Ogólne przyczyny błędów STOP 0x0000007F

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 137539 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL137539
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Symptomy

Podczas korzystania z systemu Windows może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie:
STOP 0x0000007F (UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP)

Przyczyna

Ten komunikat o błędzie może zostać wyświetlony, jeżeli jedno z poniższych stwierdzeń jest prawdziwe:
 • Wystąpiły problemy ze sprzętem lub oprogramowaniem komputera (najczęściej przyczyną jest awaria sprzętowa).
 • Użytkownik usiłował zwiększyć częstotliwość zegara procesora w komputerze (na przykład procesor 150 MHz został skonfigurowany do pracy z częstotliwością 187 MHz).
Powyższy błąd STOP oznacza, że w trybie jądra wystąpiła pułapka, która jest niedozwolona przez jądro lub zawsze jest krytyczna. Przyczyny wyświetlenia komunikatu STOP 0x7F najczęściej są następujące:
 • Uszkodzenie sprzętu na niskim poziomie, takie jak uszkodzenie pamięci (RAM)
 • Niezgodne moduły pamięci
 • Nieprawidłowe funkcjonowanie płyty głównej
Aby w przybliżeniu ustalić przyczynę, należy zbadać parametry wyświetlane w górnej części ekranu STOP:
**STOP 0x0000007F (0x000000XX, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000)
UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP
Najważniejszy jest pierwszy parametr (0x0000000X), który może mieć kilka różnych wartości. Przyczyna pułapki jest zależna od wartości tego parametru. Opisy wszystkich pułapek powodujących błąd STOP 0x7F można znaleźć w dowolnym podręczniku dotyczącym mikroprocesora Intel x86, ponieważ te pułapki są specyficzne dla platformy x86. Przyczyny są najczęściej następujące:
  Wartości    Znaczenie
  ----------  --------------------
  0x00000000  Błąd dzielenia przez zero
  0x00000004  Przepełnienie
  0x00000005  Błąd sprawdzania ograniczeń
  0x00000006  Nieprawidłowy kod operacyjny
  0x00000008  Podwójny błąd

Błąd dzielenia przez zero

Dzielenie przez zero występuje wówczas, gdy wykonywana jest instrukcja DIV, a dzielnik jest równy 0. Przyczyną może być uszkodzenie pamięci (lub inne problemy ze sprzętem) albo błędy oprogramowania.

Przepełnienie

Instrukcja przepełnienia jest wykonywana wówczas, gdy procesor wykonuje wywołanie do programu obsługi przerwania, a flaga przepełnienia (OF) jest ustawiona.

Błąd sprawdzania ograniczeń

Ten błąd jest zgłaszany wówczas, gdy procesor podczas wykonywania instrukcji BOUND ustali, że argument przekracza określone limity. Instrukcja BOUND jest używana do upewnienia się, że indeks tabeli ze znakiem należy do określonego zakresu.

Nieprawidłowy kod operacyjny

Ten błąd jest zgłaszany wówczas, gdy procesor usiłuje wykonać nieprawidłową instrukcję. Ten błąd zazwyczaj występuje, gdy wskaźnik instrukcji jest uszkodzony i wskazuje nieprawidłową lokalizację. Przyczyną tego błędu jest najczęściej sprzętowe uszkodzenie pamięci.

Podwójny błąd

Podwójny błąd występuje wówczas, gdy zostanie zgłoszony wyjątek podczas próby wywołania obsługi dla poprzedniego wyjątku. Zazwyczaj możliwe jest obsługiwanie kolejno dwóch wyjątków, jednak jest kilka wyjątków, których nie można obsługiwać w ten sposób i w takim wypadku procesor sygnalizuje podwójny błąd. Dwie podstawowe przyczyny tego błędu to uszkodzenie sprzętu i przepełnienie stosu jądra. Problemy ze sprzętem są zazwyczaj związane z procesorem, pamięcią RAM lub magistralą. Przepełnienia stosu jądra są prawie zawsze powodowane przez uszkodzone sterowniki trybu jądra.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, użyj odpowiedniej metody:
 • Jeżeli albo oprogramowanie, albo sprzęt mogą powodować określoną pułapkę, należy przeprowadzić debugowanie, aby ustalić, które z nich jest jej przyczyną. Jeżeli można podejrzewać, że wystąpił problem ze sprzętem, należy spróbować wykonać następujące kroki rozwiązywania problemów ze sprzętem:
  1. Sprawdź pamięć RAM komputera, uruchamiając oprogramowanie diagnostyczne dostarczone przez producenta komputera. Wymień pamięć RAM uznaną za uszkodzoną. Upewnij się również, że wszystkie moduły pamięci RAM komputera działają z tą samą szybkością.
  2. Spróbuj usunąć albo wymienić kontrolery, karty lub inne urządzenia zewnętrzne.
  3. Spróbuj użyć w komputerze innej płyty głównej.
 • Jeżeli zwiększasz częstotliwość zegara procesora, ustaw ponownie częstotliwość zalecaną przez producenta procesora.
 • Skontaktuj się z dostawcą sprzętu w celu uzyskania zaktualizowanych sterowników sprzętu i/lub aktualizacji systemu BIOS.
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących awarii procesora, skorzystaj z podręcznika procesora Intel.

Właściwości

Numer ID artykułu: 137539 - Ostatnia weryfikacja: 13 lutego 2008 - Weryfikacja: 4.4
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
 • Microsoft Windows NT Server 3.5
 • Microsoft Windows NT Server 3.51
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.5
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.51
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
Słowa kluczowe: 
kberrmsg KB137539

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com