Những quyền lợi khi nâng cấp?

 • Người dùng nâng cấp lên gói đăng ký Microsoft 365 tính năng đầy đủ, Microsoft 365 Business Standard ($12,50 người dùng/tháng với cam kết hàng năm).

 • Trọn bộ các tính năng của Teams, bao gồm các cuộc họp đã lên lịch, lịch, 1 TB dung lượng lưu trữ tệp tin, và các tính năng quản trị cao cấp.

 • Việc nâng cấp không làm mất dữ liệu của bạn—toàn bộ các nhóm, chat, tệp và quyền của bạn được lưu lại!

 • Nhận miền tùy chỉnh miễn phí trong một năm.

  Lưu ý: Cam kết hàng năm là bắt buộc. Chi phí của miền tùy chỉnh mỗi năm sau năm đầu tiên là 12$. Chỉ những người đăng Microsoft 365 dành cho doanh nghiệp mới đủ điều kiện tham gia. Giới hạn một năm miễn phí và một miền khách hàng cho mỗi tổ chức. Không thể chuyển nhượng ưu đãi này. Miền được cung cấp nếu còn và theo các điều khoản của GoDaddy.

Những điều cần lưu ý khi nâng cấp

 • Sau khi nâng cấp, tổ chức của bạn không thể quay lại phiên bản Teams miễn phí.

 • Bạn phải nâng cấp lên đăng ký Microsoft 365 của mình. Việc sáp Teams miễn phí (cổ điển) vào đăng ký trả phí Microsoft 365 có sẵn không được hỗ trợ.

 • Khi bạn nâng cấp, toàn bộ tổ chức của bạn cũng được nâng cấp! Tuy nhiên, điều này có nghĩa là tất cả người dùng thuộc tổ chức của bạn phải được nâng cấp—chúng tôi không hỗ trợ cho gói kết hợp cả người dùng trả phí và miễn phí .

 • Trong quá trình nâng cấp, bạn sẽ đăng ký tên miền cho tổ chức. Đó có thể là miền tùy chỉnh bạn đã sở hữu hoặc muốn mua (ví dụ như contoso.com) hoặc miền tạm thời mà Microsoft cung cấp (ví dụ như contoso.onmicrosoft.com).

 • Sau khi nâng cấp, tất cả các địa chỉ đăng nhập trong tổ chức phải khớp với tên miền mới. Bạn sẽ cần cập nhật bất kỳ địa chỉ email nào không khớp với tên miền để những người dùng đó có thể sử dụng phiên bản đầy đủ của Teams và Microsoft 365.

Nâng cấp tổ chức của bạn

Lưu ý: Bạn sẽ cần nâng cấp toàn bộ người dùng trong tổ chức của bạn. Nếu bạn không muốn nâng cấp một số người dùng, hãy xóa họ trước khi nâng cấp.

 1. Khi bạn đã sẵn sàng, hãy bấm vào đây để bắt đầu quá trình nâng cấp.

 2. Làm theo các hướng dẫn để mua giấy phép và yêu cầu tên miền cho tổ chức của bạn.

Hoàn thành nâng cấp tổ chức của bạn

Sau khi nâng cấp tổ chức, hãy cập nhật thông tin đăng nhập của từng thành viên lên thông tin đăng nhập Microsoft 365 để họ có thể sử dụng phiên bản đầy đủ của Teams và tất cả các dịch Microsoft 365 họ. Xem mục Đối với người quản trị nâng cấp từ Teams Miễn phí (cổ điển) lên đăng ký trả phí để biết hướng dẫn.

Bạn đang tìm kiếm các gói khác?

Nếu bạn muốn nâng cấp tổ chức Teams Miễn phí (cổ điển) của mình lên một gói khác, chẳng hạn như Business Essentials hoặc Office 365 Enterprise E3, hãy làm theo quy trình này:

 1. Nâng cấp lên doanh nghiệp Premium cách sử dụng các hướng dẫn trên trang này bên dưới Nâng cấp tổ chức của bạn.

 2. Đăng nhập vào cổng thông tin quản trị sau khi hoàn thành quy trình nâng cấp và làm theo hướng dẫn tại mục Chuyển sang gói Microsoft 365 cho doanh nghiệp. 

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×