Trong bài viết này

Chọn khung thời gian của lịch biểu

 1. Để thay đổi khung thời gian của lịch biểu bạn đang xem, đi tới phía trên cùng bên trái màn hình ứng dụng và chọn phạm vi ngày.

  Chọn khung thời gian biểu trong Microsoft Teams ca

 2. Từ menu thả xuống, hãy chọn phạm vi ngày bạn muốn xem.

Xem theo ngày, tuần hoặc tháng

 1. Ở phía trên cùng bên phải màn hình ứng dụng, chọn Ngày,Tuần hoặc Tháng tùy theo chế độ xem bạn muốn.

Xem lịch biểu chia sẻ

 1. Chọn Xem thêm tùy chọn Biểu tượng Chuyển nhiều tùy chọn > Xem lịch biểu chia sẻ.

 2. Chọn ngày trong tuần mà bạn muốn lịch biểu của mình bắt đầu bên dưới Đầu tuần.

Thu hồi ngày từ lịch biểu

Bạn cần phải nhớ lại những ngày cụ thể từ một lịch biểu dùng chung? Sau đây là cách thực hiện. 

 1. Đi tới Xem thêm tùy chọn (...) ở góc trên bên phải của màn hình ứng dụng.

 2. Chọn Thu hồi ngày đã lên lịch.

 3. Tô sáng ngày bạn muốn thu hồi, sau đó chọn Thu hồi.

Chọn có gửi thông báo thu hồi cho toàn bộ nhóm hay chỉ cho những thành viên nhóm bị ảnh hưởng bởi việc thu hồi. 

Lọc lịch biểu trên web và máy tính 

Người quản lý giờ đây có thể quản lý các lịch biểu lớn bằng cách xem các phần của lịch biểu và lọc các nhóm và thành viên để tìm kết quả họ muốn xem.  

 1. Chọn Bộ lọc ở góc trên bên phải màn hình Ca.

 2. Từ danh sách thả xuống, lọc theo Nhóm hoặc Thành viên hoặc cả hai.

Xem và quản lý xung đột ca

Hỗ trợ ca làm việc sẽ cảnh báo người quản lý khi có xung đột xảy ra trong khi tạo lịch ca hoặc phê duyệt lịch ca. 

Dưới đây là những người quản lý xung đột sẽ nhận được thông báo về: 

 • Xung đột ca chồng lấp: Đây là khi hai hoặc nhiều ca được gán cho cùng một người và họ chồng chéo với nhau.

 • Xung đột thờigian nghỉ : Đây là khi một ca đã được gán cho nhân viên tại thời điểm khi họ đã chấp thuận thời gian nghỉ.

 • Xung độttính sẵn sàng: Đây là khi nhân viên được gán ca tại một thời điểm không khớp với trạng thái sẵn sàng mà nhân viên đã nhập.

Người quản lý có thể lọc lịch biểu để xem tất cả các xung đột bằng cách chọn Lọc > xung đột Shift. 

Cảnh báo xung đột xuất hiện trên trang lịch biểu, cũng như bên dưới Yêu cầu ,tại đó người quản lý sẽ được cảnh báo nếu yêu cầu dịch chuyển dẫn đến xung đột. Cảnh báo xung đột được bật theo mặc định, nhưng có thể được tắt bằng cách bỏ chọn thiết đặt bên dưới Xem > xung đột Shift. 

Bạn muốn tìm hiểu thêm?

Đọc thêm về Ca

Đối với người quản trị CNTT

Quản lý ứng dụng Ca cho tổ chức của bạn

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×