Show AlertBox
Hide AlertBox Alert Icon

Поддръжката за Windows XP завърши

Поддръжката за Windows XP завърши на 8 април 2014 г., като вече не е налично техническо съдействие за Windows XP, Office 2003 и Internet Explorer 6, както и автоматични актуализации, които защитават компютъра ви.
Предлагаме ви да надстроите до нова версия на Windows, защото в противен случай компютърът ви може да стане по-уязвим на рискове за сигурността и на вируси.
Щракнете тук за повече информация.

Поддръжка на Microsoft – помощ за продукти и услуги

Клиенти с първостепенна поддръжка

Малък бизнес

Разработчици – MSDN, DreamSpark, BizSpark и WebsiteSpark

Корпоративно лицензиране
Последен преглед : 11 септември 2014 г.