Trong Teams dụng cho mục đích sử dụng cá nhân và doanh nghiệp nhỏ, khi đang trong cuộc họp và bạn muốn tiêu điểm tập trung vào mình, bạn có thể làm mờ hoặc tùy chỉnh hiệu ứng nền của mình. Hiệu ứng nền chỉ sẵn dùng Windows, máy Mac và iOS.

 1. Mở Microsoft Teams.

 2. Bắt đầu hoặc tham gia cuộc Teams của bạn.

 3. Trong màn hình nối trước, chọn nút Bộ lọc nền hoặc Hiệu ứng Nút Hiệu ứng Nền nền.

 4. Trong cài đặt Nền, bạn có thể:

  • Thêm nền mới

   Lưu ý:  Thêm nền mới hiện không sẵn dùng trong Teams cho Windows 11.

  • Chọn không có hiệu ứng nền

  • Làm mờ nền của bạn

  • Chọn từ các nền sẵn có

   Lưu ý:  Chọn từ các nền sẵn có hiện không sẵn dùng trong Teams cho Windows 11.

 5. Sau khi thực hiện lựa chọn của bạn, chọn Tham gia ngay để tham gia cuộc họp.

Mẹo: Trong suốt Teams họp, bạn cũng có thể tùy chỉnh hoặc loại bỏ hiệu ứng nền từ menu Xem thêm Nút Thêm tùy chọn khác.

Liên hệ với chúng tôi

Để được trợ giúp thêm, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ hoặc đặt câu hỏi trong Microsoft Teams này.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×