Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Quan trọng: Các bước này chỉ dành cho Microsoft Teams (miễn phí). Các tính năng này sẽ không hoạt động nếu bạn đang sử dụng Teams bằng tài khoản cơ quan hoặc trường học của mình.

Trong Microsoft Teams (miễn phí), bạn có thể tạo cuộc thăm dò ý kiến trong cộng đồng, trò chuyện nhóm hoặc trò chuyện cuộc họp để được nhóm của bạn trợ giúp về quyết định hoặc nhận phản hồi về ý tưởng của bạn.

Để tạo cuộc thăm dò ý kiến:

 1. Trong Microsoft Teams (miễn phí), đi tới cộng đồng, trò chuyện nhóm hoặc trò chuyện cuộc họp ở nơi bạn muốn tạo cuộc thăm dò ý kiến.

 2. Nhấn vào nút Nút cộng màu đen trong Teams bên cạnh trường Nhập tin nhắn.

 3. Nhấn vào Bỏ phiếu Nút Cuộc thăm dò ý kiến trong Teams.

 4. Trên màn hình Bỏ phiếu , nhập câu hỏi và tùy chọn của bạn. Bạn có thể nhấn vào Thêm tùy chọn cho tổng cộng sáu lựa chọn.

  Mẹo: Để cho phép mọi người chọn nhiều tùy chọn, hãy bật nút bật tắt Nhiều câu trả lời.

 5. Nhấn Lưu để xem bản xem trước cuộc bỏ phiếu của bạn.

 6. nhẹ vào Chỉnh sửa nếu bạn muốn thực hiện thay đổi bổ sung hoặc nếu cuộc bỏ phiếu của bạn đã sẵn sàng, hãy gõ nhẹ Gửi.

Nhóm sẽ nhận được bản tóm tắt phản hồi cuộc bỏ phiếu trong thời gian thực.

Để trả lời cuộc bỏ phiếu:

Chỉ cần nhấn vào (các) lựa chọn của bạn rồi nhấn gửi bình chọn

Lưu ý: Một số cuộc thăm dò ý kiến có thể cho phép bạn gửi nhiều câu trả lời.

Để tạo cuộc thăm dò ý kiến:

 1. Trong Microsoft Teams (miễn phí), đi tới cộng đồng, trò chuyện nhóm hoặc trò chuyện cuộc họp ở nơi bạn muốn tạo cuộc thăm dò ý kiến.

 2. Chọn Bỏ phiếu Nút Cuộc thăm dò ý kiến trong Teams bên dưới trường Nhập thư mới.

 3. Trên màn hình Bỏ phiếu , nhập câu hỏi và tùy chọn của bạn. Bạn có thể chọn Thêm tùy chọn cho tổng cộng sáu lựa chọn.

  Mẹo: Để cho phép mọi người chọn nhiều tùy chọn, hãy bật nút bật tắt Nhiều câu trả lời.

 4. Chọn Lưu để xem bản xem trước cuộc thăm dò ý kiến của bạn.

 5. Chọn Chỉnh sửa nếu bạn muốn thực hiện thay đổi bổ sung hoặc nếu cuộc thăm dò ý kiến của bạn đã sẵn sàng, hãy chọn Gửi.

Những người nhận được cuộc thăm dò ý kiến của bạn sẽ thấy bản tóm tắt trong thời gian thực về phản hồi cuộc thăm dò ý kiến.

Để trả lời cuộc bỏ phiếu:

Chỉ cần chọn (các) lựa chọn của bạn, rồi chọn Gửi bỏ phiếu.

Lưu ý: Một số cuộc thăm dò ý kiến có thể cho phép bạn gửi nhiều câu trả lời.

Liên hệ với chúng tôi

Để được trợ giúp thêm, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ hoặc đặt câu hỏi trong Cộng đồng Microsoft Teams.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×