monitör 6

 • B10 + Nokta 1 + Nokta 2 + Nokta 3 + Nokta 6

 • Nokta 4 + Nokta 6 + Bas

İkincil eylem

 • İki bitişik yönlendirme tuşu

 • Monitör 2 + Monitör 5

 • B10 + Nokta 2 + Nokta 3 + Nokta 4

 • Nokta 5 + Bas

 • Monitör 2 + Monitör 5 + Monitör 3 + Monitör 6

 • Nokta 4 + Nokta 6 + Sağ

 • Monitör 1 + Monitör 6

 • Bas

Bağlam menüsünü göster

 • İki bitişik olmayan yönlendirme tuşu

 • Monitör 1 + Monitör 4 + Monitör 5

 • B10 + Nokta 1 + Nokta 4 + Nokta 5

 • Nokta 4 + Nokta 5 + Aşağı

 • B10 + Nokta 1 + Nokta 4 + Nokta 5 + Nokta 8

 • B10 + Nokta 1 + Nokta 4 + Nokta 5 + Nokta 7

 • Monitör 2 + Monitör 5 + Monitör 1 + Monitör 4

 • Nokta 4 + Nokta 6 + Sol

 • Monitör 2 + Monitör 4 + Monitör 6

 • Bas

Braille’i sağa yatay kaydır

 • Monitör 5

 • Sağ

Braille’i sola yatay kaydır

 • Monitör 2

 • Sol

Braille giriş

 • Monitör 1 + Monitör 2 + Monitör 3

 • Nokta 4 + Sol

Braille son

 • Monitör 4 + Monitör 5 + Monitör 6

 • Nokta 4 + Sağ

Braille ileri

 • Monitör 6

 • Aşağı

Braille geri

 • Monitör 4

 • Yukarı

Braille ilk

 • Monitör 2 + Monitör 4

 • Monitör 1 + Monitör 4

 • Nokta 4 + Yukarı

Braille en son

 • Monitör 2 + Monitör 6

 • Monitör 3 + Monitör 6

 • Nokta 4 + Aşağı

Gezinti modunu seç

 • Monitör 1 + Monitör 3 + Monitör 4

 • B10 + Nokta 1 + Nokta 2 + Nokta 3 + Nokta 4

 • Nokta 4 + Nokta 5 + Nokta 6 + Bas

Belirtilen karakterde metin seçimini başlat

 • Monitör 1 + Yönlendirme Tuşu

 • Yönlendirme Tuşu + Sol

Metin seçimini bitir ve panoya kopyala

 • Monitör 4 + Yönlendirme Tuşu

 • Yönlendirme Tuşu + Sağ

Panodan imleç noktasına yapıştır

 • Monitör 1 + Monitör 2 + Monitör 3 + Monitör 4

 • B10 + Nokta 1 + Nokta 3 + Nokta 4 + Nokta 6

 • Nokta 2 + Aşağı

Braille klavyeye geçiş yap

 • B10 + Nokta 1 + Nokta 3

 • B10 + Nokta 1 + Nokta 3 + Nokta 8

 • B10 + Nokta 1 + Nokta 3 + Nokta 7

 

 

APH Refreshabraille

 

Baum APH Refreshabraille modelinizi kullanırken Ekran Okuyucusu ile aşağıdaki komutları kullanın.

Not

 • B9 oyun çubuğunun hemen önünde ortadaki uzun tuştur.

 • Nokta 7 ve Nokta 8, B9’un hemen solunda ve sağında bulunan tuşlardır.

 • B10, altı noktalı klavyenin arasındaki ve hemen arkasındaki dar tuştur.

 • Oyun çubuğuna basılırken (ilk önce oyun çubuğuna basılmalıdır) altı monitör tuşu, karşılık gelen altı nokta tuşuyla öykünülür.

 • Beş oyun çubuğu hareketi, Sol, Sağ, Yukarı, Aşağı ve Bas olarak adlandırılır.

 

Ekran Okuyucusu eylemi

Monitör düğmeleri

Birincil eylem

 • Yönlendirme Tuşu

 • Monitör 1 + Monitör 3 + Monitör 4 + Monitör 6

 • B9 + Nokta 1 + Nokta 2 + Nokta 3 + Nokta 6

 • Nokta 4 + Nokta 6 + Bas

İkincil eylem

 • İki bitişik yönlendirme tuşu

 • Monitör 2 + Monitör 5

 • B9 + Nokta 2 + Nokta 3 + Nokta 4

 • Nokta 5 + Bas

 • Monitör 2 + Monitör 5 + Monitör 3 + Monitör 6

 • Nokta 4 + Nokta 6 + Sağ

 • Monitör 1 + Monitör 6

 • Bas

Bağlam menüsünü göster

 • İki bitişik olmayan yönlendirme tuşu

 • Monitör 1 + Monitör 4 + Monitör 5

 • B9 + Nokta 1 + Nokta 4 + Nokta 5

 • Nokta 4 + Nokta 5 + Aşağı

 • B9 + Nokta 1 + Nokta 4 + Nokta 5 + Nokta 8

 • B9 + Nokta 1 + Nokta 4 + Nokta 5 + Nokta 7

 • Monitör 2 + Monitör 5 + Monitör 1 + Monitör 4

 • Nokta 4 + Nokta 6 + Sol

 • Monitör 2 + Monitör 4 + Monitör 6

 • Bas

Braille’i sağa yatay kaydır

 • Monitör 5

 • Sağ

Braille’i sola yatay kaydır

 • Monitör 2

 • Sol

Braille giriş

 • Monitör 1 + Monitör 2 + Monitör 3

 • Nokta 4 + Sol

Braille son

 • Monitör 4 + Monitör 5 + Monitör 6

 • Nokta 4 + Sağ

Braille ileri

 • Monitör 6

 • Aşağı

Braille geri

 • Monitör 4

 • Yukarı

Braille ilk

 • Monitör 2 + Monitör 4

 • Monitör 1 + Monitör 4

 • Nokta 4 + Yukarı

Braille en son

 • Monitör 2 + Monitör 6

 • Monitör 3 + Monitör 6

 • Nokta 4 + Aşağı

Gezinti modunu seç

 • Monitör 1 + Monitör 3 + Monitör 4

 • B9 + Nokta 1 + Nokta 2 + Nokta 3 + Nokta 4

 • Nokta 4 + Nokta 5 + Nokta 6 + Bas

Belirtilen karakterde metin seçimini başlat

 • Monitör 1 + Yönlendirme Tuşu

 • Yönlendirme Tuşu + Sol

Metin seçimini bitir ve panoya kopyala

 • Monitör 4 + Yönlendirme Tuşu

 • Yönlendirme Tuşu + Sağ

Panodan imleç noktasına yapıştır

 • Monitör 1 + Monitör 2 + Monitör 3 + Monitör 4

 • B9 + Nokta 1 + Nokta 3 + Nokta 4 + Nokta 6

 • Nokta 2 + Aşağı

Braille klavyeye geçiş yap

 • B9 + Nokta 1 + Nokta 3

 • B9 + Nokta 1 + Nokta 3 + Nokta 8

 • B9 + Nokta 1 + Nokta 3 + Nokta 7

Ekran Okuyucusu eylemi

 • Monitör düğmeleri

Birincil eylem

 • Yönlendirme Tuşu

 • Monitör 1 + Monitör 3 + Monitör 4 + Monitör 6

 • B10 + Nokta 1 + Nokta 2 + Nokta 3 + Nokta 6

 • Nokta 4 + Nokta 6 + Bas

İkincil eylem

 • Yönlendirme Tuşu + Yönlendirme Tuşu

 • Monitör 2 + Monitör 5

 • B10 + Nokta 2 + Nokta 3 + Nokta 4

 • Nokta 5 + Bas

 • Monitör 2 + Monitör 5 + Monitör 3 + Monitör 6

 • Nokta 4 + Nokta 6 + Sağ

 • Monitör 1 + Monitör 6

 • Bas

Bağlam menüsünü göster

 • Yönlendirme Tuşu + Yönlendirme Tuşu

 • Monitör 1 + Monitör 4 + Monitör 5

 • B10 + Nokta 1 + Nokta 4 + Nokta 5

 • Nokta 4 + Nokta 5 + Aşağı

 • B10 + Nokta 1 + Nokta 4 + Nokta 5 + Nokta 8

 • B10 + Nokta 1 + Nokta 4 + Nokta 5 + Nokta 7

 • Monitör 2 + Monitör 5 + Monitör 1 + Monitör 4

 • Nokta 4 + Nokta 6 + Sol

 • Monitör 2 + Monitör 4 + Monitör 6

 • Bas

Braille’i sağa yatay kaydır

 • Monitör 5

 • Sağ

Braille’i sola yatay kaydır

 • Monitör 2

 • Sol

Braille giriş

 • Monitör 1 + Monitör 2 + Monitör 3

 • Nokta 4 + Sol

Braille son

 • Monitör 4 + Monitör 5 + Monitör 6

 • Nokta 4 + Sağ

Braille ileri

 • Monitör 6

 • Aşağı

Braille geri

 • Monitör 4

 • Yukarı

Braille ilk

 • Monitör 2 + Monitör 4

 • Monitör 1 + Monitör 4

 • Nokta 4 + Yukarı

Braille en son

 • Monitör 2 + Monitör 6

 • Monitör 3 + Monitör 6

 • Nokta 4 + Aşağı

Gezinti modunu seç

 • Monitör 1 + Monitör 3 + Monitör 4

 • B10 + Nokta 1 + Nokta 2 + Nokta 3 + Nokta 4

 • Nokta 4 + Nokta 5 + Nokta 6 + Bas

Belirtilen karakterde metin seçimini başlat

 • Monitör 1 + Yönlendirme Tuşu

 • Yönlendirme Tuşu + Sol

Metin seçimini bitir ve panoya kopyala

 • Monitör 4 + Yönlendirme Tuşu

 • Yönlendirme Tuşu + Sağ

Panodan imleç noktasına yapıştır

 • Monitör 1 + Monitör 2 + Monitör 3 + Monitör 4

 • B10 + Nokta 1 + Nokta 3 + Nokta 4 + Nokta 6

 • Nokta 2 + Aşağı

Braille klavyeye geçiş yap

 • B10 + Nokta 1 + Nokta 3

 • B10 + Nokta 1 + Nokta 3 + Nokta 8

 • B10 + Nokta 1 + Nokta 3 + Nokta 7

 

 

SuperVario / HWG Brailliant

 

Baum SuperVario / HWG Brailliant modelinizi kullanırken Ekran Okuyucusu ile aşağıdaki komutları kullanın.

Not

 • Her braille hücresinin sonunda üç monitör tuşu bulunur. Baştan aşağı:

  • Soldaki üçü, Monitör 1, Monitör 2 ve Monitör 3 olarak adlandırılır.

  • Sağdaki üçü, Monitör 4, Monitör 5 ve Monitör 6 olarak adlandırılır.

 

Ekran Okuyucusu eylemi

Monitör düğmeleri

Birincil eylem

 • Yönlendirme Tuşu

 • Monitör 1 + Monitör 3 + Monitör 4 + Monitör 6

İkincil eylem

 • İki bitişik yönlendirme tuşu

 • Monitör 2 + Monitör 5

 • Monitör 2 + Monitör 5 + Monitör 3 + Monitör 6

 • Monitör 1 + Monitör 6

Bağlam menüsünü göster

 • İki bitişik olmayan yönlendirme tuşu

 • Monitör 1 + Monitör 4 + Monitör 5

 • Monitör 2 + Monitör 5 + Monitör 1 + Monitör 4

 • Monitör 2 + Monitör 4 + Monitör 6

Braille’i sağa yatay kaydır

 • Monitör 5

Braille’i sola yatay kaydır

 • Monitör 2

Braille giriş

 • Monitör 1 + Monitör 2 + Monitör 3

Braille son

 • Monitör 4 + Monitör 5 + Monitör 6

Braille ileri

 • Monitör 6

Önceki braille

 • Monitör 4

İlk braille

 • Monitör 2 + Monitör 4

 • Monitör 1 + Monitör 4

En son braille

 • Monitör 2 + Monitör 6

 • Monitör 3 + Monitör 6

Gezinti modunu seç

 • Monitör 1 + Monitör 3 + Monitör 4

Belirtilen karakterde metin seçimini başlat

 • Monitör 1 + Yönlendirme Tuşu

Metin seçimini bitir ve panoya kopyala

 • Monitör 4 + Yönlendirme Tuşu

Panodan imleç noktasına yapıştır

 • Monitör 1 + Monitör 2 + Monitör 3 + Monitör 4

 

 

VarioUltra

 

Baum VarioUltra modelinizi kullanırken Ekran Okuyucusu ile aşağıdaki komutları kullanın.

Not

 • Her braille hücresinin sonunda üç monitör tuşu bulunur. Baştan aşağı:

  • Soldaki üçü, Monitör 1, Monitör 2 ve Monitör 3 olarak adlandırılır.

  • Sağdaki üçü, Monitör 4, Monitör 5 ve Monitör 6 olarak adlandırılır.

 • B9 ve B10 oyun çubuğun hemen solunda ve sağında bulunan tuşlardır.

 • Beş oyun çubuğu hareketi, Sol, Sağ, Yukarı, Aşağı ve Bas olarak adlandırılır.

 

Ekran Okuyucusu eylemi

Monitör düğmeleri

Birincil eylem

 • Yönlendirme Tuşu

 • Monitör 1 + Monitör 3 + Monitör 4 + Monitör 6

 • B10 + Nokta 1 + Nokta 2 + Nokta 3 + Nokta 6

 • Nokta 4 + Nokta 6 + Bas

İkincil eylem

 • İki bitişik yönlendirme tuşu

 • Monitör 2 + Monitör 5

 • B10 + Nokta 2 + Nokta 3 + Nokta 4

 • Nokta 5 + Bas

 • Monitör 2 + Monitör 5 + Monitör 3 + Monitör 6

 • Nokta 4 + Nokta 6 + Sağ

 • Monitör 1 + Monitör 6

 • Bas

Bağlam menüsünü göster

 • İki bitişik olmayan yönlendirme tuşu

 • Monitör 1 + Monitör 4 + Monitör 5

 • B10 + Nokta 1 + Nokta 4 + Nokta 5

 • Nokta 4 + Nokta 5 + Aşağı

 • B10 + Nokta 1 + Nokta 4 + Nokta 5 + Nokta 8

 • B10 + Nokta 1 + Nokta 4 + Nokta 5 + Nokta 7

 • Monitör 2 + Monitör 5 + Monitör 1 + Monitör 4

 • Nokta 4 + Nokta 6 + Sol

 • Monitör 2 + Monitör 4 + Monitör 6

 • Bas

Braille’i sağa yatay kaydır

 • Monitör 5

 • Sağ

Braille’i sola yatay kaydır

 • Monitör 2

 • Sol

Braille giriş

 • Monitör 1 + Monitör 2 + Monitör 3

 • Nokta 4 + Sol

Braille son

 • Monitör 4 + Monitör 5 + Monitör 6

 • Nokta 4 + Sağ

Braille ileri

 • Monitör 6

 • Aşağı

Braille geri

 • Monitör 4

 • Yukarı

Braille ilk

 • Monitör 2 + Monitör 4

 • Monitör 1 + Monitör 4

 • Nokta 4 + Yukarı

Braille en son

 • Monitör 2 + Monitör 6

 • Monitör 3 + Monitör 6

 • Nokta 4 + Aşağı

Gezinti modunu seç

 • Monitör 1 + Monitör 3 + Monitör 4

 • B10 + Nokta 1 + Nokta 2 + Nokta 3 + Nokta 4

 • Nokta 4 + Nokta 5 + Nokta 6 + Bas

Belirtilen karakterde metin seçimini başlat

 • Monitör 1 + Yönlendirme Tuşu

 • Yönlendirme Tuşu + Sol

Metin seçimini bitir ve panoya kopyala

 • Monitör 4 + Yönlendirme Tuşu

 • Yönlendirme Tuşu + Sağ

Panodan imleç noktasına yapıştır

 • Monitör 1 + Monitör 2 + Monitör 3 + Monitör 4

 • B10 + Nokta 1 + Nokta 3 + Nokta 4 + Nokta 6

 • Nokta 2 + Aşağı

Braille klavyeye geçiş yap

 • B10 + Nokta 1 + Nokta 3

 • B10 + Nokta 1 + Nokta 3 + Nokta 8

 • B10 + Nokta 1 + Nokta 3 + Nokta 7

 

 

Vario 40

 

Baum Vario 40 modelinizi kullanırken Ekran Okuyucusu ile aşağıdaki komutları kullanın.

Not

 • Her braille hücresinin sonunda üç monitör tuşu bulunur. Baştan aşağı:

  • Soldaki üçü, Monitör 1, Monitör 2 ve Monitör 3 olarak adlandırılır.

  • Sağdaki üçü, Monitör 4, Monitör 5 ve Monitör 6 olarak adlandırılır.

 

Ekran Okuyucusu eylemi

Monitör düğmeleri

Birincil eylem

 • Yönlendirme Tuşu

 • Monitör 1 + Monitör 3 + Monitör 4 + Monitör 6

İkincil eylem

 • İki bitişik yönlendirme tuşu

 • Monitör 2 + Monitör 5

 • Monitör 2 + Monitör 5 + Monitör 3 + Monitör 6

 • Monitör 1 + Monitör 6

Bağlam menüsünü göster

 • İki bitişik olmayan yönlendirme tuşu

 • Monitör 1 + Monitör 4 + Monitör 5

 • Monitör 2 + Monitör 5 + Monitör 1 + Monitör 4

 • Monitör 2 + Monitör 4 + Monitör 6

Braille’i sağa yatay kaydır

 • Monitör 5

Braille’i sola yatay kaydır

 • Monitör 2

Braille giriş

 • Monitör 1 + Monitör 2 + Monitör 3

Braille son

 • Monitör 4 + Monitör 5 + Monitör 6

Braille ileri

 • Monitör 6

Önceki braille

 • Monitör 4

İlk braille

 • Monitör 2 + Monitör 4

 • Monitör 1 + Monitör 4

En son braille

 • Monitör 2 + Monitör 6

 • Monitör 3 + Monitör 6

Gezinti modunu seç

 • Monitör 1 + Monitör 3 + Monitör 4

Belirtilen karakterde metin seçimini başlat

 • Monitör 1 + Yönlendirme Tuşu

Metin seçimini bitir ve panoya kopyala

 • Monitör 4 + Yönlendirme Tuşu

Panodan imleç noktasına yapıştır

 • Monitör 1 + Monitör 2 + Monitör 3 + Monitör 4

 

 

Vario 80

 

Baum Vario 80 modelinizi kullanırken Ekran Okuyucusu ile aşağıdaki komutları kullanın.

Not

 • Her braille hücresinin sonunda üç monitör tuşu bulunur. Baştan aşağı:

  • Soldaki üçü, Monitör 1, Monitör 2 ve Monitör 3 olarak adlandırılır.

  • Sağdaki üçü, Monitör 4, Monitör 5 ve Monitör 6 olarak adlandırılır.

 • Komut tuşları, imleç yönlendirme tuşlarının hemen arkasında ortada bulunan tuşlardır. Soldan sağa bunlar, Komut 1’den Komut 7’ye kadar adlandırılır.

 • Ön üst satırdaki tuşlar, Ön 1, Ön 3, Ön 5, Ön 7, Ön 9 olarak adlandırılır.

 • Ön alt satırdaki tuşlar, Ön 2, Ön 4, Ön 6, Ön 8 ve Ön 10 olarak adlandırılır.

 • Arka üst satırdaki tuşlar Geri 1, Geri 3, Geri 5, Geri 7 ve Geri 9 olarak adlandırılır.

 • Arka alt satırdaki tuşlar Geri 2, Geri 4, Geri 6, Geri 8 ve Geri 10 olarak adlandırılır.

 

Ekran Okuyucusu eylemi

Monitör düğmeleri

Birincil eylem

 • Yönlendirme Tuşu

 • Monitör 1 + Monitör 3 + Monitör 4 + Monitör 6

İkincil eylem

 • İki bitişik yönlendirme tuşu

 • Monitör 2 + Monitör 5 + Monitör 3 + Monitör 6

 • Ön 5 + Ön 4

 • Monitör 1 + Monitör 6

Bağlam menüsünü göster

 • İki bitişik olmayan yönlendirme tuşu

 • Monitör 1 + Monitör 4 + Monitör 5

 • Monitör 2 + Monitör 5 + Monitör 1 + Monitör 4

 • Ön 5 + Ön 3

 • Monitör 2 + Monitör 4 + Monitör 6

Braille’i sağa yatay kaydır

 • Monitör 5

Braille’i sola yatay kaydır

 • Monitör 2

Braille giriş

 • Monitör 1 + Monitör 2 + Monitör 3

Braille son

 • Monitör 4 + Monitör 5 + Monitör 6

Braille ileri

 • Monitör 6

 • Ön 2

 • Ön 4

 • Ön 6

 • Ön 8

 • Ön 10

Braille geri

 • Monitör 4

 • Ön 1

 • Ön 3

 • Ön 5

 • Ön 7

 • Ön 9

Braille ilk

 • Monitör 2 + Monitör 4

 • Ön 5 + Ön 1

 • Monitör 1 + Monitör 4

 • Ön 6 + Ön 1

Braille en son

 • Monitör 2 + Monitör 6

 • Ön 5 + Ön 2

 • Monitör 3 + Monitör 6

 • Ön 6 + Ön 2

Gezinti modunu seç

 • Monitör 1 + Monitör 3 + Monitör 4

Belirtilen karakterde metin seçimini başlat

 • Monitör 1 + Yönlendirme Tuşu

Metin seçimini bitir ve panoya kopyala

 • Monitör 4 + Yönlendirme Tuşu

Panodan imleç noktasına yapıştır

 • Monitör 1 + Monitör 2 + Monitör 3 + Monitör 4

 

 

İçindekiler’e geri dön

 

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Microsoft Insider 'a katılın

Bu bilgi yardımcı oldu mu?

Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×