Artikkelin tunnus: 174360 - Näytä tuotteet, joita tämä artikkeli koskee.
Laajenna kaikki | Kutista kaikki

Tällä sivulla

Yhteenveto

Tässä artikkelissa kuvataan Microsoft Internet Explorerin suojausvyöhykkeiden tyypit ja vierailtavien Web-sivustojen eri suojaustasojen määrittäminen.

Enemmän tietoa

Internet Explorerissa on viisi esimääritettyä vyöhykettä: Internet, Paikallinen lähiverkko, Luotetut sivustot, Rajoitetut sivustot ja Oma tietokone.

Voit määrittää Oma tietokone -vyöhykkeen (joka sisältää paikallisen tietokoneen tiedostot) vain Microsoft Internet Explorer Administration Kitissä (IEAK). Nämä asetukset eivät ole käytettävissä selaimen käyttöliittymässä. Järjestelmänvalvojien tulee käyttää tälle vyöhykkeelle oletusasetuksia, ellei organisaatiolla ole jotakin tiettyjä vaatimuksia. Tavallista pienemmät suojausasetukset saattavat aiheuttaa tietoturvariskin, kun tavallista suuremmat suojausasetukset saattavat puolestaan heikentää toimintoja.

Voit määrittää haluamasi suojausasetukset kullekin vyöhykkeelle ja lisätä tai poistaa sitten vyöhykkeiden Web-sivustoja sen mukaan, miten luotat sivustoon.

Suojausvyöhykkeiden tyypit

Internet-vyöhyke

Tämä vyöhyke sisältää Web-sivustot, jotka eivät sijaitse tietokoneessasi tai paikallisessa lähiverkossasi tai joita ei jo ole määritetty johonkin toiseen vyöhykkeeseen. Oletusarvon mukainen suojaustaso on Normaali.

Paikallinen lähiverkko

Oletusarvon mukaan Paikallinen lähiverkko -vyöhyke sisältää kaikki verkkoyhteydet, jotka muodostetaan UNC (Universal Naming Convention) -polun avulla, ja Web-sivustot, jotka ohittavat välityspalvelimen tai joiden nimissä ei ole pisteitä (esimerkiksi http://local), jos niitä ei ole määritetty joko Rajoitetut sivustot- tai Luotetut sivustot -vyöhykkeisiin. Oletusarvon mukainen Paikallinen lähiverkko -vyöhykkeen suojaustaso on Normaali (Internet Explorer 4) tai Melko pieni (Internet Explorer 5 ja 6). Huomaa, että kun käytät paikallisessa lähiverkossa tai intranetissä olevaa jaettua resurssia tai intranetin Web-sivustoa IP (Internet Protocol) -osoitteen tai täydellisen toimialuenimen avulla, jaettu resurssi tai Web-sivusto tunnistetaan kuuluvaksi Internet-vyöhykkeeseen Paikallinen lähiverkko -vyöhykkeen sijaan. Saat lisätietoja tästä ongelmasta napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
303650 Intranet-sivusto tunnistetaan Internet-sivustoksi käytettäessä täydellistä toimialuenimeä tai IP-osoitetta (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

Luotetut sivustot -vyöhyke

Tämä vyöhyke sisältää Web-sivustot, joiden luotat olevan turvallisia (kuten organisaatiosi intranetissä olevat sivustot tai jotka kuuluvat luottamillesi yrityksille). Kun lisäät Web-sivuston Luotetut sivustot -vyöhykkeeseen, uskot, että kyseisestä sivustosta lataamasi tai suorittamasi tiedostot eivät vioita tietokonettasi tai tietojasi. Oletusarvon mukaan Luotetut sivustot -vyöhykkeeseen ei ole määritetty Web-sivustoja, ja suojaustaso on Pieni.

Rajoitetut sivustot -vyöhyke

Tämä vyöhyke sisältää Web-sivustot, joihin et luota. Kun lisäät Web-sivuston Rajoitetut sivustot -vyöhykkeeseen, uskot, että kyseisestä sivustosta lataamasi tai suorittamasi tiedostot voivat vioittaa tietokonettasi tai tietojasi. Oletusarvon mukaan Rajoitetut sivustot -vyöhykkeeseen ei ole määritetty Web-sivustoja, ja suojaustaso on Suuri.

Rajoitetut sivustot -vyöhyke sisältää Web-sivustot, jotka eivät sijaitse tietokoneessasi tai paikallisessa lähiverkossasi tai joita ei jo ole määritetty johonkin toiseen vyöhykkeeseen. Oletusarvon mukainen suojaustaso on Normaali.

Huomautus Suojausasetukset koskevat tietokoneessasi vain Temporary Internet Files -kansiossa olevia tiedostoja. Nämä asetukset käyttävät sen Web-sivuston suojaustasoa, josta tiedostot olivat peräisin. Kaikkia muita tiedostoja pidetään turvallisina.

Suojausvyöhykkeiden määrittäminen

Voit muuttaa vyöhykkeen oletusarvon mukaista suojaustasoa, mukauttaa vyöhykkeen suojausasetuksia tai määrittää Web-sivuston tiettyyn vyöhykkeeseen. Voit tehdä tämän seuraavien osien ohjeiden mukaisesti:

Vyöhykkeen oletusarvon mukaisen suojaustason muuttaminen

Voit valita kullekin Internet Explorer 4.x:n suojausvyöhykkeelle suojaustasoksi Suuri, Normaali, Pieni tai Mukautettu. Internet Explorer 5:ssä ja 6:ssa voit valita suojaustasoksi Suuri, Normaali, Melko pieni, Pieni tai Mukautettu taso.

Voit muuttaa vyöhykkeen oletusarvon mukaista suojaustasoa seuraavasti:
 1. Valitse Internet Explorer 4.x:n Näytä-valikosta Internet-asetukset. Valitse Internet Explorer 5:n ja 6:n Työkalut-valikosta Internet-asetukset.
 2. Valitse Internet Explorer 4.x:n Suojaus-välilehden Vyöhyke-ruudussa se vyöhyke, jonka suojaustasoja haluat muuttaa.

  Valitse Internet Explorer 5:n ja 6:n Suojaus-välilehden Valitse Web-vyöhyke, jonka suojausasetukset haluat määrittää -kohdassa se vyöhyke, johon haluat määrittää Web-sivuston.
 3. Valitse vyöhykkeelle käytettävä suojaustaso ja valitse sitten OK.

Vyöhykkeen suojausasetusten mukauttaminen

Mukautettu-asetus antaa kokeneiden käyttäjien ja järjestelmänvalvojien säätää kaikkia suojausasetuksia tarkemmin. Esimerkiksi Lataa allekirjoittamattomat ActiveX-komponentit on oletusarvon mukaan poistettu käytöstä Paikallinen lähiverkko -vyöhykkeessä (Paikallinen lähiverkko -vyöhykkeen oletusarvon mukainen suojausasetus on Normaali). Tässä tapauksessa Internet Explorer ei välttämättä suorita organisaatiosi intranetin ActiveX-komponentteja, koska useimmat organisaatiot eivät allekirjoita vain sisäisesti käytettäviä ActiveX-komponentteja. Jotta Internet Explorer pystyy suorittamaan allekirjoittamattomia ActiveX-komponentteja organisaatiosi intranetissä, muuta Paikallinen lähiverkko -vyöhykkeen Lataa allekirjoittamattomat ActiveX-komponentit -asetuksen suojaustasoksi Kehote tai Ota käyttöön. Voit määrittää seuraavat suojausasetukset Mukauta-asetuksen avulla:
 • tiedostojen, ActiveX-komponenttien ja komentosarjojen käyttäminen
 • Java-ohjelmille annettujen ominaisuuksien taso
 • onko sivustot tunnistettava SSL (Secure Sockets Layer) -todennuksen avulla
 • salasanasuojaus Windows NT:n haaste-vastaus-menetelmän (NTLM) avulla. Sen mukaan, mihin vyöhykkeeseen palvelin kuuluu, Internet Explorer voi lähettää salasanasi automaattisesti, kehottaa sinua antamaan käyttäjänimi ja salasana tai estämään kaikki kirjautumispyynnöt.
Vyöhykkeen suojausasetusten mukauttaminen:
 1. Valitse Internet Explorer 4.x:n Näytä-valikosta Internet-asetukset.

  Valitse Internet Explorer 5:n ja 6:n Työkalut-valikosta Internet-asetukset.
 2. Valitse Internet Explorer 4.x:n Suojaus-välilehden Vyöhyke-ruudussa se vyöhyke, jota haluat mukauttaa.

  Valitse Internet Explorer 5:n ja 6:n Suojaus-välilehden Valitse Web-vyöhyke, jonka suojausasetukset haluat määrittää -kohdassa se vyöhyke, johon haluat määrittää Web-sivuston.
 3. Valitse Mukautettu ja valitse sitten Asetukset.

  Valitse Internet Explorer 5:ssä ja 6:ssa Mukautettu taso.
 4. Valitse Palauta omat asetukset, valitse suojaustaso koko vyöhykkeelle Palauta-ruudussa ja valitse sitten Palauta.
 5. Valitse haluamasi asetus osassa, jonka suojausasetuksia haluat mukauttaa, valitse OK ja valitse sitten OK uudelleen.
Voit määrittää Web-sivuston tiettyyn suojausvyöhykkeeseen seuraavasti:
 1. Valitse Internet Explorer 4.x:n Näytä-valikosta Internet-asetukset.

  Valitse Internet Explorer 5:n ja 6:n Työkalut-valikosta Internet-asetukset.
 2. Valitse Internet Explorer 4.x:n Suojaus-välilehden Vyöhyke-ruudussa se vyöhyke, johon haluat määrittää Web-sivuston, ja valitse sitten Lisää sivustoja.

  Valitse Internet Explorer 5:n ja 6:n Suojaus-välilehden Valitse Web-vyöhyke, jonka suojausasetukset haluat määrittää -kohdassa se vyöhyke, johon haluat määrittää Web-sivuston, ja valitse sitten Sivustot.

  Jos lisäät Web-sivuston Paikallinen lähiverkko -vyöhykkeeseen, voit valita sivustoon sisällytettävien Web-sivustojen tyypit ja lisätä sitten tietyt sivustot valitsemalla Lisäasetukset. Seuraavat säännöt koskevat Paikallinen lähiverkko -vyöhykkeen asetuksia. Huomaa, että sivuston lisääminen mihin tahansa vyöhykkeeseen ohittaa seuraavat säännöt:
  • Paikalliset (intranet-) sivustot, jotka eivät kuulu muihin vyöhykkeisiin: Intranet-sivustojen nimissä ei ole pisteitä (esimerkiksi http://local). Esimerkiksi http://www.microsoft.com ei ole paikallinen, koska se sisältää pisteitä. Tämä sivusto on määritetty Internet-vyöhykkeeseen. Intranet-sivustonimisääntö koskee sekä "file:"- että "http:"-osoitteita. Huomaa, että ylimmän tason Internet-toimialueita ei välttämättä voi käyttää sellaisten nimien avulla, jotka eivät sisällä pisteitä. Jos pystyt käyttämään yleisiä toimialueita (.com, .org, .net, .edu, .gov, .mil tai .int) tai maakooditoimialueita (.us, .jp, .uk, .fi ja niin edelleen), poista tämän valintaruudun valinta, jotta voit estää näitä sivustoja käyttämästä Paikallinen lähiverkko -vyöhykkeen suojausasetuksia. Lisätietoja ylimmän tason toimialueista saat seuraavasta ICANN (Internet Corporation For Assigned Names and Numbers) -Web-sivustosta:
   http://www.icann.org/tlds
  • Sivustot, joihin voi muodostaa yhteyden ilman välityspalvelinta: Tavalliset intranet-kokoonpanot käyttävät välityspalvelinta Internet-yhteyksiin ja suoraa yhteyttä intranet-palvelimiin. Tämä asetus käyttää tällaisia kokoonpanotietoja erottaakseen intranet-sisällön Internet-sisällöstä vyöhykkeitä varten. Jos välityspalvelin on määritetty eri tavalla, poista tämän asetuksen valinta ja käytä muita asetuksia Paikallinen lähiverkko -vyöhykkeeseen määritettyjen tiedostojen merkitsemiseen. Tällä asetuksella ei ole vaikutusta tietokoneissa, joissa ei ole välityspalvelinta.
  • Sisällytä kaikki verkkopolut (UNC-nimet): Verkkopolkuja (esimerkiksi \\local\tiedosto.txt) käytetään yleensä paikalliselle verkkosisällölle, jonka pitäisi kuulua Paikallinen lähiverkko -vyöhykkeeseen. Jos on verkkopolkuja, joiden ei pitäisi kuulua Paikallinen lähiverkko -vyöhykkeeseen, poista tämän asetuksen valinta ja käytä muita asetuksia Paikallinen lähiverkko -vyöhykkeeseen määritettyjen tiedostojen merkitsemiseen. Esimerkiksi tietyissä CIFS (Common Internet File System) -kokoonpanoissa verkkopolku voi viitata Internet-sisältöön.
 3. Kirjoita Web-osoite Lisää tämä Web-sivusto vyöhykkeeseen -ruutuun ja valitse sitten Lisää.
 4. Valitse OK ja valitse sitten OK uudelleen.
Kun lisäät sivustoja Paikallinen lähiverkko- tai Luotetut sivustot -vyöhykkeisiin, voit edellyttää palvelimen varmistuksen käyttämisen valitsemalla Edellytä palvelimen vahvistus (https:) vyöhykkeen Web-sivustoille -valintaruudun. Huomautus

Et pysty määrittämään Web-sivustoa Internet-vyöhykkeeseen. Internet-vyöhyke sisältää Web-sivustot, jotka eivät sijaitse tietokoneessasi tai paikallisessa lähiverkossasi tai joita ei jo ole määritetty johonkin toiseen vyöhykkeeseen.

Saat lisätietoja sellaisten ongelmien ratkaisemisesta, joita edellä kuvatut toimet eivät ratkaise, napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
319585 Epätäydellinen ohjelmistopäivitys -virhesanoma käytäessä Windows Update -Web-sivustossa
Microsoft antaa kolmannen osapuolen yhteystiedot, jotta asiakas voi hankkia teknistä tukea. Nämä yhteystiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Microsoft ei takaa kolmannen osapuolen yhteystietojen paikkansapitävyyttä.

Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 174360 - Viimeisin tarkistus: 26. lokakuuta 2007 - Versio: 6.4
Artikkelin tiedot koskevat seuraavia tuotteita:
 • Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 1
 • Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 2
 • Microsoft Internet Explorer 5.01
 • Microsoft Internet Explorer 5.01
 • Microsoft Internet Explorer 5.0
 • Microsoft Internet Explorer 4.01 Service Pack 1
 • Microsoft Internet Explorer 4.01 Service Pack 2
 • Microsoft Internet Explorer 4.0 128-Bit Edition
 • Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 1
 • Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 2
 • Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 1
 • Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 2
 • Microsoft Internet Explorer 5.01
 • Microsoft Internet Explorer 5.01
 • Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 1
 • Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 2
 • Microsoft Internet Explorer 5.01
 • Microsoft Internet Explorer 5.01
 • Microsoft Internet Explorer 5.0
 • Microsoft Internet Explorer 4.01 Service Pack 2
 • Microsoft Internet Explorer 5.5
 • Microsoft Internet Explorer 5.5
 • Microsoft Internet Explorer 5.01
 • Microsoft Internet Explorer 5.01
 • Microsoft Internet Explorer 5.0
 • Microsoft Internet Explorer 4.01 Service Pack 1
 • Microsoft Internet Explorer 4.01 Service Pack 2
 • Microsoft Internet Explorer 4.0 128-Bit Edition
 • Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 1
 • Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 2
 • Microsoft Internet Explorer 5.01
 • Microsoft Internet Explorer 5.01
 • Microsoft Internet Explorer 6.0 seuraavilla käyttöjärjestelmillä
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Media Center Edition
  • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
  • Microsoft Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition
  • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
  • Microsoft Windows Millennium Edition
  • Microsoft Windows 98 Second Edition
  • Microsoft Windows 98 Standard Edition
Hakusanat: 
kbhowto kbenv kbproductlink KB174360

Anna palautetta

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com