Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Kể từ tháng 6 năm 2024, trải nghiệm Teams nhỏ trong Microsoft Teams (miễn phí) sẽ không còn khả dụng cho những người sử dụng Windows 23H2 trở lên. Nếu bạn đang sử dụng các phiên bản Windows dưới 23H2, bạn sẽ tiếp tục có sẵn trải nghiệm chữ ký Trò chuyện. Để có trải nghiệm Windows mới nhất, hãy chọn Bắt đầu cài > đặt> Windows Update, sau đó chọn Kiểm tra bản cập nhật. Nếu có bản cập nhật, bạn có thể cài đặt chúng.

Trong Microsoft Teams (miễn phí), bạn có thể sử dụng hộp lệnh để tìm kiếm mọi người, trò chuyện và hơn thế nữa.

Tìm kiếm theo số điện thoại hoặc địa chỉ email

 1. Mở Microsoft Teams (miễn phí).

  Mẹo: 

  • Từ cửa sổ Teams nhỏ trong Windows 11, hãy chọn nút Nút Teams mở trong Mini Teams. để mở Microsoft Teams (miễn phí).

  • Từ Trò chuyện trong Windows 11, hãy chọn nút Mở Teams Teams mở Teams trong Windows 11.

 2. Nhập số điện thoại hoặc địa chỉ email vào hộp lệnh.

 3. Nếu số điện thoại hoặc địa chỉ email khớp với một người đã sử dụng Microsoft Teams (miễn phí), họ sẽ xuất hiện trong kết quả tìm kiếm và bạn có thể chọn họ để bắt đầu hoặc tiếp tục trò chuyện một đối một với người đó.

  • Nếu số điện thoại hoặc địa chỉ email không khớp với số điện thoại hoặc địa chỉ email đã có trên Microsoft Teams (miễn phí), bạn có thể mời người đó sử dụng Microsoft Teams (miễn phí).

Tìm kiếm những người đã sử dụng Microsoft Teams (miễn phí)

 1. Mở Microsoft Teams (miễn phí).

  Mẹo: 

  • Từ cửa sổ Teams nhỏ trong Windows 11, hãy chọn nút Nút Teams mở trong Mini Teams. để mở Microsoft Teams (miễn phí).

  • Từ Trò chuyện trong Windows 11, hãy chọn nút Mở Teams Teams mở Teams trong Windows 11.

 2. Bắt đầu nhập tên của người đó vào hộp lệnh.

 3. Khi bạn nhập, Microsoft Teams (miễn phí) sẽ đề xuất các kết quả và bạn có thể chọn kết quả mình muốn bắt đầu hoặc tiếp tục cuộc trò chuyện một đối một với người đó.

  Lưu ý: Chỉ những người trong sổ địa chỉ của bạn trong Microsoft Teams (miễn phí) mới được hiển thị.

Tìm kiếm hội thoại trò chuyện

 1. Mở Microsoft Teams (miễn phí).

  Mẹo: 

  • Từ cửa sổ Teams nhỏ trong Windows 11, hãy chọn nút Nút Teams mở trong Mini Teams. để mở Microsoft Teams (miễn phí).

  • Từ Trò chuyện trong Windows 11, hãy chọn nút Mở Teams Teams mở Teams trong Windows 11.

 2. Bắt đầu nhập tên của mọi người trong cuộc hội thoại vào hộp lệnh. Bạn có thể nhập bao nhiêu tên tùy thích và kết quả sẽ lọc để chỉ bao gồm các cuộc trò chuyện nhóm với tất cả những tên đó.

 3. Khi cuộc trò chuyện bạn muốn hiển thị, hãy chọn cuộc trò chuyện đó để chuyển đến cuộc trò chuyện đó.

Liên hệ với chúng tôi

Để được trợ giúp thêm, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ hoặc đặt câu hỏi trong Cộng đồng Microsoft Teams.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×