วิธีที่ Word สร้างและกู้คืนแฟ้มกู้คืนอัตโนมัติ

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 107686 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้จะอธิบายวิธีที่ Microsoft Word สร้างและกู้คืนแฟ้มกู้คืนอัตโนมัติ (.asd) ('บันทึกอัตโนมัติ' ใน Word 7.x) เมื่อคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมาย "บันทึกข้อมูลการกู้คืนอัตโนมัติทุกๆ <n> นาที" (เมื่อต้องการค้นหาตัวเลือกนี้ คลิก "ตัวเลือก" บนเมนู "เครื่องมือ" แล้วคลิกแท็บ "บันทึก")

ข้อมูลเพิ่มเติม

หมายเหตุ "กู้คืนอัตโนมัติ" หรือ "บันทึกอัตโนมัติ" ไม่ได้แทนคำสั่ง "บันทึก" คุณควรใช้คำสั่ง "บันทึก" เพื่อบันทึกเอกสารของคุณเป็นระยะๆ และเมื่อคุณทำงานเสร็จ

"กู้คืนอัตโนมัติ" จะมีประสิทธิภาพเฉพาะการหยุดทำงานที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้วางแผนไว้ เช่น กรณีไฟดับ หรือระบบล้มเหลว แฟ้ม "กู้คืนอัตโนมัติ" ไม่ได้รับการออกแบบให้บันทึก เมื่อออกจากระบบแบบเป็นไปตามกำหนดเวลา หรือเมื่อปิดระบบตามคำสั่ง

การกำหนดตำแหน่งสำหรับแฟ้ม .asd

หากคุณไม่ได้กำหนดตำแหน่งที่ตั้งสำหรับแฟ้ม "กู้คืนอัตโนมัติ" Word จะวางแฟ้มเหล่านั้นไว้ในไดเรกทอรีชั่วคราว

เมื่อต้องการกำหนดตำแหน่งให้แฟ้ม .asd ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. บนเมนู เครื่องมือ คลิก ตัวเลือก แล้วคลิกแท็บ ตำแหน่งที่ตั้งแฟ้ม

  หมายเหตุ ใน Word 2007 ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ ตำแหน่งที่ตั้งแฟ้ม:
  1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office แล้วคลิก ตัวเลือก Word
  2. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย คลิก ขั้นสูง
  3. ในบานหน้าต่างด้านขวา คลิก ตำแหน่งที่ตั้งแฟ้ม ภายใต้ส่วน ทั่วไป
 2. ในกล่อง ชนิดแฟ้ม คลิก แฟ้มกู้คืนอัตโนมัติ

  หมายเหตุ ใน Word 7.x คลิก บันทึกอัตโนมัติ
 3. คลิก ปรับเปลี่ยน
 4. ใส่ชื่อของโฟลเดอร์ที่คุณต้องการให้ Word เก็บเอกสารที่กู้คืน
 5. ถ้าต้องการตำแหน่งที่ตั้งของโฟลเดอร์ใหม่ คลิก สร้างโฟลเดอร์ใหม่ พิมพ์ชื่อของโฟลเดอร์ใหม่ คลิก ตกลง และคลิก ตกลง เพื่อออก

ข้อตกลงการตั้งชื่อ

Word 97 และ Word รุ่นที่ใหม่กว่า: ข้อตกลงการตั้งชื่อสำหรับแฟ้มกู้คืนอัตโนมัติของ Word คือ "การบันทึกการกู้คืนอัตโนมัติของ <ชื่อเอกสาร>.asd" โดย <ชื่อเอกสาร> คือชื่อแฟ้มของเอกสารดังกล่าว

Word 7.x: ข้อตกลงการตั้งชื่อสำหรับแฟ้มบันทึกอัตโนมัติของ Word คือ ~Wra####.asd โดย #### คือตัวเลขที่สร้างขึ้นมาแบบสุ่มโดย Windows

การเปิดแฟ้มที่บันทึก

เมื่อคุณเริ่ม Word โปรแกรมจะค้นหาแฟ้ม .asd ใดๆ ถ้า Word พบแฟ้มใดแฟ้มหนึ่งแล้ว จะทำดังนี้:
 1. เปลี่ยนชื่อแฟ้ม .asd แต่ละแฟ้มเป็น <ชื่อเอกสาร>.wbk ใน Word 7.0 SR-2 หรือรุ่นใหม่กว่า ส่วนขยายของแฟ้มจะเป็น .wbk

  หมายเหตุ: ส่วนตัวเลข #### อาจไม่เหมือนกับชื่อแฟ้ม .asd ทั้งนี้เนื่องจาก Word พยายามหลีกเลี่ยงข้อขัดแย้งในการตั้งชื่อกับแฟ้ม .bak ที่มีอยู่
 2. ้เปิดแฟ้มกู้คืนอัตโนมัติทั้งหมด
 3. ้ลบแฟ้มกู้คืนอัตโนมัติ ("การบันทึกการกู้คืนอัตโนมัติของ <ชื่อเอกสาร>.wbk" หรือแฟ้ม ~Wra####.bak) เมื่อคุณทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้:

  บันทึกแฟ้มที่กู้คืน
  -หรือ-
  ปิดแฟ้มที่กู้คืนโดยไม่ได้บันทึก

เมื่อเปลี่ยนชื่อแฟ้ม

Word จะเปลี่ยนชื่อแฟ้มกู้คืนอัตโนมัติในกรณีที่โปรแกรมแฮง (หยุดตอบสนอง) ในระหว่างที่แฟ้มกู้คืนอัตโนมัติเปิดอยู่ เมื่อเริ่ม Word ครั้งถัดไป คุณจะเห็นอาการต่างๆ ดังต่อไปนี้

Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Word 2003 และ Microsoft Word 2002

Word จะเริ่มการทำงานพร้อมด้วย บานหน้าต่างงานการกู้คืนเอกสาร ซึ่งแสดงรายการแฟ้มต่างๆ ที่ Word ได้กู้คืน ตามหลังชื่อของแฟ้มจะเป็นตัวบ่งชี้สถานะที่แสดงสิ่งที่ได้ดำเนินการกับแฟ้มดังกล่าวระหว่างการกู้คืน สถานะ 'ต้นฉบับ' หมายถึงแฟ้มต้นฉบับตามการบันทึกด้วยตนเองครั้งล่าสุด สถานะ 'กู้คืน' หมายถึงแฟ้มที่ได้กู้คืนระหว่างกระบวนการกู้คืน หรือแฟ้มที่ได้บันทึกระหว่างกระบวนการบันทึกการกู้คืนอัตโนมัติ บานหน้าต่างงานการกู้คืนเอกสารช่วยให้คุณสามารถเปิดแฟ้มเหล่านั้นได้ ดูการซ่อมแซมที่ได้ทำไป และเปรียบเทียบรุ่นต่างๆ ที่ได้กู้คืน จากนั้นคุณสามารถบันทึกรุ่นที่คุณต้องการใช้ และลบรุ่นอื่นๆ หรือบันทึกแฟ้มที่เปิดทั้งหมดเพื่อตรวจทานภายหลัง

Word 2000

Word จะเริ่มการทำงาน ถ้า Word สามารถตรวจพบแฟ้มที่กู้คืน Word จะเริ่มทำงานด้วยเอกสารที่เปิดได้ดังกล่าว ในแถบชื่อเรื่อง เอกสารดังกล่าวจะแสดงเป็น <ชื่อแฟ้มต้นฉบับ> (กู้คืน) คุณก็จะสามารถเลือกได้ว่าจะบันทึกแฟ้มดังกล่าวกลับไปเป็นชื่อเดิม หรือจะบันทึกเป็นชื่ออื่น

Word 97

Word พบปัญหาแฟ้มเสียหายระหว่างเปิด <ชื่อแฟ้ม> บางส่วนของเอกสารนี้อาจกู้คืนได้ ต้องการให้พยายามกู้คืนในขณะนี้หรือไม่
ถ้าคุณคลิก ใช่ Word จะพยายามกู้คืนแฟ้มนั้นทั้งหมดหรือบางส่วน ถ้าคุณคลิก ไม่ใช่ แฟ้ม .wbk จะยังคงอยู่ในไดเรกทอรี การกู้คืนอัตโนมัติ

Word 7.x

Word จะเปลี่ยนชื่อแฟ้มบันทึกอัตโนมัติ ในกรณีที่โปรแกรมแฮง (หยุดการตอบสนอง) เมื่อคุณเปิดแฟ้มบันทึกอัตโนมัติดังกล่าว หากเกิดปัญหาขึ้นซึ่งทำให้แฟ้มบันทึกอัตโนมัติเสียหาย คุณยังคงสามารถกู้คืนงานของคุณกลับมาได้โดยใช้แฟ้ม ~Wra####.bak ซึ่งอยู่ในไดเรกทอรีบันทึกอัตโนมัติ

หลังจาก Word เปลี่ยนชื่อแฟ้ม .asd แล้ว โปรแกรมจะไม่เปิดแฟ้ม .bak ให้โดยอัตโนมัติ ดังนั้นคุณต้องเปิดแฟ้มดังกล่าวด้วยตนเองโดยการคลิก "เปิด" บนเมนู "แฟ้ม" เมื่อต้องการแสดงรายการแฟ้ม .bak ทั้งหมด ให้พิมพ์ ~wra*.bak ในกล่อง "ชื่อแฟ้ม"

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 107686 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 4 มกราคม 2551 - Revision: 6.1
ใช้กับ
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Office Word 2003
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
 • Microsoft Word 2000 Standard Edition
 • Microsoft Word 97 Standard Edition
 • Microsoft Word 95 Standard Edition
 • Microsoft Word 95a
Keywords: 
KB107686

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com