Kaip Word sukuria ir susitraukia automatinio atk?rimo failai

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 107686 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Santrauka

?iame straipsnyje apra?oma, kaip Microsoft Word sukuria ir susitraukia automatinio atk?rimo (.asd) failus (Automatinis ?odis 7.x) pasirinkus, "?ra?yti automati?kai atkurt? informacij? kas <n>minu?i?" ?ym?s langel?. (Nor?dami rasti tai parinkt?, spustel?kite meniu ?rankiai komand? Pasirinktys ir tada spustel?kite skirtuk? ?ra?yti.) </n>

Daugiau informacijos

Pastaba Atk?rim? arba automatin? nepakei?ia komand? ?ra?yti. J?s reik?t? naudoti komand? ?ra?yti Nor?dami ?ra?yti savo dokument? reguliariais intervalais ir Kada baigsite ja dirbti.

Automatinio atk?rimo yra tik veiksmingas neplanuot? sutrikim?, pvz., elektros energija nutraukimo arba avarij?. Automatinio atk?rimo failai n?ra skirtas i?saugoti kai planuojama su atsijungti arba tvarkingai i?jungimo ?vyksta.

Nustatant .asd fail? vieta

Jei nenustatote automatinio atk?rimo fail? viet?, Word patalpina juos ? laikin? katalog?.

? nustatyti .asd viet?, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. D?l to ?rankiai meniu, spustel?kiteParinktys, tada spustel?kite, Failo vietosTAB.

  Pastaba Programoje Word 2007, atlikite ?iuos veiksmus nor?dami atidaryti ir Failas Vietose dialogo lange:
  1. Spustel?kite, Microsoft Office mygtuk?, ir spustel?kite Word parinktys.
  2. Kairiojoje srityje, spustel?kite I?pl?stin?.
  3. De?iniojoje srityje spustel?kite Failas Vietose pagal Bendrosios skyriuje.
 2. ? ? Fail? tipai spustel?kiteAutomatinio atk?rimo failai

  Pastaba ? ?odis 7.x, spustel?kite Automatinio ?ra?ymo.
 3. Spustel?kite Modifikuoti.
 4. Nurodykite aplank?, kuriame norite Word saugoti atkurti dokumentai.
 5. Jei reikia nauj? aplanko viet?, spustel?kite Sukurti Nauj? aplank?, ?veskite naujo aplanko pavadinim?, spustel?kite gerai, ir spustel?kite gerai kad i?eitum?te.

Vardinimo konvencija

Word 97 ir v?lesn?s versijos Word: vard? suteikimo konvencij? d?l ?odis automatinio atk?rimo failai yra "AutoRecovery ?ra?yti <document name="">.asd" kur <document name="">yra dokumento failo vardas.

?odis 7.x: ?odis automatinio fail? vard? suteikimo konvencij? yra ~ eilut?s ###.asd, kur ### yra keletas generuojami atsitiktinai i? Windows. </document></document>

Atidarymo ?ra?yti failus

Kai paleidus program? Word, ji ie?ko bet .asd fail?. Jei ?odis nustato, bet, ji atlieka ?iuos veiksmus:
 1. Pervardija kiekvieno .asd failo ? <document name="">.wbk. ? Word 7.0 SR-2 arba v?liau, pl?tinys yra .wbk.

  Pastaba: D?l ### skai?iai negali b?ti toks pat kaip .asd failo vardas nes ?odis padeda pavadinim? konflikt? su esam? .bak failus. </document>
 2. Atidaro visus automatinio atk?rimo failai.
 3. Panaikina automatinio atk?rimo fail? (kad "AutoRecovery ?ra?yti <document name="">.wbk"arba ~Wra###.bak fail?) atlikus vien? i? to po:

  ?ra?yti atkurt? fail?. </document>
  - ar -
  U?daryti atkurtame faile jo ne?ra?ydami.

Kai fail? pavadinimai

?odis pervardyti automatinio atk?rimo failus atveju, programa pakimba (nebereaguoja) kada automatinio atk?rimo failas atidaromas. Kit? kart? Paleista programa Word galite pamatyti ?i? simptom?.

Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Word 2003 ir "Microsoft Word 2002"

?odis bus prad?ti dokumento atk?rimo u?duo?i? srities ? bir?os s?ra?us, rasti failus, kurie Word atsigavo. Po failo vardas bus per b?senos indikatorius, rodantis, k? vykdyti fail? atk?rimo. ? originalo nurodo paskutin? rankiniam darbui i?saugoti originalaus failo. ? Panaudotos b?sena yra fail? atk?rimo proceso metu arba failas per automatinio atk?rimo ?ra?ymo proces?. Dokumento atk?rimo u?duo?i? srityje leid?ia atidaryti failus, per?i?r?ti, kokie taisymai buvo atlikti, ir palyginti su atsigavo versijos. Galite ?ra?yti ?ios versijos jums reikia naudoti ir panaikinti kitas versijos, arba ?ra?ykite visus atidarytus failus per?i?r?ti v?liau.

Word 2000

Programa Word bus paleisti. Jei ?odis sugeb?jo aptikti atkurto failo, Programa Word bus paleisti atidar? dokument? su. Pavadinimo juostoje, dokumentas yra i?vardytos kaip <original filename="">(atkurti). Tada turite galimyb? ?ra?ykite fail? atgal ? original? pavadinim? arba ?ra?yti kaip kit? pavadinim?. </original>

Word 97

Word aptiko failo korupcija o atidaryti <filename>. ?io dokumento dalyje gali b?ti atlygintinos. Bandymas atk?rimo dabar? </filename>
Jei spustel?site taip, programa Word bando atgauti vis? ar dal? failo. Jei spustel?site ne, .wbk failas lieka su automatinio atk?rimo Katalogas.

?odis 7.x

?odis pervardija automati?kai ?ra?yti failus atveju programa stringa (nebereaguoja ? paspaudimus) kai atidarote automatinio ?ra?ymo rinkmen?. I?kilus problemai nuostolius, automatinio ?ra?ymo rinkmena, vis dar galima atkurti j?s? darb? naudojant ir ~Wra###.bak fail?, esant? automatinio ?ra?ymo kataloge.

Po ?od?io Pervardija j?s? .asd fail?, ji automati?kai neatidaro .bak failus, taigi galite turite atidaryti juos rankiniu b?du spustel?dami Atidaryti meniu Failas. ? s?ra?? visus .bak fail?, tipas ~wra*.bak ? lauk? failo vardas.

Savyb?s

Straipsnio ID: 107686 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. bir?elio 7 d. - Per?i?ra: 3.0
Taikoma:
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
 • Microsoft Word 2000 Standard Edition
 • Microsoft Word 97 Standard Edition
 • Microsoft Word 95a
Rakta?od?iai: 
kbmt KB107686 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 107686

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com