Jak dodać i uaktywnić obsługę dodatkowych języków w systemie Windows

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 177561 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Uwaga
Ten artykuł dotyczy systemu Windows 2000. Świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows 2000 zostało zakończone 13 lipca 2010.Centrum rozwiązań dotyczących zakończenia świadczenia pomocy technicznej dla systemu Windows 2000 to witryna umożliwiająca rozpoczęcie planowania strategii migracji z systemu Windows 2000. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz zasady cyklu pomocy technicznej firmy Microsoft.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Streszczenie

W tym artykule opisano sposób dodawania i uaktywniania obsługi dodatkowych języków na komputerze, na którym jest uruchomiony system Windows.


System Windows NT. 4.0

Obsługę wielu języków można dodać, włączyć i skonfigurować za pomocą narzędzia Ustawienia regionalne w Panelu sterowania. Można również dodać niektóre języki, które nie są wymieniane w narzędziu Ustawienia regionalne, z dysku CD-ROM z systemem Windows.

Aby dodać obsługę dodatkowego języka w systemie Windows NT 4.0, wykonaj następujące kroki:
 1. W folderze Langpack na dysku CD-ROM z systemem Windows NT 4.0, kliknij prawym przyciskiem myszy plik <język>.inf, a następnie kliknij polecenie Zainstaluj.

  UWAGA: W przypadku niektórych języków wymagane są pliki z folderu I386, jak również folderu Langpack. Jeżeli zostanie wyświetlony monit o podanie lokalizacji pliku innej niż folder Langpack, należy określić folder I386, a następnie powrócić do folderu Langpack wówczas, gdy ponownie zostanie wyświetlony monit o wskazanie pliku.
 2. Ponownie uruchom komputer.
Aby uaktywnić obsługę nowego dodanego języka i określić układ klawiatury w systemie Windows NT, wykonaj następujące kroki:

 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
 2. Kliknij dwukrotnie ikonę Ustawienia regionalne.
 3. Na karcie Ustawienia regionalne kliknij odpowiedni język, a następnie kliknij przycisk Zastosuj.
 4. Kliknij kartę Ustawienia regionalne.
 5. W oknie dialogowym Ustawienia regionalne kliknij odpowiedni język, a następnie kliknij przycisk Właściwości.
 6. W oknie dialogowym Układ klawiatury kliknij odpowiedni układ klawiatury, kliknij przycisk OK, a następnie kliknij przycisk OK.
Następująca tabela zawiera listę plików .inf dostępnych w folderze Langpack.

Zwiń tę tabelęRozwiń tę tabelę
PlikOpis
Arabic.infObsługa języka arabskiego
Cyrillic.infObsługa języków opartych na cyrylicy
European.infObsługa języków europejskich opartych na alfabecie łacińskim
Exchsrvr.infWszystkie tabele konwersji stron kodowych dla programu Microsoft Exchange Server
Greek.infObsługa języka greckiego
Hebrew.infObsługa języka hebrajskiego
Japanese.infObsługa języka japońskiego
Korean.infObsługa języka koreańskiego
Schinese.infObsługa języka chińskiego uproszczonego
Tchinese.infObsługa języka chińskiego tradycyjnego
Thai.infObsługa języka tajlandzkiego
Turkish.infObsługa języka tureckiego
Us_eng.infObsługa języka angielskiego (Stany Zjednoczone)
Vietnam.infObsługa języka wietnamskiego

Windows 2000

Aby dodać dodatkowe języki w systemie Windows 2000, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
 2. Kliknij dwukrotnie ikonę Ustawienia regionalne.
 3. Kliknij kartę Ogólne, kliknij, aby zaznaczyć pole wyboru obok odpowiedniej grupy języków, którą chcesz zainstalować, a następnie kliknij przycisk Zastosuj. System wyświetli monit o udostępnienie dysku CD-ROM z systemem Windows 2000 lub uzyska dostęp do plików za pośrednictwem sieci. Po zainstalowaniu obsługi języka system Windows 2000 wyświetli monit o ponowne uruchomienie komputera.

Aby uaktywnić obsługę nowego dodanego języka i określić układ klawiatury w systemie Windows 2000, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
 2. Kliknij dwukrotnie ikonę Ustawienia regionalne.
 3. Kliknij kartę Ustawienia regionalne.
 4. W polu Ustawienia regionalne kliknij odpowiedni język, a następnie kliknij przycisk Właściwości.
 5. W oknie dialogowym Układ klawiatury kliknij odpowiedni układ klawiatury, kliknij przycisk OK, a następnie kliknij przycisk OK.

Zestaw IEAK (Internet Explorer Administration Kit)

Obsługa dodatkowego języka na potrzeby wyświetlania i wprowadzania tekstu może zostać uwzględniona po utworzeniu pakietu IEAK dla klientów systemów Microsoft Windows 98, Microsoft Windows Millennium Edition i Windows NT. Ta czynność jest wykonywana w kroku „Stage 2 — Automatic Version Synchronization” (Etap 2 — automatyczna synchronizacja wersji) Kreatora dostosowania zestawu IEAK.

Zestaw IEAK nie dostarcza obsługi wyświetlania i wprowadzania tekstu w określonym języku dla klientów systemu Windows 2000, ponieważ obsługa języków jest uwzględniona w systemie operacyjnym na karcie Ogólne w obszarze Ustawienia regionalne w Panelu sterowania.


Windows XP

Aby zainstalować kolejny język i układ klawiatury w systemie Windows XP, wykonaj następujące kroki:
 1. W menu Start systemu Windows XP kliknij polecenie Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.

  W menu Start systemu Windows XP kliknij polecenie Start, kliknij polecenie Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
 2. Kliknij dwukrotnie ikonę Opcje regionalne i językowe.
 3. Kliknij kartę Języki, a następnie kliknij przycisk Szczegóły w obszarze „Usługi tekstowe i języki”.
 4. Kliknij przycisk Dodaj w obszarze „Zainstalowane usługi”, a następnie kliknij język, który chcesz dodać, i układ klawiatury, którego chcesz używać dla danego języka.
 5. Aby skonfigurować ustawienia dla paska języka, kliknij opcję Pasek języka w obszarze „Preferencje”.

MATERIAŁY REFERENCYJNE

Po zainstalowaniu pakietu języka użytkownicy programu Internet Explorer 4.0 mogą instalować edytor IME (Input Method Editor) dla języka japońskiego/koreańskiego w systemie Windows 95 i Windows NT 4.0 i korzystać z niego. W takiej sytuacji użytkownicy mogą nie tylko wyświetlać, ale również wprowadzać tekst w języku japońskim i koreańskim na formularzach sieci Web i w wiadomościach e-mail w programie Outlook Express 4.0. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
186113 Edytor IME (Input Method Editor) programu Internet Explorer 4.0 dla języka japońskiego/koreańskiego

Uwaga: Niniejszy artykuł, przeznaczony do „SZYBKIEJ PUBLIKACJI”, został utworzony bezpośrednio przez organizację pomocy technicznej firmy Microsoft. Zawarte w nim informacje są udostępniane „w stanie takim, w jakim są” w odpowiedzi na pojawiające się problemy. W wyniku przyspieszonego trybu udostępniania materiały mogą zawierać błędy typograficzne i mogą zostać poprawione w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach użytkowania.

Właściwości

Numer ID artykułu: 177561 - Ostatnia weryfikacja: 8 stycznia 2014 - Weryfikacja: 1.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
Słowa kluczowe: 
kbenv kbhowtomaster KB177561

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com