Odstraňování potíží s tiskem v systému Windows 95/98/Millennium Edition

Překlady článku Překlady článku
ID článku: 128345 - Produkty, které se vztahují k tomuto článku.
Tento článek byl dříve publikován CZ128345
Pokud tento článek nepopisuje potíže, které máte s vaším hardwarem, naleznete další informace o hardwaru na webu na následující adrese:
http://support.microsoft.com/default.aspx/w98?sid=460
Rozbalit všechny záložky | Minimalizovat všechny záložky

Na této stránce

Souhrn

Tento článek popisuje postup při odstraňování potíží s tiskem v systémech Microsoft Windows 95, 98 a Millenium Edition (ME).

Upozornění : Řadu potíží s tiskem lze snadno vyřešit instalací nejnovějšího ovladače tiskárny (ovladač tiskárny je program umožňující, aby fungovala). Informace o možnostech získání nejnovějšího ovladače tiskárny naleznete na následující webové stránce společnosti Microsoft a poté klepnutím přejděte na webovou stránku výrobce tiskárny:
http://windowshelp.microsoft.com/Windows/cs-cz/Help/304afc4c-6d8f-4de3-9063-558f23e2c6441029.mspx

Tento článek obsahuje následující témata: Poznámka : Tento článek neposkytuje informace o odstraňování potíží s tiskem v síti, popisuje ale mnoho důležitých základních kroků při odstraňování potíží, které lze použít při diagnostice potíží s tiskem. Postupy při odstraňování potíží popsané v tomto článku mohou též pomoci při ověřování, zda potíže s tiskem v síti nejsou způsobeny některou z příčin popsanou v tomto článku. Další informace o odstraňování potíží s tiskem v síti naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
243075 Odstraňování potíží s tiskem v síti

Další informace

Kontrola hardwaru tiskárny

Některé potíže s tiskem mohou být způsobeny problémy souvisejícími s hardwarem. Před přistoupení ke složitějším postupům pro odstraňování potíží se ujistěte, zda potíže nejsou způsobeny následujícími problémy s hardwarem:
 • Zkontrolujte, zda je tiskárna je připojena k elektrické síti.
 • Zkontrolujte, zda je tiskárna správně připojena k portu. Ujistěte se, že je kabel správně zastrčen do zásuvky portu jak počítače, tak i tiskárny.
 • Zkontrolujte, zda je v tiskárně papír (nebo jiný typ tiskového média) a zda žádný papír neuvízl v tiskárně.
 • Zkontrolujte, zda je v tiskárně dostatečné množství inkoustu nebo toneru potřebného k tisku.
 • Pokud tiskárna umožňuje přepínání mezi režimy online a offline, ujistěte se, že je tiskárna v režimu online.
 • Vypněte tiskárnu a po 5 až 10 sekundách ji znovu zapněte. Některé potíže s tiskem mohou být způsobeny přeplněním paměti tiskárny.
 • Zkontrolujte, zda byla tiskárna nainstalována přesně podle pokynů určených výrobcem tiskárny.
 • Pokud dokumentace k tiskárně obsahuje pokyny pro odstraňování potíží, postupujte podle nich.
 • Pokud je to možné, proveďte vestavěný test tiskárny (self-test). Podobné testy mohou často pomoci odstranit nebo identifikovat základní potíže s hardwarem. Protože se způsob provedení automatického testu liší podle typu tiskárny, další informace naleznete v dokumentaci k tiskárně.

  Poznámka : Pokud nelze automatický test úspěšně provést, může být tiskárna poškozená. Obraťte se na výrobce tiskárny s žádostí o další pomoc.
 • Pokud máte k dispozici jiný počítač, vyzkoušejte, zda tiskárna funguje správně, pokud je připojena k němu. Pokud tiskárna nefunguje správně ani po připojení k jinému počítači, může být poškozená a může být nutný servisní zásah.

Kontrola vlastností tiskárny

Nesprávné nastavení vlastností tiskárny může způsobit nekvalitní nebo neúplný tisk nebo úplně zabránit tiskárně v tisku. Zkontrolujte, zda jsou vlastnosti tiskárny nastaveny podle doporučení výrobce. Postupujte podle následujících pokynů:
 1. Klepněte na tlačítko Start , dále na položku Nastavení a poté klepněte na položku Tiskárny .
 2. Klepněte pravým tlačítkem myši na tiskárnu, kterou chcete zkontrolovat a poté klepněte na položku Vlastnosti .
 3. Ujistěte se, že všechny vlastnosti tiskárny jsou nastaveny podle doporučení výrobce. Doporučené nastavení naleznete v dokumentaci k tiskárně nebo vám je poskytne výrobce tiskárny.

Poradce při potížích s tiskem v systému Windows 95, 98 a ME

Systémy Windows 95, Windows 98 a Windows ME obsahují nástroj pro odstraňování potíží s tiskem. Dříve, než přistoupíte k některým z dále popsaných postupů pro odstraňování potíží, použijte nástroj pro odstraňování potíží s tiskem. Postupujte podle následujících pokynů:

Windows 95

 1. Klepněte na tlačítko Start a poté klepněte na položku Help .
 2. Na kartě Obsah rozbalte poklepáním téma Odstraňování potíží .
 3. Poklepejte na téma Odstraňování potíží s tiskem .

Windows 98

 1. Klepněte na tlačítko Start a poté klepněte na položku Nápověda .
 2. Klepněte na položku Odstraňování potíží , dále klepněte na položku Poradci při potížích se systémem Windows 98 a poté klepněte na položku Tisk .
Poznámka : Příručka Windows 95 Resource Kit také obsahuje nástroj pro odstraňování potíží s tiskem, který je podrobnější než nástroj pro odstraňování potíží s tiskem v systému Windows 95. Tento nástroj (Epts.exe) je také k dispozici na disku CD-ROM systému Windows 95 Upgrade ve složce \Other\Misc\Epts.

Windows ME

 1. Klepněte na tlačítko Start a poté klepněte na položku Nápověda .
 2. Klepněte na položku Odstraňování potíží , dále klepněte na položku Potíže s hardwarem a systémovými zařízeními , dále klepněte na položku Hardware, paměť a ostatní a poté klepněte na položku Odstraňování potíží s tiskem .

Zobrazení souboru Printers.txt

Systémy Windows 95, Windows 98 a Windows ME obsahují ve složce Windows soubor Printers.txt. Tento soubor obsahuje informace o známých potížích s tiskem a může je pomoci odstranit.

Pokus o vytištění zkušebního dokumentu z programu Poznámkový blok nebo WordPad

 1. Restartujte počítač, poté klepněte na tlačítko Start , dále na položku Programy , dále na položku Příslušenství a poté klepněte na položku Poznámkový blok nebo WordPad .
 2. V programu Poznámkový blok nebo WordPad napište nějaký text a poté se pokuste tento text vytisknout. Pokud tisk proběhl úspěšně, mohou se potíže týkat pouze určitého programu. Postupujte podle pokynů v oddílu K potížím s tiskem dochází pouze v jednom programu v tomto článku. Pokud nebylo možné text vytisknout v programu Poznámkový blok nebo WordPad, postupujte podle pokynů v oddílu Pokus o tisk z příkazového řádku a portu Lpt1.dos v tomto článku.

Pokus o tisk z příkazového řádku a portu Lpt1.dos

Tisk z příkazového řádku

Poznámka : Tiskárna připojená ke sběrnici USB nemusí podporovat tisk z příkazového řádku nebo tisk s použitím portu Lpt1.dos. Přejděte k oddílu Ze systému MS-DOS nelze tisknout na tiskárnu USB v tomto článku.

Tisk z příkazového řádku může napomoci určit, zda je hardware tiskárny správně připojen a zda může přijmout instrukce odeslané počítačem kopírováním souboru na tiskárnu. Postupujte podle následujících pokynů:
 1. Zkontrolujte, zda je tiskárna zapnutá, v režimu online a nesignalizuje žádnou chybu.
 2. Zkontrolujte, zda nejsou mezi tiskárnou a počítačem zapojena žádná zařízení pro sdílení tiskáren (tiskové přepínače a podobně) ani žádná zřetězená zařízení (jednotky SCSI CD-ROM, jednotky Zip a podobně).
 3. Restartujte počítač.

  V systému Windows 95 stiskněte při zobrazení zprávy Spouštění systému Windows 95 klávesu F8 a poté zvolte položku Stav nouze se systémem MS-DOS ve spouštěcí nabídce.

  Poznámka : Pokud je systém Windows 95 spuštěn v nouzovém režimu, nelze z programů pro Windows tisknout.

  Pokud používáte systém Windows 98, restartujte počítač a po dokončení testu POST (Power On Self Test) počítače stiskněte a podržte klávesu Ctrl a vyberte položku Stav nouze se systémem MS-DOS ve spouštěcí nabídce.

  Další informace o spouštění systému Windows 98 naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  178548 Při spouštění systému se systémem Windows 98 je nezobrazuje zpráva o spouštění
  Pokud používáte systém Windows ME, spusťte počítač ze spouštěcí diskety systému Windows ME. V nabídce Spuštění systému Windows Millenium přejděte stisknutím kombinace kláves Shift+F5 do režimu příkazového řádku .
 4. Do příkazového řádku zadejte příslušný příkaz a poté stiskněte klávesu Enter.

  Poznámka : Následující příkazy předpokládají, že je tiskárna připojená k portu LPT1 (výchozí tiskový port). Pokud je tiskárna připojená k jinému portu, zadejte v následujících příkazech jeho číslo. V příkazech se též předpokládá, že složka systému Windows obsahuje soubor Mouse.txt. Pokud takový soubor v systémové složce neexistuje, pokuste se použít soubor License.txt, Support.txt nebo soubor Config.txt ve složce systému Windows. Standardní tiskárna
  copy c:\windows\mouse.txt lpt1
  Laserová tiskárna
  copy c:\windows\mouse.txt lpt1 /b
  Tiskárna podporující jazyk PostScript, pouze v systému Windows 95
  copy c:\Windows\System\testps.txt lpt1
Poznámka : Tyto příkazy zkopírují do tiskárny soubor. Pokud není soubor vytištěn nebo pokud se zobrazí zpráva Při zápisu došlo k chybě, mohou být příčinou potíže s portem tiskárny, kabelem tiskárny nebo s tiskárnou. Použijte jiný kabel tiskárny nebo, pokud je to možné, jinou tiskárnu. Pokud zjistíte, že je možné tisknout z příkazového řádku, ale nikoli ze systému Windows, postupujte podle pokynů v oddílu Je možné tisknout z příkazového řádku, ale nelze tisknout z programů pro Windows v tomto článku.

Pokud zkopírujete soubor do inkoustové nebo laserové tiskárny, může být nutné po přijetí tiskové úlohy tiskárnou stisknout tlačítko Form Feed nebo Resume, jinak nemusí tiskárna vysunout papír.

Tisk z portu Lpt1.dos

Tisk na port Lpt1.dos je podobný jako tisk do souboru a následné zkopírování souboru na port tiskárny. Port Lpt1.dos povolíte v systému Windows postupem podle následujících pokynů:
 1. Klepněte na tlačítko Start , dále na položku Nastavení a poté klepněte na položku Tiskárny .
 2. Pravým tlačítkem myši klepněte na tiskárnu, kterou chcete použít, a poté klepněte na položku Vlastnosti .
 3. Na kartě Podrobnosti klepněte na tlačítko Přidat port .
 4. V dialogu Přidat port klepněte na přepínač Jiný , klepněte na položku Místní port , klepněte na tlačítko OK a poté zadejte název lpt1.dos do pole Zadejte název portu . Klepněte na tlačítko OK .
Poznámka : Tisk na port Lpt1.dos může být pomalejší než tisk na standardní port LPT1. Protože tisk na port Lpt1.dos používá k odesílání tiskových úloh do tiskárny příkazy nízké úrovně systému DOS, nejsou využity všechny linky portu a kabelu tiskárny. Proto pokud byl tisk na port Lpt1.dos úspěšný, mohou být příčinou potíže s tiskárnou nebo kabelem tiskárny.

Pokud není možné tisknout na port Lpt1.dos v normálním režimu, restartujte počítač v nouzovém režimu a poté se znovu pokuste o tisk na port Lpt1.dos.

V systému Windows 95 stiskněte při zobrazení zprávy Spouštění systému Windows 95 klávesu F8 a poté zvolte položku Stav nouze se systémem MS-DOS ve spouštěcí nabídce.

Poznámka : Pokud je systém Windows 95 spuštěn v nouzovém režimu, nelze z programů pro Windows tisknout.

Pokud používáte systém Windows 98, restartujte počítač a po dokončení testu POST (Power On Self Test) počítače stiskněte a podržte klávesu Ctrl a vyberte položku Nouzový režim ve spouštěcí nabídce.

Pokud je možné v Nouzovém režimu tisknout přes port Lpt1.dos, postupujte podle pokynů v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge. Článek zobrazíte klepnutím na jeho číslo níže:
156126 Odstraňování potíží se systémem Windows 95 pomocí Nouzového režimu

Je možné tisknout z příkazového řádku, ale nelze tisknout z programů pro systém Windows

Pokud je možné tisknout z příkazového řádku, ale nelze tisknout z programů pro systém Windows, může docházet k potížím s nastavením zařazování nebo s obousměrnou komunikací. Při ověřování této možnosti postupujte podle následujících pokynů:
 1. Klepněte na tlačítko Start , dále na položku Nastavení a poté klepněte na položku Tiskárny .
 2. Pravým tlačítkem myši klepněte na tiskárnu, na které chcete tisknout, a poté klepněte na položku Vlastnosti .
 3. Klepněte na kartu Podrobnosti , klepněte na tlačítko Nastavení zařazování a poté na položku Tisknout přímo na tiskárnu .

  Poznámka : Pokud je místní tiskárna sdílena, není položka Tisknout přímo na tiskárnu k dispozici. V takovém případě zrušte sdílení tiskárny.
 4. Pokud tiskárna podporuje obousměrnou komunikaci, klepněte na položku Zakázat obousměrnou komunikaci s tiskárnou .

  Poznámka : Obousměrný tisk vychází ze specifikace 1284 IEEE. Pokud tiskárna nebo kabel neodpovídají této specifikaci nebo pokud je kabel příliš dlouhý, nebude obousměrná komunikace v systémech Windows 95 a Windows 98 fungovat.
 5. Klepněte na tlačítko OK a poté dalším klepnutím na tlačítko OK zavřete dialog Vlastnosti tisku .
 6. Zkuste tisk z programu Poznámkový blok nebo WordPad.
 7. Pokud je možné tisknout z programu Poznámkový blok nebo WordPad, vyzkoušejte různé kombinace nastavení zařazování a obousměrné komunikace, dokud nenaleznete fungující kombinaci. Zkuste například vypnout obousměrnou komunikaci s nastavením zařazování ve formátu RAW či EMF. Zkuste také použít podporu obousměrného tisku se zařazováním dat ve formátu RAW.

  Poznámka : Pro tiskárny PostScript je formát RAW jediným přípustným formátem pro zařazování.

K potížím s tiskem dochází pouze v jednom programu

Pokud se potíže s tiskem projevují pouze v jednom programu, znamená to obvykle, že problém souvisí s tímto programem a nejedná se o potíže se systémem Windows nebo hardwarem. Pokud lze tisknout z programu Poznámkový blok nebo WordPad, postupujte pži přesnějším určení příčiny potíží v rámci programu podle následujících pokynů:
 1. Zvažte, jak přesně se potíže projevují. Lze například správně tisknout grafické objekty, ale nelze vytisknout určitý druh písma?
 2. Projevují se potíže pouze v jednom dokumentu nebo ve všech dokumentech daného programu? Jako test zkuste z programu vytisknout čistou stránku. Pokud se stránka vytiskne správně, může mít program potíže s pamětí nebo písmy.
 3. Jde o program 32bitový nebo 16bitový? 32bitové programy používají k získání potřebných informací systémový registr, zatímco 16bitové programy mohou používat soubory INI. Pokud máte potíže s tiskem ze 16bitového programu, může být nutné upravit soubor INI podle potřeb programu.
 4. Odinstalujte program a poté jej přeinstalujte. Další informace naleznete v dokumentaci k programu.
 5. Obraťte se na výrobce programu se žádostí o nastavení nebo informace o známých problémech s programem, které mohou ovlivnit tisk. Je též možné, že program pro správnou funkci požaduje instalaci aktualizace nebo opravy. Zkontrolujte proto, zda potřebné opravy programu máte.

Odebrání a přeinstalace ovladače tiskárny

Odebráním a přeinstalací ovladače tiskárny ověříte, zda je ovladač správně nainstalovaný a není poškozený.

Poznámka : Pokud namísto ovladače ze systému Windows 95 nebo Windows 98 používáte ovladač dodaný výrobcem tiskárny, postupujte při odebírání a přeinstalaci podle pokynů výrobce tiskárny.
 1. Klepněte na tlačítko Start , dále na položku Nastavení a poté klepněte na položku Tiskárny .
 2. Pravým tlačítkem myši klepněte na tiskárnu, kterou chcete odebrat, a poté klepněte na tlačítko Odstranit .

  Poznámka : Pokud jste dotázáni na odebrání souborů přidružených k tiskárně, klepněte na tlačítko Ano .
 3. Klepněte na tlačítko Start , dále na položku Nastavení a poté klepněte na položku Tiskárny .
 4. Poklepejte na položku Přidat tiskárnu a poté podle pokynů Průvodce přidáním tiskárny znovu nainstalujte příslušný ovladač tiskárny.
 5. Vyzkoušejte, zda byly potíže s tiskem odstraněny. Pokud ne, přejděte k následujícímu kroku.
 6. Zkuste použít ovladač tiskárny "Obecná nebo jen textová". Tento test může pomoci ověřit, zda potíže s tiskem souvisí s ovladačem tiskárny. Nastavení ovladače tiskárny "Obecná nebo jen textová":

  1. Klepněte na tlačítko Start , dále na položku Nastavení a poté klepněte na položku Tiskárny .
  2. Poklepejte na položku Přidat tiskárnu a poté podle pokynů Průvodce přidáním tiskárny nainstalujte ovladač "Obecná nebo jen textová" jako ovladač místní tiskárny.
  3. Vyzkoušejte, zda je možné použitím tohoto ovladače tisknout. Protože se jedná o základní ovladač, může být výstup zjednodušen nebo může mít nízké rozlišení. Pokud je možné použitím ovladače tiskárny "Obecná nebo jen textová" úspěšně tisknout, potíže s tiskem pravděpodobně souvisejí s používaným ovladačem tiskárny. Obraťte se na výrobce tiskárny s dotazem na dostupnost novějších ovladačů tiskárny nebo oprav stávajícího ovladače nebo se dotažte na případné známé potíže s ovladačem.

Údržba pevného disku

K potížím s tiskem může také docházet v důsledku příliš velkého množství dočasných souborů na disku nebo pokud je disk fragmentovaný, poškozený nebo má méně než 3 MB volného místa. Postupujte podle následujících pokynů:

Odebrání dočasných souborů a zařazených souborů

 1. Restartujte počítač do režimu příkazového řádku. V systému Windows 95 stiskněte při zobrazení zprávy Spouštění systému Windows 95 klávesu F8 a ze spouštěcí nabídky vyberte položku Stav nouze se systémem MS-DOS.

  Pokud používáte systém Windows 98, restartujte počítač a po dokončení testu POST (Power On Self Test) počítače stiskněte a podržte klávesu Ctrl a ze spouštěcí nabídky vyberte položku Stav nouze se systémem MS-DOS.

  Poznámka : Pokud je systém Windows 95/98 spuštěn v nouzovém režimu, nelze z programů pro systém Windows tisknout.
 2. Na příkazovém řádku zadejte příkaz set a poté stiskněte klávesu Enter. Poznamenejte si umístění proměnné TEMP.
 3. Přejděte do složky, kterou jste si poznamenali v kroku 2. Pokud je například proměnná TEMP nastavena na C:\Windows\Temp, zadejte příkaz cd \windows\temp a poté stiskněte klávesu Enter.
 4. Odstraňte všechny dočasné soubory v této složce. Dočasné soubory mají obvykle příponu TMP. Zadejte příkaz del *.tmp a poté stiskněte klávesu Enter.

  Poznámka : Tyto soubory by neměly být odstraňovány z grafického rozhraní systému Windows 95 nebo Windows 98 (GUI), neboť systém Windows či programy pro Windows mohou některé z těchto souborů používat.
 5. Zadejte příkaz cd \windows\spool\printers a poté stisknutím klávesy Enter přejděte do složky pro zařazování.
 6. Odstraňte všechny soubory zařazené do této složky. Zařazené soubory mají obvykle příponu SPL. Zadejte příkaz del *.spl a poté stiskněte klávesu Enter.

Spuštění programu ScanDisk a Defragmentace disku

Pokud je pevný disk fragmentovaný, poškozený nebo obsahuje soubory s překříženými odkazy, může to způsobovat potíže s tiskem. Při kontrole těchto možných potíží postupujte podle následujících pokynů:
 1. Obvyklým způsobem restartujte počítač.
 2. Klepněte na tlačítko Start , dále na položku Programy , dále na položku Příslušenství , dále na položku Systémové nástroje a poté klepněte na položku ScanDisk .
 3. Po dokončení programu ScanDisk klepněte na tlačítko Start , dále na položku Programy , dále na položku Příslušenství , dále na položku Systémové nástroje a poté klepněte na položku Defragmentace disku .

  Poznámka : I když je při běhu programu Defragmentace disku počítač používat, není to doporučeno.

Ověření správné konfigurace a funkčnosti portu tiskárny

Pokud není port tiskárny správně nakonfigurovaný nebo pokud nepracuje správně, tiskárna nemusí vůbec fungovat. Následující oddíl popisuje postup při odstraňování potíží souvisejících s portem tiskárny:

Použití Správce zařízení ke kontrole nastavení portu

Pomocí Správce zařízení lze zkontrolovat správné nastavení portu a ujistit se, že nedochází k žádným konfliktům prostředků.
 1. Pravým tlačítkem myši klepněte na položku Tento počítač , dále klepněte na položku Vlastnosti , klepněte na kartu Správce zařízení , poklepejte na položku Porty (COM a LPT) a poté poklepejte na příslušný port tiskárny (například Port tiskárny (LPT1) .
 2. Klepněte na kartu Prostředky a poté zkontrolujte, zda je port tiskárny správně nastavený. Například rozsah vstupu a výstupu pro standardní port LPT1 je 0378-037A (fyzický port LPT2 obvykle používá hodnotu 278). Zkontrolujte také, zda je v seznamu konfliktních zařízení uvedeno Bez konfliktu.
Poznámka : Pokud zjistíte, že je jedno nebo více zařízení v konfliktu s portem tiskárny, postupujte podle kroků pro odstranění potíží popsaných v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
133240 Odstraňování konfliktů zařízení pomocí Správce zařízení

Odebrání a přeinstalace portu tiskárny

Řada potížích souvisejících s portem může být vyřešena odebráním a přeinstalací portu tiskárny.
 1. Pravým tlačítkem myši klepněte na položku Tento počítač , dále klepněte na položku Vlastnosti a poté klepnete na kartu Správce zařízení .
 2. Poklepáním otevřete větev Porty (COM a LPT) a poté klepněte na příslušný port tiskárny (obvykle se jedná o port Port tiskárny (LPT1) .
 3. Klepněte na tlačítko Odebrat , klepnutím na tlačítko OK dokončete odebrání portu a poté restartujte počítač.
 4. Jakmile systém Windows automaticky rozpozná port tiskárny, dokončete podle pokynů na obrazovce přeinstalaci portu. Pokud není port po restartování počítače automaticky rozpoznán, postupujte podle následujících pokynů:

  1. Klepněte na tlačítko Start , dále na položku Nastavení , dále klepněte na položku Ovládací panely a poté poklepejte na položku Přidat nový hardware .
  2. V systému Windows 95 klepněte na tlačítko Další , klepněte na tlačítko Ne a poté znovu klepněte na tlačítko Další .

   V systému Windows 98 klepněte na tlačítko Další a poté klepnutím na tlačítko Další vyhledejte zařízení typu Plug and Play. Pokud není port nalezen, klepněte na přepínač Ne, zařízení v seznamu chybí , klepněte na tlačítko Další , klepněte na přepínač Ne, chci vybrat hardware ze seznamu a poté klepněte na tlačítko Další .

   Poznámka: Pokud systém Windows 98 při vyhledávání zařízení Plug and Play nalezne přidaný port, klepněte na položku Ano, zařízení je v seznamu uvedeno , klepněte na zařízení, klepněte na tlačítko Další a poté klepněte na tlačítko Dokončit .
  3. Klepněte na položku Porty (COM a LPT) a poté klepněte na tlačítko Další .
  4. Klepněte na položku (Standardní typy portů) v seznamu Výrobci, klepněte na položku Port tiskárny v seznamu Modely a poté klepněte na tlačítko Další .
  5. Postupujte podle pokynů na obrazovce a poté klepněte na tlačítko Dokončit .
  Po dokončení instalace portu ověřte, zda byly potíže odstraněny. Pokud ne, přejděte na následující oddíl.

Zakázání rozšířených možností portu

Tento oddíl je zaměřen pouze na potíže s tiskem v počítačích používajících port ECP. Zda problém souvisí s portem ECP, určíte zakázáním portu ECP podle následujících pokynů:

Windows 95:
 1. Klepněte na tlačítko Start , dále na položku Nastavení , dále klepněte na položku Ovládací panely a poté poklepejte na položku Systém .
 2. Na kartě Správce zařízení rozbalte poklepáním větev Porty (COM a LPT) .
 3. Poklepejte na položku Port tiskárny ECP.
 4. Na kartě Ovladač klepněte na tlačítko Změnit ovladač .
 5. Klepněte na přepínač Zobrazit všechna zařízení .
 6. V seznamu Výrobci klepněte na položku Standardní typy portů . V seznamu Modely klepněte na položku Port tiskárny a poté několikrát klepněte na tlačítko OK a navraťte se tak do okna Ovládací panely .
Windows 98:
 1. Klepněte na tlačítko Start , dále na položku Nastavení , dále klepněte na položku Ovládací panely a poté poklepejte na položku Systém .
 2. Na kartě Správce zařízení rozbalte poklepáním větev Porty (COM a LPT) .
 3. Poklepejte na položku Port tiskárny ECP.
 4. Na kartě Ovladač klepněte na tlačítko Aktualizovat ovladač . V okně Průvodce aktualizací ovladače zařízení klepněte na tlačítko Další .
 5. Klepněte na přepínač Zobrazit seznam všech zařízení v daném umístění a vybrat ovladač a poté klepněte na tlačítko Další .
 6. Klepněte na přepínač Zobrazit všechna zařízení .
 7. V seznamu Výrobci klepněte na položku Standardní typy portů . V seznamu Modely klepněte na položku Port tiskárny a poté klepněte na tlačítko Další .
 8. Otevře se dialog Upozornění aktualizace ovladače , ve kterém klepněte na tlačítko Ano .
 9. Klepněte na tlačítko Dokončit a poté klepnutím na tlačítko Ano restartujte počítač.
Poznámka : Pokud je port ECP po restartování počítače znovu rozpoznán, může být též nutné zakázat port ECP změnou nastavení portu v systému CMOS (nebo BIOS). Po zakázání portu ECP v paměti CMOS zopakujte postup výše. Další informace o úpravách nastavení paměti CMOS naleznete v dokumentaci k počítači nebo se obraťte na výrobce počítače.

Ze systému MS-DOS nelze tisknout na tiskárnu USB

Pokud se pokoušíte tisknout v režimu MS-DOS, z příkazového řádku nebo z programů pro systém MS-DOS, tiskárna připojená ke sběrnici USB nemusí být přístupná. Tiskárny USB mohou používat vlastní specifikace portů odlišné od standardních nastavení portu LPT nebo PRN. Tiskárnu připojte přes standardní paralelní port, pokud je k dispozici, nebo se dotažte výrobce tiskárny, zda je možné získat emulační ovladač.

Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
259939 Ze systému MS-DOS nelze tisknout na tiskárnu USB


Potíže s tiskem související s aplikací Microsoft Internet Explorer

Pokud potíže s tiskem souvisejí s aplikací Internet Explorer, přečtěte si následující články znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
224202 Nelze tisknout z aplikace Internet Explorer nebo Outlook Express
255623 Nelze vytisknout sadu stránek z webového serveru
257120 V aplikaci Internet Explorer nelze tisknout jednotlivé rámce
256180 Při zobrazení náhledu tisku nejsou v tabulkách všechny grafické prvky
258106 Pro soubory Adobe Acrobat (PDF) nelze zobrazit náhled tisku
258589 Při zobrazení náhledu tisku nelze zavřít okno prohlížeče
272518 Tisk a náhled tisku zobrazují text pouze v horní části stránky
273108 Nelze změnit výchozí nastavení pro tisk webových stránek v rámcích
284274 Nelze správně tisknout nebo zobrazit náhled pro dokument ve formátu HTML
298847 Nelze tisknout webové stránky
293176 Nelze tisknout z aplikace Internet Explorer

Další postup při odstraňování potíží

Instalace náhradního souboru Lpt.vxd do počítače se systémem Windows 95

Pokud používáte počítač se systémem Windows 95, doporučuje společnost Microsoft inovaci na systém Windows 98 nebo Windows 98 Druhé vydání. Pokud chcete i nadále používat systém Windows 95, potíže s tiskem mohou být odstraněny použitím náhradního souboru Lpt.vxd. Soubor Lpt.vxd je ovladač virtuálního zařízení pro port tiskárny. I když standardní ovladač portu tiskárny funguje správně pro většinu počítačů se systémem Windows 95, následující potíže mohou být odstraněny použitím náhradního souboru Lpt.vxd:
 • Je zobrazována chybová zpráva týkající se vypršení časového limitu nebo není možné tisknout z počítačů Compaq při tisku na obousměrnou tiskárnu.
 • Dochází k potížím s tiskem na obousměrnou tiskárnu z počítačů s portem tiskárny typu PS/2. Potíže se mohou projevovat tisknutím stránky navíc nebo příkazy PCL ve vytištěném dokumentu apod.
 • Pokud není pomocí Správce zařízení možné nakonfigurovat port ECP jako standardní port LPT, počítač má pravděpodobně systém Plug and Play BIOS rozpoznávající pouze paralelní porty ECP.
Poznámka : Náhradní soubor Lpt.vxd je umístěný ve složce Drivers\Printer\Lpt disku CD-ROM systému Windows 95. Tento soubor je též možné stáhnout z následujícího serveru FTP společnosti Microsoft:
ftp://ftp.microsoft.com/Services/whql/drivers/win95/printr/
Instalace souboru Lpt.vxd:
 1. Klepněte na tlačítko Start , dále na příkaz Najít a poté klepněte na položku Soubory či složky .
 2. Do pole Název zapište název lpt.vxd a poté klepněte na tlačítko Najít .
 3. Ve složce Windows\System klepněte pravým tlačítkem myši na soubor Lpt.vxd, klepněte na příkaz Přejmenovat , zapište název lpt.old a poté stiskněte klávesu Enter.
 4. Ze složky Drivers\Printer\Lpt na disku CD-ROM systému Windows 95 zkopírujte soubor Lpt.vxd do složky Windows\System na pevném disku. Soubor Lpt.vxd můžete také stáhnout ze serveru FTP společnosti Microsoft do prázdné složky a potom ho zkopírovat do složky Windows\System na pevném disku.
 5. Restartujte počítač.
Poznámka : Náhradní soubor Lpt.vxd má stejnou velikost a datum jako originální soubor. Číslo verze náhradního souboru Lpt.vxd je 4.00.503 nebo 4.00.951. Číslo verze zjistíte klepnutím pravým tlačítkem myši na soubor Lpt.vxd a poté klepnutím na položku Vlastnosti .

V systému Microsoft Windows 3.x bylo nutné zakázat možnost Rychlý tisk přímo do portu

Pokud bylo v systému Windows 3.1 nebo Windows for Workgroups 3.x nutné zakázat možnost Rychlý tisk přímo do portu, je třeba v systému Windows 95 nebo Windows 95 také zakázat možnost Před tiskem zkontrolovat stav portu:
 1. Klepněte na tlačítko Start , dále na položku Nastavení a poté klepněte na položku Tiskárny .
 2. Pravým tlačítkem myši klepněte na požadovanou tiskárnu a poté klepněte na položku Vlastnosti .
 3. Klepněte na kartu Podrobnosti , klepněte na tlačítko Nastavení portu a poté zrušte zaškrtnutí políčka Před tiskem zkontrolovat stav portu .
Poznámka : Systém BIOS v některých počítačích nesprávně hlásí zaneprázdněnost nebo nedostupnost portu. Ve výchozím nastavení systém Windows 95 nebo Windows 98 tyto chyby kontroluje. Zrušení zaškrtnutí políčka Před tiskem zkontrolovat stav portu způsobí ignorování těchto zpráv.

Soubor Win.ini je jen pro čtení

Některé potíže s tiskem mohou být důsledkem nastavení atributu Jen pro čtení souboru Win.ini. Pravděpodobně také není možné přidávat nebo odstraňovat tiskárny nebo měnit výchozí tiskárnu. Ověřte, zda není soubor Win.ini určený jen pro čtení:
 1. Klepněte na tlačítko Start , dále na příkaz Najít a poté klepněte na položku Soubory či složky .
 2. Do pole Název zapište název win.ini .
 3. V seznamu Oblast hledání klepněte na jednotku obsahující složku systému Windows a poté klepněte na tlačítko Najít .
 4. Pravým tlačítkem myši klepněte na soubor Win.ini a poté klepněte na položku Vlastnosti .
 5. Pokud je zaškrtnuté políčko Jen pro čtení , zrušte jeho zaškrtnutí.
 6. Klepněte na tlačítko OK .
 7. Ukončete nástroj Hledání a poté restartujte počítač.

Povolení možnosti Tisknout písma True Type jako grafiku

Pokud potíže souvisejí s písmy, povolte možnost Tisknout písma True Type jako grafiku a poté se přesvědčte, zda byly potíže odstraněny:
 1. Klepněte na tlačítko Start , dále na položku Nastavení a poté klepněte na položku Tiskárny .
 2. Pravým tlačítkem myši klepněte na tiskárnu, kterou chcete použít, a poté klepněte na položku Vlastnosti .
 3. Klepněte na kartu Písma klepněte na přepínač Tisknout písma True Type jako grafiku a poté klepněte na tlačítko OK .
 4. Vyzkoušejte, zda byly potíže odstraněny. Pokud ne, povolte možnost Zavádět písma TrueType jako rastrová . Zopakujte kroky 1 až 3, v kroku 3 však klepněte na přepínač Zavádět písma TrueType jako rastrová a poté klepněte na tlačítko OK .

Snížení rozlišení tiskárny

K potížím s tiskem může docházet, je-li tiskárna nakonfigurována k tisku ve vysokém rozlišení. Jestli je vysoké rozlišení příčinou potíží zjistíte snížením rozlišení tiskárny a následným ověřením, zda byly potíže odstraněny:
 1. Klepněte na tlačítko Start , dále na položku Nastavení a poté klepněte na položku Tiskárny .
 2. Pravým tlačítkem myši klepněte na tiskárnu, kterou chcete použít, a poté klepněte na položku Vlastnosti .
 3. Klepněte na kartu Grafika , klepněte na nižší rozlišení (nebo hodnotu bodů na palec) tiskárny v poli Rozlišení a poté klepněte na tlačítko OK .
 4. Vyzkoušejte, zda byly potíže odstraněny. Pokud ne, obnovte původní hodnotu rozlišení tiskárny.

Tisk složitého dokumentu

K potížím s tiskem může dojít při tisku složitého dokumentu, jako je například dokument obsahující mnoho grafiky a podobně. Zda je toto příčinou potíží zjistíte zjednodušením dokumentu a jeho opětovným vytištěním. Dokument zjednodušte odebráním některých grafických prvků nebo obrázků, použijte jiný druh písma nebo se pokuste dokument vytisknout stránku po stránce.

Grafické prvky nejsou správně vytištěny

Pokud nelze správně vytisknout určitý grafický objekt nebo obrázek v dokumentu, přesvědčte se, zda je tento prvek kompatibilní s tiskárnou a zda není poškozený. Například grafický objekt EPS (Encapsulated PostScript) je možné vytisknut pouze na tiskárnách podporujících jazyk PostScript. Na jiných tiskárnách bude takový objekt vytištěn špatně, přičemž zbytek dokumentu může být vytištěn správně. Pokud není možné tisknout jeden určitý obrázek, ale ostatní obrázky lze vytisknout správně, může být tento obrázek poškozen a měl by být použit jiný.

Potíže s tiskem na tiskárně Hewlett-Packard LaserJet 4

Pokud máte potíže s tiskem na tiskárně Hewlett-Packard LaserJet 4, zkuste změnit grafický režim z vektorového na rastrový. Tento režim požaduje méně paměti a může pomoci, pokud je tiskárnou zobrazována chyba 21. Informace o změně grafického režimu z vektorového na rastrový naleznete v dokumentaci tiskárny nebo je získáte od společnosti Hewlett-Packard.

S každou tiskovou úlohou je tištěna jedna stránka navíc

Pokud je s každou tiskovou úlohou tištěna jedna stránka navíc, naleznete další informace v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
132425 S každou tiskovou úlohou je tištěna jedna stránka navíc

Při spouštění systému Windows 98 dochází ke vstupně-výstupní chybě tiskárny nebo je vytištěna prázdná stránka

Pokud dochází při spouštění systému Windows 98 ke vstupně-výstupní chybě tiskárny nebo je vytištěna prázdná stránka, naleznete další informace v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
157145 Při spouštění systému Windows provádí tiskárna nevyžádané operace nebo je vytištěn chybný text

Vlastnosti

ID článku: 128345 - Poslední aktualizace: 8. října 2007 - Revize: 4.1
Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt:
 • Microsoft Windows 98 Second Edition
 • Microsoft Windows 98 Standard Edition
 • Microsoft Windows 95
 • Microsoft Windows Millennium Edition
Klíčová slova: 
kbinfo kbtshoot kbwinme kbprint win98se win98 kbfaq win95 kbprinting KB128345

Dejte nám zpětnou vazbu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com