Konuşma, sesle etkinleştirme, mürekkep oluşturma, yazma ve gizlilik

Gizliliğiniz bizim için önemlidir. Bu nedenle size Windows 10’da çevrimiçi konuşma tanıma ve mürekkep oluşturma ile ilgili gizlilik ayarlarınız ve yazma kişiselleştirme özellikleri üzerinde kontrol olanağı sunuyoruz. Bu özellikler hakkında daha fazla bilgi edinmek için aşağıdaki bölümleri okuyun.

Konuşma

Microsoft hem cihaz tabanlı bir konuşma tanıma özelliği hem de bulut tabanlı (çevrimiçi) konuşma tanıma teknolojileri sunar. 

Çevrimiçi konuşma tanıma ayarını açtığınızda Microsoft'un bulut tabanlı konuşma tanıma özelliğini Cortana, Karma Gerçeklik Portalı, yazılım klavyesinden Windows'ta dikte etme, desteklenen Microsoft Store uygulamaları ve zaman içinde Windows'un diğer bölümlerinde kullanabilirsiniz.

HoloLens cihazını ayarlarken veya Windows Mixed Reality'yi yüklerken konuşma özelliğini açtığınızda komutlar, dikte etme ve uygulama etkileşimlerinde sesinizi kullanabilirsiniz. Hem cihaz tabanlı konuşma tanıma hem de çevrimiçi konuşma tanıma ayarları etkinleştirilir. İki ayar da etkinleştirildiğinde, başlığınız açıkken cihaz ses girişinizi her zaman dinler ve ses verilerinizi Microsoft’un bulut tabanlı konuşma tanıma teknolojilerine gönderir. Bu ayarları HoloLens’inizde Başlangıç > Ayarlar > Gizlilik > Konuşma seçeneğine giderek veya Windows 10 cihazınızda Karma Gerçeklik kullanıyorsanız Başlangıç > Ayarlar > Karma Gerçeklik > Ses ve konuşma seçeneğine giderek istediğiniz zaman kapatabilirsiniz. Windows Mixed Reality’de konuşma hakkında daha fazla bilgi edinin.

Microsoft’un bulut tabanlı konuşma tanıma teknolojilerini kullanırken, Microsoft ses verilerinde söylenen sözcüklerin metin dökümünü oluşturmak için ses kayıtlarınızı toplar ve kullanır. 

Cihaz tabanlı konuşma tanıma özelliğini ses verilerinizi Microsoft’a göndermeden kullanabilirsiniz. Ancak Microsoft’un bulut tabanlı konuşma tanıma teknolojileri cihaz tabanlı konuşma tanımaya göre daha doğru bir tanıma işlevi sağlar. Çevrimiçi konuşma tanıma ayarı kapalı olduğunda buluta dayanmayan ve yalnızca Ekran Okuyucusu uygulaması veya Windows Konuşma Tanıma uygulaması gibi cihaz tabanlı tanıma işlevlerini kullanan konuşma hizmetleri çalışmaya devam eder ve Microsoft, ses verilerini toplamaz.

Cortana'nın bunu yapmasına izin verdiyseniz Microsoft, konuşma deneyiminizi kişiselleştirmenize ve Takviminiz ve Kişileriniz hakkında da bilgi toplamaya ve mesaj ya da belge dikte ettiğiniz zaman Windows'un ve Cortana'nın kişileri, etkinlikleri, yerleri ve müziği daha iyi tanımasına yardımcı olur. Cortana'nın topladığı bilgiler, aynı Microsoft hesabıyla oturum açtığınız tüm Windows cihazlarında ve Cortana uygulamalarında konuşma deneyiminizi kişiselleştirmenize yardımcı olur.

Cihazınızın sizin için daha iyi çalışmasını sağlamak amacıyla dahi olsa her veri toplayışımızda bu verinin nerede ve nasıl kullanıldığını hakkında doğru kararları almanız için gereken tüm bilgilere sahip olduğunuzdan emin olmak istiyoruz. Bu nedenle, bu sayfada açıklanan bilgileri ve denetimleri sunuyoruz.

Çevrimiçi konuşma tanımayı denetlemek için

 1. Başlangıç > Ayarlar   > Gizlilik > Konuşma’ya gidin.

 2. Çevrimiçi konuşma tanıma altında, ayarı Açık veya Kapalı durumuna getirin.

Ses kliplerinin çevrimiçi konuşma tanımayı iyileştirmek üzere kullanılıp kullanılmayacağını denetlemek için

 1. Başlangıç > Ayarlar   > Gizlilik > Konuşma’ya gidin.

 2. Çevrimiçi konuşma tanımayı daha iyi hale getirmeye yardımcı olun altında şunlardan birini seçin:

 • Ses kliplerimi kullanmaya başla

 • Ses kliplerimi kullanmayı durdur

Not: Bu ayar Windows 10’un tüm sürümlerinde kullanılamaz. Bu ayarın kullanılamadığı durumlarda, ses klipleriniz konuşma tanımayı iyileştirmek amacıyla kullanılmaz.

Windows 10’un önceki sürümlerinde çevrimiçi konuşma tanımayı kapatmak için

 1. Başlangıç > Ayarlar > Gizlilik > Konuşma, mürekkep oluşturma ve yazma’ya gidin.

 2. Konuşma hizmetlerini ve yazma önerilerini kapat’ı seçin. Bu eylem Microsoft bulut tabanlı konuşma tanıma özelliğini kapatır. Ayrıca, yazma ve mürekkep oluşturma deneyiminizi iyileştirmek için kullanılan yerel kullanıcı sözlüğünü temizler.

HoloLens’te konuşma tanımayı denetlemek için

 1. Başlangıç > Ayarlar > Gizlilik > Konuşma’ya gidin.

 2. Konuşma tanıma altında, ayarı Açık veya Kapalı durumuna getirin.

 Mixed Reality’de konuşma tanımayı denetlemek için

 1. Başlangıç > Ayarlar > Mixed Reality > Ses ve konuşma’ya gidin.

 2. Konuşma altında Konuşma tanımayı kullan onay kutusunu temizleyin.

Windows ve Cortana'nın size daha iyi sonuçlar sunabilmesi için Cortana'ya takvimi ve kişileri bulutta depolamasına izin verdiyseniz bu verileri şu şekilde silebilirsiniz:

 1. Başlangıç  > Ayarlar  > Cortana’yı seçin ve ardından İzinler’i veya İzinler ve Geçmiş’i seçin.

 2. Bulutta, Cortana’nın hakkımda bildiği şeyleri değiştir’i ve ardından Temizle’yi seçin.

Sesle etkinleştirme

Windows, desteklenen uygulamaların uygulamaya özgü sesli anahtar sözcüklere göre yanıt vermesini ve işlem gerçekleştirmesini sağlar. Örneğin, “Cortana” dediğinizde Cortana’nın bunu duymasını ve yanıtlamasını sağlar.

Bir uygulamaya sesli anahtar sözcükleri dinleme izni verdiyseniz Windows 10 bu anahtar sözcükler için mikrofonu etkin olarak dinler. Anahtar sözcük tanındıktan sonra uygulama sözlü yanıtta olduğu gibi ses kaydınıza erişim sağlayabilir, kaydı işleyebilir, işlem gerçekleştirebilir ve yanıt verebilir. Uygulama, ses kaydını komutları işlemek üzere buluttaki kendi hizmetlerine gönderebilir. Her uygulamanın mikrofona erişim sağlamadan önce sizden izin istemesi gerekir. Bir yardımcı uygulaması, ses kayıtlarını hizmetlerine gönderebilir ve hizmetlerini iyileştirme gibi diğer amaçlar için kayıtları toplayabilir. Daha fazla ayrıntı için yardımcı uygulamasının gizlilik bildirimine bakın. Microsoft, sesle etkinleştirmeye izin verdiğiniz üçüncü taraf uygulamalar adına ses kayıtlarınızı toplamaz.

Bir uygulamanın sesli yardımcısı söylenen bir anahtar sözcükle etkinleştirilmeye hazır olduğunda, mikrofon simgesi görev çubuğunuzda görünür ve şuna benzer:

Yardımcının dinlemesi sırasında mikrofon simgesinin ekran görüntüsü

Bir uygulamanın sesli yardımcısı etkinse ve yanıt vermek üzere etkin bir şekilde söylenenleri dinliyorsa, görev çubuğunuzdaki mikrofon simgesi değişerek şu şekilde görünür:

Cortana etkin durumdayken mikrofon simgesinin ekran görüntüsü.

Sesle etkinleştirme özelliği cihaz kilitliyken ve ekran kapalıyken de etkinleştirilebilir. Bir uygulama bir anahtar sözcük söylenerek etkinleştirildiğinde, mikrofonda söylenenleri dinlemeye devam edebilir. Cihazınız kilitli ve ekranınız kapalı durumdayken bile, uygulama cihazın yakınında konuşan herkes için etkinleştirilebilir ve cihaz kilitli değilken erişilebilen özelliklerin ve bilgilerin aynılarına erişim sağlar.

Sesli yardımcı, cihazınız için seçtiğiniz uyku ayarına veya kullandığınız cihaz türüne bağlı olarak farklı şekilde davranır. 

Dizüstü bilgisayar veya tablet kullanıyorsanız

Uyku ayarı

Sesle etkinleştirme kullanılabilirliği

Sesli yardımcı davranışı

Belirli bir süre sonra uykuya geç

Ekran açıkken (varsayılan)

Sesli yardımcı, cihaz uykuya geçtikten sonra yanıt vermez

Hiçbir zaman uykuya geçme

Cihaz prize takılıyken

Sesli yardımcı, cihaz prize takılıyken her zaman yanıt verir


Hepsi bir arada bir cihaz kullanıyorsanız

Uyku ayarı

Sesle etkinleştirme kullanılabilirliği

Sesli yardımcı davranışı

Belirli bir süre sonra uykuya geç

Ekran açıkken

Sesli yardımcı, cihaz uykuya geçtikten sonra yanıt veremez

Hiçbir zaman uykuya geçme

Cihaz prize takılıyken (varsayılan)

Sesli yardımcı, cihaz prize takılıyken her zaman yanıt verir


Yukarıda açıklanan davranışlarla ilgili birkaç özel durum vardır:

 • Dizüstü bilgisayar veya tablet kullanıyorsanız ve cihazınız pil tasarrufu modundaysa, sesli yardımcı sizi yanıtlayamaz.

 • Donanım anahtar sözcük algılama özelliğini destekleyen Alexa veya Cortana gibi bir yerleşik sesli yardımcıyla birlikte gelen bir dizüstü bilgisayar veya tablet kullanıyorsanız, sesli yardımcı her zaman yanıt verir ve cihazınız pil gücünde çalışırken ve uyku durumundayken cihazınızı uyandırır.

Notlar: 

 • Uyku ayarlarınızı görüntülemek ve değiştirmek için Başlangıç > Ayarlar > Sistem  > Güç ve uyku seçeneğine gidin.

 • Sesle etkinleştirme ayarlarınızı görüntülemek ve değiştirmek için Başlangıç > Ayarlar > Gizlilik > Sesle etkinleştirme seçeneğine gidin.

 • Uygulamaya cihaz kilitliyken kullanılabilecek hangi izinlerin verildiğini görmek için Başlangıç  > Ayarlar  > Gizlilik  seçeneğine gidin ve Uygulama izinleri sayfaları altındaki farklı ayarları kontrol edin.

Bu ayarlar sayfasında listelenen uygulamaların bir anahtar sözcük söylenerek etkinleştirilmesi durumunu değiştirmek için 

 1. Başlangıç > Ayarlar > Gizlilik  > Sesle etkinleştirme’ye gidin.

 2. Uygulamaların sesle etkinleştirmeyi kullanmasına izin ver ayarını Açık veya Kapalı durumuna getirin.

Bu ayarlar sayfasında listelenen uygulamaların cihaz kilitliyken sesle etkinleştirmeyi kullanma durumunu değiştirmek için 

 1. Başlangıç > Ayarlar > Gizlilik  > Sesle etkinleştirme’ye gidin.

 2. Bu cihaz kilitliyken uygulamaların sesle etkinleştirmeyi kullanmasına izin ver ayarını Açık veya Kapalı durumuna getirin.

Tek bir uygulamanın bir anahtar sözcük söylenerek etkinleştirilmesi durumunu değiştirmek için 

 1. Başlangıç > Ayarlar > Gizlilik  > Sesle etkinleştirme’ye gidin.

 2. Sesle etkinleştirmeyi kullanabilecek uygulamaları seçin altında görünen uygulamaları açık veya kapalı duruma getirin. Kullanıcı hesabınızda Uygulamaların sesle etkinleştirmeyi kullanmasına izin verin ayarı Kapalı konumdaysa Uygulamaların sesle etkinleştirmeyi kullanmasına izin verin ayarı Açık konumuna getirilene kadar açma/kapatma düğmeleri kullanılamaz.

 3. Sesle etkinleştirmeyi kullanabilecek uygulamaları seçin altında, uygulamayı seçin ve uygulamanın anahtar sözcükleri yanıtlamasına izin veren ayarı Kapalı durumuna getirin.

Tek bir uygulamanın cihaz kilitliyken sesle etkinleştirmeyi kullanma durumunu değiştirmek için 

 1. Başlangıç > Ayarlar > Gizlilik  > Sesle etkinleştirme’ye gidin.

 2. Sesle etkinleştirmeyi kullanabilecek uygulamaları seçin altında görünen uygulamaları açık veya kapalı duruma getirin. Kullanıcı hesabınızda Bu cihaz kilitliyken uygulamaların sesle etkinleştirmeyi kullanmasına izin ver ayarı Kapalı konumdaysa Bu cihaz kilitliyken uygulamaların sesle etkinleştirmeyi kullanmasına izin ver ayarı Açık konumuna getirilene kadar açma/kapatma düğmeleri kullanılamaz.

Mürekkep oluşturma ve yazma kişiselleştirme

Cihazınızda mürekkep oluşturma ve yazmanın parçası olarak Windows, yazdığınız adlar gibi benzersiz sözcükleri cihazınızda yerel olarak depolanan kişisel sözlükte toplar. Bu sözlük, daha doğru bir şekilde yazmanıza ve mürekkep oluşturmanıza yardımcı olur.

Windows cihazı ayarlarınızı diğer Windows cihazları ile eşitlerseniz, yerel kullanıcı sözlüğünüz (her dil için en fazla 100 KB ve toplam 300 KB sabit sürücü alanını), sözlüğünüzün diğer Windows cihazlarınızla paylaşılmasını sağlamak amacıyla kişisel OneDrive’ınızda depolanır. Eşitleme ayarları hakkında daha fazla bilgi edinin.

Mürekkep oluşturma ve yazma kişiselleştirme özelliğini kapatmak ve yerel kullanıcı sözlüğünü temizlemek için

 1. Başlangıç > Ayarlar > Gizlilik > Mürekkep oluşturma ve yazma kişiselleştirme seçeneğine gidin.

 2. Sizi tanımaya çalışıyor altında, ayarı Kapalı durumuna getirin.

Windows 10’un önceki sürümlerinde mürekkep oluşturma ve yazma kişiselleştirme özelliğini kapatmak ve yerel kullanıcı sözlüğünü temizlemek için

 1. Başlangıç > Ayarlar > Gizlilik > Konuşma, mürekkep oluşturma ve yazma seçeneğine gidin.

 2. Konuşma hizmetlerini ve yazma önerilerini kapat’ı seçin. Bu eylem cihazınızdaki verileri temizler ve bulut tabanlı konuşma tanıma işlevini kapatır. Ayrıca, yazma ve mürekkep oluşturma deneyiminizi iyileştirmek için kullanılan yerel kullanıcı sözlüğünü sıfırlar.

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Microsoft Insider 'a katılın

Bu bilgi yardımcı oldu mu?

Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×