Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Nếu bạn là chủ sở hữu nhóm, bạn có thể tự động hiển thị tối đa 10 kênh cho cả nhóm, làm cho kênh xuất hiện trong danh sách kênh của mọi người để mọi người biết được các kênh quan trọng.

Có hai cách thực hiện như sau. Khi tạo kênh mới, hãy chọn hộp kiểm Tự động hiển thị kênh này trong danh sách kênh của mọi người bên dưới hộp mô tả.

Tùy chọn tự động yêu thích kênh

Bạn cũng có thể đi đến tên nhóm, chọn Tùy chọn khác Nút Xem thêm tùy chọn > Quảnkênh >nhóm, tìm kênh bạn muốn hiển thị, rồi chọn hộp kiểm trong cột Hiển thị cho thành viên. 

Quản lý tùy chọn nhóm để tự động ưu tiên kênh

Để xem các kênh được hiển thị trên thiết bị di động, bạn có thể phải đăng nhập vào ứng dụng trên máy tính hoặc ứng dụng web trước tiên.

Bây giờ, hãy đi tới máy tính để bàn hoặc ứng dụng web của bạn để tự động hiển thị các kênh cho nhóm của bạn.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×