Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Thật dễ dàng để thêm tài khoản cơ quan hoặc trường học trong ứng dụng Teams của bạn.

  1. Mở ứng dụng Teams.

  2. Nhấn vào ảnh hồ sơ của bạn hoặc Xem thêm Nút Thêm.

  3. Gõ nhẹ Thêm tài khoản. Từ đây, bạn có thể thêm tài khoản cơ quan hoặc trường học. Chỉ cần nhập thông tin đăng nhập của bạn và làm theo hướng dẫn.

  1. Mở ứng dụng Teams.

  2. Chọn ảnh hồ sơ của bạn.

  3. Chọn Thêm tài khoản cơ quan hoặc trường học. Từ đây, bạn có thể thêm tài khoản cơ quan hoặc trường học. Chỉ cần nhập thông tin đăng nhập của bạn và làm theo hướng dẫn.

Tìm hiểu thêm về đăng nhập, đăng ký hoặc đăng xuất khỏi Teams.

Liên hệ với chúng tôi

Để được trợ giúp thêm, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ hoặc đặt câu hỏi trong Microsoft đồng Teams.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×