Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bạn có thể dễ dàng cập nhật hoặc thay đổi địa chỉ email hoặc số điện thoại được liên kết với tài khoản Microsoft của mình.

 1. Đi tới Quản lý cách bạn đăng nhập vào Microsoft vàđăng nhập vào tài khoản của bạn.

 2. Chọn Thêm email hoặc Thêm số điện thoại và chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn quy trình xác minh chi tiết liên hệ và thêm vào tài khoản của bạn.

 3. Bạn có thể đặt email hoặc số điện thoại mới làm biệt danh chính bằng cách chọn Đặt làm biệt danh chính.

 4. Sau đó, bạn sẽ có tùy chọn xóa địa chỉ email hoặc số điện thoại cũ khỏi tài khoản của mình.

  Lưu ý: Để đảm bảo mọi người không thể tìm kiếm bạn trong Microsoft Teams (miễn phí) bằng email hoặc số điện thoại cũ của bạn, bạn sẽ cần xóa email hoặc số điện thoại đó khỏi tài khoản của mình. Hãy nhớ rằng, bạn không thể xóa biệt danh chính mà không cần có số email/điện thoại khác trong tài khoản của mình, vì vậy hãy thêm biệt danh mới trước khi xóa biệt danh cũ.

 5. Để đảm bảo các thay đổi của bạn được phản ánh trong Microsoft Teams (miễn phí) trên thiết bị di động của bạn, hãy gỡ cài đặt ứng dụng và cài đặt lại ứng dụng từ Cửa hàng Google Playhoặc iOS App Store.

 6. Sau khi cài đặt lại ứng dụng, hãy đăng nhập vào Microsoft Teams (miễn phí) bằng email hoặc số điện thoại mới của bạn.

Tìm hiểu thêm về cách thay đổi địa chỉ email hoặc số điện thoại cho tài khoản Microsoft của bạn

Bạn có thể dễ dàng cập nhật hoặc thay đổi địa chỉ email hoặc số điện thoại được liên kết với tài khoản Microsoft của mình.

 1. Đi tới Quản lý cách bạn đăng nhập vào Microsoft vàđăng nhập vào tài khoản của bạn.

 2. Chọn Thêm email hoặc Thêm số điện thoại và chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn quy trình xác minh chi tiết liên hệ và thêm vào tài khoản của bạn.

 3. Bạn có thể đặt email hoặc số điện thoại mới làm biệt danh chính bằng cách chọn Đặt làm biệt danh chính.

 4. Sau đó, bạn sẽ có tùy chọn xóa địa chỉ email hoặc số điện thoại cũ khỏi tài khoản của mình.

  Lưu ý: Để đảm bảo mọi người không thể tìm kiếm bạn trong Microsoft Teams (miễn phí) bằng email hoặc số điện thoại cũ của bạn, bạn sẽ cần xóa email hoặc số điện thoại đó khỏi tài khoản của mình. Hãy nhớ rằng, bạn không thể xóa biệt danh chính mà không cần có số email/điện thoại khác trong tài khoản của mình, vì vậy hãy thêm biệt danh mới trước khi xóa biệt danh cũ.

 5. Để đảm bảo các thay đổi của bạn được phản ánh trong Microsoft Teams (miễn phí) trên máy tính của bạn, hãy đăng xuất và đăng nhập lại vào ứng dụng bằng email hoặc số điện thoại mới của bạn.

Tìm hiểu thêm về cách thay đổi địa chỉ email hoặc số điện thoại cho tài khoản Microsoft của bạn

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×