Trong một Teams việc cá nhân và doanh nghiệp nhỏ, bạn có thể chia sẻ các mục việc cần làm với liên hệ hoặc toàn bộ nhóm. Những mục này được gọi là Tác vụ và được sắp xếp thành Danh sách Tác vụ. 

Bạn có thể sử dụng nhiệm vụ để duy trì sự sắp xếp của mình hoặc chia sẻ chúng với người khác để hoàn thành công việc. Những nhiệm vụ bạn tạo cho chính mình được sắp xếp thành danh sách Cá nhân và những nhiệmvụ bạn chia sẻ với người khác được gọi là Danh sách được chia sẻ . 

Liên hệ với chúng tôi

Để được trợ giúp thêm, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ hoặc đặt câu hỏi trong Microsoft Teams này.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×