Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Microsoft Teams (miễn phí) lưu trữ các tệp và ảnh bạn đã chia sẻ với các mục khác để dễ dàng truy cập trên tất cả các thiết bị của bạn.

Tuy nhiên, mỗi mục có một khoảng thời gian khác nhau mà nó có sẵn trong ứng dụng:

Loại Mục

Thời lượng Có sẵn

Thư

Được xác định bởi người dùng*

Tiêu đề nhóm

Được xác định bởi người dùng*

Ảnh

Được xác định bởi người dùng*

Các tệp được chia sẻ trong cuộc trò chuyện

Được xác định bởi người dùng*

Mục lịch

Được xác định bởi người dùng*

Lịch sử cuộc gọi

30 ngày

Vị trí người dùng

90 ngày

Chia sẻ vị trí (đăng ký, chấp thuận)

90 ngày

Hồ sơ người dùng

Được xác định bởi người dùng*

Liên hệ

Được xác định bởi người dùng*

Dữ liệu chẩn đoán

Tối đa 13 tháng, được kiểm soát bởi người dùng trong cài đặt quyền riêng tư trên Microsoft khoản người dùng

Mã Gia nhập Người dùng

Được xác định bởi người dùng*

Mã Tham gia Nhóm

Được xác định bởi người dùng*

Tác vụ

Được xác định bởi người dùng*

Thông báo trạng thái hiện diện

Được xác định bởi người dùng*

Tìm hiểu thêm về cách xuất hoặc xóa dữ liệu của bạn Microsoft Teams (miễn phí).

*Các loại mục này sẵn dùng cho đến khi chúng bị xóa hoặc người dùng rời khỏi cuộc hội thoại.

Liên hệ với chúng tôi

Để được trợ giúp thêm, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ hoặc đặt câu hỏi trong Microsoft đồng Teams.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×