Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Trong Microsoft Teams (miễn phí), khi cố gắng tạo tài khoản mới bằng số điện thoại, bạn có thể nhận được thông báo "số điện thoại đã là tài Microsoft của bạn". Điều này có nghĩa là số điện thoại của bạn đã được liên kết với một tài Microsoft khác. Có một vài điều có thể hữu ích với thông báo này:

  • Nếu gần đây bạn đã nhận được số điện thoại (hoặc đó là biệt danh cho tài khoản Microsoft khác và bạn muốn liên kết biệt danh đó với tài khoản Microsoft này), hãy chọn Đăng ký từ thư và làm theo lời nhắc để xóa biệt danh đó khỏi tài khoản Microsoft hiện tại và di chuyển biệt danh đó vào tài khoản Microsoft mà bạn muốn sử dụng.

  • Bạn có thể sử dụng số điện thoại của mình để đăng nhập vì số điện thoại đã là tài Microsoft của mình. Chọn Đăng nhập từ tin nhắn và làm theo lời nhắc. Tìm hiểu thêm về cách tìm tài khoản Microsoft bạn.

Nếu bạn gặp sự cố với việc đăng nhập hoặc mật khẩu, vui lòng truy cập mục Quên đăng Microsoft Teams (miễn phí) hoặc mật khẩu.

Liên hệ với chúng tôi

Để được trợ giúp thêm, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ hoặc đặt câu hỏi trong Microsoft đồng Teams.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×