Aygıt Yöneticisi tarafından üretilen hata kodlarının açıklaması

Makale çevirileri Makale çevirileri
Makale numarası: 125174 - Bu makalenin geçerli olduğu ürünleri görün.
Hepsini aç | Hepsini kapa

Bu Sayfada

™zet

Bu makale, Aygıt Yöneticisi tarafından raporlanabilecek hata kodlarını listeler, açıklar ve olası çözümleri sağlar. Hata kodlarını görüntülemek için aşağıdaki adımları izleyin:
 1. Başlat'ı tıklatın, Ayarlar'ın üzerine gelin ve Denetim Masası'nı tıklatın.
 2. Denetim Masası'nda Sistem'i çift tıklatın.
 3. Aygıt Yöneticisi sekmesini tıklatın.
 4. İlgili kategorideki aygıtları görmek için aygıt türünü çift tıklatın (örneğin, Fare).
 5. Özelliklerini görüntülemek için aygıtı çift tıklatın. Hata kodu oluşturulduysa, kod Genel sekmesindeki Aygıt Durumu kutusunda görüntülenir. Bazı durumlarda, bir Çözüm düğmesi bulunur (yalnızca Windows 98 için).
Q133240 - Aygıt Çakışması Sorunlarını Aygıt Yöneticisi ile Giderme

Daha fazla bilgi

Kod 1

Bu aygıt doğru bir şekilde yapılandırılmamış. (Kod 1)

Bu aygıtın sürücülerini güncelleştirmek için Sürücü Güncelleştir'i tıklatın. Sorun çözülmezse, daha fazla bilgi için donanım belgelerinize bakın.

Çözüm düğmesi: Çözüm Düğmesi

Bu kod, sistemin aygıtı yapılandırma olanağı bulamadığını gösterir. Sorunu çözmek için Aygıt Durumu kutusundaki yönergeleri izleyin. Buna ek olarak, Aygıt Yöneticisi'ni kullanarak aygıtı kaldırıp sonra Denetim Masası'ndan Yeni Donanım Ekle sihirbazını çalıştırarak da sorunu çözebilirsiniz.

Kod 2

Hata veren aygıta bağlı olarak iki farklı iletiden birini görebilirsiniz. Bu kod, aygıt yükleyicisinin (DevLoader) aygıt yüklemediğini gösterir. Bu aygıt bir Kök Veri Yolu Aygıt Yükleyici ise (örneğin, ISAPNP, PCI veya BIOS), aşağıdaki hata iletisini alabilirsiniz:
Bilgisayar iki <tür> veri yolu raporladığı için Windows bu aygıtın sürücüsünü yükleyemedi. (Kod 2)

Bilgisayarınızın güncelleştirilmiş BIOS'unu almak için bilgisayar üreticinize başvurun.

buradaki <tür>, ISAPNP, PCI, BIOS, EISA veya ACPI'dir.

Çözüm düğmesi: Yok

Aygıt bir Kök Veri Yolu Aygıt Yükleyici değilse, aşağıdaki ileti görüntülenir
Bu aygıtla ilgili <tür> aygıt yükleyicileri aygıt sürücüsünü yükleyemedi. (Kod 2)

Bunu düzeltmek üzere aygıt sürücüsünü güncelleştirmek için Sürücü Güncelleştir'i tıklatın.

buradaki <tür>, FLOP, ESDI, SCSI ve diğer aygıt yükleyiciler gibi bir Aygıt Yükleyicidir.

Çözüm düğmesi: Sürücü Güncelleştir

Aşağıda önerilen çözüme ek olarak aygıtı Aygıt Yöneticisi'nden kaldırmayı ve sonra Yeni Donanım Ekle sihirbazını çalıştırmayı deneyin.

Kod 3


Bu aygıtın sürücüsü hatalı olabilir veya sisteminizin belleği veya diğer kaynakları azalıyor olabilir. (Kod 3)

Bu aygıtın sürücülerini güncelleştirmek için Sürücü Güncelleştir'i tıklatın. Bilgisayarınızın bellek ve sistem kaynaklarını denetlemek için masaüstünüzdeki Bilgisayarım'ı sağ tıklatın, Özellikler'i, ardından da Performans sekmesini tıklatın.


Çözüm düğmesi: Sürücü Güncelleştir

Alternatif olarak, aygıtı kaldırmak için Aygıt Yöneticisi'ni kullanabilir ve sonra Denetim Masası'ndaki Yeni Donanım Ekle aracını da çalıştırabilirsiniz.

Kod 4

Aygıt düzgün çalışmıyor; aygıt sürücülerinden biri veya kayıt defteriniz bozuk olabilir. (Kod 4)

Bu aygıtın sürücülerini güncelleştirmek için Sürücü Güncelleştir'i tıklatın. Sorun çözülmezse, kayıt defterini denetlemek için Scanregw.exe dosyasını çalıştırın (Başlat'ı ve sonra Çalıştır'ı tıklatıp Scanregw.exe yazın, ardından Tamam'ı tıklatın).


Çözüm düğmesi: Sürücü Güncelleştir

Bu kod, bu aygıtın .inf dosyasının doğru olmayabileceğini veya hasar görmüş olabileceğini belirtir. Bu kod, .inf dosyası metin olması gerektiği halde ikili olan bir alan belirtiyorsa görüntülenir.

Aşağıda önerilen çözümlere ek olarak, aygıtı kaldırmak için Aygıt Yöneticisi'ni kullanın ve sonra Denetim Masası'ndaki Yeni Donanım Ekle aracını çalıştırın. Bu hata kodunu almaya devam ediyorsanız, lütfen güncelleştirilmiş .inf dosyası için donanım üreticinize başvurun.


Kod 5


Bu aygıtın sürücüsü Windows tarafından nasıl yürütüleceği bilinmeyen bir kaynak gerektirdi. (Kod 5)

Bunu düzeltmek üzere aygıtın sürücüsünü güncelleştirmek için Sürücü Güncelleştir'i tıklatın.


Çözüm düğmesi: Sürücü Güncelleştir

Bu kod, anlaşma sağlayan bir aracı olmadığı için oluşan bir aygıt hatasını belirtir. Aygıt, aracısı olmayan bir kaynak türü gerektiriyorsa bu hata kodunu alırsınız.

Bu sorunu gidermek için sürücüyü önerilen şekilde güncelleştirin veya aygıtı kaldırmak için Aygıt Yöneticisi'ni kullandıktan sonra Denetim Masası'nda Yeni Donanım Ekle aracını çalıştırın.


Kod 6

Bu aygıtın gereksinim duyduğu kaynaklar başka bir aygıt tarafından kullanılıyor. (Kod 6)

Bunu düzeltmek için bilgisayarınızı kapatın, güç düğmesini kapatın ve sonra aygıtın kaynaklarını değiştirin. İşlemi bitirdiğinizde Aygıt Yöneticisi'ni başlatın ve aygıtın kaynak ayarlarını değiştirin


Çözüm düğmesi: Donanım Sorunu Giderici

Bu kod, iki aygıt arasında çakışma olduğunu gösterir.

Kod 7

Bu hata için görüntülenen ileti metni sürücüye veya numaralandırıcıya özgüdür. Sürücü hata oluşturma nedeni hakkında bilgi sağlamıyorsa, aşağıdaki ileti görüntülenir:
Bu aygıtın sürücüleri yeniden yüklenmelidir. (Kod 7)

Bu aygıtın sürücülerini yeniden yüklemek için Sürücüyü Yeniden Yükle'yi tıklatın.

Çözüm düğmesi: Sürücüyü Yeniden YükleBu kod, aygıtta yapılandırma gerçekleştirilemeyeceğini belirtir.

Aygıt düzgün çalışıyorsa, kodu düzeltmek için herhangi bir işlem yapmanız gerekmez. Aygıt düzgün çalışmıyorsa, aygıtı kaldırmak için Aygıt Yöneticisi'ni kullanın ve sonra Denetim Masası'ndaki Yeni Donanım Ekle aracını çalıştırın. Bu hata kodunu almaya devam ederseniz ve aygıt da düzgün çalışmamayı sürdürürse, donanım üreticinizden güncelleştirilmiş bir sürücü edinmeye çalışın.


Kod 8

Bu hata kodu için birkaç farklı hata iletisi görüntülenebilir. Bu kod aygıtın aygıt yükleyicisinin (DevLoader) bulunamadığını belirtir. Örneğin, aygıtın .inf dosyası olmayan veya bozuk bir dosyaya başvuruyor olabilir.

Bu hata kodu aşağıdaki hata durumlarını içermektedir:

 • Sistemin aygıt yükleyicisi (DevLoader) Vmm32.vxd'nin parçasıdır ve genellikle yıldız işaretiyle (*) başlar. Aygıt Yükleyici sistemin Aygıt Yükleyicisi ise, aşağıdaki metin görüntülenir
  Windows aygıtın sürücülerini yükleyen <ad> dosyasını yükleyemediğinden aygıt düzgün çalışmıyor. (Kod 8)

  Sorunu gidermek için Windows CD-ROM'unuzu kullanarak Windows Kur'u yeniden çalıştırın.
  buradaki <ad>, bulunamayan sistem Aygıt Yükleyicisi adıdır.

  Çözüm düğmesi: Yok
 • Bu bir sistem Aygıt Yükleyicisi değilse ve Aygıt Yükleyici bulunamıyorsa (dosya yoksa), aşağıdaki metin görüntülenir
  Windows aygıtın sürücülerini yükleyen <ad> dosyasını bulamadığı için bu aygıt düzgün çalışmıyor. (Kod 8)

  Bu sorunu düzeltmek için bu aygıtı yeniden yüklemek üzere Aygıtı Yeniden Yükle'yi tıklatın.
  buradaki<ad>, eksik olan Aygıt Yükleyici'nin adıdır.

  Çözüm düğmesi: Sürücüyü Yeniden Yükle
 • Bu bir sistem Aygıt Yükleyicisi değilse ve diskte bulunamıyorsa (dosya yoksa), aşağıdaki metin görüntülenir:
  Bu aygıtın sürücülerini yükleyen <ad> dosyası hatalı olduğundan aygıt düzgün çalışmıyor. (Kod 8)

  Bunu sorunu düzeltmek için bu aygıtın sürücülerini güncelleştirmek üzere Sürücü Güncelleştir'i tıklatın.
  buradaki <ad>, Aygıt Yükleyici'nin adıdır.

  Çözüm düğmesi: Sürücü Güncelleştir
 • Aygıt Yükleyici girdisi, bu aygıta ilişkin dizesi eksik veya boş olan bir yazılım anahtarıysa, aşağıdaki hata iletisini alırsınız:
  Aygıt hatası: Bu aygıtın sürücüsünü değiştirmeyi deneyin. Sorun çözülmezse, donanım belgelerinize bakın. (Kod 8)"
  Çözüm düğmesi: Sürücü Güncelleştir
Pek çok durumda, çözüm sürücüyü yeniden yüklemek veya güncelleştirmektir. Alternatif olarak, aygıtı kaldırmak için Aygıt Yöneticisi'ni kullanabilir ve sonra Denetim Masası'ndaki Yeni Donanım Ekle aracını çalıştırabilirsiniz. Bu hata kodunu almaya devam ediyorsanız, güncelleştirilmiş sürücüler için donanım üreticinize başvurun.

Sorunlu Aygıt Yükleyici sisteme ait Aygıt Yükleyici ise, bu sürücü Vmm32.vxd dosyasında oluşturulduğu için Windows yeniden yüklenmelidir.


Kod 9

Bu hata kodu metni, aygıtın numaralandırmasının BIOS/ACPI olup olmamasına göre değişir. Bu, BIOS veya ACPI olarak numaralandırılan bir aygıtsa, aşağıdaki metin görüntülenir:
Bilgisayarınızdaki BIOS, aygıtın kaynaklarını yanlış raporladığından aygıt düzgün çalışmıyor. (Kod 9)

Bilgisayarınızın güncelleştirilmiş BIOS'unu almak için bilgisayar üreticinize başvurun.

Çözüm düğmesi: Yok

Bu, BIOS veya ACPI olarak numaralandırılan bir aygıt değilse (eklenen bağdaştırıcı veya bilgisayara takılan bir aygıt gibi), aşağıdaki metin görüntülenir:
Aygıttaki BIOS, aygıtın kaynaklarını yanlış raporladığından aygıt düzgün çalışmıyor. (Kod 9)

Aygıtınızın güncelleştirilmiş BIOS'unu almak için bilgisayar üreticinize başvurun.

Çözüm düğmesi: Yok

Bu kod, bu aygıta yönelik kayıt defteri bilgilerinin geçersiz olduğunu gösterir.

Aygıtı kaldırmak için Aygıt Yöneticisi kullanılarak ve sonra da Denetim Masası'ndaki Yeni Donanım Ekle aracı kullanılarak bu hata çözülebilir. Bu hata kodunu almaya devam ediyorsanız, doğru kayıt defteri ayarları veya güncelleştirilmiş sürücüler için donanım üreticinize başvurun.


Kod 10

Aygıtın donanım anahtarında "FailReasonString" değeri varsa, hata iletisi olarak bu dize görüntülenir. Bu kayıt defteri dize değeri sürücü veya numaralandırıcı tarafından bu alana yerleştirilir. Donanım anahtarında "FailReasonString" değeri yoksa, aşağıdaki genel hata iletisi görüntülenir:
Bu aygıt yok, düzgün çalışmıyor veya tüm sürücüleri yüklü değil. (Kod 10)

Bu aygıtın aygıt sürücülerini yükseltmeyi deneyin.

Çözüm düğmesi: Sürücü Güncelleştir

Bu hata kodu sorununu çözmek için aygıtın bilgisayara doğru bir şekilde bağlandığından emin olun. Örneğin, tüm kabloların tam olarak takılı olduğundan ve tüm bağdaştırıcı kartlarının düzgün bir şekilde yerleştirildiğinden emin olun. Önerilen çözüm düğmesini izleyin ve aygıt sürücüsünü güncelleştirin. Yeni Donanım Ekle sihirbazını kullanarak aygıt kaldırılabilir ve yeniden algılanması sağlanabilir.


Kod 11

Windows bu aygıtı başlatmaya çalışırken yanıt vermeyi durdurdu ve bu nedenle bu aygıtı yeniden çalıştırmayı bir daha denemeyecek. (Kod 11)

Daha fazla bilgi için Windows Yardım'daki ASD'ye bakın.

Bu aygıtın aygıt sürücülerini yükseltmeyi deneyin.


Çözüm düğmesi: Sürücü Güncelleştir

Bu hatayı çözmek için Sistem Bilgisi aracından Otomatik Sürücü Atlama yardımcı programını çalıştırın. Sorun devam ediyorsa, güncelleştirilmiş sürücüler için donanım üreticisine başvurun.


Kod 12

Bu aygıt, kullanmak için boş <tür> türünde kaynak bulamıyor. (Kod 12)

Bu aygıtı kullanmak istiyorsanız, gereksinim duyduğu kaynakları kullanan başka bir aygıtı devre dışı bırakmalısınız. Bunu yapmak için Donanım Sorunu Gidericisi'ni tıklatın ve sihirbazdaki yönergeleri izleyin.


buradaki <tür>, kaynak türüdür (IRQ, DMA, Bellek veya G/Ç).

Çözüm düğmesi: Donanım Sorunu Gidericisi

Bu kod, anlaşma sağlayan kaynak aracılarından birinin başarısız olduğunu gösterir. Bu durum, aygıt yazılım tarafından yapılandırılabiliyorsa ve henüz bir kaynağı yoksa oluşur (sistemin kaynakları bittiyse). Örneğin, tüm kesmeler kullanımdadır veya aygıt başka bir aygıt tarafından kullanılan ve serbest bırakmayacağı bir kaynağı istemektedir.

Bu sorunu çözmek için Donanım Sorunu Gidericisi'ndeki yönergeleri izleyin. Buna ek olarak, Windows 95 Yardım'da "Donanım Çakışmalarındaki Sorunları Giderme" konusuna veya Microsoft Knowledge Base'de aşağıdaki makaleye bakın:

MAKALE NO: 133240
BAŞLIK: Aygıt Çakışması Sorunlarını Aygıt Yöneticisi ile Giderme (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)Kod 13

Bu aygıt yok, düzgün çalışmıyor veya tüm sürücüleri yüklü değil. (Kod 13)

Windows'un bu aygıtın olup olmadığını algılamasını sağlamak için Donanım Algıla'yı tıklatın.


Çözüm düğmesi: Donanım Algıla

Bu kod, aygıt sürücüsünün donanımı bulmadığını gösterir.

Bu hata kodu sorununu çözmek için önerilen çözümü uygulayın. Alternatif olarak, aygıtı kaldırmak için Aygıt Yöneticisi'ni kullanabilir ve sonra Denetim Masası'ndaki Yeni Donanım Ekle aracını çalıştırabilirsiniz.


Kod 14

Bilgisayar yeniden başlatılıncaya kadar bu aygıt düzgün çalışamaz. (Kod 14)

Bilgisayarınızı şimdi yeniden başlatmak için Bilgisayarı Yeniden Başlat'ı tıklatın.


Çözüm düğmesi: Bilgisayarı Yeniden Başlat

Bu hata kodu sorununu çözmek için Windows'u kapatın, bilgisayarınızı kapatın ve yeniden açın.


Kod 15

Bu aygıt kaynak çakışmasına neden oluyor. (Kod 15)

Çakışmayı çözmek için Donanım Sorunu Gidericisi'ni tıklatın ve sihirbazdaki yönergeleri izleyin.


Çözüm düğmesi: Donanım Sorunu Gidericisi

Bu kod aygıt kaynaklarının başka bir aygıtın kaynaklarıyla çakıştığını gösterir, buna genellikle yeniden numaralandırma neden olur.

Bu sorunu çözmek için Donanım Sorunu Gidericisi'ndeki yönergeleri izleyin. Buna ek olarak, Windows 95 Yardım'da "Donanım Çakışmalarındaki Sorunları Giderme" konusuna veya Microsoft Knowledge Base'de aşağıdaki makaleye bakın:
MAKALE NO: 133240
BAŞLIK: Aygıt Çakışması Sorunlarını Aygıt Yöneticisi ile Giderme (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)Kod 16

Windows bu aygıtın kullandığı tüm kaynakları belirleyemedi. (Kod 16)

Bu aygıtın ek kaynaklarını belirlemek için Kaynaklar sekmesini tıklatın ve eksik ayarları doldurun. Kullanılacak ayarları bulmak için donanım belgelerinizi denetleyin.


Çözüm düğmesi: Yok

Bu kod, aygıtın tam olarak algılanmadığını gösterir. Aygıt tam olarak algılanmadığında, kaynaklarının tümü kaydedilemeyebilir.

Bu hata kodu sorununu çözmek üzere ayarları el ile girmek için Aygıt Yöneticisi'ndeki Kaynaklar sekmesini tıklatın.


Kod 17

Sürücü bilgi dosyası <ad>, bağımlı aygıtın ana aygıtta olmayan veya ana aygıt tarafından tanınmayan bir kaynak kullandığını belirtiyor. (Kod 17)

Bunu düzeltmek için bu aygıtın sürücülerini güncelleştirmek üzere Sürücü Güncelleştir'i tıklatın.


buradaki <ad>, aygıtın .inf dosyasıdır.

Çözüm düğmesi: Sürücü Güncelleştir

Bu kod, donanımın çok işlevli bir aygıt olduğunu ve aygıtın .inf dosyasının aygıt kaynaklarının bağımlı aygıtlara bölünmesi konusunda geçersiz bilgi sağladığını belirtir.

Bu hata kodu sorununu çözmek üzere aygıtı kaldırmak için Aygıt Yöneticisi'ni kullanın ve sonra Denetim Masası'ndaki Yeni Donanım Ekle aracını çalıştırın. Bu hata kodunu almaya devam ediyorsanız, lütfen güncelleştirilmiş .inf dosyası hakkında donanım üreticinize başvurun.


Kod 18

Bu aygıtın sürücüleri yeniden yüklenmelidir. (Kod 18)

Bu aygıtın sürücülerini yeniden yüklemek için Sürücüyü Yeniden Yükle'yi tıklatın.


Çözüm düğmesi: Sürücüyü Yeniden Yükle

Bu kod bir hata oluştuğunu ve aygıtın yeniden yüklenmesi gerektiğini gösterir.

Bu sorunu çözmek için önerilen çözümü uygulayın. Bu işe yaramazsa, Aygıt Yöneticisi'ni kullanarak aygıtı kaldırmayı ve sonra Denetim Masası'ndaki Yeni Donanım Ekle Sihirbazı'nı çalıştırmayı deneyin.Kod 19

Kayıt defteriniz hatalı olabilir. (Kod 19)

Kayıt defterinizi denetlemek için Kayıt Defterini Denetle'yi tıklatın. Windows, kayıt defteri hatalıysa sisteminizi yeniden başlatır ve düzgün olan önceki kayıt defterine geri döner.


Çözüm düğmesi: Kayıt Defterini Denetle

Bu kod, kayıt defterinin bilinmeyen bir sonuç verdiğini gösterir.

Bu sorunu çözmek için aşağıda önerilen, Scanreg.exe dosyasını çalıştıran çözümü uygulayın. Bunu yapmak sorunu çözmezse, komut isteminde "scanreg /restore" (tırnak işaretleri olmadan) yazın. Son olarak Aygıt Yöneticisi'ni kullanarak aygıtı kaldırın ve Denetim Masası'ndaki Yeni Donanım Ekle aracını kullanarak aygıtın yeniden algılanmasını sağlayın.


Kod 20

Windows bu aygıtın sürücülerinden birini yükleyemedi. (Kod 20)

Bunu düzeltmek amacıyla aygıtın sürücülerini güncelleştirmek üzere Sürücü Güncelleştir'i tıklatın.


Çözüm düğmesi: Sürücü Güncelleştir

Bu kod, VxD Yükleyici'nin (Vxdldr) bilinmeyen bir sonuç verdiğini gösterir. Örneğin, aygıt sürücüsüyle işletim sisteminin sürümleri eşleşmiyor olabilir.

Bu sorunu çözmek için önerilen çözümü uygulayın. Bu işe yaramazsa, Aygıt Yöneticisi'ni kullanarak aygıtı kaldırmayı ve sonra Denetim Masası'ndaki Yeni Donanım Ekle Sihirbazı'nı çalıştırmayı deneyin.


Kod 21

Windows bu aygıtı kaldırıyor. (Kod 21)

Bu iletişim kutusunu kapatın ve birkaç saniye bekleyin. Sorun devam ediyorsa, bilgisayarı yeniden başlatın.


Çözüm düğmesi: Bilgisayarı Yeniden Başlat

Bu kod, aygıtta bilgisayarı yeniden başlatarak çözülebilecek bir sorun olduğunu gösterir.

Bu hata kodu sorununu çözmek için Windows'u kapatın, bilgisayarı kapatın ve yeniden açın.


Kod 22

Bu hata kodu için görüntülenen metin koşullara göre değişir.
 • Bu aygıt, Aygıt Yöneticisi'ni kullanarak devre dışı bıraktığınız için devre dışı durumdaysa, aşağıdaki metin görüntülenir:
  Bu aygıt devre dışı bırakıldı. (Kod 22)

  Bu aygıtı etkinleştirmek için Aygıtı Etkinleştir'i tıklatın.
  Çözüm düğmesi: Aygıtı Etkinleştir
 • Aygıt başlatılmadıysa, aşağıdaki metin görüntülenir:
  Bu aygıt başlatılmadı. (Kod 22)

  Bu aygıtı başlatmak için Aygıtı Başlat'ı tıklatın.

  Çözüm düğmesi: Aygıtı Başlat
 • Aygıt bir sürücü veya program tarafından devre dışı bırakıldıysa, aşağıdaki metin görüntülenir:
  Bu aygıt devre dışı bırakıldı. (Kod 22)

  Bu aygıt Windows sürücüsü tarafından devre dışı bırakılmış olduğu için etkinleştiremezsiniz.
  Çözüm düğmesi: Yok
Bu kod aygıtın devre dışı bırakıldığını veya başlatılmadığını gösterir.

Bu hata kodu sorununu çözmek için önerilen çözümü uygulayın. Üçüncü durumda aygıtı Aygıt Yöneticisi'nden kaldırmayı ve Yeni Donanım Ekle sihirbazını kullanarak yeniden algılanmasını sağlamayı deneyin. Sorun devam ediyorsa, yazılımdaki karışıklığı gidermek için temiz bir önyükleme gerçekleştirmeyi deneyin. Hata devam ediyorsa, donanım üreticinize başvurun.


Kod 23

Bu hata kodu için görüntülenen metin koşullara göre değişir.
 • Bu aygıt ikincil ekran bağdaştırıcısıysa ve birincil ekran bağdaştırıcısı bulunduysa, aşağıdaki metin görüntülenir:
  Bu ekran bağdaştırıcısı düzgün çalışmıyor. (Kod 23)

  Sorun ana ekran bağdaştırıcısıyla ilgilidir. Ana ekran bağdaştırıcısının özelliklerini görmek için Özellikler'i tıklatın."
  Çözüm düğmesi: Özellikler
 • Bu aygıt ikincil ekran bağdaştırıcısıysa ve birincil ekran bağdaştırıcısı bulunamıyorsa, aşağıdaki metin görüntülenir:
  Bu ekran bağdaştırıcısı düzgün çalışmıyor. (Kod 23)

  Sorun ana ekran bağdaştırıcısıyla ilgilidir. Ana ekran bağdaştırıcısını düzelttikten sonra bu ekran bağdaştırıcısı çalışacaktır.
  Çözüm düğmesi: Yok
 • Bu aygıt ekran bağdaştırıcısı değilse, aşağıdaki metin görüntülenir:
  Bu aygıtın yükleyicileri gerekli sürücüleri yükleyemiyor. (Kod 23)

  Bu aygıtın sürücülerini güncelleştirmek için Sürücü Güncelleştir'i tıklatın.
  Çözüm düğmesi: Sürücü Güncelleştir
Bu kod, aygıt yükleyicinin aygıtın başlamasını geciktirdiğini ve Windows'a aygıtı başlatmaya hazır olacağı zamanı bildirmediğini gösterir.

Bu hata kodu sorununu çözmek için Görüntü özelliklerindeki birincil ekran bağdaştırıcısı ayarlarını doğrulayın. Aygıt Yöneticisi'ni kullanarak birincil ve ikincil ekran bağdaştırıcılarını kaldırmayı ve sonra Windows'un bu aygıtları yeniden numaralandırmasına olanak vermek için bilgisayarı yeniden başlatmayı deneyin. Sürücülerin geçerli ve doğru yüklenmiş olduğunu doğrulayın.

Ekran bağdaştırıcıları dışındaki aygıtlar için önerilen çözümü uygulayın. Bu yöntem çalışmazsa, Aygıt Yöneticisi'ni kullanarak aygıtı kaldırmayı ve aygıtın yeniden algılanması için Yeni Donanım Ekle sihirbazını kullanmayı deneyin.


Kod 24

Bu hata kodu için görüntülenen metin aygıt türüne göre değişir (eski veya Tak ve Çalıştır).
 • Bu eski bir aygıtsa (kök algılamalı), aşağıdaki metin görüntülenir:
  Bu aygıt yok, düzgün çalışmıyor veya tüm sürücüleri yüklü değil. (Kod 24)

  Windows'un bu aygıtın olup olmadığını algılamasını sağlamak için Donanım Algıla'yı tıklatın.
  Çözüm düğmesi: Donanım Algıla
 • Bu Tak ve Çalıştır türünde bir aygıtsa, aşağıdaki metin görüntülenir:
  Bu aygıt yok, düzgün çalışmıyor veya tüm sürücüleri yüklü değil. (Kod 24)

  Bu aygıtın aygıt sürücülerini yükseltmeyi deneyin.
  Çözüm düğmesi: Sürücüleri Güncelleştir
Bu kod aygıtın bulunamadığını gösterir (örneğin, bu aygıt yoktur veya düzgün çalışmıyordur).

Bu hata kodu sorununu çözmek için önerilen çözümleri uygulayın. Aygıt yine çalışmıyorsa, aygıtın bilgisayarınıza doğru bağlandığından emin olun. Örneğin, tüm kabloların doğru takıldığından veya bağdaştırıcı kartlarının yuvalarına düzgün bir şekilde yerleştirildiğinden emin olun.


Kod 25

Windows bu aygıtın kurulma işlemini yürütüyor. (Kod 25)

Kurulumu tamamlamak için bilgisayarınızı yeniden başlatmak üzere Bilgisayarı Yeniden Başlat'ı tıklatın.


Çözüm düğmesi: Bilgisayarı Yeniden Başlat

Bu sorun genelde, yalnızca Windows Kur programı tarafından tüm dosyalar yüklendikten sonra yapılan birinci ve ikinci önyüklemelerde oluşur. Bu nedenle bu kodun belirlenmesi genelde tamamlanmış bir yükleme olduğunu gösterir.

Bu sorunu çözmek için önerilen çözümü uygulayın. Yeniden başlatma işleminin sorunu çözüp çözmemesine bağlı olarak Windows'u yeniden yüklemek gerekebilir.


Kod 26

Windows bu aygıtın kurulma işlemini yürütüyor. (Kod 26)

Kurulumu tamamlamak için bilgisayarınızı yeniden başlatmak üzere Bilgisayarı Yeniden Başlat'ı tıklatın.


Çözüm düğmesi: Bilgisayarı Yeniden Başlat

Bu kod, bir aygıtın yüklenmediğini belirtir. Aygıt sürücüsünde sorun olabilir veya tüm aygıtlar yüklenmemiştir.

Bu hata kodu sorununu çözmek için önerilen çözümü uygulayın. Bu işe yaramazsa, aygıtı kaldırmak için Aygıt Yöneticisi'ni kullanın ve sonra Denetim Masası'ndaki Yeni Donanım Ekle aracını çalıştırın. Bu hata kodunu almaya devam ediyorsanız, güncelleştirilmiş sürücü için donanım üreticinize başvurun veya Microsoft Yazılım Kitaplığı'na bakın.


Kod 27

Windows bu aygıtın kaynaklarını belirleyemez. (Kod 27)

Kaynaklar sekmesini tıklatın ve bu aygıtın kullandığı kaynaklar için temel yapılandırmayı seçin. Bu aygıtın kullandığı kaynakları görmek için aygıtın belgelerine bakın.


Çözüm düğmesi: Yok

Bu kod, aygıtın olası kaynaklarını açıklayan kayıt defteri kısmında geçerli girişler bulunmadığını gösterir. Örneğin, aygıt yapılandırılabilir olarak işaretlenmiştir, ancak .inf dosyasındaki yapılandırma bilgisi sabit olarak ayarlanmıştır

Bu hata kodu sorununu çözmek üzere aygıtı kaldırmak için Aygıt Yöneticisi'ni kullanın ve sonra Denetim Masası'ndaki Yeni Donanım Ekle aracını çalıştırın. Aygıt yine çalışmıyorsa, güncelleştirilmiş sürücüleri edinmek veya daha fazla yardım almak için donanım üreticisine danışın.


Kod 28

Bu aygıtın sürücüleri yüklü değil (Kod 28).

Bu aygıtın sürücülerini yeniden yüklemek için Sürücüyü Yeniden Yükle'yi tıklatın


Çözüm düğmesi: Sürücüyü Yeniden Yükle

Bu kod, aygıtın tam olarak yüklenmediğini gösterir.

Bu sorunu çözmek için önerilen çözümü uygulayın. Bu yöntem çalışmazsa, Aygıt Yöneticisi'ni kullanarak aygıtı kaldırmayı ve aygıtın yeniden algılanması için Yeni Donanım Ekle sihirbazını kullanmayı deneyin. Hata devam ediyorsa güncelleştirilmiş sürücüleri edinmeniz gerekebilir.


Kod 29

Aygıtın BIOS'u kaynak vermediği için aygıt devre dışı bırakıldı. (Kod 29)

Aygıtı BIOS'ta etkinleştirmelisiniz. Ayrıntılar için donanım belgelerinize bakın veya güncelleştirilmiş BIOS için bilgisayar üreticinize başvurun.


Çözüm düğmesi: Yok

Bu kod, aygıtın, düzgün çalışmadığı ve Windows ile düzgün çalışacak hale getirilemediği için devre dışı bırakıldığını gösterir. Bu kod, aygıtın BIOS içinde istenerek devre dışı bırakıldığı durumlarda da olabilir.

Bu hata kodu sorununu, aygıtı bilgisayarın CMOS ayarlarında etkinleştirerek veya devre dışı bırakarak çözebilirsiniz. Windows bu ayarı geçersiz kılamaz. Bilgisayarın CMOS yapılandırma programını kullanma konusunda yardım için lütfen bilgisayar üreticisine başvurun.


Kod 30

Bu aygıt, başka bir aygıt tarafından kullanılan ve paylaşılamayan bir Kesme İsteği (IRQ) kaynağı kullanıyor. Çakışan ayarı değiştirmeli veya çakışmaya neden olan gerçek mod sürücüsünü kaldırmalısınız. (Kod 30)"


Çözüm düğmesi: Yok

Bu kod, IRQ'nun paylaşılamadığını gösterir. PCI/EISA SCSI denetleyici, gerçek mod aygıt sürücüsü tarafından da kullanılan, Windows'un değiştiremediği bir IRQ'yu paylaşıyorsa bu durum oluşabilir.

Bu hata kodu sorununu çözmek için bu aygıtla aynı IRQ'yu kullanan gerçek mod sürücüsünü kaldırın. Gerçek mod sürücüsü Config.sys veya Autoexec.bat dosyasında yükleniyor olabilir.


Kod 31 (Windows 98'de yeni)

<Aygıt> düzgün çalışmadığı için bu aygıt düzgün çalışmıyor. (Kod 31)

<Aygıt> özelliklerini görüntülemek ve çalışmama nedenini görmek için Özellikler'i tıklatın."


buradaki <aygıt>, bu aygıtın doğru çalışması için düzeltilmesi gereken bağımlı aygıttır.

Çözüm düğmesi: Özellikler

Bu kod, aygıtın işlevlerini düzgün yapması başka bir aygıta bağlı olduğunda oluşur. Bu, ana aygıt tarafından numaralandırılan aygıtları içermez.

Özellikler düğmesi diğer aygıtın özelliklerini görüntüler. Büyük olasılıkla diğer aygıtta da bu Aygıt Yöneticisi hata kodlarından biri vardır. Önerilen çözümleri uygulayın. Aygıtlar yine çalışmıyorsa, Aygıt Yöneticisi'ni kullanarak bu aygıtları kaldırın ve yeniden algılanmaları için Yeni Donanım Ekle sihirbazını kullanın. Son olarak, güncelleştirilen sürücüler için donanım üreticisine başvurun.


Kod 32 (Windows 98'de yeni)

Windows kurulum dosyalarının bulunduğu sürücüye veya ağ konumuna erişemediğinden bu aygıtın sürücülerini yükleyemiyor. (Kod 32)

Bu sorunu düzeltmek için bilgisayarınızı yeniden başlatmak üzere Bilgisayarı Yeniden Başlat'ı tıklatın. Bu işe yaramazsa, tüm kurulum dosyalarını yerel sabit diskinize kopyalayın ve kur programını buradan çalıştırın.


Çözüm düğmesi: Bilgisayarı Yeniden Başlat

Bu kod, yükleme diskinin veya CD-ROM'unun sürücüleri yüklemek için kullanılamadığını gösterir. Örneğin, CD-ROM sürücüsü veya ağ bağlantısı kullanılamıyor olabilir. Bu hata, genellikle Kur işlemiyle tüm dosyalar kopyalandıktan sonra gerçekleştirilen birinci veya ikinci önyükleme sırasında oluşur.

Bu sorunu çözmek için ilk adım önerildiği şekilde yeniden başlatma işlemi yapmaktır. Bu işlem sorunu çözmezse, yükleme diskinin veya CD-ROM'un neden kullanılamadığını belirleyin. Genelde, bu aygıtların da Aygıt Yöneticisi kodları vardır (CD-ROM denetleyici veya ağ bağdaştırıcısı gibi). Bu çakışmayı çözmeden önce yükleme diskine veya CD-ROM'a erişme sorununu çözün.Kod 33 (Windows 98'de yeni)

Bu hata için görüntülenen ileti metni sürücüye veya numaralayıcıya özgüdür. Sürücü çalışmama nedeni hakkında bilgi sağlamıyorsa, aşağıdaki ileti görüntülenir:
Bu aygıt, sürücücüsüne yanıt vermiyor. (Kod 33)

Daha fazla bilgi için donanımın satıcısına başvurun."


Çözüm düğmesi: YokBu kod genellikle donanım başarısız olduğunda görüntülenir.

Hata Kodlarında Sorun Giderme

Hata kodlarında sorun giderme hakkında daha fazla bilgi için Windows Yardım'daki "Donanım Çakışması Sorunu Gidericisi" konusuna veya Microsoft Knowledge Base'de aşağıdaki makaleye bakın:
133240 Aygıt Çakışması Sorunlarını Aygıt Yöneticisi ile Giderme (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
Windows Yardım'daki "Donanım Çakışması Sorunu Gidericisi" konusunu görüntülemek için Başlat'ı ve Yardım'ı tıklatın, Ara sekmesine donanım çakışması sorunu gidericisi yazıp ENTER tuşuna bastıktan sonra Donanım Çakışması Sorunu Gidericisi Yardım konusunu çift tıklatın.

Özellikler

Makale numarası: 125174 - Last Review: 18 Ekim 2007 Perşembe - Gözden geçirme: 2.2
Bu makaledeki bilginin uygulandığı durum:
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows Millennium Edition
 • Microsoft Windows 98 İkinci Sürüm
 • Microsoft Windows 98 Standard Edition
 • Microsoft Windows 95
Anahtar Kelimeler: 
kbresolve kbenv kberrmsg kbhardware kbinfo KB125174
Kullanım Dışı Bilgi Bankası İçeriği Yasal Uyarı
Bu makale, Microsoft'un artık destek sağlamadığı ürünler ile ilgili olarak yazılmıştır. Bu nedenle, bu makale "olduğu gibi" sağlanmıştır ve bundan sonra güncelleştirilmeyecektir.

Geri Bildirim Ver

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com