วิธีรับแฟ้มการสนับสนุนของไมโครซอฟท์จากบริการออนไลน์

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 119591 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการขอรับ Microsoft โปรแกรมควบคุม ปรับปรุงซอฟต์แวร์ และแฟ้มสนับสนุนอื่น ๆ ได้ ด้วยการดาวน์โหลดจากศูนย์ดาวน์โหลดของไมโครซอฟท์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft::
http://www.microsoft.com/downloads/Search.aspx
หมายเหตุ:ไม่บทความที่แก้ไขปัญหาสำหรับปัญหาการดึงข้อมูล บทความนี้แสดงวิธีการดาวน์โหลดแฟ้มจากศูนย์ดาวน์โหลดของไมโครซอฟท์

แสดงศูนย์ดาวน์โหลดของไมโครซอฟท์:
 • โปรแกรมควบคุมของ Microsoft เซอร์วิสแพ็ค โปรแกรมปรับปรุง โปรแกรมแก้ไขด่วน และแฟ้มสนับสนุนอื่น ๆ
 • หนึ่งจุดเริ่มต้นสำหรับแฟ้มที่สามารถดาวน์โหลดได้ทั้งหมด
 • ความสามารถในการค้นหาไซต์ Microsoft.com ทั้งหมดสำหรับแฟ้มที่สามารถดาวน์โหลดได้
 • ลดเวลาในการค้นหาแฟ้มเหล่านี้

ชนิดของแฟ้มที่พร้อมใช้งานสำหรับการดาวน์โหลด

บทความนี้ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับชนิดแฟ้มต่อไปนี้:
 • แฟ้มของ windows (.exe)
 • แฟ้มเก็บถาวร (.zip)
 • แฟ้ม MS-DOS (.exe)
 • แฟ้มขึ้นอยู่กับ macintosh (.hqx, .bin หรือ.sea)

ข้อมูลเพิ่มเติม

คำแนะนำทั่วไปสำหรับการดาวน์โหลด

แฟ้มที่ Microsoft ถูกลงรายการบัญชีในบริการแบบออนไลน์มักจะบีบ self-extracting แฟ้ม

หมายเหตุ:แฟ้มขนาดเล็กอาจไม่ถูกบีบอัด แฟ้มเหล่านี้ปรากฏขึ้น ด้วยส่วนขยายของต้นฉบับ และจะไม่เอง

ระบบปฏิบัติการแบบ 32 บิต และ 64 บิต

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการระบุระบบปฏิบัติการแบบ 32 บิต และ 64 บิต คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
827218วิธีตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์ของคุณใช้ระบบปฏิบัติการ Windows รุ่น 32 บิตหรือ 64 บิต

แฟ้มของ windows (.exe)

แฟ้มที่มีการออกแบบมาสำหรับระบบปฏิบัติการ Windows มีนามสกุลเป็น.exe แฟ้มเหล่านี้มีการบีบอัด self-extracting แฟ้ม การดาวน์โหลด และแยกแฟ้ม.exe เหล่านี้อย่างถูกต้อง ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. ค้นหาแฟ้มที่คุณต้องการดาวน์โหลด ถ้าคุณไม่แน่ใจว่าแฟ้มใดที่จะดาวน์โหลด คุณสามารถแวะไปที่ศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft เพื่อช่วยในการค้นหาแฟ้มของคุณ:
  http://www.microsoft.com/downloads/Search.aspx
 2. ถ้าคุณกำลังดาวน์โหลดลงในดิสก์ คุณต้องมีดิสก์ที่ฟอร์แมตแล้ว ว่างเปล่า ถ้าคุณกำลังดาวน์โหลดไปยังฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ของคุณ การสร้างโฟลเดอร์ใหม่ที่คุณสามารถเป็นการชั่วคราวคัดลอกแฟ้ม และเปิดแฟ้ม

  ข้อควรระวังไม่ดาวน์โหลดแฟ้มไปยังโฟลเดอร์ Windows ของคุณโดยตรง ทำเช่นนี้อาจเขียนทับแฟ้มที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงานถูกต้องของคอมพิวเตอร์ของคุณ
 3. ทำตามขั้นตอนการดาวน์โหลดที่ใช้ โดยผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อดาวน์โหลดแฟ้มที่คุณระบุไว้ในขั้นตอนที่ 1 ดาวน์โหลดแฟ้ม ลงในดิสก์ หรือ ไปยังโฟลเดอร์ใหม่
 4. การค้นหาแฟ้มในโฟลเดอร์ที่ถูกดาวน์โหลด และจากนั้น คลิกสองครั้งที่แฟ้มเพื่อเริ่มกระบวนการติดตั้ง
โปรดทราบว่า มีการบีบอัดแฟ้มบางแฟ้ม.exe โดยใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์การบีบอัดแฟ้ม PKWare เมื่อต้องการดาวน์โหลด และเพื่อแยกแฟ้มเหล่านี้.exe ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างถูกต้อง:
 1. ค้นหาแฟ้มที่คุณต้องการดาวน์โหลด ถ้าคุณไม่แน่ใจว่าแฟ้มใดที่จะดาวน์โหลด คุณสามารถแวะไปที่ศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft เพื่อช่วยในการค้นหาแฟ้มของคุณ:
  http://www.microsoft.com/downloads/Search.aspx
 2. ถ้าคุณกำลังดาวน์โหลดลงในดิสก์ คุณต้องมีดิสก์ที่ฟอร์แมตแล้ว ว่างเปล่า ถ้าคุณกำลังดาวน์โหลดไปยังฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ของคุณ การสร้างโฟลเดอร์ใหม่ที่คุณสามารถเป็นการชั่วคราวคัดลอกแฟ้ม และเปิดแฟ้ม

  ข้อควรระวังไม่ดาวน์โหลดแฟ้มไปยังโฟลเดอร์ Windows ของคุณโดยตรง ทำเช่นนี้อาจเขียนทับแฟ้มที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงานถูกต้องของคอมพิวเตอร์ของคุณ
 3. ทำตามขั้นตอนการดาวน์โหลดที่ใช้ โดยผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อดาวน์โหลดแฟ้มที่คุณระบุไว้ในขั้นตอนที่ 1 ดาวน์โหลดแฟ้ม ลงในดิสก์ หรือ ไปยังโฟลเดอร์ใหม่
 4. เมื่อต้องขยายเนื้อหาของแฟ้ม.exe เองหลังจากที่คุณดาวน์โหลด คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้แล้ว พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้:
  <path\filename>-ว</path\filename>
  ในคำสั่งนี้<path\filename></path\filename>เป็นตำแหน่งที่ตั้งโฟลเดอร์และชื่อของไฟล์ที่ดาวน์โหลดมา

  ตัวอย่าง ถ้าคุณดาวน์โหลดSample.exeโฟลเดอร์ C:\Download พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้:
  C:\Download\Sample.exe-ว
  หมายเหตุ:Although you can double-click a self-extracting .exe file to extract its contents, this step makes sure that a recursively compressed file will maintain its file structure.
If you have problems extracting downloaded files, try downloading them again.

Archive files (.zip)

Files that are designed to archive multiple files have a .zip extension. These files are compressed. Such .zip files are automatically compressed and expanded in Windows XP and in Windows Vista operating systems, and such files do not have to use the WinZip utility.

For more information about WinZip, please visit the following Nico Mak Computing, Inc., Web site:
http://www.winzip.com
Microsoft provides third-party contact information to help you find technical support. This contact information may change without notice. Microsoft does not guarantee the accuracy of this third-party contact information.

To correctly download and to extract these .zip files, follow these steps:
 1. Locate the file that you want to download. If you are not sure which file to download, you can visit the Microsoft Download Center to help locate your file:
  http://www.microsoft.com/downloads/Search.aspx
 2. If you are downloading to a disk, you must have a formatted, blank disk. If you are downloading to your hard disk drive, create a new folder where you can temporarily copy the file and open it.

  CautionDo not download files directly to your Windows folder. Doing this could overwrite files that are required for the correct operation of your computer.
 3. Follow the download procedure that is used by your Internet service provider to download the file that you identified in step 1. Download the file to a disk or to a new folder.
 4. Locate the file in the folder where it was downloaded, and then double-click the file to open it.

MS-DOS files (.exe)

These .exe files are compressed by using the PKWare file-compression utility. To correctly download and to extract these .exe files, follow these steps:
 1. Locate the file that you want to download. If you are not sure which file to download, you can visit the Microsoft Download Center to help locate your file:
  http://www.microsoft.com/downloads/Search.aspx
 2. If you are downloading to a disk, you must have a formatted, blank disk. If you are downloading to your hard disk drive, create a new folder where you can temporarily copy the file and open it.

  CautionDo not download files directly to your Windows folder. Doing this could overwrite files that are required for the correct operation of your computer.
 3. Follow the download procedure that is used by your Internet service provider to download the file that you identified in step 1. Download the file to a disk or to a new folder.
 4. To extract the contents of the self-extracting .exe file after you download it, clickเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้, and then type the following command:
  <path\filename>-d</path\filename>
  In this command,<path\filename></path\filename>is the folder location and the name of the downloaded file.

  For example, if you downloadedSample.exeto the C:\Download folder, type the following command:
  C:\Download\Sample.exe-d
  หมายเหตุ:Although you can double-click a self-extracting .exe file to extract its contents, this step makes sure that a recursively compressed file will maintain its file structure.
If you have problems extracting downloaded files, try downloading them again.

Macintosh-based files (.hqx, .bin, or .sea)

If a file is a Macintosh-based file, it has an .hqx or a .bin extension. An .hqx file is a BinHex 4.0 text-formatted file, and a .bin file is a MacBinary-formatted file.

When you download the .hqx or the .bin file, you must decode it with Aladdin Systems Stuffit Expander for Windows or with another utility that understands the BinHex or the MacBinary format, such as BinHex 4.0 or CompactPro. Decoding converts the .hqx or the .bin file into an Installer file. As soon as the file is converted to an Installer file, you can double-click the Installer file to install its contents.

The .hqx or the .bin file may also be decoded into a binary-formatted, compressed .sea file. To extract the contents of this file, double-click the <filename>.sea icon. </filename>

ข้อมูลเพิ่มเติม

ผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สามที่กล่าวถึงในบทความนี้ ผลิตขึ้นโดยบริษัทที่ไม่ขึ้นอยู่กับ Microsoft Microsoft ไม่รับประกัน ทั้งโดยนัยหรืออย่างอื่นใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เหล่านี้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 119591 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 10 กันยายน 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Customer Service and Support Information
Keywords: 
kmcustomerservice kbresolve kbpubtypekc kbhowto kbmt KB119591 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:119591

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com