Windows 10'da tanılama, geri bildirim ve gizlilik

Tanılama ve geri bildirim birlikte, sizin ve Windows 10 cihazınızın olan bitenleri Microsoft'a nasıl bildireceğinizi ifade eder.

Ayrıca siz Windows'u kullanırken müşterimiz olarak görüşlerinizi dikkate aldığımızdan emin olmak için bize dilediğiniz zaman geri bildirim gönderebilmenizin yollarını geliştirdik. Örneğin, Windows 10 belirli bir özelliğin işinize yarayıp yaramadığı konusunda size bir soru sorar.

Not: Microsoft, gerekli veya isteğe bağlıolarak toplanan verileri kategorilere ayırarak saydamlığı artırır. Windows 10, bu yeni kategorileri yansıtmak amacıyla cihazları güncelleştirme sürecindedir ve bu süreç boyunca, Temel tanılama verilerinin kategorisi Gerekli tanılama verileri, Tüm tanılama verilerinin kategorisi ise İsteğe bağlı tanılama verileri olarak değiştirilecektir.

Hangi veriler, neden toplanıyor?

Microsoft, aşağıda daha ayrıntılı biçimde açıklandığı gibi Windows'u güvenli ve güncel tutmak, sorunları gidermek ve ürün geliştirmeleri yapmak için tanılama verilerini kullanır. İsteğe bağlı tanılama verilerini göndermeyi tercih edip etmediğinize bakılmaksızın cihazınız normalde olduğu gibi güvenli hale gelir ve normal şekilde çalışır. Bu veriler Microsoft'a aktarılır ve bir kullanıcıyı bir cihaz üzerinde tanımamıza yardımcı olabilecek bir veya daha fazla benzersiz tanımlayıcı ile birlikte depolanır ve cihazın hizmet sorunları ve kullanım düzenlerini anlamamıza yardımcı olur.

 • Gerekli tanılama verileri cihazınız, cihazının ayarları, özellikleri ve düzgün çalışıp çalışmadığı hakkındaki bilgilerdir. Bu, cihazınızın güvenilir, güvenli ve her zamanki gibi çalışmaya devam etmesine yardımcı olmak için gereken en düşük tanılama verileri düzeyidir.

 • İsteğe bağlı tanılama verileri, cihazınız ve ayarları, özellikleri ve cihaz durumu hakkında ek ayrıntılar içerir. İsteğe bağlı tanılama verileri, göz attığınız web siteleri, cihaz etkinliği (bazen kullanım olarak adlandırılır) ve gelişmiş hata bildirimi hakkında bilgiler de içerir. İsteğe bağlı tanılama verileri, sistem veya uygulamalardan biri kilitlendiğinde cihazınızın bellek durumu gibi tanılama verilerini de içerebilir (bu işlem kasıtsız olarak, sorun oluştuğunda kullanmakta olduğunuz bir dosyanın parçalarını içerebilir). Gerekli tanılama veriler, İsteğe bağlı tanılama verilerini göndermeyi tercih ettiğinizde her zaman eklenir. Yalnızca Gerekli tanılama verilerini göndermeyi seçtiğinizde, cihazınız aynı derecede güvenli olur ve her zamanki gibi çalışır, bununla birlikte İsteğe bağlı verileri göndermeyi tercih ettiğinizde topladığımız ek bilgiler ise sorunları tüm Windows müşterilerinin fayda sağlayacağı şekilde tanımlayıp düzeltmemizi ve ürün iyileştirmeleri yapmamızı kolaylaştırır.

İsteğe bağlı tanılama verilerini göndermeyi seçseniz bile yukarıda açıklanan verilerden bazıları cihazınızdan toplanmayabilir. Microsoft tüm cihazlardan toplanan İsteğe bağlı verilerin hacmini en aza indirmek için cihazların yalnızca küçük bir bölümünden (örnekleme yaparak) veri toplar. Tanılama veri görüntüleyicisiniçalıştırarak, cihazınızın bir örneğe ait olup olmadığını ve hangi belirli verilerin cihazınızdan toplandığını belirten bir simge görebilirsiniz. Tanılama Veri Görüntüleyicisi aracını indirme yönergelerini Başlangıç  > Ayarlar  > Gizlilik  > Tanılama ve geri bildirim bölümünde bulabilirsiniz.

Windows Tanılama aracıyla toplanan belirli veri öğeleri, açıklanan amaçlar doğrultusunda gerekli verileri toplamak için Microsoft'a esneklik kazandıracak şekilde değiştirilebilir. Örneğin, Microsoft'un kullanıcıların bilgi işlem deneyimini etkileyen en son performans sorununu gidermesini sağlamak veya piyasaya yeni çıkan bir Windows 10 cihazını güncelleştirmek için daha önce toplanmayan veri öğelerini toplaması gerekebilir. Gerekli Tanılama verileri ve Isteğe bağlı Tanılama verileri için toplanan veri türlerinin geçerli bir listesi için, Windows Için gerekli (temel düzey) tanılama olaylarına ve alanlarına ve Windows 10 Isteğe bağlı (tam düzey) tanılama verilerinebakın. 

Windows cihazlarını güncel tutmak için Gerekli tanılama verilerini kullanırız. Microsoft, verileri şu şekilde kullanır:

 • Cihazınızda yaşanan sorunların güncelleştirme işlemiyle çözülüp çözülmeyeceğini belirlemek için temel hata bilgilerini kullanır.

 • Cihazınızın bir sonraki işletim sistemi veya uygulama sürümü için hazır ve uyumlu olup olmadığını ve güncelleştirilmeye hazır olup olmadığını belirlemek için cihazınızda yüklü uygulamalar ve sürücüler de dahil olmak üzere cihazınız, cihazın ayarları ve özellikleri hakkında bilgileri kullanır.

 • Cihazınızın güncelleştirmelerinin indirme, yükleme öncesi, yükleme sonrası, önyükleme sonrası ve kurulum aşamalarında ne kadar iyi ilerlediğini anlamak için güncelleştirme işleminden toplanan günlük bilgilerini kullanır.

 • Güncelleştirmenin dağıtımının başarısının değerlendirilmesi ve güncelleştirmenin başarısı veya başarısızlığı ile ilişkili cihaz özelliklerini (ör. donanım, çevre birimleri, ayarlar ve uygulamalar) öğrenmek için tüm Windows cihazlarındaki güncelleştirmelerin performansı ile ilgili verileri kullanır.

 • Hangi cihazların yükseltilemediğinin ve aynı yükseltmenin neden tekrar sunulup sunulmayacağının belirlenmesi ile ilgili verileri kullanır.

Windows'u ve ilgili ürün ve hizmetleri güvenilir ve güvenli tutmaya yardımcı olmak için sorun giderme amacıyla hem Gerekli tanılama verilerini hem de İsteğe bağlı tanılama verilerini kullanırız.

Microsoft Gerekli tanılama verilerini şu amaçlarla kullanır:

 • Müşterilerin kullandığı çok sayıda donanım, sistem ve yazılım birleşimini kavrama.

 • Belirli donanım, sistem ve yazılım birleşimlerine dayalı sorunları çözümleme ve belirli veya sınırlı sayıda cihazda meydana gelen sorunların nerede oluştuğunu belirleme.

 • Uygulamanın veya işlemin bir performans sorunu yaşayıp yaşamadığını (ör. uygulama kilitlenmeleri veya askıya alma işlemleri) ve cihazda bir kilitlenme bilgi dökümü dosyasının ne zaman oluşturulduğunu belirleme (kilitlenme bilgi dökümünün İsteğe bağlı tanılama verilerini göndermeyi tercih etme gibi ek izinler olmadan toplanmaması).

 • Tanılama iletim sisteminin etkinliğini anlama ve sorunlarını giderme.

Microsoft, sorunları daha hızlı bir şekilde belirleyip çözmenize yardımcı olmak için İsteğe bağlı tanılama verilerini göndermeyi tercih ettiğinizde toplanan ek verileri kullanır.

Verileri şu şekilde kullanırız:

 • Cihazda soruna neden olan bir uygulamada kullanıcının o sırada ne yapmakta olduğunu, çalışan diğer uygulamaların veya işlemlerin etkileri hakkında öğrenebildiklerimizle birlikte anlamak için uygulama etkinliği hakkındaki bilgileri kullanırız.

 • Uygulama performansı sorunları hakkında topladığımız verileri daha iyi anlamak ve düzeltmeler yapmak için pil düzeyi veya uygulamaların girdilere ne kadar hızlı yanıt verdiği gibi, cihaz durumu hakkındaki bilgileri kullanırız.

 • Hatanın veya kilitlenmenin oluştuğu belirli koşullarla ilgili verileri daha iyi anlamak için gelişmiş hata raporlamada ve kilitlenme bilgi dökümlerinde yer alan bilgileri kullanırız.

Windows'u iyileştirmek için Gerekli tanılama verilerini kullanırız. Windows'u ve ilgili ürün ve hizmetleri iyileştirmek için İsteğe bağlı tanılama verilerini kullanırız.

Microsoft Gerekli tanılama verilerini, Windows cihazınızı güncel ve güvenli tutma, sorun çözme, erişilebilirlik, güvenilirlik, performans, mevcut Windows özelliklerini geliştirme; uygulamaların, sürücülerin ve diğer yardımcı programların uyumluluğu, gizlilik ve enerji verimliliği gibi ürün geliştirme işlemleri için kullanır.

Microsoft, Gerekli tanılama verilerini bu amaçla şu şekilde kullanır:

 • Müşterilerin cihazları, çevre birimleri ve ayarları (ve yapılandırmaları) hakkında bilgiler, hangi iyileştirmelerin Windows 10 müşterilerine en fazla olumlu etkisi olacağını belirleyerek ürün geliştirmelerine öncelik vermek için kullanılır.

 • Cihazlarda hangi uygulamaların yüklü olduğuyla ilgili bilgiler, uygulama uyumluluğu testlerine öncelik vermek ve en popüler uygulamalara yönelik iyileştirmeler yapmak için kullanılır.

İsteğe bağlı tanılama verilerini göndermeyi tercih ettiğinizde toplanan ek veriler Windows'da ve ilgili ürün ve hizmetlerde daha anlamlı iyileştirmeler yapmaya yardımcı olmak için kullanılır:

 • Uygulama etkinlik bilgileri, uygulama uyumluluğu testlerine öncelik vermemize ve en çok kullanılan uygulamalarda ve özelliklerde iyileştirmeler yapmamıza yardımcı olur.

 • Cihaz özelliklerinin, yapılandırmanın ve uygulama etkinliğinin cihaz durumu (örneğin, pil ömrü) üzerindeki etkisiyle ilgili bilgiler, Windows cihazlarının performansını iyileştiren değişiklikleri çözümlemek ve uygulamak için kullanılır.

 • Microsoft tarayıcılarındaki gözatma geçmişi hakkında toplanan bilgiler, daha etkili arama sonuçları sağlamak üzere Bing'in arama algoritmalarını ayarlamak için kullanılır.

Cihazınız bir kuruluşun BT departmanı tarafından yönetiliyorsa cihazda ayarlanan grup ilkelerine bağlı olarak tanılama verilerinizin yönetilme biçiminde ek değişiklikler olabilir. Daha ayrıntılı bilgi için kuruluşunuzdaki Windows tanılama verilerini yapılandırma bölümüne bakın. Bir kurum cihazlarını yönetmek için Microsoft ile çalışıyorsa Microsoft, ilgili kurumun cihazlarını yönetmek, izlemek ve sorun gidermek için tanılama ve hata verilerini kullanır.

Özel deneyimleri açmayı seçerseniz, size Microsoft deneyimlerini iyileştirmeye yönelik özelleştirilmiş ipuçları, reklamlar ve öneriler sağlamak için Windows tanılama verilerinizi kullanacağız. Tanılama verileri ayarı olarak Temel'i seçtiğinizde, kişiselleştirme cihazınız, cihazınızın ayarları, özellikleri ve cihazın düzgün çalışıp çalışmadığı hakkındaki bilgilere dayanır.  Tam'ı seçtiğinizde kişiselleştirme, göz attığınız web siteleri ile uygulamaları ve özellikleri kullanma şekliniz hakkındaki bilgilere ve cihazınızın durumu hakkında diğer bilgilere dayanır. Ancak Tam'ı seçmiş olan müşterilerden bu tür verileri aldığımızda kilitlenme bilgi dökümü, göz attığınız web siteleri, konuşma, yazma veya mürekkep oluşturma giriş verilerinin içeriğini kullanmayız. 

Özel deneyimler, Windows'u özelleştirme ve iyileştirme önerileri ile Windows deneyimleriniz için reklamlar ve Microsoft ile üçüncü taraf ürünler ve hizmetler, uygulamalar ve donanım önerilerini içerir. Örneğin, cihazınızdan en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olmak için size hakkında bilgi sahibi olmadığınız veya yeni olan özellikler hakkında bilgi verebiliriz. Windows cihazınızla ilgili sorun yaşıyorsanız size bir çözüm önerilebilir. Size kilit ekranınızı resimlerle özelleştirme şansı verilebilir ya da sevdiğiniz türde resimler daha fazla veya sevmediklerinizden daha az resim gösterilebilir. Veya sabit sürücünüzde yer azaldıysa Windows, OneDrive'ı denemenizi veya daha fazla alan kazanmak için donanım satın almanızı önerebilir.

Mürekkep oluşturma ve yazmayı iyileştir özelliğini seçerseniz Microsoft, tüm kullanıcılara yönelik el yazısı tanıma, otomatik tamamlama, sonraki sözcük tahmini ve yazım hatası düzeltme gibi özellikleri iyileştirmek için klavyeyle veya el yazısıyla yazdığınız içerikten örnekler toplar. Microsoft, mürekkep oluşturma ve yazma tanılama verilerini topladığında, bu bilgiler özgün içeriği yeniden yapılandırmak veya girişi sizinle ilişkilendirmek için kullanılabilecek benzersiz tanımlayıcılar, sıralama bilgileri ve diğer verileri (e-posta adresleri ve sayısal değerler gibi) kaldırmak için küçük örneklere bölünür ve işlenir. Buna ayrıca, metin üzerinde el ile yaptığınız değişiklikler veya sözlüğe eklediğiniz sözcükler gibi ilgili performans verileri de dâhildir. Bu veriler, Özel deneyimler için kullanılmaz.

Not: Önceki Windows sürümlerinde, Mürekkep oluşturma ve yazma tanımayı iyileştir ayarı kullanılamaz ve bu veriler Tanılama verileriTamolarak ayarlandığında toplanır.

Tanılama ve geri bildirim ayarlarınızı denetleme

Windows 10 cihazınızı ilk kez kurarken, cihazınız için temel veya Tam olarak ayarlayabileceğiniz Tanılama verileri ayarı dahil olmak üzere gizlilik ayarlarını seçebilirsiniz.

Kurulum sırasında, Özel deneyimler'i Açık veya Kapalı olarak ayarlamak isteyip istemediğinizi tercih edebilirsiniz. Windows'un yeni sürümlerinde, Mürekkep oluşturma ve yazmayı iyileştir'i Açık veya Kapalı olarak ayarlamak isteyip istemediğinizi tercih edebilirsiniz.

Windows 10 kurulumunu tamamladıktan sonra bu ayarları değiştirmeye karar verirseniz aşağıdaki bölümlerde açıklanan uygun adımları izleyin.

Tanılama verileri ayarını değiştirmek için

 1. Başlat 'a gidin , Ayarlar > Gizlilik > Tanılama & bildirimi'ni seçin.

 2. Tanılama verileri'nin altından tercih ettiğiniz seçeneği seçin. Seçenekler yoksa iş yeriniz veya kuruluşunuz tarafından yönetilen bir cihaz kullanıyor olabilirsiniz. Bu durumda, Tanışama ve geri bildirim ekranının en üstünde Bazı ayarlar kuruluşunuz tarafından gizleniyor veya yönetiliyor ifadesini görürsünüz.

Not: Windows ayrıca, etkinlik geçmişi ayarı gibi uygulama etkinliğinin ve gözatma geçmişi verilerinin Microsoft 'a gönderilip gönderilmeyeceğini denetleyen başka gizlilik ayarlarına de sahiptir.

Özel deneyimler ayarını değiştirmek için

 1. Başlat 'a gidin , Ayarlar > Gizlilik > Tanılama & bildirimi'ni seçin.

 2. Özel deneyimler'in altından, tercih ettiğiniz ayarı seçin.

Tanılama verilerinizi görüntülemek için

Tanılama Veri Görüntüleyicisi'ni kullanarak cihazınızın tanılama verilerini gerçek zamanlı olarak görüntüleyebilirsiniz. Tanılama Veri Görüntüleyicisi çalışırken yalnızca kullanılabilir olan verilerin görüntülenebileceğini unutmayın. Tanılama Veri Görüntüleyicisi tanılama verileri geçmişinizi görüntülemenizi sağlamaz.

 1. Başlat 'a gidin , Ayarlar > Gizlilik > Tanılama & bildirimi'ni seçin.

 2. Tanılama veri görüntüleyicisi ayarının Açık olduğundan emin olun ve ardından Tanılama Veri Görüntüleyicisi'ni seçin.

Tanılama verilerinizi silmek için

Tanılama verilerini sil'in altından, cihazınızın tanılama verilerini silebilirsiniz. Bu seçenek seçildiğinde, kullanıcı hesabınızla ilişkili tanılama verilerinin silinmediğini veya tanılama verilerinizin Microsoft'a gönderilmesinin durdurulmadığını unutmayın.

 1. Başlat 'a gidin , Ayarlar > Gizlilik > Tanılama & bildirimi'ni seçin.

 2. Tanılama verilerini sil'in altından Sil'i seçin.

Microsoft hesabınızla ilişkilendirilmiş ek tanılama verilerini görüntülemek ve silmek için lütfen Microsoft Gizlilik panosunu ziyaret edin.

Microsoft'un yazma ve el yazısı bilgilerinizi tüm müşteriler için yazma ve el yazısı hizmetlerini iyileştirmek üzere kullanmasına yönelik olarak verdiğiniz izni geri almak üzere

 1. Başlat 'a gidin , Ayarlar > Gizlilik > Tanılama & bildirimi'ni seçin.

 2. Mürekkep oluşturma ve yazmayı iyileştir'in altından, tercih ettiğiniz ayarı seçin. Windows'un bu ayarı içermeyen önceki sürümlerinde, Tanılama verileri'nin altından Temel'i seçin.

Sizden geri bildirim isteme sıklığımızı değiştirmek için

Zaman zaman kullandığınız ürün veya hizmetlere puan vermenizi veya bunlar hakkında yazılı geri bildirimde bulunmanızı isteyen bir ileti görüntülenir. Sizden bu bildirimi ne sıklıkta isteyeceğimizi ayarlamak için Geri bildirim sıklığı ayarını kullanın.

 1. Başlat 'a gidin , Ayarlar > Gizlilik > Tanılama & bildirimi'ni seçin.

 2. Geri bildirim sıklığı'nın altından, tercih ettiğiniz seçeneği seçin.

Bize istediğiniz zaman geri bildirim göndermek için

 1. Arama çubuğuna Geri Bildirim Merkezi yazın.

 2. Windows'u daha iyi hale getirmemiz için geri bildirimde bulunun ifadesi bulunan kutuya sorununuza ilişkin bazı anahtar kelimeler yazın ve Enter'a basın.

 3. Sorununuzu bulursanız destek oyu verin. Bu kutuyu bulamazsanız Yeni geri bildirim ekle'yi seçin, ardından formu doldurun.

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Microsoft Insider 'a katılın

Bu bilgi yardımcı oldu mu?

Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×