Jak wprowadzić hasło witryny FTP w programie Internet Explorer

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 135975 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL135975
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Symptomy

Podczas używania programu Microsoft Internet Explorer w wersji 4.x lub starszej, podczas próby zalogowania się do witryny FTP przy użyciu adresu URL (Uniform Resource Locator) lub adresu internetowego w postaci
ftp:// użytkownik : hasło @ serwer_ftp / ścieżka_url
może pojawić się jeden z następujących komunikatów o błędzie:
 • Próba otwarcia witryny „ftp:// użytkownik @ serwer_ftp / ścieżka_url ” nie powiodła się lub została anulowana.
 • Hasło jest niedozwolone.
Podczas próby zalogowania do bezpiecznej witryny FTP przy użyciu programu Internet Explorer 5 może pojawić się następujący komunikat o błędzie:
Wystąpił błąd podczas otwierania folderu na serwerze FTP. Upewnij się, że masz uprawnienia do dostępu do tego folderu.

Przyczyna

Program Microsoft Internet Explorer nie obsługuje monitowania o bezpieczne hasło dla połączeń FTP.

UWAGA: Jeżeli używasz programu Internet Explorer 5 do próby zalogowania się do bezpiecznej witryny FTP, opcja w menu pliku Zaloguj jako nie będzie pokazywana, jeżeli opcja Włącz widok folderu dla witryn FTP na karcie Zaawansowane w oknie Opcje internetowe nie jest zaznaczona.

Rozwiązanie

Aby obejść ten problem, użyj odpowiedniej metody:

Program Internet Explorer 4.x lub nowszy

Aby się zalogować do witryny FTP, która wymaga hasła, za pomocą programu Internet Explorer 4.x lub starszego, wpisz adres URL w postaci
ftp:// użytkownik : hasło @ serwer_ftp / ścieżka_url

gdzie użytkownik jest nazwą użytkownika, serwer_ftp jest adresem serwera ftp, hasło jest hasłem, a ścieżka_url jest katalogiem, do zalogowania.

Jeżeli jesteś członkiem domeny, wpisanie adresu „ftp:// nazwa-domeny\nazwa_użytkownika : hasło @ ścieżka-url ” może się nie powieść, ponieważ odwrócona kreska ułamkowa (\) jest wysyłana jako znak literalny i program Internet Explorer w nieprawidłowy sposób wyszukuje plik, zamiast analizowania adresu sieci Web. Po zmianie odwróconej kreski ułamkowej (\) w adresie nazwa-domeny\nazwa_użytkownika na nazwa_domeny%5Cnazwa_użytkownika adres działa poprawnie.

UWAGA: W przypadku wykonania kroków opisanych w tym artykule do zalogowania się do bezpiecznej witryny FTP, nazwa użytkownika i hasło mogą zostać wyświetlone jako zwykły tekst w pasku tytułu lub pasku stanu programu Internet Explorer podczas połączenia z witryną FTP.

Program Internet Explorer 5

Aby zalogować się do bezpiecznej witryny FTP w programie Internet Explorer 5:
 1. Zaloguj się do wybranej witryny FTP, kliknij przycisk OK po pojawieniu się komunikatu o błędzie, kliknij polecenie Plik, a następnie kliknij polecenie Zaloguj jako .
 2. W polu Nazwa użytkownika wpisz nazwę użytkownika, a następnie naciśnij klawisz TAB.
 3. Wpisz hasło w polu Hasło, a następnie naciśnij przycisk Zaloguj.
UWAGA: Nazwa użytkownika i hasło wprowadzone w oknie dialogowym Logowanie jako zostały przekazane jako zwykły tekst i mogą być wyświetlane w pasku tytułu lub pasku stanu w programie Internet Explorer podczas połączenia z witryną.

Więcej informacji

Zauważ, że ta metoda logowania nie jest bezpieczna, ponieważ hasło jest widoczne jako zwykły tekst. Jeżeli chcesz użyć dodatkowych zabezpieczeń, użyj klienta FTP (Ftp.exe), dołączonego do Twojej wersji systemu Windows 95 lub Windows 98.

Właściwości

Numer ID artykułu: 135975 - Ostatnia weryfikacja: 19 września 2003 - Weryfikacja: 1.3
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Internet Explorer 2.0
 • Microsoft Internet Explorer 3.0
 • Microsoft Internet Explorer 3.01
 • Microsoft Internet Explorer 3.02
 • Microsoft Internet Explorer 4.0 (128-bitowy)
 • Microsoft Internet Explorer 4.01 (128-bitowy)
 • Microsoft Internet Explorer 4.01 Service Pack 1
 • Microsoft Internet Explorer 4.01 Service Pack 2
 • Microsoft Internet Explorer 5.5
 • Microsoft Internet Explorer 4.01 Service Pack 2
 • Microsoft Internet Explorer 5.5
 • Microsoft Internet Explorer 2.0
 • Microsoft Internet Explorer 2.01
 • Microsoft Internet Explorer 2.1
 • Microsoft Internet Explorer 3.0
 • Microsoft Internet Explorer 3.01
 • Microsoft Internet Explorer 3.02
 • Microsoft Internet Explorer 3.1
 • Microsoft Internet Explorer 2.0, 2.01, 2.1, 3.0, 3.01, 3.02a, 3.03, 3.03 z dodatkiem Service Pack 1, 4.0. 4.01, 5 dla systemu Windows 3.1 SP 1
 • Microsoft Internet Explorer 4.0 (128-bitowy)
 • Microsoft Internet Explorer 4.01 (128-bitowy)
 • Microsoft Internet Explorer 2.0
 • Microsoft Internet Explorer 3.0
 • Microsoft Internet Explorer 3.01
 • Microsoft Internet Explorer 3.02
 • Microsoft Internet Explorer 4.0 (128-bitowy)
 • Microsoft Internet Explorer 4.01 (128-bitowy)
 • Microsoft Internet Explorer 4.01 Service Pack 1
 • Microsoft Internet Explorer 4.01 Service Pack 2
 • Microsoft Internet Explorer 5.5
Słowa kluczowe: 
kberrmsg kbhowto msient msiew98 msiew95 kbusage msiew31 KB135975

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com