Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bật phụ đề trực tiếp cho phép bạn đọc các từ được nói trong cuộc gọi và cuộc họp trong Microsoft Teams (miễn phí).

  1. Trong suốt cuộc gọi hoặc cuộc họp, chọn Xem thêm hành động Nút Tùy chọn khác.

  2. Chọn Bật phụ đề trực tiếp Nút Phụ đề trực tiếp . Bạn sẽ nhận được thông báo hiển thị ngôn ngữ đã đặt của mình. Sau đó, phụ đề trực tiếp sẽ được hiển thị ở cuối màn hình cuộc gọi và chỉ hiển thị cho bạn.

  3. Bạn có thể tắt phụ đề trực tiếp bất cứ lúc nào từ Tác vụ khác Nút Tùy chọn khác .

Lưu ý: Dữ liệu cuộc gọi thoại sẽ được Dịch vụ Giọng nói của Microsoft xử lý để phiên âm ngôn ngữ nói. Phụ đề trực tiếp cho phép người dùng không thể nghe giọng nói tham gia đầy đủ hơn vào các cuộc gọi và cuộc họp teams. Để hỗ trợ những người dùng đó, Teams không cung cấp tùy chọn tắt phụ đề trực tiếp.

Liên hệ với chúng tôi

Để được trợ giúp thêm, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ hoặc đặt câu hỏi trong Cộng đồng Microsoft Teams.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×