วิธีการแก้ไขข้อผิดพลาดแฟ้ม User32.dll ทั่วไป

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 142676 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้

การสนับสนุนสำหรับ Windows Vista โดยไม่มีการติดตั้ง service pack จะสิ้นสุดภายใน 13 เมษายน 2010 เมื่อต้องการดำเนินการได้รับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Windows ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณกำลังเรียกใช้ Windows Vista มี Service Pack 2 (SP2) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่หน้าเว็บของ Microsoft ต่อไปนี้::การสนับสนุนกำลังจะสิ้นสุดลงสำหรับ Windows บางรุ่น

ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

เมื่อคุณพยายามที่จะใช้โปรแกรมบนคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่มีแฟ้ม User32.dll ในคำอธิบายของ ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุ บทความนี้ประกอบด้วยวิธีการทีละขั้นตอนทั่วไปที่คุณสามารถใช้เพื่อลองแก้ไขปัญหานี้ ขั้นตอนทีละขั้นตอนในบทความนี้จะไม่มีเวลามากเท่าที่ต้องทำให้สมบูรณ์

เนื้อหานี้ถูกออกแบบมาสำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ระดับเริ่มต้น

แฟ้ม User32.dll คืออะไร

windows เก็บคำแนะนำสำหรับองค์ประกอบที่เป็นรูปภาพเช่นกล่องโต้ตอบและหน้าต่างในแฟ้ม User32.dll แฟ้ม User32.dll ไม่จำเป็นในการทำงานของ Windows ถ้าแฟ้มนี้ได้รับความเสียหาย ลบ หรือเอาออก ระบบจะทำงานได้ไม่ถูกต้อง ถ้าโปรแกรมหรือบริการการเข้าถึง User32.dll อย่างไม่ถูกต้อง โปรแกรมหรือบริการจะไม่ทำงานอย่างถูกต้อง

ข้อผิดพลาด User32.dll มักจะแก้ไข โดยการซ่อมแซมแฟ้ม User32.dll หรือ โดยการติดตั้งโปรแกรม คอมโพเนนต์ของฮาร์ดแวร์ หรือโปรแกรมควบคุมที่ทำให้เกิดข้อความแสดงข้อผิดพลาด ถ้าขั้นตอนเหล่านี้ไม่แก้ไขข้อผิดพลาด User32.dll คุณสามารถคืนค่าคอมพิวเตอร์ของคุณไปยังเงื่อนไขก่อนที่ข้อผิดพลาดปรากฏขึ้น โดยใช้คุณลักษณะการคืนค่าระบบ Windows

หมายเหตุ:หากคุณไม่สามารถเริ่ม Windows ได้เนื่องจากความผิดพลาดแบบ User32.dll โปรดดู"การเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ของคุณในเซฟโหมด และใช้การคืนค่าระบบ"ส่วน

อาการ

ข้อผิดพลาดเป็นอาการของปัญหา User32.dll กันโดยทั่วไป ข้อผิดพลาด User32.dll อธิบายแหล่งที่มาของข้อผิดพลาด และระบุว่า แฟ้ม User32.dll เกี่ยวข้องกับข้อผิดพลาด

ที่นี่คือตัวอย่างของข้อความแสดงข้อผิดพลาด User32.dll:
โปรแกรม:DLL relocation ระบบที่ไม่ถูกต้อง

ในตัวอย่างนี้โปรแกรม:การอ้างอิงไปยังชื่อของโปรแกรมที่ทำให้เกิดข้อผิดพลาด User32.dll

บทความนี้อธิบายถึงสาเหตุที่พบโดยทั่วไปของข้อความแสดงข้อผิดพลาด User32.dll นอกจากนี้ บทความนี้ประกอบด้วยวิธีการแก้ปัญหาทั่วไปบางอย่าง เริ่มการทำงานกับวิธีการแก้ปัญหาแรก และถ้าคุณประสบปัญหานี้ยังคงมีอยู่ ไปยังวิธีถัดไป

วิธีที่ 1: ใช้ Windows Update เพื่อขอรับการแก้ไขใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ User32.dll

ปัญหา User32.dll ที่คุณเผชิญอาจมีความสำคัญ โดยมีการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของ Windows เมื่อต้องการเปิดการปรับปรุงของ Windows ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกเรียกใช้.
 2. คัดลอก และวาง (หรือพิมพ์) คำสั่งต่อไปนี้ในการเรียกใช้กล่อง และกด enter:

  wupdmgr
เราขอแนะนำว่า คุณได้ปรับปรุงซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสหลังจากที่คุณเรียกใช้ Windows Updateสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสที่สนับสนุนของ Microsoft คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
49500รายการผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส

Microsoft เว็บไซต์ Windows Update

คุณยังสามารถปรับปรุง Windows โดยใช้เว็บไซต์ Windows Update เมื่อต้องการทำเช่นนี้ แวะไปที่ต่อไปนี้ Windows Update เว็บไซต์ของ Microsoft:
http://windowsupdate.microsoft.com
หมายเหตุ:คุณยังสามารถได้รับการปรับปรุงสำหรับ Windows, Microsoft Office และโปรแกรมประยุกต์อื่น Microsoft ในการปรับปรุงของ Microsoft Microsoft Update นำคุณลักษณะการทำงานและผลประโยชน์ของ Windows Update บวกดาวน์โหลดสำหรับโปรแกรมประยุกต์อื่น ๆ ของ Microsoft ที่มี Office เมื่อต้องการใช้ Microsoft Update โปรดไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://update.microsoft.com/microsoftupdate

เปิดการปรับปรุงอัตโนมัติ

เมื่อต้องการให้ Windows ติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงที่สำคัญเป็นนั้นพร้อมใช้งาน เปิดการปรับปรุงอัตโนมัติ เมื่อต้องการเปิดใช้งาน Automatic Updates ใน Windows ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 • ใน Windows Vista:
  1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกโปรแกรมทั้งหมดแล้ว คลิกWindows Update.
  2. ในบานหน้าต่างนำทาง คลิกการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า.
  3. เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ
  4. ภายใต้การปรับปรุงที่แนะนำคลิกเพื่อเลือกนั้นรวมการปรับปรุงที่แนะนำเมื่อดาวน์โหลด ติดตั้ง หรือแจ้งเตือนฉันเกี่ยวกับการปรับปรุงกล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้น คลิกตกลง. หากคุณได้รับการพร้อมท์เพื่อใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลระบบหรือเพื่อยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน
 • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการจัดตารางเวลาการปรับปรุงอัตโนมัติ ใน Windows Server 2003 ใน Windows XP และ Windows 2000 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  327838How to schedule automatic updates in Windows Server 2003, in Windows XP, and in Windows 2000

If this method worked

If you try to perform the task that resulted in the User32.dll error message, and the error message does not appear, you are finished!

If this method did not work

If you try to perform the task that resulted in the User32.dll error message, and the error message still appears, go to the next method.

Method 2: Reinstall programs, hardware and drivers that are causing User32.dll errors

If the User32.dll error message appeared during or after you installed a program, a hardware component, or a driver, uninstall the program, the hardware component, or the driver. Then restart Windows, and reinstall the program, the hardware component, or the driver.
 • In Windows Vista: For information about how to reinstall programs, hardware or drivers in Windows Vista, clickเริ่มการทำงานคลิกHelp and Supportแล้ว คลิกการแก้ไขปัญหา. You can also search for "uninstall or change a program," for "install a program," or for "installing new hardware."
 • In Windows XP: For information about how to repair programs, hardware, or drivers in Windows XP, clickเริ่มการทำงานคลิกHelp and Supportแล้ว คลิกFixing a problem. You can also search for "add a program" or for "using add hardware."
For more information about how to fix problems with programs, with hardware, and with drivers, visit the following Microsoft Web sites:
Windows Vista Solution Center
http://support.microsoft.com/ph/11732/en-us/
Windows XP Solution Center
http://support.microsoft.com/ph/1173/en-us/
Windows Server 2003 Solution Center
http://support.microsoft.com/ph/3198
Windows 2000 Solution Center
http://support.microsoft.com/ph/1131

Manually update drivers

It is best to let Windows automatically install drivers for your hardware. You should avoid manually updating a driver unless Windows is unable to find a driver for one of your devices, and you were able to obtain a driver some other way. Or, you may have to manually update a driver if technical support personnel ask you to install drivers from a disc or from the device manufacturer's Web site. If you decide to manually update a driver, follow these steps:
 1. คลิกStart,and then clickเรียกใช้.
 2. Copy and paste (or type) the following command in theเรียกใช้box, and press ENTER:

  devmgmt.msc
 3. If you are prompted for an administrator password or for confirmation, type the password, or provide confirmation.
 4. In Device Manager, locate the device that you want to update, and then double-click the device name.
 5. คลิกการไดรเวอร์แท็บ คลิกUpdate Driver, and then follow the instructions.

Determine what programs are using User32.dll

If you are not sure which programs on your computer are using User32.dll, use the Tasklist command-line tool to determine the programs that are currently using User32.dll. The Tasklist command-line tool displays the names of all programs that currently use User32.dll. To use Tasklist, follow these steps:
 1. คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกเรียกใช้.
 2. Copy and paste (or type) the following command in theเรียกใช้box, and then press ENTER:
  cmd
 3. Type the following command, and then press ENTER:tasklist /m User32.dll
Here is an example of the output from the Tasklist tool:
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
Image NamePIDModules
explorer.exe2532USER32.dll
OUTLOOK.EXE3128USER32.dll
iexplore.exe3232USER32.dll
tasklist.exe3012User32.dll
ตรวจสอบโปรแกรมที่กำลังสร้างข้อผิดพลาด User32.dll และโปรแกรมที่ติดตั้งใหม่

หากวิธีนี้ใช้ได้ผล

ถ้าคุณพยายามที่จะทำงานที่ส่งผลให้เกิดข้อความแสดงข้อผิดพลาดของ User32.dll และข้อความแสดงข้อผิดพลาดไม่ปรากฏอยู่ คุณจะเสร็จเรียบร้อยแล้ว

หากวิธีนี้ใช้ไม่ได้ผล

ถ้าคุณพยายามที่จะทำงานที่ส่งผลให้เกิดข้อความแสดงข้อผิดพลาดของ User32.dll และข้อความแสดงข้อผิดพลาด ขึ้นยังวิธีถัดไป

วิธีที่ 3: ใช้การคืนค่าระบบ

คุณสามารถใช้คุณลักษณะการคืนค่าระบบ Windows การคืนค่า Windows Vista และ Windows XP ไปยังเวลาก่อนที่คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด User32.dll สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการใช้การคืนค่าระบบใน Windows Vista แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://windowshelp.microsoft.com/Windows/en-us/Help/9f6d755a-74bb-4a7d-a625-d762dd8e79e51033.mspx
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้การคืนค่าระบบ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
936212วิธีการซ่อมแซมระบบปฏิบัติการและวิธีการคืนค่าการกำหนดค่าระบบปฏิบัติการไปไว้ที่จุดก่อนหน้าเวลาใน Windows Vista
927525เมื่อคุณติดตั้งอุปกรณ์หรือปรับปรุงโปรแกรมควบคุมสำหรับอุปกรณ์ Windows Vista อาจไม่ทำงาน
306084วิธีการคืนค่าระบบปฏิบัติการไปเป็นสภาวะก่อนหน้าใน Windows XP
สิ่งสำคัญเราขอแนะนำให้ คุณเรียกใช้ Windows Update หลังจากที่คุณทำการคืนค่าระบบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่วิธีที่ 1 นอกจากนี้ควรว่า คุณได้ปรับปรุงซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสหลังจากที่คุณเรียกใช้ Windows Updateสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสที่สนับสนุนของ Microsoft คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
49500รายการผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส

เริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ของคุณในเซฟโหมด และใช้การคืนค่าระบบ

ถ้าคุณไม่สามารถเริ่มการคืนค่าระบบ คุณสามารถใช้เซฟโหมดของ Windows เพื่อเริ่มการคืนค่าระบบ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเริ่มการทำงานของ Windows Vista ในเซฟโหมด และการใช้การคืนค่าระบบ แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://windowshelp.microsoft.com/Windows/en-us/Help/6b969e00-d4ec-4d3a-bffe-b96107e3bda91033.mspx
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเริ่มการทำงานของ Windows XP ในเซฟโหมด และใช้การคืนค่าระบบ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
304449วิธีการเริ่มเครื่องมือ System Restore ที่พรอมต์คำสั่งใน Windows XP
ใช้การสำรองข้อมูลหรือตัวช่วยสร้างการคืนค่า ใน Windows Server 2003 และ ใน Windows 2000 เพื่อคืนค่าคอมพิวเตอร์ของคุณไปยังเวลาก่อนที่คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด User32.dllสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการคืนค่า Windows Server 2003 และ Windows 2000 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
325375วิธีการแก้ไขปัญหาการเริ่มต้นใน Windows Server 2003
315396วิธีการแก้ไขปัญหาการเริ่มต้นใน Windows 2000
สิ่งสำคัญเราขอแนะนำให้ คุณเรียกใช้ Windows Update หลังจากที่คุณทำการคืนค่าระบบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่วิธีที่ 1 นอกจากนี้ควรว่า คุณได้ปรับปรุงซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสหลังจากที่คุณรัน Windows Updateสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสที่ได้รับการสนับสนุน โดย Microsoft คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
49500รายการผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส

หากวิธีนี้ใช้ได้ผล

ถ้าคุณพยายามที่จะทำงานที่ส่งผลให้เกิดการ User32.dll และข้อความแสดงข้อผิดพลาดไม่ปรากฏอยู่ คุณจะเสร็จเรียบร้อยแล้ว

หากวิธีนี้ใช้ไม่ได้ผล

ถ้าคุณพยายามที่จะทำงานที่ส่งผลให้เกิดข้อความแสดงข้อผิดพลาดของ User32.dll และข้อความแสดงข้อผิดพลาดยังคงอยู่ แต่เนื้อหานี้ไม่สามารถช่วยคุณเพิ่มเติมที่ ดังนั้น ขั้นตอนถัดไปของคุณคือการ ดูส่วน "แก้ไขปัญหาขั้นสูง" ในบทความนี้ ถ้าคุณต้องใช้การแก้ไขปัญหาขั้นสูง และคุณไม่ใช่ผู้ใช้ขั้นสูง คุณอาจต้องขอความช่วยเหลือจากบุคคล หรือคุณอาจต้องติดต่อฝ่ายสนับสนุน:
http://support.microsoft.com

Advanced Troubleshooting

Method 1: Use Recovery Console to restore the User32.dll file

Some User32.dll errors can be fixed by restoring the original User32.dll file from your Windows CD. Restoring the User32.dll file replaces the copy of User32.dll on your computer by using the original copy of User32.dll that is contained on your Windows CD.

You can use this method if you are running one of the following Windows operating systems:
 • Windows XP:
 • Windows Server 2003
 • Windows 2000:
For more information about how to restore files in Windows Vista, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
936212How to repair the operating system and how to restore the operating system configuration to an earlier point in time in Windows Vista
หมายเหตุ:You may find it easier to follow the steps if you print this article first.

Before you perform this procedure you should have the Windows installation CD.
 1. Insert the Windows XP CD into your computer, and then restart the computer.
 2. If you are asked whether you want to start the computer from the CD drive, clickใช่.
 3. When the "Welcome to Setup" screen appears, pressrto start the Recovery Console.
 4. When you are asked to type the Administrator password, type the Administrator password. If the administrator password is blank, just press ENTER.
 5. At the command prompt, type the following command:
  cd %systemroot%\system32
 6. First, rename the damaged or corrupted file so that it is not deleted when you copy the original file. To do this, type the following command:
  ren USER32.DLL USER32.BAK
 7. Next, restore the original User32.dll file from the Windows CD to your computer. To do this, type the following command:
  expand[CD drive letter]:\i386\USER32.DLL %systemroot%\system32 /Y
  หมายเหตุ:In this command, replace[CD drive letter]with the letter of your CD drive, such asD.
 8. To exit the Recovery Console and to restart the computer, typeexitat the command prompt, and then press ENTER.
สิ่งสำคัญWe recommend that you run Windows Update after you restore a file by using Recovery Console. For more information, see the "Method 1: Use Windows Update to obtain any fixes that are related to User32.dll" section. We also recommend that you update your antivirus software after you have run Windows Update.For more information about antivirus software that Microsoft supports, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
49500รายการผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส
For more information about the Recovery Console, click the following article numbers to view the articles in the Microsoft Knowledge Base:
314058Description of the Windows XP Recovery Console
326215How to use the Recovery Console on a Windows Server 2003-based computer that does not start
229716Description of the Windows 2000 Recovery Console

If this method worked

If you try to perform the task that resulted in the User32.dll error message, and the error message does not appear, you are finished!

If this method did not work

ถ้าคุณพยายามที่จะทำงานที่ส่งผลให้เกิดข้อความแสดงข้อผิดพลาดของ User32.dll และข้อความแสดงข้อผิดพลาด ขึ้นยังวิธีถัดไป

วิธีที่ 2: ใช้เครื่องมือ System File Checker เพื่อซ่อมแซม User32.dll

ตัวตรวจสอบแฟ้มระบบช่วยให้คุณสแกนแฟ้มที่มีการป้องกันทั้งหมดเพื่อตรวจสอบรุ่นของตนเอง หาก System File Checker discovers ที่ถูกเขียนทับแฟ้มที่ได้รับการป้องกันได้ มันดึงข้อมูลรุ่นถูกต้องของแฟ้ม จากโฟลเดอร์แคช (% Systemroot%\System32\Dllcache) หรือ จากแฟ้มแหล่งการติดตั้ง Windows แล้ว แทนแฟ้มที่ไม่ถูกต้อง คุณต้องล็อกอินเป็นผู้ดูแลระบบหรือสมาชิกของกลุ่ม Administrators เพื่อใช้ System File Checkerสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้เครื่องมือ System File Checker คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
310747คำอธิบายเกี่ยวกับ System File Checker (Sfc.exe) ใน Windows XP และ Windows Server 2003
936212วิธีการซ่อมแซมระบบปฏิบัติการและวิธีการคืนค่าการกำหนดค่าระบบปฏิบัติการไปไว้ที่จุดก่อนหน้าเวลาใน Windows Vista

หากวิธีนี้ใช้ได้ผล

ถ้าคุณพยายามที่จะทำงานที่ส่งผลให้เกิดข้อความแสดงข้อผิดพลาดของ User32.dll และข้อความแสดงข้อผิดพลาดไม่ปรากฏอยู่ คุณจะเสร็จเรียบร้อยแล้ว

หากวิธีนี้ใช้ไม่ได้ผล

ถ้าคุณพยายามที่จะทำงานที่ส่งผลให้เกิดข้อความแสดงข้อผิดพลาดของ User32.dll และข้อความแสดงข้อผิดพลาดปรากฏอยู่ คุณอาจต้องติดต่อฝ่ายสนับสนุน:
http://support.microsoft.com

ข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อโปรแกรมหรือบริการพยายามที่จะใช้ที่เสียหาย การขาดหายไป หรือ User32.dll ที่เสียหาย คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด ในบางกรณี เกิดข้อผิดพลาดเกิดขึ้นเนื่องจากโปรแกรมหรือบริการพยายามที่จะใช้ User32.dll ไม่ถูกต้อง

สำหรับข้อผิดพลาดใด ๆ User32.dll ข้อความแสดงข้อผิดพลาดระบุว่า สาเหตุของปัญหาที่ระบุ และข้อความแสดงข้อผิดพลาดช่วยคุณในการตรวจสอบวิธีการแก้ไขปัญหา โดยทั่วไป ข้อผิดพลาด User32.dll ได้จากสาเหตุต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่ง:
 • แฟ้ม User32.dll จะเสียหาย เปลี่ยนชื่อ หรือเอาออก: User32.dll แฟ้มอาจจะเสียหายในระหว่างการปรับปรุงระบบหรือซอฟต์แวร์ แฟ้ม User32.dll เสียหายอาจจะมีขั้นตอนที่จำเป็นต้องมีโปรแกรมที่คุณติดตั้ง เมื่อโปรแกรมพยายามที่จะเรียกตามปกติเหล่านี้ ข้อผิดพลาดเกิดขึ้น โดยไม่ตั้งใจผู้ใช้อาจเปลี่ยนชื่อ หรือลบไฟล์ User32.dll
 • แฟ้มโปรแกรมจะเสียหาย หรือสูญหายไป: ถ้าโปรแกรมที่เรียก ตามปกติใน User32.dll ได้รับความเสียหาย หรือแฟ้มที่หายไป โปรแกรมสามารถทำการเรียกที่ไม่ถูกต้องไปยังตามปกติใน User32.dll การเรียกที่ไม่ถูกต้องไปตามปกติ User32.dll ผลลัพธ์ในข้อผิดพลาด User32.dll
 • ซอฟต์แวร์เรียกสำหรับฟังก์ชันที่ไม่มีอยู่ใน User32.dll: ถ้าโปรแกรมซอฟต์แวร์เรียกสำหรับฟังก์ชันใน User32.dll ที่ไม่มีอยู่ ข้อผิดพลาดเกิดขึ้น ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นได้หากมีรันซอฟท์แวร์บน Windows รุ่นที่ไม่ถูกต้อง
 • โปรแกรมไม่อนุญาตสำหรับ Windows การปรับปรุง User32.dll เมื่อจำเป็น: โปรแกรมป้องกันไวรัสอาจมีการกำหนดค่าเพื่อป้องกันการปรับรุ่นของแฟ้มใด ๆ บนคอมพิวเตอร์ของคุณ
 • เกิดปัญหากับการจัดสรรหน่วยความจำ: Windows จองพื้นที่หน่วยความจำสำหรับ User32.dll ถ้าแฟ้มที่ต่างกัน occupies พื้นที่หน่วยความจำที่สงวนไว้สำหรับ User32.dll, User32.dll คือ relocated ในหน่วยความจำ windows พิจารณา relocation นี้มี “ไม่ถูกต้องระบบ DLL โยกย้าย ”, และนี้ส่งผลข้อผิดพลาด ปัญหาหน่วยความจำเหล่านี้มักจะเกิดขึ้นเมื่อซอฟต์แวร์หรือแฟ้มที่มีการติดตั้งในเช่นใบสั่งแฟ้ม occupies พื้นที่หน่วยความจำที่สงวนไว้สำหรับ User32.dll
 • เกิดปัญหาโปรแกรมควบคุม: ไม่พบ หรือไดรเวอร์หรือโปรแกรมควบคุมที่เข้ากันไม่ได้รุ่นสามารถทำการเรียกไปตามปกติใน User32.dll ที่ไม่ถูกต้องที่เสียหาย การเรียกที่ไม่ถูกต้องไปตามปกติ User32.dll ผลลัพธ์ในข้อความข้อผิดพลาด User32.dll
 • รีจิสทรีของ Windows เสียหาย: แบบรีจิสทรีของ Windows เสียหายอาจส่งผลให้แฟ้ม User32.dll เสียหาย
 • ไวรัสติด User32.dll: User32.dll แฟ้มที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับ Windows และมีความพยายามที่ติดดังกล่าวไวรัสบางตัว

ข้อมูลอ้างอิง

windows NT 4.0 ทรัพยากร Kit Supplement 4 รวมถึงเครื่องมือการอ้างอิง Walker อ้างอิง Walker แสดงที่โมดูลที่ขึ้นอยู่กับโมดูล Windows เช่น User32.dll สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอ้างอิง Walker แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft:
http://technet2.microsoft.com/WindowsServer/en/library/4e43ba6c-e297-422c-9873-9538cab18ee61033.mspx?mfr=true
315241Stop: 0xc000026C หรือทำให้หยุดชะงัก: ข้อผิดพลาดของ "โปรแกรมไม่สามารถให้โหลดอุปกรณ์ควบคุม" 0xc0000221 เกิดขึ้นเมื่อคุณเริ่ม Windows XP
ปรุง 935448โปรแกรมบางโปรแกรมอาจไม่เริ่มทำงาน และคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP Service Pack 2: "ไม่ถูกต้องระบบ DLL โยกย้าย"
184802User32.dll or Kernel32.dll fails to initialize
931362Advanced methods to troubleshoot a program that does not run as expected after it is installed on Windows Vista

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 142676 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 11 กันยายน 2554 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Starter
Keywords: 
kbexpertiseadvanced kbfix kbresolve kbenv kbmt KB142676 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:142676

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com