Trong bài viết này

Thiết lập múi giờ

 1. Đi tới Cài đặt ở góc trên cùng bên trái của ứng dụng.

 2. Chọn múi giờ cho nhóm trong Múi giờ nhóm, sau đó chọn tùy chọn tốt nhất trong Thành phố gần nhất.

  Đặt múi giờ trong Ca cho Microsoft Teams

Đặt đầu tuần

Tùy thuộc vào thông tin cụ thể của tổ chức bạn, bạn có thể muốn đặt ngày bắt đầu của tuần làm việc sang một ngày khác.

 1. Đi tới Cài đặt ở góc trên cùng bên trái của ứng dụng.

 2. Chọn ngày trong tuần mà bạn muốn lịch biểu của mình bắt đầu bên dưới Đầu tuần.

Bật Mở ca

Để cho phép nhân viên trong nhóm xem và yêu cầu ca mở theo lịch biểu, hãy đi tới Cài đặt ở góc trên bên trái của ứng dụng và chuyển nút bật/tắt Mở ca sang Bật.

Thêm hoặc chỉnh sửa yêu cầu hết thời gian tắt

Bạn có thể thêm và thay đổi các loại yêu cầu hết thời gian mà bạn cung cấp cho nhân viên.

 1. Đi tới Cài đặt ở góc trên cùng bên trái của ứng dụng.

  Thêm hoặc chỉnh sửa yêu cầu hết thời gian trong Ca của Microsoft Teams

 2. Thêm, loại bỏ hoặc thay đổi các tùy chọn mà mọi người có thể chọn để yêu cầu thời gian tắt trong phần Yêu cầu.

Bật hoặc tắt thẻ theo shift

Thẻ dựa trên shift cho phép bạn tiếp cận những người đang thực hiện ca trong thời gian thực. Thông báo chỉ được gửi đến những người đang làm việc tại thời điểm thẻ được sử dụng trong cuộc trò chuyện hoặc bài đăng trong kênh.

Chủ sở hữu Teams có thể bật hoặc tắt tính năng Thẻ có thể được sử dụng trong Ca hay không.

 1. Đi tới Teams và chọn nhóm trong danh sách của bạn.

 2. Chọn Tùy chọn khác Nút tùy chọn khác> Quản lý nhóm , rồi chọn tab Cài đặt.

 3. Dẫn hướng đến Thẻ.

 4. Sử dụng nút bật tắt để bật hoặc tắt thẻ cho Ca.

Bật Thẻ cho Ca trong Microsoft Teams

Bạn muốn tìm hiểu thêm?

Đọc thêm về Ca

Dành cho người quản trị CNTT

Quản lý ứng dụng Ca cho tổ chức của bạn

Quản lý thẻ trong Microsoft Teams

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×