Rozwiązywanie problemów z drukowaniem w systemie Windows 95/98/Millennium Edition

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 128345 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL128345
Jeżeli ten artykuł nie wyjaśnia Twojego problemu ze sprzętem, zobacz następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web, aby wyświetlić więcej artykułów na temat sprzętu:
http://support.microsoft.com/support/windows/topics/hardware/hwddresctr.asp
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Streszczenie

W tym artykule są opisane kroki, które mogą pomóc w rozwiązaniu problemów z drukowaniem w systemie Microsoft Windows 95/98/Millennium Edition (Me).

WAŻNE: Wiele problemów z drukowaniem można rozwiązać w prosty sposób, uzyskując i instalując najnowszy sterownik drukarki (oprogramowanie, dzięki któremu drukarka działa) dla swojej drukarki. Aby uzyskać informacje na temat sposobu uzyskania i zainstalowania najbardziej aktualnego sterownika drukarki dla określonej drukarki, zobacz najpierw następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web, a następnie kliknij łącze do witryny producenta drukarki w sieci Web:
http://windowshelp.microsoft.com/Windows/pl-pl/Help/304afc4c-6d8f-4de3-9063-558f23e2c6441045.mspx

W niniejszym artykule zostały omówione następujące tematy: UWAGA: W tym artykule nie podano informacji dotyczących rozwiązywania problemów z drukowaniem przez sieć, ale podano wiele ważnych podstawowych kroków rozwiązywania problemów, których można użyć do rozwiązania problemów z drukowaniem. Kroki rozwiązywania problemów opisane w tym artykule mogą również pomóc w sprawdzeniu, czy problem z drukowaniem sieciowym nie został spowodowany przez zlokalizowany problem. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące rozwiązywania problemów z drukowaniem sieciowym, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
243075 How to Troubleshoot Network Printing Problems

Więcej informacji

Sprawdzanie sprzętu drukarki

Wiele problemów z drukowaniem może wynikać z problemów związanych ze sprzętem. Przed zastosowaniem bardziej skomplikowanych metod rozwiązywania problemów należy sprawdzić, czy następujące problemy związane ze sprzętem nie są przyczyną problemu z drukowaniem:
 • Sprawdź, czy drukarka jest podłączona do działającego źródła zasilania.
 • Sprawdź, czy drukarka jest podłączona poprawnie do portu drukarki. Zauważ, że kabel musi być poprawnie umieszczony w porcie drukarki komputera i w drukarce.
 • Sprawdź, czy w drukarce jest papier (lub inny odpowiedni nośnik do drukowania) i czy papier nie zaciął się w drukarce.
 • Sprawdź, czy w drukarce jest zapas atramentu lub toneru, wystarczający do poprawnego działania.
 • Jeżeli drukarka ma przycisk lub ustawienie online/offline, sprawdź czy drukarka jest w trybie online.
 • Zresetuj drukarkę, wyłączając ją, a następnie włączając ponownie w czasie od 5 do 10 sekund. Wiele problemów wynika z zapełnienia pamięci drukarki.
 • Sprawdź, czy zostały wykonane wszystkie instrukcje dotyczące drukowania, podane przez producenta drukarki.
 • Jeżeli dokumentacja drukarki zawiera informacje o rozwiązywaniu problemów, wykonaj kroki rozwiązywania problemów.
 • Jeżeli jest to możliwe, wykonaj test automatyczny drukarki. Narzędzia do „diagnostyki automatycznej” często rozwiązują lub wykrywają podstawowe problemy ze sprzętem. Metoda wykonywania testu automatycznego jest inna w zależności od drukarki, w związku z czym należy zapoznać się z dokumentacją drukarki, aby uzyskać instrukcje dotyczące sposobu wykonania testu.

  UWAGA: Jeżeli testowanie automatyczne nie działa, drukarka może być uszkodzona lub wymaga serwisowania i należy skontaktować się z producentem drukarki, aby uzyskać dalszą pomoc.
 • Jeżeli dostępny jest inny komputer, sprawdź, czy drukarka działa poprawnie po podłączeniu do innego komputera. Zauważ, że jeżeli drukarka nie działa poprawnie po podłączeniu do innego komputera, może być uszkodzona albo może wymagać serwisowania.

Sprawdzanie właściwości drukarki

Niepoprawne ustawienia właściwości drukarki mogą spowodować, że wydruk będzie miał słabą jakość lub będzie niekompletny albo mogą spowodować, że drukarka w ogóle nie będzie drukować. Sprawdź, czy ustawienia właściwości drukarki są skonfigurowane zgodnie z zaleceniami producenta drukarki:
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Drukarki.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy drukarkę, którą chcesz sprawdzić, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 3. Sprawdź, czy wszystkie właściwości drukarki zostały skonfigurowane zgodnie z zaleceniami producenta drukarki. Aby to zrobić, zapoznaj się z dokumentacją dostarczoną z drukarką lub skontaktuj się w producentem drukarki.

Narzędzie do rozwiązywania problemów z drukowaniem w systemie Windows 95/98/Me

Systemy Windows 95, Windows 98 oraz Windows Me zawierają narzędzie do rozwiązywania problemów z drukowaniem. Przed wykonaniem następujących kroków rozwiązywania problemów, spróbuj użyć narzędzia do rozwiązywania problemów z drukowaniem. Aby użyć narzędzia do rozwiązywania problemów z drukowaniem, skorzystaj z odpowiedniej metody:

System Windows 95

 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Pomoc.
 2. Na karcie Spis treści kliknij dwukrotnie temat Rozwiązywanie problemów.
 3. Kliknij dwukrotnie temat Problemy przy drukowaniu.

System Windows 98

 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Pomoc.
 2. Kliknij temat Rozwiązywanie problemów, kliknij temat Narzędzia do rozwiązywania problemów w systemie Windows 98, a następnie kliknij polecenie Drukowanie.
UWAGA: Zestaw Windows 95 Resource Kit również zawiera narzędzie do rozwiązywania problemów z drukowaniem, które jest bardziej szczegółowe niż narzędzia do rozwiązywania problemów w systemie Windows. To narzędzie (Epts.exe) jest również dostępne na dysku CD-ROM z uaktualnieniem systemu Windows 95 w folderze Other\Misc\Epts.

System Windows Me

 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Pomoc.
 2. Kliknij pozycją Rozwiązywanie problemów, kliknij temat Problemy ze sprzętem i urządzeniami systemowymi, kliknij temat Sprzęt, pamięć i inne, a następnie kliknij pozycję Narzędzie do rozwiązywania problemów z drukowaniem.

Zapoznanie się z plikiem Printers.txt

Systemy Windows 95, Windows 98 oraz Windows Me zawierają plik o nazwie Printers.txt, zlokalizowany z folderze Windows. Ten plik zawiera informacje o znanych problemach z drukowaniem i może być pomocny w rozwiązywaniu problemów z drukowaniem.

Próba wydrukowania dokumentu z programu Notatnik lub WordPad

 1. Uruchom ponownie komputer, kliknij polecenie Start, wskaż polecenie Programy, wskaż polecenie Akcesoria, a następnie kliknij polecenie Notatnik lub WordPad.
 2. Wpisz tekst w programie Notatnik lub WordPad, a następnie spróbuj go wydrukować. Jeżeli możesz drukować z programu Notatnik lub programu WordPad, problem z drukowaniem może dotyczyć jednego programu. Należy wypróbować kroki opisane w sekcji „Problem z drukowaniem występuje tylko w jednym programie” w tym artykule. Jeżeli nie możesz drukować z programu Notatnik lub WordPad, spróbuj wykonać kroki opisane w sekcji „Próba drukowania z wiersza polecenia i portu Lpt1.dos” w tym artykule.

Próba drukowania z wiersza polecenia i portu Lpt1.dos

Drukowanie z wiersza polecenia

UWAGA: Drukarki podłączone za pomocą magistrali USB mogą nie obsługiwać drukowania z wiersza polecenia lub przy użyciu portu Lpt1.dos. Zobacz sekcję Nie można drukować z systemu MS-DOS do drukarki USB w tym artykule.

Drukowanie z wiersza polecenia jest dobrym sposobem na określenie, czy sprzęt drukarki jest prawidłowo podłączony i może odbierać instrukcje z komputera, kopiując pliki do drukarki. Aby to zrobić:
 1. Sprawdź, czy drukarka jest włączona i czy w trybie online nie występują żadne błędy drukarki.
 2. Sprawdź, czy między komputerem a drukarką nie ma podłączonych urządzeń współużytkowania drukarek (urządzenia przełączające drukarki itd.) lub urządzeń połączonych łańcuchowo (takich jak stacje dysków CD-ROM SCSI, stacje dysków Zip itd.).
 3. Ponownie uruchom komputer.

  W systemie Windows 95 naciśnij klawisz F8 po pojawieniu się komunikatu „Uruchamianie systemu Windows 95”, a następnie wybierz polecenie Tylko wiersz polecenia trybu awaryjnego z menu Autostart.

  UWAGA: Programy oparte na systemie Windows nie mogą drukować, jeżeli system Windows 95 jest uruchomiony w trybie awaryjnym.

  W systemie Windows 98 uruchom ponownie komputer, naciśnij i przytrzymaj wciśnięty klawisz CTRL po zakończeniu przez komputer automatycznego testu po włączeniu zasilania komputera (POST), a następnie wybierz polecenie Tylko wiersz polecenia trybu awaryjnego z menu Autostart.

  Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące uruchamiania systemu Windows 98, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  178548 No Starting Windows 98 Message at Startup
  W przypadku systemu Windows Me uruchom komputer z dysku startowego systemu Windows Millennium. W menu Uruchamianie systemu Microsoft Windows Millennium naciśnij klawisze SHIFT+F5, aby przejść do wiersza polecenia.
 4. W wierszu polecenia wpisz odpowiednie polecenie, a następnie naciśnij klawisz ENTER:

  UWAGA: Zastosowanie następujących poleceń zakłada, że drukarka jest podłączona do portu LPT1 (zwyczajny port domyślny drukarki). Jeżeli drukarka jest podłączona do innego portu drukarki, podstaw ten numer portu drukarki w następujących poleceniach. Te polecenia zakładają również, że plik Mouse.txt znajduje się w folderze Windows. Jeżeli nie ma pliku Mouse.txt w folderze Windows, spróbuj podstawić plik Support.txt lub Config.txt z folderu Windows. Drukarka standardowa
  copy c:\windows\mouse.txt lpt1
  Drukarka laserowa
  copy c:\windows\mouse.txt lpt1 /b
  Drukarka PostScript, tylko system Windows 95
  copy c:\Windows\System\testps.txt lpt1
UWAGA: Te polecenia kopiują pliki do drukarki. Jeżeli plik nie zostanie wydrukowany lub zostanie odebrany komunikat o błędzie Błąd zapisu, mógł wystąpić problem z portem drukarki, kablem drukarki lub drukarką. Możesz spróbować użyć innego kabla drukarki, albo, jeżeli jest to możliwe, wykonać test na innej drukarce. Również jeżeli stwierdzisz, że można drukować z wiersza polecenia, ale nie można drukować z systemu Windows, spróbuj wykonać kroki opisane w sekcji „Można drukować z wiersza polecenia, ale nie można drukować z programów opartych na systemie Windows” w tym artykule.

Podczas kopiowania pliku do drukarek atramentowych lub laserowych może pojawić się konieczność naciśnięcia klawisza Wysuw strony lub Wznów po odebraniu przez drukarkę zadania drukowania albo w przypadku, gdy drukarka nie może wysunąć papieru.

Drukowanie z portu Lpt1.dos

Drukowanie do portu Lpt1.dos jest podobne do drukowania do pliku, a następnie kopiowania pliku do portu drukarki. Aby włączyć port Lpt1.dos w systemie Windows:
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Drukarki.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy drukarkę, której chcesz użyć, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 3. Na karcie Szczegóły kliknij przycisk Dodaj port.
 4. W oknie dialogowym Dodawanie portu kliknij przycisk Inne, kliknij przycisk Port lokalny, kliknij przycisk OK, a następnie wpisz nazwę lpt1.dos w polu Wprowadź nazwę portu. Kliknij przycisk OK.
UWAGA: Drukowanie do portu LPT1.DOS może być wolniejsze niż drukowanie do standardowego portu LPT1. Ponieważ drukowanie do portu LPT1.DOS używa poleceń niskiego poziomu systemu DOS do wysłania zadania drukowania do drukarki, nie jest używane całe dostępne okablowanie (lub linie) portu lub kabla drukarki. Z tego powodu pomyślne drukowanie do portu LPT1.DOS może wskazywać na problem z portem drukarki lub kablem drukarki.

Jeżeli nie możesz drukować do portu LPT1.DOS w trybie normalnym, uruchom ponownie komputer w trybie awaryjnym, a następnie drukuj do portu LPT1.DOS.

W systemie Windows 95 po pojawieniu się komunikatu „Uruchamianie systemu Windows 95” naciśnij klawisz F8, a następnie wybierz polecenie Tylko wiersz polecenia trybu awaryjnego z menu Autostart.

UWAGA: Programy oparte na systemie Windows nie mogą drukować, jeżeli system Windows 95 został uruchomiony w trybie awaryjnym.

W systemie Windows 98 uruchom ponownie komputer, naciśnij i przytrzymaj wciśnięty klawisz CTRL po zakończeniu przez komputer automatycznego testu po włączeniu zasilania komputera (POST), a następnie wybierz polecenie Tryb awaryjny z menu Autostart.

Jeżeli możesz drukować do portu LPT1.DOS w trybie awaryjnym, wykonaj kroki rozwiązywania problemów wymienione w następującym artykule z bazy wiedzy Microsoft Knowledge. Aby to zrobić, kliknij numer artykułu poniżej, aby wyświetlić następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
156126 Troubleshooting Windows 95 Using Safe Mode

Można drukować z wiersza polecenia, ale nie można drukować z programów opartych na systemie Windows

Jeżeli można drukować z wiersza polecenia, ale nie można drukować z programów opartych na systemie Windows, mógł wystąpić problem z ustawieniami buforu lub z komunikacją dwukierunkową. Aby określić, czy to jest przyczyną problemu:
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Drukarki.
 2. Prawym przyciskiem myszy kliknij drukarkę, za pomocą której próbujesz drukować, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 3. Kliknij kartę Szczegóły, kliknij przycisk Ustawienia buforowania, następnie kliknij opcję Drukuj bezpośrednio do drukarki.

  UWAGA: Jeśli drukarka lokalna jest udostępniona, opcja Drukuj bezpośrednio do drukarki jest niedostępna. Aby to zmienić, zatrzymaj udostępnianie drukarki.
 4. Jeżeli drukarka obsługuje komunikację dwukierunkową, kliknij opcję Wyłącz dwukierunkową obsługę tej drukarki.

  UWAGA: Drukowanie dwukierunkowe opiera się na specyfikacji 1284 IEEE. Jeżeli kabel drukarki nie jest zgodny z tą specyfikacją i nie ma odpowiedniej długości, drukowanie dwukierunkowe nie działa w systemie Windows 98 lub Windows 95.
 5. Kliknij przycisk OK, a następnie ponownie kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Właściwości drukowania.
 6. Spróbuj drukować z programu Notatnik lub WordPad.
 7. Jeżeli można drukować z programu Notatnik lub WordPad, wypróbuj różne kombinacje ustawień buforu oraz obsługi dwukierunkowej, do czasu znalezienia działającej kombinacji. Na przykład spróbuj wyłączyć dwukierunkową obsługę z ustawieniami formatu buforowania danych RAW i EMF. Wypróbuj również obsługę dwukierunkową z formatem buforowania danych RAW.

  UWAGA: RAW to jedyny format buforowania danych obsługiwany przez drukarki PostScript.

Problem z drukowaniem występuje tylko w jednym programie

Jeżeli problem z drukowaniem występuje tylko w jednym programie, wskazuje to zazwyczaj, że problem jest związany z jednym programem i nie jest to problem z systemem lub sprzętem. Jeżeli można drukować z programu Notatnik, WordPad i innych programów, spróbuj wykonać następujące kroki, aby spróbować zawęzić problem w obrębie programu:
 1. Zastanów się na czym dokładnie polega problem z drukowaniem. Na przykład czy drukarka drukuje poprawnie grafiki, czy masz problemy tylko z jedną czcionką?
 2. Czy problem występuje tylko w jednym dokumencie czy we wszystkich dokumentach w programie? Aby to sprawdzić, spróbuj wydrukować pustą stronę z programu. Jeżeli zostanie wydrukowana poprawnie, program może mieć problemy z pamięcią lub czcionkami.
 3. Czy używasz programu 32-bitowego czy 16-bitowego? Programy 32-bitowe używają rejestru systemowego do uzyskania niezbędnych informacji, podczas gdy programy 16-bitowe mogą używać plików .INI. Jeżeli masz problem z drukowaniem w programie 16-bitowym, może być konieczne zmodyfikowanie pliku .INI, aby go dopasować do programu.
 4. Odinstaluj, a następnie ponownie zainstaluj program. Aby uzyskać informacje na temat, jak to zrobić, zapoznaj się z dokumentacją dostarczoną z programem.
 5. Skontaktuj się z producentem programu, aby uzyskać informacje na temat określonych ustawień lub znanych możliwych problemów z programem, które mogą mieć wpływ na drukowanie. Wiele programów wymaga również uaktualnień lub poprawek, aby mogły działać poprawnie, więc należy sprawdzić, czy używasz odpowiednich dostępnych poprawek programu.

Usunięcie i ponowna instalacja sterownika drukarki

Aby sprawdzić, czy sterownik drukarki został poprawnie zainstalowany i nie jest uszkodzony, usuń i zainstaluj ponownie sterownik drukarki:

UWAGA: Jeżeli używasz sterownika innej firmy dostarczonego przez producenta drukarki zamiast sterownika dołączonego do systemu Windows 98 lub Windows 95, wykonaj instrukcje podane przez producenta drukarki, aby usunąć i ponownie zainstalować sterownik drukarki.
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Drukarki.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy drukarkę, którą chcesz usunąć, a następnie kliknij przycisk Usuń.

  UWAGA: Gdy pojawi się monit o usunięcie wszystkich plików skojarzonych z drukarką, kliknij przycisk Tak.
 3. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Drukarki.
 4. Kliknij dwukrotnie ikonę Dodaj drukarkę, a następnie wykonaj instrukcje Kreatora dodawania drukarki, aby ponownie zainstalować odpowiedni sterownik drukarki.
 5. Sprawdź, czy problem z drukowaniem został rozwiązany. Jeżeli problem z drukowaniem nie został rozwiązany, przejdź do następnego kroku.
 6. Spróbuj użyć sterownika drukarki typu „Rodzajowy/Tylko tekst” dla swojej drukarki. Ten test pomoże stwierdzić, czy problem z drukowaniem jest związany ze sterownikiem drukarki. Aby spróbować użyć sterownika drukarki typu „Rodzajowy/Tylko tekst”:

  1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Drukarki.
  2. Kliknij dwukrotnie ikonę Dodaj drukarkę, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami Kreatora dodawania drukarki, aby zainstalować sterownik drukarki typu Rodzajowy/Tylko tekst jako drukarkę lokalną.
  3. Wykonaj test, aby sprawdzić, czy można drukować przy użyciu tego sterownika. Zauważ, że jest to sterownik podstawowy i wydruk może być uproszczony lub mieć niższą rozdzielczość. Jeżeli można drukować przy użyciu sterownika drukarki typu Rodzajowy/Tylko tekst, problem z drukowaniem jest najprawdopodobniej związany z używanym sterownikiem drukarki. Skontaktuj się z producentem drukarki, aby dowiedzieć się, czy jest dostępny zaktualizowany sterownik drukarki, poprawka aktualnego sterownika lub informacje dotyczące znanych problemów z tym sterownikiem.

Konserwacja dysku twardego

Problemy z drukowaniem mogą występować wtedy, gdy dysk twardy zawiera za dużo plików tymczasowych, jest pofragmentowany lub uszkodzony albo ma nie więcej niż 3 megabajty wolnego miejsca. Wykonaj następujące kroki:

Usuń pliki tymczasowe i pliki buforu

 1. Uruchom ponownie komputer, tak aby pojawił się wiersz polecenia. W systemie Windows 95 naciśnij klawisz F8 po pojawieniu się komunikatu „Uruchamianie systemu Windows 95”, a następnie wybierz polecenie Tylko wiersz polecenia trybu awaryjnego z menu Autostart.

  W systemie Windows 98 uruchom ponownie komputer, naciśnij i przytrzymaj wciśnięty klawisz CTRL po zakończeniu przez komputer automatycznego testu po włączeniu zasilania komputera (POST), a następnie wybierz polecenie Tylko wiersz polecenia trybu awaryjnego z menu Autostart.

  UWAGA: Programy oparte na systemie Windows nie mogą drukować, jeżeli system Windows 98/95 został uruchomiony w trybie awaryjnym.
 2. W wierszu polecenia wpisz polecenie set , a następnie naciśnij klawisz ENTER. Zwróć uwagę na lokalizację zmiennej TEMP.
 3. Zmień folder na folder wspominiany w kroku 2. Na przykład, jeżeli zmienna TEMP jest ustawiona na C:\Windows\Temp, wpisz polecenie cd\windows\temp , a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 4. Usuń wszystkie pliki tymczasowe z tego folderu. Pliki tymczasowe mają na ogół rozszerzenie .tmp. Aby usunąć te pliki, wpisz polecenie del *.tmp , a następnie naciśnij klawisz ENTER.

  UWAGA: Nie należy usuwać tych plików z graficznego interfejsu użytkownika (GUI) systemu Windows 98/95, ponieważ system Windows 98/95 lub programy oparte na systemie Windows mogą używać któregoś z nich.
 5. Wpisz polecenie cd\windows\spool\printers , a następnie naciśnij klawisz ENTER, aby przejść do folderu buforu.
 6. Usuń wszystkie pliki buforu z tego folderu. Pliki buforu mają na ogół rozszerzenie .spl. Aby usunąć te pliki, wpisz polecenie del *.spl , a następnie naciśnij klawisz ENTER.

Uruchom program ScanDisk oraz Defragmentatora dysków

Jeżeli dysk twardy jest pofragmentowany, uszkodzony lub zawiera pliki łączone krzyżowo, możesz napotkać problemy z drukowaniem. Aby sprawdzić te problemy:
 1. Ponownie uruchom komputer w zwyczajny sposób.
 2. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, wskaż polecenie Akcesoria, wskaż polecenie Narzędzia systemowe, a następnie kliknij polecenie ScanDisk.
 3. Gdy program ScanDisc zakończy pracę, kliknij przycisk Start wskaż polecenie Programy, wskaż polecenie Akcesoria, wskaż polecenie Narzędzia systemowe, a następnie kliknij polecenie Defragmentator dysków.

  UWAGA: Mimo, że komputera można używać podczas pracy Defragmentatora dysków, nie jest to zalecane.

Sprawdź, czy port drukarki jest poprawnie skonfigurowany i czy działa poprawnie

Jeżeli port drukarki nie jest poprawnie skonfigurowany i nie działa poprawnie, drukarka może nie działać poprawnie lub nie działać w ogóle. W następującej sekcji podano kroki prowadzące do rozwiązywania problemów związanych z portem drukarki:

Użyj Menedżera urządzeń, aby sprawdzić ustawienia portu

Użyj Menedżera urządzeń, aby sprawdzić, czy ustawienia portu drukarki są poprawne i nie ma konfliktów zasobów:
 1. Prawym przyciskiem myszy kliknij ikonę Mój komputer, kliknij polecenie Właściwości, kliknij kartę Menedżer urządzeń, kliknij dwukrotnie pozycję Porty (COM i LPT), a następnie kliknij dwukrotnie port odpowiedni dla drukarki (na przykład Port drukarki (LPT1).
 2. Kliknij kartę Zasoby, a następnie sprawdź, czy ustawienia są poprawne dla portu tej drukarki. Na przykład zakres wejścia/wyjścia (We/Wy) dla standardowego portu LPT1 to 0378-037A (fizyczny port LPT2 używa na ogół We/Wy 278). Należy również sprawdzić, czy na liście urządzeń konfliktujących wyświetlony jest komunikat Brak konfliktów.
UWAGA: Jeżeli stwierdzisz, że masz jedno lub kilka urządzeń konfliktujących z portem drukarki, wykonaj kroki rozwiązywania problemów opisane w następującym artykule z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base, klikając numer artykułu poniżej:
133240 Troubleshooting Device Conflicts with Device Manager

Usuń i zainstaluj ponownie port drukarki

Wiele problemów związanych z portem można rozwiązać przez usunięcie i ponowne zainstalowanie portu drukarki:
 1. Prawym przyciskiem myszy kliknij ikonę Mój komputer, kliknij polecenie Właściwości, a następnie kliknij kartę Menedżer urządzeń.
 2. Kliknij dwukrotnie gałąź Porty (COM i LPT), aby ją rozwinąć, a następnie kliknij port odpowiedni dla tej drukarki (zazwyczaj jest to Port drukarki (LPT1)).
 3. Kliknij przycisk Usuń, kliknij przycisk OK, aby zakończyć usuwanie portu, a następnie uruchom ponownie komputer.
 4. Po automatycznym wykryciu portu drukarki przez system Windows postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć ponowną instalację portu. Jeżeli port nie został automatycznie wykryty po ponownym uruchomieniu komputera:

  1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę Dodaj nowy sprzęt.
  2. W systemie Windows 95 kliknij przycisk Dalej, kliknij przycisk Nie, a następnie kliknij przycisk Dalej.

   W systemie Windows 98 kliknij przycisk Dalej, a następnie kliknij ponownie przycisk Dalej, aby wyszukać urządzenia typu plug and play. Jeżeli port nie został znaleziony, kliknij opcję „Nie, urządzenie nie znajduje się na liście”, kliknij przycisk Dalej, kliknij opcję „Nie, chcę wybrać sprzęt z listy”, a następnie kliknij przycisk Dalej.

   UWAGA: Jeżeli system Windows 98 znajdzie port podczas szukania urządzeń typu plug and play, kliknij opcję „ Tak, urządzenie znajduje się na liście ”, kliknij urządzenie na liście, kliknij przycisk Dalej, a następnie kliknij przycisk Zakończ.
  3. Kliknij gałąź Porty (COM i LPT), a następnie kliknij przycisk Dalej.
  4. Kliknij pozycję (Standardowe typy portów) w polu Producenci, kliknij pozycję Port drukarki w polu Modele, a następnie kliknij przycisk Dalej.
  5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, a następnie kliknij przycisk Zakończ.
  Po zakończeniu instalowania portu sprawdź, czy problem został rozwiązany, a jeżeli nie, przejdź do następnej sekcji.

Wyłącz port ECP (Enhanced Capabilities Port)

Ta sekcja dotyczy tylko problemów z drukowaniem (lub zniekształconym wydrukiem) z komputerów, używających portu ECP. Aby stwierdzić, czy problem jest związany z portem ECP, wyłącz port ECP przy użyciu odpowiedniej metody:

System Windows 95:
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę System.
 2. Na karcie Menedżer urządzeń kliknij dwukrotnie gałąź Porty (COM i LPT) , aby ją rozwinąć.
 3. Kliknij dwukrotnie port ECP.
 4. Na karcie Sterownik kliknij polecenie Zmień sterownik.
 5. Kliknij przycisk Pokaż wszystkie urządzenia.
 6. W polu Producenci kliknij pozycję Standardowe typy portów. W polu Modele kliknij pozycję Port drukarki, a następnie klikaj przycisk OK do czasu powrotu do Panelu sterowania.
System Windows 98:
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę System.
 2. Na karcie Menedżer urządzeń kliknij dwukrotnie gałąź Porty (COM i LPT) , aby ją rozwinąć.
 3. Kliknij dwukrotnie port ECP.
 4. Na karcie Sterownik kliknij przycisk Aktualizuj sterownik. Po pojawieniu się Kreatora aktualizacji sterownika urządzenia, kliknij przycisk Dalej.
 5. Kliknij opcję Wyświetlić listę wszystkich sterowników w określonej lokalizacji, aby można było wybrać odpowiedni sterownik, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 6. Kliknij przycisk Pokaż wszystkie urządzenia.
 7. W polu Producenci kliknij pozycję Standardowe typy portów. W polu Modele kliknij pozycję Port drukarki, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 8. Po pojawieniu się okna dialogowego Ostrzeżenie o aktualizacji sterownika kliknij przycisk Tak.
 9. Kliknij przycisk Zakończ, a następnie kliknij przycisk Tak, aby uruchomić ponownie komputer.
UWAGA: Jeżeli port ECP został wykryty ponownie po ponownym uruchomieniu komputera, może pojawić się potrzeba zmiany ustawień związanych z portem przy użyciu narzędzia Instalator pamięci CMOS (lub BIOS), aby wyłączyć port ECP. Po wyłączeniu portu ECP w pamięci CMOS powtórz odpowiednie kroki opisane powyżej. Aby uzyskać informacje dotyczące sposobu zmiany ustawień CMOS, zobacz dokumentację komputera lub skontaktuj się z producentem komputera.

Nie można drukować z systemu MS-DOS do drukarki USB

Podczas próby drukowania z trybu MS-DOS, wiersza polecenia lub programu opartego na systemie MS-DOS może nie być możliwości uzyskania dostępu do drukarki podłączonej za pomocą magistrali USB. Drukarki USB mogą mieć własnościowe oznaczenia portu, które nie używają standardowych ustawień portu LPT lub PRN. Podłącz drukarkę za pomocą standardowego portu równoległego, jeżeli należy do wyposażenia, lub skontaktuj się z producentem drukarki, aby uzyskać sterownik emulacji, jeżeli jest dostępny.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
259939 Unable to print from MS-DOS with USB Printer


Problemy z drukowaniem związane z programem Microsoft Internet Explorer

Jeżeli problem z drukowaniem jest związany z programem Internet Explorer, wyświetl jeden lub kilka następujących artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
224202 Cannot Print from Internet Explorer or Outlook Express
255623 Cannot Print a Range of Pages on a Web Site
257120 Cannot Print Single Frames in Internet Explorer
256180 Cannot View Some Graphics in Tables Using Print Preview
258106 Unable to Print Preview Adobe Acrobat (.pdf) Files
258589 Cannot Close Browser Window During Print Preview
272518 Print and Print Preview May Display Only Text at Top of Page
273108 Cannot Change the Default Option for Printing Framed Web Pages
284274 Cannot Print or Preview HTML Document Correctly
298847 Cannot Print Web Pages
293176 Cannot Print from Internet Explorer

Dodatkowe tematy dotyczące rozwiązywania problemów

Instalowanie alternatywnego pliku Lpt.vxd na komputerze opartym na systemie Windows 95

Jeżeli używasz komputera opartego na systemie Windows 95, firma Microsoft zaleca uaktualnienie do systemu Microsoft Windows 98 lub systemu Windows 98 Wydanie drugie. Jeżeli chcesz kontynuować używanie systemu Windows 95, możesz rozwiązać problemy z drukowaniem, zmieniając plik Lpt.vxd na inny. Plik Lpt.vxd jest sterownikiem urządzeń wirtualnych dla portu drukarki. Standardowy plik sterownika portu drukarki działa poprawnie na większości komputerów opartych o system Windows 95, ale jest dostępny alternatywny plik Lpt.vxd, który może rozwiązać następujące problemy:
 • Pojawiły się komunikaty o błędzie przekroczenia limitu czasu lub nie możesz drukować, jeżeli drukujesz przy użyciu komputera firmy Compaq i drukujesz do drukarki dwukierunkowej.
 • Występują problemy z drukowaniem do dowolnej drukarki dwukierunkowej na komputerze z portem drukarki typu PS/2. Do symptomów może należeć drukowanie dodatkowej strony, pojawianie się poleceń PCL na wydruku itd.
 • Jeżeli nie możesz użyć Menedżera urządzeń do skonfigurowania portu ECP, tak aby uruchomić go w standardowym trybie LPT, może to wynikać z systemu BIOS typu Plug and Play komputera, który wylicza tylko równoległe porty ECP.
UWAGA: Alternatywny plik Lpt.vxd jest zlokalizowany w folderze Drivers\Printer\Lpt na dysku CD-ROM z systemem Windows 95. Ten plik jest również dostępny do pobrania w następującej witrynie FTP firmy Microsoft:
ftp://ftp.microsoft.com/Services/whql/drivers/win95/printr/
Aby zainstalować alternatywny plik Lpt.vxd:
 1. Kliknij polecenie Start, wskaż polecenie Znajdź, a następnie kliknij polecenie Pliki lub foldery.
 2. W polu Nazwa wpisz nazwę pliku lpt.vxd , a następnie kliknij przycisk Znajdź teraz.
 3. Prawym przyciskiem myszy kliknij plik Lpt.vxd w folderze Windows\System, kliknij polecenie Zmień nazwę, wpisz nazwę lpt.old , a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 4. Skopiuj plik Lpt.vxd z folderu Drivers\Printer\Lpt na dysku CD-ROM z systemem Windows 95 do folderu Windows\System na dysku twardym. Alternatywnie możesz pobrać plik Lpt.vxd z witryny FTP firmy Microsoft do pustego folderu, a następnie skopiować go do folderu Windows\System na dysku twardym.
 5. Ponownie uruchom komputer.
UWAGA: Alternatywny plik Lpt.vxd ma ten sam rozmiar pliku i datę co plik oryginalny. Numer wersji alternatywnego pliku Lpt.vxd to 4.00.503 lub 4.00.951. Aby określić numer wersji, kliknij prawym przyciskiem myszy plik Lpt.vxd, a następnie kliknij polecenie Właściwości.

System Microsoft Windows 3.x wymaga wyłączenia opcji Szybkie drukowanie bezpośrednio do portu

Jeżeli wystąpiła konieczność wyłączenia opcji Szybkie drukowanie bezpośrednio do portu w systemie Windows 3.1 lub Windows for Workgroups 3.x, należy wyłączyć opcję Sprawdź stan portu w systemie Windows 98/95:
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Drukarki.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy drukarkę, której chcesz użyć, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 3. Kliknij kartę Szczegóły, kliknij przycisk Ustawienia portu, a następnie kliknij, aby wyczyścić, pole wyboru Sprawdź stan portu.
UWAGA: System BIOS niektórych komputerów nieprawidłowo raportuje, że port drukarki jest zajęty lub niedostępny. Domyślnie system Windows 98/95 sprawdza czy te błędy wystąpiły. Wyczyszczenie pola wyboru Sprawdź stan portu powoduje, że system Windows 98/95 ignoruje te komunikaty.

Plik Win.ini tylko do odczytu

Niektóre problemy z drukowaniem mogą występować wtedy, gdy plik Win.ini ma atrybut Tylko do odczytu. Może to spowodować niemożność dodania lub usunięcia drukarki albo zmiany drukarki domyślnej. Aby określić, czy plik Win.ini ma atrybut tylko do odczytu:
 1. Kliknij polecenie Start, wskaż polecenie Znajdź, a następnie kliknij polecenie Pliki lub foldery.
 2. W polu Nazwa wpisz win.ini .
 3. W polu Szukaj w kliknij dysk zawierający folder Windows, a następnie kliknij przycisk Znajdź teraz.
 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik Win.ini, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 5. Jeśli pole wyboru Tylko do odczytu jest zaznaczone, kliknij, aby je wyczyścić.
 6. Kliknij przycisk OK.
 7. Zamknij narzędzie Znajdowanie, a następnie uruchom ponownie komputer.

Włączanie funkcji Drukuj czcionki True Type jako grafikę

Jeżeli problem wydaje się być związany z czcionkami, włącz funkcję Drukuj czcionki True Type jako grafikę, a następnie sprawdź, czy problem został rozwiązany:
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Drukarki.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy drukarkę, której chcesz użyć, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 3. Kliknij kartę Czcionki, kliknij opcję Drukuj czcionki True Type jako grafikę, a następnie kliknij przycisk OK.
 4. Sprawdź, czy problem został rozwiązany i włącz funkcję Pobierz czcionki TrueType jako bitmapowe czcionki ładowalne, jeżeli nie został rozwiązany. Aby to zrobić, powtórz kroki 1-3, w kroku 3 kliknij opcję Pobierz czcionki TrueType jako bitmapowe czcionki ładowalne, a następnie kliknij przycisk OK.

Zmniejszanie rozdzielczości drukarki

Problemy z drukowaniem mogą występować wtedy, gdy drukarka jest skonfigurowana do drukowania w wysokiej rozdzielczości. Aby stwierdzić, czy jest to przyczyną problemu z drukowaniem, zmniejsz rozdzielczość drukarki, a następnie sprawdź, czy problem został rozwiązany:
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Drukarki.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy drukarkę, której chcesz użyć, i kliknij polecenie Właściwości.
 3. Kliknij kartę Grafika, kliknij niższą rozdzielczość (lub liczbę punktów na cal) dla drukarki w polu Rozdzielczość, a następnie kliknij przycisk OK.
 4. Sprawdź, czy problem został rozwiązany. Jeżeli nie, przywróć oryginalne ustawienie rozdzielczości drukarki.

Drukowanie skomplikowanego dokumentu

Problemy z drukowaniem mogą występować wtedy, gdy próbujesz drukować skomplikowany dokument z dużą ilością grafiki itd. Aby stwierdzić, czy jest to przyczyną problemu z drukowaniem, uprość dokument, a następnie spróbuj wydrukować go ponownie. Aby uprościć dokument, spróbuj usunąć część elementów grafiki (obrazy) z dokumentu, spróbuj użyć innej czcionki lub spróbuj drukować dokument po jednej stronie na raz.

Grafika nie jest poprawnie drukowana

Jeżeli określony obiekt graficzny (obraz) w dokumencie jest drukowany niepoprawnie, upewnij się, że obiekt graficzny jest zgodny z drukarką i że nie jest uszkodzony. Na przykład obiekt graficzny EPS został zaprojektowany do używania tylko przez drukarki PostScript. Na drukarce, która nie jest drukarką PostScript, wydruk takiego obiektu będzie miał niską jakość, ale pozostała część dokumentu może być drukowana poprawnie. Jeżeli możesz drukować inne obrazy z wyjątkiem jednego określonego obrazu, obraz może być uszkodzony i należy spróbować użyć innego obrazu.

Problemy z drukowaniem za pomocą drukarki Hewlett-Packard LaserJet 4

Jeżeli masz problemy z drukowaniem do drukarki Hewlett-Packard LaserJet 4, spróbuj zmienić tryb graficzny z wektorowego na rastrowy. Tryby te zajmują mniej pamięci i mogą być użyteczne po pojawieniu się komunikatu o błędzie „Błąd 21” na drukarce. Aby uzyskać informacje dotyczące sposobu zmiany trybu graficznego z wektorowego na rastrowy, zobacz dokumentację dostarczoną z drukarką lub skontaktuj się z firmą Hewlett-Packard.

Podczas każdego zadania drukowania jest drukowana dodatkowa strona

Jeżeli podczas każdego zadania drukowania jest drukowana dodatkowa strona, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
132425 Extra Page Printed with Each Print Job

Wystąpił błąd wejścia/wyjścia drukarki lub drukowane są puste strony po uruchomieniu systemu Windows 98

Jeżeli wystąpił błąd wejścia/wyjścia drukarki lub jeżeli drukowane są puste strony po uruchomieniu systemu Windows 98, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
157145 Printer Activity or Garbled Text Printed When You Start Windows

Właściwości

Numer ID artykułu: 128345 - Ostatnia weryfikacja: 8 października 2007 - Weryfikacja: 3.1
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Windows 98 Second Edition
 • Microsoft Windows 98 Standard Edition
 • Microsoft Windows 95
 • Microsoft Windows Millennium Edition
Słowa kluczowe: 
kbinfo kbtshoot kbwinme kbprint win98se win98 kbfaq win95 kbprinting KB128345

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com