Bất cứ khi nào có người phản hồi về thư ,tạo danh sách nhiệm vụ trong nhóm của bạn ,gán nhiệm vụ cho bạn ,mời bạn tham gia một cuộc họp hoặc sự kiện hoặc @ đề cập đến bạn trong Teams về mục đích sử dụng cá nhân và doanh nghiệp nhỏ, bạn sẽ nhận được thông báo. Bạn có thể kiểm tra thông báo trong nguồn cấp Hoạt động của mình.

Chọn tab Hoạt động Nút tab Hoạt động  đi đến nguồn cấp dữ liệu Hoạt động của bạn. Chọn mục bất kỳ trong nguồn cấp dữ liệu hoạt động để chuyển đến tin nhắn đó trong trò chuyện hoặc danh sách tác vụ.

Liên hệ với chúng tôi

Để được trợ giúp thêm, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ hoặc đặt câu hỏi trong Microsoft Teams này.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×