Trong Teams dụng cho mục đích sử dụng cá nhân và doanh nghiệp nhỏ, bạn có thể chia sẻ mọi thứ quan trọng với mình, như ảnh, tệp và liên kết.

Chia sẻ ảnh trong Teams

 1. Đi tới cuộc trò chuyện mà bạn muốn chia sẻ ảnh.

 2. Nhấn vào Dấu Nút Thêm cạnh cửa sổ Nhập thông báo.

 3. Chọn Phương tiện,nơi bạn có thể: 

  • nhẹ Camera để dùng Camera để chụp ảnh mới.

  • Nhấn vào Thư việnhoto P để chọn ảnh từ thiết bị của bạn.

   Lưu ý: Nếu thư viện Teams của bạn xuất hiện trống, hãy chọn Thư viện Nút thư mục Gốc ở trên cùng để xem ảnh trên thiết bị của bạn.

 4. Sau khi đã chọn ảnh, bạn có thể chỉnh sửa hình ảnh trước khi chọn Xong.

 5. Nhập tin nhắn nếu muốn, sau đó gõ nhẹ Gửi Nút Gửi trong Teams .

Chia sẻ tệp trong Teams

 1. Đi tới cuộc trò chuyện mà bạn muốn chia sẻ tệp.

 2. Nhấn vào Dấu Nút Thêm cạnh cửa sổ Nhập thông báo.

 3. Chọn Đính Nút Đính kèm tệp, sau đó chọn từ các tệp trên thiết bị của bạn.

 4. Nhập tin nhắn nếu muốn, sau đó gõ nhẹ Gửi Nút Gửi trong Teams .

Chia sẻ từ thiết bị của bạn

 1. Để chia sẻ ảnh hoặc tệp, hãy tìm ảnh hoặc tệp đó trên thiết bị của bạn và gõ nhẹ vào Chia Nút Chia sẻ.

 2. Chọn Teams từ danh sách ứng dụng.

  Lưu ý: Nếu Teams được liệt kê trong các tùy chọn chia sẻ, hãy trượt nhanh sang trái, chọn Xem thêm Nút tùy chọn khác, rồi chọn Teams để thêm ảnh vào tùy chọn chia sẻ.

 3. Nếu bạn có nhiều hơn một tài khoản đã đăng nhập vào Teams, hãy nhấn vào mũi tên xuống bên cạnh ảnh hồ sơ của bạn và chọn tài khoản mà bạn muốn gửi từ đó.

 4. Nhập tin nhắn vào trường Nhập tin nhắn nếu bạn muốn.

 5. Tùy thuộc vào tài khoản bạn đã chọn, mọi người hoặc cuộc trò chuyện nhóm trong tài khoản của bạn sẽ có sẵn để tìm kiếm hoặc bạn có thể chọn từ danh sách trò chuyện Gần đây.

 6. nhẹ Gửi Nút Gửi trong Teams.

Bạn cũng có thể gửi liên kết đến OneDrive tệp trong cuộc trò chuyện. 

Tìm hiểu cách gửi biểu tượng cảm xúc, meme hoặc GIF.

Chia sẻ ảnh trong Teams

 1. Đi tới cuộc trò chuyện mà bạn muốn chia sẻ ảnh.

 2. Nhấn vào Dấu Nút Thêm cạnh cửa sổ Nhập thông báo.

 3. Chọn Phương tiện,nơi bạn có thể:

  • nhẹ Camera để dùng Camera để chụp ảnh mới.

  • Nhấn vào Thư việnhoto P để chọn ảnh từ thiết bị của bạn.

   Lưu ý: Nếu thư viện Teams của bạn xuất hiện trống, hãy chọn Nút Bộ sưu tập Bộ sưu tập ở trên cùng để xem ảnh trên thiết bị của bạn.

 4. Sau khi đã chọn ảnh, bạn có thể chỉnh sửa hình ảnh trước khi chọn Xong.

 5. Nhập tin nhắn nếu muốn, sau đó gõ nhẹ Gửi Nút Gửi trong Teams .

Chia sẻ tệp trong Teams

 1. Đi tới cuộc trò chuyện mà bạn muốn chia sẻ tệp.

 2. Nhấn vào Dấu Nút Thêm cạnh cửa sổ Nhập thông báo.

 3. Chọn Đính Nút Đính kèm tệp, sau đó chọn từ các tệp trên thiết bị của bạn.

 4. Nhập tin nhắn nếu muốn, sau đó gõ nhẹ Gửi Nút Gửi trong Teams .

Chia sẻ từ thiết bị của bạn

 1. Để chia sẻ ảnh hoặc tệp, hãy tìm ảnh hoặc tệp đó trên thiết bị của bạn và gõ nhẹ vào Chia Nút Chia sẻ.

 2. Chọn Teams từ danh sách ứng dụng.

  Lưu ý: Nếu Teams được liệt kê trong các tùy chọn chia sẻ, hãy trượt nhanh sang trái, chọn Xem thêm Nút tùy chọn khác, rồi chọn Teams để thêm ảnh vào tùy chọn chia sẻ.

 3. Nếu bạn có nhiều hơn một tài khoản đã đăng nhập vào Teams, hãy nhấn vào mũi tên xuống bên cạnh ảnh hồ sơ của bạn và chọn tài khoản mà bạn muốn gửi từ đó.

 4. Gõ nhẹ Chọn. Trong dòng Tới, bạn sẽ có thể tìm kiếm và chọn từ các cuộc trò chuyện một-một và nhóm trong tài khoản của bạn.

 5. Bạn có thể nhập tin nhắn vào trường Nhập tin nhắn, sau đó gõ nhẹ Gửi Nút Gửi trong Teams.

Bạn cũng có thể gửi liên kết đến OneDrive tệp trong cuộc trò chuyện. 

Tìm hiểu cách gửi biểu tượng cảm xúc, meme hoặc GIF.

Gửi ảnh hoặc tệp

 1. Đi tới cuộc trò chuyện mà bạn muốn chia sẻ tệp.

 2. Chọn Đính kèm tệp Nút Đính kèm tệp bên dưới trường Nhập thư mới.

 3. Chọn Tải lên từ máy tính củatôi , chọn ảnh hoặc tệp, rồi chọn Mở.

 4. Nhập tin nhắn nếu bạn muốn, sau đó chọn Gửi Nút Gửi trong Teams để gửi ảnh hoặc tệp của bạn đến cuộc trò chuyện.

Gửi liên kết

Sao chép liên kết từ trình duyệt của bạn hoặc nguồn khác và dán vào cuộc trò chuyện. Sau khi gửi, người tham gia trò chuyện có thể chọn liên kết để mở hoặc bấm chuột phải và sao chép liên kết.

Lưu ý: Nếu nối kết hỗ trợ siêu dữ liệu, nó sẽ hiển thị chi tiết về nối kết mà bạn đã chia sẻ với nhóm của bạn.

Tìm hiểu cách gửi biểu tượng cảm xúc, meme hoặc GIF.

Gửi ảnh hoặc tệp

 1. Đi tới cuộc trò chuyện mà bạn muốn chia sẻ tệp.

 2. Chọn Đính kèm tệp Nút Đính kèm tệp bên dưới trường Nhập thư mới.

 3. Chọn Tải lên từ máy tính củatôi , chọn ảnh hoặc tệp, rồi chọn Mở.

 4. Nhập tin nhắn nếu bạn muốn, sau đó chọn Gửi Nút Gửi trong Teams để gửi ảnh hoặc tệp của bạn đến cuộc trò chuyện.

Gửi liên kết

Sao chép liên kết từ trình duyệt của bạn hoặc nguồn khác và dán vào cuộc trò chuyện. Sau khi gửi, người tham gia trò chuyện có thể chọn liên kết để mở liên kết đó hoặc bấm control và sao chép liên kết.

Lưu ý: Nếu nối kết hỗ trợ siêu dữ liệu, nó sẽ hiển thị chi tiết về nối kết mà bạn đã chia sẻ với nhóm của bạn.

Tìm hiểu cách gửi biểu tượng cảm xúc, meme hoặc GIF.

Liên hệ với chúng tôi

Để được trợ giúp thêm, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ hoặc đặt câu hỏi trong Microsoft Teams này.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×