Identifikator ?lanka: 179113 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

Rezime

Instaliranje najnovije verzije programa DirectX

Microsoft DirectX je deo operativnog sistema Windows i predstavlja njegov integralni deo. Mo?ete da a?urirate DirectX tako ?to ?ete primeniti najnoviji servisni paket ili druge ispravke preko lokacijeWindows Update.

Slede?a tabela navodi najnoviju DirectX verziju koju mo?ete da instalirate na operativnom sistemu. Da biste proverili svoju DirectX verziju, pogledajte Koja verzija programa DirectX je instalirana?
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
DirectX verzijaPodr?ani operativni sistemi
DirectX 11.2
 • Windows 8.1 Preview, Windows RT 8.1 Preview i Windows Server 2012 R2 Preview
DirectX 11.1
 • Windows 8, Windows RT i Windows Server 2012
 • Windows 7 servisni paket 1 (SP1) i Windows Server 2008 R2 SP1 zajedno sa ispravkom2670838 instalirano
DirectX 11.0
 • Windows 7 i Windows Server 2008 R2
 • Windows Vista servisni paket 2 (SP2) i Windows Server 2008 SP2 zajedno sa ispravkom971644 ili 971512 instalirano
DirectX 10.1
 • Windows Vista SP1 ili novija verzija i Windows Server 2008 ili novija verzija
DirectX 10.0
 • Windows Vista
DirectX 9.0C
 • Windows XP SP2 ili novija verzija
 • Windows XP x64 Edition SP1 ili novija verzija i Windows Server 2003 SP1 ili novija verzija


Ru?na instalacija

Mo?ete ru?no da preuzmete i primenite slede?i paket ispravki kojim a?urirate program DirectX na najnoviju verziju.

Dodatne informacije

Ako va?a aplikacija ili igra zahteva prethodnu verziju programa DirectX

Neke aplikacije i igre zahtevaju DirectX 9. Me?utim, va? ra?unar uklju?uje noviju verziju programa DirectX. Ako instalirate, a zatim pokrenete aplikaciju ili igru koja zahteva DirectX 9, mo?da ?ete dobiti poruku o gre?ci kao na primer ?Program nije mogao da se pokrene jer na ra?unaru nedostaje d3dx9_35.dll. Poku?ajte da ponovo instalirate program da biste re?ili ovaj problem.?

Da biste re?ili ovaj problem, idite na slede?u Microsoft Veb lokaciju i instalirajte paket za krajnje korisnike za izvr?avanje tehnologije DirectX: 
DirectX End-User Runtime Web Installer
Napomena Kada pokrenete ovaj paket, nema promene na va?oj verziji programa DirectX, Direct3D 9, Direct3D 10.x, Direct3D 11.x, DirectInput, DirectSound, DirectPlay, DirectShow ili DirectMusic.

Lista gre?aka u datoteci koje re?ava paket za krajnje korisnike za izvr?avanje tehnologije DirectX

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start collapsed
Ako imate problema kada aplikacija ne radi zato ?to nedostaje neka od slede?ih datoteka, mo?da ?ete mo?i da re?ite ovaj problem tako ?to ?ete pokrenuti DirectX paket za izvr?avanje:
 • D3DX9_24.DLL do D3DX9_43.DLL
 • D3DX10.DLL do D3DX10_43.DLL
 • D3DCompiler_33.DLL do D3DCompiler_43.DLL
 • D3DX11_42.DLL
 • D3DX11_43.DLL
 • D3DCSX_42.DLL
 • D3DCSX_43.DLL
 • XACTENGINE2_0.DLL do XACTENGINE2_9.DLL
 • XACTENGINE3_0.DLL do XACTENGINE3_7.DLL
 • XAUDIO2_0.DLL
 • XAUDIO2_1.DLL
 • XAUDIO2_2.DLL
 • XAUDIO2_3.DLL
 • XAUDIO2_4.DLL
 • XAUDIO2_5.DLL
 • XAUDIO2_6.DLL
 • XAUDIO2_7.DLL
 • XAPOFX1_0.DLL do XAPOFX1_5.DLL
 • X3DAUDIO1_0.DLL do X3DAUDIO1_7.DLL
 • XINPUT1_1.DLL
 • XINPUT1_2.DLL
 • XINPUT1_3.DLL
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsed

Reference

Za ku?ne korisnike:Za razvojne timove:
Napomena Ovo je ?FAST PUBLISH? ?lanak koji je kreiran direktno unutar organizacije za podr?ku korporacije Microsoft. Ovde navedene informacije pru?aju se u vi?enom stanju, kao odgovor na hitne probleme. Kao rezultat brzine kojom se objavljuju, materijali mogu da sadr?e tipografske gre?ke i u bilo kojem trenutku mogu da budu revidirani. Pogledajte uslove kori??enja da biste saznali vi?e.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 179113 - Poslednji pregled: 3. oktobar 2013. - Revizija: 7.0
Odnosi se na:
 • Windows 8
 • Windows 8 Pro
 • Windows 8 Enterprise
 • Windows RT
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Standard
 • Microsoft Windows XP Service Pack 3
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2
Klju?ne re?i: 
kbhowto kbinfo kbsetup KB179113

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com