Numer ID artykułu: 174360 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL174360

Przeglądania z Internet Explorer 9. Programu Internet Explorer 8. Programu Internet Explorer 7. Programu Internet Explorer 6. Programu Internet Explorer 5.

Uwaga
Ten artykuł jest przeznaczony dla użytkowników domowych. Jeśli nie masz doświadczenia z tej informacji, można poprosić kogoś o pomoc lub skontaktować się z obsługą. Aby dowiedzieć się z pomocą techniczną odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
http://support.microsoft.com/contactus/
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Streszczenie

Artykuł zawiera opis typów stref zabezpieczeń w Microsoft Internet Explorer i konfigurowania różnych poziomów zabezpieczeń do odwiedzanych witryn sieci Web.

Więcej informacji

Program Internet Explorer obejmuje pięć wstępnie zdefiniowanych stref: Internet, Lokalny Intranet, Zaufane witryny i witryny z ograniczeniami Mój komputer.

Użytkownik można skonfigurować strefę Mój komputer (obejmującą pliki na lokalne komputer) tylko z programu Microsoft Internet Explorer Administration Kit (IEAK); te ustawienia nie są dostępne w interfejsie przeglądarki. Administratorzy należy użyć ustawień domyślnych dla tej strefy, chyba że dana organizacja ma szczególne wymagania. Ustawienia zabezpieczeń obniżonej może spowodować zagrożenie bezpieczeństwa, ustawienia poziomu zabezpieczeń może obniżyć funkcjonalność.

Możesz Ustawianie opcji zabezpieczeń, które dla każdej strefy, a następnie dodać lub usunąć Witryny sieci Web ze stref, w zależności od poziomu zaufania w witrynie sieci Web.

Typy stref zabezpieczeń

Strefa Internet

Ta strefa zawiera witryny sieci Web, które są nie na komputerze lub na lokalnej sieci intranet lub które nie są już przypisane do innej strefy. W domyślny poziom zabezpieczeń to średni.

Strefa Lokalny Intranet

Domyślnie strefa Lokalny Intranet obejmuje wszystkie sieci połączenia, które zostały ustanowione konwencji UNC (Universal Naming) Ścieżka i witryn sieci Web, które pomijają serwer proxy lub mają nazwy, które nie obejmują kropek (na przykład http://local), jeśli nie są one przypisane do strefy witryny z ograniczeniami lub Zaufane witryny. Domyślnie poziom zabezpieczeń dla strefy Lokalny Intranet jest ustawiony na średni (Internet Explorer 4) lub Średnio niski (Internet Explorer 5 i 6). Należy pamiętać, że podczas uzyskiwania dostępu lokalnego sieci lokalnej (LAN) lub udziału w intranecie lub intranetowej witryny sieci Web przy użyciu Adres Internet Protocol (IP) lub przy użyciu w pełni kwalifikowanej nazwy domeny (FQDN), udziału lub witryny sieci Web jest identyfikowana jako będące w strefie internetowej zamiast w strefie Lokalny intranet. Aby uzyskać więcej informacji o tym problemie kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
303650Witryna intranetowa jest rozpoznawana jako witryna internetowa podczas korzystania z nazwy FQDN lub adresu IP

Strefa Zaufane witryny

Ta strefa zawiera witryny sieci Web, które ufają jako bezpieczne (takie jak sieci Web Lokacje, które są w intranecie danej organizacji lub należące ustanowione przedsiębiorstwa w których masz zaufanie). Po dodaniu witryny sieci Web zaufany Strefy witryny można sądzić, że pobrane pliki lub uruchamiania z sieci Web witryna nie uszkodzi komputera lub danych. Domyślnie nie istnieją żadne witryny sieci Web przypisane do strefy Zaufane witryny, a poziom zabezpieczeń jest ustawiony na Niski.

Strefa witryny z ograniczeniami

Ta strefa zawiera witryny sieci Web, którym nie ufasz. Podczas dodawania witryny sieci Web do strefy witryny z ograniczeniami, uważają, że pliki pobieranie lub uruchom z witryny sieci Web, może uszkodzić komputer lub dane. Przez Domyślnie, nie istnieją żadne witryny sieci Web, które są przypisane do strefy witryny z ograniczeniami a poziom zabezpieczeń jest ustawiony na wysoki.

Strefa witryny z ograniczeniami zawiera witryny sieci Web, które są nie na komputerze lub w lokalnej sieci intranet, lub które nie są już przypisane do innej strefy. Domyślny poziom zabezpieczeń jest Nośnik.

Uwaga Ustawienia zabezpieczeń są stosowane tylko do plików na komputerze, znajdują się w folderze tymczasowych plików internetowych. Ustawienia te korzystają z zabezpieczeń poziom witryny sieci Web, z której pochodzą pliki. Wszystkie inne pliki są uznawane za być bezpieczne.

Jak skonfigurować strefy zabezpieczeń

Aby zmienić domyślny poziom zabezpieczeń dla strefy, dostosowywanie Opcje zabezpieczeń w strefie lub przypisywanie witryny sieci Web do określonej strefy. Aby zrobić to, wykonaj czynności w jednym z następujących sekcji.

Jak zmienić domyślny poziom zabezpieczeń strefy

Dla każdej strefy zabezpieczeń programu Internet Explorer 4.x można wybrać Wysoki, średni, niski lub niestandardowy poziom zabezpieczeń. W programie Internet Explorer 5 i 6, można wybrać Wysoki, średni, Średnio niski, niski lub niestandardowy poziom ustawienie zabezpieczeń.

Aby zmienić domyślny poziom zabezpieczeń strefy:
 1. W programie Internet Explorer 4.x kliknij polecenie Opcje internetowe w menu Widok . W programie Internet Explorer 5 i 6 w menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje internetowe .
 2. W Internet Explorer 4.x, na Zabezpieczenia , kliknij pozycję strefy, dla której chcesz zmienić poziom zabezpieczeń w polu Strefa .

  W Program Internet Explorer 5 i 6, na Zabezpieczenia Karta, kliknij strefę do którego chcesz przypisać witrynę sieci Web, w obszarze Wybierz strefę zawartości sieci Web Aby określić jej ustawienia zabezpieczeń.
 3. Kliknij poziom zabezpieczeń, który chcesz użyć dla tej strefy, a następnie kliknij przycisk OK.

Jak dostosować ustawienia zabezpieczeń w strefie

Opcja Niestandardowe daje użytkowników zaawansowanych i administratorów kontrolę wszystkich opcji zabezpieczeń. Na przykład Pobieranie niepodpisanych ActiveX Opcja formantów jest wyłączona domyślnie w strefie Lokalny Intranet (średnia Domyślnym ustawieniem dla strefy Lokalny Intranet jest zabezpieczeń). W tym przypadku Program Internet Explorer może nie uruchamiać żadnych formantów ActiveX w danej organizacji intranet, ponieważ większość organizacji nie podpisuje ActiveX formantów, które są tylko używane wewnętrznie. Aby program Internet Explorer uruchamiał niepodpisane formanty ActiveX sieci intranetu organizacji, zmienić poziom zabezpieczeń dla opcji Pobieranie niepodpisanych formantów ActiveX na Monituj lub włączyć dla strefy Lokalny intranet. Można wybrać następujące zabezpieczenia: opcje przy użyciu ustawienia niestandardowe :
 • Dostęp do plików, formanty ActiveX i skrypty
 • Poziom obsługi programów Java
 • Jeśli witryny muszą być identyfikowane z Secure Sockets Layer (SSL) uwierzytelnianie
 • Ochrona hasłem przy użyciu systemu Windows NT Challenge/Response (NTLM). W zależności od strefy, który znajduje się serwer, program Internet Explorer można wysłać użytkownika hasło automatycznie, monitować o nazwę użytkownika i hasło lub odmawiania żądania logowania
Aby dostosować opcje zabezpieczeń w strefie:
 1. W programie Internet Explorer 4.x kliknij polecenie Opcje internetowe w menu Widok .

  W programie Internet Explorer 5 i 6 w menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje internetowe .
 2. W Internet Explorer 4.x, na Zabezpieczenia , kliknij pozycję strefy, który chcesz dostosować, w polu Strefa .

  W Program Internet Explorer 5 i 6, na Zabezpieczenia Karta, kliknij strefę do którego chcesz przypisać witrynę sieci Web, w obszarze Wybierz strefę zawartości sieci Web Aby określić jej ustawienia zabezpieczeń.
 3. Kliknij przycisk niestandardowe (dla użytkowników zaawansowanych), a następnie kliknij przycisk Ustawienia.

  W programie Internet Explorer 5 i 6 kliknij przycisk Poziom niestandardowy.
 4. Resetowanie ustawień niestandardowychkliknij poziom zabezpieczeń dla całej strefy w polu Resetuj do , a następnie kliknij przycisk Resetuj.
 5. W sekcji, dla której chcesz dostosować zabezpieczenia ustawienia, kliknij opcję, kliknij przycisk OK, a następnie kliknij przycisk OK .
Aby przypisać witrynę sieci Web do określonej strefy zabezpieczeń:
 1. W programie Internet Explorer 4.x kliknij polecenie Opcje internetowe w menu Widok .

  W programie Internet Explorer 5 i 6 w menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje internetowe .
 2. W Internet Explorer 4.x, na Zabezpieczenia , kliknij pozycję strefy, do której chcesz przypisać witrynę sieci Web w Strefy , a następnie kliknij przycisk Dodaj witryny.

  W Program Internet Explorer 5 i 6, na Zabezpieczenia Karta, kliknij strefę do którego chcesz przypisać witrynę sieci Web, w obszarze Wybierz strefę zawartości sieci Web Aby określić jej ustawienia zabezpieczeń, a następnie kliknij przyciskWitryny.

  Jeśli dodana sieć Web witryny do strefy Lokalny Intranet można wybrać typy witryn sieci Web, które chcesz uwzględnić w strefie, a następnie kliknij przycisk Zaawansowane , aby dodać określone witryny. Następujące zasady stosuje się do lokalnego Opcje strefy intranetu. Należy pamiętać, że dodanie witryny do strefy ma pierwszeństwo przez następujące zasady:
  • Obejmują wszystkich lokalnych (intranetowych) witryn, które nie są wymienione w innych strefach: witryny intranetowe mają nazwy, które nie zawierają kropki (dla na przykład http://local). Nie jest to nazwa witryny, na przykład http://www.microsoft.com/poland/ lokalne, ponieważ zawiera kropki. Witryna ta jest przypisana do strefy Internet. Zasada dotycząca nazw witryn intranetowych dotyczy zarówno "pliku:" i "http:" adresy. Należy pamiętać że domeny internetowe najwyższego poziomu można uzyskać dostęp przy użyciu nazwy, która nie obsługuje zawierać kropek. Jeżeli można uzyskać dostęp do rodzajowa (.com, .org, .net, .edu, .gov, .mil lub .int) lub wyczyścić domen (.us, .jp, .pl i tak dalej), tę opcję, aby zapobiec tych witryn ustawień zabezpieczeń lokalny Intranet. Aby uzyskać więcej informacji na temat domen najwyższego poziomu odwiedź następujące Witryna sieci Web Internet Corporation dla Assigned Names i Numbers (ICANN):
   http://www.ICANN.org/tlds
  • Uwzględnij wszystkie witryny pomijające serwer proxy: typowe konfiguracje sieci intranet używany serwer proxy do uzyskania dostępu do Internetu z bezpośrednie połączenie z serwerami intranetowymi. To ustawienie używa tego rodzaju informacje o konfiguracji odróżnienia intranet treści internetowe dla strefy. Jeśli serwer proxy jest skonfigurowany odmiennie, wyczyść to opcji i wyznaczać pliki przypisywane do lokalnej za pomocą innych opcji Strefa intranet. Na komputerach niekorzystających z serwera proxy ustawienie to ma nie działa.
  • Uwzględnij wszystkie ścieżki sieciowe (UNC): ścieżek (dla sieci na przykład \\local\file.txt) są zwykle używane do sieci lokalnej zawartości powinny być uwzględnione w strefie Lokalny Intranet. Jeśli ścieżek sieciowych, który nie powinny być w strefie Lokalny Intranet, usuń zaznaczenie tej opcji i użycia innego Opcje wyznaczać pliki, które są przypisane do strefy Lokalny Intranet. Dla przykład w niektórych konfiguracjach protokołu dynamicznej konfiguracji hosta (CIFS, Common Internet File System), ścieżka sieciowa może odwoływać się zawartości internetowej.
 3. Wpisz adres sieci Web w Dodaj tę witrynę sieci Web Strefa pole, a następnie kliknij przycisk Dodaj.
 4. Kliknij przycisk OK, a następnie kliknij przycisk OK .
Po dodaniu witryny do lokalny Intranet i Zaufane witryny strefy, można zażądać weryfikacji serwera służyć kliknięcie przycisku Wybierz w Żądaj weryfikacji serwera (https:) dla każdej witryny w tej Strefa pole wyboru.

Uwaga Nie można przypisać witrynę sieci Web do strefy Internet. Internet strefa zawiera wszystkie witryny sieci Web, które są lub nie na komputerze lokalnym strefy intranet, lub że nie są już przypisane do innego strefy.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu rozwiązywania symptomy, które nie są rozwiązany przez poprzednie kroki, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
319585Komunikat o błędzie "Niekompletna aktualizacja oprogramowania" podczas odwiedzania witryny Windows Update w sieci Web
Firma Microsoft udostępnia informacje kontaktowe innych firm umożliwia znajdowanie Pomoc techniczna. Niniejsze informacje kontaktowe mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Microsoft nie gwarantuje dokładności tego firm kontaktu informacje.

Materiały referencyjne

Aby uzyskać więcej informacji na temat konfigurowania stref zabezpieczeń odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
http://www.microsoft.com/Windows/IE/IE6/using/howto/Security/Setup.mspx
Aby uzyskać więcej informacji na temat zmieniania ustawień zabezpieczeń programu Internet Explorer odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
http://Windows.microsoft.com/en-us/Windows-Vista/Change-Internet-Explorer-Security-Settings

Właściwości

Numer ID artykułu: 174360 - Ostatnia weryfikacja: 6 czerwca 2012 - Weryfikacja: 2.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Internet Explorer 6.0 na następujących platformach
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
  • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
  • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
Słowa kluczowe: 
kbresolve kbproductlink kbenv kbhowto kbmt KB174360 KbMtpl
Przetłumaczone maszynowo
WAŻNE: Ten artykuł nie został przetłumaczony przez człowieka, tylko przez oprogramowanie do tłumaczenia maszynowego firmy Microsoft. Firma Microsoft oferuje zarówno artykuły tłumaczone przez ludzi, jak i artykuły tłumaczone maszynowo, dzięki czemu każdy użytkownik może uzyskać dostęp do całej zawartości bazy wiedzy Knowledge Base we własnym języku. Prosimy jednak pamiętać, że artykuły przetłumaczone maszynowo nie zawsze są doskonałe. Mogą zawierać błędy słownictwa, składni i gramatyki, przypominające błędy robione przez osoby, dla których język użytkownika nie jest językiem ojczystym. Firma Microsoft nie odpowiada za wszelkie nieścisłości, błędy lub szkody spowodowane nieprawidłowym tłumaczeniem zawartości oraz za wykorzystanie tej zawartości przez klientów. Oprogramowanie do tłumaczenia maszynowego jest często aktualizowane przez firmę Microsoft.
Anglojęzyczna wersja tego artykułu to: 174360

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com