Để nhận bản Cập Nhật về nội dung hỗ trợ mới nhất cho một sản phẩm cụ thể, hãy đăng ký cách bạn muốn nhận các bản Cập Nhật.

Chọn sản phẩm bạn muốn có thông tin về, rồi chọn xem có nhận được thông tin trong nguồn cấp dữ liệu RSS hay Atom hay không.
Sao chép URL vào bộ đọc lựa chọn của bạn; Ví dụ, nếu bạn đang sử dụng tính năng RSS trong Outlook 2016, hãy bấm chuột phải vào đăng ký RSS, chọn Thêm nguồn cấp RSS mới, dán URL, chọn Thêm, rồi chọn .

Lưu ý: Đối với sản phẩm Azure, chỉ các bài viết hotfix hiện đang được liệt kê.

Sản phẩm

Sao chép URL hoạt động tốt nhất cho bộ đọc nguồn cấp dữ liệu của bạn và dán nó vào đó.

Atom

RSS

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×