Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Chúng tôi luôn nỗ lực làm việc để cải thiện trải nghiệm Microsoft Teams (miễn phí). Đôi khi điều này có nghĩa là chúng tôi có thể ngừng một số tính năng hoặc sản phẩm nhất định khi chúng tôi cảm thấy chúng không còn có thể giúp bạn tận dụng tối đa Microsoft Teams (miễn phí).

Sau đây là danh sách các tính năng đã ngừng hoạt động trong Microsoft Teams (miễn phí):

Chia sẻ Vị trí: Một tính năng cho phép bạn chia sẻ vị trí trực tiếp với các liên hệ của mình. Để tránh mất dữ liệu, hãy đảm bảo xuất dữ liệu của bạn trước khi tính năng không còn sẵn dùng.

An toàn: Một tính năng cho phép bạn lưu trữ thông tin có giá trị và nhạy cảm trên các thiết bị di động của bạn.

Liên hệ với chúng tôi

Để được trợ giúp thêm, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ hoặc đặt câu hỏi trong Cộng đồng Microsoft Teams.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×