Mục lục
×
Bắt đầu với Teams miễn phí
Bắt đầu với Teams miễn phí

Tham gia một tổ chức Teams hiện tại miễn phí

Gây ấn tượng mạnh bằng Thông báo

Hãy dùng thử!

Dưới đây là hai cách mà bạn có thể được mời tham gia một tổ chức Microsoft Việt nhóm hiện có.

Qua email

  1. Chọn nút gia nhập nhóm trên nối kết trong email.

  2. Xem lại và chấp nhận quyền.

  3. Bạn sẽ được nhắc chọn giữa việc mở ứng dụng nhóm hoặc ứng dụng web. Chọn một và các nhóm sẽ mở với bạn đã đăng nhập.

Thông qua một nối kết 

  1. Chọn liên kết hoặc dán nó vào một trình duyệt.

  2. Điền vào biểu mẫu với tên và email của bạn, rồi chọn gửi yêu cầu.

Người quản trị sẽ nhìn thấy yêu cầu của bạn và cần phê duyệt mà bạn có thể tham gia nhóm. Sau đó, bạn sẽ nhận được một email với các hướng dẫn về cách gia nhập tổ chức miễn phí cho các nhóm.

Bạn muốn thêm nữa?

5 việc cần làm trước tiên với Teams (miễn phí)

Mời mọi người sử dụng Teams (miễn phí)

Làm việc theo kênh

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×