Mô tả Windows Genuine Advantage (WGA)

Hỗ trợ cho Windows XP đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Windows XP vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

GIỚI THIỆU
Nếu bạn truy nhập các bản tải xuống ở Trung tâm Tải xuống của Microsoft hoặc trên trang Web của Microsoft Windows Update, bạn sẽ được nhắc hoàn thành quy trình kiểm tra tính hợp lệ của Windows Genuine Advantage (WGA). Trên trang Web của Trung tâm Tải xuống, bạn được nhắc cài đặt điều khiển ActiveX khi bạn chọn bản tải xuống được đánh dấu bằng biểu tượng WGA. Trên trang Web của Windows Update, điều khiển ActiveX là bản cập nhật bắt buộc. Bản cập nhật này được yêu cầu để truy nhập các bản tải xuống cụ thể cho Windows.

Ở cả Trung tâm Tải xuống của Microsoft và trang Web của Windows Update, điều khiển ActiveX được biết đến là Công cụ Xác nhận Windows Genuine Advantage thực hiện kiểm tra xác nhận để xác minh bản Windows có bản quyền. Nếu bản Windows có bản quyền, bạn có thể tiếp tục truy nhập bản tải xuống. Nếu bản Windows không qua kiểm tra xác nhận, bạn sẽ nhận được thông báo về tình trạng tại sao Windows không qua kiểm tra. Ngoài ra, bạn sẽ nhận được thông tin về những bước khác để thử lại và làm thế nào để có bản Windows có bản quyền. Nếu bạn đang dùng trang Web của Windows Update, bạn có thể trở lại trang Web đó để nhận bản tải xuống không phải của Windows.

Chú ý Tính năng Cập nhật Tự động không ảnh hưởng bởi kiểm tra xác nhận WGA. Do đó, bạn có thể sử dụng tính năng Cập nhật Tự động để đảm bảo rằng bạn nhận bản cập nhật quan trọng của Windows.
THÔNG TIN THÊM
Chương trình WGA tạo ra trải nghiệm Windows được nâng cấp cho người dùng có bản Windows có bản quyền. Web site của Windows Update là một tính năng chỉ dành cho khách hàng đang chạy bản Windows có bản quyền.

Các sản phẩm mà WGA kiểm soát bao gồm tất cả các phiên bản của Microsoft Windows XP và Microsoft Windows 2000 Professional. WGA không bao gồm Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Millennium Edition, hoặc Microsoft Windows 98.

Quy trình xác nhận WGA không yêu cầu hoặc thu thập bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào. Những khách hàng có bản quyền của Windows và những khách hàng quyết định không hoàn tất quy trình phê chuẩn vẫn có thể có được bản cập nhật phần mềm tối thiết bằng tính năng Cập nhật Tự động.

Để biết thêm thông tin về phần mềm Microsoft có bản quyền, hãy ghé thăm Web site sau của Microsoft:Để biết thêm thông tin về Phê chuẩn Windows, hãy ghé thăm Web site sau của Microsoft:Để xem câu hỏi thường gặp (FAQ) về phê chuẩn Windows có bản quyền, hãy ghé thăm Web site sau của Microsoft: Để biết thêm thông tin về cách thông báo phần mềm đó có là bản có bản quyền hay không, hãy ghé thăm Web site sau của Microsoft: Để biết thêm thông tin về chương trình Bảo vệ chống Ăn cắp Phần mềm của Microsoft, hãy ghé thăm Web site sau của Microsoft:

Hỗ trợ kỹ thuật cho các phiên bản Windows x64 edition

Nhà sản xuất phần cứng của bạn cung cấp hỗ trợ và trợ giúp về kỹ thuật đối với các phiên bản dựa trên x64 của Microsoft Windows. Nhà sản xuất phần cứng của bạn cung cấp hỗ trợ bởi đã có một phiên bản Windows x64 edition trong phần cứng của bạn. Nhà sản xuất phần cứng có thể đã tuỳ chỉnh phần cài đặt phiên bản Windows x64 edition với các cấu phần riêng. Các cấu phần riêng có thể bao gồm trình điều khiển thiết bị đặc biệt hoặc có thể bao gồm các thiết đặt tuỳ chọn để tối đa hoá hiệu năng của phần cứng. Microsoft sẽ đưa ra sự hỗ trợ hợp lý nếu bạn cần trợ giúp về kỹ thuật đối với phiên bản Windows x64 edition của bạn. Tuy nhiên, bạn có thể phải liên hệ trực tiếp với nhà sản xuất của mình. Nhà sản xuất của bạn là người hỗ trợ tốt nhất đối với phần mềm mà họ đã cài đặt trên phần cứng.

Để có thông tin về Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, hãy ghé thăm Web site sau của Microsoft: Để có thông tin về Microsoft Windows Server 2003 x64 edition, hãy ghé thăm Web site sau của Microsoft:
wuv5 au
Thuộc tính

ID Bài viết: 892130 - Xem lại Lần cuối: 09/14/2010 17:52:00 - Bản sửa đổi: 4.0

Microsoft Windows Update, Microsoft Windows Genuine Advantage, Microsoft Update, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows XP Home Edition

  • kbresolve kbpubtypekc kbwindowsupdate kbhowto KB892130
Phản hồi