Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Phần bổ trợ Cuộc họp Teams không sẵn dùng trong Outlook với tài khoản Microsoft Teams (miễn phí). Tuy nhiên, nếu bạn có phần bổ trợ và cố gắng sử dụng, bạn có thể gặp lỗi sau:

"Rất tiếc, bạn cần đăng xuất khỏi Teams và đăng nhập lại trước khi bạn có thể lên lịch cuộc họp của mình. Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, vui lòng liên hệ với nhóm hỗ trợ của bạn."

Tìm hiểu thêm về cách tạo cuộc họp trong Microsoft Teams (miễn phí).

Nếu bạn đang sử dụng Teams bằng tài khoản cơ quan hoặc trường học, hãy tìm hiểu thêm về phần bổ trợ Cuộc họp Teams trong Outlook.

Liên hệ với chúng tôi

Để được trợ giúp thêm, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ hoặc đặt câu hỏi trong Cộng đồng Microsoft Teams.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×