Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Trong Microsoft Teams (miễn phí), bạn có thể sử dụng camera trên thiết bị của mình để chụp ảnh và quay video và chia sẻ chúng với tất cả các liên hệ và nhóm của bạn.

Lưu ý: Tính năng này hiện chỉ sẵn dùng trong Microsoft Teams (miễn phí) cho iOS và Android. Tìm hiểu thêm về cách gửi video clip trong Microsoft Teams (miễn phí) trên máy tính.

Để sử dụng camera của thiết bị để chia sẻ ảnh hoặc video:

 1. Đi tới trò chuyện mà bạn muốn chia sẻ ảnh hoặc video.

 2. Chọn nút camera Nút Camera cạnh cửa sổ Nhập tin nhắn ở cuối cuộc trò chuyện.

 3. Trượt nhanh để chọn loại ảnh hoặc video ở cuối màn hình.

  • Bạn có thể gửi ảnh, tài liệu, bảng trắng hoặc ảnh danh thiếp. Tìm hiểu thêm về chế độ ảnh.

  • Bạn có thể gửi video clip đến cuộc trò chuyện của mình.

 4. Chọn nút Chụp để chụp ảnh hoặc quay video.

 5. Sử dụng các tùy chọn trên màn hình để chỉnh sửa ảnh hoặc video của bạn.

 6. Khi bạn đã sẵn sàng gửi ảnh hoặc video của mình, hãy chọn Gửi.

Để sử dụng camera của thiết bị để chia sẻ ảnh hoặc video:

 1. Đi tới trò chuyện mà bạn muốn chia sẻ ảnh hoặc video.

 2. Chọn nút camera Nút Camera cạnh cửa sổ Nhập tin nhắn ở cuối cuộc trò chuyện.

 3. Trượt nhanh để chọn loại ảnh hoặc video ở cuối màn hình.

  • Bạn có thể gửi ảnh, tài liệu, bảng trắng hoặc ảnh danh thiếp. Tìm hiểu thêm về chế độ ảnh.

  • Bạn có thể gửi video clip đến cuộc trò chuyện của mình.

 4. Chọn nút Chụp để chụp ảnh hoặc quay video.

 5. Sử dụng các tùy chọn trên màn hình để chỉnh sửa ảnh hoặc video của bạn.

 6. Khi bạn đã sẵn sàng gửi ảnh hoặc video của mình, hãy chọn Gửi.

Liên hệ với chúng tôi

Để được trợ giúp thêm, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ hoặc đặt câu hỏi trong Microsoft đồng Teams.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×