WD: วิธีการใส่เศษส่วนอื่นที่ไม่ใช่ 1/2, 1/4, 3/4

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 137734 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

คุณลักษณะการจัดรูปแบบอัตโนมัติใน Word จะเปลี่ยนแบบตัวพิมพ์ตัวเลข "1/2" เมื่อต้องการสัญลักษณ์ 1/2 คุณลักษณะนี้ยังเปลี่ยน "1/4" และ "3/4" เป็นของตน สัญลักษณ์ที่เหมาะสม ส่วน "ข้อมูลเพิ่มเติม" ของบทความนี้ อธิบายถึงวิธีการที่คุณสามารถใช้คุณลักษณะการแก้ไขอัตโนมัติการเปลี่ยนเศษส่วนแบบพิมพ์ อักขระสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องของพวกเขา

ข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อต้องการสร้างรายการการแก้ไขอัตโนมัติสำหรับเศษส่วน คุณต้องสร้างเศษส่วน สัญลักษณ์ และเพิ่มลงในรายการการแก้ไขอัตโนมัติ

เมื่อต้องการสร้างสัญลักษณ์เศษส่วน

วิธีที่ 1: ใช้เขตข้อมูลสมการเพื่อสร้างเศษส่วน:

วิธีนี้สร้างเศษส่วนกับเส้นแนวนอนระหว่างตัวเศษ และตัวส่วน

 1. วางจุดแทรกในตำแหน่งที่คุณต้องการให้เศษส่วนจะปรากฏขึ้น
 2. กด CTRL + F9 เมื่อต้องการแทรกวงเล็บปีกกาฟิลด์
 3. ระหว่างวงเล็บปีกกาฟิลด์ พิมพ์ต่อไปนี้
  EQ \F(a,b)
  ซึ่งตัว และ b คือ ตัวเศษและตัวส่วนของเศษส่วน

  ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการสร้างเศษส่วน 1/8 ฟิลด์จะ มีลักษณะดังนี้
  {EQ \F(1,8) }
 4. มีจุดแทรกอยู่ในฟิลด์ กด SHIFT + F9
วิธีที่ 2: ใช้ตัวแก้ไขสมการเพื่อสร้างเศษส่วน:

หมายเหตุ: ตัวแก้ไขสมการจะไม่ได้ติดตั้งในระหว่างการติดตั้งแบบทั่วไป ถ้าคุณเรียกใช้การติดตั้งแบบทั่วไป คุณจะต้องออกจาก Word และเรียกใช้โปรแกรมติดตั้ง อีกครั้งเพื่อติดตั้งตัวแก้ไขสมการ ก่อนที่จะใช้วิธีนี้

วิธีนี้สร้างเศษส่วน ด้วยเส้นทแยงมุมระหว่างตัวเศษ และตัวส่วน

 1. วางจุดแทรกในตำแหน่งที่คุณต้องการให้เศษส่วนจะปรากฏขึ้น
 2. บนเมนู'แทรก' คลิกวัตถุ
 3. ในรายการชนิดของวัตถุ คลิก Microsoft สมการ 2.0 (Microsoft Word สำหรับ Windows 95 เวอร์ชั่น 7.0) หรือ Microsoft สมการ 3.0 (Word 97), และ แล้ว คลิกตกลง
 4. ในแถบเครื่องมือสมการ คลิกปุ่มที่สองในแถวสอง
 5. คลิกเพื่อเลือกชนิดของเศษส่วนที่คุณต้องการ เพื่อให้ตรงกับสัญลักษณ์อื่นใน เอกสาร คุณอาจต้องเศษส่วนกับเส้นทแยงมุมมีขนาดเล็กลง คลิกปุ่มที่สองในแถวสอง
 6. ในกล่องกาเครื่องหมายเส้นประ พิมพ์ตัวเศษและตัวส่วน
 7. คลิกออกนอกพื้นที่สมการเพื่อกลับไปยัง Word
วิธีที่ 3: ใช้ตัวยกและตัวห้อยที่จัดรูปแบบเพื่อสร้างเศษส่วน:

 1. วางจุดแทรกในตำแหน่งที่คุณต้องการให้เศษส่วนจะปรากฏขึ้น
 2. พิมพ์ตัวเศษ และจากนั้น เลือก
 3. บนเมนูรูปแบบ คลิกแบบอักษร
 4. บนแท็บแบบอักษร ภายใต้ลักษณะพิเศษ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายตัวยก และ แล้ว คลิกตกลง ขณะนี้ตัวเศษ superscripted
 5. กด CTRL + SPACEBAR เพื่อยกเลิกเลือกรูปแบบตัวยกสำหรับส่วนเหลือ เศษส่วน
 6. ชนิดแถบตัวแยกเศษส่วน /.
 7. พิมพ์ตัวส่วน จากนั้น เลือก
 8. บนเมนูรูปแบบ คลิกแบบอักษร
 9. บนแท็บแบบอักษร ภายใต้ลักษณะพิเศษ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายตัวห้อย จากนั้น คลิกตกลง ตัวส่วนมี subscripted ในขณะนี้

เมื่อต้องการสร้างรายการการแก้ไขอัตโนมัติสำหรับสัญลักษณ์เศษส่วน

 1. คลิกเพื่อเลือกสัญลักษณ์เศษส่วนคุณเพิ่งสร้างขึ้น
 2. บนเมนูเครื่องมือ คลิกแก้ไขอัตโนมัติ ภายใต้ "แทนข้อความขณะพิมพ์ เศษส่วนปรากฏในช่อง With
 3. ในกล่องแทน พิมพ์หมายเลขในเศษส่วน ตัวอย่างเช่น พิมพ์ 1/8.
 4. คลิกจัดรูปแบบข้อความ และจากนั้น คลิกตกลง
เมื่อคุณพิมพ์เศษส่วนข้อความในเอกสาร สัญลักษณ์เศษส่วน ปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติหลังจากที่คุณกด SPACEBAR

จัดรูปแบบอัตโนมัติสามารถใช้ได้เฉพาะสัญลักษณ์พร้อมใช้งานกับแบบอักษรข้อความปกติ: 1/2 1/4 และ 3/4 เมื่อต้องการแสดงตัวอย่างสัญลักษณ์เหล่านี้ บนเมนู'แทรก'คลิกสัญลักษณ์ ในรายการแบบอักษร คลิก (ข้อความปกติ)

ลักษณะที่ปรากฏชัดเจนของสัญลักษณ์ข้อความปกติแตกต่างเล็กน้อยจาก เพิ่มการใช้เขตข้อมูล EQ หรือตัวแก้ไขสมการ การปรับปรุงแบบอักษร ตำแหน่งของอักขระ และระยะห่างตัวอักขระอาจจำเป็นต้องตรงกับ สัญลักษณ์พร้อมใช้งานในแบบอักษรปกติ

คุณยังสามารถใช้ลักษณะการทำงานของข้อความอัตโนมัติใน Word เพื่อจัดเก็บ และใช้เศษส่วนใน เอกสาร

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้าง และใช้รายการข้อความอัตโนมัติ การ ผู้ช่วย office พิมพ์ "ฉันสร้างรายการข้อความอัตโนมัติได้อย่างไร" (โดยไม่ต้องการ เครื่องหมายอัญประกาศ), คลิกค้นหา และจากนั้น คลิก "ใช้ลัดเมื่อต้องการแทรก หัวข้อที่มักใช้ข้อความและกราฟิก"

หมายเหตุ: ถ้าผู้ช่วยถูกซ่อนไว้ คลิกปุ่มผู้ช่วย Office ในการ แถบเครื่องมือมาตรฐาน ถ้าวิธีใช้ Word จะไม่ได้ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณ กรุณา ดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
120802 Office: วิธีเพิ่ม/เอาออกโปรแกรม Office เดี่ยวหรือคอมโพเนนต์

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 137734 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 21 เมษายน 2556 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Word 97 Standard Edition
Keywords: 
kbfield kbhowto kbualink97 kbusage kbmt KB137734 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:137734
การปฏิเสธความรับผิดชอบในเนื้อหาของ KB ที่จะไม่มีการปรับปรุงอีกต่อไป
บทความนี้กล่าวถึงผลิตภัณฑ์ที่ Microsoft ไม่มีการสนับสนุนอีกต่อไป เนื้อหาของบทความจึงมีการนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com