Straipsnio ID: 179113 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
2491487

Author:Tomas Daba?inskas | Web: www.dabasinskas.net

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Comm solutions 16
Paspauskite, nor?dami per?i?r?ti bendruomen?s sprendim? turinio patikimumo nepripa?inim?

I?pl?sti visus | Sutraukti visus

Santrauka

?iame straipsnyje pateikiamos instrukcijos kaip parsisi?sti ir ?diegti naujausi? ?Microsoft DirectX? versij?.

Daugiau informacijos

Nor?dami parsisi?sti ir ?diegti ?Microsoft DirectX?, atlikite ?emiau pateiktus veiksmus:  
 1. Aplankykite ?emiau pateikt? ?Microsoft? puslap?
  http://msdn.microsoft.com/en-us/directx/aa937788.aspx
 2. I? puslapyje esan?io s?ra?o pasirinkite nuorod? ?DirectX End-User Runtimes Web Installer?
 3. Atsidariusiame puslapyje sekdami nuorodas parsi?skite ?DirectX End-User Runtimes Web Installer?
 4. Paleiskite parsisi?st? diegimo program?.
 5. ? kompiuter? bus automati?kai parsi?sta ir ?diegta naujausia ?Microsoft DirectX? versija
 6. ?Microsoft DirectX? atnaujinimus taip pat galite parsisi?sti i? ?Microsoft Update? tinklalapio
  http://windowsupdate.microsoft.com

Nuorodos

Nor?dami gauti papildomos informacijos angl? kalba apie tai, kokia ?DirectX? versija yra ?diegta J?s? kompiuteryje, paspauskite ?emiau esan?i? nuorod?:  
157730 How to Determine the Version of DirectX Using the DirectX Diagnostic Tool
Nor?dami gauti daugiau informacijos apie ?Microsoft DirectX? nam? vartotojams, aplankykite ?emiau pateikt? puslap?
http://www.microsoft.com/windows/directx/productinfo/default.mspx


Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Comm solutions 16
BENDRUOMEN?S SPRENDIM? TURINIO PATIKIMUMO NEPRIPA?INIMAS


?MICROSOFT CORPORATION? IR (ARBA) JOS TIEK?JAI NEGARANTUOJA ?IA PATEIKTOS INFORMACIJOS ARBA SU JA SUSIJUSI? GRAFINI? OBJEKT? TINKAMUMO, PATIKIMUMO ARBA TIKSLUMO. VISA ?IA ESANTI INFORMACIJA IR SU JA SUSIJ? GRAFINIAI OBJEKTAI PATEIKTI TOKIE, KOKIE YRA, NESUTEIKIANT JIEMS JOKIOS GARANTIJOS. ?MICROSOFT? IR (ARBA) JOS TIEK?JAI NETEIKIA JOKI? GARANTIJ? ?IA PATEIKTAI INFORMACIJAI IR SU JA SUSIJUSIEMS GRAFINIAMS OBJEKTAMS, ?SKAITANT VISAS NUMANOMAS GARANTIJAS IR PARDAVIMO S?LYGAS: TIKIM? TAM TIKRAM TIKSLUI, KOKYBI?KAS PASTANGAS, PAVADINIM? AR NEPA?EID?IAMUM?. J?S SUTINKATE, KAD ?MICROSOFT? IR (ARBA) JOS TIEK?JAI N?RA NIEKAIP ATSAKINGI U? JOKIUS TIESIOGINIUS, NETIESIOGINIUS, BAUD?IAMUOSIUS, ATSITIKTINIUS, SPECIALIUOSIUS, PASEKMINIUS NUOSTOLIUS ARBA (?SKAITANT, TA?IAU NEAPSIRIBOJANT) JOKIUS KITUS NAUDOJIMO, DUOMEN? AR PELNO NUOSTOLIUS, ATSIRADUSIUS AR KOKIU NORS KITOKIU B?DU SUSIJUSIUS SU NAUDOJIMUSI ARBA NEGAL?JIMU PASINAUDOTI ?IA PATEIKTA INFORMACIJA ARBA SU JA SUSIJUSIAIS GRAFINIAIS OBJEKTAIS (KONTRAKTO, DELIKTO, NEAPDAIRUMO, ATSAKOMYB?S BE KALT?S ATVEJAIS), NET JEI ?MICROSOFT? ARBA KURIAM NORS I? JOS TIEK?J? BUVO PRANE?TA APIE TOKI? NUOSTOLI? GALIMYB?.

Savyb?s

Straipsnio ID: 179113 - Paskutin? per?i?ra: 2011 m. vasario 9 d. - Per?i?ra: 1.0
TAIKOMA:
 • Microsoft DirectX 9.0b
Rakta?od?iai: 
kbhowto kbinfo kbsetup kbcommunity kbmvp KB179113

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com