Trong Teams sử dụng cho cá nhân và doanh nghiệp nhỏ, bạn có thể tạo các sự kiện lịch để lên kế hoạch cho một dịp đặc biệt hoặc thiết lập một sự kiện định kỳ cho bạn và nhóm của bạn. Bạn cũng có thể biến những sự kiện này thành cuộc họp trực tuyến. 

Lưu ý: Tính năng này hiện sẵn dùng trên Teams for iOS và Android.

Từ một nhóm:

 1. Đi tới chat nhóm của bạn. 

 2. nhẹ thêm Nút Thêm kế bên cửa sổ Nhập thông báo, sau đó chọn Thiết đặt Nút Cuộc họp mới.

  Lưu ý: Bạn cũng có thể đi đến tab Bảng điều khiển và chọn Thêm sựkiện , sau đó chọn Thêm Nút Cộng.

 3. Trong cửa sổ sự kiện Nhóm mới, hãy nhập Tiêu đề.

 4. Để biến sự kiện này thành cuộc họp trực tuyến, hãy sử dụng con trượt để bật hoặc tắt Cuộc họp trực tuyến.

 5. Sử dụng con trượt để bật hoặc tắt Cả ngày. Nếu Cả ngày tắt, hãy đặt khung ngày thời gian Bắt đầu và Kết thúc.
   

  Lưu ý: Bạn cũng có thể thêm một Vị trí, chọn để Lặp lạivà thêm Mô tả.

 6. Khi đã sẵn sàng, hãy gõ nhẹ Teams OK.

 7. Sự kiện mới sẽ hiển thị trong lịch nhóm và trò chuyện nhóm.

Từ lịch cá nhân của bạn:

 1. Trên tab Lịch, nhấn vào Thêm Nút Thêm .

 2. Trong cửa sổ Sự kiện mới, hãy nhập Tiêu đề.

 3. Để biến đây thành sự kiện nhóm, hãy gõ nhẹ mời nhóm , sau đó tìm kiếm và chọn nhóm mà bạn muốn thêm.

 4. Chọn Gửi Teams OK .

 5. Để biến sự kiện này thành cuộc họp trực tuyến, hãy sử dụng con trượt để bật hoặc tắt Cuộc họp trực tuyến.

 6. Sử dụng con trượt để bật hoặc tắt Cả ngày. Nếu Cả ngày tắt, hãy đặt khung ngày thời gian Bắt đầu và Kết thúc.
   

  Lưu ý: Bạn cũng có thể thêm một Vị trí, chọn để Lặp lạivà thêm Mô tả.

 7. Khi đã sẵn sàng, hãy gõ nhẹ Teams OK.

 8. Sự kiện mới sẽ hiển thị trên lịch của bạn.

Liên hệ với chúng tôi

Để được trợ giúp thêm, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ hoặc đặt câu hỏi trong Microsoft Teams này.

Từ một nhóm:

 1. Đi tới chat nhóm của bạn.

 2. nhẹ thêm Nút Thêm kế bên cửa sổ Nhập thông báo, sau đó chọn Thiết đặt Nút Cuộc họp mới.

  Lưu ý: Bạn cũng có thể đi đến tab Bảng điều khiển và chọn Thêm sựkiện , sau đó chọn Thêm Nút Cộng.

 3. Trong cửa sổ Sự kiện mới, nhập tiêu đề Nút Sửa tiêu đề.

 4. Để biến sự kiện này thành cuộc họp trực tuyến, hãy sử dụng con trượt để bật hoặc tắt Cuộc họp trực tuyến.

 5. Sử dụng thanh trượt để bật hoặc tắt chế Nút Cả Ngày cả ngày. Nếu Cả ngày tắt, hãy đặt khung ngày thời gian Bắt đầu và Kết thúc.

  Lưu ý: Bạn cũng có thể chọn lặp lại Nút Lặp lại, thêm vị trí Nút Vị trívà thêm mô tả Nút Mô tả.

 6. Khi đã sẵn sàng, nhấn vào mục Xong.

 7. Sự kiện mới sẽ hiển thị trong chat nhóm.

Từ lịch cá nhân của bạn:

 1. Trên tab Lịch, nhấn vào Thêm Nút Cộng .

 2. Trong cửa sổ Sự kiện mới, nhập tiêu đề Nút Sửa tiêu đề.

 3. Để biến sự kiện này thành cuộc họp trực tuyến, hãy sử dụng con trượt để bật hoặc tắt Cuộc họp trực tuyến.

 4. Để biến đây thành sự kiện nhóm, hãy gõ nhẹ mời nhóm , sau đó tìm kiếm và chọn nhóm mà bạn muốn thêm.

 5. Sử dụng thanh trượt để bật hoặc tắt chế Nút Cả Ngày cả ngày. Nếu Cả ngày tắt, hãy đặt khung ngày thời gian Bắt đầu và Kết thúc.

  Lưu ý: Bạn cũng có thể chọn lặp lại Nút Lặp lại, thêm vị trí Nút Vị trívà thêm mô tả Nút Mô tả.

 6. Khi đã sẵn sàng, nhấn vào mục Xong.

 7. Sự kiện mới sẽ hiển thị trên lịch của bạn.

Liên hệ với chúng tôi

Để được trợ giúp thêm, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ hoặc đặt câu hỏi trong Microsoft Teams này.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×